Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: по данъци “Гръцка данъчна система „

Название: по данъци “Гръцка данъчна система „
Раздел: Остальные рефераты
Тип: реферат Добавлен 12:38:10 13 октября 2011 Похожие работы
Просмотров: 24 Комментариев: 6 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски "

Реферат по данъци

“Гръцка данъчна система „

Изготвил: Пр o верил:

Николай Цветанов Георгиев фак:0708331029

Пламен Георгиев

Мариян Йорданов

І. Характеристика на данъчната система от гледна точка на видове данъци

В продължение на много години Гърция не е направила системни усилия, за да преработят цялата данъчна система.

Промените в данъчното облагане са направени "на парче" мода, и много от тях са довели до създаването на сложна и

непрозрачна система, която се характеризира с тесни основи и сравнително високи темпове. Налице е също така общо

Липсата на силни и единни данъчни органи. Въпреки значителния напредък през последните години, в

разширяване на данъчната основа и подобряване на спазването на данъчното законодателство, както и администрация, е нужно да се направи, за

подобряване на ефективността и равнопоставеността и общата ефективност на данъчната система.

Доказателствата, които се актуализират в тази

хартия, показва, че основните приоритети за реформи трябва да включват: по-нататъшно подобряване на прозрачността и

надеждност на данъчната система, включително премахване на практиката на данъчните амнистии и банковата тайна за данъчни

цели; премахване на силни пристрастия в полза на самостоятелно заетите лица и неперсонифицирани предприятия;

разширяване на базата и за намаляване на ставката на пари в брой по-нататък. На последно място, съчетанието на данъка да бъде отново балансирано от

прехвърляне на данъчната тежест върху труда към други видове приходи, като недвижимо имущество и косвени данъци

събирани от местните власти (например такси за ползване и такси), които обикновено пребиваване близка и

трудно да се избегне.

Косвени данъци и Преки данъци:

Голмата необходима фискална консолидация следва да разчита на структурните фискални реформи. За стабилност и растеж

Програма (ПСР) и допълнителните мерки, приети от правителството в началото на 2010 г. са подходящи. Те

включват редица мерки по отношение на приходната част. Тези мерки трябва да бъдат приложени незабавно.

Правителството приходи трябва да бъдат увеличени с комбинация от по-високи данъчни ставки и по-ефективна данъчна

system.The данъците към БВП, на 32%, е почти четири процентни пункта под средното за ОИСР и осем

процентни пункта под средното за ЕС15. Събираемостта на данъците трябва да бъде подобрена, борбата срещу данъчните и

Общественият принос измами сигурност трябва да бъде засилено, и данъчните основи опростена.

Оределно данъчните ставки, включително и социалните осигуровки и данъците върху дохода, варира между 50-60% за

доходи на две трети от средния доход пълно работно време, е сравнително висок процент сред страните от ОИСР.

В стандартната ставка на ДДС от 21% е около средното за ЕС, но събирането е ниско. Намаляване на различията между

ефективни и задължителни ставки на ДДС, на работодателите социални осигуровки и данък печалба в ЕС

Средната ще увеличи данъчните приходи с около 3,5% от БВП.

Ефективност на събиране на ДДС ¹

2006 г., в проценти

1.4 1.4

1.2 1.2

1.0 1.0

0.8 Средната стойност на страни 0.8

0.6 0.6

0.4 0.4

0.2 0.2

0.0 0.0

GRC ITA SVK FRA PRT BEL DEU ESP AUT FIN NLD IRL LUX

Данъчни ефективност се изчислява като съотношение между ефективната (приходи от данък добавена стойност за собствена консумация) и задължителните курсове.

Източник: ОИСР икономически изследвания: Гърция 2009.

-Корпоративна данъчна система

За limited дружества (АД) с акции на приносител не се котират на Атинската фондова борса в края на годината, корпоративният данък е 35%.

Ставката на корпоративния данък за фирми, SA, Акционерните дружества и клонове на чуждестранни фирми се намалява, ако се увеличи броят на своите служители. По-конкретно наскоро следните промени бяха въведени :

Гърция второто увеличение на ДДС


Август 2010 година
Гърция увеличава на 1-ви Юли 2010 година ставки на ДДС.
Новият стандарт ставка по ДДС е 23% в сравнение с предходната 21% rate.The нови намалени ставки на ДДС са 11% и 5,5%, в сравнение с предходната 10% и 5%.
Увеличението от юли следва предишно увеличение на ДДС ставка на 15 март, 2010.

Гърция, за да се увеличат данъците


05 2010 година
Гърция ще увеличи данъците и ще приемат други съкращения в замяна на 110 млрд. евро спасителен план пакет.
Ставка на ДДС ще се увеличи от сегашните 21% ставка на 23%.
Освен това Гърция ще се увеличи с 10% акциз върху алкохола, тютюна и гориво.
EUE 80 млрд. на спасителната операция ще се предоставят от ЕС, а останалите ще бъдат предоставени от МВФ.

Гърция за понижаване кредитният рейтинг


4 2010 година
Стандарт енд Пуърс ", един от най-големите световни агенции за кредитен рейтинг, понижена на 27 април 2010 година Гърция е за кредитен рейтинг от предходната BBB + на BB +.
В понижаване представлява нарастваща загриженост за високото ниво на ДВ дългове Гърция и може да доведе до значителни загуби за инвеститорите в гръцките държавни облигации.

Нов високо данък върху доходите на Данъкоплатците в Гърция


3 2009
Гръцкият финансов министър Янис Папатанасиу представи на 18 март 2009 г. нов план девет стъпки, целящ да стимулира растежа, укрепване на стабилността на публичните финанси и подкрепа на доходите на слабите социални групи.
Според новите мерки, богати данъкоплатци ще плащат допълнително данъчно задължение в съответствие с техните доходи..
Размерът на таксата ще бъде 1000 евро за приходи в размер на 60 000 - 80 000 евро, 2000 евро за приходи в размер на 80 000 - 100 000 EUR, 3,00 EUR за приходи в размер на 100,000 EUR 150 000 и 5000 евро за доход над 150 000 евро.

Гърция 2009 нови данъчни ставки


Септември 2008
Според законопроект, освободени от гръцкото министерство на финансите някои съществени промени се очакват от 2009 г. за юридически и физически лица.
Корпоративният данък доход, който в момента 25%, се очаква да бъде намалено с 1% всяка година в периода 2010-2014 г.. до 20% през 2014 година.
Дивидентите, изплатени от гръцки компании, включително плащания на чуждестранни лица, ще бъдат предмет на 10% данък, удържан при източника.
За физически лица, самостоятелно заети лица ще трябва да плащат 10% данък на първия EUR 19 500 доход, който в момента е освободена от данъци.
Данъчната ставка за средната конзола данък ще се понижат в периода 2010-2014 г., от 25% на 20%.
Финансовото министерство също обмисля 10% данък върху печалбата от продажба на борсово търгуеми акции. В момента тези печалби са обект само на 0,15% плосък данък сделка.

Гърция 2008 данъчните ставки

Юни 2008 год.
Няма съществени промени в гръцката данъчна ставка 2008 , в сравнение с 2007 година.
За физически лица, 27% и 37% през 2007 г. Данъчна ствака нараства от 29% и 39%. През 2008г.
От март 2008 г. митническите органи не могат да издават разписки за парични пречоди на входната точка на Гърция. Инвеститорите препоръчват да се използват банкови преводи.

Гърция подоходно облагане


Януари 2007
От 01.01.2007 новата корпоративна Гърция данъчната ставка е 25% (предишната ставка-29%).
Отделно данъчните ставки върху доходите за 2007 г. са прогресивни, 15%, 29%, 39% и 40% за доходи преден план 75 001 евро.

Гърция подоходно облагане


01 2006
От 01.01.2006 новия корпоративен данък в Гърция е 29% (предишната ставка-32%).

Гърция ДДС


Април 2005
От 04.01.2005 новата стандартна ставка на ДДС в Гърция е 19% (предишната ставка - 18%).
Има намалени ставки на ДДС от 9% и 4,5%). (Предишни ставки - 8% и 4%.)

Гърция подоходно облагане


Август 2004 година
Гръцкия финансов министър съобщи, че корпоративната подоходна данъчната ставка ще бъде намалена до 25% в рамките на следващите 3 години.

През последната седмица преди Коледа на гръцкия парламент, обсъди нова данъчна реформа. В писмено изявление в интернет още през 18.12.2009, правителството публикува основни мерки от новата данъчна политика и представянето им пред парламента 22.12.2009 г.. Целта на данъчната реформа е да се установи справедлива и ефективна данъчна система, която има за цел едновременно да подобри или дори да премахне слабостите и недостатъците на данъчната система, които преобладават в Гърция до този момент.

Следните констатации, правителството проправи път и са от решаващо значение за големи данъчна реформа в Гърция:

· Ниска публичните приходи, които са непропорционални на държавните разходи.
Докато приходите (като процент от БВП) постоянно намалява през последните години, от 40,9% до 37,3% през 2009 г., между 2001 и 2007 г. годишните публични разходи е средно около 45%, а през последните две години нарасна до 48.3% от БВП през 2008 г. и 50,1% от БВП през 2009 година. Обществените приходи, от друга страна, са били 40.6% от БВП през 2008 г. и 37,3% през 2009 година.

· Спадът в приходите от данъци, което също е намалял от 2001 г. (при 21.8% от БВП) и са били само около 19% през 2009 година.
Трябва да се отбележи на този етап, че приходите от данъци и осигурителни вноски представлява най-големия, постоянен източник на държавните приходи. Прибавете към това и факта, че по отношение на други приходи на държавите-членки, приходите на гръцката държава е от данъци са сред най-ниските в ЕС. Правителството определи данъчните приходи от физическите лица и юридически лица, в частност са сред най-ниските в зоната на ЕС пропорционално и като процент от БВП.

· Ясное че нарастващата тенденция за физическите лица трябва да допринесе пропорционално повече данъци за, разлика от юридически лица.
През 2007 г. данъчното облагане на физическите лица представляват 4,7% от БВП, като през същата година на курс за юридически лица е 2,6%. Освен това проучване, в Гърция е показала, че гръцките данъкоплатеца плаща € 1.56 на косвените данъци за всяко евро, 1 от преки данъци.
От друга страна е установено, че 85% от данъчните декларации от физически лица, в Гърция се отнасят за семействата, чиито доходи са под € 30 000 доход праг. А 94% от доходите на физическите лица обявени ежегодно от физически лица са под € 30 000 доход праг.

· Пропуснати ползи от данък върху добавената стойност, която надхвърля 6,6 милиарда евро.
Основната причина е данъчна измама. Гърция води на ЕС, с фигурата на 30%.

· Фактът, че по-голямата част от данъчните постъпления идват от малка част от данъкоплатците (средни доходи работници).
Ето защо е необходимо да се разшири базата доходи за данъчни приходи.

Основните причини за действителната загуба на данъчни приходи в Гърция са:

· Широкообхватни данъчните измами и избягването на данъци,

· Конфликтите в данъчната система на Гърция (безсмислен освобождаване от данъци, еднакво данъчно облагане и т.н.),

· Дефектните механизми за контрол,

· Липса на силни мотиви и стимули за данъкоплатците да разкриват реалните облагаеми доходи,

· Limited прогресивност в данъчното облагане скали,

· Факторите, които водят до падане данък информираност, т. е. прозрачност, сложност и сложен характер на системата, ниско качество на обществените активи и услуги.

Като се има предвид причините за по-горе посочените слабости и дефекти в гръцката данъчна система, гръцкото правителство сега възнамерява да се извърши основна реформа на данъчната система, предназначена, от една страна за намаляване на дефицита на Гърция в ЕС, а от друга да се съживи на гръцката икономика. Целта на реформата на политиката е да се създаде данъчна система, която се откроява, защото са на лице следните характеристики:

· Справедливост: Всеки данъкоплатец трябва да поемат същите принос според неговите средства.

· Преразпределение: Приходи трябва да бъдат преразпределени за целите на ефективно увеличение на публичните приходи, но не трябва да има допълнителна тежест върху ниските и средни доходи.

· Ефективност: Със създаването на мотиви и стимули за насърчаване на данъкоплатците да разкриват реалните облагаемия доход.

· Създаване на производителността, без конфликти.

· Простота без да се създават по-високи административни разходи за гражданите.

· Прозрачност: доверието на гражданите в държавата, трябва да бъде възстановена.

Областите за и акцент на преструктурирането на гръцката данъчна система

· Следните действия трябва да бъдат взети по отношение на данъчното облагане на физическите лица:
а) Въвеждане на еднакъв, прогресивна данъчна скала, насочени към разходите за издръжка на живота индекса за всички доходи,
б) Данъчно облагане на корпоративните дивиденти в съответствие с данъчните скали на физическите лица,
в) премахване на еднакво данъчно облагане,
г) Премахване на данъчните облекчения,
д) Обобщаване на доказване на активите (произход принцип) в данъчните декларации,
е) счетоводни определяне на доходите,
ж) Въвеждане на система на приспадане на приходите за стоки и услуги от облагаемия доход,
з) Данъчно облагане на добавената стойност на дългосрочните сделки на фондовата борса (спекулации печалби) при едновременно компенсиране на щети и загуби.

· Следните изменения ще бъдат въведени за корпоративното подоходно облагане:
а) Прави се да се прави разлика между разпределени и неразпределени печалби,
б) Премахване на освобождаване от данъци / данъчни облекчения за компании,
в) премахване на закона "за водене на книги и данни" (KBS),
г) Налагане на задължението за водене на бизнес сметки в банки, свързване на системите за данни на данъчните власти и създаването на възможност за достъп на данъчните органи,
д) Данъчно облагане на сделки с офшорни фирми,
е) ефикасен контрол на всички сделки в рамките на група дружества.

· Следните мерки трябва да се въведе, ако данъчното облагане на недвижими имоти е съответно:
а) Прилагане на прогресивно данъчно облагане за големите собственици на имоти от 2010 г.,
б) Повторно въвеждане на данъка върху наследството и данък за това, което са известни като родителски дарения, с по-висок данък без сума,
в) ефективно данъчно облагане на офшорните свойства.

· На последно място се предвижда въвеждането на данъчната администрация и контролни механизми за борба с укриването на данъци:
а) Създаване на софтуерна програма за целенасочено одита и изпълнението на данъчни ревизии на базата на известните данни,
б) за проверка на произхода на имуществото на всички данъчни служители и въвеждане на мерки срещу длъжностни лица, чието имущество не може да бъде оправдано от техния доход.Тези мерки ще се разшири до уволнение на служител от длъжност, но официално е бил прекъснат,
в) електронно проследяване и контрол на пазара на горива за целите на борбата срещу черния пазар,
г) електронни и технологична подкрепа за таксата за управление,
д) Разширяване на услуги и системи за електронно управление на интернет с цел предоставяне на допълнителни услуги за данъкоплатците,
е) публикуване на доходите и данъците на бизнеса и на свободна практика в интернет в съответствие с разпоредбите на Закон 2238/1994.

Новият закон, която да регулира всички тези данъчни мерки, е трябвало да бъде приет още през март 2010 година.

842/2010 Закона за данък върху: Промени в действащия Закон за облагане

Новият Закон 3842/2010 въведе много промени в гръцката система за данъчно облагане на доходите и капитала. В тази статия ще обобщим основните промени, които този закон е довело.

А. подоходно облагане

1. Нов данък Скала

Нова данъчна скала е въведена, която не прави разлика между различните източници на доходи.Тази скала включва повече категории данъци, така че да се осигури по-справедливо разпределение на данъчните такси. Освен това, тази скала се предвижда на всеки две години корекция на скалата в съответствие с индекса на цените. В необлагаем минимум за всички данъкоплатци, се определя на 12.000 €. Новият мащаб се променя както следва:

Старият Закон
Приходи стойност Оцени

Нов Закон
Приходи стойност Оцени

Доход (€)

Приложими облагане (%)

Доход (€)

Приложими облагане (%)

0 - 12.000

0

0 - 12.000

0

12.001 - 30.000

25

12.001 - 16.000

18

30.001 - 75.000

35

16.001 - 22.000

24

Над 75,000

40

22.001 - 26.000

26

26.001 - 32.000

33

32.001 - 40.000

36

40.001 - 60.000

38

60,001 - 100,000

40

Над 100,000

45

Новият мащаб е ефективно изместване фокуса от ниски и средни доходи към високи доходи. По-специално, данъчни облекчения за доходите до 40,000 € и е вече на разположение. За да илюстрираме по-горе, ние ще отбележим, че приходите от 25.000 € е намаляване на данък от 310 € (-10%), доходи от 35.000 € е намаляване на данък от 50 € (-1%), докато приходите от 100,000 € е увеличение на данък в размер на 1,350 € (7%).

2. Приходи и необлагаем минимум

Стимулите са въведени за събиране на приходите. Освен това един сегмент на необлагаем минимум е гарантиран от събирането на приходите от пазара на стоки и услуги. Отстъпка се предвижда при обявяването на приходите над поискания праг. Тези приходи са за всички категории стоки и услуги, с изключение на тези, които се отнасят за стоки, на значителна стойност, редовни сметки за телефонни услуги, електроснабдяване, водоснабдяване и т.н., и до степента, до която те са приети за намаляване на доходите или данъчни отстъпки (медицински разходи, наем, застраховки и др.)

Декларацията на приходите и на разходи, които не се изисква за доходите на физическите лица до 6,000 €. За доход до 12,000 € на данъкоплатеца се изисква да декларират приходи в размер до 10% от доходите си. За сумата от 12,000 и над него се изисква да декларират приходи до стойността от 10% от доходите си за първите 12,000 и 30% от приходите за тази част от дохода, която е над 12,000 €. Когато разходите надвишава размера на необходимите средства и са в размер на 15.000 € за индивидуална или 30.000 € за семейство, данъчно задълженото лице има право на данъчно облекчение в размер на 10% от разликата между размера на необходимите средства и сумата, която е са били декларирани.

Когато разходите са по-малко от необходимото количество, данъчно задълженото лице е обвинен в данъчни сума, равна на 10% от размера на разходите, които са важни.

3. Изчисляване на минимален доход на основата на доказателства

Новият законопроект предлага за изчисляване на минимален доход, въз основа на услуги и права на собственост, които се използват от или са във владение на данъкоплатеца. За да се изчисли дохода на данъкоплатеца, следните причини ще бъдат взети под внимание: домове, автомобили, кораби, самолети, плувни басейни, частни училищни такси за обучение и заетост на housemaids т.н.

4. Премахване на независимото данъчно облагане

Независимото данъчно облагане на доходите, е действително премахнато. Тези доходи се облагат с данък в момента по отношение на равни интервали от данъка. Лихвите по банковите депозити в гръцките държавни облигации, се изключват от тази категория, тъй като те са регулирани от действащите разпоредби данък.

Следните са премахнати: независимо данъчно облагане на различни обезщетения и компенсации на работниците и служителите на държавната администрация, за доходите, получени от подписване на договори с професионални футболисти, треньори и т.н., заплатите на тези, които са избрани в местната администрация и т.н.

5. Премахване на данъчните облекчения

Освобождаването от данък общ доход или на доходите на определени фактори се премахват.Финансово-уязвимите групи в обществото, са изключени в някои случаи и въз основа на определени критерии за доход.

6. Определяне на доходите

Към 01.01.2011 определяне на доходите в съответствие с действителните приходи и разходи, генерирани за всички професионалисти, ще бъдат въведени. Всеки специализирани форми на данъчно облагане на някои категории специалисти ще бъдат премахнати. По-специално, определянето на следните собствени приходи ще бъдат създадени:

Такси, камиони за обществено ползване, в обществения транспорт Автобуси, стаи под наем, Къмпинг, механика, архитекти, търговци на дребно, лотария агенции, бензиностанции, павилиони и т.н.

Всичко това са били облагани с основават не на действителните им приходи и разходи, но с фиксирани такси съгласно определени критерии, т.е. на възраст от предприятието. В бъдеще те ще се облагат с данък в съответствие с действителните приходи и разходи.

7. Пропорционално данъчно облагане на дивиденти и надценени акции

Дивиденти и разпределена печалба, събирани от физически лица са включени в облагаемите доходи. Положителна разлика от краткосрочните търговия с акции е облагаема за време, евентуални щети, също попадат в определението на облагаемите капиталови печалби.

8. Онлайн представяне на изявления подоходно облагане

Данък върху доходите отчет за 2011 г. и след това трябва да бъдат изпращани онлайн. А министерското постановление определя типа на електронно подаване, която трябва да се използват и алтернативни начини, чрез които една декларация може да бъде попълнен и подадени (веднага, чрез данъчна служба счетоводство, чрез гражданите сервизни центрове (ΚΕΠ)).

9. Насърчаване на репатрирането на капитали от чужбина

Депозити в банки в чужбина, които ще бъдат прехвърлени в срок от шест месеца, за да представя годишен отчет депозит в Гърция са освободени от данък при условие, че одит на 5% от стойността на инвестицията се изплаща. След шест месеца е изминал период от гръцките власти ще се активира за всеки международен или европейски договор, за да разберете за депозити, направени от гръцките данъкоплатци в чуждестранни банки. А някои част на репатрирани средства, които се инвестират са върнати на данъкоплатците.

Б. данъка върху недвижимите имоти

10. Подмяна на специален данък на недвижим имот (ΕΤΑΚ) с прогресивния данък върху недвижими имоти

Специален данък на недвижим имот е премахнат. Годишен данък върху притежаването на съществени имот е наложена на индивидуално ниво по следната схема:

Стойност на имота (€)

Данъчни коефициент (%)

До 400,000

0

400,001 - 500,000

0,1

500,001 - 600,000

0,3

600,001 - 700,000

0,6

700.001-800.000

0,9

800.001 и повече

1,0

За недвижими имоти над 5.000.000 € 2% лихвен процент ще се прилага в продължение на три години.

11. Преводи и дарения

Текущият данък върху прехвърлянето на недвижими имоти се прилага и при прехвърлянето на акции или дружествени дялове, които притежават и експлоатират недвижими имоти.

С данък от 5% се прилага за дарения на недвижими имоти и 10% в парични средства дарения на юридически лица на публичното право, юридически лица съгласно частното право на не-идеална цел и на други лица, които са освободени до днес.

12. Данъчно облагане на недвижими имоти, притежавани от офшорни компании

Данъчната ставка по отношение на имущество, собственост на офшорни компании, се увеличава от 3% до 15% годишно и всеки изключение данък мито се премахва. В същото време, срокът е създаден за прехвърляне на собственост на физическо лице, при благоприятни условия. Кадастъра офиси или офиси имотния регистър са задължени да информират Централната данъчните администрации в рамките на шест месеца от всички недвижими имоти в рамките на тяхната компетентност и които са собственост на офшорни компании. Те също са длъжни да уведомят Централната данъчните власти за всяка нова регистрация или други изменения в своята документация. В същото време, специален орган, посочен за изследвания и служба за контрол е създадено с цел да събира информация по отношение на предприятия, намиращи се в данъчните преференциални режими, при дружества, в които една офшорна компания е акционер, се проверяват.

В. Корпоративен данък

13. Облагаемата печалба в Неразпределена и разпределена печалба

Данъчното облагане на неразпределените печалби е постоянно намалява от 25% до 20% до 2013 година. През 2010 г. данъчната ставка е намалена до 24%. Окончателният данък върху разпределената печалба (дивиденти) се извършва на нивото на юридическо лице. Се вземат предпазни мерки, така че цялостната данъчна тежест да не надхвърля данъка върху дохода.

14. Облагане на обезщетения в натура на корпоративните ръководители

Поради факта, че някои ръководен персонал на фирми купуват луксозни коли в името на тяхната компания, така че да се показват такива покупки в личния им отчет , са предвидени така, че разходите за транспортиране, поддръжка и заплати, които са платени като посочени в компанията представляват доходи на автомобила потребител (Изпълнителен директор, администратор, председател на съвета на директорите, изпълнителен).

15. Разширяване на обхвата на ДДС

В обхвата на ДДС се разширява и обхваща и финансовите дейности, които понастоящем не са обхванати или да бъдат освободени и кои не са освободени от Директивата на ЕС за ДДС Такива дейности включват тези на адвокатите и нотариусите, чиито услуги не са били обложени с данък до сега.

16. Бизнес данъчни удостоверения от дипломираните експерти-счетоводители. Удостоверение от счетоводители, данъчни консултанти

Задължителните одитори и за по-малките фирми, дипломирани експерт-счетоводители или офиси данъчни консултации, ще потвърди данъчни задължения на дружеството. В съответствие с новия закон, законово установените одитори ще издава сертификат, който ще включва коментари и нарушения по отношение на разпоредбите на данъчното законодателство. Счетоводителите-данъчни консултанти ще извърши проверка на точността и достоверността на отчетените изявления и потвърди дали те отговарят на финансови данни, които произтичат от информация и книги на дружеството. При системата на целеви проверки, данъчната администрация ще извърши проверки на случаен принцип. Ако тези проверки установят данъчни измами санкции ще бъдат наложени на двете дружества, както и одиторски дружества.

17. Подкрепа за млади предприемачи

А три години безмитен режим се въвежда с цел създаването и функционирането на нови фирми, управлявани от лица до 35-годишна възраст.

18. Стимулите на околната среда

Нов стимул се въвеждат във връзка с опазването на околната среда, като данъчни стимули за повишаване на използването на енергия в сградите и намаляване на отражението върху околната среда, причинени от страна на бизнеса. В допълнение, стимули и облекчения се предоставят за опазване на околната среда, изградени с квоти за запазване на неструктурирани земя, които са в рамките на градовете в гъсто изградени зони и за опазване на архитектурното си наследство.

19. Мотиви за научни изследвания

Няма да има увеличение на намаление на облагаемата печалба за фирмите, които прави разходи от технологични иновации, постановено от министъра на образованието, ученето през целия живот и религията.

Частта от печалбата, която произтича от продажбата на стоки, които съдържат международно признат патент на дейност са освободени от данък при три финансови години.

20. Данъчни стимули за инвестиции в и задържане на работните места

Новото законодателство въвежда данък данъчни облекчения по отношение на запазването на работните места за бизнес страда от намаляване на работните места.

ъюзът бюджета за 2010 г., представени от нашите на министъра на финансите Пранаб Mukerjee е получено положително от инвеститорите на фондовата борса. Това е видно от резкия скок на индексите -Sensex и Nifty.

Най-същественият

До момента най-атрактивни, което в бюджета за 2010 г. за физически лица е увеличението на данъка върху доходите плоча граници. Въпреки, че входно ниво плоча за данък общ доход не е променян от Rs.1.6 lakhs, съществува значителен скок в други плочи.

Предложеният нов плочи за данък общ доход са:

10% - Между Rs.1.6 lakhs и 5 lakhs

20% - Между Rs.5 lakhs и 8 lakhs

30% - над 8 lakhs

Според думите на финансовия министър, това предложение ще доведе до освобождаване на около 40% от настоящите данъкоплатци.

Инфраструктура облигации се завръщат

Rs.20, 000 / - е представено като на допълнителен срок за инвестиции в инфраструктурата облигации.Инфраструктура Облигациите са по този начин направи завръщане след 5 години като спестявания възможност за данъчни спестители. Това също така ще се намали данъчната тежест за малцината, които се интересуват от традиционните инструменти за спестяване. Това Rs.20, 000 / - ще бъдат над сегашната граница от Rs.1, 00000 / - в различни данъчни спестовни схеми.

Нова пенсионна схема Push

Обновена тласък е даден на новата пенсионна схема в този бюджет. До сега на Нова пенсионна схема не е намерил много полза от общите публични поради типично начални проблеми, свързани с неговото прилагане.

Нашият министър на финансите предложи да се даде Rs.1000 / - като отправна стимул за всички сметки на отваряне НС "Полиция" в следващите 3 години. Това е добре дошло мярка, тъй като НС "Полиция" е към момента основните Съдействащи схемата за социално осигуряване в Индия.

Жилищни лихвен процент

Финансовият министър заяви, че интересът подкрепа от 1% за евтини жилищни заеми ще бъде разширен, за следващата година също. Това е дар за строителите на селища, както и aadmi AAM на Индия, които не могат да си позволят скъпи къщи. Това е пряка форма на подпомагане на възстановяването на самата икономика.

Подкрепа за развитие на селските народна

Земеделци и хора, сградата е в селските райони на Индия може да има дъх на облекчение. Стопанството заеми са получили удължаване от 6 месеца.

Не само, че новите кредити ще бъдат намалени на правителство подкрепа на намаляване на 2% в лихвените проценти. На практика това води до снижаване на фермата лихвен процент до 5%. Колкото по-рано подпомагане е било ограничено само до 1%.

В селските общини в необработваеми площи да получите подкрепа от продължаване на Махатма Ганди Националната селска работа схемата за гарантиране. Бюджетът е разпределени Rs.40, 000 / - Crores за тази схема, която сега се прилага в цялата страна.

Микрофинансиране поддръжка

Като отчита значителна промяна в развитието, породени от микро-финансови компании в Индия, министър на финансите предложи микрофинансиране фонд за развитие в подкрепа на микро финансови компании. В Rs.400 Crores, фондът размер е малък, но е с десен намерение, този жест е в правилната посока.

Банки Кредити

Rs.16, 500 Crores е в бюджета за осигуряване на етап I капитала, необходим за някои PSU банки. Това ще подобри кредитния капацитет на тези банки. В бюджета за 2010 г. е също така допълнителните разпоредби на капитал за кредитиране на селските райони.

Тези мерки не само ще се стабилизира банките, но също така осигурява най-необходимите мускули за подобряване на кредитния портфейл на банките PSU.

Допълнителни лицензи се планират за частните банки. NBFCs също ще получи шанс да открие банки.Редът и условията ще се обсъжда в детайли след малко.

Данък върху доходите за физическо лице

 • Едно лице в Гърция се дължи данък върху доходите си като служител и за доходите като самостоятелно заето лице. В случай на физическо лице, което отговаря на теста за "постоянно пребиваване" на Гърция, данък се изчислява на доходите си, получени в Гърция и чужбина.
 • чуждестранни местно, което е заето в Гърция плаща данък само върху доходите си в Гърция.
 • За да се счита за местно лице гръцки, животът трябва да бъде доказано, че е в центъра в Гърция. Пребиваване трябва да се установи в Гърция, а не в друга държава. Семейството трябва да бъде със седалище в Гърция и Гърция трябва да бъде място, в което се обучават деца и др.
 • Работодателят е длъжен да приспадне незабавно, всеки месец, сумата на данъци и социални осигуровки, дължими от платен работник.
 • Самостоятелно заето лице е длъжно да правят авансови вноски за данъка върху доходите, които ще бъдат компенсирани за подаване на годишен доклад. В случай на нов бизнес, авансови плащания се изчисляват в съответствие с прогнозите на собственика на предприятието. Авансовите плащания се дължат три пъти в годината.
 • Някои плащания се приспадат от облагаемия доход, както е описано по-долу.
 • Гърция индивидуални ставки на данък общ доход 2009

Данъчни%

Данъчната основа (EURO)

0

1 - 10500

15

10,501-12,000

25

12,001-30,000

35

30,001-75,000

40

75001 и повечеЗа заплатите и доходите пенсия първите 12 000 евро са освободени от облагане.

Гърция корпоративна данъчна

 • Предприятия в Гърция, се облагат с данък върху доходите си в Гърция и от чужбина. Чуждестранните компании в Гърция се облагат с данък само върху доходите, който се генерира в Гърция.

Гърция прираста на капитала

 • За едно дружество капиталова печалба в Гърция се добавя към редовен доход и се облага с данък в същия размер като редовен доход за дружеството, с изключение на специфични случаи, както е определено в закона. За физически лица на данък капиталова печалба е 0% -20%.
 • Сделката за продажба на репутацията или продажба на бизнеса като цяло, се облага с 20% за фирми и физически лица.
 • За фирми капиталова печалба от продажба на акции, търгувани на фондовата борса се облага с данък 10%, ако купи след 01.01.2009.
 • За физически лица, доходи от наеми се облагат със стандартната ставка. Има приспадане на 10% -15% за поддръжката на 15% за документирани разходи, както и за 10% отстъпка за амортизация.

Гърция докладването на данните и плащане


Данъчната година в Гърция е годината, която приключва на 31 декември.
Авансови плащания на данъци са както следва:

 • Индивидуално - Едно лице, чиито доход е само от една заплата, не е задължен да подава годишна. Работодателят удържа данък от служителя и го прехвърля на данъчната администрация на всеки месец.
 • Връщането трябва да бъдат подадени от 02 март след края на данъчната година.
 • В хода на годината, компанията трябва да правят авансови плащания на всеки три месеца. А закъснението при подаване на декларации, след определената дата се наказва с глоба.

Гърция приспадане на данък при източника


Данъчно облагане на служителите
Работодателят е задължен да удържа данък при източника от служител и да прави допълнителни вноски за социално осигуряване.

Гърция социално осигуряване

 • Вноската на работодателя е 28.06% от заплатата. Приносът на служителите е 16%.
 • А самостоятелно заето лице извършва плащания към социалното себе си сигурност.
 • Застраховката покрива пенсия, безработица и осигуряване за грижи.Гърция Други намаления

Данък трябва да бъде удържан при източника от следните плащания на чуждестранни лица въз основа на следното:

 • От дивиденти - 10%.
 • Лихви - 25%.
 • Авторските и лицензионните възнаграждения -20%.

Задължения и данъците върху добавената стойност (ДДС)

ГЪРЦИЯ

 Задължения 5-7% (превозни средства по-висока)

 ДДС 9, 23%

Стратегия за правилното дисбаланси и Модернизиране на икономиката

Гърция има големи дисбаланси. Бюджетният дефицит е достигнал близо 13% от БВП през 2009 година. Публичният дълг

е около 100% от БВП през 2008 година. Фискалната позиция е допълнително предизвикани от две по-дългосрочни тенденции - на

програмирани намаляване на структурните фондове на Европейския съюз от 2013 г. и ценови натиск от бързата

стареене. Дефицитът по текущата сметка също се увеличи до около 11% от БВП, което доведе до бързо нарастване на нетната

външния дълг на повече от 70% от БВП през 2008 година. Това отразява както ниски спестявания и постепенната загуба на

конкурентоспособност по отношение на неговите партньори от еврозоната. Производителността е затруднено от бавен структурни реформи,

и на заплатите и цените инфлацията остава постоянно над средното равнище за еврозоната. Структурен

безработицата остава висока.

Следва да бъдат приоритетни за повишаване на производителността

Увеличаването на производителността и ограничаване на работната заплата са необходими, за да възстанови международната конкурентоспособност, поддръжка

растеж и да намали големия външен дефицит. амбициозни структурни реформи са необходими за насърчаване на

производителността и заетостта. Гръцки на труда и продуктови пазари са твърди с международно сравнение,

, която да показва потенциала за подобряване на производителността, от по-нататъшна либерализация. Стъпки за опростяване на началния

на бизнеса, насърчаване на износа, засилване на конкуренцията, както и либерализиране на професионални услуги са

добре дошли и трябва да се изпълнят бързо. ОИСР симулации показват, че привеждането на продуктовия пазар

разпоредби с най-добрите практики, включително и в мрежовите индустрии, ще се увеличи производителността на труда чрез

около 20%. Сегашната криза го прави още по-важно да се приемат по-гъвкави институции

работната сила, така и на продуктовите пазари. Това би подобрило резултатите от труда на пазара и намаляване на риска от

нататъшно повишаване на нивото на структурна безработица, която вече е високо (около 9%) от международния

стандарти.

Разбиване на БВП на глава от населението в избрани страни от ОИСР, 2008

ІІ. Значимост на данъците за бюджета

Като цяло индивидуален печат бюджет

Въз основа на гореизложеното концесиите и за подпомагане на кредитирането и инвестициите, можем да заключим, че Бюджет 2010 е много много по-щадящи за физическите лица, на Индия. В клас да се радват на заплата в данъчната си се отива да слиза в голям начин. Населението в селските райони може да развесели над техните изходящи парични потоци да слиза и / или отложено. Банки, жилищни предприемачи и хората, които купуват къщи ниска цена може да бъде щастлив с 1% лихва подкрепа.

Гърция данъците върху доходите и данъчните закони

 • Всички данък върху доходите на дадено лице в Гърция е прогресивно. От 2009 г. гръцките отделни се облагат със ставка от 15% - 40%.
 • Изключения се предоставят на данъкоплатците със специфични видове приходи.
 • През 2009 г. основната ставка на корпоративния данък в Гърция е 25%. За гръцки партньорства на данъчната ставка е 20%.
 • 25% корпоративен данък ще бъде намален с 1% на годишна база, като се започне 2010 г., до 20% през 2014 година.

Дългата криза в Гърция и възможните начини от него.

В момента, бюджетният дефицит на Гърция е 12,7% от БВП. През 2009 г. публичният дълг на Гърция надвишава 112% от БВП, в размер на EUR300 млрд. поради тази причина, че кредитните рейтинги бяха намалени до Гърция, най-ниските в тези на еврозоната. Гърция БВП през 2009 г. намалява с 1,5%, а през 2010 г. прогнозира слаб икономически растеж, като лихвените проценти се повишават.

Гръцкото правителство, от своя страна, под натиска на колегите си в Европейския съюз се ангажира за постепенно намаляване на бюджетния дефицит: през 2010 г. - до 8,7% от БВП през 2011 г. - до 5,6% през 2012 г. - до 2,8 %, а най-накрая през 2013 г. - до 2%.

"Европейската комисия препоръчва на Гърция да изготви цялостен пакет от структурни реформи за подобряване на управлението, напредъкът в реформата на пенсионната и здравната системи, подобряване на функционирането на пазара на труда и ефективността на формиране на работната заплата" - се казва в изявление на ЕК. Гърция насърчават да изпращат 10% от средствата от разходната част на текущия бюджет в резерва за непредвидени проблеми в бъдеще.

Освен това ЕС предлага да се намали средната работна заплата в Гърция на държавните служители, включително заплати в централната власт, местната власт, обществени организации и други държавни институции, нарязани на други разходи в държавния бюджет и да се подобри събирането на данъците. Френският министър-председател Франсоа Фийон подчерта общоевропейски план за стабилизиране на положението в Гърция, включително, наред с другото, за засилване на борбата срещу укриването на данъци и въвеждането на нов данък върху луксозните.

Въпреки това, опитите на гръцкото правителство за рязко повишаване на данъците и намаляване на разходите за публичния сектор гигант предизвика масови стачки в страната.

Резултатът от срещата на страните-участнички в еврозоната е: да се отложи отпускането на Гърция finpomoschi за преодоляване на дефицита, както и търсенето от страна на Атина, за да се подготвят за 16-ти март план на допълнителни мерки за бюджетни икономии.

Както беше съобщено след среща на финансовите министри от 16 страни зона Еврогрупата Жан-Клод Юнкер, премиер на Люксембург, еврозоната "е готов да помогне на Гърция, обаче, иска да види усилията за преодоляване на дефицита."

В този случай, Европейската комисия реши да създаде един финансов надзор върху Гърция. Гръцките власти ще бъде отчитане на всички стъпки, които ще предприеме. Първият доклад, да бъде представен в средата на март, Атина трябва да изработи по мерките за намаляване на бюджетния дефицит. А от средата на април, Гърция ще публикува тримесечни доклади за изпълнението на планираните програми. Освен това, що се отнася до Гърция започна наказателна процедура за нарушение на Пакта за стабилност на еврото и предоставяне на статистически данни Атина фалшиви за състоянието на икономиката.

"Не бих сравни проблема за еврозоната и САЩ - на проблема с дълга не е нова за пазарите на американската финансова, и най-важното - на САЩ, въпреки високото равнище на дълга, да има положителен баланс на приходите от инвестиции - заяви ръководителят на аналитичния отдел на ING (International Nederland Group) Корпоративно банкиране Станислав Ponomarenko. - Инвестиции извън САЩ донесе повече приходи от обслужване на дълга страна ". Дълг се превръща в проблем, когато си услуга е скъпо и не са включени в доходите, а Гърция е пивоварната това много проблем.

В този случай, текущото съотношение на замяна на ING счита за достатъчно, и без гръцки фактор, като прогнозира, $ 1,35 и $ 1.3 в дългосрочен план и шест месеца на годината. Намаляване на еврото до $ 1,3-1,35 преди заточване около Гърция, много се очаква от банките - но само в края на 2010 г., когато те може да дойде за първите новини за повишаване на нивата в САЩ.

"Очакваме и се смята, че гръцкото правителство ще предприеме необходимите действия" за намаляване на дефицита от 12,7% за миналата година от БВП до по-малко от 3% през 2012 г., заяви пред репортери в края на седмицата, Жан-Клод Трише. Той каза, че страните от ЕС ще "следи внимателно" за тези мерки.

ІІІ. Ефект на данъците въърху икономиката

Използването на данъчната система, вместо да

Като се има предвид тази информация, тя изглежда да е възможно по принцип да редизайн на гръцката система за данъчно облагане по такъв начин, че като мярка за постигане на намаляване на разходите евро на труда, че Марти има предвид, без да се изисква Гърция или да излезете от еврозоната или жертва събираемост на данъците . Това може да стане чрез:

 • повишаване на ставката на ДДС до 25%;
 • прилагане е еднакво във всички стоки и услуги, произведени в икономиката, и
 • или премахване на данъците върху заплатите като цяло, или да позволяват на фирмите да им сметка изцяло срещу ДДС (от тези две възможности, ние предпочитаме последният, тъй като гарантира продължаване на финансирането на системата за социално осигуряване и същевременно по награждаване на фирми, които изпълняват задълженията си заплати данък).

В таблицата по-долу показва как да стигнем до това заключение. Повишаване на ставката на ДДС до 25% и прави еднакво ще вдигне ДДС колекция от € 21000000000 (от € 31.5 за € 52500000000). Това е същата сума, която може да бъде загубена като позволява на фирмите до кредити техните плащания осигурителните вноски (а именно 28% от заплатите, които работодателите да допринесе за социалното осигуряване) в сравнение с ДДС. Въпреки че ефект върху събираемостта на данъците е неутрална, ефектът върху икономиката не е така. В нашето предложение, общите разходи за труд (сумата от брутната заплата и осигуровките) ще намалее от € 96 млрд. € 75 млрд. евро.Разликата от € 21000000000 е, изразено в проценти, подобно на това Марти е в ума. Въпреки това, при липса на по-ниските и свиване ефекти от девалвацията, въздействието върху конкурентоспособността следва да бъдат по-високи, може би така значително. Разбира се, някои фирми ще се възползвали повече от други. Но, освен ако един иска да възнагради лицата, укриващи данъци, няма да има какво да се оплакват.

Като последна бележка, нека да подчертая, че тази мярка, заедно с други лица, в това число с 13% номинално намаление на заплатите в публичния сектор и на преструктуриране на държавния дълг сектор, притежавани от местни кредитори са успешно прилагани в Аржентина през 2001 година.

Ако не бяха достатъчно, за да предотврати паричните и дългови кризи, които се появяват в края на тази година е, защото - след като е обещал финансова подкрепа в замяна на изпълнението на тези мерки - МВФ изведнъж реши да дръпнете куплунга на Аржентина, като обяви, , през ноември 2001 г., че няма да отпуснат средствата, които той е обещал, като предизвика огромен движат по банкови депозити и държавни облигации, които утаяват на кризата.Надяваме се, че Германия, Франция и други страни в еврозоната няма да направи същата грешка с Гърция, че МВФ прави с Аржентина.

Таблица 1. Как една "фискална девалвация" работи, (в милиарди евро)

Ток

Предложение за

Приходи

Процент

База

На разходите за труд

Процент

Приходи

На разходите за труд

ДДС брутния

31.5

15%

210.0

25%

52.5

ТРЗ кредит

-

21.0

ДДС нетната

31.5

31.5

ТРЗ данък

21.0

28%

75.0

96.0

28%

21.0

75.0

Общо

52.5

52.5


Проблемите на Гърция и потенциалните рискове от други страните от еврозоната са довели до по-голяма нестабилност на световните фондови пазари.

Като се има предвид, че действително финансовите показатели на Гърция са били известни едва през декември 2009 г., смяната на "бичи" тренд "мечка" е логично следствие от реакция на пазарите до такава информация (виж снимка № 1). Също така има голямо влияние върху пазара са имали новини от Дубай, който е поискал кредиторите да прехвърлят плащането на дълговете на държавен фонд Dubai World в продължение на шест месеца. Такова искане за отпускане на кредит в Дубай е един от най-значимите събития от началото на кризата върху целия пазар на суверенен дълг, както и намалени, тъй като евро (спрямо долара) и долара (спрямо йената).

В същото време, служители на ЕС правят всичко възможно за успокояване на пазарите и да ги убеди, че Гърция е в състояние да се справи с проблемите си без пряка финансова намеса от страна на Европейския съюз. По-специално, финансов министър на Люксембург Жан Клод Юнкер заяви в петък, че "не вярва, че финансовата подкрепа е необходима."
Тази увереност се потвърждава и от министъра на финансите на успешното разгръщане на гръцките държавни облигации в четвъртък (4-ти март), както и на гръцкото правителство за решението да се намали с 4.8 млрд. евро държавните разходи с цел намаляване на бюджетния дефицит. Гръцкото правителство е поставил еврооблигации за 5,0 милиарда евро със срок от 10 години, докато търсенето е надвишило предлагането с три пъти.

Въздействието на финансовите дефицити на ЕС за еврото.

Разликата в икономическото развитие на еврозоната членове все още въвеждат силен натиск върху единната валута. От друга страна, американската икономика изглежда е много по-стабилен и балансиран, което прави валутата по-привлекателна за инвеститори, които притежават "бичи" тренд в търговията.

Гърция - не са единствените държави от еврозоната изпитва такива трудности с икономиката и публичните финанси, на други проблемни страни - Испания, Португалия и Италия. Професор в Нюйоркския университет, Нуриел Рубини смята, че в Европейския валутен съюз да се съсредоточат върху политическите и фискална интеграция и идеалното решение би било приемането на формални правила за разпределението на бюджетните разходи в еврозоната и разработването на механизъм на преструктуриране на дълга в рамките на блока. "В противен случай, съмнения за устойчивостта на еврозоната ще се завърне с всеки нов период на рецесия. Рано или късно, съмненията се потвърдят, "- казва един икономист.

ІV. Предложете промени в данъчната политика и ги обосновете. Какъв икономически и социален ефект ще имат предложенията Ви.

Препоръки

За да се бори с ширещата се укриването на данъци, продължителна и по-големите усилия за укрепване на данъчната администрация е необходимо.

Особено внимание трябва да бъде поставен върху изпълнението да се гарантира, че тези в неформалната икономика са заведени

в данъчната мрежа. Одиторски дейности трябва да бъдат подобрени чрез по-добра квалификация на персонала, по-добре

инфраструктура, както и разработване на цялостна система за обмен на информация. Палата трябва

по-добър достъп до "банковата си сметка на данъкоплатците. Администрацията на данъци и социално осигуряване

вноски следва да бъде единна и централизирана събирането им под един орган.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya17:40:09 01 сентября 2019
.
.17:40:08 01 сентября 2019
.
.17:40:07 01 сентября 2019
.
.17:40:06 01 сентября 2019
.
.17:40:06 01 сентября 2019

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: по данъци “Гръцка данъчна система „

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258706)
Комментарии (3483)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru