Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Билеты: ЗНО зарубежная литература 2008 с ответами

Название: ЗНО зарубежная литература 2008 с ответами
Раздел: ЗНО
Тип: билеты Добавлен 14:47:11 21 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 79 Комментариев: 20 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Правильні відповіді на тестування з зарубіжної літератури 2008 року

№ і зміст ТЗ

Правильна відповідь (ключ)

Відповідність завдань вимогам програм, підручникам, посібникам, затвердженим МОНУ, академічним довідковим виданням

1. Який зпоміж перелічених творів починається рядками: «Гнів оспівай, о богине, нащадка Пелея Ахілла згубний, що дуже багато ахеям лиха накоїв…»?
А «Іліада»; Б «Одіссея»; В «Божественна комедія»; Г «Енеїда».

«Іліада»

1) Гомер. Іліада: Пер. Н.Ніщинського.
2) Програма зовнішнього незалежного оцінювання із зарубіжної літератури // Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2008 року / Схвалено МОНУ, лист 1/118867 від 10.12.2007: Інформаційні матеріали (далі ЗНО2008). – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

2. До якого жанру належить твір, герой якого виголосив: «Не думайте, що то з сваволі й гордощів мовчу я, – в грудях серце розривається, коли погляну на оцю ганьбу свою!»?
А епічна поема; Б комедія; В трагедія; Г сонет.

Трагедія

1) Есхіл. Прометей закутий: Пер. Бориса Тена.
2) Висоцька Н.Ю. та ін. Зарубіжна література: Підр. для 8 класу. – К.: Навчальна книга, 2004. С. 17.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

3. Який зпоміж запропонованих поетичних фрагментів написаний гекзаметром?
А «Так музики ж всякчас і знов! Щоб вірш твій завше був крилатий, щоб душу поривав – шукати нову блакить, нову любов»;
Б «Аж моторошно робиться самому, коли згадаю праліс той заклятий, бір непрохідний в мороці страшному! Зі смертю лиш це можна порівняти. Та знову долю я знайшов щасливу, а як – про те ви будете читати»;
В «Шукай людину скрізь: на бідному постої, у закутку нужди, й у пишному покої. Одна душа жива за сто Кааб дорожча! Чому ж ідеш до них? Шукай душі живої!»
Г «Всяких людей надивився, міста їх і звичаї бачив, в морі ж багато біди і тілом зазнав, і душею, щоб і себе врятувать, і друзів додому вернути».

«Всяких людей надивився, міста їх і звичаї бачив, в морі ж багато біди і тілом зазнав, і душею, щоб і себе врятувать, і друзів додому вернути».

1) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 11.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

4. Визначте рядок, де постійний епітет ужито правильно:
А шоломосяйний Одіссей;
Б прудконогий Одіссей;
В велемудрий Одіссей;
Г ніжний Одіссей.

велемудрий Одіссей

1) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література:
Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 14.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

5. Який зпоміж названих персонажів вважається «вічним образом»?
А Харон;
Б Агамемнон; В Ахілл; Г Прометей.

Прометей

1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 138.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

6. Яка історична подія лягла в основу «Пісні про Роланда»?
А похід іспанців у мавританські землі;
Б похід маврів у іспанські землі;
В похід іспанців у франкські землі;
Г похід франків у іспанські землі.

похід франків у іспанські землі

1) «Пісня про Роланда» // Від античності до класицизму: Хрестоматіяпосібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2001/2003. – С. 146.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 4445.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

7. Яка з перелічених тем є провідною в «Пісні про Роланда»?
А боротьба за руку і серце чарівної дами; Б боротьба за зачаровані скарби; В боротьба за рідну віру;
Г боротьба проти злих сил природи.

боротьба за рідну віру

1) Від античності до класицизму: Хрестоматіяпосібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2001/2003. – С. 146, 305.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 4445.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

8. Хто додав епітет «божественна» до первісної назви («Комедія») поеми Данте?
А Мольєр;
Б Боккаччо;
В Шіллер;
Г Вольтер.

Боккаччо

1) Данте Аліг’єрі // Українська літературна енциклопедія. – Т.2. – К.: УРЕ, 1990. – С. 15.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.52.
ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

9. Який зпоміж запропонованих поетичних фрагментів написаний терциною?
А «Немов кадило, цвіт димує в тишині, і серце скрипки десь тремкоче стоголосне. Меланхолійний вальс та очманіння млосне, як вівтар, небеса високі і смутні»;
Б «І юних, і старих – всіх поглинає час, і невеликий нам дається днів запас. Ніщо не вічне тут: ми підемо так само, як ті, що вже пішли й що прийдуть після нас»; В «Я вже стояв під самою горою, коли пантера бистра, розшаліла, із шкурою плямистою, рябою, мене в моєму русі зупинила. Прогнать її – було і думать годі, і далі йти зробилося несила»; Г «Несіть мене звідсіль, вагони і фрегати! Тут обертаються всі людські сльози в твань! Чи правда, що не раз печальний дух Агати говорить: покидай світ злочину й страждань? Несіть мене звідсіль, вагони і фрегати!».

«Я вже стояв під самою горою, коли пантера бистра, розшаліла, із шкурою плямистою, рябою, мене в моєму русі зупинила. Прогнать її – було і думать годі, і далі йти зробилося несила»

1) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 52.
2) Від античності до класицизму: Хрестоматіяпосібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2001/2003. – С. 228.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

10. Кому з перелічених поетів належать ці рядки: «У кого кожний день в запасі півкоржа. У кого свій садок і хата не чужа, хто в рабстві не родивсь і сам рабів не має, у того світлий зір і радісна душа»?
А Данте;
Б Вергілій;
В Петрарка;
Г Омар Хайям.

Омар Хайям

1) Висоцька Н.Ю. та ін. Зарубіжна література: Підр. для 8 класу. – К.: Навчальна книга, 2004. С. 62.
2) Від античності до класицизму: Хрестоматіяпосібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2001/2003. – С. 220.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

11. Який зпоміж запропонованих поетичних фрагментів належить до жанру рубаї?
А «Скажено хлюпали припливи океанські, а я, колись глухий, як мозок дітвори, все за водою плив! І заколот гігантський зняли півострови, простори і вітри»; Б «Відходив день, і всі земні тварини звільняв вечірній присмерк від утоми; і тільки я, на всій землі єдиний, вів боротьбу самотнього сіроми з дорогою, а водночас з журбою, про що й скажу, в правдивості свідомий»; В «В твоєму погляді – і присмерк, і світання, як вечір грозовий, приносиш аромат. Німим стає герой з твого причарування, і сміливішає дитина во сто крат»; Г «І юних, і старих – всіх поглинає час, і невеликий нам дається днів запас. Ніщо не вічне тут: ми підемо так само, як ті, що вже пішли й що прийдуть після нас».

«І юних, і старих – всіх поглинає час, і невеликий нам дається днів запас. Ніщо не вічне тут: ми підемо так само, як ті, що вже пішли й що прийдуть після нас»

1) Висоцька Н.Ю. та ін. Зарубіжна література: Підр. для 8 класу. – К.: Навчальна книга, 2004. С. 62.
2) Від античності до класицизму: Хрестоматіяпосібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2001/2003. – С. 220.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

12. Хто з перелічених героїнь є персонажем твору літератури Відродження?
А Лорелея;
Б Гретхен;
В Пенелопа;
Г Офелія.

Офелія

1) Шекспір В. Гамлет (будьяке видання).
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

13. Хто з літературних персонажів прагнув у світі «зло знищити, беззаконня скасувати, сваволю впинити, помилки виправити»?
А Роланд; Б Дон Кіхот; В Гамлет; Г Санчо Панса.

Дон Кіхот

1) Сервантес М. Дон Кіхот. – Ч.І. – Р.2: Пер. М.Лукаша.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

14. По скільки рядків мають строфи, з який складається цей вірш: «Де погляд ніжний, де чарівний вид; де постать горда, де струнка постава, де мова та бентежна й величава, що завдає негідникові встид? Де сміх, що жалить того, хто набрид? Де та душа, що, мов зоря яскрава, висока й гідна владарського права, небесний нам осяяла блакит? Я вами дихаю, для вас палаю, я народивсь для вашого єства, без вас мені нема й не треба раю; як радість відійшла моя жива, в словах надію я плекав безкраю, та вітер порозвіював слова»?
А 2+3+3+2; Б 4+4+3+3; В 3+3+4+4; Г 4+4+4+2.

4+4+3+3
(сонет)

1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 648650.
2) Від античності до класицизму: Хрестоматіяпосібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2003. – С. 310.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

15. Кого Гамлет називає “літописцями століть”?
А історіографів;
Б акторів;
В королів;
Г могильників.

акторів

1) Шекспір В. Гамлет, дія 2, сцена 2 (будьяке видання).
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

16. Якому літературному напряму були притаманні: прагнення вразити читача, пишна метафоричність, підкреслена схильність до контрасту й антитези?
А романтизму; Б символізму; В бароко; Г реалізму.

бароко

1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 138.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 7980.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.84.
ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

17. Що означає слово “класицизм” у перекладі з латини?
А правильний;
Б гармонійний;
В зразковий;
Г урівноважений.

зразковий

1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 353354.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.9293.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

18. Мистецтво якої доби представники класицизму вважали взірцем художньої досконалості?
А бароко;
Б античності;
В Відродження;
Г Середньовіччя.

античності

1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 353354.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.9293.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

19. Визначте літературний напрям, представникам якого адресована порада: «Сюжет високий ви обрали чи жартливий – уму коритися повинні завжди співи, бо римі з розумом не слід ворогувать. Вона – невільниця і мусить послух мать»?
А реалізм; Б романтизм; В бароко; Г класицизм.

класицизм

1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 353354.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.9293.
3) Від античності до класицизму: Хрестоматіяпосібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2001/2003. – С. 638644.
4) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

20. У якому рядку перелічені письменники доби Просвітництва?
А Шіллер, Гете, Гюго; Б Шіллер, Гете, Мольєр; В Шіллер, Гете, Вольтер; Г Шіллер, Гете, Буало.

Шіллер, Гете, Вольтер

1) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.102145.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

21. Герой якого твору виголошує фразу, яка стала крилатою: «Теорія завжди, мій друже, сіра, а древо жизні – золоте»?
А «Фауст»;
Б «Божественна комедія»;
В «Гамлет»;
Г «Пісня про Роланда».

«Фауст»

1) Гете Й.В. Фауст. – Ч. І: Пер. М.Лукаша.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

22. У якому творі літератури ХХ ст. є відлуння образу Мефістофеля з трагедії «Фауст»?
А «Старий і море»;
Б «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»;
В «Чума»;
Г «Майстер і Маргарита».

«Майстер і Маргарита»

1) Булгаков М. Майстер і Маргарита (будьяке видання).
2) Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2004. – С. 243.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

23. Який зпоміж названих персонажів вважається «вічним образом»?
А Санчо Панса;
Б Гектор;
В Журден;
Г Фауст.

Фауст

1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 138.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

24. Укажіть рядок із характерною ознакою романтизму:
А широке використання звукопису, навіювання певного настрою; Б суворе дотримання чітких правил і норм; В наявність мотивів світової скорботи; Г відмова від усталених норм, нестримне експериментаторство.

наявність мотивів світової скорботи

1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 612615.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 146150.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

25. Яка характерна риса романтизму втілена у вірші Гейне «Не знаю, що стало зо мною…»?
А наявність байронічного героя;
Б наявність фольклорного персонажа;
В наявність мотиву романтичного бунту;
Г наявність мотиву самотності.

наявність фольклорного персонажа

1) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 181182.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

26. Яка з перелічених рис романтизму втілена в «Крихітці Цахесі» Гофмана?
А наявність головного героя – похмурого одинака із загадковим минулим;
Б протиставлення двох світів: філістерів та ентузіастів;
В провідна роль мотивів національної туги;
Г домінування мотивів світової скорботи.

протиставлення двох світів: філістерів та ентузіастів

1) Висоцька Н.Ю. та ін. Зарубіжна література: Підр. для 8 класу. – К.: Навчальна книга, 2004. С. 236.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

27. Визначте автора твору, де є такий портретгротеск: «Голова в потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як гарбуз, а зразу ж від грудей звисали тонкі, немов ліщинові палички, ноги, тож весь він був схожий на роздвоєну редьку»?
А Байрон; Б Гофман;В Пушкін; Г Лермонтов.

Гофман

1) Гофман Е.Т.А. Крихітка Цахес: Пер. С.Сакидона.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

28. Прочитайте твердження і дайте відповідь на запитання:
1. Письменникиромантики ігнорували національний колорит й орієнтувалися на зразки античного мистецтва.
2. Письменникиромантики використовували фольклорні мотиви.
А правильним є перше твердження; Б правильним є друге твердження; В правильними є обидва твердження;Г обидва твердження є неправильними.

правильним є друге твердження (письменникиромантики використовували фольклорні мотиви)

1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 612615.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 146150.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

29. Хто є автором цього вірша: «Великі та німі Гиреїв двір і сад! По ґанках, що мели покірних баш тюрбани, через потуги трон і любощів дивани літає сарана, повзе холодний гад. Повився темний плющ і дикий виноград по вікнах, по стіні подобою альтани; «руїна» – пише тут на мурах гість незнаний, як Валтасарові, на віковічний згад. А в залі ще стоїть окраса мармурова: гарему то фонтан. Сльоза його перлова спадає по сльозі і промовля щомить: “О де ви, де тепер, любов, могуття й славо, що мали у віках сіяти величаво? Ганьба! Немає вас, а джерело дзвенить”»?
А Пушкін; Б Лермонтов; В Гейне; Г Міцкевич.

Міцкевич

1) Міцкевич А. Кримські сонети: Пер. М.Рильського.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

30. Укажіть рядок із характерними ознаками реалізму:
А наявність героя – носія однієї домінуючої пристрасті; Б порушення всіх норм і правил, герой – самотній бунтівник; В правдоподібне зображення життя людини та суспільства, аналіз законів суспільного розвитку; Г настанова на музичність і нечіткість сенсу фрази, широке використання звукопису, навіювання певного настрою.

правдоподібне зображення життя людини та суспільства, аналіз законів суспільного розвитку

1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 584585.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

31. Що складає основу сюжету повісті “Мертві душі”?
А історія життя шахрая Чичикова;
Б подорож Чичикова російською провінцією;
В знайомство героя з поміщиками, чиновниками;
Г шахрайська операція з купівлі “мертвих душ”.

шахрайська операція з купівлі “мертвих душ”

1) Гоголь М. Мертві душі (будьяке видання).
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

32. Яким зображує Гобсека Бальзак?
А служником золота і водночас філософом, що провидів потаємну суть буржуазного суспільства; Б жалюгідним скнарою, що не вміє дотримувати слова і цінує лише прибутки; В злим генієм, позбавленим почуття справедливості; Г доброчинцем, який позичає гроші під низькі проценти і цим допомагає клієнтам.

служником золота і водночас філософом, що провидів потаємну суть буржуазного суспільства

1) Пронкевич О. М. Зарубіжна література: Підр. для 10 класу. – К.: ЗодіакЕко, 2004. – С. 8990.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

33. Визначте провідну думку повісті “Гобсек”:
А світом правлять гроші, адже за них можна придбати практично все;
Б влада грошей навіть непересічну людину перетворює на вексель, автомат;
В золото приносить владу та достаток, тому його накопичення є шляхом до незалежності;
Г золото є «душею» капіталістичного суспільства.

влада грошей навіть непересічну людину перетворює на вексель, автомат

1) Пронкевич О. М. Зарубіжна література: Підр. для 10 класу. – К.: ЗодіакЕко, 2004. – С. 8687, 8990.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

34. Що є головною причиною злочину Родіона Раскольникова?
А прагнення до збагачення шляхом привласнення майна старої лихварки;Б задоволення почуття помсти за злиденне життя та постійні приниження; В намагання перешкодити шлюбу «за розрахунком» сестри Дуні з Лужиним, якого вона не кохала; Г спроба перевірити теорію на практиці.

спроба перевірити теорію на практиці

1) Пронкевич О. М. Зарубіжна література: Підр. для 10 класу. – К.: ЗодіакЕко, 2004. – С. 175176.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

35. У якому творі висловлено думку: «Розкрити себе і втаїти митця – цього прагне мистецтво»?
А «Анна Кареніна»; Б «Війна і мир»; В «Злочин і кара»; Г «Портрет Доріана Грея».

«Портрет Доріана Грея»

1) Уайльд О. Портрет Доріана Грея.: Пер. Р.Доценка.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

36. Хто є автором рядків: «О Капітан! мій Капітан! Позаду путь трудна, всі бурі корабель здолав, і слава нам луна»?
А Рембо;
Б Вітмен; В Рільке; Г Бодлер.

Вітмен

1) Вітмен В. О Капітан…: Пер. М.Стріхи.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

37. Хто є автором рядків: «Я блискавицями роздерте небо знаю, прибої, течії, смеркання голубі, світанки, збуджені, мов голубині зграї, і те, що може лиш примаритись тобі»?
А Бодлер; Б Верлен; В Рембо; Г Вітмен.

Рембо

1) Рембо А. П’яний корабель: Пер. В.Ткаченка.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

38. Хто з поетів ХХ століття є автором вірша, що починається словами: «Ось дерево звелось. О виростання! О спів Орфея! Співу повен слух. І змовкло все, та плине крізь мовчання новий початок, знак новий і рух…»?
А Блок; Б Ахматова; В Рільке; Г Пастернак.

Рільке

1) Рільке Р.М. Сонети до Орфея: Пер. М.Бажана.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

39. Що символізує червоний колір у фіналі вірша Аполлінера «Зарізана голубка й водограй»: «…Олеандри всі в крові і сонце ранене в траві на багрянистім горизонті»?
А схильність поета до розгляду екологічних проблем;
Б захоплення поета імпресіоністичним живописом;
В співчуття поета до жертв кривавої війни;
Г поетизацію краси природи шляхом оспівування палахкотіння заходу сонця.

співчуття поета до жертв кривавої війни

1) Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 98101.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

40. Що вважає М.Булгаков найгіршою людською вадою, зображуючи єршалаїмський світ?
А брехня;
Б підлість;
В боягузтво;
Г жадібність.

боягузтво

1) Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2004. – С. 244246.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

41. Епіграфом до якого твору став вислів Даніеля Дефо: «Якщо вільно зобразити ув’язнення через інше ув’язнення, то й вільно зобразити будьякий реально існуючий предмет через щось зовсім неіснуюче»?
А «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»; Б «Старий і море»; В «Перевтілення»; Г «Чума».

«Чума»

1) Камю А. Чума (будьяке видання).
ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

42. Від твору якої літератури походить назва оповідання Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»?
А давньоримської;
Б давньогрецької;
В перськотаджицької;
Г іспанської.

давньогрецької

1) Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2004. – С.297300.
2) Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література: Підр. для 7 класу. – К.: Грамота, 2007. – С. 273.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

43. Хто з героїв літератури ХХ ст. каже: «Людина створена не для поразки…, людину можна знищити, а здолати не можна»?
А Ріє; Б Сантьяго; В Рамбер; Г безіменний герой «Подорожнього…».

Сантьяго

1) Хемінгуей Е. Старий і море: Пер. В.Митрофанова.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.

44. У якому рядку перелічені письменникипостмодерністи?
А Павич, Еко, Хемінгуей; Б Павич, Еко, Зюскінд; В Павич, Еко, Камю; Г Павич, Еко, Кафка.

Павич, Еко, Зюскінд

1) Від авангарду до постмодернізму: Посібникхрестоматія із зарубіжної літератури для 11 класу середніх навчальних закладів з українською мовою навчання (2ге видання, виправлене і доповнене) / Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: Грамота, 2006.
2) Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2004.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878

45. Хто здійснив повний переклад поем «Іліада» і «Одіссея» українською мовою?
А Микола Лукаш;
Б Григорій Кочур;
В Леонід Первомайський;
Г Борис Тен.

Борис Тен

1) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).

46. Установіть відповідність між письменниками та літературними жанрами, у яких вони досягли найбільших успіхів:
1 Петрарка;
2 Сервантес;
3 Мольєр;
4 Вергілій.
А комедія;
Б роман;
В трагедія;
Г сонет;
Д епічна поема.

Петрарка сонет;
Сервантес роман;
Мольєр комедія;
Вергілій епічна поема

1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).

47. Установіть відповідність між персонажем і твором, де він діє:
1 Вагнер;
2 Гектор;
3 Лорелея;
4 Данте.
А «Божественна комедія»;
Б «Не знаю, що стало зо мною…»;
В «Фауст»;
Г «Малюк Цахес»;
Д «Іліада».

Вагнер «Фауст»;
Гектор «Іліада»;
Лорелея «Не знаю, що стало зо мною…»;
Данте «Божественна комедія»

1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).

48. Установіть відповідність між літературними творами та національними літературами, до яких вони належать:
1 «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»;
2 «Злочин і кара»;
3 «Альбатрос»;
4 «Старий і море».
А французька; Б російська; В італійська;Г німецька; Д американська.

«Подорожній…» німецька;
«Злочин і кара» російська;
«Альбатрос» французька;
«Старий і море» американська

1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).

49. Установіть відповідність між жанром і назвою твору:
1 трагедія;
2 комедія;
3 сонет;
4 епічна поема.
А «Міщаниншляхтич»; Б «Фауст»;
В «Як не любов, то що це бути може…»; Г «Малюк Цахес»; Д «Пісня про Роланда».

трагедія – «Фауст»;
комедія – «Міщаниншляхтич»;
сонет – «Як не любов…»;
епічна поема – «Пісня про Роланда»

трагедія – «Фауст»;
комедія – «Міщаниншляхтич»;
сонет – «Як не любов…»;
епічна поема – «Пісня про Роланда»

50. Установіть відповідність між типом літературного героя та літературним напрямом (добою):
1 носій однієї домінуючої пристрасті, риси характеру;
2 незвичайна особистість, одинак зі страдницькою душею;
3 типовий представник певного суспільного прошарку, конкретної епохи;
4 природна людина, вихована за законами розуму та природи.
А Просвітництво;
Б реалізм;
В романтизм;
Г класицизм;
Д бароко.

носій однієї домінуючої пристрасті, риси характеру – класицизм;
незвичайна особистість, одинак зі страдницькою душею – романтизм;
типовий представник певного суспільного прошарку – реалізм;
природна людина, вихована за законами розуму та природи – Просвітництво

1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).

51. Установіть відповідність між поетичними фрагментами та їх авторами:
1 «Природа – храм живий, де символів ліси спостерігають нас і наші всі маршрути»;
2 «Себе я оспівую – просту, окрему особу, проте вживаю слово “Демократичність” і термін “Людський загал”»;
3 «Так музики ж всякчас і знов! Щоб вірш твій завше був крилатий, щоб душу поривав – шукати нову блакить, нову любов»;
4 «А чорне, біле Е, червоне І, зелене У, синє О – про вас я нині б розповів: А – чорних мух корсет, довкола смітників кружляння їх прудке, дзижчання тороплене».
А Рільке;
Б Бодлер;
В Рембо;
Г Вітмен;
Д Верлен.

«Природа – храм живий…» Бодлер;
«Себе я оспівую…» Вітмен;
«Так музики ж всякчас і знов…» Верлен;
«А чорне, біле Е…» Рембо

1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).

52. Установіть відповідність між назвами віршів і прізвищами поетів:
1 «Визначення поезії»;
2 “Довкола жовтий вечір ліг”;
3 «Весно, весно, без меж і без краю...»;
4 «А ви змогли б?».
А Блок; Б Маяковський;
В Ахматова; Г Пастернак; Д Рільке.

«Визначення поезії» Пастернак;
“Довкола жовтий вечір ліг” – Ахматова;
«Весно, весно…» Блок;
«А ви змогли б?» Маяковський

1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).

53. Установіть відповідність між персонажем і автором твору:
1 Рамбер; 2 Сантьяго; 3 Пікерінг; 4 Берліоз.
А Белль; Б Шоу; В Булгаков; Г Камю; Д Хемінгуей.

Рамбер – Камю; Сантьяго – Хемінгуей;
Пікерінг – Шоу;
БерліозБулгаков

1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).

54. Установіть відповідність між твором і його жанром:
1 «Прометей прикутий»;
2 «Пігмаліон»;
3 «Собор Паризької Богоматері»;
4 «Іліада».
А епічна поема;
Б історичний роман;
В комедія;
Г трагедія;
Д сонет.

«Прометей прикутий» трагедія;
«Пігмаліон» комедія;
«Собор Паризької Богоматері» історичний роман;
«Іліада» епічна поема

1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).

55. Установіть відповідність між персонажами та авторами творів:
1 Ріє;
2 Еней;
3 Ієшуа;
4 Раскольников.
А Вергілій; Б Достоєвський; В Верлен; Г Камю; Д Булгаков.

Ріє – Камю;
Еней – Вергілій;
Ієшуа – Булгаков;
Раскольников Достоєвський

1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).

56. Установіть послідовність виникнення літературних напрямів:
А експресіонізм;
Б класицизм;
В екзистенціалізм;
Г романтизм.

Класицизм; романтизм; експресіонізм; екзистенціалізм

1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).

57. Установіть послідовність написання творів:
А «Собор Паризької Богоматері»;
Б «Дон Кіхот»;
В «Іліада»;
Г «Анна Кареніна».

«Іліада»;
«Дон Кіхот»; «Собор Паризької Богоматері»;
«Анна Кареніна».

1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).

58. Установіть послідовність написання творів, де діють такі герої:
А Рамбер; Б Сібіл Вейн; В Журден; Г Олів’єр.

Олів’єр;
Журден;
Сібіл Вейн;
Рамбер

1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).

59. Установіть послідовність відвідин Чичиковим поміщиків:
А Плюшкін;
Б Манілов; В Собакевич; Г Коробочка.

Манілов; Коробочка;
Собакевич; Плюшкін

1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).

60. Установіть послідовність написання творів, що починаються такими рядками:
А «Стомившися, вже смерті я благаю…»;
Б «Шукай людину скрізь: на бідному постої, у закутку нужди, й у пишному покої…»; В «Під мостом Мірабо струмує Сена так і любов біжить у тебе в мене журба і втіха крутнява шалена…»;
Г «Найперше – музика у слові! Бери ж із розмірів такий, що плине, млистий і легкий, а не тяжить, немов закови…».

«Шукай людину скрізь…» (Омар Хайям);
«Стомившися, вже смерті я благаю…» (В.Шекспір);
«Найперше – музика у слові!..» (П.Верлен);
«Під мостом Мірабо струмує Сена…» (Гійом Аполлінер).

1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита12:32:08 03 ноября 2021
.
.12:32:07 03 ноября 2021
.
.12:32:06 03 ноября 2021
.
.12:32:06 03 ноября 2021
.
.12:32:06 03 ноября 2021

Смотреть все комментарии (20)
Работы, похожие на Билеты: ЗНО зарубежная литература 2008 с ответами

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(291952)
Комментарии (4204)
Copyright © 2005-2022 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru