Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Геополітичне розміщення Різноманітність і багатство української природи Різноманітність і бага

Название: Геополітичне розміщення Різноманітність і багатство української природи Різноманітність і бага
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 11:43:25 24 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 6 Комментариев: 12 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат

на тему:

“Геополітичне розміщення.

Різноманітність і багатство української природи. Природні ресурси.”

Геополітичне розміщення. Різноманітність і багатство української природи. Природні ресурси.

Геополітичне положення.

Термін “геополітика” вперше застосував шведський державознавець Р.Чьєлен у праці “Держава як форма існування” (1917 р.). Геополітика як наукова дисципліна вивчає форми політичного життя економічних, політичних і територіальних інтерсів тієї чи іншої країни у певних регіонах. Спроби силою перекроювати кордони засуджується більшістю країн світу і міжнародною громадкістю. Вони є протиправними та оцінюються як агресивні устремління. В попередні роки цей термін у нас не вживається і дослідження з геополітики не велися. Отже геополітичне положення України та її етнічних земель оцінюється в контексті зімн, що відбувалися і відбуваються в економічному та політичному житті колишнього Союзу РСР, його республік, насамперед тих, які розташовані близько від її кордонів ведуть інтенсивний гсоподарський обмін, мають постійні національно-культурні контакти.

У продовж останніх століть геополітична ситуація усього східного регіону України визначалася її колоніальним статусом у складі Російської імперії.

Природні ресурси України.

Природно-ресурсний потенціал України значний і різноманітний. В умовах інтенсифікації господарської діяльності винятково важливого значення набуває вивчення і раціональне використання земельних, мінерально-сировинних, водних, кліматичних, лісових, рекреаційних та ін.

Україна належить до регіону, природні ресурси якого відносно добре вивчені, інтенсивно розробляються й використовуються у господарській діяльності як республіки, так і багатьох країн світу. Цьому сприяють значна територіальна концентрація виробництва й населення, високий рівень розвитку продуктивний сил, вигідне економічно-георгафічне положення, у ряді випадків унікальних ресурсів, зокрема мінерально-сировинних, земельних, реакційних тощо.

Незважаючи на відносну обмеженість території, Україна має багаті поклади цінних корисних копалин, великі масиви відомих своєю високою природною родючістю грунтів, особливо чорноземів, значні запаси прісних вод, сприятливі кліматичні умови, різноманітні та всесвітньо знані реакційні ресурси тощо. Природні умови та ресурси України – один з головних факторів розвитку й спеціалізації її господарства, формування транспортно-економічних звязків. Раціональне використання природних ресурсів, посилення уваги до всебічного ресурсозбереження – важливе і відповідальне завдання.

У важливого виробника землеробської і тваринницької продукції перетворилася і західна частина України, яку в середині ХІVст. Австрія, а після Першої світової війни розділила Польша, Румунія, і Чехо-Словатчина.

Та не тільки унікальні природні багатства і сприятливі грунтово-кліматичні умови манили завойовників, Росію, наприклад, приваблювала давня і респектабельна історія, УКР, а також її вигідне розташування на пограниччі з країнами Центральної та Зх. Европи. Україна відігравала для Росії виняткову і багатопланову геополітичну роль і робила останню соліднішою, більш європейською, перетворювала її в державу, з певними національними традиціями, численними культурними надбаннями. Усе це призвело до того, що, врешті-решт, більшість росіян узагалі не уявляє свого існування без України. Оцінка демографічної ситуації даних країн за останні століття переконливо свідчить про це. Формувалася і згадом стала навіть загально-визнаною думка, що розвиток Росії не можливий без України, а розвиток останньої, як складової частини Росії неможливий без неї. Словами робилося все для унеможливлення виходу України з геополітичної орбіти Росії на шлях самостійного розвитку.

Не лише для Росії, Україна була ласим “кусочком”.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya03:51:41 27 августа 2019
.
.03:51:40 27 августа 2019
.
.03:51:39 27 августа 2019
.
.03:51:38 27 августа 2019
.
.03:51:38 27 августа 2019

Смотреть все комментарии (12)
Работы, похожие на Реферат: Геополітичне розміщення Різноманітність і багатство української природи Різноманітність і бага

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(259896)
Комментарии (3518)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru