Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Теорія економічного аналізу

Название: Теорія економічного аналізу
Раздел: Рефераты по экономико-математическому моделированию
Тип: контрольная работа Добавлен 14:44:36 03 сентября 2010 Похожие работы
Просмотров: 237 Комментариев: 20 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти та науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

ТЕСТИ

з дисципліни: “ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ”

Вінниця 2008


1.Економічний аналіз – це …

а).система спеціальних знань для дослідження розвитку економічних явищ та процесів;

б).дослідження зовнішньо-економічного середовища з допомогою ПК;

в).аналіз економічних явищ з допомогою спеціальних знань.

2.Предметом економічного аналізуи є:

а).окремі економічні явища;

б).фінансово-господарська діяльність підприємства і установ;

в).всі відповіді вірні.

3.В яких роках почав формуватися економічний аналіз?

а).30-40;

б).20-30;

в). вірної відповіді немає.

4.Технолоія – це …

а).рушійна сила будь-якого процесу або явища;

б).метод узагальнення економічної інфомації;

в).застосовані у виробництві знання про способи і засоби перетворення;

г).всі відповіді вірні

5.Фактор – це …

а).технологія визначення впливу факторів на певний результат;

б).причина, яка впливає на певний результат (наслідок);

в).елементи, які класифікуються згідно з певними ознаками.

6.Резерв- це …

а).запас ресурсів, який свідом не витрачається і підтримується на певному рівні, як засіб, що забезпечує надійність і безперервність будь-якої роботи.

б).невиконана або згаяна можливість чоось, наприклад зростання обсягу виробництва тощо.

в).обидві відповіді правильні.

7.Господарські резерви класифікуються за:

а).за місцевим утворенням,за простими моментами процесів праці, за способами виявлення, за стороками використання, за характкром впливу, за напрямком мобілізації;

б).прихованими, явними;

в).галузевими, регіональними.

8.Упрвлінський аналіз є:

а).більш змістовним на ввдміну від фінансово-економічного;

б).менш змістовними

в).вони є схожими.

9.Оперативний (поточний) аналіз здійснюється …

а).на малих приватни підприємствах з певною метою;

б).на підприємствах і в його підрозділах в прцесі господарської діяльності;

в). вірної відповіді немає.

10.Економічний аналіз тісно пов’язаний з такими науками та дисциплінами:

а).економіка, географія, фізика;

б).менеджмент, маркетинг, фінансово-економічні дисципліни, кредитування.

в).всі відповіді вірні.

11.Аналіз – це …

а).поглиблене вивчення складу властитвостей, зв’язків і явищ;

б).розбір, розкладення предметів або явищ на складові ознаки;

в).обгрунтування інформації на певних рівнях.

12.Порівняння – це метод, за допомогою якого предмет, що вивчається через …

а).вимірювання, співвідношення, зіставлення з іншими предметами або явищами;

б).узагальнення інформації;

в).аналіз отриманої інформації.

13.Спосіб абсолютних різниць базується на …

а).обчислення різниці у відсотках;

б).обчислення в таблиціланцюгових підставок;

в).всі відповіді вірні.

14.Серед статистичних методів, що використовується в аналізі, чільне місце посідає …

а).табличний метод;

б).ланцюговий метод;

в).неланцюговий метод.

15.Інформація –це …

а).глибина та результативність економічного аналізу;

б).впорядковані повідомлення про кількісний аналіз та якісний стан речей;

в).достовірні матеріали, що що дають результати при дослідженнях.

16.Оранізацією аналітичної роботи включає:

а).розробка загальних питань і порядку проведення аналізу;

б).загальне керівництво, прийом виконаних аналітичних робіт;

в).всі відповіді вірні.

17.Основними джерелами інформації у процесі аналітичного дослідження є:

а).планово-нормативні та данні бухгалтерського обліку;

б).внутрішне позаоблікові данні, зовнішня інформація;

в).всі відповіді вірні.

18.В яких роках курс економічного аналізу дістав назву “Техніко-економічний аналіз”?

а).40-ві;

б).50-ті;

в).60-ті.

19.Об’єкти аналізу – це окремі економічні явища.

а).так;

б).ні.

20.Економічний аналіз – це система спеціальеих знань для дослідження розвитку економічних явищ та процесів.

а).так;

б).ні.


Ключ

1. а

2. б

3. б

4. в

5. б

6. в

7. а

8. а

9. б

10. б

11. б

12. а

13. б

14. а

15. б

16. в

17. в

18. а

19. а

20. а

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита23:33:29 02 ноября 2021
.
.23:33:27 02 ноября 2021
.
.23:33:26 02 ноября 2021
.
.23:33:25 02 ноября 2021
.
.23:33:24 02 ноября 2021

Смотреть все комментарии (20)
Работы, похожие на Контрольная работа: Теорія економічного аналізу

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294388)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2024 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru