Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

Название: Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями
Раздел: Остальные рефераты
Тип: реферат Добавлен 09:59:46 11 июля 2005 Похожие работы
Просмотров: 38 Комментариев: 5 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти України

Українська Фінансово-банківська школа


залікова робота


Студента : Вертелецького Дениса Борисовича

Група : 2

Предмет : Банківський маркетинг

Тема : « Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями »


Викладач:

Нікітін А.В., доцент.


КИЇВ УФБШ 1998


В наслідок фінансової кризи відділи комерційних банків які займалися торгівлею цінними паперами фактично залишилися без роботи через те , що ані операції з ОВДП ані з корпоративними цінними паперами не можуть забезпечити відповідного рівня прибутку через надто низький попит. Отже перед керівництвом банків постала задача переорієнтувати відділи цінних паперів на новий сегмент ринку який би забезпечив стабільні доходи банку.

Єдиними цінними паперами обсяг операцій з якими залишається на достатньо високому рівні залишаються боргові зобов’язання.

Якщо пов’язати діяльність з векселями то необхідно вирішити наступні питання :

 1. Емітент

 2. Якщо підприємства, то якої галузі.

 3. Які саме операції з векселями ( спекулятивні чи посередницькі )

Для того щоб дати відповідь на ці питання проведемо дослідження ринку векселів.

Основою для дослідження будуть взяті дані по операціям з борговими зобов’язаннями на площадці Інформаційно – аналітичного центру “911” , що публікуються у щотижневому журналі “ Фондовий ринок України”.

Часовий лаг на якому буде проведено дослідження з 1.10.98 року по 1.12.98 року. Незначний проміжок пояснюється тим , що даний ринок лише формується і навіть якщо взяти більший лаг ми не отримаємо значних відмінностей.


Як можна побачити з Таблиці 1 та Малюнка 1 ціни на векселі основних емітентів коливаються в дуже незначних проміжках. Цей факт в поєднанні з тим , що в основному співвідношення попиту і пропозиції на ринку векселів становить 1 : 8 (з незначними відхиленнями) дає змогу зробити висновки , що проводити спекулятивні операції з векселями недоцільно через незначні прибутки при значних витратах на прогнозування та ін. Також не на користь спекулятивних операцій свідчить бажання більшості банків зменшити рівень ризику по всіх своїх операціях. Отже залишаються посередницькі операції . Найбільш вигідною з посередницьких операцій з цінними паперами ( за рівнем прибутковості ) на даному етапі є оплата векселями рахунків клієнтів за спожиті товари та послуги.

Дана операція базується на тому, що майже всі векселя , що знаходяться в обігу можна використати для сплати товарів та послуг куплених у емітентів , зекономивши при цьому значні кошти. Так векселя “Енергоатому”, НДЦУ, векселя атомних станцій, векселя обласних енергетичних компаній можна використати для оплати рахунків за спожиту електроенергію, при цьому дисконт складе від 70 до 30 відсотків. Векселя Укртелекому можна використати для сплати рахунків за міжнародні телефонні переговори , надані Укртелекомом.

Схема даної операції наступна банк укладає з клієнтом угоду , за якою банк кожен місяць погашає заборгованість клієнта за енергоносії, телефонні розмови та ін. зі знижкою яка дорівнює від 1/3 до Ѕ від ставки дисконту на вексель. Після погашення заборгованості укладається акт про погашення заборгованості і на підставі такого акту клієнт перераховує банку належну суму.

При цьому можливі різні схеми розрахунків : з розбиттям суми на части, оплата з відстрочками та ін. дані схеми необхідні , що заохотити клієнта до нових операцій. Векселя можна отримувати як при первинному розміщенні у емітента, так і на вторинному ринку.

Вигоди для клієнта від даної операції :

 1. економія коштів від 10 до 30 % і при цьому клієнт не має жодного клопоту по оформленню документів з постачальником , все це бере на себе банк.

 2. можливість відстрочити платежі

Вигоди для банка :

 1. різниця між дисконтом по векселю і дисконтом для клієнта дає можливість забезпечити рентабельність даної операції на рівні 10 – 15 % ,

 2. залучення нових клієнтів до банку через надання нової послуги,

Сегментація клієнтів повинна проводитись за наступними параметрами

 1. За споживаним продуктом ( електроенергія, газ, телефонні розмови та ін. )

 2. За постачальниками цього продукту

 3. За обсягами операцій

 4. За термінами сплати

При цьому перші три критерії сегментації взаємопов’язані ( Малюнок 2 ) 4 критерій використовується для ранжування отриманих груп клієнтів у часі.

Задача такого сегментування визначити :

 1. Які векселі треба купувати

 2. В який час купувати

 3. В яких обсягах купувати

Сегментувавши таким чином клієнтів банк зможе найефективніше використати фінансові ресурси.

Також необхідно провести сегментування клієнтів за критерієм повернення коштів. Кожен сегмент це буде 1 робочий день, всі клієнти будуть розподілені по датах повернення коштів. Дана сегментація потрібна для того , що рівномірно розподілити повернення коштів від клієнтів.

Таблиця 1 Динаміка вартості векселів основних емітентів


18 сент

1998

25 сент

1998

12 окт

1998

26 окт

1998

31 окт

1998


min

Max

min

Max

min

Max

min

max

min

max

Енергоатом

25%

38%

25%

38%

25%

38%

26%

38%

26%

38%

Укргазпром

56%

61%

55%

65%

52%

53%

50%

58%

53%

60%

НДЦУ

45%

49%

45%

52%

45%

52%

45%

55%

45%

55%

Укртелеком

71%

75%

70%

75%

70%

80%

70%

80%

70%

80%
Малюнок 1 Динаміка вартості векселів основних емітентів


Малюнок 2 Сегментація клієнтівТОВАР 1


ТОВАР 2


Постачальник 1


Постачальник 2Постачальник 3Постачальник 4План виходу на ринок з даною послугою складається з 2 етапів ( Таблиці 2,3 ) і має наступний вигляд :

1 Етап

 1. Проводиться сегментація всіх клієнтів які є споживачами продукції основних емітентів векселів.

 2. Проводиться вибір найбільш прибуткового з векселів. Цей вексель буде основою для початку операцій.

 3. Вибирається 10 клієнтів зі найстабільним надходженнями. Ця група буде початковою.

 4. На протязі 1 місяця проводиться роз’яснення серед цієї групи. Дане розїяснення вкючає в себе :

А) Письмове повідомлення керівництва підприємства про відкриття нової послуги

Б) Співбесіда з керівництвом клієнта.

В) Розробка основних умов угоди між банком і клієнтом

 1. В цей же час складається План купівлі векселів , погашення заборгованості, та оплати клієнтами наданих банком послуг.

 2. Через місяць у відповідності до розробленого плану починаються операції за новою послугою, одночасно проводиться рекламні та роз’яснювальні роботи серед наступних 5 підприємств і розробляється новий План.

 3. Таким чином проводиться додавання нових клієнтів по 5 одиниць кожного місяця на протязі 6 місяців. Через 6 місяців 1 етап завершується.

2 Етап

 1. Проводиться повторне повне сегментування клієнтів для врахування змін, що могли відбутися

 2. На другому етапі ставиться задача досягти швидкості обертання грошей 2 одиниці на місяць по векселях першого етапу.

 3. За рахунок цього буде скорочено обсяги необхідних оборотних коштів

 4. За рахунок даного скорочення буде формуватися фонд для залучення до операцій нових векселів.

 5. Принцип відбору клієнтів та їх кількість по нових векселях на 2 Етапі подібний до принципу на 1 Етапі. Кількість підприємств по векселях 1 Етапу збільшується у відповідності з даними Таб. 3.

 6. Тривалість 2 Етапу шість місяців.

Обмеження прогнозування терміном в 1 рік пояснюється тим , що даний ринок дуже динамічний і за 1 рік можуть статися дуже значні зміни.Таблиця 2 Перший етап виходу на ринок
Первоначальный

капитал

200 000

Рентабельность

11%

Ежемесячный

прирост оборота

20%Период

Прогнозный оборот

за месяц

Доход

на конец месяца

Оборотные средства

Кол-во оборотов

капитала

Кол-во

предприятий

1 месяц

350 000

38 500

238 500

1,8

10

2 месяц

525 000

57 750

296 250

1,8

15

3 месяц

700 000

77 000

373 250

1,9

20

4 месяц

875 000

96 250

469 500

1,9

25

5 месяц

1 050 000

115 500

585 000

1,8

30

6 месяц

1 225 000

134 750

719 750

1,7

35

Итого


519 750

Варианты платежей

по группам

Доля

предприятий

10 000

0,5

5 000

50 000

0,4

20 000

100 000

0,1

10 000
Средний платеж

1,0

35 000,0
Таблиця 3 Другий етап виходу на ринок


Период

Потребность в оборотных средствах

Деньги которые банк может изъять из оборота включая прибыль

(комулятивно)

Прибыль

на конец месяца

Оборотные средства, после ивестиций в новые векселя 200 000 в 7 месяце и изъятия первоначально инвестированного капитала в 9 месяце

Кол-во оборотов

капитала

Кол-во

предприятий

7 месяц

647 500

14 700

142 450

662 200

2,0

37

8 месяц

682 500

144 550

150 150

812 350

2,0

39

9 месяц

717 500

197 250

157 850

770 200

2,0

41

10 месяц

787 500

353 200

173 250

943 450

2,0

45

11 месяц

840 000

641 450

184 800

1 128 250

2,0

48

12 месяц

875 000

1 087 200

192 500

1 320 750

2,0

50

Итого за 6 месяцев


1 087 200

1 001 000

Варианты платежей

по группам

Доля

предприятий

10 000

0,5

5 000

50 000

0,4

20 000

100 000

0,1

10 000
Средний платеж

1,0

35 000,0
Таблиця 4 Другий етап, векселя 2 групи
Первоначальный

капитал

200 000

Рентабельность

11%

Ежемесячный

прирост оборота

20%Период

Прогнозный оборот

за месяц

Доход

на конец месяца

Оборотные средства

Кол-во оборотов

капитала

Кол-во

предприятий

7 месяц

350 000

38 500

238 500

1,8

10

8 месяц

525 000

57 750

296 250

1,8

15

9 месяц

700 000

77 000

373 250

1,9

20

10 месяц

875 000

96 250

469 500

1,9

25

11 месяц

1 050 000

115 500

585 000

1,8

30

12 месяц

1 225 000

134 750

719 750

1,7

35

Итого


519 750
Прибыль банка за год

1 301 900


Висновки


При існуванні постійної пропозиції векселів на фондовому ринку зробивши інвестиції в розмірі 200 000 грн. За 1 рік банк може повернути інвестиції заробити 1 301 900 грн. чистого прибутку при мінімальній прогнозній рентабельності операції, яка фактично може виявитися дещо більшою.

Провівши обгрунтоване сегментування клієнтів банк зможе зекономити значну суму коштів через підвищення коефіціенту їх обертання. Треба також зазначити , що вартість збору інформації для сегментування буде дуже низькою, бо ця інформація є внутрібанківською.

Але треба зазначити , що через те, що потреби клієнтів і ринок векселів є дуже динамічним необхідно проводити щоденні дослідження змін по сегментах клієнтів.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Кириченко О. і інш. Банківський менеджмент. : Навч. посібник для вищ. навч. закл. - К.: Основи, 1999. - 671 с.

2. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 128 с.

3. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке./Худ оформ. В.М. Шторгина.Тернополь:АО "Тарнекс",К.: ЦММС "Писпайп", 1993.-656 с.

4. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.:ИПЦ"Вазар Ферро",1994. - 320с.

5. Уткин Э.А. "Банковский маркетинг", - М.: "Инфра-М", 1995.

Ресурси інформаційної мережі Internet:

http://www.marketing.spb.ru

6. Гурьянов С.А. Маркетинг банковских услуг. / под общ. ред. д.э.н. , проф. Томилова В.В.

7. Дерюгина С. Комплекс маркетингових комуникаций: элементы, их формы и содержание.

8. Докучаева С.А. Методы расчетов бюджета стимулирования.

9. Наумов В.Н. Маркетинг сбыта.

10. Кеворков В.В., Леонтьев С.В. Политика и практика маркетинга на предприятии

12. Рекламні оголошення. //Бизнес, 1999, № 23, 34, 42, 43

13. Програма "Лето-99" от КБ "Приватбанк". // Украинская инвестиционная газета, 1999, № 34.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана16:05:11 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент21:06:18 09 июня 2018
Спасибо, выручили! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:50:26 09 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений21:38:57 18 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
10:58:47 24 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201717)
Комментарии (2213)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru