Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Система Turbo-Basic

Название: Система Turbo-Basic
Раздел: Рефераты по информатике
Тип: реферат Добавлен 08:46:45 13 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 14 Комментариев: 20 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат на тему:

Система Turbo-Basic

Склад системи

До складу системи Turbo-Basic (версія 1.1) входять такі програми та допоміжні файли:

TB.EXE (212,844 bytes, 041187) головна програма системи Turbo-Basic ;

TBHELP.HLP (41,029 bytes, 041187) файл допомоги (підказки) системи Turbo-Basic ;

TBINST.COM (39,976 bytes, 041187) програма установки (настройки) системи Turbo-Basic ;

TBCONFIG.TB (886 bytes) файл конфігурації Turbo-Basic ;

Біля 50 .BAS -, .INC -, .ASM -, .BIN - файлів з прикладами.

Запуск системи

Запуск системи Turbo-Basic з середовища DOS здійснюється набором на клавіатурі директиви TB з наступним натисканням клавіші Enter , після чого з'являється основний екран системи:

Можливі й інші варіанти основного екрана. Їх модифікації залежать в кінцевому результаті від смаку користувача і можуть бути отримані в результаті настройки системи. Цю настройку можна здійснити або після запуску головного файла TB.EXE (в самій системі Turbo-Basic ), або ж після запуску програми установки (настройки) системи TBINST.COM .

У верхній частині основного екрана розташоване головне меню (меню верхнього рівня) системи Turbo-Basic , до розгляду команд якого (File , Edit , Run , Compile , Options , Setup , Window , Debug ) ми перейдемо.

Кожна з вказаних команд може бути визвана трьома різними способами:

З головного меню:

1. Натисканням виділеної літери (F , E , R , C , O , S , W , D ).

2. Вибором за допомогою курсора необхідної команди з наступним натисканням клавіші Enter .

З будь-якого місця:

3. Одночасним натисканням клавіші Alt та виділеної літери.

Після виконання команд File , Options , Setup , Window , Debug на екрані з'являється меню нижнього рівня, що спускається, із своїми командами, вибір яких відбувається першими двома способами. Зауважимо, що для деяких із команд існують меню трьох рівнів. Повернення на попередній рівень здійснюється натисканням клавіші Esc .

File (РОБОТА З ФАЙЛАМИ)

У результаті виконання команди File на екрані з'явиться таке файлове меню:

File . . .

Load

Завантажити

New

Новий

Save

Зберегти

Write to

Записати до

Main file

Головний файл

Directory

Директорій

Change dir

Змінити директорій

OS shell

Оболонка DOS

Quit

Вихід

Розглянемо коротко всі команди файлового меню.

Load Ця команда дозволяє завантажити з диска робочий файл, який можна потім редагувати, компілювати, виконувати або зберігати. При виконанні команди з'являється запрошення для введення імені файлу (за умовчанням .BAS ). Якщо при цьому натиснути клавішу Enter , то на екрані з'явиться вікно з іменами BAS -файлів і піддиректоріїв поточного директорію. Вказавши курсором потрібний файл, натисніть клавішу Enter для його завантаження в оперативну пам'ять ЕОМ .

New Ця команда очищає в оперативній пам'яті ЕОМ робочий файл та дає можливість приступити до створення нової програми. За умовчанням новому файлу присвоюється ім'я NONAME.BAS .

Save Ця команда зберігає поточний робочий файл, записуючи його на диск. Стара версія файлу отримує розширення .BAK , якщо опція Backup source files (в підменю Misceleneous команди Setup основного меню) установлена в режим ON . При спробі зберегти робочий файл з іменем NONAME.BAS вам буде запропоновано спочатку переіменувати його.

Write to Ця команда використовується для запису поточного робочого файлу на диск під новим іменем (звичайно, після редагування або створення нового файлу).

Main file При розробці великих програм досить часто виникає необхідність їх розбиття на окремі незалежні частини. Ці частини зберігаються на диску і редагуються як окремі файли. Головний файл має розширення .BAS і містить метаоператори $INCLUDE , які підключають допоміжні файли (з розширенням .INC ) під час компіляції або при виконанні програми. За допомогою даної команди можна задати ім'я головного файлу.

Directory Ця команда виводить на екран вміст каталогу поточного директорію. Можливе використання шаблонів (масок) DOS , що задаються символами та ? .

Change dir Ця команда дозволяє перехід до будь-якого диска та/або директорію, які стають активними після її виконання.

OS shell Ця команда використовується для виходу із системи Turbo-Basic до середовища операційної системи DOS . При цьому Turbo-Basic залишається резидентним у пам'яті ЕОМ і повернення до нього здійснюється командою EXIT .

Quit Ця команда використовується для виходу із системи Turbo-Basic до середовища операційної системи DOS . Якщо ви модифікували робочий файл та не зберегли його, послідує пропозиція записати його на диск. Альтернативна можливість виходу натиснути Alt+X .

Edit (РЕДАГУВАHHЯ ПРОГРАМИ)

У результаті виконання команди Edit система перейде в режим редагування, а у верхній частині вікна редактора з'явиться такий рядок стану :

C:filename.ext Line 1 Col 1 Insert Indent Tab

C:filename.ext специфікація файлу, що редагується. За умовчанням Turbo-Basic присвоює програмі ім'я NONAME.BAS ;

Line (рядок) вказує номер рядка (відносно початку файлу), який містить курсор;

Col (колонка) вказує номер колонки, яка містить курсор;

Insert (вставка) режим вставки увімкнуто;

Indent (відступ) режим автоматичного вiдступу увімкнуто;

Tab (табуляцiя) режим табуляцiї увімкнуто.

КОМАHДИ РЕДАГУВАHHЯ

Команди переміщення курсора

Новий рядок

Enter (при увімкненому режимі вставки)

Hа символ уліво

Ctrl+S або

Hа символ управо

Ctrl+D або

Hа слово уліво

Ctrl+A або Ctrl+

Hа слово управо

Ctrl+F або Ctrl+

Hа рядок уверх

Ctrl+E або

Hа рядок униз

Ctrl+X або

Прокрутка уверх

Ctrl+W

Прокрутка униз

Ctrl+Z

Hа сторінку уверх

Ctrl+R або PgUp

Hа сторінку униз

Ctrl+C або PgDn

Hа початок рядка

Ctrl+QS або Home

В кінець рядка

Ctrl+QD або End

Hа початок екрана

Ctrl+QE або Ctrl+Home

В кінець екрана

Ctrl+QX або Ctrl+End

Hа початок файлу

Ctrl+QR або Ctrl+PgUp

В кінець файлу

Ctrl+QC або Ctrl+PgDn

Hа початок блоку

Ctrl+QB

В кінець блоку

Ctrl+QK

В попередню позицію

Ctrl+QP

До маркеру n

Ctrl+Qn (n = 0, 1, 2, 3 )

Команди вставки та вилучення

Режим вставки увімкнений/вимкнений

Ctrl+V або Ins

Вставити рядок

Ctrl+N

Вилучити рядок

Ctrl+Y

Вилучити до кінця рядка

Ctrl+QY

Вилучити символ ліворуч

Ctrl+H або BackSpace

Вилучити символ

Ctrl+G або Del

Вилучити слово праворуч

Ctrl+T

Блочні команди

Вiдмiтити початок блоку

Ctrl+KB або F7

Вiдмiтити кінець блоку

Ctrl+KK або F8

Вiдмiтити одне слово

Ctrl+KT

Копiювати блок

Ctrl+KC

Перемiстити блок

Ctrl+KV

Вилучити блок

Ctrl+KY

Прочитати блок з диска

Ctrl+KR

Записати блок на диск

Ctrl+KW

Сховати/висвітити блок

Ctrl+KH

Роздpукувати блок

Ctrl+KP

Різні команди

Закiнчити редагування, не зберігаючи файл

Ctrl+KD , Ctrl+KQ або Esc

Збеpегти файл та продовжити редагування

Ctrl+KS або F2

Новий файл

F3

Табуляцiя

Ctrl+I або Tab

Режим табуляцiї увімкнути/вимкнути

Ctrl+OT

Режим автовідступу увімкнути/вимкнути

Ctrl+OI або Ctrl+QI

Вiдновити рядок

Ctrl+QL

Встановити маркер n

Ctrl+Kn (n = 0, 1, 2, 3 )

Знайти

Ctrl+QF

Знайти та замінити

Ctrl+QA

Повторити останній пошук

Ctrl+L

Вставити кеpуючий символ

Ctrl+P (коди 0 31 ASCII )

Вiдмiнити операцію

Ctrl+U

Вiдновити повідомлення про помилку

Ctrl+QW

Опцiї пошуку

B

Пошук назад

G

Пошук по всьому тексту

n

n будь-яке число; пошук n разів

N

Замiна без підтвердження

U

Iгнорування великих/маленьких літер

W

Пошук тільки цілих слів

Зауваження. В кінці Пам'ятки наведені основна таблиця ASCII та її розширення (альтернативний варіант), де вказане кодування всіх 256 символів знакогенератора ПЕОМ . Символи з розширення таблиці ASCII (зокрема, символи псевдографіки) можуть вводитися за допомогою так званого Alt-уведення . Для його реалізації необхідно натиснути клавішу Alt та, утримуючи її натисненою, набрати на допоміжній цифровій клавіатурі десятковий код потрібного символу. Пiсля відпускання клавіші Alt відповідний символ відобразиться на екрані.

Run (ЗАПУСК ПРОГРАМИ)

Пiсля того як ви завантажили файл з BAS-програмою або створили (відредагували) нову програму, ви можете спочатку відкомпілювати її або відразу запустити на виконання, використовуючи команду Run . Ви можете перервати виконання програми натисканням клавіш Ctrl+Break , якщо опцiя Keyboard break (в меню команди Options ) встановлена в режим ON .

Якщо під час компіляції або при виконанні програми буде знайдена помилка, Turbo-Basic перейде до режиму редагування (Edit ), вкаже курсором місцеположення помилки в тексті програми, а в верхньому рядку стану редактора з'явиться повідомлення про тип помилки. Пiсля коректування ви можете знову запустити програму для виконання.

Якщо виведення результатів роботи програми відбувається у вікно Run , ви можете розширити його до розміру всього екрана натисканням клавіш Alt+F5 .

Compile (КОМПIЛЯЦIЯ ПРОГРАМИ)

Команда Compile компілює (переводить у машинні коди, "зрозумілі" для ЕОМ ) BAS-програму, яка завантажена в оперативну пам'ять. Компiляцiя може здійснюватися в оперативну пам'ять ЕОМ , в EXE-файл або TBC-файл в залежності від установки опцiї Compile to (в меню команди Options ). EXE-файл, створений системою Turbo-Basic , може виконуватись незалежно в середовищі операційної системи DOS . TBC-файл за своєю структурою схожий на EXE-файл, але може виконуватися тільки в середовищі системи Turbo-Basic.

Якщо ви не визначили головний файл опцiєю Main file (в меню команди File ), то буде компілюватися завантажений файл. Якщо головний файл визначено i ви коректували допоміжний робочий файл, вам буде запропоновано зберегти його.

При компілюванні у вікно повідомлень (Message ) виводиться число оброблених рядків, операторів i деяка інша інформація.

Якщо під час компіляції програми буде знайдена помилка, Turbo-Basic перейде в режим редагування (Edit ), вкаже курсором місце знаходження помилки в тексті, а в верхньому рядку стану редактора з'явиться повідомлення про тип помилки. Пiсля коректування ви можете знову запустити програму на компіляцію.

Рекомендується перед запуском програми (режим Run ) спочатку відкомпілювати її. В противному разі при виконанні програми ЕОМ може "зависнути" через значні помилки в програмі.

Options (ОПЦІЇ СИСТЕМИ)

Після виконання команди Options на екрані з'явиться таке меню опцiй:

Options

Compile to Memory

Компiлювати в Пам'ять

8087 required OFF

Потрібний сопроцесор 8087

Keyboard break ON

Переривання по Ctrl+Break

Bounds ON

Границі масивів

Overflow ON

Переповнення

Stack test ON

Перевipка стеку

Parameter line

Рядок параметра

Metastatements

Метакоманди

Розглянемо стисло всі команди меню опцiй.

Compile to Як вказувалося вище, компіляція проводиться в оперативну пам'ять ЕОМ , EXE-файл або TBC-файл. Щоб вибрати необхідний режим, використовується розглядувана опцiя. Вона надає можливість вибору трьох режимів: Memory , EXE file , Chain , відповідно вказаним варіантам компіляції.

Hаступнi п'ять опцiй використовуються при вiдладцi програми. При створенні EXE-файлу їх можна вимкнути (режим OFF), щоб вони не займали зайвого місця.

8087 required Ця опцiя встановлюється в режим ON для ЕОМ , яка має арифметичний сопроцесор типу Intel 8087 . При цьому вiдкомпiльованi програми працюють значно ефективнiше. Пpоте, якщо ви створите EXE-програму з даною опцiєю в режимі ON , то вона не буде працювати на ЕОМ , яка не має сопроцесора.

Keyboard break В багатьох випадках надзвичайно бажано мати можливість перервати виконання запущеної програми. Звичайно це стосується ситуації, коли внаслідок допущених при створенні програми помилок, вона "зависає" в процесі виконання. Розглядувана опцiя в режимі ON дозволяє здійснити переривання під час виконання програми натисненням клавіш Ctrl+Break в багатьох (але далеко не у всіх) випадках. Викоpистовуйте опцiю Auto save edit (в меню команди Setup ), встановивши її в режимі ON , для автоматичного зберігання відредагованої програми перед її запуском.

Bounds Ця опцiя в режимі ON контролює правильність зміни індексів масивів, згідно їх границь, встановлених в операторах розмірності.

Overflow Ця опцiя в режимі ON контролює ситуацію переповнення при виконанні арифметичних операцій над цілими числами, які повинні лежати в межах від 32768 до +32767 .

Stack test При виконанні підпрограм, функцій, процедур, деякі дані заносяться в певну обмежену ділянку оперативної пам'яті, яка зветься стеком. Якщо програма містить досить багато вкладених операцій вказаного типу, може виникнути ситуація переповнення стеку, що приведе до непередбачених наслідків. Для контролю цієї ситуації встановіть розглядувану опцiю в режим ON . Для зміни розмірів стеку використовуйте метаоператор $STACK .

Parameter line Ця опцiя дозволяє моделювати інформацію командного рядка, щоб допомогти Вам при вiдладцi програм.

Metastatements Ця опцiя контролює три метаоператори при компіляції програми: Stack size (ви можете встановити розмір стеку), Music buffer (ви можете визначити розмір музичного буферу, який використовується при виконанні фонової музики), Communications (ви можете змінити розподіл прийомного буферу кожного порту зв'язку).

Setup (НАСТРОЙКА СИСТЕМИ)

У результаті виконання команди Setup на екрані з'явиться таке меню настройки (установки):

Setup

Colors

Кольоpи

Directories

Директорiї

Miscellaneous

Рiзне

Load Options/Window/Setup

Завантажити опцiї конфігурації

Save Options/Window/Setup

Збеpегти опцiї конфігурації

Розглянемо стисло всі команди меню настройки (установки).

Colors Ця команда дозволяє змінити кольори кожного атрибуту будь-якого вікна та меню всіх рівнів системи. Настройка буде втрачена при виході з системи, якщо ви не зберегли її командою Save Options/Window/Setup .

Directories Ця команда дозволяє задати диски та шляхи пошуку трьох директорiїв, які використовуються системою Turbo-Basic : Include для файлів, які містять директиви компіляції Include ; Executable для EXE- i TBC-файлiв; Turbo для файлів системи Turbo-Basic (TBHELP.TBH та TBCONFIG.TB ).

Miscellaneous Ця команда дозволяє встановити в режим ON/OFF вище згадані опцiї Auto save edit та Backup source file .

Load Options/Window/Setup Ця команда дозволяє завантажити файл конфігурації з Turbo-директорiю (за умовчанням TBCONFIG.TB ) та встановити всі записані там режими опцiй.

Save Options/Window/Setup Ця команда дозволяє зберегти на диску в Turbo-директорiю файл конфігурації, записуючи в нього установку всіх опцiй системи. Якщо скористатися іменем за умовчанням TBCONFIG.TB , то ця установка буде проведена автоматично при запуску системи.

Window (ВIКНА СИСТЕМИ)

У результаті виконання команди Window на екрані з'явиться таке меню вiкон:

Window

Open

Вiдкpити

Close

Закрити

Next

Hаступне

Goto

Перейти

Tile

Черепиця

Stack

Стек

Zoom

Збiльшення

Розглянемо стисло всі команди меню вiкон.

В режимі основного меню ви можете змінити місце знаходження та розміри будь-якого активного вікна (виділяється подвійною рамкою, якщо задано спосіб показу Tile (черепиця), або виводиться на передній план, якщо задано спосіб показу Stack (стек)). Для цього натисніть клавішу Scroll Lock , а потім, утримуючи натисненою клавішу Shift , використовуйте клавіші переміщення курсора.

Open Ця команда дозволяє вибрати (відкрити) будь-яке з чотирьох вiкон: Edit , Run , Message , Trace . Вибране (відкрите) вікно стає активним. Всі інші команди меню вiкон впливають на активне вікно.

Close Ця команда закриває вікна (робить їх невидимими).

Next Ця команда дозволяє вибирати наступне вікно активним, не використовуючи команду Open . Команду можна виконати з головного меню, натискаючи клавішу F6 .

Goto Пiсля того як ви відкрили вікно, ви можете увійти до нього, використовуючи вказану команду, без звертання до головного меню.

Tile Команда задає спосіб показу вiкон, при якому всі вони видимі та займають майже однакові площі.

Stack Команда задає спосіб показу вiкон, при якому всі вони мають найбільші розміри та накладаються один на одне.

Zoom Команда дозволяє збільшити вікна Edit i Run до розмірів всього екрана. Розглядувану команду можна виконати з головного меню, натискуючи клавішу F5 .

Debug (ВIДЛАДКА ПРОГРАМИ)

У результаті виконання команди Debug на екрані з'явиться таке меню вiдладки:

Debug

Trace OFF

Трасування

Run-time error

Помилка під час виконання

Розглянемо стисло всі команди меню вiдладки.

Trace При увімкненні цієї команди (режим ON ) Turbo-Basic під час виконання програми виводить у вікно Trace номери рядків, мiтки операторів, імена процедур або функцій, які виконуються в даний час. Викоpистовуйте клавіші Alt+F9 для перемикання режимів трасування та звичайного виконання програми. Клавіші Alt+F10 дозволяють перемикати трасування на покpоковий режим.

Run-time error Ця команда при виявленні помилки в EXE- або в TBC-файлах дозволяє знайти її місцеположення в тексті програми.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита09:51:20 05 ноября 2021
.
.09:51:18 05 ноября 2021
.
.09:51:17 05 ноября 2021
.
.09:51:16 05 ноября 2021
.
.09:51:14 05 ноября 2021

Смотреть все комментарии (20)
Работы, похожие на Реферат: Система Turbo-Basic

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294098)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2022 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru