Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Меріме та Росія

Название: Меріме та Росія
Раздел: Рефераты по зарубежной литературе
Тип: реферат Добавлен 18:23:37 16 декабря 2010 Похожие работы
Просмотров: 75 Комментариев: 22 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Познайомившись з Проспером Меріме І. Тургєнєв зазначав: "Схожий на свої твори: холодний, витончений, вишуканий, із сильно розвиненим почуттям краси й міри і з цілковитою відсутністю не лише якої - не будь віри, але навіть ентузіазму"

Меріме звертається до жанру новели, в якому досягає найбільшої глибини та виразності. Новела, як дуже динамічний жанр дозволяє проводити експеримент, випробовувати нові шляхи у мистецтві. У новелі Меріме вирішує складне завдання: через одиничну подію розкрити характер інших народів, інших епох. У листі до І. Тургєніва (10.12.1868) Меріме так пояснив свій метод: " Для мене немає цікавого завдання, а ніж якнайдетальніший аналіз історичного персонажу. Мені здається, можна добитися відтворення людини минулих епох способом, аналогічним до того, який скористався Кюв`є для відновлення мегатерія та багатьох відмерлих тварин. Закон, як і для зовнішньої." Відтак, Меріме особливу увагу звертає на типізацію психології.

"Взяття редуту" (1829) - коротка новела, побудована як оповідь очевидця (можливо, Стендаля) про опір росіян при штурмі наполеонівськими військами Шевардінського редуту напередодні Бородінського бою. Об`єктом дослідження тут є незрозуміла для француза загадкова стійкість росіян, яку можна збагнути лишень через призму рос. націон. свідомості. Новела й написана в простодушно - оповідний, хоч і дуже стриманій манері, що випередила "непарадні" опис боїв у "Парському монастирі" Стендаля та "Війні і мирі" Л. Толстого. Та в стилі новели є своя загадковість: простота і "прозорість" мови приховують вишуканий звукопис, який перетворює новелу на своєрідну поезію в прозі.

Меріме прихильно ставився до України. Про це свідчать, зокрема, листи письменники, а також його розвідки: нарис "Українські козаки т їхні останні гетьмани" (1854), де йдеться про життя, звичаї та побут запорожців, їхню боротьбу за визволення України, характеризується суспільно-політичний ладна Запоріжцю Січ, який Меріме кваліфікує як військову демократію: дослідження "Б. Хмельницький" (1863) з розгорнутою картиною буття українського народу в сер. XVIII ст. Окремі моменти історії України та її козацтва розглянув у праці "Епізод з російської історії Лжедмитро" (1853), також у сюжетно пов’язаних з нею п’єсі "Перші кроки авантюрник" (1852), де відтворив життя Запорізької Січі. Творчість М. Гоголя, приятелював з ним сполуками Меріме до вивчення української, російської т польської мов: він перекладав п’єсу "Ревізор", написав низку статей, у яких високо оцінив талант письменника. Цікавився творчістю Марна Вовчка, з якою був у приязних стосунках, робив спроби перекладу її творів, зокрема оповідання "Козачка".

Ряд творів Меріме переклали М. Константинопольський, В. Підмогильний, І. Рильський, М. Рудницький, С. Буда, М. Терещенко, Я. Кравець, Н. Гордієнко-Андріанова.

Починаючи з 1848 року Проспер Меріме "літературно емігрував до Росії й України". Знайомство з історією, творами письменників цих країн спонукало його до вивчення їхньої мови, бо письменник прагнув читати твори мовою оригіналу.

Особливо Меріме захоплювався Україною, його приваблювало минуле і героїчна боротьба українського народу за національну незалежність. Найбільше його зацікавила епоха українського козацтва, гетьманування, їхні звичаї та обряди. Про історію народу видані такі праці, як "Українське козацтво та їхні останні гетьмани", "Б. Хмельницький", у яких виклав своє захоплення Мазепою і Хмельницьким.

Під впливом його досліджень у 1868 р. французький сенат у хвалив: вивчити у школах Франції курс історії України. Цим самим Меріме сприяв взаєморозуміння і повазі одного народу до іншого.

Також письменник захоплювався українськими та російськими письменниками: написав статі про Гоголя, мріяв перекладати французською. М. Вовчка, переклав Пушкіна, Гоголя, Тургенєва французькою мовою. Про творчість цих письменників Меріме написав статті, давши високу оцінку російській літературі.

5 0-е і 60-і роки проходять для Меріме під знаком все зростаючого інтересу до літератури слов'янських країн, і перш за все до російської літератури. Інтерес до російської літератури виник в Меріме вже в 20-і роки. Він знайомитися з представниками освічених кіл російського суспільства не далеких літературі, - з К.К. Лабенської, Н.А. Мельгунова, А.І. і Н.І. Тургенєвими, С.А. Соболевський. Соболевський пробудив у ньому інтерес до творчості Пушкіна. У 20-ті і 30-і роки Меріме вже виявляє непогане знання російської літератури, з якою він знайомитися як за французькими перекладам, так і в оригіналі були К.К. Лебенскій і С.А. Соболевський, але головним чином Варвара Іванівна Дубенська, знайома Пушкіна, у якої Меріме з середини 40-х років починає брати систематичні уроки. Він читав Державіна, Крилова, Жуковського, Карамзіна, Грибоєдова, Лермонтова, Гоголя. Але особливе захоплення викликає у нього Пушкін, творчість якого він займався близько сорока років.

Ці російські інтереси Меріме розвиваються на тлі зростаючого критичного ставлення письменника до сучасної йому французькій літературі, про занепад якої він не раз писав у приватних листах і деяких статтях. І цьому мовчанню тим сюжетів, падіння літературної майстерності Меріме протиставляє досвід кращих представників російської літератури. Він перекладає твори деяких з них, про інших пише статті. У липні 1849р Меріме друкує свій переклад пушкінської "Пікової дами". Через 2 роки з'являється його стаття "Микола Гоголь", більш ніж наполовину складається з уривків і переказів "Мертвих душ" і "Ревізора" (За деякими відомостями, Меріме був особисто знайомий з Гоголем, - він зустрівся з ним в 1837 р. в салоні А.О. Смирнової). Однака Меріме побачив у Гоголя лише сатиріка ("Гоголь, - писав Меріме, - перш за все яскравий сатирик. Він безжалісний до злості і дурості, але в його розпорядженні має тільки одна зброя"). Погано знаючи російську життя, Меріме побачив у книгах Гоголя лише злу карикатуру на неї. Перебільшив Меріме і вплив на Гоголя ряду іноземних письменників (Рабле, Стерна, Гофмана, Бальзак). Характерно, що цю односторонню оцінку Гоголя з радістю підхопив

Ф. Бумарін, розвинувши її в 2 статтях у "Північної бджолі".І.С. Тургенєв у листі Поліні так оцінив статтю Меріме про Гоголя: "Надзвичайно проникливі розуми з числа іноземців, як, наприклад, Меріме, побачать у Гоголя тільки гумориста на англійський лад. Його історичні значення абсолютно вислизає від них". Разом з тим Меріме одним з перших у Франції звернув увагу на Гоголя, став пропагувати його твори. У липні 1853г. він публікує повний переклад "Ревізора.

У 50-і і 60-і роки Меріме знайомиться з О.О. Баратинським, П.А. Вяземським, М.М. Лонгинова, І.С. Тургенєвим: його заняття російською мовою і літературою розширюються і поглиблюються. Він читає Загоскіна, Аксанова, А.К. Толстого, Тургенєва, Л.Н. Толстого, Достоєвського. З'являються його нові переклади творів Пушкіна ("Цигани", "Гусар", "Постріл") і, нарешті, стаття про великого російською співаєте. Саме Пушкін змусив Меріме полюбити російську мову, оцінити його багатство і силу. Він не раз писав про це своїм кореспондентам, наприклад, К.Н. Леонтьєву (11.04.1860): "Я глибоко захоплююся вашою мовою. Це єдина мова тепер у Європі, який ще придатний для поезії". І далі про Пушкіна: "Володіючи чудовим інструментом і вміючи чудово на ньому грати, він все ж ніколи не розмінювався на варіації, але завжди шукав справжню мелодію. У цьому його перевага над Байроном. Пушкін у 30 віршах створив "Пророка", в [36] - "Анчар". Лорд Байрон зробив би з цього 2 томи. У Пушкіна і російських письменників його часу Меріме приваблювала Висока громадянськість їх творів, сміливість і прямота у постановці найгостріших питань російського життя, реалізм, прекрасне володіння ловом. Цікаві судження Меріме про російську літературу І.С. Тургенєва. "Ваша поезія, - сказав нам одного разу Меріме, відомий французький письменник і шанувальник Пушкіна, якого він, не вагаючись, називав найбільшим поетом своєї епохи, які ледь не в присутності самого Віктора Гюго, - ваша поезія шукає, перш за все правди, а краса потім є сам собою: наші поети, навпаки, йде зовсім протилежної дорогою: вони клопочуть насамперед про ефект, дотепності, красі, і якщо по всьому цьому їм постане можливість не ображати правдоподібності, так вони і це, мабуть, візьмуть на додачу".

У статті про Пушкіна (яку між іншим, Тургенєв настійно рекомендував П.В. Анненкова), Меріме не уникнув деяких помилок і неточностей: він, наприклад, явно перебільшував ступінь впливу Байрона на російського поета, не помітив цензурного гніту, під яким знемагав Пушкін, побачив в Миколі лише м'якого і справедливого критика творів поета. Проте робота Меріме була кращою статтею про Пушкіна у французькій пресі.

З Тургенєвим Меріме знайомився в лютому 1857р. в Парижі і з того часу постійно листувався і зустрічався. Але ще до знайомства, в 1854г, він публікує велику рецензію на французький переклад тургенєвських "Записок мисливця", назвавши її "Кріпосне право і російська література". У цій статті, давши дуже високу оцінку творчості Тургенєва, Меріме допустив ряд помилок в тлумаченні деяких рис російського життя: його думки про кріпосне право відрізняються наївністю.

У 1863 р. з передмовою Меріме виходить французький переклад роману Тургенєва "Батьки і діти", у 1868 Меріме публікує свій етюд "Іван Тургенєв". У ці ж роки він друкує свої переклади творів російського романіста - повістей і оповідань "Привиди" (1866), "Жид" (1869), "Петушков" (1869), "Собака" (1869), "Дивна історія" (1870). Він переглядає та редагує переклади інших творів Тургенєва, що з'являються в ці роки у Франції: за порадою Тургенєва переводить розповідь Марка Вовчка "Козачка", переказує разом з ним "Мцирі" Лермонтова. 60-і роки Тургенєв ставати для Меріме єдиним літературним однодумцем і другом, тому їх взаємини становлять особливий інтерес. Досить сказати, що від деяких нездійснених задумів Тургенєва ми дізнається тільки з їх листування.

Велика частина цих пісень взято мною з книги вийшла в Парижі в кінці 1837г, під назвою La Guzla, au choix de Poesied I Hyriques, recuei llies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l `Hersegowine. Невідомий видавець говорив у своїй передмові, що збираючи колись природність пісні напівдикого племені, він не думав їх обнародувать, ну що потім, помітивши смак до твором іноземним, особливо до тих, які своїх формах віддаляються від класичних образах, згадав він про збори своєму і, за порадою друзів, переклав деякі з їхніх поеми, і геть. Цей невідомий збирач був не хто інший, Меріме, гострий і оригінальний письменник, автор Театру Клари Газюль, Хроніки часів КарлаIX, Подвійний помилки та інших творів, надзвичайно чудовий в глибокому і жалюгідному занепаді нинішньої французької літератури. Поет Міцкевич, критик пильне і тонкий і знавець Славенської поезії, не засумнівався в достовірності цих пісень, а якийсь учений-німець написав про них розлогу дисертацію. Мені дуже хотілося знати, на чому грунтується винахід країні сил пісень [.]. (Роман М.М. Загоскіна, свою думку про який Вяземський висловив у листі до Пушкіну 24.08.1831г.)

Протягом довгого часу Пушкіна знали за кордоном особливо в слов'янському світі, як родоначальника рус. літерат., але таким захоплюються, близьким, потрібним, як, скажімо, Достоєвський, Лев Толстой, а пізніш Чехов, Горки Маяковський, він не був.

У передмові до одноактної драмі "Дві сесри" Тургенєв писав: "Розумні люди кажуть, що драма повинна відтворювати сучасне буття, відоме, певне суспільство. вибачте, іншого не пам'ятаю. З розумними людьми приємно погоджуватися, але не завжди можливо дотримуватися їхніх порад". Закінчується ця передмова словами "" Театр Клари Газуль", відоме твір дотепного Меріме, подав мені думку написати безделкі в його роді". Це програмне для Тургенєва - драматурга тих років заяву потребує пояснення: яким п'єсами Тургенєв протівопоставляє свою драму і какому жанру можна віднести його перші драматургічні досліди?

Стендаль писав, що в "Театрі Клари Газуль" Меріме "слідував тільки голосу природи і спонукань свого сердца2, що" твір це ближче до природи і орігінальніше, ніж будь-яке з що з'явилися у Франції протягом багатьох років", що герої його" з плоті і крові, правдиві і повні життя". По суті про те ж писав і Тургенєв, коли зізнавався, що слід Меріме: його дійові особи не схожі на реальних іспанців, але схожі на іспанців "Театру Клари Газуль" (А.Б. Муратов. Романтична драма Тургенєва "Неосторожность")

Майже всі літературні зіставлення, вважає дослідник, висловлюють "не стільки творчу близькість між письменниками, скільки типологічні сходження, зумовлені спорідненість шляхів розвитку франц. Літератури 19 століття Розглядаючи літературні зв'язки Тургенєва з франц. Романтиками: Віктором Гюго, Санд, Альфреда де Мюссе, Шарлем, Бодлером, Проспером Меріме, Ладарія, добросовесно спираючись на своїх попередником, завжди обгрунтовано погоджується або не соглашається з їх трактуваннями, вносить свої корективи, творчо розвиває теми. Крітікобібліографічна справно стає у неї обов'язковими елементами при вивченні літературних і життєвих відносин російського письменника з французами.

Тургенєвська концепція франц. літератури з роками поглиблювалася і ставала більш правдивої та неупередженої. Цьому багато в чому сприяв Меріме М.Г. Ладарія спілкується увага своєрідність особистих і творчих зв'язків двох письменників, знаходить типологічні і генетичні риси подібності в таких творах, як новели "Подвійна помилка", "Карлик", "Венера Ільськая" та повісті "Вєшніє води", "Степовий король Лір", "Клара Міліч", бачить продуктивність спілкування письменників у спільній роботі над перекладами, а також у літературно - критичних роздумів. Слід зазначити вплив Меріме - драматурга і автора історичних хронік, який наполегливо хотів бачити Тургенєва творцем саме творів історичного плану; як відомо, він закликав його взятися за велике історичне полотно з життя російських розкольників 17 століття. Вибір плана історію розкольника Микити Пустосвята: соціальних протест в умовах російського феодального суспільства часто наділявся в релігійні форми. Він писав Меріме: "Так, ви праві, розкольники 17 століття в Росії = це революціонери". У середині 50-х рр. Тургенєв звертає увагу не схоже явище у Франції напередодні падіння феодалізму. (Г.Б. Курляндська, Л.А. Баликава, І. С Тургенєв і всесвітнє значення російської літератури)

Творча дружба пов'язувала Тургенєва і з чоловіком Поліни Віардо, відомим тоді література, знавців мистецтва, кращим перекладачем "Дон Кіхотом на французька мова. Завдяки своїм поїздкам а Росію і дружбі з Тургенєвим, Лун Віардо прагне глибше ознайомиться з культурою та суспільно - політичним ладом Россі. Він допомагає Тургенєву переводити на французька мова Гоголя, Пушкіна, Лермонтова, його в коло видавців та літераторів, де той невдовзі набуває заслужений авторитет і як майстер слова і як пропагандист російської літератури на Заході російський письменник стає другом і літературним порадником Меріме і Г. Флобера, братів Гонкур, Е. Золя і Мопассана.

Тургенєв не знайшов уже в Парижі (переїхав в 1871 свого великого літературного одного, Проспера Меріме, талант якого і письменницький почерк багато в чому збігалися з тургенєвским. Цей письменник, що познайомив французьку публіку з російським автором своїм блискучим передмовою до перекладу роману "Батьки і діти", помер в 1870 році, незабаром після падіння імперії. (Людвіг Піч. З "Спогади)

Ім'я Тургенєва тісно пов'язане з історією культури франції другій половині 19ст. "В особі Тургенєва вперше в історії франко-російських літературних відносин великих письменник однієї країни активно і безпосередньо брав участь у створенні цілого літературного руху в іншій країні." Узагальнення радянського дослідника як не можна більш точно визначає характер відносин Тургенєва з письменниками Франції. Ця думка проникає спогади і статті про Тургенєва його французьких сучасників - Мопассана, А. Доде, П. Меріме, Поля Берже та ін. (Гі де Мопассан. Іван Тургенєв)

Все ж таки в літературних колах про нього були дуже високої думки. "Що за чолов'яга, цей скіф", - писав Флобер Жорж Санд, Гізо, Меріме, Санд, Тен, захоплювалися ним. (Батист Форм. Спогади про Тургенєва)

"Популярність Тургенєва у Франції почалася з" Записок мисливця", - згадував Меріме в 1868году. - Його перший твір, що є поруч оповідань чи, скоріше, маленьких, повним оригінальності ескізів, було для нс як би одкровенням російських звичаїв і відразу дало нам відчути розміри таланту цього автора".

Серед усіх цих статей та рецензій, які в цілому сприяли популярності до успіху книги Тургенєва у Франції впродовж декількох місяців, але навряд чи могли сприяти зміцненню його дійсної популярності у французькій літературі, було, однак, кілька критичних робот, що одержали більше тривале значення. Однією з них була стаття Меріме, видного письменника, в майбутньому став одним Тургенєва.

Деякі нові дані про Меріме, нещодавно опубліковані, дають кілька цікавих штрихів до історії того, був написана ця перша його стаття про Тургенєва. Цікаво відзначити, що ініціатором її був саме Шаррьер (першим переклав "Записки мисливця" І.С. Тургенєв на французьку мову). Випустивши свій переклад "Записки мисливця", він одразу ж відправив екземпляр книги Меріме з проханням відгукнутися на неї у пресі; таку статтю Шаррьер вважав для себе не тільки схвальною, але й особливо важливою для успіху його видання: Меріме вже користувався широкою популярністю у Франції не тільки кЯ письменник, але і як перекладач. Пушкіна і Гоголя. У відповідь лист Меріме до Е. Шаррьеру датована 20.05.1854г "Я прочитав з великим інтересом Ваш переклад" Записок мисливців ", - писав Меріме, - і дякую вам за те, що ви дали мені можливість познайомитися з настільки чудовим твором. І якщо я зможу розташовувати невеликим дозвіллям, я припускаю написати його критичний розбір для "Ревю де Монд" і сказати там все те хороше, що я думаю про цей твір". Стримати свою обіцянку Меріме зміг лише через місяць: у номері 1.08.1854г. зазначеного журналу з'явилася його стаття про "Записки мисливця", озаглавлена "Література і кріпосне право в Росії". Стаття ця належала письменникові, ім'я якого говорила сама за себе, і не могла не привернути до себе саме широке увагу. Правда і вона не вільна ще від деяких тенденційних перебільшень військового року, оскільки автор хотів зробити її гострої і політично актуальною для сучасних йому французьких письменників. На критичних аналізах низки оповідань "Записки мисливців" стаття ця прагнути показати, перш за все, ознаки розкладання кріпосницького ладу в Росії напередодні Кримської війни; це однак не завадило Меріме дати високу оцінку книзі Тургенєва, як пам'ятника художньої літератури, і, навпаки, попередило, певною мірою, пізніше ставлення французьких читачів до "Записок мисливців" як до літературного твору, що є в той же час яскравим документом російської громадської думки. З перших же рядків Меріме попереджає читача що "Записки мисливця" - "цікаве і повчальне твір, що розповідає про багато при своєму малому обсязі Меріме пише далі: " Ці 22 жанрові картинки, майже однаково обрамлені, позначені майстерним різноманітним композиції і тону розповіді. Вони ретельно оброблені, іноді навіть з зайвою копіткість і дають у цілому дуже точне поняття про соціальний стан Росії". У висновку Меріме висловлював надію, що літературна діяльність автора" Записки мисливця "не перерветься на цьому вдалому досвіді. "Я вважаю, - додавав Меріме, - що Тургенєв, якого я не маю честі знати особисто - молодий письменник, і що його" Записки мисливця "є лише прелюдією до більш серйозного і більш значного твору".

Стаття Меріме надалі передруковувалася неодноразово і не загубилася, подібно до інших фейлетоном, згаданим вище; опублікована вона була в серйозному і впливовому журналі, який не легко марнував люб'язності іноземним автором; нарешті, похвали, що виходили від Меріме, були особливо авторитетними. Коли Тургенєв пізньої осені 1856р приїхав до Парижа, його вже тут знали саме як автора "Записки мисливця"; до певної міри це пояснювалося також схвальною оцінкою книзі, даної таким вимогливим критиком, яким був Меріме. Особиста дружня близькість обох письменників, як відомо, виникла між ними значно пізніше; в пору їх дружби Меріме ще раз повернувся до "Записок мисливця" у великій статті про Тургенєва у 1868, але ця стаття тільки розвинула його перші враження від цього твору, вперше висловлені Меріме у 1854р., і підкріпила їх небагатьма новими міркуваннями у справедливості яких в той час вже не могли сумніватися численні французькі шанувальники Тургенєва.

У 1954р Меріме не мав ще під руками російського оригінал книги Тургенєва: він судив про неї тільки з перекладу Шаррьера. Протести Тургенєва щодо цього перекладу могли дійти до Меріме значно пізніше, того ж головним чином з вуст самого Тургенєва. У своїй першій статті Меріме дорікнув Шаррьера тільки за свавільне зміна їм заголовок книги. Але вже наприкінці 50-х років Меріме повністю прийняв сторону Тургенєва в питанні про те, як повинні бути переведені "Записки мисливця". Для історії перекладів з російської мову у Франції цей спір мав деяке значення. Завдання, яке стояло перед французькими перекладачами "Записок мисливця", певна річ, була не з легких. Дати читачам такий переклад, який був би в змозі передати російський оригінал цієї книги, повної поетичної принади, багатьох труднопередаваємих на будь-якому іншому мовою особливості усного, сказовой мови, з її диалектальні формами і своєрідністю її синтаксису, було особливо складно в умови французької перекладацькій практиці XIX століття.

Переклад Шаррьера, у всякому разі, не відрізнявся точністю, як це відзначав і сам Тургенєв. Незадовільними якостями цього обьясняється перш за все, рішення Тургенєва підтримати іншого перекладача своїх "записок" - І. Ділового і надати йому допомогу у випуску в світ нового перекладу того ж твору (переклад тривав з листопада 1956 р, грудня 1957р). Меріме, може бути, під впливом Тургенєва, також засуджував тепер перший переклад з тієї ж причини. Це видно, зокрема, з того листа (від 20.04.1859), яке Меріме написав Шаррьеру з приводу постанови їм перекладу "Мертвих душ" Гоголя. "З великим інтересом читав я вашу передмову до" Мертвих душ", - писав в цьому листі Меріме, - але зізнаюся вам відверто, я не можу схвалити вашу систему перекладу. Мені здається, що ви витрачаєте занадто багато дотепності на захист неправого справи. Французька публіка не так закосніла у своїх звичках, щоб вона не могла зрозуміти гідності іноземній форми". Цікаво, що в цій самій статті, яку засуджує Меріме, Шаррьер вельми ображено згадує протести Тургенєва проти його перекладу "Записок мисливця", випущеного за п'ять років перед тим. Зауваживши, що "жоден письменник ніколи не буває задоволеним перекладом його творів, Шаррьер прямо посилався на те, що Тургенєв нібито зводив з ним" особисті рахунки".

У пізніх "Спогадах про І.С. Тургенєва" М.М. Ковалевський писав: "З розмов з Іваном Сергійовичем я дізнався, як склалася його літературна репутація в Парижі. Найбільше сприяв їй Меріме, а за ним Ламартін".

1) З листа-відповіді Меріме випливає, що надії Шаррьера, коли він посилав йому свій переклад "Записок мисливців", сягали і далі; знаючи про близькість Меріме до двору французького імператора, Шаррьер просив йому "подяку" Наполеона III за видання цієї книги але Меріме ухилився від яких-небудь Клопіт з цього приводу.

2) Перше знайомство Тургенєва з Меріме відбулося у другій половині лютого 1857р.

Ми віддаємо належне Меріме, який перейнявся величчю нашого найбільшого національного генія - Пушкіна, зрозумів силу Гоголя. Однак, відчуваючи силу російських письменників, Меріме за методом аналогій. Він же говорив про Гоголя: "Тільки мову, на якому він пише, заважає йому досягти в Європі слави кращих англійських гумористів." Але справа була не тільки в перекладах. Російським письменникам все не знаходилося вільної вакансії в системі світових величин. Якщо Пушкін і Байрон-"обидва", а Байрон вже володіє світовим визнанням, то навіщо ж ще один претендент на те саме місце? (Д.М. Урнов, Тургенєв як представник Росії і російської літератури на Заході)

У 1827 році, він випускає, також не виставляючи свого імена, другий твір, що має особливе значення для російської літератури. Це збірка балад, названий "Гюзла" і виданий Меріме за збірку слов'янських балад. Насправді там не було жодної балади, яка була б записана в слов'янських країнах, вони були складені Меріме, але настільки вдало, що читачі, і в тому числі багато великих літератори, повірили в їх справжність

Пізніше в статті про Пушкіна ("О. Пушкін" 1869) мерине писав, скаржачись на долю письменника: справді, літератори знаходяться в положенні досить скрутному. Малюйте пороки, слабкості, людські пристрасті-вас звинувачують у бажанні розбестити ваших сучасників. Не віддавайте ніколи хороших якостей героя, який грішить проти десяти заповідей, - скажуть, що ви підриваєте суспільну базу. Особливо ж не здумайте висміювати лицемірів і лісефілантропов - ви наживете багато ворогів". Ці слова говорять про те, як болісно відчував Меріме гнітючий прес умовної буржуазної моралі, що обмежує творчість художника рамками "десяти заповідей" загальновизнаним чеснот. Це дасть ключ розуміння багатьох "загадок" в особистості як Меріме, так і його героїв.

50-е і 60-і роки в творчості Меріме цікаві перш за все з точки зору його відносин до руської і слов'янською культурі та зв'язку з нею.

Звернення Меріме до слов'янською теми має свою історію. Його Перові звернення до теми - це 1827 рік, рік виходу його збірки "Гюзла"

Перший, хто викрив містифікацію Меріме, бив Гете, котрому Меріме послав один екземпляр своєї "Гюзал". Гете відразу сказав, що автор їх-Меріме.Полное назва збірки такого: "Гюзал, або Вибрані іллерійской поезії, збори в Далмації, Боснії, Хорватії та Герцеговині". Збірником Пушкін; на його прохання Соболевській, особисто знайомий з Меріме, запрси останнього. Отвечая Соболевському, Меріме про те, як були створені ці балади. Он пише наступне:

"У 1827 році ми з одних з моїх друзів склали проект подорожі до Італії. Ми стояли перед картою, викреслюючи олівцями план нашого путі. Прибув в Венецію (на карті зрозуміло) і скучивши серед англійців і Нємцов, я запропонував поїхати в Трієст, а остуда в Рагузу. але в кишені у нас було дуже легко. тога я запропонував наперед описати наше мандрівка, продати опис видавцеві, а на виручені гроші подивитися, нас колько ми помилилися у наших описах". Далі Меріме розповідає, як він складав свої балади у селі: " Близько полудня снідали, а я вставав о 10 годині ранку і, одну або дві цигарки, від нічим робити, в дам, писав баладу. В результаті виник маленький томик, котрий ввів в оману двох або трьох осіб "

Повірив чи Пушкін у справжність цих балад? Крім свідоцтва Соболєвої, який стверджував, що Пушкін "піддався містифікації Меріме", є жартівливе зауваження самого Пушкіна, який сказав: "В усякому разі, я був обдурений у гарній компанії", Пушкін мав на увазі, що, так само як і він, у достовірність збірки повірив польський поет Міцкевич.

Після короткого передмови збирача поміщена дуже цікава біографія слов'янського співака Іакінфа Маглановіча. Пушкін, познайомившись з пам'ятником, звернув особливу увагу на цю біографію і писав про неї наступне: "Меріме помістив на початку своєї" Гюзля "звістки про старого гусляра Іакінф Маглановіче; невідомо, чи існував він коли-небудь, але стаття його біографа має незвичайну принадність оригінальності і правдоподібності. Книга Меріме рідкісна і читачі, думаю, із задоволенням знайдуть тут життєпис слов'янина-поета". В одному з видань цього збірника поміщений портрет Іакінфа Маглановіча роботи невідомого художника; він зображений граючим на своїй гюзле. Всього балад у збірнику тридцять два. Пізніше (1842г.) в новому виданні Меріме до них приєднав ще чотири. Їх можна підрозділити але темами, на три цикли. По-перше, значна частина балад присвячена темі боротьби слов'янських країн із загарбниками головним чином з турками і французами ("Смерть Томаса II, короля Боснії", "Кінь", "Битва при Зеніці-Великої", "Чорногорці" та інші). Це найбільш цікаві балади, з особливою майстерністю виконані Меріме. Далі цикл сімейно-побутових пісень ("Прекрасна Єлена", "Боярішнік Велико", "Сумна пісня про благородну дружині Асан Аги" і ряд інших).

Нарешті, слід особливо виділити цикл ліричних балад ("Похоронна Пісня", "Імпровізації Іакінфа Маглановіча" та інші)

З справжніми слов'янськими баладами Меріме не був знайомий, але він мав у своєму розпорядженні цілу низку джерел, з яких міг скласти уявлення про життя і побут слов'янських народів. Одним з основних джерел була книга італійського мандрівника абата Фортіс, яке називалося "Подорож в Далмацію", що вийшла в 70-х роках XVIII століття. У ній давалися відомості про побут, вдачу, піснях, обрядах, навіть поміщена одна слов'янська пісня, яку Меріме переніс у свій збірник - це "Жалобна пісня благородної дружини Асан Аги".

Зі збірки Меріме. Пушкін переклав одинадцять балад.

У передмові до "Пісням загадкових слов'ян" 1835 року, куди були включені перекладені балади, Пушкін відгукується про Меріме як про "гострому і оригінальному письменника, автора творів надзвичайно чудових у глибокому і жалюгідному занепаді нинішньої французької літератури" Серед цих "черезвичайно чудових творів Меріме. Пушкін називає "Подвійну помилку", "Театр Клари Газюль", "Хроніку часів Карла IX".

Тяжіння Меріме до народного образу, майстерня розробка його, глибокий Інтерес списателя до слов'янської темі - ось те, що так привернуло Пушкіна в збірнику Меріме.

Пушкін перевів наступні балади Меріме: "Бачення короля", "Янко Марновіч", "Битва біля Зіниці-Великої", "Федір і Олена", Влах у Венеції "" Гайдук Хрізіч "," Похоронна пісня "," Марко Якубович "," Бонапарт і чорногорці "," Вурдолак "," Кінь".

Пушкін дає балад віршований переклад, тоді в Меріме всі вони були написані прозою. Завдяки цьому балади абсолютно перетворюються. Ось два уривки з "похоронні пісні" Меріме і Пушкіна, Меріме пише: "Прощай, прощай, добрий шлях!".

Пушкін переводить так:

З Богом у далеку дорогу!

Шлях знайдеш ти слава Богу,

Світить місяць, ніч ясна;

Чаша випита до дна.

Особливо яскравим прикладом творчої роботи Пушкіна над матеріалом узятим в Меріме, служить переклад балади "Вурдалак" (в Меріме "Ваня").

Переклад Пушкіна - це по суті, новий твір, незрівнянно більш близьке до народної творчості.

Пушкін додасть баладі гумористичний характер, більш близький народної поезії. Всі будуватися на контрасті між тим, чого очікує Ваня, і що виявляється в дійсності.

Образи балади Пушкіна бачиш: вони живуть, рухаються, діють. Меріме розповідав про страх Вані, Пушкін показує його.

Пушкін різко змінює кінцівку, вносячи в неї більше реалізму і справді гумору.

Пушкін на основі матеріалу, взятого в Меріме, створив високохудожні твори, які далеко перевершили оригінал. Він проник у народний образ з більшою силою і глибиною, ніж це зміг зробити Меріме.

Знайомство з російськими починається в Меріме в кінці 90-х років. Серед його російських знайомих слід вказати А.І. і І.С. Тургенєва, Соболевського, Герцена та інших.

З російською літературою і насамперед з Пушкіним, Меріме познайомив друг Пушкіна Соболевський.

Меріме береться за вивчення російської мови. До кінця 40-х років він опанує їм настільки, що вже може перекладати з нього на французьку мову.

Чим більше дізнавався Меріме російську мову, тим більше захоплювався ним "Російська мова, - писав він, - найбагатший, наскільки можу судити, з усіх європейських мов. Він начебто створений для вираження найтонших відтінків. При його незвичайній стислості і разом з тим ясності йому досить одного слова для з'єднання багатьох думок, які на інших мовах зажадали б цілих фраз". "Російська мова безперечно краще європейських, - говорить він в іншому місці, - не виключаючи грецького. Він незмірно перевершує німецький своєю ясністю. По-німецьки можна знати всі слова фрази, безуспішно добираючись до її змісту. З російською мовою нічого подібного трапитися не може".

Першим художнім перекладом Меріме з російської була "Пікова дама", а пізніше їм переведено "Цигани" і "Гусар" Пушкіна, ряд уривків з Гоголя і оповідань Тургенєва.

У 50-х і 60-х роках Меріме випускає ряд робот про російських письменників - "Микола Гоголь" (1851), Передмова до французького перекладу "Батьків і дітей" (1863), "Олександр Пушкін" та Іван Тургенєв (1869).

Велике захоплення Меріме викликали "Цигани" Пушкіна. Про цю поемі він відгукувався як: "Не одного вірша, не одного слова не можна було забрати, кожна на своєму місці, у кожного своє призначення. А тим часом по зовнішності це все дуже просто, природно, і мистецтво виявляє себе тільки повною відсутністю будь-яких зайвих прикрас".

Пушкіна Меріме цінував в першу чергу за те, що він зумів у своїх творах дати позитивний образ. Порівнюючи Пушкіна з Гоголем він віддає перевагу Пушкіну саме тому, що Пушкін у своїй творчості зумів знайти цей образ. Меріме писав про Пушкіна: "Після того як він тривалий час знаходив в людському серці всі пороки, всі ницості, щоб їх бичувати і висміювати, він раптом помітив, що поряд з цим ганебним злиденністю є піднесені риси. Він став поетом великого і прекрасного, як тільки він його відкрив". Меріме завжди дуже цікавився історією, він залишив ряд історичний праць, в числі яких роботи з російської та української історії. У 1951 році він намагається створити драму про самозванця. Це драма ("Перші кроки авантюриста") задумана, безперечно, під впливом "Бориса Годунова", але самозванцем в ній виступає козак Юрій, Отреп'єв ж - тільки агент цього самозванця. У художньому ставлення драма не витримує порівняння з кращими творами Меріме. Вона залишилася не закінченою.

Меріме був одним з найбільших реалістів французької літератури XIX століття. Відзначаючи його значення, треба особливо вказати на ту величезну роль, яку зіграв Меріме як перший захоплений цінитель і пропагандист російської літератури у Франції.

"Ваша поезія, - говорив Меріме Тургенєву, - шукає перш за все правду, а краса є потім сама собою".

У некролозі на смерть Меріме Тургенєв писав про нього: "Ми, росіяни, зобов'язані вшанувати в ньому людину, яка катував щиру і сердечну прихильність до нашого народу, до нашої мови, до нашого побуті, - до людини який позитивно боявсь перед Пушкіним і глибоко і вірно розумів і цінував краси його поезії". Доводячи це, Гете виходив з таких міркувань, склад слова Gazul той же, що і Guzla.

Проспер Меріме пише статті про російську літературу і російської історії XVII століття, вивчає повстання Степана Разіна і Пугачова.

Ця діяльність Меріме відіграла визначну роль розвитку російсько-французьких культурних зв'язків. (С.Р. Брахман)

Познайомившись з Меріме І.С. Тургенєв відзначав: "Схожий на свої твори: холодний, тонкий, витончений, з сильно розвиненим почуттям краси і міри з досконалим відсутністю не тільки який-небудь віри, але навіть ентузіазму. І в цей момент саме російська література ставати для Меріме рятівним засобом у його розладі з собою, бо вона пройнята тією особливою гармонією, моральною висотою і реалізмом, яких жадав і не знаходив навколо себе письменник. Меріме перевів на французьку мову повісті А.С. Пушкіна "Пікова дама" (1849), "Постріл" (1856), написав захоплену статтю про Пушкіна (1868), публікує статтю "Література в Росії: М. Гоголь (1851) і переклад "Ревізора" (1853, під назвою "Генеральний інспектор"), пише передмову до перекладу роману І.С. Тургенєва "Батьки і діти" (1863), редагує переклад роману "Дим" (1867), переводить повісті "Привиди" (1866), "Дивна історія" (1870), випускає разом з Тургенєвим збірка перекладів його творів "Московські новели" (1869), пише про нього розгорнуті статті "Література і рабство в Росії. Записки російського мисливця Івана Тургенєва " (1854)," Іван Тургенєв " (1868), залишає зауваження про багатьох російських поетів і письменників. Не всі Меріме, вірно, сприйняв в російській літературі. Так, він абсолютно не оцінив перші твори Льва Толстого, а в Гоголя побачив тільки сатирика, багато що запозичили у Стерна, Скотта, Шаміссо і Гофмана. Проте воно суті, не знав у Європі різних за глибиною і грунтовності розуміння російської літератури та історичної ролі російської та інших слов'янських народів (Меріме був автором історичних праць про епоху Бориса Годунова, про Б. Хмельницького, про Разіна, про історію козаків, про Петра I, в 1853 р. він написав історичну драму "Перші кроки авантюристів", де виклав свою гіпотезу появи на Русі фігури Лжедмитра, він у величезній мірі сприяв початку світового визнання російської літератури.

А.С. Пушкін дав вільний переклад віршами 11 пісень "Гюзли", включивши їх у "Пісні західних слов'ян". Він повністю змінила послідовність у порівнянні з розташуванням пісень в Меріме, що було продиктовано задачею Пушкіна збагатити фольклорними елементами російську поезію, дати читачеві на збірник народних пісень, а продуманий художній цикл. Завдання Меріме були іншими. У поданій ним мозаїці виявляється прагнення до "жанрової гри", іронія над романтичної фрагментарністю. Але є в композиції "Гюзли" і прихована спрямованість: від вільної фантазії в відкриває книгу історії життя ніколи не існувало співака до близької фольклорному першоджерела пісні "Кінь Фоми II" (у Пушкіна "Кінь", "Що ти іржеш, мій кінь запопадливий" і т.д.) і включених пізніше дійсним перекладом сербських пісень, тобто від містифікації, ігри через іронію стосовно романтикам які шукають у фольклорі або "невигадливості", або цитати про вампірів і т.д., до справжнім народним джерелом. І тоді стає очевидною щирість інтересу Меріме до дикуватою манері виконання іллірійських пісень ("Замітка про І. Маглановіче"), та історії слов'ян (Смерть Фоми II, короля Боснії "), їх звичаєм і повір'ями (" Похоронна пісня "," Красуня Олена "), їх волелюбності ("Чорногорці") письменник хотів проникнути в національну свідомість та психологію, у спосіб життя іншого народу і наблизити його своєрідний і зовсім не примітивну культуру до читача.

МЕРІМЕ В РОСІЇ. У Росії поява нового французького письменника було відмічено відразу ж, як був опублікований "Театр Клари Гасуль", але вельми своєрідно: книга була заборонена цензурою. Зате коли Меріме видав другу книгу - "Гюзла", відгук у Росії з'явився через кілька місяців: у журналі "Син по батькові" спочатку з'явилася замітка "Нові французькі книги" (1828,4.118. № 5), а потім відкликання з додатком перекладу трьох балад (1828, 4.120, № 14). Авторів нотаток і перекладу ми не знаємо, як, втім, і вони не знали, що "Гюзла" - твір Меріме встановлено, що в тому ж 1828 р.А.С. Пушкін, полонений книгою, почав створювати свої "Пісні західних слов'ян". Питання про те, якою мірою Пушкін вірив у справжність пісень "Гюзлі" залишається неясним, але правий був В.Г. Бєлінський, який писав у статті "Вірші А.С. Пушкіна. Частина четверта " (1836): " Пушкін вмів надати цим пісням колорит слов'янський, так що якщо б його помилка не була відкрита, ніхто не подумав би, що ці пісні підроблені". Сам Пушкін у передмові до "Пісням зап. сл." (1835) назвав Меріме гострим і оригінальним письменником, автором творів" надзвичайно чудових у глибокому і жалюгідному занепаді нинішньої французької літератури".

Вплив книга "Гюзла" на російській літературі не обмежилося пушкінськими "перекладами" шістнадцяти пісень. З'являється збірка віршів Н.А. Маркевича "Українські мелодії" (1831), О.М. Сомов використовує мотиви книги в повісті "Гайдамаків" (1830), тема вампіризму, що отримала широке розповсюдження після виходу книги Меріме, знайшла відображення в оповіданнях А.К. Толстого "Упир" (1841), "Сім'я вурдалака" (написаний французькою мовою, перша публікація перекладу - 1884).

За життя Меріме на російську мову було переведено (повністю або частково) вісімнадцять його творів, що складають основу творчої спадщини письменника, причому деякі з них переводилися кілька разів. Так, новела "Матео Фальноне" публікувалася в трьох перекладах (1829,1832,1835) і у віршованому перекладенні В.А. Жуковського з перекладу А. Шаліссо (1843), який отримав високу оцінку Гоголя. Мабуть, у тому ж 1843р або трохи раніше Гоголь написав залишилася незавершеною статтю про Меріме у зв'язку з визначеної публікацією перекладу новели "Душі чистилища". У цій невеликій статті, що стала відомою лише в 1892р, Гоголь відзначає "багато знань і досвіду" поряд з умінням вразити "живим, швидким, захоплюючою розповіддю", "тонкими спостереженнями, гострими і сміливими зауваженнями", як і "схоплювати вірно місцеві фарби, відчувати народність і передати її". Ці зауваження Гоголя дуже істотні для визначення художнього методу Меріме.

Якщо Пушкін і Гоголь вловили найістотніше в творчості Меріме, то в якій мірі він вірно розуміє їхню творчість. Це питання обговорювалося в російській пресі у зв'язку з публікацією перекладу "Пікової дами", здійсненого Меріме в 1849р, і у зв'язку зі статтею "Микола Гоголь", яку Меріме опублікував в 1851г. Так, "С - Петербурзькі відомості" (1849, 14 вересня) відгукнулися з похвалою про перекладацьку мистецтві Меріме, в той час як "Північна чола" (1849, 27 вересня) і Погодінській "Москвитянин" (1849, ч5 № 18) - різко негативно, що пов'язано з недостатнім розумінням перекладацьких установок французького письменника. Навпаки, Ф.В. Булгарін всіляко підтримав статтю Меріме про Гоголя, зробивши з нього вигідний для себе висновок, що, подібний до нього, Меріме бачить у Гоголя тільки приємного оповідача, який умів змінити і забавляти своїми карикатурами (Північна бджола - 1852-19 квітня). Хоча Меріме ніде в своїй статті не доходив до такого спрощеного погляду на Гоголя, але сприймав його дійсно вузько, як тільки сатиричного письменника, що володіє лише одним зброєю - іронією. Проживши, такої оцінки Гоголя з усією старанністю виступили І.І. Гана в "Современнике" (1851, № 12) і Аполлон Григор'єв в оновленому "московитами" (1851 ч6, № 24, авторство імовірно). А.В. Дружинін, після розколу редакції "Современника" пішов у "бібліотеку для читання" досить різко відповів "московитами" (1852, тIII, 2,2, отд7). "Вітчизняні записки" (1852, № 6, отд6) негативно оцінили переклади "Ревізора та уривків з мертвих душ", здійснені. У всій цій полеміці прихованої точкою, навколо якої все оберталося, була боротьба за гоголівську "натуральну школу" або проти неї. Очевидно, саме в цей моментів і повинна була з'явиться робота, в якій була б дана загальна оцінка творчість Меріме. Таку статтю ("Проспер Меріме") почав публікувати в "московитами" (1854, № 11) Аполлон Григор'єв. Але так само закономірно і те, що стаття залишилася незавершеною: творчість Меріме вже не давало такої їжі для дискусій, як це було, в 1846г. Коли у зв'язку з публікацією в "Літературній газеті" перекладу новели "Арсена Гійо" Розгорілася полеміка між "Москвитянин", засудив новелу за аморальність зі слов'янофільських позицій, "Сучасників", які підтримали реалістичні устремління Меріме.

Однак вплив французького письменника на російській літературі помітно протягом багатьох десятиліть. Переклад творів Меріме був прекрасною школою стилю. Крім Пушкіна і Жириновського Меріме переводили І. Панаєв ("етруська ваза" 1835), Аполлон Григор'єв (уривок з "Карети святих дарів" 1854), В. Гаршин ("Коломбо" 1883), Д. Григорович ("етруська ваза" 1883), О. Плещеєв (Арсена Гійо "1884), Д. Аверніев (" Жакерія "1891), а після Великого Жовтня - В. Ходасевич (" Незадоволені "1922, Театр Клари Газуль", 1923), Мандельштам ("Коломбо" 1926), М. Лозинський ("Абба Обен", "Арсена Гійо", "Кармен" 1927), Н. Любимов ("Небо і Пекло", "Родина Карвахаля", "Випадковість" 1934, "Хроніка царювання Карла IV, 1963" і інші.

Встановлено вплив "Жакерии" на "сцени з лицарських часів" А.С. Пушкіна і на "Вадима" М.Ю. Лермонтова. І.С. Тургенєв визнавав, що під впливом новели "Федеріго" написав сценку "Щось або валіза", а в п'єсах початок 40-вих роках. "Необережність" спокуси св. Антонія Дві сестри, відбилося читання "Театру Клари Гасуль". Образ Кармен з однойменної новели Меріме і опери Жоржа Бізе (1875) надихав російських поетів О. Блока (цикл "Кармен" 1914), М. Цвєтаєва ("Сплять тріскачки і пси соседови." 1915, опобл. 1965; "Любові старовинні тумани", 1923), А. Білого ("Перше побачення" 1921). "Ведмежа весілля" А.В. Луначарського (1923) - мелодрама на сюжет "Локіса".

Однак тільки письмові джерела не можуть повною мірою розкрити зв'язків Меріме з російською культурою. Не мало важливі його особисті контакти з С.А. Соболевським, А.І. Тургенєвим, Е.А. Баратинській, І.С. Тургенєв і багатьма іншими російськими людьми.

У сприйнятті творчості Меріме виявляються своєрідні "хвилі". Якщо Пушкіна й Гоголя "Меріме безперечно, чудовий письменник ХIX в фр.__, то для наступного покоління він не більше ніж другорядний, хоча й блискучий майстер. По-новому сприймають М. Горький, який у листі до А.К. Виноградову (7.03.1928) ставить М в один ряд зі Стендалем, Бальзаком, і Флобером і А.В. Луначарський, у 1930 р. написав статтю про Проспер Меріме під назвою "Геній лихоліття". З'являються праці А.К. Виноградова, А.А. Смирнова, М.Є. Єлізарової, Б.Г. Реізова, Ю.Б. Віппера, А.Д. Михайлова та інші дослідників.

Інтерес до Меріме помітно посилюється в останні роки. Ці "хвилі" як особливостями літературної боротьби на різних етапах розвитку суспільства, так і літературознавчими концепціями світового літературного процесу. Ще Гоголь зазначив, що Меріме "Ішов якось зовсім осторонь. Навіть предмети обирав не ті, яких вимагало модна потреба читачів. "Тому його творчість погано вписувалося в жорсткі рамки теоретичних концепцій. З розвитком досліджень перехідних явищ на основі гнучкого підходу, що розвинувся в 80-ті і, творчість Меріме стають особливо привабливим об'єктом для вивчення. (В.А. Луків)

У літературно - критичних статтях, присвячених творчості Пушкіна і Тургенєва, Меріме оцінював всього глибоку внутрішню правду російського реалізму. З захопленням розмірковуючи про красу, гнучкості і багатство російської мови, Меріме бачить саме у Пушкіні його творця. Звернувшись у своїй поезії до живого російській мові, Пушкін показав його перевагу над церковнослов'янською, створив "живе джерело" для майбутнього. Особливий інтерес викликала у Меріме естетика Пушкіна, в якій він як художник відчув багато близькі йому самому реалістичні тенденції. Захоплюючись лаконізмом Пушкіна, його вмінням з винятковим тактом вибрати потрібну деталь, Меріме стверджував, що саме відбір найважливішого, головного, а не точне копіювання природи є основним законному мистецтва. Проблема відбору життєвого матеріалу і наступного його перевтілення в мистецтві розглядалася Меріме в статтях, присвячених Гоголю, Тургенєва, в листах. У статті "І. Тургенєва "він пише про глибину реалізму мистецтва російського письменника, особливо яскраво проявилося у створенні образу народу," цього покірного, але вже усвідомлює свою силу богатиря " (Н.В. Малик - Саркісова)

Серпня 22 (вересня 3) 1859р. Проспер Меріме, який читав у оригіналі книжки російських письменників, пише Жанні Дакен, що з нетерпінням чекає, коли одержить малоросійські оповідання Марка Вовчка в перекладі Тургенєва, шедевр, який за словами останнього, перевершив роман американської письменниці Г. Бічер - Стоц "Хатина дядька Тома"

Травня 31 (червня 12) 1860р. Меріме пише Тургенєв: "Оповідання Марка Вовчка дуже сумні. До того ж вони, гадаю, повинні змусити кріпаків випустити кишки своїм панам. У нас їх сприйняли б як проповідь соціалізму, і добродії, які воліють не бачити кривавих ран, жахнулися б. […] Заради розваги я взявся за переклад "Козаки". Оскільки ви переклали це оповідання, виходить, воно вірогідне, але ж тоді Стелька Розін, Пугачов т інші визначні діячі мали рацію, коли прагнули викорінити зловживання якнайшвидшими й найрішучими діями".

Травня 25 (червня 6) 1868р. У французькій газеті "Moniteur Universal" вміщено статтю Меріме "Іван Тургенєв". Спокійний тон антикріпосницького творів Тургенєва Мериме протиставляє гостро викривальній спрямованості оповідань Марка Вовчка: "Після Тургенєва одна дуже талановита жінка опублікувала під псевдонімом Вовчок (вовченя) кілька оповідань українською мовою на цю саму тему. Її оповідання відомі мені з російських перекладів пана Тургенєва. Барви такі похмурі, що вся картина відштовхує читача. Вона, можливо, й правдива, але хочеться думати, що вигадана; до того ж вона викладає значно більше жаху, аніж жалощів"

Червня 28 (липня 10) 1869р. Меріме в листі до Тургенєва пише, що переклав французькою мовою досить швидко, та не зовсім докладно, "Козачку" Марка Вовчка, яка захопила їхніх дам. Пише, що давно вже не перечитував цього оповідання де знаходять виправдання Разін і Пугачов.

" Я бажав би поговорити з Меріме", - говорить Пушкін в мемуарах сучасниці. І хоча мемуари ці, так вважає, - літературна підробка, Пушкін міг так сказати. Широко відома висока оцінка, яку він дав Меріме у передмові "Песн.зап.славян": автором "Хроніка часів Карла IX", "Подвійний помилки", "Театру Клари Газун" російський поет назвав творцем "Творів надзвичайно чудових". Уявлення про Меріме як про першовідкривача генія А.С. Пушкіна у Франції не без підстави побутує у літературі ось уже півтора століття. Для широкого французького читача знайомство з "Пікової пані", "Цигани", "Пострілом" і зараз відбувається завдяки Меріме.

Меріме був усього на чотири роки молодший Пушкіна. Постріл, що пролунав у 1877р на Чорній річці обірвав можливість безпосереднього спілкування двох письменників. Вони не зустрілися, ні розмовляли, не писали один одному листів, не послали книг з присвятами. Тим більше хвилює зараз схожість їхніх художніх принципів, які здатні висвітити лише час. Вдивляючись у їхні портрети, малюнки на полях рукописів, що летить почерк, ми, звичайно, дізнаємося ту далеку епоху, продиктовану і схожі зачіски, і сюртуки, і натиск гусячого пера, і навіть вираз чарівних жіночих облич, якими вони були оточені. Але не одна епоха, в 1830 роки, "повинна" в тому, що і Пушкін і Меріме чистили С.А. Соболевського середовища найближчих друзів, не раз зверталися до одних і тих же сюжетом і, всупереч тому, що писали на різних мовах, давали дослідникам підставу відзначати схожість стилю.

У цій книзі три герої: П.М., А.С. Пушкін, Епоха. Кожен з них - цілий світ для історика літератури, в межах статті - коло питань. Проблема Меріме - Пушкіна є частиною більш широкої проблеми відношення французького письменника до російської культури, її національних витоків і неповторному своєрідності. У свою чергу зрозумілий давній і ревнивий інтерес, який в Росії виявляється до осмислення французами творчості А.С. Пушкіна.

Витоки інтересу Меріме до Росії французькі біографи шукають у дитинство письменника - в пильній увазі його батька, художника Леонора Меріме, до слов'янської церковного живопису, а потім і у власних враженнях Меріме, в подіях 1812-1814 рр., коли невдалий російський похід Наполеона поклав початок краху наполеонівської імперії.

Відомо опис, як паризький хлопчина з боязким цікавістю розглядав козаків Олександра I, які розташувалися табором прямо на Єлисейських полях. Літературним стало висловлення критика Поля де Сен-Віктора: Меріме "літературно емігрував до Росії і поселився в ній на добрі чверть століття". У цих твердженнях достовірно лише одне: ранній і природний для першої третини XIX ст. інтерес Меріме в Росії.

Його знайомство і дружні зв'язки з російськими інтелігентами давно стало об'єктом пильної уваги французів і вітчизняний дослідників. Ми маємо в своєму розпорядженні сьогодні хоч і не остаточною, але достатньо повною картиною російського оточення Меріме. До нього входили однолітки Меріме Н.А. Мельгунов і С.А. Соболевський, значно старше за віком А.І. Тургенєв, В.А. Жуковський, Е.А. Баратинський, М.А. Єрмолов, колишня фрейліна Варвара Іванівна Дубенська, що стала дружиною французького дипломата Теодозя де Лагрене, Аврора Шернваль, що вийшла заміж за сина Карамзіна; Олександра Йосипівна Россет - Смирнова, в салоні якої, за деякими відомостями, Меріме зустрічався Гоголем. Брат Пушкіна, Лев Сергійович, коротко спілкувався з Меріме, знав його і князь Петро Андрійович В'яземський.

Зі збіркою слов'янських пісень "Гюзла" (1827) також пов'язані імена російських друзів Меріме. Існує вагоме припущення, що доручення відвезти збірка Гете виконав Н.А. Мельгунов. До А.С. Пушкіну "Гюзла" потрапила через С.А. Соболевського. Ерудит, бібліофіл, великий ділок, так і не знайшла для себе справжнього заняття в царській Росії, він був знайомий з О.С. Пушкін і всієї його сімей з дитинства. Під час вторинного перебування Соболевського в 1837 р. в Парижі саме він приніс Меріме звістку про трагічну загибель Пушкіна. Сьогодні, мабуть, можна стверджувати, що Меріме не відразу усвідомив справжнє значення великого російського поета. У листі Меріме до Рекьену від 30.03.1837 р. він говорить про смерть Пушкіна було, лише у зв'язку з очікуваним їм автографом вірша "Гусар".

Але надалі Меріме усе більш усвідомлюючи роль Пушкіна в російській і європейській літературах, а з 1849 р. по виразу Монго, став "Chevalier servant de Pouching" - вірним васалом Пушкін. У січні 1868 р. в газеті "Монітер Юніверсель" з'явилася стаття Меріме "А. Пушкін", в якій він дав огляд твір поета. Стаття ця вільна від упереджених суджень і фактичних неточностей. Серед найбільш істотних - помилкове судження Меріме про роль царя Миколи I, який не тільки не був "доброзичливим цензором! Пушкін, але разом з Бенкен дорф став його жандармом, неодноразово перешкоджав публікації його творів. Перебільшує Меріме і вплив на Пушкіна західних авторів - Байрона, Аріосто, Вольтера, а іноді повідомляє приблизні або неправдиві відомості. Він називає першим літературним досвідом Пушкіна "Гавриилиадой" (1921), насправді створену після поеми "Руслан і Людмила". Поема "Полтава" названа Меріме "Мазепою". Поетична картина епохи Івана Грозного, яка не має назви ("яка ніч! Мороз тріскучий"), позначена як "Опричник (кромешників)". Неточно переказано "Євгеній Онєгін". Проте важливіше у статті - загальна вірна оцінка творчість А.С. Пушкіна, якого Меріме ставить вище всіх європейських письменників.

Оцінка ця висловлюється і в тому,, що протягом чотирьох десятиліть Меріме постійно звертався до творчості Пушкіна.

Перше питання яке виникає у читача: як володів Меріме російською мовою? Уроки давали йому російський консул у Парижі К.К. Лабенської та В.І. Дубенська-Лагрене. Найбільш інтенсивні заняття припадають на 49-і роки. Постійні контакти з росіянами, зокрема з Соболевським, читання книг і робота над перекладами повинні були б підтримувати досить високий рівень володіння російською мовою. Однак, судячи з окремими фразами в листах Меріме, його російську мову далекий від досконалості і рясніє численними граматичними помилками. З іншого боку, не слід недооцінювати й того факту, що Меріме читав по російськи, а головне, дуже серйозно ставився до перекладацької діяльності. Це змушувало його шукати постійних консультантів і порадників, в яких як ми знаємо, він не відчував браку. Баладу "Гусар", наприклад, йому спочатку перекладав Соболевський. На помилки в перекладі "Пікової дами" йому вказав А.С. Пушкін, а з І.С. Тургенєвим вони займалися перекладами спільно. І хоча Меріме визнавав російську мову "найважчим з європейських прислівників" він присвятив йому чимало апологетичних рядків. Слова про красу, "стислості багатство" мови, який "не може не збентежити навіть самого вправного перекладача", включені до статей про І.С. Тургенєва і М.В. Гоголя. Вони повторюються і в листуванні Меріме аж до 60-х років.

У цій книзі зібрані всі переклади Меріме з Пушкіна "Пікова дама" і "Постріл", "Цигани", "Гусар", "Бадьорі і його сини", "Анчар", "Пророк" "Опричник", включені до статті "А. Пушкін "фрагменти з" Бориса Годунова "і" Євгенія Онєгіна", дані там же в перекладенні. Їм прийнятий під час Меріме принцип "перекладу". Жоден з перекладів не ідентичний повністю оригіналу, хоча Меріме і не допускає відношенню до оригіналу свавілля, спотворює авторський задум.

Меріме був не першим, хто привернув увагу французів до поеми О.С. Пушкіна "Цигани". У 1825 році Яків Толстов в "Ревю ансиклопедіі" помістив про неї кратну статтю З'явилися і інші згадка і переклади. в тому числі у "Вибраних творах" А.С. Пушкіна, виданих в 1846г в Парижі французькою мовою. Меріме переклав поему прозою і в 1852г включив її збірка "Новели". Через два роки у "Рею та Де Монд", у статті "Література в Росії, даючи оцінку" Записки мисливця "І.С. Тургенєва, Меріме пояснив причину свого інтересу до поеми Пушкіна: " Тільки у Пушкіна я знаходжу цю справжню широту і простоту дивовижну точність смаку, що дозволяє відшукати серед тисячі деталей саме ту, яка здатна вразити читача. На початку поеми "Цигани" п'яти-шести рядків йому досить, щоб показати нам циганський табір і освітлену вогнищем групу з приручених ведмедем. Кожне слово цього короткого опису висвічує думка і залишає незабутнє враження.

Примітно, що такому суворому і часом прискіпливому судді французьких письменників, як Л.М. Толстой, за словами його біографа, читання прозового викладу "Циган" зробленого Меріме,". з особливою силою показано [.] всю силу поетичного генія Пушкіна." Найбільше працював Меріме над "Пікової пані", опублікованій спочатку в 1849 році в "Рівне де Де Монд". Перед виданням 1852 Меріме вдруге відредагував переклад і, за вдалим висловом одного з дослідників, "як би взяв на себе подвійну відповідальність за це своє дітище". І хоча переклади цієї повісті А.С. Пушкін робилися і після Меріме, в тому числі таким визнаним стилістом, як А. Жид, текст Меріме чудовий, про нього багато писали і продовжують писати.

Відомо, який інтерес і Пушкін, і Меріме живили до анекдоту.

Пародіювання романтизму зсередини, через іронічну авторську оцінку справді неабиякого героя також могло залучати А.С. Пушкіна в Меріме.

У листі до Соболевському від 31 серпня 1849 Меріме пише: "Фраза пушкінської" Пікової дами "абсолютно французька - я маю на увазі французьку мову XVIII століття, тому що нині так само пишуть". Тут явно видно смаки Меріме тяжіє до кристалічної чіткості розповіді, що й було відзначено А.С. Пушкіним.

Небезінтересно, що саме "Юність Петра" і "Процес царевича Олексія" залучали Проспера Меріме.

Меріме публікував статті про Петра в 1864-1865 рр. Вони не увійшли до зібрання його творів і видані окремою книгою тільки у 1947 р. під загальною назвою "Історія царювання Петра Великого з додатком Лжеєлизавети II. Вступна стаття і примітка Монго і М. Партюрье". Книга ця, видана обмеженим тиражем, стала майже бібліографічною рідкістю. Між тим, за справедливим твердженням французьких вчених, "Історія царювання Петра Великого" є одним з головних історичних праць Меріме, в якому він викладає концепцію історії, найбільш до сучасності.

Поширена і інша версія - що представляє "Історію Петра" Меріме вільним перекладанням фрагментів роботи Устрялова. Проте порівняння текстів Меріме і Устрялова спростовує цю точку зору. Микола Гаврилович Устрялов (1805-1870), професор кафедри російської історії Петербурзького університету, послідовник М.М. Карамзіна і вчитель Н.І. Костомарова, викладає історію Петра, написану на основі численних архівних документів: Дійсно, в листуванні Меріме кінця 60-х років та його посланні до І.С. Тургенєва від 2.08.1870 ми бачимо свідоцтво неослабної інтересу французького письменника до праці Устрялова, але це перш за все інтерес до архівних матеріалів, які мав петербурзький професор, в тому числі з архівів Відня. Меріме займали і інші роботи про Петра. Відомо, що письменник просив зробити для нього резюме з двох великих томів, опублікованих в 1860 р. Моріцем Посселем, - "Генерал і адмірал Франц Лефорт. Його життя і діяльність за Петра. В перемішку Меріме зустрічається згадка про книгу Н.Ж.Ю. Басвіля "Справжня історія життя і діяльності Франца Лефорта". При цьому Меріме цілком очевидно цікавила не фігура самого Лефорта, а Петровська епоха і оточення російського царя. Він полемізує з книгою Посселя, який прагне пояснити успіх перетворювані діяльності Петра німецьким впливом. Меріме наполягає на геніальності самого Петра ("Я глибоко переконаний, що Петро зобов'язаний своїм успіхом власним генію". У розділі "Юність Петра" Меріме викладає глибоко виношені думки про формування великої історичної особистості: "Чим більше вивчаєш історію Петра і чим більше усвідомлюєш, які зусилля доводилося йому робити, щоб піднятися над безпосереднім оточенням, тим більше переконуєшся в справедливості суджень про силу його волі і щасливому призначення". Меріме наближається до Устряловим лише спільністю сюжету.

Проспер Меріме вперше українською мовою написав Ю.З. Янковським. Згодом почав писати і Д. Наливайко, який гарно висвітлив особистість Меріме і його ставлення до української тематики (2, с 128)

Проспер Меріме володів чотирма західноєвропейськими мовами, а на придачу ще й російською, тож, фактично не мав потреби вишукувати подробиць виключно французькою мовою. І читаючи російськомовні праці, він роздумував і також порівнював козаків з флібустьєрами (вільні моряки, котрі протягом XVII і на поч. XVIII ст. завойовували для Франції та Англії, Іспанії, деякі території Америки та острови Тихого океану) І от такі порівняння призвели до того, що Проспер Меріме признав себе "козаком по духу", тобто надаючи більшу перевагу на "панком", а "хоробрим козаком". Запорожці самі пильнують про своє утримання, писав Меріме, - не буваючи нікому в тягар, тоді як лицарі без сорому живуть уже довгий час, нічого не роблячи й нічого не зробивши для добробуту якоїсь держави" (1, с.130)

У коло літературно-наукових інтересів уже початкуючого Проспера Меріме входять слов’янські народи. Щоб збагнути їхню історію та культуру, він цікавиться духовними т матеріальними надбаннями цих народів, вивчає слов’янські мови, Російську мову опановує на стільки, що вільно читає і перекладає твори О.Пушкін, М. Гоголь, І. Тургенєв, знайомиться, як про це свідчать окремі сліди в листуванні, з українською. Завдяки російській мові осягає глибини історії українського народу (3, с 20)

Велике значення для пізнання України, її сучасного і минулого мла для письменника художньої літератури: твори О. Пушкіна, М. Гоголя, Марка Вовчка. Проспер Меріме знайомиться з окремими сторінками української історії через трагедію "Борис Годунов" і поему "Полтава" О.Пушкін, цикл повістей "Вечори н хуторі близь Диканьки" і "Миргород" М. Гоголя. Повість "Старосвітські поміщики" Проспер Меріме називає "чарівною ідилією". Тоді ж читає повість "Тарас Бульба" (не відомо, в оригіналі 1835р чи у французького перекладі 1845 Л.Віардо), а "Народні оповідання Марка Вовчка настільки його вразили, що викликали обурення з приводу існуючої на Української соціальної несправедливості. Водночас Меріме черпає відомості з іст. літ., праць М. Кармазіна, М. Костомарова, М. Устрямова та авторів XVII-XVIII ст. (3, с18)

На таких світоглядних і творчих засадах датується найвагоміший твір Меріме, присвячений українській історичній тематиці "Богдан Хмельницький". Оглядаючи підготовку праці з перспективи часу, можна простежити що вона була тривала й наполегливо. Між появою "Козаків України" (1863) і "Богдан Хмельницький" (він друкується протягом першої половини 1863 році у паризькому науковому місячнику ``Journal des Savants`` пролягло понад 9 років, однак інтерес є симпатії французького письменника до історії України й до особи видатного полководця визвольної боротьби українського народу не зменшувалася, а навпаки - зростали. Події XVII на Україні й особистість Богдана Хмельницького протягом цього часу були постійно в полі зору письменника. Вже 1852р. в листі до Адольфа Де Сіркура, Проспер Меріме писав: "Все що я читав про козаків, мене захоплює…" і тут же зауважував: "Я хотів би знайти відомості про Богдана Хмельницького…" [6, с.145]. Цей час збігається з підготовною письменника першого ескізу про Б. Хмельницького в "Козаки України" [3, с. 19-20]

У листах для друзів він подає захоплюючі описи різних місцевостей України, розповідає про культуру та архітектуру. Різноманітні легенди, колоритні деталі Українського побуту, що дають змогу пізнати звичаї та характери людей, використовує Меріме в своїх українознавчих працях. У статті про Гоголя Меріме згадує про деякі звичаї козаків. Вони мають місце в його п’єсі "Лжедмитрій", зокрема в сцені "Острів запорожців на Дніпрі". У цьому творі вів використовує такі поняття, як "козак України", "Січ", "Булава", "Похідний Гетьман", "Бунчук", а також подає опис Січового поля, що обирає свого похідного гетьмана [1, с.36].

"Кілька місяців тому я запропонував читати "Jornai des Savants" біографію козака Степана Разіна. Добродій М. Костомаров, в якого я запозичив розповідь про пригоди цього героїчного ватага, описав життя видатної людини, котра, які Степан Разін, мало знана в неслов’янських країнах, хоча на мою думку, більше вартує такої слави" [7, с.145], - так починає Проспер Меріме твір "Богдан Хмельницький"

"Більше вартує слави" мається на увазі те, що Богдан Хмельницький боровся за всю нашу Батьківщину. Бо бувши виборний представником невеликої нації, оточеної могутніми сусідами, він присвятив своє життя боротьбі за її самостійність. Здібний роз’єднувати своїх ворогів, як зберігати об’єднання поміж вільними групуваннями, якими сам заправляв, хоробрий, войовничий політик, обережний в успіху, твердий в невдачах".

Чому саме Проспер Меріме зацікавився козаками?

Тоді вже існувало у Парижі почуття небезпеки. Перед тим, як віршував пізніше Барандже, що коні вірні козацькі ще в третє нап’ються із Сени води, що царство козаків почнеться н руїнах Європи королів і Хреста.

Живі були ще люди, які з особистого досвіду близько знали козаків, хоч правда, й не запорозьких, - втікали від них через широкі, снігом заметані простори, з московської пожежі 1813р.

Між ними був один із найближчих приятелів Меріме - Стендаль. Від останнього він чув, що досить будо тільки здалеку показатися трьом - чотирьом козакам перед цілою бригадою голодних і напівзамерзлих утікачів, щоб усі вони у супроводі генералів у блискучих і розшитих уніформах пускались утікати наввипередки. Це і привернуло увагу такої чутливої людини, як Меріме, який у своїх творах хотів донести до Французів і не тільки, мужність цих козаків, а також показати які люди [1, с.132].

Вивчати історію запорозького козацтва Меріме почав після ознайомлення зі слов’янським фольклором. Він дуже серйозно ставився до матеріалу, про який мав намір писати. Старанно повчав архівні матеріали мемуарну літературу, руські літописи, польські хронічки, праці Н. Кармазіна, Н. Устрялова, Н. Костомарова, своїх співвітчизників - де Боплана, Шевальє. Розповідаючи про українського гетьмана Івана Мазепу, він згадує художника Орасса Верне, автора картин "Мазепа, прив’язаний до коня" та "Мазепа під вмираючим конем". Ці полотна відомого французького художника виставлялися в паризькому салоні.

Що причинило до зацікавлення Проспера Меріме українською історичною тематикою?

Треба вважати що на це склалося декілька причин. Найперша з них - різноманітне і тривале зацікавлення письменника історією слов’янських народів, їх культурними надбаннями. Слов’яни, як відомо, займають особливе місце в творчості Проспер Меріме, отже, українська тематика виступила невід’ємною частиною загальнослов’янської. Друге - це гострота інтересу письменника до питань, які були мало знані громадськості, а також до явищ, несхожих на відомі його сучасникам. Проспер Меріме підкреслював "демократію козацької республіки" на Україні в рецензії на згадану працю А. фон Гакстгаузена. Останнє збіглося з особливостями творчої концепції письменника, яка полягала в постійному прагненні до опанування невідомого і призабутого сучасному йому світі, пізнанні глибинних шарів історії та культури народів світу. Тема історичної України, звичаїв і традицій її населення XVII ст. відповідало цим вимогам письменника. Проспер Меріме, як відомо, вважав себе насамперед "громадянином усього світу, а вже потім французом". У цих переконаннях переломлювалися також інші аспекти творчих змагань письменника, а саме прагнення перейти межу "рідного сюжету": француз повинен показати Франції не лише її життя. І цим письменник-реаліст руйнував "глуху стіну, якою класицизм відгороджував французьку культуру від культури інших народів Європи" (1, с.135). Крім того, в історичному минулому України XVII ст. Проспер Меріме шукає чогось нового для себе, свого духовного світу, шукає суспільного ідеалу в його "природному стані" (у цьому полягає проглядний відгомін романтизму), який, на його думку, був утрачений в пізніших сторіччях. Привабливою силою в історії різних народів, у тому числі українського, для письменника були видатні особистості, люди сильних і самобутніх характерів. Їм у своїй творчості Проспер Меріме відводить особливе місце. Згадаймо "Кромвеля" (1823), "Хроніку царювання Карла IX" (1829), "Таманго" (1829) та ін. У російській історії письменник пов’язує їх з іменами Степана Разіна та Омеляна Трачова, в українській - з Богданом Хмельницьким.

У подіях 1648-1654 рр. на Україні, як справедливо відзначає критика, Проспер Меріме чітко розрізняв два аспекти: "національно-визвольний рух і соціальний рух". Письменник переконливо показує соціальні суперечності між козацькою верхівкою і повсталими козаками та селянами. Поряд він реалістично відтворює сцени битв, перебіг козацьких рад, дипломатичні переговори та інше. (8, с.106)

Завдяки працям Меріме про історію українського народу в 70-х рр. XIX ст. посилився інтерес до України французьких учених-фольклористів, істориків, літературознавців. Під впливом його досліджень в 1869 р. французький Сенат ухвалив вивчати в школах Франції курс історії України. Аналізуючи праці французьких авторів про Україну (1893), відомий вчений-етнограф В. Горленко назвав Меріме "одним з найосвіченіших письменників Франції", а його розвідку про козаків давніх часів - майстерною. Історичні праці Меріме високо оцінювали і його біографи. Так, критик Г. Планш вважав картини Меріме з життя запоріжців "гідними найвидатніших майстрів" (1, с.36).

Паризька газета "Moniteur" 25.05.1868р. надрукувала статтю Меріме "І. Тургенєв". У ній поряд із розгорнутим аналізом "Записок мисливця" він висловився і про "Народні оповідання" Марка Вовчка (9, с.734). "Ці оповідання мені відомі тільки в російському перекладі, здійсненому І.С. Тургенєвим - , писав Меріме, - фарби тут такі похмурі, що вся картина відштовхує читача…Манера Тургенєва зовсім відмінна. Його поміркованість, безсторонність, старанність, з якою він приховує свої власні переконання, подібні до судді, що узагальнює суперечку, надають його оповіданням такої сили, якої ніколи не досягнути найяскравішою драматургією. Пройняті тонкою і сумною поезією, вони справляють більше враження, ніж обурення, спричинене оповіданнями Вовчка" (10, с.70)

Меріме мав намір перекласти рідною мовою кілька творів Марка Вовчка і все ж не наважився показати французьким читачам "роз’ятрені криваві рани" героїв оповідань української письменниці.

А чи був знайомий Меріме з Марком Вовчком? Жодних підтверджень того немає, хоч підстави для такого припущення існують. У 1860-1863 рр. Меріме і Тургенєв перебували у Парижі, а в цей час там майже постійно жила українська письменниця, яка підтримувала приятельські стосунки з автором "Записок мисливця". Саме І.С. Тургенєв познайомив Марка Вовчка з французькою літературно-мистецькою інтелігенцією, серед якої міг бути і Проспер Меріме.

Меріме як ученого-історика та письменника цікавила людина-особистість, котру можна було б поставити в центрі художнього твору або наукового дослідження. В одному з листів (1822) він зазначав: "… для того, щоб драматичний твір викликав зацікавлення, в ньому слід змалювати видатну особу". Через 40 років, ведучи мову про історичні романи Вальтера Скотта, він додасть: "Історичний роман має давати оцінку всім відомим фактам, вчинкам великих людей" (7, с.144-145). Великою людиною Меріме вважав українського гетьмана Богдана Хмельницького (1, с.36).

"Богдан Хмельницький" Проспера Меріме - одна з кращих науково-мемуарних праць XIX ст. Водночас це важлива сторінка французько-українських культурних взаємин, цінний літературний твір, заснований на відомих і невідомих сьогодні історичних джерелах, у якому разом із показом життя та діяльності визначного сина українського народу Богдана-Зіновія Хмельницького розповідається про становище народних мас України, їх визвольну боротьбу проти феодальної несправедливості, соціального й національного гніту.

Розповідаючи про цього гетьмана, відважного воїна, глибокодумного політика, Меріме вказує на його походження з бідних дворян, не посилаючись на якісь конкретні матеріали чи документи. Письменник вважав Хмельницького вмілим дипломатом, досить освіченою людиною, яка знала кілька мов: українську, російську, польську, латинську та турецьку. Змальовуючи особисте життя Богдана Хмельницького, його діяльність, Проспер Меріме дійшов висновку, що гетьман українського народу - це патріот, безмежно відданий козацтву та Україні. Все його життя кровно пов’язано з історією України, її визвольною боротьбою (5, с.36).

Захопившись прочитаним і почутим, письменник і вчений із світовим ім’ям сам торкається української тематики. Так, у часописі "Revue de deux Mondes" 01.12.1851р. з’являється його стаття "Микола Гоголь". У ній крізь призму оцінки повісті "Тарас Бульба" автор робить спробу характеристики життя і побуту запорізьких козаків. Через рік Проспер Меріме видає п’єсу "Перші кроки авантюриста", у якій змальовує сцену з життя запорожців. Успіх п’єси, особливо схвальні відгуки критики надали письменникові енергії для того, щоб продовжувати працю над українською тематикою.

І він опрацьовує питання "про походження і соціальну природу козаків про своєрідність суспільно-політичного ладу Запорізької Січі" в рецензії на "Студії внутрішніх відносин і народного життя Росії" А фон Гакстгаузена, а в 1853р. веде розмову про козацтво в монографії "Епізоди з російської історії. Лжедмитрій". Згодом, 1854р. у трьох номерах офіційної урядової газети "La Moniteur universel" з’являється його обширна праця "Козаки України та її останні отамани". Це перший твір Меріме повністю присвячений питанням української історії. У ньому докладно висвітлена політична ситуація на Україні, настрої населення, показано його побут, заняття, звичаї та ін. Центральне місце відводиться Визвольній війні (1648-1654рр.). Тут письменник уперше звертається до образу Богдана Хмельницького. І вказує на те: "Цей бісів Хмельницький, - шуткує Меріме, - має дуже міцне життя, ще міцніше, ніж його ймення" (1, с.130).

Гетьман України у працях Проспера Меріме - високоосвічений, "глибокодумний політик", відданий справі "козацької громади" полководець, "безстрашний воїн", але у військових діях "вживав силу тільки там, де безсилою виявилась хитрість" (8, с.145). Щодо імені та прізвища гетьмана, то в одному з листів меріме зазначає: "Треба вимовляти Bogdan, ніби то було написано Bohhdane, а Chmilnicki - як Hhmilnitski" (11, с.142)

3 . Незважаючи на недомовки і евфонізми, до яких часом вдається пан Тургенєв, не можна не оцінити сміливість чесної людини, пронизливий всю книгу. Читаючи її, я відчував таке ж подив, як при читанні інших творів російських письменників, де про державні установи говориться ще більш зухвало. Такий роман Гоголя "Мертві душі" і його комедія "Ревізор".

Манера листа пана Тургенєва нагадує гоголівську. Як і автор "Мертвих душ", він неперевершений у деталях, любить зупинятися на найдрібніших подробицях.

Г-н Тургенєв точний і докладний в своїх описах, що два художники, я думаю, могли б, не змовляючись, намалювати його персонажів, і портрети ці були абсолютно схожими.

Тільки в одного Пушкіна склад смів і простий, тільки він вміє з дивним смаком відібрати з тисячі дрібних подробиць одну, яка вражає уяву читача.

У пана Тургенєва перед Гоголем є, на мій погляд, одну значну перевагу. Він уникає потворного, яке автор "Мертвих душ" вишукує з таким цікавістю.

Ім'я пана Тургенєва в наші дні дуже популярна у Франції, кожен його твір очікується з таким же нетерпінням і читається з таким самим задоволенням в Парижі, як і в Санкт-Петербурзі. Його називають одним з вождів реалістичної школи.

Неупередженість та любов до істини - ось головна риса творчості пана Тургенєва, і він ніколи їй не зраджує.

Після Тургенєва одна дуже талановита жінка опублікувала під псевдонімом Вовчок (вовченя) кілька оповідань українською мовою на цю ж тему. Її розповіді відомі мені по російських перекладів пана Тургенєва. Фарби такі похмурі, що вся картина відштовхує читача. Вона, може бути, і правдива, але хочеться думати, що вона вигадана: до того ж вона порушує набагато більше жаху, ніж жалю.

Манера пана Тургенєва зовсім інша. Подібно судді, резюмує дебати, він стриманий, неупереджений, він не нав'язує своїх переконань, і це надає його розповідям міць, якої ніколи не досягне Сама промовиста декламація. Просякнуті тонкої і сумною поезією, вони залишають сильніше враження, ніж обурення, яке викликає розповіді Вовчка.

Я думаю, що французькою мовою неможливо передати всю чарівність цих описів, простих і в той же час мальовничих, бо стислість і багатство російської мови ускладнюють навіть самих грамотних перекладачів.

Він часто нагадує мені Шекспіра. Як і англійський поет, він любить істину, він уміє створювати разюче реальні фігури. Але як би майстерно не переховувався автор за своїми вигаданими героями, завжди можна вгадати його власний характер, і це, можливо, є не останньою причиною моєї симпатії до нього.

Вірші Пушкіна не менш стиснуті за формою, ніж по суті, і всяке його вірш є плодом глибокого роздуму.

У Росії майже немає простонародних прислівників; за винятком української мови, основної мови Україною, всі московські провінції користуються одним і тим же мовою.

Багатий, звучний, живий, що відрізняється гнучкістю наголосів і нескінченно різноманітний у звуконаслідуваннях, здатний до передачі найтонших відтінків, наділений, подібно грецькому, майже безмежної творчої міццю, російська мова здається нам створеним для поезії.

Пушкін часто користується чотиристопним ямбом, він зробив цей розмір, так би мовити, класичним.

Тургенєв, навпаки, зробив відкриття відомого ще світу, бо в ті часи вищий санкт-петербурзьке суспільство ніколи не чуло про слов'янські старожитності, та він сам при цьому не зрозумів всього значення свого відкриття і розглядав його з дещо презирливим цікавістю пасажира-європейця, причаливши до острову, населеному дикунами.

Євгеній Онєгін - красивий, молодий петербуржець, в ньому поєднуються всі недоліки його покоління, але його серце зберігає високі почуття, а розум схильний до філософії.

Француз не має можливості оцінити поезію Пушкіна, але немає жодного освіченого російського, який не знав би напам'ять майже всіх віршів "Євгенія Онєгіна".

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита00:46:18 03 ноября 2021
.
.00:46:16 03 ноября 2021
.
.00:46:15 03 ноября 2021
.
.00:46:14 03 ноября 2021
.
.00:46:12 03 ноября 2021

Смотреть все комментарии (22)
Работы, похожие на Реферат: Меріме та Росія

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294365)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2023 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru