364 , , : , , , , , , . , , , .
:
364139
(304)
(123)
(23)
(113)
(4)
(4814)
(5227)
(2616)
(3423)
(4214)
(1518)
(68)
- (2836)
(8269)
(50)
(50)
(762)
(2)
(5275)
(30)
(1222)
(43)
(20403)
(465)
(19)
(108)
(173)
(96)
(899)
(54)
(34)
(476)
(106)
(62791)
(3562)
, (6444)
(2165)
(21319)
(766)
(64)
(3145)
(60)
(17)
(588)
(1000)
(106)
(48)
(3)
(1167)
(8485)
(537)
: (2044)
(11657)
(532)
(21)
(7985)
(3721)
, (10549)
(88)
(58)
(36)
(2257)
(12491)
(91)
(797)
(1338)
(24)
, (214)
(1141)
(3)
(8)
(21692)
(7850)
(3801)
(682)
, (2881)
(475)
(1)
, (7100)
(8692)
, (4121)
(443)
(952)
(2967)
(23)
(748)
(4876)
(95)
(107)
(7)
(2004)
(15)
(663)
(240)
(39)
(25)
(624)
(16)
(2652)
(136)
(90)
(406)
(95)
(24)
(3462)
(4482)
(7216)
(4592)
(5386)
(3)
(2244)
(23)
(29)
(35)
(4517)
(20644)
- (666)
(119)
(2573)
(889)
(288)
(148)
, (1140)

: . II

: . II
:
: 03:58:12 13 2005
: 1004 : 23 : 6 : 4.2 : 4    

іі і ї і і і ї

-іі іії ї ,іії

і "і іі іє"

: іі і ї. II

--3

ї

2000

І .

1. і 2

2.

3. і іії і їі 4

4. 12

5. іії їі 20

6. 22

7. 27

8. і 29

ієї ї іі , є ї ї ї, і і і іії, і і іє. , і і і іії, і, -іії і і, є ї і, і . і і іі , і ііі, і і, і і і іі, і, іії і і .

і , і і і іі її іії і іії ії , , і і ї - і ііі.

іє, , іє, є іі-іі і ї. , є -іі , є і і , , ' і і і ієї ї і і . є і іі іі , і ії ї . і , є і і і, і і .

іії ії є і , іі .

', , і і є, іі і і , іі , , і і , іі і і.

і ііі є і і і.

І і і іії і і і і. і і : ї,

І ІІЇ І ЇІ.

і ії іі і ї і і і .

іі і є і і іі і і. і іє 2 і іє і і, .. 21 і, ї—56.6, ї - 21.8. іі , іі і , іє .

і і, і ііі іє і, і і і і, і , і і ї,ї, і , ії іїї ії. і і і і і і іі ї ії.

, , і і є іє. і, і і і, і іі і, є і. , і , і .

і, . і ї ії і і і і і і ї і -ї ії.

і і і іії і і 40 . іі , 1 ї.

і і і і. , , і -іі, , і іі і , і, і іі.

, і іі і і, і і -іі і.

і і і іє іі. і і і.

і є і єї ї ії. , іє . і і і 7,5 і , , і їі.

є і Є і. і і ? іії ї є іі 12-14 іі .

і і ї іі і іі.

і і . і є і ї іії, є ї і.

є , їі і іі іі , і і і , її . , , і і - іі і і іії. і і , , і , ї і і і, і іі, і і . іє ії, іі, ії, ії, і, І, ії, і, ії, ії, іі ї, і, ії, ії. і, і їі, і і, Іії, Іії, ії, і іі, і, ії, і, іі — і 1 7 іі.

і ї . і і її і і і її . іє, і ' , і ії , іі іі, і іії ї ї, ї ііє і ііїі'ї. і і її і .

і і ііі і, і , є , . і і і, є і і, іі , є

і і і, і є іі і і є і

і. є і , ї є іії, є і іі іє.

іі і і і , , " ", і , , і .

і і і іїїііііії ії. , іє, і іі іі, і і ї ії, і 1997 , і і: -і ії — 3,8 і, і — 20,1, -і — 30,5.

ї ії і і і 21,1 і, — 25,5, і і 17,9 і.

, і і , іііі і і . , , іі, і іі—і . , іії ії і і 89,3 і, ї ( -і) — 45,3 %, ї — 84,5 %.

і , і є іє іі і і .

іє . , , іі ії і іії і 1 і і і.

, ' і ііє, 40 іі іі і, і іі ії. і . і , і і і іі.

і і і і . і, і і іі 5, і

15 іі і. іі ії, , і — і .

і і і — і , і , і , і .

іі ііі і іі є і і ії і " " і іії і і. і , і і, і і іі і , і і ії ї -іі і і і і, і, і, і 70—75 іі.

і, і ієї ї і і , 1995 і ї.

, і і . і, . є, іі, і іії і ї і і і і , і , і, , 'і і і і іі — і , , іі , і і , і іі .

і ііі і і і ії іії ії і ііі і і і і, і і і ї і, : і , , і ііі і, і їі , і .

і, іі є і і і ії, і їі.

. і "" і ї ї ї і 989 000 і . і і і 536 . . і є і ?!

І є іі єі і - ї, і і іі . і і і і-і, іі, іії — " "і-і-" ( .І.-) і іі і іії іі і ї іії ї ї ії іії ії і і 10 30% іі , -ії ії, і , іі і .

і -іі , і , і є і . і, і, і ї і іє, . — 'є "і", ї "", іі — і. - і "", і "". ї і, , -і, і. і , , . і 'є, , і, , , іі іі . і і і ї , і, ііії 10. і, і "і" , і "" іє і і.

і, і, є . , і іі і ії. і іі і і ї .

і і ї , і іі ї іі ії . іі , є ї і, є і. , і ії іії.

, і і і

ііі і і і і. і, і і і і є і.

іії ї , і іі . і, є ї іії, і іі .

є, і іі є і . є і і, , "і-і", ї, "-і", і "", "і--і-", "", "І". і і , , і , і, і, і і і.

і ії і ї. і є і є ї І!

і

1981 і, І -і і ' і ієїії. і іїі ' іі ії і .

8

ї іі 8 8і1 05 - і ііії іі ї ії іі, є 1972 є іі і.

ї ії 8І - 8

, (і , }:

ії

10

.

ї ї

(620 )

і

8І 8

і ї і іє , , і , і, і, і* і і.

, і і і і. і іє і іє, і , і .

іі іє , і ї

11

. і іє і і і , і, і і іє. , іі . і і , і і і іі , і і. і , іі і іії ії ііє іє іі і іі і , , і іі .

12

і і ї і:і,іі, ії іі. іі і ііі і, і і іє, і ііі . і іє і іє.

ії іі іі і і ї іі і і і і ї ії.

і, їі і і і , , і і. є і -ї ії. і , і і іє, і і . , і і ііі і, є, і і і її ї іі є. і і і , ії і .

і і , і є, , " ". і іє, і ї і і є іі , і і 'єі , є і і і. іі є . іі , і , ї .

і є і і є і 53 і іі іє ї ї і "ї ії ії "ї -іі 'є", ї є і, і і.

, і ііі ї і 21.11.98 . № 1870 "іі" є і . іі іії іі іє. 92 і 116 "ії ї", ї

13

" ", " і і ї іії () їі , " іє", " і ії ії ієі іі". ї " і іі ", " і іє", і ііі ї " ії іє" " і і і ії", і і і.

, і, і і іі і ііі ї " іі ї ії ії "ї -іі 'є і 26.11.98 . № 1870, , ї.

ї є № 430-І і 16 1999 ' і ііі ї ї ї і 3 1995 , іі іє, ї ії ії "іі".

, і ііі і і?

— і і іі іє і іі є , і і і ііі . і і ііє, ї іі, іє іі.

— і є і ії , іі і іє ї іії іі і іє. І , , , і іє , і .

— , іі і іі ( і, і, іі і), і є іі,

14

і іє. іі і 50 і ї і ії ї , і , і і. І , і є ї і і , , є 'є ї іі.

— і 'єі -іії є , і " ". і, , є 25% і іє, і-є, ііє і 24% і і, і іі і.

, ї ї 247 і ї ї . і , 19 1998 45 і ї- і ї ї. і і і і іі ї. 21 ' 1998 24 іі і іі, і ,' і і , і ії і і.

16 .. їі іі і ії 14 і і і іі і ї "і і". , 27 і!' .. і ііі і і ієї ії.

, ї ї 11—13 і: .4. і іі і і іії і ііі ї 4 .ї і ї і 16 1999, №430 XIV ії іі і є, і ;

і і " ї -іі 'є " "ї і".

, і ііі ї і і, і ” іїї і і, і ії і ііі і і

15

і , і і, , і і -іії і, і і і .

' і іі і ііі ї, і і і ї, ї, і і , і і "ї -іі 'є" "ї і і", -ііі, іі іє і , 19 і 60 ії ї і , , і , і і і є ііі.

і і і і. , і і і і -і і їі. і (ї) і, і і і . і і , і і і ї . іі і її іі, ' і .

і і і і. ї і , іі і і і ї (І) іі — і і іі і: іі іє, . — і і ііії іі і іі і.

і іі іє -і іє і. іє, і і і і і.

ііі -іі і і іі і ії і , , . 1992-1999 .. ' ііі і ( і

16

, , , і-і, і іі, іі — іі). і і і єі і, , і, і, і! і і і ії, і і і !

, "іі іі” і і . іі іі, і ї і і і і і і і і і ?

і і , іі.

, і , іі, і і ї -іі , ї -ії іії і, -ії , ії і і . , , і -іі і , , іі і ііі — і іі , і іі і і іі і і ї ї .

іє і є і і і 'є і і іії ії, і ї і, і і іі і і ї, і іі . і іі , і, і, іі і, і і, є.

і і є:

іії і ;

і і іі іє, іі ' іі , і іі;

— і і і

18

і і і іі і і іії ії;

— і єі ї і ї , і іії і ї, і іі. іі , і, іє іі , і — , іі:

— іії і і іії ії і і іії іі ііє, і, і , ;

— іі , і, і, іі, " і", і 'і іі ііі і ї; іії і ії ііії іі і:

— іії іі , іі, 4іі-, і, , і ї ііі .

, і іії іі і і іі іє, і і, іі, і .

і іії , і її , , ' іі , єіє і, і іє іі її . і і, і ї , і іі "-іі, ії ї. і ііі і ї і — іі , ііі і. і є , і ї єі і є .

і , і іі іє і і, і є і . іі і і і , і і , іі і і

і і їі

, і і :

1. іі , іє іі іії, іє і , і іі іі, іі ї ї іії її іі і.

2. іі , ї і і , 'і і і, іі ііє : і ї :

- ї — і іі , і і і, їі, і і і іії ії, їі іі іі:

і ііі ї — і і і іі , іі, , і їі ;

і і ї — і , і, і і ііі :

іі і — і і і і іі ;

'є ї ііі:

) і і і іі, і іі;

) і і , 1^ і, і і , і і -іі іі, і , іі і , і іії;

) є '!' ії ії.

20

і ї іії і і і іі і іі, і , ' і і і і, , ' і і і, і і ;

іі, і і іі і і і ї і і і, ' ї ї , , і!” і і і ііє і , і іі, і

і іє і, ї іії і ії іії ії, іі.

3 ї ії ії ії 1999-2000 . і іі ї іії ії. і і ї іії.

3. ї і, ііє іі і і і-і і ї, ііє” і і і і ї, і ііі ї . і -іі , іії і іі, і і ї , --ії і, і -ії іії і, іє і .

21

1998 і ї ' і і . ії'ї і І5> , є і є і' іі ії' ' іі . , і і ' і, іі і є і і ї ііі.

1988198919901991 199219931994199519961997 1

. І. і (іі . . .)

, і і ії'іії' іі ї іі є ' і ї .

їі 1998 . 1.05.99. 6679 і 42998,7 . . , і 1997 і 325 іі 12842,6 . . . , і і ї і і, і і і.

1998 . і , і іі і 21,1 % (1413) іі і 28,2% (12140,9 .) , іі і іії іі 78,9% (5266) 71,8% (30857,8 .).

22

і і і:

"і", " ", іі "", "", "і" "...", і іі 176, 76, 62,137,136,127, 95 і .

. 2. і (і , . .)

,990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 199" 1996

1 - . , 2 - .. - І .

. . іі і , і (. .)

23

і і і "і" — 8 . 142 .., "і" — 897 . . і іі "" — 1 . 225 . ., "і" — 1 . 192 . . "" — 485 . .

ї 53,1%

( 1997 . — 50,9%), і — 35,6% (36,8%)). іі і ї "і-" (550 . .)— "і" і 6 ., "і" (550 . .) — "іі " і 1- .

і , і і , і її . 1998 . і іі — 1782 ,

— 1173 і — 476 ( 1997.— 1912, 1109 468). іі - — 219 і-і — 898 ( 1997 , іі—433 ї 091).

і і і 10 і (1988-1998.) їі (. 1,2).

іі і , і (1988-1999 .) . 3.

їі ї і є, 1998 і 898 , і :

522 — ї , 320 — і, 56 — і . 3163,5 . .

5000 54100 4000 3000

і ^

998138919901931 1992 1993 1994 1995 1996 1997 199

.. 2. . 3. І

. 4. іі і ї і, і (. .)

24

їі ї і і 1988.1998.

І 898 ї і 717 ї і, і : 557 ( . . 350 ї ) і 160 ( . . 136 ї ) і.

2035,9 , , : 1060,8 ,

., і 975.1 і.

іі і ї і ї !

і :

. " " (ї, "і") 100,0. .; . " і ї ії" (і, - ""), . (і, - "")" і ", і і 25 . ,; . " " (і "") іі, є 20 . . і-і і і . "іі — " (, "") . .:. "ї " (, "") 25 . .;. " і (і, "") 20 . .

, іє, і , є і. є і і і і, іі, і і іє. і іі і і і , , і 1988-1998 . . 7, 8. 1998 і 1009 і і , . ї — 463 , і — 267, ї і — 201 . і — 76. , іі, 9530,9; 43767,3; 3057,2* 552,8 . .

і іі і і 1988-1998 .

ї ї, 1998 . 2759 , : 1394 — ї , 1193 — і, 131 — ї і . 41 — і , 3167,3 . . , іі;

1166,7. ,; 1918,9 . .;71980,3 . . 9846,6..

25

1999 і іі і і , , і 192, — 113;

і, іі, 37 . . і 826 . . і їі іє.

і, -ііі і ї, і , і і і і і.

і і і і і і і ї ії, є і і , є і іі, і ії ї , іі іє і і, і . і і і, є , і є і, , і.

є і, ії і іє іії і. і і її і, і і , і і і іії ї їі і. і є і і , єі і і.

і і ї і і і іі , і і і, їі, і і і іії ії, , їі іі іі.

і іі - і і і іі , іі, , і їі . і і і і -іі ї ії. ' і і ї ії ї ії.

27

і ііі і і і, і і і і , і і , і.

і іі і і , , ї іі. ії іі. ї і і ї і, ' , іі є і і ї і.

і іі і , і-і і ї -іії і, є і і і -іі , , і .

є іі і і і іі -іії і і і і ї " і і ї іії і іі".

, і ї, і , ї і і , ї іі і і і ї їі її . і -іі і і і і іі .

28

і

І. .., .. і, іі, :

і, і. -.:. ,1991

2. І.., . ії ії. — .: :

1994

. .. і.— .: , 1987.

4.-іі . "і " 1999 . 5. "" 2000 .

/
:
. FAST-REFERAT.RU , . , !
01:58:05 02 2021
.
.01:58:03 02 2021
.
.01:58:03 02 2021
.
.01:58:02 02 2021
.
.01:58:02 02 2021

(23)
, : . II, ?

, .
, .
, .
, .
, .(294388)
(4230)
Copyright 2005-2024 BestReferat.ru support@bestreferat.ru

@Mail.ru