Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Ринок фінансових послуг

Название: Ринок фінансових послуг
Раздел: Рефераты по финансам
Тип: контрольная работа Добавлен 00:24:28 24 декабря 2008 Похожие работы
Просмотров: 604 Комментариев: 20 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

ЗМІСТ (Варіант №8)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ.. 2

ЗАДАЧІ 4

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.. 15

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 28


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант №8

1. Торговець ЦП не може бути безпосередньо та опосередковано разом володіти майном іншого торговця вартістю:

1) понад 5 % статутного фонду,

2) понад 10 % статутного фонду,

3) взагалі не може володіти майном іншого торговця.

2. При участі в діяльності по випуску ЦП, що проводиться одночасно з комерційною або комісійною діяльністю, вартість угод, укладених торговцем з іншими торговцями, але не виконаних на даний момент не може перевищувати:

1) 5 – кратного розміру статутного капіталу,

2) 10 – кратного розміру статутного капіталу,

3) 15 – кратного розміру статутного капіталу.

3. Активні ЦП – це:

1) ЦП, відображені в активі балансу,

2) ЦП, вартість яких обчислюється за величиною чистих активів,

3) ЦП, які є об’єктом масової купівлі та продажу.

4. Овербот – це ситуація, коли:

1) курси продажу ЦП вище за курси купівлі,

2) курси ЦП внаслідок великого попиту піднімаються занадто високо, створюючи “ринок продавця”,

3) курси ЦП внаслідок низького попиту падають занадто низько, створюючи “ринок покупця”

5. Фондова біржа – це установа:

1) комерційна,

2) некомерційна,

3) підприємницька.

6. Розташуйте форми бірж у історичному порядку щодо їх виникнення:

1) фондова,

2) товарна,

3) валютна.

Правильне розташування:

1) товарна

2) фондова

3) валютна

7. Розташуйте суб’єкти біржової діяльності у порядку їх організаційно – фінансової субординації:

1) брокер,

2) ділер.

3) Брокерська контора.

Правильне розташування (зверху організаційної структури):

1) ділер

2) брокерська контора

3) брокер

8. Відповідно ст. 36 Закону ”Про цінні папери і фондову біржу” діяльність ФБ припиняється, якщо кількість її членів стає меншою за:

1) 5,

2) 10,

3) 20.

9. Гарантовані цінні папери – це:

1) акції та облігації корпорацій, по яких емітент гарантує регулярну виплату доходу,

2) акції та облігації корпорацій, по яких уряд гарантує регулярну виплату доходу.

3) акції та облігації корпорацій, що застраховані шляхом хеджування.

10. До корпоративних операцій з ЦП не відноситься:

1) конвертація ЦП,

2) блокування ЦП,

3) дроблення ЦП.


ЗАДАЧІ

Задача 1. Протягом року були отримані наступні результати

економічної діяльності:

Фінансовий обіг держави становив - ФО
у т. ч. сума податків - П
Емітовано акцій на суму - А
у т. ч. іменних - АІ
Емітовано облігацій на суму - О
у т. ч. короткострокових - ОК
Реалізовано похідних цінних паперів - ПЦП
Реалізовано товарних цінних паперів - ТЦП

Половина облігацій та ринкових акцій протягом року перепродається.

Визначити величину:

1 Фінансового ринку ФР
2 Первинного ринку цінних паперів РЦП 1
3 Вторинного ринку цінних паперів РЦП 2
4 Ринку фінансових інструментів РФІ
5 Фондового ринку ФОР

млрд. грн.

Варіант ФО П А АІ О ОК ПЦП ТЦП
8 185 87 42 9 25 7 21 14

Рішення:

1) ФР = ФО – П = 185 – 87 = 98 (млрд. грн.);

2) РЦП 1 = А+О+ТЦП = 42 + 25 + 14 = 81 (млрд. грн.);

3) РЦП 2 = (А – АІ + О) + ПЦП = 0,5 * (42 – 8 + 25) + 21 = 50,5 (млрд. грн.);

4) РФІ = (РЦП 1 – ТЦП) + РЦП 2 = (81 – 14) + 50,5 = 117,5 (млрд. грн.);

5) ФОР = (А – АІ + О – ОК) + ПЦП = 0,5 * (42 – 9 + 25 – 7) = 25,5 (млрд. грн.)

Отже, маємо наступні значення показників (млрд. грн.):

1 Фінансового ринку 98
2 Первинного ринку цінних паперів 81
3 Вторинного ринку цінних паперів 50,5
4 Ринку фінансових інструментів 117,5
5 Фондового ринку 25,5

Задача 2. Протягом року були отримані наступні результати

економічної діяльності:

Фінансовий обіг держави становив - ФО
Величина збалансованого бюджету - ДБ
Оборот ринків фінансових послуг, що не пов’язані з обігом цінних паперів - РФП1
Вартість цінних паперів іменних - ЦПІ
Вартість цінних паперів товарних - ЦПТ
Обіг ринку короткострокових цінних паперів - ЦПК
Обіг позабіржового ринку цінних паперів - ЦПП

Визначити оборот ринків:

1 Фінансових послуг РФП
2 Цінних паперів РЦП
3 Вторинного ринку цінних паперів РЦП 2
4 Ринку фінансових інструментів РФІ
5 Фондового ринку ФР
6 Біржового ринку БР

млрд. грн.

Варіант ФО ДБ РФП1 ЦП1 ЦПТ ЦПК ЦПП
8 206 22 49 16 8 35 25

Рішення:

1) РФП = ФО – ДБ = 206 – 22 = 184 (млрд. грн.);

2) РЦП = РПФ – РФП 1 = 184 – 49 = 135 (млрд. грн.);

3) РЦП 2 = РЦП – ЦПІ = 135 – 16 = 119 (млрд. грн.);

4) РФІ = РЦП – ЦПТ = 135 – 8 = 127 (млрд. грн.);

5) ФР = РФІ – ЦПК = 127 – 35 = 92 (млрд. грн.);

6) БР = ФР – ЦПП = 92 – 25 = 67 (млрд. грн.).

Отже, результуюча таблиця виглядає наступним чином (млрд. грн.):

1 Фінансових послуг 184
2 Цінних паперів 135
3 Вторинного ринку цінних паперів 119
4 Ринку фінансових інструментів 127
5 Фондового ринку 92
6 Біржового ринку 67

Задача 3. Протягом року бул и отримані наступні результати

економічної діяльності:

Емітовано акцій на суму - А
у т. ч. іменних - АІ
Емітовано облігацій на суму - О
у т. ч. короткострокових - ОК
Реалізовано похідних цінних паперів - ПЦП

Половина облігацій та ринкових акцій протягом року перепродається.

Комісійні за послугами професійних посередників ринку фінансових послуг становили (у % до вартості відповідних операцій з цінними паперами)

Андерайтерські послуги – К1
Реєстраторські послуги – К2
Депозитарні послуги – К3
Клірингові послуги – К4
Брокерські послуги – К5

Визначити величину доходів фінансових посередників на:

1 Первинного ринку цінних паперів ДРЦП 1
2 Вторинного ринку цінних паперів ДРЦП 2
3 Фондового ринку ДФОР

млрд. грн.

Варіант А АІ О ОК ПЦП
8 48 11 25 7 21

Рішення:

1) ДРЦП 1 = (А + О) К1 + АІК2 + (А + О) К3 = (48 + 25)*0,01 + 11**0,02 + (48 + 25) * 0,03 = 73*0,01 + 11 * 0,02 + 73 * 0,03 = 0,73 + 0,22 + 2,19 = =3,14 (млрд.грн.);

2) ДРЦП 2 = ((А – АІ + О) + ПЦП)К5 = 0,5*((48 – 11 + 25) + 21) * 0,05 = =2,075 (млрд. грн.);

3) ДФОР = ((А – АІ + О – ОК) + ПЦП)К5+((А – АІ + О – ОК) + +ПЦП)К4 = 0,5*((48 – 11 + 25 – 7) + 21)*0,05 + 0,5*((48 – 11 + 25 – 7) +

+21)*0,04 = 1,9 + 1,52 = 3,42 (млрд. грн.).

Отже, результуюча таблиця виглядає наступним чином (млрд. грн.):

1 Первинного ринку цінних паперів 3,14
2 Вторинного ринку цінних паперів 2,075
3 Фондового ринку 3,42

Задача 4. Інвестор вкладає Со грн. на один рік під к відсотків річних з виплатою процентів при поверненні коштів. Визначити поправку на інфляцію та премію за ризик неповернення - при очікуваному рівні інфляції і та ризику неповернення ін .

Варіант С0 , грн. к, % і% ін ,%
8 170000 10 11 2

Рішення:

1. Нарощена сума, яку отримує інвестор дорівнює:

Сн = С0 (1 + к) (1)

Сн = 170000 (1+0,10) = 187000 (грн.)

2. Скоригована нарощена сума на рівень інфляції:

Сн1 = Сн (1 + і) (2)

Сн1 = 187000 (1 + 0,11) = 207570 (грн.)

3. Визначимо процентну ставку за позикою, що повинна бути з урахування інфляції:

Сн1 = С0 (1 +к1 ) → (3)

к1 =

к1 =

4. Прирівнюючи вираз 2 і 3 отримаємо формулу Фішера:

к1 = к + кі (4)

де кі = і + кі

кі = 0,11 + 0,1*0,11 = 0,121

к1 = 0,1 + 0,121 = 0,221

5. Сума, що підлягає ризику неповернення:

Снеп = С0 ін (5)

Снеп = 1700000,02 = 3400 (грн.)

6. Сума інвестицій, що має забезпечити дохід в розмірі Сн1 грн.:

Сзаб = С0 – Снеп

Сзаб = 170000 – 3400 = 166600 (грн.)

7. Визначення процентної ставки, що забезпечить дохід у Сн1 грн.:

Сн1 = Сзаб (1 + к2 ) →

к2 = (6)

к2 =

8. Поправка на ризик неповернення є частиною загальної процентної ставки:

к2 = к + кі + кн

кн = к2 – к – кі (7)

кн = 0,2459 – 0,1 – 0,121 = 0,0249

Задача 5 . Кредит у розмірі Со грн. надано на один рік з виплатою процентів при погашенні. Початкова процентна ставка за кредитом – к

Визначити поправку на інфляцію та премію за ризик неповернення - кн при очікуваному рівні інфляції і та ризику неповернення ін .

Варіант С0 , грн. к, % і% ін ,%
8 57000 14 11 2

Рішення:

1. Нарощена сума, яку отримує інвестор дорівнює:

Сн = С0 (1 + к) (1)

Сн = 57000 (1+0,14) = 64980 (грн.)

2. Скоригована нарощена сума на рівень інфляції:

Сн1 = Сн (1 + і) (2)

Сн1 = 64980 (1 + 0,11) = 72127,8 (грн.)

3. Визначимо процентну ставку за позикою, що повинна бути з урахування інфляції:

Сн1 = С0 (1 +к1 ) → (3)

к1 =

к1 =

4. Прирівнюючи вираз 2 і 3 отримаємо формулу Фішера:

к1 = к + кі (4)

де кі = і + кі

кі = 0,11 + 0,14*0,11 = 0,1254

к1 = 0,14 + 0,1254 = 0,2654

5. Сума, що підлягає ризику неповернення:

Снеп = С0 ін (5)

Снеп = 570000,02 = 1140 (грн.)

6. Сума інвестицій, що має забезпечити дохід в розмірі Сн1 грн.:

Сзаб = С0 – Снеп

Сзаб =57000 – 1140= 55860 (грн.)

7. Визначення процентної ставки, що забезпечить дохід у Сн1 грн.:

Сн1 = Сзаб (1 + к2 ) →

к2 = (6)

к2 =

8. Поправка на ризик неповернення є частиною загальної процентної ставки:

к2 = к + кі + кн

кн = к2 – к – кі (7)

кн = 0,2912 – 0,14 – 0,1254 = 0,0258

Задача 6 . Кредит у розмірі Со грн. надано на один рік з виплатою процентів при погашенні. Початкова процентна ставка за кредитом – к.

Визначити процентну ставку за кредитом в умовах інфляції та ризику непогашення при очікуваному рівні інфляції і і ризику неповернення ін .

(формули 1 - 6)

Варіант С0 , грн. к, % і% ін ,%
8 10700 7 11 2

Рішення:

1. Нарощена сума, яку отримує інвестор дорівнює:

Сн = С0 (1 + к) (1)

С

н = 10700 (1+0,07) = 11449 (грн.)

2. Скоригована нарощена сума на рівень інфляції:

Сн1 = Сн (1 + і) (2)

Сн1 = 11449 (1 + 0,11) = 12708,39 (грн.)

3. Визначимо процентну ставку за позикою, що повинна бути з урахування інфляції:

Сн1 = С0 (1 +к1 ) → (3)

к1 =

к1 =

4. Прирівнюючи вираз 2 і 3 отримаємо формулу Фішера:

к1 = к + кі (4)

де кі = і + кі

кі = 0,11 + 0,07*0,11 = 0,1177

к1 = 0,07 + 0,1177 = 0,0,1877

5. Сума, що підлягає ризику неповернення:

Снеп = С0 ін (5)

Снеп = 107000,02 = 214 (грн.)

6. Сума інвестицій, що має забезпечити дохід в розмірі Сн1 грн.:

Сзаб = С0 – Снеп

Сзаб =10700 – 214= 10486 (грн.)

7. Визначення процентної ставки, що забезпечить дохід у Сн1 грн.:

Сн1 = Сзаб (1 + к2 ) →

к2 = (6)

к2 =

Задача 7 . У купівлю N акцій за ціною Р0 дол. США інвестор вкладає Св дол. США власних коштів і Сп дол.. США позичених під r відсотків річних. Комісійні брокера – к дол.. Через n місяців, коли курс акцій піднімається до Р1 дол., інвестор продає акції. Визначити прибуток від проведення спекулятивної угоди.

Варіант N, шт P0 , дол. P1 , дол. Св , дол. Сп , дол. r, % k, дол n, міс.
8 1014 7 10 3549 3549 14 57 6

Рішення:

П = Р1 (1)

(дол.)

Відповідь: прибуток від проведення спекулятивної угоди складе 2736,57 дол. США.

Задача 8 . Клієнт придбав у свого брокера позичковий сертифікат на N акцій корпорації А. Він доручає продати їх за ринковою ціною по Р0 дол. США за акцію. Через шість місяців потрібно повернути брокеру всі акції. За цей час курс акцій компанії А знижується до Р1 дол. за акцію. Брокер за дорученням клієнта купує N акцій за даною ціною. Визначити дохід клієнта, якщо комісійні брокера склали к дол.

Варіант N, шт. P0, дол.. P1, дол.. кп, дол..
8 140 27 24 61

Рішення:

(1)

(дол. США)

Відповідь: дохід клієнта складе 359 дол.США.

Задача 9. У купівлю N акцій за ціною P0 дол. США інвестор вкладає K1 % власних коштів, і K2 % коштів позичених під r% річних. Комісійні брокера – k дол. Через n місяців інвестор продає акції за ціною P1 дол. США. Визначити прибуток інвестора від проведення цієї операції.

Варіант N, шт P0, дол. P1, дол. K1, % K2, % r, % k, дол. n, міс.
8 507 47 50 59 41 13,8 57 4

Рішення:

П = Р1 (1)

П =

(дол.США)

Відповідь: прибуток інвестора від проведення операції становитиме 25050,22 дол.США.

Задача 10 . Поточна ринкова ціна дисконтної облігації становить Р0 дол. США. Очікуючи падіння процентних ставок, які спричинять підвищення цін на облігації, спекулянт купує N облігації. Через два місяці ціна на облігації підвищується до Р1 дол. і спекулянт закриває свою початкову позицію, продаючи облігації. Розрахувати величину прибутку спекулянта

Варіант Р0, дол.. N, шт.. P1, дол..
8 990 57 993

Рішення:

П = Р1 (1)

П = (дол. США)

Відповідь: прибуток спекулянта становитиме 171 дол. США.

Задача 11 . Поточна ринкова ціна дисконтної облігації становить Р0 дол. США. Очікуючи падіння процентних ставок на ринку, спекулянт купує N облігації. Через місяць він закриває свою початкову позицію, продаючи облігації на ринку. Визначити прибуток (збиток) від проведення такої операції, якщо ціна облігації через місяць становить:

а) P1 дол. США;

б) P2 дол. США.

Варіант Р0, дол. N, шт. P1, дол. P2, дол.
8 992 57 995 989

Рішення:

а) П(З) = Р1 (1)

П(З) = (дол. США)

б) П(З) = Р2 (2)

П(З) = (дол. США)

Відповідь: за варіанту а) прибуток становитиме 171 дол. США, за варіанту б) – збиток становитиме 171 дол. США.

Задача 12 . Облігація з фіксованим купоном r%, що сплачується раз на рік буде погашена 01.12.16 р. За номінальною вартістю N грн.

1. Оцінити ринкову вартість облігації після сплати за нею процентів 01.12.02 р., якщо дохідність подібних облігацій, що перебувають в обігу на даний момент на ринку становить ко %. Наступні купонні виплати за облігаціями будуть здійснені через рік.

2. Яку суму повинен сплатити інвестор власнику облігації при купівлі її 05.05.03 р., якщо останні купонні виплати відбулися 01.12.02 р., ринкова дохідність подібних облігацій, що перебувають в обігу в цей момент на ринку, становить к1 %?

Варіант r,%. N, грн. к0, % к1, %
8 16 1007 14 17

Методичні вказівки:

1. (1)

2. (2)

Відповідь: ринкова вартість облігації після сплати за нею процентів 01.12.02 р. складе 993,46 дол. США, інвестор сплатить власнику облігації при купівлі її 05.05.03 р. 1046,90 дол. США

Задача 13 . Кредит у сумі С1 грн. наданий на n років під к% річних з погашенням основної суми боргу щороку однаковими частинами. Визначити суму процентів, отриманих банком від надання кредиту та платіж у погашення кредиту за n1 рік.

Варіант С1, грн. n. к, % n1
8 50700 3 14 2

Рішення:

1) (1)

2) (2)

Відповідь: сума відсотків, отриманих банком від надання кредиту, складає 14196 грн., платіж у погашення кредиту за 2-й рік складає 21632 грн.

Задача 14. Кредит у сумі С1 грн. наданий на чотири роки під к% річних з погашенням однаковими частинами. Платежі в погашення кредиту сплачуються щороку. Визначити частину основної суми боргу, що погашається в кожному з періодів, та загальну суму процентів, отриманих банком від надання кредиту.
Варіант

С1, грн. к, %
8 100700 14

Рішення:

а) Визначаємо основну суму боргу, що погашається в кожному з періодів:

(1)

Кредит погашається однаковими частинами, кожна з яких дорівнює D:

б) Визначаємо загальну суму процентів, отриманих банком від надання кредиту:

(2)

Відповідь: кредит погашається однаковими частинами, кожна з яких дорівнює 34560,90 грн.; загальна сума процентів, отриманих банком від надання кредиту, складає 26309,53 грн.


ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

9. Ліцензування діяльності фінансових установ

Розглянемо основні терміни стосовно теми питання.Ліцензiя - документ державного зразка, який засвiдчує право юридичної особи на виконання функцiй тимчасової адмiнiстрацiї фiнансової установи, призначеної Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг (далi - Держфiнпослуг).Ліцензування - видача, переоформлення та анулювання лiцензiй, видача дублiкатiв лiцензiй, ведення лiцензiйних справ.Ліцензування фінансових установ в Україні регулюється Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та відповідними положеннями, наказами і інструкціями Держфінпослуг.Розглянемо основні питання законодавчого регулювання системи ліцензування діяльності фінансових установ.Строк дiї лiцензiї - три роки.Лiцензiя чинна до закiнчення строку її дiї абоанулювання.Юридична особа не може виконувати функцiй тимчасової адмiнiстрацiї фiнансової установи пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї або її анулювання.У разi виникнення пiдстав для переоформлення лiцензiї, видачi дублiката лiцензiї юридична особа зобов'язана виконати вiдповiднi дiї згiдно з встановленим порядком.За видачу, переоформлення лiцензiї, видачу дублiкаталiцензiїсправляється плата в розмiрi та порядку, установленихнормативно-правовими актами Держфiнпослуг.Лiцензiя,видана юридичнiй особi, не пiдлягає передачiдля використання третiми особами.Держфiнпослуг призначає тимчасову адмiнiстрацiюфiнансової установи за наявностi пiдстав, передбачених статтею 46Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулюванняринкiв фiнансових послуг".Лiцензiя може бути видана юридичнiй особi, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть щодо тимчасової адмiнiстрацiї фінансових установ, надання аудиторських, юридичних або консультацiйних послуг з питань функцiонування ринкiв фiнансових послуг i має не менше трьох працiвникiв iз сертифiкатом Держфiнпослуг на право здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї фiнансової установи.Лiцензiя не може бути видана юридичнiй особi, яка:- є кредитором, пов'язаною особою або учасником фiнансовоїустанови;- не виконала своїх зобов'язань перед будь-якою фiнансовоюустановою;- має конфлiкт iнтересiв із Держфiнпослуг.Для отримання лiцензiї на виконання функцiй тимчасової адмiнiстрацiї юридична особа зобов'язана надати Держфiнпослуг iнформацiю щодо пiдтвердження вiдсутностi конфлiкту iнтересiв.У разi виникнення конфлiкту iнтересiв з фiнансовою установою або з Держфiнпослуг пiсля видачi лiцензiї юридична особа зобов'язана вжити заходiв щодо усунення конфлiкту iнтересiв та одночасно письмово повiдомити про це Держфiнпослуг, яка приймає рiшення щодо подальшої роботи тимчасової адмiнiстрацiї фiнансової установи.Юридична особа, яка отримала лiцензiю, не має права:- здiйснювати функцiї тимчасової адмiнiстрацiї за наявностiконфлiкту iнтересiв, за винятком випадкiв, коли Держфiнпослуг прийняла позитивне рiшення щодо продовження роботи тимчасової адмiнiстрацiї фiнансової установи;- приймати прямо або опосередковано будь-якi послуги, подарунки та iншi цiнностi вiд осiб, заiнтересованих у здiйсненнi будь-яких дiй, пов'язаних з призначенням тимчасової адмiнiстрацiї;- використовувати або дозволяти використовувати майно, якетимчасова адмiнiстрацiя має право контролювати, у своїх iнтересахабо в iнтересах третiх осiб;- приймати зобов'язання вiд iменiДержфiнпослуг без її письмового дозволу;- розголошувати службову iнформацiю, якщо це не пов'язано з виконанням функцiй тимчасової адмiнiстрацiї.Для отримання лiцензiї юридична особа подає доДержфiнпослуг такi документи:- заяву про видачу лiцензiї;- копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи або копiю довiдки про внесення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, засвiдчену нотарiально або органом, який видав оригiнал документа;- копiї установчих документiв, засвiдченi в установленномузаконодавством порядку;- копiї сертифiкатiв Держфiнпослуг на право здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї фiнансової установи, якi видано працiвникам цiєї юридичної особи, та копiї документiв, якiпiдтверджують наявнiсть трудових правовiдносин iз цими працiвниками на момент отримання лiцензiї;- копiї документiв, засвiдченi в установленому законодавством порядку, якi пiдтверджують професiйну дiяльнiсть щодо надання юридичною особою аудиторських, юридичних або консультацiйних послуг з питань функцiонування ринкiв фiнансових послуг.На пiдтвердження вiдсутностiконфлiкту iнтересiв юридична особа зобов'язана надати Держфiнпослуг iнформацiю, зокрема щодо:- заборгованостi перед фiнансовою установою, трудових вiдносинз її працiвниками або володiння майновими правами фiнансовоїустанови;- вiдносин за попереднi п'ять рокiв з будь-якою фiнансовоюустановою, що є її пов'язаною особою;- невиконання будь-яких зобов'язань щодо будь-якого банку абофiнансової установи за останнi п'ять рокiв;- iнших iнтересiв, що можуть зашкодити неупередженому виконанню функцiй тимчасової адмiнiстрацiї.Держфiнпослуг має право перевiрити зазначену iнформацiю.Заява про видачу лiцензiї залишається без розгляду,якщо:- заява пiдписана особою, яка не має на це повноважень, абоособою, посадове становище якої не вказано;- документи оформленi з порушенням вимог.Про залишення заяви про видачу лiцензiї без розглядуюридична особа повiдомляється у письмовiй формi iз зазначеннямпiдстав залишення заяви про видачу лiцензiї без розгляду у строкне пiзнiше тридцяти календарних днiв з дати надходження заяви.Уповноважений орган у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами: 1) страхової діяльності; 2) діяльності з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення; 3) надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів; 4) діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб. Особи, винні у здійсненні діяльності без ліцензії, несуть відповідальність згідно із законами України. Ліцензія, яка надається для здійснення діяльності з надання фінансових послуг, не може передаватися третімособам. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи. Законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо переліку та змісту документів, необхідних для отримання відповідної ліцензії. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому Законом. Уповноважений орган здійснює нагляд за діяльністю відповідних фінансових установ, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж тридцять календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, якщо законом, що регулює відносини у певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є: 1) недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії; 2) невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку. Уповноважений орган використовує бланки ліцензії єдиного зразка. Бланк ліцензії єдиного зразка затверджується Кабінетом Міністрів України. Бланки ліцензій є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер. У ліцензії зазначаються: 1) найменування органу ліцензування, що видав ліцензію; 2) вид господарської діяльності з надання фінансових послуг, на право провадження якого видається ліцензія; 3) найменування юридичної особи; 4) ідентифікаційний код юридичної особи; 5) місцезнаходження юридичної особи; 6) дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії; 7) посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію; 8) дата видачі ліцензії та строк її дії. Ліцензія підписується директором відповідного департаменту Уповноваженого органу або його заступником та засвідчується печаткою Уповноваженого органу. У разі прийняття позитивного рішення про видачу ліцензії Уповноважений орган повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії. Уповноважений орган робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії, на копії опису, яку було видано заявнику при прийомі заяви про видачу ліцензії. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до Уповноваженого органу для отримання оформленої ліцензії, Уповноважений орган має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною. Діяльність з надання фінансових послуг на підставі ліцензії, виданої Уповноваженим органом, здійснюється на всій території України.

В Україні ринкові процеси відбуваються на фоні гострої нестачі інвестиційних ресурсів, необхідних для розвитку економіки. Питання гарантування прав та визначення законодавчих рамок інвестиційної діяльності повинно бути однією з пріоритетних функцій держави і суспільства. При визначенні внутрішнього інвестиційного потенціалу та засобів його використання завданням державного регулювання фінансового ринку в будь-якій країні є не стільки впорядкування діяльності позичальників капіталу і фінансових посередників, забезпечення стабільного розвитку і функціонування фінансового ринку в цілому, скільки детермінація кола та пошук шляхів вирішення проблем інвесторів, захист інвесторів, перш за все, дрібних і найменш захищених.

Регулювання фінансового ринку повинно передбачати встановлення правил інвестиційного процесу, обов'язкових для всіх - і для дрібних, і для великих інвесторів. Завдяки цьому стає очевидним те, що є закон, який захищає кожного інвестора, і є покарання для тих, хто його порушить. Це підгримує віру людей у необоротність позитивних змін, без якої не може розвиватись ринкова економіка. Що стосується великих інвесторів і емітентів цінних паперів, деякі обмеження їх "свободи" державним контролем - лише невелика плата за стабільність, довіру і забезпечення законності в їх сфері, які дозволять забезпечити державний контроль.

Весь досвід економічного розвитку показує, що висока якість фінансових активів підвищує якість ринку і тим самим стимулює економічне зростання.

По-перше, високоякісний, добре відрегульований фінансовий ринок знижує загальний ризик, який міжнародні інвестори пов'язують з конкретного країною. Завжди знайдуться ті, хто буде проти жорстких мір і норм, що регулюють ринок цінних паперів. Але кожного разу, коли якась фірма надає неправильну і не таку інформацію, або коли хтось здійснює тиск з метою змінити інформацію, не оголошені раніше зміни в системі продажу цінних паперів, падає престиж держави на світових ринках капіталу, що приносить збитки всім підприємствам і користувачам капіталу в країні. Тому потрібен якісний контроль над фінансовим ринком, який починається на ранніх етапах його розвитку і з часом завойовує повагу як з боку користувачів капіталу, так і з боку інвесторів.

По-друге, якісний, добре відрегульований ринок - це незамінний інструмент для залучення в процес економічного розвитку всього обсягу заощаджень населення. Сьогодні іноземні джерела капіталу складають значну долю в загальному обсязі інвестуючих заощаджень. Та внутрішні, заощадження можуть і повинні відігравати важливу позитивну роль в економіці.

По-третє, висока якість фінансового ринку підвищує динамічність системи та її репутацію, що дуже важливо для того, щоб населення поступово схвалило перехід до ринкової економіки. Справа в тому, що пайова форма фінансування, використання акцій для забезпечення економічного зростання створюють враження економічного плюралізму і закріплюють ідеологічну основу змін. Населення бачить, що перехід до ринкової економіки створює шляхи для розвитку особистості та росту благополуччя. Але сам контроль над фінансовим ринком не в змозі вирішити соціальні проблеми, коріння яких сягають в історію.

За допомогою планів і директив неможливо досягти позитивних результатів на фінансовому ринку, повному ризику і невизначеності. Але завжди можна правильно організувати процес і отримати позитивні результати. Фінансовий ринок - це та сфера економіки, що відчуває найжорстокіший політичний тиск - адже фінансове законодавство регулює гігантські потоки капіталу. При цьому користувачі капіталу можуть бути зацікавлені в тому, щоб приховати свої справжні наміри і рішення та певною мірою дезінформувати ринок. Тут навіть чесне ім'я має свою ціну. З іншого боку, інвестори намагаються знайти можливість заробити і використовують усі зусилля, щоб отримати згоду чи інформацію, недоступну іншим інвесторам. Для них також характерне прагнення обмежити конкуренцію між тими, кому вони надали капітал. І як часто буває, жертвою в цій грі опиняється найбільш беззахисна сторона - дрібний індивідуальний інвестор, який тяжко заробляє собі на хліб, з великими зусиллями накопичує невеликі заощадження, інвестує їх. Будь-яка з подібних дій ставить під сумнів цілісність фінансового ринку і вимагає втручання органів контролю. Тому для регулювання фінансового ринку, і особливо ринку цінних паперів, втручання держави повинно бути обов'язковим.

Мета та шляхи здійснення державного регулювання ринків фінансових послуг.

Метою державного регулювання ринків фінансових послуг в Україні є:

- проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері фінансових послуг;

- захист інтересів споживачів фінансових послуг;

- створення сприятливих умов для розвитку та функціонування ринків фінансових послуг;

- створення умов для ефективної мобілізації і розміщення фінансових ресурсів учасниками ринків фінансових послуг з урахуванням інтересів суспільства;

- забезпечення рівних можливостей для доступу до ринків фінансових послуг та захисту прав їх учасників;

- додержання учасниками ринків фінансових послуг вимог законодавства;

- запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринках фінансових послуг;

- контроль за прозорістю та відкритістю ринків фінансових послуг;

- сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг.

Державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг здійснюється шляхом:

- ведення державних реєстрів фінансових установ та ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;

- нормативно-правового регулювання діяльності фінансових установ;

- нагляду за діяльністю фінансових установ;

- застосування уповноваженими державними органами заходів впливу;

- проведення інших заходів з державного регулювання ринків фінансових послуг.

Органи державного регулювання діяльності фінансових установ.

Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється:

- щодо ринку банківських послуг — Національним банком України;

- щодо ринків цінних паперів та похідних цінних паперів — Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- щодо інших ринків фінансових послуг - спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

Антимонопольний комітет України та інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринків фінансових послуг та отримують від них інформацію у межах повноважень. Державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг здійснюється відповідно до Закону "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і уповноважений орган за допомогою засобів зв'язку, що дозволяють фіксувати інформацію, своєчасно повідомляють один одному про будь-які спостереження та висновки, які є необхідними для виконання покладених на них обов'язків.

Національний банк України, Державна комісія з . цінних паперів та фондового ринку і уповноважений орган мають право на доступ до інформаційних баз даних одне одного, які ведуться з мстою регулювання ринків фінансових послуг.

Голова державного органу, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, або уповноважена ним особа беруть участь у роботі інших органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, з правом дорадчого голосу, коли на них обговорюються питання нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг.

Уповноважений орган є центральним органом виконавчої влади, який працює за колегіальним принципом. Він не може бути учасником фінансових ринків як емітент облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик або здійснювати будь-яку іншу діяльність на фінансових ринках. Положення про уповноважений орган за поданням Кабінету Міністрів України затверджується Президентом України.

Головою уповноваженого органу можуть бути використані такі заходи впливу:

- зобов'язати порушника вжити заходів для усунення порушення;

- вимагати скликання позачергових зборів учасників фінансової установи;

- накладати штрафи;

- тимчасово зупиняти або анулювати ліцензію на право здійснення діяльності з надання фінансових , послуг;

- відсторонювати керівництво від управління фінансовою установою та призначати тимчасову адміністрацію;

- затверджувати план відновлення фінансової стабільності фінансової установи;

- порушувати питання про ліквідацію установи.

Уповноважений орган накладає на суб'єктів підприємницької діяльності штрафи:

- за діяльність на ринках фінансових послуг без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено чинним законодавством, — у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше одного відсотка_ від розміру статутного (пайового) капіталу юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності, що вчинила правопорушення;

- за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації — у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше одного відсотка від розміру статутного (пайового) капіталу юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності, що вчинила правопорушення;

- за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень про усунення порушень щодо надання фінансових послуг — у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше одного відсотка від розміру статутного (пайового) капіталу юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності, що вчинила правопорушення.

Рішення уповноваженого органу про накладення штрафу може бути оскаржено в суді.

Посадові особи, які порушують законодавство про здійснення діяльності з надання фінансових послуг, несуть кримінальну відповідальність, установлену законом.

Уповноважений орган має право призначити тимчасову адміністрацію фінансової установи, діяльність якої ліцензується уповноваженим органом, у разі:

1) систематичних порушень фінансовою установою законних вимог уповноваженого органу;

2) якщо фінансова установа протягом 30 робочих днів не виконує 10 і більше відсотків своїх прострочених зобов'язань;

3) арешту або набрання законної сили обвинувальним вироком щодо злочинних діянь керівників фінансової установи;

4) вчинення фінансовою установою дій щодо приховування рахунків, будь-яких активів, реєстрів, звітів, документів;

5) необгрунтованої відмови фінансової установи у наданні документів чи інформації уповноваженим особам;

6) наявності публічного конфлікту у керівництві фінансової установи;

7) наявності клопотання фінансової установи про призначення тимчасової адміністрації. Тимчасова адміністрація приступає до виконання своїх обов'язків негайно після прийняття рішення про її призначення. Тимчасова адміністрація очолюється керівником, який призначається уповноваженим органом. Строк повноважень тимчасової адміністрації не може перевищувати одного року з дня її призначення.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” № 710/97 – ВР від 10.12.1997

2. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664 – ІІІ від 12.07.2001

3. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22.05.97 р.// Збірник систематизованого законодавства “Настільна книга платників податків” – ІІ. – 2002. – №38/1-2 (505). – с. 20-69

4. Бірюк С., Лібанов М. Національна депозитарна система: проблеми та шляхи їх вирішення // Ринок цінних паперів України. – 2006. - № 2-2. – с. 79-87.

5. Головко А., Науменко О. Національна депозитарна система України.-К.:Укр. Ін-т розв. фонд. ринку, 1999.- 161 с.

6. Діяльність депозитарних установ, що здійснюють депозитарну діяльність зберігачів цінних паперів // Ринок цінних паперів України. – 2005. - №7-8. – с. 81-82.

7. Діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів // Український інвестиційний журнал. – 2004. - № 6. – с. 32-34.

8. Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навчальний посібник. 2-ге видання, доповнене. – Львів: "Новий світ-2000", "Магнолія плюс". – 2003. – 360 с.

9. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2004 рік // Ринок цінних паперів України. – 2005. - № 7-8. – с. 79-81.

10. Зелінська П.Л. Депозитарій МФС // Український інвестиційний журнал. – 2005. - № 3. – с. 45-46.

11. Кліринг. Навіщо і кому він потрібен // Бізнес. – 2005. - № 3-4. – с. 32-34.

12. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. - Львів: Видавництво національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 192 с.

13. Мельник В.А. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 457 с.

14. Оскацький В.В. До цивілізованого ринку цінних паперів.-К.: УФБ, 1999.-153 с.

15. Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб’єкти ринку акцій України.- К.: Знання” 1999.- 262 с.

16. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник/ М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 572 с.

17. Рынок ценных бумаг:теория и практика: Уч. Пособие / А.В. Калина, В.В. Корнеев, А.А. Кощеев.- К.: МАУП, 1999. -254 с.

18. Руденко Т.І. Місце банків на фондовому ринку // Цінні папери України. – 2003. - № 43. – с. 10-12.

19. Третьяков О.С., Костан Д.М. Система маркетингових досліджень ринку цінних паперів.-Донецьк: ІЕП НАН Укр., 1999.-36 с.

20. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Перспектива, 2002. – 573 с.

21. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 234 с.

22. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 535 с.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита19:14:28 02 ноября 2021
.
.19:14:25 02 ноября 2021
.
.19:14:19 02 ноября 2021
.
.19:14:18 02 ноября 2021
.
.19:14:17 02 ноября 2021

Смотреть все комментарии (20)
Работы, похожие на Контрольная работа: Ринок фінансових послуг

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294349)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2023 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru