Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Франція в міжнародному поділі праці

Название: Франція в міжнародному поділі праці
Раздел: Рефераты по международным отношениям
Тип: реферат Добавлен 17:30:53 20 марта 2011 Похожие работы
Просмотров: 115 Комментариев: 20 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат на тему

Франція в міжнародному поділі праці


Вступ

Економічний прогрес в наш час слід оцінювати у двох взаємозалежних, хоча зовсім не обов'язково збігаються, вимірах. Щоб визначити його складові, загальноприйняті стандартні показники рівня, структури, динаміки виробництва і споживання доцільно доповнити даними, що характеризують участь кожної країни у світовому поділі праці, і ресурси, на які це участь спирається. Остання група даних містить унікальну інформацію про конкурентоспроможність продукції даної країни, яка в першому наближенні може служити індикатором ефективності відповідних виробництв з точки зору світових стандартів. У світовий поділ праці фактично включено багато сфери господарської діяльності країни. Серед європейських країн Франція користується заслуженою популярністю як країна високого життєвого рівня населення, надійної особистої безпеки та соціальної захищеності громадян. Франція є однією з найбільш розвинених індустріально - аграрних країн світу. Її ВНП оцінюється орієнтовно в 1500 млрд. дол США. За цим показником вона займає 5-е місце у світі, а за розміром ВНП на душу населення їй міцно належить 4-е місце (26,7 тис. дол США). За обсягом промислового виробництва Франція посідає 5-е місце, поступаючись США, Японії, ФРН і Великобританії. Промисловість створює близько 25% ВНП, забезпечує близько третини робочих місць. Її основними галузями є: Машинобудівна, хімічна, сталеливарна, авіакосмічна, автомобілебудівна, електроніка, суднобудування, гірничорудна, металургія, текстильна, атомна енергетика, радіоелектроніка, харчова. За обсягом сільськогосподарського виробництва Франція посідає 3-е місце в світі, поступаючись лише США і Канаді.

Вона повністю забезпечує себе основними видами сільськогосподарської продукції. За зовнішній торгівлі Франція займає 4-е місце після США, ФРН і Японії. З 1981 р. частка експорту у ВВП перевищує 25%. Її головними партнерами є в першу чергу країни Євросоюзу, на частку яких припадає близько 65% всього товарообігу, а також Японія і США. Чотири останні роки Франція зводить свій торговий баланс з позитивним сальдо, яке становило у 1996 р. 122,3 млрд. фр. (Проти 97,8 млрд. фр. В 1995 р.). Що стосується взаємин Росії і Франції, то вони мають багатовікове коріння співробітництва в самих різних областях, включаючи давні торгово - економічні традиції. Щоправда, за свою історію вони відчували як підйоми, так і спади. Нові процеси, що відбуваються в Росії, істотно підвищили інтерес і розширили коло вітчизняних учасників зовнішньоекономічної діяльності. Значні зміни відбулися у вся система зовнішньоекономічного регулювання. На світовий ринок вийшли тисячі підприємств, кооперативів, фірм, товариств, асоціацій та інших організацій, багато з яких роблять тут лише перші й не завжди вдалі кроки і разом з тим, можливо, захочуть встановити серйозні ділові відносини з французькими компаніями, освоїти французький ринок. Франція тривалий час є провідним торгово - економічним партнером Росії. Торгово - економічні зв'язки між нашими країнами розвиваються динамічно. За останні два роки оборот взаємної торгівлі збільшувався щорічно в середньому на 10%. Цьому багато в чому сприяли створені сторонами солідні договірно - правова та організаційна бази економічного співробітництва та відміна деяких раніше існуючих перешкод. Разом з тим у двосторонніх відносинах існує багато невикористаних можливостей, пов'язаних крім інших причин та з недостатнім знанням російськими та французькими партнерами один одного, відсутністю необхідної інформації.

праця франція економічний


Зовнішній поділ праці Франції

Економіка Франції глибоко вбудована у світове господарство. Французьким компаніям у 80-ті рр.. вдалося трохи збільшити свою частку в світовому експорті (6,5%) і скоротити в імпорті. Зовнішня торгівля виступає серйозним фактором економічного зростання. На експорт йде близько 1 / 5 її кінцевого продукту 1970 р. - 19,4%). За обсягом експорту Франція поступається в Західній Європі тільки Німеччині. Структура французького експорту має певні особливості. У ньому більш високу питому вагу мають сільськогосподарські товари і сировина - 20%. В на-варте час ліквідують позиції у зовнішній торгівлі України займають машини і устаткування (43% експорту і 39% імпорту). Найбільшу питому вагу в цій групі світової торгівлі займає цивільна авіатехніка, електротехнічне устаткування і комплектне устаткування для будівництва крупних промислових об'єктів, різні види озброєння. У 80-і рр.. позиції Франції в торгівлі багатьма видами машинобудівної продукції помітно ослаблі.

Знизилася частка у світовому експорті легкових автомобілів, конторського устаткування й обчислювальної техніки, спеціального промисвання, верстатів, електроприладів. Це значною мірою визначається особливостями галузевої структури господарства і характером її спеціалізації у міжнародних рідному поділі праці, а також зниженням конкурентоспроможності промисловості. У теж час по експорті авіаційної техніки, локомотивів, вагонів вона займає друге місце; автомобілів, хімічних товарів-третє місце; в експорті військової техніки і зброї Франція утримує друге місце у світі після США. Трьома головними статтями експорту озброєння є військові корабеле, літаки й армійське озброєння.

За обсягом сільськогосподарського експорту Франція відстає тільки від США. На зовнішніх ринках реалізується понад 1 / 3 виробленої продукції. У аграрне експорті переважають "масові" продукти - пшениця, ячмінь, кукурудза, молочні продукти. Частка продуктів високого ступеня обробки - кондитерських, м'ясних виробів, шоколаду, консервів - нижче, ніж в інших провідних країнах. Експортна спеціалізація Франції значно поступається іншим крупним країнам. Так, у загальному машинобудуванні тільки одне виробництво відноситься до високого рівня спеціалізації (реактивні двигуни) і ряд - до помірного (насоси, парові машини, ядерні реактори, роторні електроенергетичні установки, холодильники, опалювальне устаткування, сільгоспмашини).

В останнє десятиліття в економіці країни значно зріс імпортний компонент (21% ВВП), що пов'язано з посиленням міжнародного поділу праці і зміною конкурентоздатності французьких товарів. Найбільш висока частка імпорту у виробництві продукції хімічної промисловості (40-60%). Це значною мірою пов'язано з особливостями розвитку науково-технічного потенціалу країни і впровадженням наукових досягнень у виробництво.

Франція відстає від своїх конкурентів за часткою НДДКР у ВВП (3,3% в 1991 р., тоді як у Німеччині - 3,6%). Характерною рисою науково-дослідної діяльності виступає її військова спрямованість. Частка коштів, що спрямовується на військові дослідження, досягає 19% всіх витрат на НДДКР, а ФРН - близько 5%.

Франція проводить дослідження з широкого кола тем. По цілому ряді з них вона займає провідні позиції - атомна енергетика, авіаційна техніка, устаткування зв'язку, деякі види електроніки промислового призначення. За іншими сильно відстає-інформатика, електроніка, біотехнологія. У теперішній час на частку електронної, авіакосмічної, автомобілебудівної промисловості, хімічної і фармацевтичної припадає понад 60% асигнувань ний на НДДКР у промисловості. У той же час у таких галузях, як загальне металообробка, харчова промисловість та ці витрати незначні. У машинобудуванні частка витрат на НДДКР значно нижче, ніж в інших провідних галузях.

Багато французьких компаній відносяться до ринку ЄС як своєму внутрішнього. Понад 60% експорту направляється в країни ЄС. Це найбільша частка серед чотирьох провідних країн Західної Європи. Головним торговим партнером Франції в цьому регіоні виступає Німеччина, на яку припадає 16% експорту і 20% імпорту. На другому місці Італія (12%). Серед інших країн важливим торго-вим партнером виступають США (6,1% експорту). Частка країн, що розвиваються, у торгівлі країни скоротилася, у тому числі частка Африки з 13,3 до 7,4% за 80-і рр.. Недоліком географічної структури зовнішньої торгівлі є значна орієнтація експорту в країни з повільно ринками.

Французькі компанії докладають великих зусиль для розширення зовнішнє економічній експансії. Важливим засобом її виступає експорт капіталу. На долю Франції припадає 5% загального обсягу закордонних прямих інвестицій. При цьому в 80-і рр.. відбулося скорочення її частки.

Експорт капіталу помітно переорієнтувався на промислово розвинені країни, де основним об'єктом застосування капіталу є Західна Європа, але значення її зменшилося. У 1960 р. на країни Західної Європи припадало 86,4% французьких прямих інвестицій, а в 1986 р. їх частка знизилася до 57%. За цей же період різко зросла питома вага США - з 5,4% до 36,5%. У 80-і рр.. французькі компанії вийшли на шосте місце серед іноземних інвесторів у США. В основному їх інвестиції зосереджені там в старих галузях - металургії, вугільної, хімічної, нафтової промисловості і виробництві автомобільних шин. У Західній Європі основні обсяги французького капіталу інвестіровать у ФРН і Великобританії.

У країнах, що розвиваються зосереджено приблизно 30% загального обсягу прямих інвестицій, що вища за частку інших країн. Африканський континент занімілий раніше і продовжує займати особливе місце. На його частку припадає понад 50% французьких інвестицій в "третьому світі". В основному вони зосереджені в країнах зони франка. Крім сировинних галузей інвестування здійснюється в обробні виробництва шляхом налагодження складальних чи автономних підприємств з орієнтацією на місцевий ринок.

Франція також є великим імпортером капіталу. Провідне місце серед іноземних фірм займають американські (48%). Інвестиції кожної віддельности європейської країни значно поступаються їм.

Великий приплив іноземного капіталу почався в 60-і рр.. На частку зарудонних фірм припадає понад 1 / 4 сумарного обороту і близько 1 / 3 товарного експорту.

Структурні особливості господарства впливають на позицію Франції в вопросах інтеграції. Зазвичай вона виступає за регулювання тих галузей, де її конкурентні позиції не високі.

Уряд скоротив державне регулювання економіки і стимулював приватний сектор. З цією метою був відмінний валютний контроль, контроль над цінами, знижені податки, збільшені пільги компаніям. Одним із наріжних каменів економічної політики було стримування росту заробітної плати, завдяки чому споживчі витрати зберігалися на помірнийном рівні, а норма прибутку досягла рівня

В умовах відбувається в післявоєнний період радикальної ломки господарських структур країни все зростаючу роль, головним чином останнім тридцятиріччя, грають зовнішньоекономічні зв'язки, і передусім зовнішня торгівля, Що є однією з найбільш динамічних галузей економіки і провідною формою участі Франції в системі світогосподарських відносин. Економіка Франції глибоко вбудована у світове господарство. Французьким компаніям у 80-ті рр.. вдалося трохи збільшити свою частку в світовому експорті (6,5%) (4-е місце) і скоротити в імпорті (6-7%) (3-4-е місце).

Зовнішня торгівля займає важливе місце в економіці Франції, оскільки вона забезпечує близько третини економічного зростання країни. Нинішні результати зовнішньої торгівлі є яскравим свідченням того, що Франція зуміла докорінно змінити ситуацію кінця 80-х - початку 90-х рр.., Адаптувати свою економіку до кон'юнктурних тенденцій у світі в останні чотири роки і стабілізувати свій зовнішньоторговельний баланс після довгого періоду негативного сальдо.

Сальдо зовнішньоторговельного балансу Франції в 1996 р. досягло рекордно високого рівня 122,3 млрд. фр., Що на 24,8 млрд. фр. перевищує показник 1995 р., Який був найвищим за всю історію країни. Однак на відміну від попереднього року темпи зростання імпорту та експорту в 1996 р. були трохи нижче. Так, французький імпорт збільшився на 2,2% проти 8,5% в 1995 р. і склав 1363,5 млрд. фр. Такий відносний слабкий приріст пояснюється млявими темпами економічного зростання країни: у 1996 р. він склав 1,5% проти 2,2% в 1995 р. Крім того, слід взяти до уваги значне подорожчання імпорту енергетичних товарів - на 18 млрд. фр. або 23,7%, викликані зростанням цін на нафту. Очевидно, що французькі підприємці ще не приступили до прогнозованих масованим інвестиціям у виробництво, оскільки обсяг імпорту обладнання збільшився лише на 6,1%.

Приріст експорту Франції в 1996 р. йшов більш динамічно, ніж приріст імпорту: 3,5% проти 9,3% в 1995 р. Обсяг продажів всіх французьких товарів і послуг за кордоном склав 1485,8 млрд. фр. в 1995 р.

Таким чином, високий рівень позитивного сальдо зовнішньої торгівлі Франції відображає, з одного боку, внутрішню кон'юнктуру, що виразилася в недостатньому зростанні закупівель за кордоном при досить стійке зростання експорту. З іншого боку, позитивні результати зовнішньої торгівлі Франції протягом останніх чотирьох років свідчать про зростаючу конкурентоспроможності французьких товарів.

У цілому в 1996 р. Франція зберегла роль однієї з провідних торгових держав. За обсягом експорту й імпорту Франція займає 4-е місце в світі після США, Німеччини і Японії, хоча її частка в світовій торгівлі дещо знизилася у 1996 р. (5,6% проти 5,8% у 1995 р.).

В якості пріоритетних для розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Франція вважає вісім країн (в алфавітному порядку): Бразилію, Індію, Індонезію, Китай, Мексику, Росію, ПАР і Республіку Корея.

Найбільш активно в зовнішній торгівлі бере участь промисловість, на яку припадає до 4 / 5 національного експорту товарів і послуг. Такі провідні сектори індустрії, як хімія і виробництво синтетичних волокон, автомобіле судно-і авіабудування (експорт склав 56% обороту, або 55,6 млрд. фр.), Військова промисловість, направляють на експорт більше 40% своєї продукції.

Високими темпами розвивається інформатика. Оборот галузі зріс з 16,2 млрд. фр. в 1978 р. до 80 млрд. фр. у 1990 р. Експорт у 1990 році склав 34% обороту.

Високорозвиненою галуззю французької промисловості є виробництво електронного та електротехнічного обладнання виробничого та побутового призначення. Експорт продукції в 1990 р. виріс до 143,9 млрд. фр. (Близько 48% обороту галузі і 15,7% експорту всієї промислової продукції).

У цілому в машинобудуванні можна відзначити сильні позиції Франції у виробництві обладнання для розвідки, видобутку та облаштування нафтових і газових родовищ, енергетичного обладнання. В області верстатобудування Франція займає шосте місце у світі. З 1987 р. ця галузь розвивається досить високими темпами. Експорт досяг у 1990 р. 141,4 млрд. дол (15,4% промислового експорту). Одночасно імпортували продукції на 156,4 млрд. фр.

Франція є четвертою країною в світі з виробництва автомобілів. Французький автомобільний ринок відносно стабільний. Експорт галузі в 1990 р. склав 2,095 млн. шт., Або більше 55,6%, на суму 151,3 млрд. фр. (12,9% всього обсягу французького експорту, або 16,9 промислового експорту).

Франція є третім у світі експортером продукції для залізничного транспорту. Однак за останні кілька років його обсяг різко скоротився (з 4 млрд. до 1,8 млрд. фр. В 1990 р.), в той час як продажі на внутрішньому ринку істотно виросли і досягли 8,4 млрд. фр. в 1990 р.

За виробництвом електроенергії Франція посідає сьоме місце у світі. Національне виробництво електроенергії склало в 1990 р. 82,3%, а споживання-34, 4%. У 1990р. експорт електроенергії досяг 52,4 млрд. кВт / год, або 13% національного виробництва.

У Франції представлені всі сектори металовиробництва - від сталі і алюмінію до золота, кобальту і т.д.

Чорна металургія зазнала на собі важкі наслідки кризи 1972-1973 років і наступної за ним структурної перебудови промисловості. Галузь тривалий час перебувала у кризовому стані. З 1974р. виробництво металопродукції падало, досягши в 1983 році рівня 1960 р. У 1984 р. падіння припинилося, і в наступні роки виробництво стабілізувалося. У 1988р. відбулося помітне пожвавлення попиту, завантаження потужностей значно зросла. Зараз Франція посідає дев'яте місце в світі по випуску металопродукції, а також є одним з найбільших у світі експортерів і імпортерів металопродукції. У 1990 р. Франція експортувала її на 46,2 млрд. фр., А імпортувала на 40,8 млрд. фр.

Незважаючи на те що в країні немає великих власних запасів кольорових металів, вона має досить розвинену промисловість, що функціонує на імпортованому сировину. Ця галузь достатньо стабільна і не знає проблем, з якими стикається чорна металургія.

В останні роки намітився прогрес в еволюції кольорової металургії за рахунок зусиль підприємств галузі, спрямованих на вдосконалення якості продукції (руд, металів і напівфабрикатів) з метою задоволення сучасних потреб ринку (нові сплави і вироби, необхідні для електроніки та машинобудування).


Література:

1. Економічне становище Франції. Бюлетень іноземної комерційної інформації. - 1997. - № 105.

2. Економіка Франція та економічна політика уряду Корінф. - 1997. - № 42.

3. Філіпенко А. С., Будкін В. С., Веклич О. О., Годун С. Д., Дудченко М. А. та ін. 4. Світова економіка. — К.: Либідь, 2002.

5. Чмир О. С. Спеціальні (вільні) економічні зони і території пріоритетного розвитку (науково-методичні аспекти). — К.: НДЕІ Міністерства економіки України, Східний видавничий дім, 2001.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита06:16:44 03 ноября 2021
.
.06:16:42 03 ноября 2021
.
.06:16:40 03 ноября 2021
.
.06:16:39 03 ноября 2021
.
.06:16:38 03 ноября 2021

Смотреть все комментарии (20)
Работы, похожие на Реферат: Франція в міжнародному поділі праці

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294388)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2024 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru