Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Волоконно-оптическая система передачи

Название: Волоконно-оптическая система передачи
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: реферат Добавлен 15:39:59 03 сентября 2005 Похожие работы
Просмотров: 236 Комментариев: 13 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

1.Загальні відносини.

1.1 Шифр і назва нормативної дисципліни

Системи техничної експлуатації засобів зв’язку:

Волоконно-оптичні лінії зв’язку

1.2 Загальна характеристика дисципліни.

Дисципліна “Системи технічної експлуатації засобів зв’язку:

Волоконно-оптичні лінії зв’язку” (СТЕ 33:DJKC) спираючись на курси «Вища математика» забезпечуэ студентыв знаннями, необхідними майбутнім спеціалістам- економістам для роботи з лініями зв’язку.

1.3 Обсяг викладення:

лекцій 36 год.

практичних занять 18 год.

Лабораторних занять 18 год.

Самостійна робота над комплексним завданням 36 год.

Таблиця-1

Шифр

Уміння

Зміст уміння

Шифр рівня сформованості уміння

ФУ-1

ФУ-2

Фундаментальні уміння

Вміння класифувати направляючи системи

Вміння розраховувати основні параметри лінії передачі

Р

Р

ПВУ-1

Предметно-видові уміння

Вміння розраховувати основні параметри кабелів і проаналізувати їх придатність

А

ЗФУ-1

Загально-функціональні уміння

Знання причинно-наслідкових зв’язків об’єктів в інших спорудах зв’язку та уміння їх використання для найбільш ефективного функціонування системи в цілому

Т

ВУ-1

ВУ-2

Виовувальні уміння.

Уміння користуватися довідковою та науково-техничною літературою.

Знання термінології лінійних споруд, уміння пояснення явшу, характеристик, місце в данній дисципліні.

А

А

3. Програма з навчальної дисципліни.

3.1 В процесі вивчення дисципліни СТЕЗЗ ВОЛЗ розглядається такий

теоретичний матеріал:

3.1.1 Вступ

Історія створення ліній електрозв’язку. Види ліній зв’язку. Системи

багатоканальної передачі по лініям зв’язку. Принципи організації

міжміського зв’язку по кабельним лініям. Основні вимоги до лінії зв’язку.

Напрямки розвитку кабельної техніки ФУ-1, ВУ-2.

3.1.2 Побудова мереж зв’язку. Принципи побудови. Магістральна і внутрішньо зонова мережи. Місцева телефонна мережа. Елементи мережи електрозв’язку: абонентськы термынали, вузли зв’язку, напрямляючі системи, системи передачі, системи керування мережею. Головні структури мережі: повнозв’язана, древовидна, кільцева, сітчата, радіальна, радіально-вузлова, лінійна. Єдина національна система зв’язку України. Відомості про первину та вторину системи електро зв’язку. Ієрархія первинної мережі.

Мережа абонентськіх ліній. ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.3 Конструкції кабелів зв’язку, класифікація кабелів зв”язку. Загальна конструкція кабеля зв’язку. Елементи кабелів зв’язку: матеріали, конструкція, характеристикі. Провідникі, ізоляція, типи скручеши, очередець, захисні оболонки, захисні бронепокриття. Марки кабелів

ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1.

3.1.4. Повітряні і хвильоводні лінії зв’язку.

Позитивні та негативні якості, складові повітряних ліній зв’язку: проволока, арматура. Матеріали, конструкція, характеристика. Профілі повітряних ліній зв’язку.

Хвильоводи. Призначення, конструкція. Принцип передачі сигналів.

Особливості хвильоводів круглої форми поперекового перерізу. Боротьба з паразитними хвилями. Позитивні та негативні якості. Місце застхування в системах зв’язку. Порівнення різних направляючих систем і перспективи їх розвитку.

ВУ-1, ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-2

3.1.5 Електродинаміка направляючих систем.

Електромагнітне поле. Властивості матеріалів та їх електричні характеристикі. Рівняння Максвела. Режими передачі по направляючим системам. Електромагнітні процеси в проводніках та діелектриках. Класи хвиль, що розповиджуються в направляючих системах. Принцип розрахунку направляючих систем.

ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.6 Теорія передачі по лініям зв’язку. Еквівалентна схема відрізка ланцюга лінії зв’язку. Рівняння однородного ланцюга Електричні параметри ланцюга: хвильовий опір, коефіцієнт розновподження, коефіцієнт затухання, коефіцієнт фази. Одиниці виміру затухання: децібел та непер. Залежність параметрів передачі від частоти і довжини.

ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.7 Первинні та вторинні параметри передачі ланцюгів ліній зв’язку. Процеси, які виникають при розповсюдженні електромагнітних хвиль в ланцюгах ліній зв’язку. Активний опір, індуктивність, ємкість, проводність, ізоляції ланцюга лінії зв’язку. Фізична суть параметрів. Залежність первинних параметрів від частоти.Поняття про приватне та робоче затухання ланцюга лінії зв’язку.

Коефіцієнт видбиття.

ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.8 Взаємний вплив між ланцюгами кабеля зв’язку.

Причини, що створюють взаємній вплив між ланцюгами зв’язку. Магнітний вплив, електричний вплив.

Еквівалентна схема електромагнітного впливу між ланцюгами. Поняття про перехідне затухання. Перехідні затухання на ближньому, дальньоиу кінцях та захищеність ланцюгів від взаємного впливу. Залежність перехідних затухань від частоти та довжини впливового ланцюга, та ланцюга, що підкорен впливу. Особливості переходу енергії на ближній та дальній кінці.

ФУ-1, ФУ-2, ПФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.9 Міри по зменшенню взаємного впливу між ланцюгами ліній зв’язку.

Схрещування проводів, скручення струмопровідних жил, симетрування кабелів зв’язку.Захист від зовнішніх впливів і корозії. Види зовнішніх впливів. Норми на небезпечний та заважаючий вплив. Міри захисту від атмосферної електрики, ліній електропередачі, радіостанцій. Принцип дії блискавководів, розрядників і запобіжників.

ФУ-1, ФУ-2, ФУ-3, ВУ-1, ВУ-2

3.1.10 Історія розвитку волоконно-оптичних ліній зв’язку.

Позитивні та негативні якості волоконно-оптичнихсистем передачі. Основні ореділення. Устрій оптичних волокон. Умови розповсюдження оптичних променів. Ступеневі і градієнтні оптичні волокна.

Конструкція оптичного кабеля.

ФУ-1, ВУ-2, ЗФУ-1

3.1.11 Втрати і дисперсія в оптичному кабелі.

Причини, що приводять до втрат енергії оптичних сигналів при розповсюдженні по оптичному волокні. Власні та додаткові втрати. Коефіцієнт затухання. Релеєвське розсіяння, втрати в матеріалі, втрати за рахунок інфрачервоного випромінювання, втрати за іонах групи ОН.

Мікро і макрозгину , спиральність укладання оптичних волокон в осередець кабеля. Формули розрахунку складових втрат.

Причини появи дисперсії в оптичному волокні. Модова, матеріальна та хвильоводна дисперсії. Порівняння ступеневих і градіентних , оргомодових і багатомодових оптичних волокон.

ФУ-2, ПДУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2.

3.1.12 Основні параметри волоконно-оптичних систем передачі. Функціональна

схема волоконно-оптичної системи передачі. Основні компоненти ВОСП:

передавальні та приймальні оптикоелектрічні модулі, роз’ємні оптичні

з’єднання нероз’ємні оптичні з’єднання, лінійний регенератор. Енергетичний

потенціал, довгина регенераційної дільниці. Діаграма енергетичного

потенціалу. Побудова ВОСП за допомогою оптичних підсилювачів.

ФУ-2, ПДУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.13 Розповсюдження оптичних сигналів в оптичному волокні , особливості

розповсюдженя оптичних променів в ступеневому та градієнтному

оптичному волокні. Направлені, оболонкові витікаючи промені. Довжина

встановлення рівновагового стану мод. Ефект Гаоса-Хепхена.

ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.14 Апізотропні середовища і компоненти ВОСП.

Явище апізотропії і його використання для побудови компанентів ВОСП:

поляроїди, призми, подільники проміней, фазообертачі, відгалутувачі.

ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.15 Джерела оптичного випромінювання.

Використання ефекту випромінювання світла при протіканні електричного струму скрізь напівпроводники. Світловипромінюючи діоди, суперлюмінісцентні діоди, лазерні діоди, основні характеристики.

Передавальні опто-електронні модулі; склад, призначення, основні параметри, крітерії вибору.

ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.16 Приймачі оптичного випромінювання.

Принцип дії напівпровідникових приймачів оптичного випромінювання. Основні характеристики фотоприймачів. p-i-n та лавинний фотодіоди.

Приймальні оптикоелектронні модулі. Склад, види, основні характеристики.

ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.17 Проектування лінійних споруд зв’язку.

Завдання на проектування. Технічний проект. Робочі креслення. Вибір типу лінії, вибір траси, розміщення підсилюючих пунктів. Особливості побудови місцевих телефонних мереж. Вибір місця розміщення районної телефонної станції. Проектування магістральної кабельної мережі і каналізації МТМ.

Техніко-економічні обгрунтування проекту.

ПФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.18 Будівництво і експлуатація лінійних споруд. Органіщзація будівництва.

Прокладання підземного кабеля. Прокладання кабеля в кабельної каналізації.

Монтаж кабелів зв’язку. Устрій вводу кабельних ліній до станції.

Організація експлуатаційного обслуговування ліній зв’язку. Технічне утримання лінійних споруд. Охорона кабельних ліній зв’язку. Ремонт і реконструкція. Електричні виміри.

ПФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.2 Приблизний перелік практичних занять.

3.2.1 Принципи організації міжміського зв’язку.

3.2.2 Конструкції кабелів зв’язку.

3.2.3 Параметри передачі електричних кабелів.

3.2.4 Параметри впливу між ланцюгами лінії передачі.

3.2.5 Методи зменшення взаємного впливу в кабельних лініях.

3.2.6 Функціональна схема ВОСП і конструкції оптичних кабелів.

3.2.7 Розрахунки затухання оптичного кабеля.

3.2.8 Розрахунки дисперсії оптичного кабеля.

3.2.9 Розрахунки довжини регенераційної дільниці.

3.3 Приблизний перелік лабораторних робіт.

3.3.1 Виміри параметрів кабелів зв’язку на сталому струмі.

3.3.2 Дослідження вхідного та волнового опорів ланцюгів зв’язку.

3.3.3 Дослідження частотної характеристики затухання кабелів зв’язку.

3.3.4 Дослідження частотної характеристики перехідного затухання між ланцюгами кабелів зв’язку.

3.3.5 Дослідження повітряних ліній зв’язку імпульсним методом.

3.3.6 Дослідження впливу ліній електропередачі на кабелі зв’язку.

3.3.7 Дослідження впливу коррозії на кабелі зв’язку та їх захист.

3.3.8 Симетрування низкочастотних кабелів зв’язку.

3.3.9 Симетрування високочастотнох кабелів зв’язку.

3.4 Приблизна тематика комплексних завдань.

3.4.1 Розрахунок первинних та вторинних параметрів кабелів зв’язку.

3.4.2 Проект волоконно-оптичної системи передачі на з’єднальній лінії

Між двома районними АТС.

3.5 Приблизний розподіл годин дисципліни.

Тематика

Число годин

Лекції

Практичні

Лаб. Раб

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3.1.1 Вступ

Історія створення ліній електрозв’язку.

Види ліній зв’язку. Системи

Багатоканальної передачі по лініям зв’язку.

Принципи організації міжміського зв’язку

Вимоги до ліній зв’язку. Напрямки розвитку.

3.1.2 Побудова мереж зв’язку. Елементи мережи електрозв’язку: абонентськы термінали, вузли зв’язку, напрямляючі системи, системи передачі, системи керування мережею. Головні структури мережі. Єдина національна система зв’язку України. Первина та вторина системи електро зв’язку. Побудова міжміської та міської мереж. Мережа абонентськіх ліній. Мережа абонентськіх ліній.

3.1.3 Конструкції кабелів зв’язку, класифікація кабелів зв”язку. Загальна конструкція кабеля зв’язку. Елементи кабелів зв’язку: матеріали, конструкція, характеристикі. Провідникі, ізоляція, типи скручеши, очередець, захисні оболонки, захисні бронепокриття. Марки кабелів

3.1.4 Повітряні і хвильоводні лінії зв’язку.

Позитивні та негативні якості, складові повітряних ліній зв’язку: проволока, арматура. Матеріали, конструкція, характеристика. Профілі повітряних ліній зв’язку.

Хвильоводи. Призначення, конструкція. Принцип передачі сигналів.

Особливості хвильоводів круглої форми

поперекового перерізу. Боротьба з

паразитними хвилями. Позитивні та

негативні якості. Місце застхування в

системах зв’язку. Порівнення різних

направляючих систем і перспективи їх

розвитку.

3.1.5 Електродинаміка направляючих систем.

Електромагнітне поле. Властивості

матеріалів та їх електричні характеристикі.

Рівняння Максвела. Режими передачі по

направляючим системам. Електромагнітні

процеси в проводніках та діелектриках.

Класи хвиль, що розповиджуються в

направляючих системах. Принцип

розрахунку направляючих систем.

3.1.6 Теорія передачі по лініям зв’язку.

Эквівалентна схема відрізка ланцюга лінії

зв’язку. Рівняння однородного ланцюга

Електричні параметри ланцюга: хвильовий

опір, коефіцієнт розновподження,

коефіцієнт затухання, коефіцієнт фази.

Одиниці виміру затухання: децібел та

непер. Залежність параметрів передачі від

частоти і довжини.

3.1.7 Первинні та вторинні параметри передачі ланцюгів ліній зв’язку. Процеси, які виникають при розповсюдженні електромагнітних хвиль в ланцюгах ліній зв’язку. Активний опір, індуктивність, ємкість, проводність, ізоляції ланцюга лінії зв’язку. Фізична суть параметрів. Залежність первинних параметрів від частоти.Поняття про приватне та робоче затухання ланцюга лінії зв’язку.

Коефіцієнт видбиття.

3.1.8 Взаємний вплив між ланцюгами кабеля

зв’язку.Причини, що створюють взаємній

вплив між ланцюгами зв’язку. Магнітний

вплив, електричний вплив. Еквівалентна

схема електромагнітного впливу між

ланцюгами. Поняття про перехідне

затухання. Перехідні затухання на

ближньому, дальньоиу кінцях та захищеність

ланцюгів від взаємного впливу. Залежність

перехідних затухань від частоти та довжини

впливового ланцюга, та ланцюга, що

підкорен впливу. Особливості переходу

енергії на ближній та дальній кінці.

3.1.9 Міри по зменшенню взаємного впливу між ланцюгами ліній зв’язку.Схрещування проводів, скручення струмопровідних жил, симетрування кабелів зв’язку.Захист від зовнішніх впливів і корозії. Види зовнішніх впливів. Норми на небезпечний та заважаючий вплив. Міри захисту від атмосферної електрики, ліній електропередачі, радіостанцій. Принцип дії блискавководів, розрядників і запобіжників.

3.1.10 Волоконно-оптичних лінії зв’язку.

Позитивні та негативні якості волоконно-

оптичнихсистем передачі. Основні

опреділення. Устрій оптичних волокон.

Умови розповсюдження оптичних променів.

Ступеневі і градієнтні оптичні

волокна.Конструкція оптичного кабеля.

3.1.11 Втрати і дисперсія в оптичному кабелі.

Причини, що приводять до втрат енергії

оптичних сигналів при розповсюдженні по

оптичному волокні. Власні та додаткові

втрати. Коефіцієнт затухання. Релеєвське

розсіяння, втрати в матеріалі, втрати за

рахунок інфрачервоного випромінювання,

втрати за іонах групи ОН.

Мікро і макрозгину , спиральність укладання оптичних волокон в осередець кабеля. Формули розрахунку складових втрат.

Причини появи дисперсії в оптичному волокні. Модова, матеріальна та хвильоводна дисперсії. Порівняння ступеневих і градіентних , оргомодових і багатомодових оптичних волокон.

3.1.12.Основні параметри волоконно-оптичних систем передачі. Функціональна схема волоконно-оптичної системи передачі. Основні компоненти ВОСП: передавальні та приймальні оптикоелектрічні модулі, роз’ємні оптичні з’єднання нероз’ємні оптичні з’єднання, лінійний регенератор. Енергетичний потенціал, довгина регенераційної дільниці. Діаграма енергетичного потенціалу. Побудова ВОСП за допомогою оптичних підсилювачів.

3.1.13 Розповсюдження оптичних сигналів в оптичному волокні , особливості розповсюдженя оптичних променів в ступеневому та градієнтному оптичному волокні. Направлені, оболонкові витікаючи промені. Довжина встановлення рівновагового стану мод. Ефект Гаоса-Хепхена.

3.1.14 Апізотропні середовища і компоненти ВОСП.

Явище апізотропії і його використання для побудови компанентів ВОСП: поляроїди, призми, подільники проміней, фазообертачі, відгалутувачі.

3.1.15 Джерела оптичного випромінювання.

Використання ефекту випромінювання світла при протіканні електричного струму скрізь напівпроводники. Світловипромінюючи діоди, суперлюмінісцентні діоди, лазерні діоди, основні характеристики.

Передавальні опто-електронні модулі; склад, призначення, основні параметри, крітерії вибору.

3.1.16 Приймачі оптичного випромінювання.

Принцип дії напівпровідникових приймачів оптичного випромінювання. Основні характеристики фотоприймачів. p-i-n та лавинний фотодіоди.

Приймальні оптикоелектронні модулі. Склад, види, основні характеристики.

3.1.17 Проектування лінійних споруд зв’язку. Завдання на проектування. Технічний проект. Робочі креслення. Вибір типу лінії, вибір траси, розміщення підсилюючих пунктів. Особливості побудови місцевих телефонних мереж. Вибір місця розміщення районної телефонної станції. Проектування магістральної кабельної мережі і каналізації МТМ.

Техніко-економічні обгрунтування проекту.

3.1.18 Будівництво і експлуатація лінійних споруд. Органіщзація будівництва. Прокладання підземного кабеля. Прокладання кабеля в кабельної каналізації. Монтаж кабелів зв’язку. Устрій вводу кабельних ліній до станції.

Організація експлуатаційного обслуговування ліній зв’язку. Технічне утримання лінійних споруд. Охорона кабельних ліній зв’язку. Ремонт і реконструкція. Електричні виміри.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

4

4

2

2

8

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

8

Список літератури.

3.6.1 Гродиль И.И., Верник С.М. Линии связи. – М. Радио и связь, 1988

3.6.2 Корнейчук В.И. Макаров Т.В. Панфилов И.П. Оптические системі передачи. К.:Техника, 1994.

4.Структурований зміст навчальної дисципліни.

Дисц.,яка забесп.,її шифр

Структур.елементів прогр.дисципліни

Навчальні елементи, їх шифр

Дисципліна, яка забеспечує її шифр

1

2

3

4

Основи електротехніки і електроніки

Основи електротехніки і електроніки

Основи електротехніки і електроніки

Основи електротехніки і електроніки

Вища математика

Основи електротехніки і електроніки

Основи електротехніки і електроніки

Основи електротехніки і електроніки

Вступ

Побудова мереж зв’язку.

Конструкції кабелів зв’язку.

Повітряні

І хвильово-дні лінії зв’язку.

Електро динаміка направляючих систем.

Теорія передачі по лініям зв’язку.

Первинні та вторинні параметр передачі ланцюгів ліній зв’язку.

Взаємний вплив між ланцюгами кабеля зв’язку.

Міри по зменшенню взаємного впливу між ланцюгами ліній зв’язку.

Волоконнооптичних лінії зв’язку.

Втрати і дисперсія в оптичному кабелі.

Основні параметри волоконно-оптичних систем передачі.

Розповсюдження оптичних сигналів в оптичному волокні

Апізотропні середовища і компоненти ВОСП.

Джерела оптичного випромінювання.

16 Приймачі оптичного випромінювання.

Проектування лінійних споруд зв’язку.

Будівництво і експлуатація лінійних споруд.

В1.Історія створення ліній електрозв’язку. В2.Види ліній зв’язку.

В3.Системи багатоканальної передачі по лініям зв’язку.

В4.Принципи організації міжміського зв’язку

В5.Вимоги до ліній зв’язку.

В6.Напрямки розвитку.

П1.Елементи мережи електрозв’язку:

П2.Головні структури мережі.

П3.Єдина національна система зв’язку України. П4.Первина та вторина системи електро зв’язку. П5.Побудова міжміської та міської мереж.

П6.Мережа абонентськіх ліній.

К1.Класифікація кабелів зв”язку.

К2.Загальна конструкція кабеля зв’язку.

К3.Марки кабелів зв’язку

П1.Складові повітряних ліній зв’язку.

П2.Профілі повітряних ліній зв’язку.

П3.Позитивні та негативні якості ліній зв’язку.

П4.Хвильоводи. Конструкції.

П5.Особливості хвильоводів круглої форми поперекового перерізу.

П6.Місце застхування в системах зв’язку. П7.Порівнення різних направляючих систем і перспективи їх розвитку.

Е1.Електромагнітне поле. Електричні характеристикі матеріалів.

Е2. Рівняння Максвела.

Е3.Режими передачі по направляючим системам. Е4.Електромагнітні процеси в проводніках та діелектриках.

Е5.Класи хвиль, що розповиджуються в направляючих системах.

Е6.Принцип розрахунку направляючих систем.

Т1.Еквівалентна схема відрізка ланцюга лінії зв’язку.

Т2. Рівняння однородного ланцюга.

Т3.Електричні параметри ланцюга: хвильовий опір, коефіцієнт розновподження, коефіцієнт затухання, коефіцієнт фази.

Т4.Одиниці виміру затухання: децібел та непер. Т5.Залежність параметрів передачі від частоти.

П1.Процеси, які виникають при розповсюдженні електромагнітних хвиль в ланцюгах ліній зв’язку. П2.Активний опір, індуктивність, ємкість, проводність, ізоляції ланцюгів.

П3.Залежність первинних параметрів від довжини і частоти.

П4.Власне і робоче затухання ланцюгів лінії зв’язку.

П5.Коефіцієнт видбиття.

В1.Причини, що створюють взаємній вплив між ланцюгами зв’язку.

В2.Еквівалентна схема електромагнітного впливу між ланцюгами.

В3.Поняття про перехідне затухання. Перехідні затухання на ближньому, дальньоиу кінцях та захищеність ланцюгів від взаємного впливу. В4.Залежність перехідних затухань від частоти та довжини впливового ланцюга, та ланцюга, що підкорен впливу.

М1.Схрещування проводів, скручення струмопровідних жил, симетрування кабелів зв’язку.

М2.Захист від зовнішніх впливів і корозії. Види зовнішніх впливів.

М3. Норми на небезпечний та заважаючий вплив. М4.Міри захисту від атмосферної електрики, ліній електропередачі, радіостанцій. Принцип дії блискавководів, розрядників і запобіжників.

В1.Основні ореділення.Позитивні та негативні якості волоконно-оптичних систем передачі. В2.Устрій оптичних волокон.

В3.Умови розповсюдження оптичних променів. Ступеневі і градієнтні оптичні волокна.

В4.Конструкція оптичного кабеля.

В1. Причини, що приводять до втрат енергії оптичних сигналів при розповсюдженні по оптичному волокні.

В2.Складові втрат та формули розрахунку.

В3.Причини, що пріводять до дісперсії

В4.Модова, матеріальна, хвильоводна дисперсії.

В5.Закон складання складових дисперсії.

В6.Порівняння ступеневих, градієнтних,

Одномодових і багатомодових оптичних волокон.

О1. Функціональна схема волоконно-оптичної системи передачі.

О2.Основні компоненти ВОСП: передавальні та приймальні оптикоелектрічні модулі, роз’ємні оптичні з’єднання нероз’ємні оптичні з’єднання, лінійний регенератор.

О3.Енергетичний потенціал, довгина регенераційної дільниці. Діаграма енергетичного потенціалу.

О4.Довгина регенераційної ділянки.

О5.Використання оптичних підсилювачів.

Р1.Розповсюдженя оптичних променів в ступеневому та градієнтному оптичному волокні. Направлені, оболонкові витікаючи промені.

Р2.Довжина встановлення рівновагового стану мод. Ефект Гаоса-Хепхена.

Явище апізотропії і його використання для побудови компанентів ВОСП: поляроїди, призми, подільники проміней, фазообертачі, відгалутувачі.

3.1.16

Використання ефекту випромінювання світла при протіканні електричного струму скрізь напівпроводники. Світловипромінюючи діоди, суперлюмінісцентні діоди, лазерні діоди, основні характеристики.

Передавальні опто-електронні модулі; склад, призначення, основні параметри, крітерії вибору.

3.1.

Принцип дії напівпровідникових приймачів оптичного випромінювання. Основні характеристики фотоприймачів. p-i-n та лавинний фотодіоди.

Приймальні оптикоелектронні модулі. Склад, види, основні характеристики.

3.1. Завдання на проектування. Технічний проект. Робочі креслення. Вибір типу лінії, вибір траси, розміщення підсилюючих пунктів. Особливості побудови місцевих телефонних мереж. Вибір місця розміщення районної телефонної станції. Проектування магістральної кабельної мережі і каналізації МТМ.

Техніко-економічні обгрунтування проекту.

3.1.18 Органіщзація будівництва. Прокладання підземного кабеля. Прокладання кабеля в кабельної каналізації. Монтаж кабелів зв’язку. Устрій вводу кабельних ліній до станції.

Організація експлуатаційного обслуговування ліній зв’язку. Технічне утримання лінійних споруд. Охорона кабельних ліній зв’язку. Ремонт і реконструкція. Електричні виміри.


Шифр

Навчального елементу згідно таблиці 2

Категорії, терміни, поняття (українською, російскою та англійською мовами)

І мовні позначення

Означення категорії, терміна, поняття

Джерело

1

2

3

4

5

Е4, Е6

1

Затухання в направляючій системі

Затухание в направляющей системе

Attenuation inguid system

Хвильовий опір

Волновое сопротивление

Characteristic impedance

Коефіцієнт затухання

Коэфициент затухания

Attenuation factor

Коефіцієнт фази

Коэффициент фазы

Phase coefficient

Перехідне затухання

Переходное затухание

Crosstalk attenuation

Коефіцієнт відбиття

Коэффициент отражения

Reflection coefficient

2

3

Число, що показує зменшення рівня сигналу на виході напрямляючої системи порівняно зі входом

4

5

Коефіцієнт заломлення

Коэффициент преломления

Refraction index

Мода (тип хвилі)

Мода (тип волны)

Mode

Дісперсія світла

Дисперсия света

Light Dispersion

Енергетичний потенціал

Энергетический потенциал

Energy potential

Волоконно-оптична система передачі

Волоконно-оптическая система передачи

Fiber optical communication system

Обслуговування та експлуатація

Обслуживание и єксплуатация

Maintance and operation

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана16:43:16 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент02:39:39 10 июня 2018
Благодарю за помощь! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух12:46:12 09 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений22:03:59 18 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
15:12:45 24 ноября 2015

Смотреть все комментарии (13)
Работы, похожие на Реферат: Волоконно-оптическая система передачи

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201410)
Комментарии (2208)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru