Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Валютні курси

Название: Валютні курси
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 04:47:39 25 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 8 Комментариев: 12 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Пошукова робота на тему:

Валютні курси


Обмінний курс валюти є тим ключовим фактором , що зв'язує економіку країни з іншим світом . Розрізняють два види обмінних курсів : номінальний і реальний . Номінальний обмінний курс - це відносна ціна валют двох країн . Реальний - відносна ціна товарів , зроблених у двох країнах . Припустимо , що американська машина коштує 1000 доларів , а аналогічна російська - 6 млн. карбованців . Щоб порівняти ці ціни їх потрібно виразити в одній валюті . При обмінному курсі в 4500 руб./дол виходить , що американська машина коштує 4,5 млн. карбованців . Це значить - ціна російської машини дорівнює 1,33 ціни американської . Приклад показує , що реальний обмінний курс залежить від номінального курсу , цін товарів у національних валютах і розраховується по формулі :

Р = Н * Ц1 / Ц2

Де Н - номінальний обмінний курс , Ц1 -рівень цін в одній країні , а Ц2 - в іншій . Звідси :

Н = Р * Ц2 / Ц1

Вільний флоатинг

Давайте розглянемо валютний ринок в умовах вільного флоатинга , коли реальний обмінний курс дорівнює 1 , тому що попит та пропозиція валюти регулюються за рахунок законів вільної конкуренції . Для чистоти моделі припустимо , що міжнародного кредитування , запозичення , а також спекуляції не існує .

Ця передумова має на увазі , що іноземна валюта використовується тільки в угодах по чи експорті імпорту товарів і послуг . Імпортери повинні одержати іноземну валюту , щоб оплатити свої рахунки за кордоном . Отже , імпорт є джерелом попиту на іноземну валюту . Експорт же , навпаки , являє собою джерело її пропозиції . На ринку пропозиція з боку експорту зустрічається з попитом з боку імпорту . У такий спосіб встановлюються обмінні курси.

На малюнку 1 показаний ринок іноземної валюти в стані рівноваги .

Y


надлишок S

5000

А

4500

4000

дефіцит

М

0 X мал.1

По осі Y ми відкладаємо обмінний курс , чи , іншими словами , карбованцеву ціну іноземної валюти , у даному випадку американського долара . Відповідно, ріст обмінного курсу на цьому малюнку означає здешевлення карбованця і навпаки .

По осі Х ми відкладаємо кількість іноземної валюти . Але її пропозиція S являє собою загальну вартість експортних доходів у карбованцях , а попит M - загальну вартість імпорту в карбованцях .

При вільному флоатинге валютний курс є тією ціною , що приводить валютний ринок у стан рівноваги ( крапка А на мал. 1 )

Якщо рівень внутрішніх і зовнішніх цін залишається постійним , то у випадку здешевлення вітчизняної валюти падають ціни на наші товари за кордоном , попит на них росте , відповідно ростуть витрати на експорт , а витрати на імпорт скорочуються . Отже , зниження курсу національної валюти стосовно валют інших країн вигідно експортерам , а підвищення - імпортерам .

Припустимо , що ВНП Росії росте . Це значить , що збільшується рівень доходів населення й у місці з ним попит на імпорт . Тоді крива М переміститься в положення М1 . У цьому випадку при первісному обмінному курсі величина вітчизняного попиту на імпорт виявиться в крапці А1 . Але доходи від експорту усе ще відповідають крапці А. Різниця між витратами на імпорт і доходами від експорту АА1 являє собою надлишок попиту на іноземну валюту . Якщо центральний банк не втручається , то валютний курс регулюється самостійно . Він виросте досягаючи нової рівноваги в крапці А2 .

Y

S

5000 А2

4500 А А1

М М1

0 X

мал. 2

Фіксовані валютні курси

Розглянемо тепер систему фіксованих валютних курсів . Класичним прикладом є так називаний золотий стандарт . От три основні правила золотого стандарту :

1 Держава фіксує ціну золота , а , отже , і вартість своєї грошової одиниці в золотому вираженні .

2 Держава підтримує конвертованість вітчизняної валюти в золото . Іншими словами зобов'язано на першу вимогу чи купувати продавати вітчизняну валюту за золото будь-якому бажаючий .

3 Держава повинна мати запаси золота , рівні по вартості випущеному в звертання кількості грошей. Тобто держава випускає гроші тільки тоді , коли купує золото , і знищує їх , коли продає .

Поза сумнівом , що останнє правило є основним при системі золотого стандарту . Тому що його недотримання веде до дефіциту чи золота грошей ( звичайно золота , по цілком зрозумілих причинах ) і , отже , до гіперінфляції .

Щоб зрозуміти як адаптується платіжний баланс в умовах золотого стандарту припустимо , що світ складається з двох країн - Сполучених Штатів і Великобританії і ходіння мають валюти тільки цих країн : долар і фунт стерлінгів . В обох цих країнах діє золотий стандарт . Нехай валютний паритет буде дорівнює 20,67 дол. за унцію золота в Сполучених Штатах і 4,25 фунти за унцію золота у Великобританії . З цього випливає , що валютний курс долара до фунта дорівнює 4,86 дол. за фунт . Тепер представимо , що в США відбулося збільшення витрат на імпорт ( мал.3 ) . Пряма М , як і у випадку вільного флоатинга , переміститься в положення М1 . Утвориться дефіцит платіжного балансу AA1 . Тільки тепер курс не буде рости вище 4.86 дол. за фунт . Тому що будь-яка людина може купити золото в Сполучених Штатах по 20,67 дол. за унцію і продати його в Англії по 4,25 фунти стерлінгів за унцію , що і роблять імпортери . Згодом обсяг золота і , відповідно грошова маса в США зменшуються , а у Великобританії навпаки - збільшуються , тому що англійському центральному банку потрібно надрукувати додаткова кількість фунтів стерлінгів , щоб купити золото в американських імпортерів .

У відповідь на скорочення грошової маси США , витрати , включаючи витрати на імпорт , теж скорочуються . Це змушує криву М1 поступово зрушуватися вліво . У той же час у Великобританії в зв'язку зі збільшенням грошової маси витрати , включаючи і витрати на американський експорт , ростуть . Отже в США зростає доход від експорту .Пряма Х починає зрушуватися вправо , поки в крапці А2 не зустрінеться з прямої М . У цей момент дефіцит буде усунута і рівновага відновиться .

Y M M2 M1


A A2 A1


S S2


мал. 3

У такий спосіб можна затверджувати , що при золотому стандарті діє , хоча і не миттєвий , але теж автоматичний процес регулювання . Однак необхідно обов'язково випливати трьом перерахованим вище правилам .

У світовій економіці золотий стандарт діяв протягом більшої частини XIX і початку XX вв. Правда він був не зовсім ідеальним тому , що на практиці не можливо забезпечити співвідношення золота і грошей 1:1 , але система все-таки діяла автоматично , доти поки підтримувалася конвертованість валют . Однак під час світових воєн і фінансових криз вона припинялася . Наприклад грошова система США була формально зв'язана з золотом аж до 1971 року , хоча американські громадяни втратили право звертати гроші в золото ще в 1934 році .

Тому що підтримувати золотий стандарт ставало усе сутужніше і сутужніше , у 50-і роки нашого сторіччя був уведений доларовий стандарт , при якому країни фіксували вартість своїх валют у доларах . Вони повинні були зберігати визначений резерв доларів і в меншому ступені золота , що міг бути використаний для задоволення вимог на іноземну валюту При доларовому стандарті центральні банки , не будучи зв'язаними строгими правилами , змінювали грошову масу , щоб впливати на безробіття й інфляцію .

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya03:46:28 27 августа 2019
.
.03:46:27 27 августа 2019
.
.03:46:26 27 августа 2019
.
.03:46:26 27 августа 2019
.
.03:46:25 27 августа 2019

Смотреть все комментарии (12)
Работы, похожие на Реферат: Валютні курси

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.



Результаты(260366)
Комментарии (3522)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru