Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Введите первые буквы слова
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)
Рефераты > Рефераты по логике

Рефераты по логике


Рефератов в данной категории: 532
Розподільча логістика 2
Розподільча логістика є тією частиною логістики, яка інтегрована в сферу розподілу, тобто здійснюється в після виробничий період. Розподільча логістика – це управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними та нематеріальними операціями, які здійснюються в процесі доведення готової продукції до споживача згідно з інтересами і вимогами останнього, а також передачі, зберігання й обробки відповідної інформації. Раздел: Рефераты по логике
Тип: реферат Просмотров: 120 Комментариев: 21 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Поняття виробничої логістики
Поняття виробничої логістики Матеріальний потік на своєму шляху від первинного джерела сировини до кінцевого споживача проходить ряд виробничих ланок. Управління матеріальним потоком на цьому етапі має свою специфіку і має назву виробнича логістика, або по іншому-внутрішньовиробнича. Раздел: Рефераты по логике
Тип: реферат Просмотров: 55 Комментариев: 21 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Сучасні логістичні системи товароруху за кордоном
Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Доповідь з дисципліни «торговельна логістика» на тему: Раздел: Рефераты по логике
Тип: реферат Просмотров: 236 Комментариев: 21 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Курс лекций по Логістика
Логістика / Ларіна Поняття і сутність логістики Термін “логістика”, відомий донедавна лише вузькому колу спеціалістів, набуває сьогодні широкого розповсюдження. Основна причина цього явища полягає в тому, що поняття “логістика” почало використовуватися в економіці. Раздел: Рефераты по логике
Тип: реферат Просмотров: 167 Комментариев: 21 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Проектний трикутник
Більшість проектів мають певні дату закінчення, бюджет і обсяг робіт. Це тріо часу, грошей і обсягу робіт часто називають проектним трикутником (рис. 1), тому що при внесенні змін в один з цих елементів змінюються обидва інших. І хоча для проекту в рівній мірі важливі всі три елементи, як правило, тільки один з них залежно від пріоритетів має найбільший вплив на інші. Раздел: Рефераты по логике
Тип: реферат Просмотров: 74 Комментариев: 14 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Контрольна робота з Логістики 2
Логістичні системи. Місія логістичної системи Поняття логістичної системи є одним із базових понять логістики. Існують різні системи, які забезпечують функціонування економічного механізму. В цій множині необхідно розрізняти саме логістичні системи з метою їх аналізу та удосконалення. Раздел: Рефераты по логике
Тип: реферат Просмотров: 458 Комментариев: 21 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності фірми
1.2. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності фірми Розгляд логістики як фактора підвищення конкурентоспроможності припускає, що наслідки прийнятих рішень у цій області мають піддаватися їх впливу на витрати і доходи. Раздел: Рефераты по логике
Тип: реферат Просмотров: 291 Комментариев: 22 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Общие условия экспедиторского обслуживания внешнеторговых перевозок
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЕДИТОРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПЕРЕВОЗОК Грузоотправители, грузополучатели и транспортные организации выполняют ряд операций, связанных с перевозками: Раздел: Рефераты по логике
Тип: реферат Просмотров: 136 Комментариев: 16 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Признаки традиционной и логистической концепции управления потоковыми процессами
1. Признаки традиционной и логистической концепции управления потоковыми процессами Традиционная Логистическая 1. Низкая степень интеграции хозяйственной деятельности: Раздел: Рефераты по логике
Тип: реферат Просмотров: 165 Комментариев: 20 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Сущность и задачи закупочной логистики 3
Академия труда и социальных отношений Уральский Социально-экономический институт Факультет Финансы и кредит Специальность Финансовый менеджмент Раздел: Рефераты по логике
Тип: контрольная работа Просмотров: 1007 Комментариев: 21 Похожие работы
Оценило: 3 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Задачи и функции закупочной логистики
МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ОГАРЁВА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Контрольная работа по логистике на тему: «Задачи и функции закупочной логистики» Раздел: Рефераты по логике
Тип: реферат Просмотров: 1403 Комментариев: 20 Похожие работы
Оценило: 3 человек Средний балл: 4.3 Оценка: неизвестно     Скачать
Авторитет руководителя и его роль
Министерство образования и науки Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный университет» Раздел: Рефераты по логике
Тип: контрольная работа Просмотров: 38 Комментариев: 21 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Сущность и задачи закупочной логистики 2
Содержание Введение. 3 1. Сущность закупочной логистики. 5 1.1 Задачи закупочной логистики. 7 2.Показатели использования транспорта. 12 2.1 Характеристики транспортных средств. 16 Раздел: Рефераты по логике
Тип: реферат Просмотров: 591 Комментариев: 19 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 4 Оценка: неизвестно     Скачать
Единая транспортная система и география транспорта 2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДОРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» Раздел: Рефераты по логике
Тип: курсовая работа Просмотров: 195 Комментариев: 14 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Бункерные загрузочные устройства. принцип действия, производительность
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию бункерные загрузочные устройства. принцип действия, производительность. Раздел: Рефераты по логике
Тип: контрольная работа Просмотров: 1341 Комментариев: 21 Похожие работы
Оценило: 3 человек Средний балл: 4.7 Оценка: неизвестно     Скачать
Использование аутсорсинга в работе предприятий
Федеральное агентство железнодорожного транспорта Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения Раздел: Рефераты по логике
Тип: реферат Просмотров: 1479 Комментариев: 20 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Этапы развития логистики, проблемы и особенности становления ее в России
Министерство образования Ставропольского края ГОУ ВПО Ставропольский государственный педагогический институт Психолого – педагогический факультет Раздел: Рефераты по логике
Тип: реферат Просмотров: 5013 Комментариев: 21 Похожие работы
Оценило: 4 человек Средний балл: 4.8 Оценка: неизвестно     Скачать
Логистический контроллинг и его внедрение в организации
Понятие контролинга. К форме внутреннего контроля в некоторой степени приближено понятие контроллинга. Но именно приближено, так как непосредственно к форме внутреннего контроля контроллинг отнести нельзя. Раздел: Рефераты по логике
Тип: реферат Просмотров: 824 Комментариев: 21 Похожие работы
Оценило: 3 человек Средний балл: 4.7 Оценка: неизвестно     Скачать
Логистика 16
1. Понятие и сущность логистики. На сегодняшний день в зарубежной и отечественной литературе нет единого определения логистики. Так, в учебнике под редакцией Аникина Б.А. логистика рассматривается как наука о планировании, организации, управлении, контролировании и регулировании перемещения материальных и информационных потоков в пространстве и во времени от их первичного источника к конечному потребителю. Раздел: Рефераты по логике
Тип: реферат Просмотров: 106 Комментариев: 20 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Сущность и содержание производственной логистики
Сущность и содержание производственной логистики. Предприятие на современном этапе развития рассматривается в долговременной взаимосвязи с поставщиками сырья и потребителями готовой продукции, оно должно являться частью отлаженной логистической системы для реализации конкурентных преимуществ и получения эффекта от производственно-коммерческой деятельности. Раздел: Рефераты по логике
Тип: реферат Просмотров: 124 Комментариев: 21 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать


1    ...    <<    2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22    >>    ...    27

Всего страниц: 27

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294388)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2024 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru