Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Соціальне становище Запорізького краю

Название: Соціальне становище Запорізького краю
Раздел: Рефераты по истории
Тип: реферат Добавлен 05:53:32 30 июля 2005 Похожие работы
Просмотров: 455 Комментариев: 6 Оценило: 3 человек Средний балл: 3 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство Освіти України

РЕФЕРАТ

Іван Франко

Виконав: учень 10-А класу

СШ №1

Ублінських Олександр

м. Запоріжжя

2002р.

Соціально-економічне становище Запорізького краю

В 1917 р. Олександрівськ перебував у складних умовах зруйнованого господарства, фінансових неплатежів. Міська дума і управа перебувала у постійному пошуку коштів, необхідних для надання матеріальної допомоги родинам солдатів, що воювали на фронтах Першої світової війни, та іншим соціально незахищеним верствам міського населення. Продуктивна діяльність міського управління була неможливою через відсутність тих коштів, що колись надходили до міської казни від платників податків, адже міська промисловість торгівля була зруйнована.

Сигналом тривоги для міста була інформація про голод, що насувався з півночі Росії. При міській управі діяв міський продовольчий комітет, робота якого була спрямована на створення запасів зерна. За даними на 1 травня 1917 р., при ньому діяли 6 основних відділень:

1. Міська хлібопекарня

2. Оптові борошняні склади

3. Крамниця бакалійних товарів

4. Крамниця хлібопродуктів

5. М’ясне відділення

6.


Виробництво борошна

Міська Управа Центр міста Олександрівськ

Враховуючи обставини, в яких розвивалося міське господарство, продовольчий комітет Олександрівська був чи не єдиним, що, передбачаючи продовольчу руїну, самостійно став до організації створення запасів зерна. Так, вже в серпні 1917 р. діячі міського управління намагалися зібрати і постійно нарощувати запаси хліба.

Для подальшого проведення продовольчої програми міське управління Олександрівська розпочало клопотання перед урядом про надання йому 2-мільйонної позики. Однак тільки завдяки особистій поїздці до Петрограда міського голови пощастило отримати гарантію на позику в 300 тис. крб.


Поряд з проблемами продовольчого характеру Олександрівськ зіштовхнувся також з такими проблемами, як спекуляція в місті, проблема постачання населення паливом, охорона правопорядку. Зменшувалось виробництво продукції на промислових підприємствах Олександрівського повіту. Економічна ситуація у регіоні, як і по всій Україні, погіршувалася.

Вулиці міста Олександрівськ



Міське управління Олександрівська не обминало проблем народної освіти. На 1917 р. в місті діяли міська жіноча 8-класна гімназія, міська чоловіча 8-класна гімназія, міське 4-класне училище, Олександрівське комерційне училище (нині ЗНТУ), 4 міські народні школи, 2 церковно-приходські школи, єврейські училища, учительська семінарія та інші. В вересні 1917 р. в місті було відкрито чоловічу народну школу, відкрилися курси для дорослих, як вечірні загальноосвітні, так і професійно підготовки робітників. З метою поліпшення справи народної освіти училищною комісією при управі було створено план дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, планувалося відкрити у передмістях Олександрівська 4 дитячих садки, 4 нові школи тощо. Але переважна більшість планів в нестабільних політичних умовах не була реалізована.


Назви російською мовою:

1. Молитвенный дом (территория нынешнго малого рынка).

2. Александровская церковь.

3. и 4. –жилые дома по улице Екатерининской.

Складною залишалась ситуація в сільському господарстві: не вистачало робочих рук, скорочувались посівні площі, знижувалась врожайність, часто траплялись непорозуміння між селянами та поміщиками щодо використання орендованої землі. У багатьох волостях селяни громили економії, забирали хліб з амбарів, інвентар. З квітня по жовтень 1917 р. в Бердянську та Мелітопольському повітах відбулося 83 гострі конфлікти між селянами та поміщиками. Такими були наслідки затримки з проведенням аграрної реформи на селі.


Центральна Рада намагалась взяти ситуацію під контроль. Генеральний секретар земельних справ надіслав земельним комітетам циркуляр, в якому пропонував "скласти детальний опис реманенту у всіх нетрудових господарствах по можливості у присутності власників і за їх підписом, роз’яснюючи їм, що, коли Установчі збори вирішать про перехід інвентаря, їм буде сплачено за тими описами”. Але такі половинчаті кроки уряду не могли заспокоїти ні селян, ні поміщиків. Деякі поміщики саботували засів землі. Великі земельні масиви залишались незасіяними в Таврійській губернії. В таких умовах селяни вбачали свій патріотичний борг у врятуванні врожаю та засів пустуючих земель.

Вокзал Олександрівськ-2 Міська електростанція


Вокзал Олександрівськ-1 Чоловіча гімназія (нині ЗДУ)


Будівництво Дніпрогесу

Текст з російськомовного джерела:

С началом первой мировой войны положение рабочего класса Александровска, как и по всей стране в целом, намного ухудшилось. На предприятиях легкой и пищевой промышленности значительно сократилось производство. Более 30 процентов промышленных рабочих было мобилизовано в армию. Большинство предприятий сельскохозяйственного машиностроения переключились на военное производство — изготовляли конные повозки, санитарные двуколки, по­ходные кухни, корпуса снарядов, мин, бомб, ручных гранат и др.

В конце 1914 г. из Варшавы в Александровск перебазировались авторемонтные мастерские 3-го отделения Центральных автомастерских, а в 1915 г. оттуда же — завод акционерного общества Борман, Шведе и К (производил двуколки и др.), в 1916 г. — проволочный завод из Риги и завод авиационных моторов акционерного общества ДЕКА — из Петрограда. В городе отмечался большой наплыв беженцев, особенно во второй половине 1915 г. Поэтому с 1914 по 1917 г. население города увеличилось почти на 10 тыс. и составило к концу 1916 г. 72,9 тыс. человек.

Днепрогэс имени В. И. Ленина стал энергетической основой развития всего промышленного комплекса Запорожья. На базе мощной ГЭС выросли предприятия-гиганты: завод листовой стали (ныне "Запорожсталь") — самое крупное в то время металлургическое предприятие страны, завод инструментальных сталей (ныне "Днепроспецсталь") — первенец украинской металлургии, "Коммунар" — завод, выпустивший первый в Советском Союзе комбайн, алюминиевый — первый в стране завод по производству "крылатого" металла, магниевый — первенец отечественной магниевой промышленности, ферросплавный, коксохимический, электродный...

Вместе с заводами и фабриками рос и строился город. В начале 1939 года Запорожье стало областным центром.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Підручник з історії Рідного Краю 10-го класу.

Автори: О.М. Ігнатуша, В.Г. Ткаченко, Г.Ф.Турченко.

2. Малюнки: http://photoal bum.zp.ua/photo/prospect.htm

3. Історія Дніпрогесу http://pho toalbum.zp.ua/history/history.htm

4. Пошукові системи для інформації: http ://ya.ru/

http:/ /city.zp.ua/

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана16:45:54 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент05:34:18 10 июня 2018
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент00:03:06 10 июня 2018
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух15:10:08 09 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений21:54:10 18 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Соціальне становище Запорізького краю

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.



Результаты(201593)
Комментарии (2210)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru