Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Устав частного предприятия

Название: Устав частного предприятия
Раздел: Рефераты по предпринимательству
Тип: реферат Добавлен 08:29:53 13 июля 2005 Похожие работы
Просмотров: 269 Комментариев: 5 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

ЗАРЕЄСТРОВАНО

У відділі реєстрації та єдиного реєстру Запорізької міської ради

_______________________________

реєстраційний номер №__________

в Журналі обліку реєстраційних справ суб’ктів підприємницької діяльності юридичних осіб

Завідуючий відділом реєстрації та єдиного реєстру Запорізької міської ради

_________________ Т.О. Медведєва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

Від "___" _____________2000 р…

№_____________

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

" ПАРАДИС"

Запоріжжя

2000


Стаття 1 . Загальні положення

1.1 Приватне підприємство "Парадис", в подальшому ПІДПРИЄМСТВО, засновано рішенням Запорізької місцевої ради від "___" ___________2000 № ______ згідно з законами України "Про підприємства в Україні", "Про власність", "Пропідприємництво" та іншими законодавчими актами України.

1.2 Повне найменування ПІДПРИЄМСТВА: приватне підприємство " ".

1.3 Місцезнаходження ПІДПРИЄМСТВА: Україна, 690063, м. Запоріжжя, пр. Леніна 183.

1.4 Засновником ПІДПРИЄМСТВА є ______________________, надалі Засновник.

Стаття 2 . Головна ціль та види діяльності ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Головною ціллю діяльності ПІДПРИЄМСТВА є задоволення потреб ринку, а також одержання прибутку вид цієї діяльності.

2.2 Для вирішення головної цілі ПІДПРИЄМСТВО здійснює:

- торгівельну діяльність у сфері роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів;

- реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

- організація азартних ігор;

- закупочну, торгово-посередницьку та роздрібну торгівлю;

- відкриття власних барів, кафе, ресторанів;

- діяльність у сфері відпочинку, розваг та культури;

- укладання угод на виступ артистів у складі творчих колективів і концертних організацій;

- забеспечення культурно-масових заходів ведучими, масовиками, акампаніаторами;

Види діяльності, передбаченні діючим законодавством потребують одержання відповідних ліцензій.

Стаття 3 . Юридичний статус, права та обов ' язки ПІДПРИЄМСТВА

3.1 ПІДПРИЄМСТВО набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації та здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

3.2 ПІДПРИЄМСТВО має печатку та штампи.

3.3 ПІДПРИЄМСТВО, згідно з чинним законодавством України, дійсним Статутом має право:

- володіти та користуватися майном згідно з його призначенням та видами діяльності, а також укладати угоди та інші юридичні акти, як з українськими, так і з іноземними партнерами, придбавати, орендувати майно, бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному суді.

Відчуження майна, яке є приватною власністю та закріплене за ПІДПРИЄМСТВОМ, здійснюється за згодою з Засновником. Кошти, які отримані внаслідок відчуження вказаного майна є приватною власністю, спрямовуються на цілі, визначені Засновником;

- укладати угоди купівлі-продажу, обміну за згодою Засновника, а угоди підряду, перевезення, доручення, комісії, зберегання та інші угоди цивільно-правового характеру - самостійно;

- відкривати свої філії, представництва та інші структурні підрозділи в Україні;

- залучати для участі в своїй діяльності громадян, тимчасові виробничі та творчі колективи на умовах угод (контрактів) з обумовленою платою;

- самостійно визначати порядок, форми і розміри заробітної плати, не нижче встановленого державою мінімуму;

- купувати та продавати продукцію, надавати та отримувати послуги та розраховуватись за них по договірних цінах;

- на добровільних засадах створювати та вступати в спілки та інші об'єднання з метою координації діяльності, представництва спільних інтересів у відповідних державних та інших органах, а також у міжнародних організаціях на комерційних та некомерційних засадах.

Створення господарських товариств, спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями, за участю ПІДПРИЄМСТВА здійснюється за рішенням Засновника згідно з чинним законодавством.

3.4 Майно ПІДПРИЄМСТВА обліковується на його балансі з урахуванням діючих в Україні цін, а також договірних цін придбання відповідного майна.

3.5 ПІДПРИЄМСТВО може відкривати розрахунковий та інші рахунки в банках, а також укладати договори та інші угоди тільки після його державної реєстрації.

3.6 ПІДПРИЄМСТВО має право купувати товари для власних потреб у виробників та громадян. Сплата за придбаний товар здійснюється за готівковий та безготівковий розрахунок на підставі документів, які посвідчують цю операцію.

Стаття 5 . Порядок створення майна ПІДПРИЄМСТВА

5.1 Майно ПІДПРИЄМСТВА складають основні засоби та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі ПІДПРИЄМСТВА.

5.2 Майно ПІДПРИЄМСТВА є приватною власністю та закріплюється за ним на праві повного господарчого віданні. На підставі права повного господарчого відання ПІДПРИЄМСТВО володіє, користується та розпоряджається цим майном згідно чинному законодавству та дійсному Статуту.

5.3 Джерелом формування майна ПІДПРИЄМСТВА є:

- майно, передане йому Засновником;

- доходи, які одержані від господарської діяльності;

- кредити банків;

- доходи від цінних паперів;

- іншого майна, набутого на підставах не заборонених законом.

5.4 Збитки, заподіяні ПІДПРИЄМСТВУ в наслідок порушення його майнових прав, громадянами, юридичними особами та держівними органами відшкодовуються ПІДПРИЄМСТВУ згідно чинному законодавству.

5.5 ПІДПРИЄМСТВО має право здавати в оренду організаціям та громадянам обладнання, транспортні заклади, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу.

Стаття 6 . Господарська діяльність ПІДПРИЄМСТВА

6.1 Головним показником фінансових результатів господарської діяльності ПІДПРИЄМСТВА є прибуток.

6.2 Прибуток ПІДПРИЄМСТВА, за винятком коштів, які спрямовуються на сплату податків та інших обов'язкових платежів, залишається у повному розпорядженні ПІДПРИЄМСТВА та спрямовуеься на створення та поповнення фондів.

6.3 На ПІДПРИЄМСТВІ створюються фільові фонди, які використовуються на покриття витрат, що пов'язанні з його діяльністю.

6.4 З чистого прибутку здійснюються такі відрахування:

- 10% у резервний фонд;

- 5% у фонд розвитку ПІДПРИЄМСТВА;

- інші фонди

6.5 Формування резервного фонду припиняється як тільки він досягне половини …...статутного фонду.

6.6 Склад, призначення, розмір та порядок використання кожного з фондів визначаються ЗАСНОВНИКОМ.

6.7 ПІДПРИЄМСТВО веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік та звітність згідно чинному законодавству України.

6.8 ПІДПРИЄМСТВО має право визначити у встановленному порядку ціну за свою продукцію та послуги.

6.9 Результаті господарської діяльності ПІДПРИЄМСТВА визначаються за підсумками річного бухгалтерського звіту.

Стаття 7. Умови реорганізації та ліквідації ПІДПРИЄМСТВА

7.1 Ліквідація та реорганізація здійснюється при дотримуванні вимог антимонопольного законодавства по рішенню Засновника, або по рішенню суду або арбітражного суду.

7.2 ПІДПРИЄМСТВО ліквідується також у випадках:

- призначення його бакрутом;

- якщо прийнято рішення про заборону діяльності ПІДПРИЄМСТВА з-поза невиконаних умов, втановлених законодавством.

7.3 ПІДПРИЄМСТВО вважається реорганізованим чи ліквідованим з моменту …..виключення його з державного реєстру України.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана16:29:57 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент02:33:49 10 июня 2018
Рефераты суперские! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух12:51:33 09 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений22:00:57 18 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
12:16:50 24 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Устав частного предприятия

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201442)
Комментарии (2209)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru