Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Шпаргалка: Шпаргака по психологии \укр\

Название: Шпаргака по психологии \укр\
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: шпаргалка Добавлен 11:19:03 23 ноября 2001 Похожие работы
Просмотров: 51 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Людина - це істота, здатна до праці, соціально культурно зумовленого споживання та спілкування з іншими людьми, свідомої діяльності. Людина-це суб’єкт та історичний результат культури.

Спілкування - це “процес взаємозв’язку і взаємо дії суспільних об’єктів (класів груп осіб) у якому відбувається обмін діяльністю, інформацією, здібностями, уміннями, навичками, а також результатами діяльності” .

Особистості як суб’єктивна соціальних відносин і свідомої діяльності, як “персоніфіковану соціальну діяльність”. Стійка суспільність соціально значущих рис, що характеризують індивіда як представника певної соціальності або суспільства.

Індивід – (від лат. Individuum - неділиме) – це одиночний представник людського роду, соціальної групи, окрема людина, особа.

Смерть - трактує ця біологічно, тобто як “природний кінець будь якої живої істоти”, “припинення життєдіяльності організму, яке виражає у припиненні нормального обміну речовини між організмом і зовнішнім середовищем”

Свобода людини – це здатність людини діяти відповідно до своїх інтересів і цілей, спираючи на пізнання об’єктивної необхідності, можливість самостійно пробити вибір, приймати рішення і втілювати його у життя.

Відповідальність - це соціально філософська категорія, яка, відображає особливі соціальні та морально правові відносини особистості та інших соціальних суб’єктів один що до одного та щодо суспільства (людства в цілому), які характеризуються виконанням свого морального обов’язку і правових норм.

Поняття світу Космос, Всесвіт, Буття, Матерія, Субстанція.

Матерія - це Філософська категорія для визначення об’єктивної реальності, що дана людині у її відчуттях, яка копіюється, відображається нашими відчуттями, існуючи незалежно від них.

Рух – трактується як всяка взаємодія, яка в свою чергу визначається як процес їх впливу один на одного, в наслідок чого відбувається як збереження, так і різноманітні зміни станів, властивостей, структурі, функцій тощо він має об’єктивний і всезагальний характер. 1) розвиток в рамках однієї форми руху матерії 2) розвиток за якого відбувається перехід від однієї форми руху матерії, від одного рівня в її структурної організації до іншої, більш високої.

Прогрес – це така зміна властивостей якої-небудь системи, за якої відбувається збільшення функціональних властивостей, підвищення ефективності функціонування, збільшується незалежність існування від впливу зовнішніх факторів.

Регресивні зміни - це зворотній процес. Регресивними явищами визнаються ті, за яких відбувається деградація, зниження рівня організованості та ефективності функціонування, втрачається здатність до здійснення того, що було можливим

Єдність світу – виражена також і в тому, що у нього загальний спосіб існування та форми буття. Світ є єдиним, оскільки йому притаманні єдині закони.

Простір – це невіддільна від матерії загальна форма буття, що виражає його структурність диференційованість та взаємодію елементів.

Час – це загальна форма буття, що виражає тривалість процесів взаємодії та послідовність зміни його станів.

Мова – це знакова система будь якої матеріальної природи, що виконує пізнавальну, комунікативну та номінативну функцію.

Властивості свідомості: 1Свідомості притаманна властивість універсальності відображення. 2 Свідомості притаманна людини властива об’єктивність відображення. 3 Свідомості має властивість предметності. 4 Свідомість має властивість ставити мету. 5 Свідомість має властивість активності. 6 Свідомість – це передусім суспільний продукт. 7 Свідомість має знаряддя.

Суспільна ідеологія чи просто ідеологія – це система поглядів та ідей, у яких усвідомлюються й оцінюється ставлення людей до дійсності одне до одного, соціальні проблеми та конфлікти. А також містять цілі програми соціальної діяльності, спрямованої на закріплення чи зміну розвиток цих суспільних відносин.

Суспільна психологія – це сукупність соціально психологічних явищ і процесів, виражена у почуттях, настроях стереотипах, думці великих гру людей.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана20:31:40 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент09:31:38 10 июня 2018
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент03:50:50 10 июня 2018
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:27:08 09 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений22:26:51 18 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Шпаргалка: Шпаргака по психологии \укр\

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201629)
Комментарии (2212)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru