Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Ринок овочів і баштанних в Україні

Название: Ринок овочів і баштанних в Україні
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: реферат Добавлен 04:15:40 05 сентября 2005 Похожие работы
Просмотров: 141 Комментариев: 16 Оценило: 4 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Ринок овочів та баштанних культур в Україні поточна кон’юнктура і прогноз на 1999/2000 маркетинговий рік

· У 1999/2000 р. збережеться загальна тенденція підвищення попиту на продукцію овочівництва і баштанництва та продукти її переробки.

· Прогнозується збільшення порівняно з 1998/99 р. пропозиції буряків і часнику на 1-2 %, огірків і цибулі ріпчастої - на 3-5, моркви і капусти - на 12-15, зеленого горошку - на 27-28, кавунів - на 36,6 % та зменшення помідорів - на 20,2 і овочів закритого грунту - на 4,6 %.

· Зменшення пропозиції помідорів можливе головним чином через пошкодження біля 14 тис. га їх посівів під час весняних заморозків.

· Очікується зростання (на 4-5 %) експортної та зниження (на 5-6 %) імпортної складових зовнішньої торгівлі овочами і баштанними.

· Спостерігатимуться значні зміни цін по регіонах (2-3 рази), строках реалізації (1,5-2 рази) і каналах реалізації (10-15 %).

· Скорочуватиметься реалізація овочів заготівельним організаціям та зростатиме їх продаж населенню в рахунок оплати праці, розширюватиметься натуралізація обмінних процесів.

Пропозиція

За останні роки загальний обсяг пропозицій овочів і баштанних культур на внутрішньому ринку продовольства України стабілізувався і був досягнутий навіть невеликий його приріст (5,7 % у 1998 р. до 1997 р.). Проте в структурі наповнення ринку цими продуктами спостерігаються значні зміни як по видах пропонованих продуктів, так і по їх виробниках. Зокрема, встановилася стійка тенденція збільшення пропозиції продукції овочівництва і баштанництва господарств приватного сектора та зменшення колективних і державних (7-8 % щорічно). Якщо в 1994/95 р. частка населення у виробництві овочів і баштанних культур становила 64,0 %, то вже в 1998/99 р. - 82,9 %. а на 1999/2000 р. прогнозується 84,1 %.

Вищезазначені структурні зрушення у виробництві продукції супроводжуються зниженням рівня механізації робочих процесів, погіршенням захисту рослин від шкідників і хвороб, порушенням сівозмін та невиконанням інших необхідних агротехнічних прийомів, а отже, і ослабленням конкурентоспроможності продукції. Оскільки виробництво у господарствах населення грунтується переважно на ручній праці, то собівартість цієї продукції значно вища при вищій у 1,5-2 рази врожайності, ніж в господарствах суспільного сектора.

Головною причиною зменшення обсягів виробництва продукції овочівництва і баштанництва у господарствах суспільного сектора є скорочення місткості внутрішнього ринку через зниження купівельної спроможності населення і обмеження можливостей відповідного розширення її експорту. До спаду виробництва привели також негативні тенденції у розвитку цих галузей, зокрема - скорочення ресурсів, зниження ефективності їх використання, послаблення виконавчої і технологічної дисципліни, зменшення стимулів до інвестування і розвитку науково-технічного прогресу, скорочення можливостей щодо них через відсутність пільгового кредитування. Особливо різко скоротилося внесення під овочеві та баштанні культури мінеральних добрив та погіршилося співвідношення поживних речовин. Так, з 1993 по 1997 р. кількість мінеральних добрив, внесених на 1 га посівів овочевих і баштанних культур у господарствах суспільного сектора України, скоротилася з 91 до 28 кг поживних речовин, у 2-3 рази скоротився вміст фосфорних і калійних добрив, питома вага удобреної площі зменшилася з 54 до 34 %. При внесенні мінеральних добрив під овочеві культури оптимальне співвідношення у них між азотом, фосфором і калієм має бути як 1 : 1,28 : 1, а фактично ж воно складає 1 : 0,50 : 0,27, тобто добрива не збалансовані за вмістом фосфору і калію. Фосфорне і калійне “голодування” рослин призводить не тільки до зниження урожайності, а і зумовлює погіршення якості та лежкості продукції під час її зберігання. Майже припинилося внесення органічних добрив. У 1997 р. у колективних і державних господарствах України органічні добрива внесені лише на 13 % усієї площі овочевих культур, а баштанних - 1 %. За останні роки значно погіршився захист рослин від шкідників і хвороб у зв’язку з подорожчанням отрутохімікатів і пального. Не поліпшилося забезпечення господарств добривами та іншими хімікатами і в послідуючі роки.

Зниження виробництва продукції є також наслідком великих втрат через невчасне збирання врожаю, нестачу пального, незадовільне забезпечення господарств тарою і транспортом, через труднощі із збутом вирощеної продукції. Посилився процес деспеціалізації виробництва, збільшення реалізації продукції та купівлі промислових товарів шляхом бартерних угод і за допомогою послуг посередницьких організацій. Поглиблення кризових явищ в овочівництві зумовлене також дією законів нерегульованого ринку, що сприяло розвитку інфляційних процесів і зниженню мінової вартості овочевої продукції, зменшило можливості для розширеного відтворення виробництва та економічного зміцнення господарств. Більшість овочівницьких господарств опинилася на межі банкрутства. Тільки в 1998 р. біля 77 % сільськогосподарських підприємств України від вирощування овочів понесли збитки, а загальна сума збитків від вирощування овочів і баштанних культур досягла 70 млн грн. Рівень збитковості баштанних культур склав 8,3 %, овочів закритого грунту - 25,4 і відкритого - 25,8 %. Згадані негативні тенденції розвитку галузей очікуються і в 1999/2000 р. Тому нарощування обсягів виробництва продукції і, відповідно, збільшення пропозиції продуктів, можливе лише за рахунок сприятливих погодних умов. Оскільки існує певна їх циклічність, то в 1999/2000 р. очікуються сприятливі погодні умови для росту і розвитку холодостіких культур - капусти, моркви, зеленого горошку, зелених та інших культур. Це зумовить підвищення їх врожайності і збільшення у 1999/2000 р. порівняно до 1998/99 р. валового збору продукції у слідуючих пропорціях: буряків і часнику - на 1-2 %, огірків і цибулі ріпчастої - на 3-5, моркви і капусти - на 12-15, зеленого горошку - на 27-28 % (табл. 1). Водночас можливе зменшення у всіх категоріях господарств України валового збору помідорів на 20,2 % та овочів закритого грунту - на 4,6 %. Виробництво помідорів знизиться головним чином через пошкодження їх посівів весняними заморозками на площі біля 14 тис. га. В цілому валовий збір овочів і баштанних культур збільшиться на 5,7 % і досягне 6,1 млн т.

Таблиця 1. Виробництво овочів і баштанних культур в Україні, всі категорії господарств

1998/99 р. (факт) 1999/2000 р. (прогноз)
Культури Посівна Урожай- Валовий Посівна Урожай- Валовий збір
площа, тис. га

ність,

ц/га

збір,

тис. т

площа, тис. га

ність,

ц/га

тис. т в % до 1998/99 р.
Овочі відкритого грунту 443,1 118,9 5266,4 443,8 124,2 5509,8 104,6
в тому числі:
· капуста 67,0 144,4 967,4 71,2 151,7 1079,9 111,6
· огірки 53,1 95,7 508,1 54,9 97,2 533,8 105,1
· помідори 93,4 116,7 1090,2 84,5 103,0 870,2 79,8
· буряки 35,2 141,3 496,6 34,8 145,5 506,5 102,0
· морква 32,9 115,4 379,7 35,9 121,7 436,8 115,0
· цибуля ріпчаста 57,2 79,0 451,8 55,8 83,4 465,5 103,0
· часник 20,9 37,6 78,6 21,5 37,0 79,6 101,3
· зелений горошок 4,5 19,5 8,8 5,1 22,0 11,2 127,3
· інші овочі 78,9 162,9 1285,2 80,1 190,5 1526,3 118,8
Овочі закритого грунту 2,72 829,8 225,9 2,54 848,0 215,4 95,4
Овочі всього 5492,3 5725,2 104,2
Баштанні культури 57,6 45,9 264,0 71,2 50,6 360,5 136,6
Овочі і баштанні культури разом 5756,3 6085,7 105,7

Кількість і якість пропонованих на ринку продуктів овочівництва і баштанництва обумовлюватимуться, перш за все, біологічними особливостями культур та природними умовами їх вирощування, котрі досить відрізняються по окремих регіонах країни. Так, основна маса помідорів і цибулі ріпчастої надходитиме на ринок з господарств Херсонської, Донецької, Миколаївської, Одеської областей та Автономної Республіки Крим, капусти - з Львівської, Київської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської областей, огірків - з Київської, Харківської, Черкаської, Чернігівської областей.

Імпорт . У формуванні загального обсягу пропозиції овочів і баштанних культур імпорт цих продуктів займає незначну частину - всього лише біля 1 %. Надходять вони в Україну переважно у переробленому стані (80-85 % всього імпорту). У структурі асортименту свіжих імпортних овочів найбільша частка припадає на цибулю ріпчасту (73 % у 1998 р.) і помідори (11 %). Основними постачальниками в Україну цибулі ріпчастої є Узбекистан (60,7 % імпорту в 1998 р.), Туреччина (10,3 %), Російська Федерація (9,5 %); помідорів - Італія (54,5 %), Ізраїль (13,4 %), Туреччина (10,3 %); часнику - Китай (68,7 %), Іран (29,7 %); капусти - Франція (35,2 %), Іспанія (29,7 %), Нідерланди (20,1 %); огірків - Туреччина (39,5 %), Іспанія (37,3 %). У найближчій перспективі очікувані девальвація української гривні і соціально-економічна нестабільність в країні обмежуватимуть імпорт овочів та баштанних культур. Прогнозується зниження його обсягу на 5-6 % відносно 1998/99 маркетингового року.

Таким чином, в 1999/2000 р. очікується загальний обсяг пропозиції овочів і баштанних культур 6,56 млн т, із них вітчизняне виробництво складе 92,8 %, імпорт - 0,7 і запаси - 6,5 % (табл. 2).

Попит

Продовольство . Основна маса овочів та баштанних культур (74-78 % загальної їх пропозиції) споживається населенням у свіжому та переробленому стані. Рівень та структура споживання цих продуктів знаходяться у прямій залежності від обсягів виробництва та розміру доходів населення. Спостерігається стійка тенденція збільшення споживання овочів та баштанних культур з підвищенням доходів. Якщо у групі міських жителів із сукупним місячним доходом на 1 члена сім’ї понад 300 грн споживання овочів і баштанних культур досягло 136,4 кг, то при доході до 60 грн - лише 61,2 кг (табл. 3). З підвищенням доходів населення зменшується в структурі споживання овочів частка капусти, цибулі, коренеплодів, консервованих овочів та збільшується питома вага огірків, помідорів, баклажан, кавунів.

Таблиця 2. Баланс овочів та баштанних культур в Україні, тис. т

Маркетингові роки (з 1 липня по 30 червня)
Статті 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 (прогноз)
Загальна пропозиція 6329,8 6893,3 6291,9 5930,2 6237,3 6557,6
· запаси на початок року 955,6 447,3 789,3 425,4 431,0 424,6
· виробництво 5323,7 6377,0 5432,6 5448,3 5756,3 6085,7
· імпорт 50,5 69,0 70,0 56,5 50,0 47,3
Загальний попит 5882,5 6104,0 5866,5 5499,2 5812,7 6115,5
Внутрішній попит на 5764,5 5942,0 5714,5 5319,7 5623,2 5917,5
· продовольство 4662,5 4838,5 4643,0 4608,0 4639,0 4850,0
· корми 656,0 737,5 730,0 481,0 716,0 720,0
· насіння 60,0 69,0 69,0 69,5 68,5 69,0
· втрати 386,0 297,0 272,5 161,2 199,7 278,5
Експорт 118,0 162,0 152,0 179,5 189,5 198,0
Залишок на кінець року 447,3 789,3 425,4 431,0 424,6 442,1
Співвідношення кінцевих запасів до загального використання, % 0,08 0,13 0,07 0,07 0,07 0,07

3. Доходи і структура споживання овочів та баштанних культур

міськими жителями України в 1997 р., %

Групи жителів із середньодушовим місячним

сукупним доходом, грн

Продукти I II III IV V VI
до 60 61-120 121-180 181-240 241-300 понад 300
Капуста 23,9 23,0 21,5 20,8 20,2 19,6
Огірки 6,8 8,1 7,9 8,0 8,1 8,3
Помідори 7,7 7,5 7,9 8,1 8,4 8,8
Буряки, морква 14,4 14,5 13,8 13,5 13,5 12,7
Цибуля ріпчаста 17,3 13,4 12,7 12,6 12,1 12,1
Інші овочі 2,7 4,2 4,9 5,2 5,7 5,4
Овочеві консерви 23,2 19,1 19,4 19,6 18,8 18,9
Разом овочі 96,0 89,8 88,1 87,8 86,8 85,8
Кабачки, гарбузи та інші 1,3 3,3 3,4 3,3 3,3 2,9
Дині, кавуни 2,7 6,9 8,5 8,9 9,9 11,3
Разом баштанні 4,0 10,2 11,9 12,2 13,2 14,2
Разом овочі і баштанні:
· % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
· кг на душу населення за рік 61,2 78,5 102,5 115,6 131,4 136,4

Рівень споживання овочів і баштанних культур значно коливається по регіонах. Найбільше споживається цих продуктів (140-170 кг на душу населення в рік) в Херсонській, Черкаській та Кіровоградській областях, а найменше (50-70 кг) - у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Луганській областях.

У найближчій перспективі збережеться тенденція змін рівня споживання у залежності від доходів населення, регіонів та інших чинників. Незважаючи на негативний вплив на рівень споживання цих продуктів зниження реальних доходів населення очікуваний ріст обсягів виробництва продукції та розширення самозабезпечення зумовлять збільшення споживання овочів і баштанних культур в Україні з 91,2 кг на душу населення в рік у 1996/97 р. до 97,4 кг у 1999/2000 р., або - на 6,8 %. Загальний же обсяг використання продукції на продовольство очікується у межах 4,85 млн т, на насіння може бути використано 69 тис. т овочевої продукції та баштанних культур, на корми худобі і птиці - 720 тис., втрати передбачаються у межах 278,5 тис. і залишки на кінець року складуть 442,1 тис. т.

Отже, в 1999/2000 р. із загальної пропозиції овочів та баштанних культур (6,56 млн т) може бути використано на продовольство 74,0 % цієї продукції, корми - 10,9, насіння - 1,1, експорт - 3,0, втрати складуть - 4,3, залишки на кінець року - 6,7 %.


Експорт . Протягом останніх п’яти років обсяги міжнародної торгівлі овочами і баштанними культурами зросли на 60,6 % (1998/99 р. порівняно до 1994/95 р.) (рис. 1).

Рис. 1 Обсяги експорту і внутрішнього попиту овочів і баштанних культур України

У структурі вартості експорту цих продуктів основна частка приходиться на свіжі і сушені бобові культури (горох, нут, квасоля) та гриби, відповідно, 13-21 і 55-73 та 6-7 % (табл. 4).

Таблиця 4. Структура експорту овочів і баштанних Україною

1996 р. 1997 р. 1998 р.
Код Продукти вартість, тис. дол. США % вартість, тис. дол. США % вартість, тис. дол. США %
0702 Помідори 128,9 0,8 79,6 0,3 410,1 1,8
0703 Цибуля, часник 626,5 3,9 58,6 0,2 22,9 0,1
0704 Капуста 7,0 0,0 24,7 0,1 22,9 0,1
0706 Морква, буряки, хрін 48,1 0,3 125,6 0,4 22,1 0,1
0707 Огірки 667,8 4,2 218,3 0,7 168,0 0,7
0708 Свіжі бобові 3344,6 20,8 5990,1 20,4 2921,8 12,8
0709 Інші овочі 1024,4 6,4 2224,5 7,6 1698,9 7,5
070951 в т.ч. гриби 989,4 6,2 2173,1 7,4 1645,5 7,2
0710 Овочі заморожені 594,1 3,7 745,7 2,5 426,9 1,9
0711 Овочі консервовані (корот- котермінове зберігання) 159,9 1,0 629,7 2,1 321,6 1,4
0712 Овочі сушені 569,9 3,6 206,9 0,7 39,9 0,2
0713 Овочі бобові сушені 8860,6 55,2 19026,7 64,6 16628,2 72,9
09071 Кавуни, дині 21,3 0,1 104,5 0,4 117,9 0,5
Всього 16053,1 100,0 29434,9 100,0 22801,2 100,0

Україна здійснює експортні поставки свіжих бобових овочів в Іспанію (74,7 % всього експорту в 1998 р.) та Італію (20,3 %), сушених бобових - в Іспанію (54,4 %) та Італію (34,6 %); грибів - в Австрію (31,8 %), Литву (14,9 %), Польщу (12,0 %); помідорів - в Білорусь (69,4 %), Латвію (9,6 %), Литву (4,5 %); огірків - в Литву (75,3 %), Польщу (10,2 %), Російську Федерацію (9,4 %); коренеплодів (моркви, буряка, хріну) - в Російську Федерацію (59,1 %), Угорщину (26,8 %). Слід зазначити, що у минулому році у більшості країн знизилися ціни на українську овочеву продукцію. Так, гриби були експортовані до Австрії за цінами на 21 % нижчими порівняно з 1997 р., а до Італії - відповідно на 36 % (табл. 5).

Проте ціни на зовнішньому ринку та можливість надходження валютної виручки залишаються ще привабливими для вітчизняних овочівників. Це сприятиме подальшому розширенню експорта продукції овочівництва та продуктів їх переробки, продовжуватиметься пошук нових ринків збуту та встановлюватимуться нові ринкові відносини, збережеться високий попит на українські гриби та бобові культури. Прогнозується збільшення обсягу експорту у 1999/2000 р. на 4-5 % порівняно з 1998/99 р. і він досягне 198 тис. т.

Таблиця 5. Експорт овочів, всі категорії господарств України

1996 р. 1997 р. 1998 р.
Продукти кількість, т ціна 1т, дол. США кількість, т ціна 1т, дол. США кількість, т ціна 1т, дол. США
Помідори 530 243 168 473 1611 255
в т.ч.
Білорусь 201 224 66 277 1118 247
Російська Федерація 230 282
Чеська Республіка 86 663
Латвія 155 135
Литва 42 738
Огірки 1174 569 370 590 256 656
в т.ч.
Литва 253 486 102 522 193 649
Польща 448 538 129 609 26 594
Гриби 396 2500 910 2389 955 1723
в т.ч.
Литва 174 960
Австрія 178 3819 370 2517 388 1985
Італія 315 2593 138 1660

Торгівля і цінова ситуація

Формування цін, що склалися на внутрішньому ринку овочів і баштанних культур України у 1998 р., відбулося з певним зростанням в основному на цибулю, а по більшості продуктів ціни стабілізувалися і навіть відбулося їх зниження. Так, на міських ринках України у середньому за 1998 р. подешевшали огірки свіжі на 5,3 %, редиска - на 6,0, часник - на 10,2, буряки - на 14,3, щавель - на 14,7, помідори свіжі - на 32,9 %. Проте в кінці минулого та на початку поточного року ситуація значно погіршилася. Девальвація гривні та інфляційний тиск фінансової кризи на продовольчий ринок призвели, як ми і прогнозували, до зростання цін. Тільки у січні-березні 1999 р. на міських ринках України подорожчали (порівняно з аналогічним періодом 1998 р.) часник і зелена цибуля на 9-16 %, зеленні культури - на 6-18, буряки і помідори свіжі - на 35-55, огірки свіжі - на 57 %, морква і капуста - в 2-2,4 рази. Подешевшали лише салат на 2 %, помідори солоні - на 11 і цибуля ріпчаста на 28 %. Ця цінова ситуація збережеться і в 1999/2000 р. На рівень цін впливатимуть діаметрально протидіючі чинники. З одного боку, очікуване збільшення пропозиції могло б призвести до зниження цін. Але при формуванні цін випереджаючими темпами будуть впливати інші фактори, в першу чергу, це підвищення попиту та розвиток інфляційних процесів. Тому по переважній більшості овочевої продукції у прогнозованому періоді очікується підвищення цін на 5-6 %, а цибуля ріпчаста та помідори можуть подорожчати на 25-35 % порівняно з 1998 р. (табл. 6).

Таблиця 6. Середні ціни на овочі на міських ринках України, грн за 1 кг

Роки
Продукти 1995 1996 1997 1998 1999/2000*
Капуста 0,44 0,54 0,43 0,58 0,61
Цибуля ріпчаста 0,48 0,54 0,85 1,15 1,44
Буряки 0,46 0,61 0,65 0,56 0,59
Морква 0,61 0,79 0,90 0,70 0,74
Огірки 0,74 1,19 1,39 1,32 1,39
Помідори 0,83 1,34 1,82 1,22 1,65
Часник 1,85 2,16 4,14 3,72 3,91
Цибуля зелена 1,47 2,23 2,56 3,29 3,62
Редиска 0,94 1,55 1,59 1,50 1,58
Кабачки 0,47 0,71 0,81 0,66 0,89
Петрушка 2,37 3,49 3,51 3,85 4,04
Салат 1,21 2,33 2,10 2,55 2,68
Кріп 1,58 2,58 2,96 3,46 3,63
Щавель 0,96 1,84 1,94 2,13 2,24
Кавуни 0,33 0,49 0,46 0,54 0,57

* Прогноз

Моніторинг цін виявив значне їх відхилення залежно від регіонів, строків і каналів реалізації продукції. Загальне уявлення про зміни цін дає інформація, представлена на рис. 2. Як демонструє діаграма, у минулому році високі ціни на овочі склалися у західних областях України - Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, а найнижчі у південних - Одеській, Запорізькій, Херсонській. У залежності від регіонального продажу продукції господарствами суспільного сектора на міських ринках в 1998 р. максимальні ціни перевищували мінімальні на буряки в 1,6 рази, цибулю ріпчасту і моркву - в 2,5, капусту - в 2, огірки - в 6,7 і помідори - в 9,4 рази. Якщо господарства Луганської області реалізували капусту на міських ринках в середньому по 353 грн за 1 т, то Волинської - лише по 179 грн (табл. 7).

Залежно від строків реалізації на міських ринках максимальні ціни перевищували мінімальні на буряки в 1,2 рази, моркву - в 1,4, часник - в 1,5, огірки - в 1,8, капусту - в 2,2 і помідори - в 3,9 рази. Спостерігається чітка тенденція їх росту (починаючи із закінчення збирання врожаю) по мірі зменшення запасів продуктів і відповідно зменшення пропозиції вітчизняних товаровиробників та зростання надходження на ринок імпортних овочів. Найвищого рівня вони досягають при надходженні на ринок перших партій нового урожаю місцевого виробництва: капусти і помідорів на початку липня (0,91 і 1,91 грн за 1 кг відповідно), цибулі ріпчастої (2,09 грн) - на початку червня, моркви і буряків (0,86 і 0,63 грн) - на початку липня, часнику (4,45 грн) - на початку травня. Потім ціни знижуються, тому що збільшується пропозиція овочів нового урожаю. Мінімальні ціни були у серпні на огірки (0,54 грн за 1 кг) і часник (3,01), у вересні на помідори (0,49) і цибулю ріпчасту (0,64), у листопаді на капусту (0,40 грн), буряки (0,52), моркву (0,63).

Таблиця 7. Середні ціни на овочі, продані господарствами суспільного сектора на ринку, через власні магазини, ларки в 1998 р., грн за 1 т

Області Капуста Помідори Огірки Цибуля ріпчаста Буряки Морква
АР Крим 226 551 806 307 213 278
Вінницька 219 252 223 393 188 232
Волинська 179 1061 1063 391 170 220
Дніпропетровська 285 567 1074 238 250 329
Донецька 261 236 645 411 232 301
Житомирська 261 534 289 700 233 290
Закарпатська 252 1432 1051 557 271 482
Запорізька 298 182 255 278 221 294
Івано-Франківська 222 1664 1405 378 249 378
Київська 251 1075 985 404 234 278
Кіровоградська 198 708 1144 244 183 256
Луганська 353 269 243 361 238 320
Львівська 169 1426 1130 450 244 261
Миколаївська 247 224 1124 270 210 271
Одеська 198 156 210 322 223 261
Полтавська 271 271 322 434 226 283
Рівненська 204 1146 1178 - 188 206
Сумська 230 346 1386 556 263 278
Тернопільська 219 990 1014 392 226 243
Харківська 285 435 1163 518 265 317
Херсонська 217 152 217 317 212 242
Хмельницька 208 333 250 355 188 228
Черкаська 212 739 962 361 200 195
Чернівецька 233 520 984 350 221 293
Чернігівська 210 666 745 327 185 257
По Україні 245 388 916 345 229 272

Сезонна циклічність коливань цін на овочі залишається незмінною протягом декількох років, що дає можливість прогнозувати збереження цієї тенденції і на 1999/2000 р. У прогнозованому періоді збережеться також існуюча відмінність цін по сегментах ринку, зокрема, очікуються вищі ціни на міських ринках на 10-20 %, ніж у торговельній мережі. Проте в період різкого збільшення пропозиції (масове збирання врожаю) ціни на міських ринках можуть бути нижчі на 5-10 %.


Рис. 2. Середні ціни реалізації овочів господарствами суспільного сектора в 1998 р.

Диспропорції попиту і пропозиції продуктів овочівництва і баштанництва на внутрішньому ринку України зумовлені слідуючим комплексом негативних чинників розвитку оптової і роздрібної торгівлі: диспаритетом цін, обмеженням кредитування, розширенням реалізації продукції через бартерні угоди, ростом неплатежів, звуженням ринку через перехід населення і територій до самозабезпечення, зменшенням товарообороту оптової торгівлі, досить повільним створенням необхідної ринкової інфраструктури. В країні тільки починають створюватися оптові плодоовочеві ринки та інші підприємства оптової торгівлі. Відбуваються структурні зрушення товарообороту по сегментах ринку. Зокрема, спостерігається стійка тенденція зменшення реалізації заготівельним організаціям та збільшення реалізації овочів за рахунок бартерних угод, оплати праці. За останні три роки спостерігається також зменшення у загальній структурі продаж частки овочів, які були реалізовані на міських ринках та через власну фірмову торгівлю (табл. 8).

Таблиця 8. Структура реалізації свіжих овочів та баштанних культур в господарствах суспільного сектора України, %

Канали реалізації
Рік Заготівельні організації

Міський ринок

власні магазини, ларки

Населення (оплата праці, система громадського харчування) Бартерні угоди Інші споживачі
1990 89,4 8,0 2,6 - -
1991 82,4 12,6 4,9 0,1 -
1992 77,1 15,6 6,9 0,3 0,1
1993 70,6 20,6 8,0 0,7 0,1
1994 56,8 27,7 12,1 3,0 0,4
1995 39,6 41,2 15,1 3,9 0,2
1996 21,0 50,9 19,7 8,2 0,2
1997 15,5 44,2 27,9 12,3 0,1
1998 14,5 38,6 29,3 17,5 0,1
1999* 12,7 37,5 30,4 19,3 0,1

* прогноз

Це пояснюється в основному значним розширенням бартерних операцій та виплатою заробітної плати продукцією.

Зазначені фактори і тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України овочами і баштанними культурами збережуться і в 1999/2000 році.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya01:13:53 25 августа 2019
.
.01:13:52 25 августа 2019
.
.01:13:52 25 августа 2019
.
.01:13:51 25 августа 2019
.
.01:13:50 25 августа 2019

Смотреть все комментарии (16)
Работы, похожие на Реферат: Ринок овочів і баштанних в Україні

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(256340)
Комментарии (3430)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru