Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

Название: Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: реферат Добавлен 01:00:05 16 февраля 2008 Похожие работы
Просмотров: 111 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Для студентів спеціальності "Екологія і охорона навколишнього середовища"

1. Загальні положення.

Основними джерелами водопостачання в сільских та приміських місцевостях можуть бути: а) атмосферні води, які збираять в спеціальні резервуари; Ь) відкриті водойми- ріки, ставки, озера, штучні водосховища; с) підземні води- грунтові, міжпластові (артезіанські) та джерельні.

Атмосферні води в санітарному відношенні мало задовільні, тому перед вживанням таку воду рекомендується кип'ятити. Збирати воду необхідно в чисті цементовані резервуари (цистерни), зверху закриті кришкою. Біля таких резервуарів не можна допускати прання білизни, водопою худоби, миття машин тощо. Цистерна повинна мати вентиляційну трубу, насос для випуску підняття води та пристосування для випуску ії для періодичного огляду, очищення та дизінфекції.

Використання відкритих водійм для місцевого водопостачання допкскається як виняток, бо вони найчастіше забруднюються поверхневим стоком і тому небезпечні в епідеміологічному відношенні. В разі необхідності використовувати воду відкритих водойм рекомендується влаштовувати інфільтраційні колодязі. Для цього копають колодязі на деякій відстані від берега водойми і забирають з них воду. Вода при цьому фільтрується через товщу порід між берегом і колодязем і може бути цілком придатною для життя.

Найбільш надійними в санітарному відношенні джерелами водопостачання для сільських і приміських умов слід вважати підземні глибоки артезіанські води. Вони надійно захищені від поверхневих забруднень, мають постійний склад, не потребують, як правило, очищення і обеззаражування.

У сільських місцевостях найчастіше використовуються грунтові неглибокі води (шахтні колодязі). Ці води звичайно залягають неглибоко і добувати їхпросто. Якість води шахтних колодязів залежить від наявності водонепроникних пластів, рельєфу місцевості, наявності поблизу джерел забруднення. Велику перевагу мають трубчасті колодязі, котрі можуть піднімати воду, що залягає на глибині 7-8 м. При піднятті води з великої глибини трубчасті колодязі влаштовують бурінням. Вода з них піднімається здебільше механічним шляхом. Ці колодязі дають найбільш доброякісну питну воду і придатні для організації централізованого водопостачання, тому потрібно замінювати шахтні колодязі буровими.

Матеріали: хлорне вапно, три хімічні склянки місткістью 250 мл, лабораторна піпетка, соляна кислота, кілька кристаликів йодистого калію, 1% розчин крахмалю.

Хід роботи. Найбільш поширеним, і відночас надійним, дешевим і простим способом обеззаражування води є хлорування з допомогою хлорного вапна. Для цього застосовується хлорне вапно, яке містить 25-30% активного хлору. Якщо у вапні активного хлору меньш як 15%, воно для дизенфекції звичайно не застосовується. Вапно треба зберігати в закритій тарі, в сухоиу і темному місці, періодично перевіряти в лабораторії кількість в ньомі активног хлору.

Перший спосіб. Хлорування води можно проводити звичайними дозами 1...5 мг на 1л води і більшими дозами (перехлорування) -10...20 мг/л.

Різні щодо складу, походження і міри забруднення води вбираять неоднакову кількість хлору, тому перед хлоруванням звичайними дозами треба визначити хлорпотребу води дослідним шляхом з таким розрахуванням, щоб після 30-хвилинного контакту з хлором у воді лишалось не меньш як 0.2...0.3 мг/л вільного хлору. Для цього наливають у три склянки по 200 мл води , яка підлягає хлоруванню, і додають 1% розчин хлорного вапна - у першу склянку одну краплю, у другу - 2 краплі і в третю - 3 краплі. Після цього воду старанно переміщують і залишають стояти на ЗО хвилин. Через ЗО хвилин по запаху визначають наявність вільного хлору, який вказує на те, що хлор повністю прореагував з водою, а надлишок його зумовлює запах води. Перевіряєм склянки і відмічаєм наявність запаху: у першій склянці запаху не було, у другій - слабкий, але помірний, а в третій склянці - сильний запах. Звідси роблять висновок, що в перщій склянці хлору виявилось недосить, у другій - помірна кількість, а в третій - занадто багато. Отже, діючою дозою хлору для практичного хлорування данної води вибирається доза другої склянки, тобто 2 краплі 1% розчину на 200 мл або 10 крапель на 1л води.

Другий способ: Вибір дози хлорування можна провести додаванням після ЗО- хвилинного стояння в кожну склянку 1 мл соляної кислоти, кількох кристаликів йодистого калію і 0.5,..1мл 1% розчину крохмалю. Посиніння води вказує на наявність вільного хлору. Вибирається доза тієї склянки, в якій видно помітне, але не інтенсивне сине забарвлення.

У польових умовах можна застосовувати просту методику, розроблену проф. Драчовим і Черкінським.

Вода зрубових колодязів, прозора і безбарвна, вода з рік і озер 0.025 мг/л або 1 чайна ложка на 10 відер
Мутна і помітно забарвлена вода рік і озер 0.05 мг/л або 2 чайних ложки на 10 відер
Вода копаних ставів і запруд (непитного значення) 0.075 мг/л або 3 чайних ложки на 10 відер

Приклад: Щоб-визначити кількість води в колодязі, добуток внутрішніх поперечних розмірів зрубу множуть на висоту водяного стовпа.

Наприклад, внутрішні поперечні розміри зрубу їм, висота шару води - 2.5м. Об'єм води в колодязі дорівнює 1x1x2.5=2.5м3. Якщо колодязь круглий, то висоту водяного стовпа множуть на 3.14 і на квадрат його радіуса.

Для дизенфекції 2.5м3 води при дозі хлору в 20мг/л, вапна треба буде 20х2500=50000мг або 50г активного хлору, а хлорного вапна при 25% наявності в ньому активного хлору 50х4=200г.

Відважують 200г вапна, розводять у невеликій кількості води і виливають у колодязь, після чого воду добре перемішують і залишають на 6...8 годин. Після цього хлорування вода з колодязя виливається, а після цього проводится повторне хлорування меньшими дозами (5мг/л). Після повторного хлорування воду ще раз виливають, а після наповнення воду можна споживати.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух03:00:17 09 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений22:36:20 18 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
15:52:26 24 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199182)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru