Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Вартість обєкта інвестиційної власності

Название: Вартість обєкта інвестиційної власності
Раздел: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Тип: контрольная работа Добавлен 19:03:44 26 ноября 2010 Похожие работы
Просмотров: 4 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Кафедра міжнародної економіки

Контрольна робота

з дисципліни: «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку»

Зміст

1. Процедура створення МСФЗ

2. Інвестиційна власність. Первісна оцінка, подальші витрати та оцінка

Практичне завдання

Список літератури


1. Процедура створення МСФЗ

МСФЗ розробляються відповідно до офіційної системи належних правових процедур та в процесі широких міжнародних консультацій, у яких беруть участь бухгалтери, фінансові аналітики та інші користувачі фінансових звітів, ділова спільнота, фондові біржі, регулювальні та правові органи, викладачі та інші зацікавлені особи та організації багатьох країн світу. На публічних засіданнях, які відкриті для спостерігачів, РМСБО надає Дорадчій раді зі стандартів консультації стосовно основних проектів, рішень щодо порядку денного та пріоритетів у роботі, а також обговорює технічні питання. Офіційна належна правова процедура (як правило, але не обов'язково) складається з таких етапів (етапи, які потрібні згідно з положеннями Конституції Фундації КМСБО, помічені зірочкою*):

а) прохання до персоналу ідентифікувати та переглянути всі питання, пов'язані з певною темою, а також розглянути застосування Концептуальної основи РМСБО до цих питань;

б) вивчення національних вимог до бухгалтерського обліку та практики, а також обмін думками з цих питань із національними органами, що встановлюють стандарти;

в) консультування ДРС щодо доцільності внесення певної теми до порядку денного РМСБО;

г) створення консультативної групи для надання РМСБО консультацій щодо проекту;

г) публікація документа для обговорення, щоб отримати коментарі громадськості;

д) публікація Проекту для обговорення, затвердженого щонайменше вісьмома членами РМСБО із правом голосу разом із особливими думками, висловленими членами РМСБО* (щоб отримати коментарі громадськості);

є) публікація основи для висновків разом із Проектом для обговорення;

є) розгляд усіх коментарів, одержаних протягом періоду надання коментарів, щодо документів та проектів для обговорення;

ж) розгляд доцільності проведення публічного слухання та випробування практикою і, якщо вони вважатимуться доцільними, проведення такого слухання та випробування практикою;

з) ухвалення стандарту щонайменше вісьмома членами РМСБО із правом голосу та включення до опублікованого стандарту певних особливих думок;

и) публікація разом із стандартом основи для висновків, яка пояснює (серед інших питань) етапи належних правових процедур РМСБО та розглядає отримані коментарі стосовно проекту для обговорення.

2. Інвестиційна власність. Первісна оцінка, подальші витрати та оцінка

Інвестиційна власність визнається як актив тільки коли:

1. існує імовірність того, що інвестиційна власність у майбутньому принесе економічні вигоди і

2. вартість інвестиційної власності може бути надійно оцінена.

Вартість об'єкта інвестиційної власності включає первісні витрати на придбання, а також витрати на розширення, реконструкцію й обслуговування об'єкта.

Компанія не включає витрати на ремонт і поточну експлуатацію у вартості інвестиційної власності. Такі витрати відбиваються в звіті про прибутки і збитки в міру їхнього виникнення.

Витрати на обслуговування, насамперед , включають витрати на оплату праці, сировина і матеріали, а також можуть включати витрати на запасні частини.

Компанія визнає витрати на заміну конструктивних елементів об'єкта інвестиційної власності в момент виникнення таких витрат.

Вартість замінених елементів списується з балансу.

Об'єкт інвестиційної власності спочатку оцінюється по витратах на його придбання.

Вартість інвестиційної власності включає ціну покупки і всі прямо зв'язані з придбанням витрати.

Вартість спорудженого компанією об'єкта інвестиційної власності визначається на момент завершення чи будівництва реконструкції. До моменту завершення будівництва компанія для обліку об'єкта застосовує МСФО 16. З настанням цього моменту об'єкт переводиться до складу інвестиційної власності і до нього починає застосовуватися МСФО 40.

Приклади витрат, що повинні відбиватися як витрати і не можуть бути капіталізовані:

(і) витрати, зв'язані з пуском підприємства (за винятком ситуацій, коли існує необхідність приведення об'єктів у стан, при якому вони можуть функціонувати у виробничому режимі, обумовленим керівництвом компанії),

(іі) експлуатаційні витрати, що виникли до того, як об'єкти інвестиційної власності досягли запланованих експлуатаційних характеристик,

(ііі) наднормативна величина матеріальних витрат, витрат на оплату праці, інших ресурсів, використовуваних у чи будівництві реконструкції об'єктів власності.

Якщо продавцем надається розстрочка платежу за об'єкт інвестиційної власності, його вартість визнається в обліку покупця за ціною, що не включає відсоток за розстрочку. Різниця між загальним обсягом виплат і погодженою ціною визнається протягом періоду розстрочки платежу як витрати на виплату відсотків.

Первісні витрати на сплату відсотків по орендованих об'єктах, класифікованим як інвестиційну власність, враховуються як витрати на фінансову оренду відповідно до МСФО 17. Об'єкти враховуються по найменшій оцінці зі справедливої вартості і поточної вартості мінімальних орендних платежів. Сума, еквівалентна встановленій оцінці об'єкта, визнається як зобов'язання.

Вартість об'єкта інвестиційної власності, придбаного в обмін на негрошовий (немонетарний) актив, оцінюється по справедливій вартості переданого активу, за винятком наступних ситуацій:

(1) передача об'єкта здійснюється на безоплатній основі; або справедлива вартість отриманого/переданого активу може бути надійно визначена.

Отриманий актив оцінюється приведеним вище способом, навіть якщо компанія не може негайно списати переданий актив.

Якщо придбаний актив не оцінюється по справедливій вартості, його вартість виміряється по балансовій вартості переданого активу.

В обліковій політиці компанія повинна вибрати або спосіб обліку по справедливій вартості, або спосіб обліку по витратах на придбання (будівництво) у відношенні об'єктів інвестиційної власності.

Перехід від обліку по фактичних витратах до обліку по справедливій вартості може сприяти кращому представленню інформації у фінансовій звітності. Дуже малоймовірно, що зворотний перехід приведе до представлення більш достовірної інформації.

МСФО40 вимагає, щоб усі компанії визначали справедливу вартість інвестиційної власності, або як бухгалтерську оцінку (якщо компанія використовує облік по справедливій вартості) або для розкриття інформації в звітності (якщо компанія використовує облік по фактичних витратах).

Справедлива вартість повинна визначатися незалежним оцінювачем, що має:

- відповідну професійну кваліфікацію, а також,

- свіжий досвід оцінки об'єктів, що відносяться до відповідного типу інвестиційної власності.

Після первісного визнання об'єктів власності в сумі витрат на їхнє придбання (будівництво), компанія, що веде облік по справедливій вартості, оцінює усі свої об'єкти інвестиційної власності по справедливій вартості.

Орендар повинний застосовувати оцінку по справедливій вартості у відношенні інвестиційної власності, отриманої за договором операційної оренди.

Прибуток/збитки від зміни справедливої вартості відбиваються в звіті про прибутки і збитки в періоді їхнього виникнення.

Визначення справедливої вартості припускає одночасну передачу об'єкта власності при продажі і його оплаті покупцем.

Справедлива вартість об'єкта інвестиційної власності визначається без обліку витрат, що виникають при його продажі.

Справедлива вартість об'єкта інвестиційної власності відбиває стан ринкових цін за станом на звітну дату. Оскільки ринкові умови можуть мінятися, сума, представлена як справедливу вартість, також підлягає зміні.

Справедлива вартість інвестиційної власності відбиває поточний доход від здачі її в оренду, а також економічно обґрунтовані припущення про величину орендного доходу і передбачуваних платежів у зв'язку з майбутньою передачею в оренду.

Визначення справедливої вартості відноситься до "обізнаних сторін", що означає, що покупець і продавець мають інформацію, що включає:

- технічні характеристики об'єкта інвестиційної власності,

- існуючі і потенційні можливості експлуатації об'єкта, а також

- ринкові ціни на аналогічні об'єкти за станом на звітну дату.

Справедлива вартість відрізняється від вартості використання.

Зазначені поняття розкриваються в МСФО 36 „Знецінення активів".

Справедлива вартість відбиває ціну об'єкта інвестиційної власності на відкритому ринку.

Вартість використання відбиває розрахунки компанії щодо вартості об'єкта інвестиційної власності, що можуть бути не застосовні при наявності відкритого ринку. У зв'язку з цим, справедлива вартість не відбиває наступних факторів, що недоступні обізнаним, бажаючим здійснити угоду покупцям і продавцям:

(1) додана вартість, створена в результаті формування портфеля інвестиційної власності, що має різне місцезнаходження;

(2) синергії (об'єднання) інвестиційної власності й інших активів;

(3) юридичні права або юридичні обмеження, характерні тільки для дійсного власника власності; а також

(4) податкові привілеї чи податкові витрати, характерні для дійсного власника.

При визначенні справедливої вартості інвестиційної власності компанія враховує конструктивно зчленовані предмети (основні засоби) у складі інвестиційної власності.

Справедлива вартість об'єктів інвестиційної власності:

- не відбиває майбутніх капітальних витрат по удосконаленню чи розширенню об'єктів

- не відбиває економічних вигод від майбутніх витрат.

Можлива ситуація, що коли вартість платежів, що відносяться до інвестиційної власності, буде перевищувати поточну вартість максимальної орендної плати.

МСФ0 37 Резерви, умовні зобов'язання й умовні активи повинний застосовуватися для визнання зобов'язання і встановлення його величини.

У виняткових випадках справедливу вартість інвестиційної власності неможливо вірогідно оцінити. Це відбувається, коли угоди з аналогічними об'єктами нерухомості на ринку рідкі, а альтернативна оцінка справедливої вартості інвестиційної власності (наприклад, заснована на прогнозуванні дисконтованих потоків коштів) відсутня.

У подібних випадках варто враховувати інвестиційну власність по фактичних витратах на придбання відповідно до МСФО 16, до моменту вибуття такої власності. Стосовно до даної ситуації, робиться припущення, що ліквідаційна вартість цієї інвестиційної власності дорівнює нулю. Таким чином, повна величина вартості об'єкта інвестиційної власності амортизується протягом усього терміну його корисної служби.

Згідно МСФО 16, при можливості достовірної оцінки, інвестиційна власність повинна оцінюватися компанією по справедливій вартості.

Оцінка по справедливій вартості використовується до моменту вибуття об'єкта, навіть у тому випадку, якщо угоди з інвестиційною власністю на ринку проводяться рідше чи якщо ринкові ціни на аналогічну власність стають менш стійкими.

Якщо компанія організує облік по фактичній вартості, вся інвестиційна власність повинна оцінюватися по фактичній вартості придбання (будівництва) за винятком накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення.

Якщо компанія приймає рішення продати об'єкт інвестиційної власності без проведення додаткових робіт з його реконструкції, вона повинна продовжувати класифікувати цей об'єкт, аж до списання його з балансу, як інвестиційну власність, а не як запаси.

За аналогією, якщо компанія починає реконструкцію наявної в неї інвестиційної власності з метою подальшого використання як інвестиційну власність, у період реконструкції ця власність продовжує враховуватися як інвестиційна (а не як власність, використовувана для власних нестатків).

Якщо компанія веде облік по фактичній вартості придбання (будівництва), переклади об'єктів з інвестиційної власності у власність, використовувану для власних нестатків до складу запасів, і назад, не впливають на їхню балансову вартість. Крім того, вартість об'єктів не міняється з метою оцінки або розкриття інформації у фінансовій звітності.

У виняткових випадках справедливу вартість інвестиційної власності неможливо вірогідно оцінити. Це відбувається, коли угоди з аналогічними об'єктами нерухомості на ринку рідкі, а альтернативна оцінка справедливої вартості інвестиційної відсутня.

У подібних випадках варто враховувати інвестиційну власність по фактичних витратах на придбання відповідно до МСФО 16, до моменту вибуття такої власності. Стосовно до даної ситуації, робиться припущення, що ліквідаційна вартість цієї інвестиційної власності дорівнює нулю. Таким чином, повна величина вартості об'єкта інвестиційної власності амортизується протягом усього терміну його корисної служби.

Згідно МСФО 16, при можливості достовірної оцінки, інвестиційна власність повинна оцінюватися компанією по справедливій вартості.

Оцінка по справедливій вартості використовується до моменту вибуття об'єкта, навіть у тому випадку, якщо угоди з інвестиційною власністю на ринку проводяться чи рідше якщо ринкові ціни на аналогічну власність стають менш стійкими.

Якщо компанія організує облік по фактичній вартості, вся інвестиційна власність повинна оцінюватися по фактичній вартості придбання (будівництва) за винятком накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення.


Завдання 1

На кінець свого звітного періоду компанія ТТМ має наступні залишки по рахункам:

Назва рахунку

Сума залишку, дол.

Грошові кошти

30200

Рахунки до отримання

5400

Автомобіль для доставки власної продукції

20000

Інструменти

3500

Рахунки до сплати

4100

На капітал компанії протягом місяця вплинули наступні операції:

Інвестиції власника у цінні папери іншої компанії - 2300 дол.

Доходи за контрактом - 15000 дол.

Витрати з виплати заробітної плати - 3000 дол.

Видатки з оренди - 5600 дол.

Витрати на паливо - 1200 дол.

Підготуйте: баланс, одноступеневий звіт про прибутки та збитки та звіт про зміни у власному капіталі, якщо відомо, що за звітний період на підприємстві не було інших доходів та витрат та власний капітал на початок періоду складав 2200 дол.

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п

Зміст операції

Дебет

рахунку

Кредит

рахунку

Сума, дол.

1

2

3

4

5

Придбання фінансових інвестицій

Довгострокові

фінансові

інвестиції

Грошові кошти

2300

Відображено нарахування доходів за контрактом

Рахунки до отримання

Доходи

15000

Нараховано заробітну плату

Витрати з виплати заробітної плати

Заробітна плата

3000

Нараховано орендну плату

Видатки з оренди

Рахунки до сплати

5600

Відображено витрати палива, придбаного водієм

Витрати на паливо

Зобов'язання перед підзвітною особою

1200

Списання доходів на фінансовий результат

Доходи

Фінансовий результат

15000

Списання витрат з виплати заробітної плати на фінансовий результат

Фінансовий

результат

Витрати з виплати

Заробітної плати

3000

Списання видатки з оренди на фінансовий результат

Фінансовий результат

Видатки з оренди

5600

Списання витрати на паливо на фінансовий результат

Фінансовий результат

Витрати на паливо

1200

Перенесено на прибутки та збитки фінансовий результат

Фінансовий результат

Прибутки та збитки

5200

Баланс

Актив

Сума, дол.

Пасив

Сума, дол.

Грошові кошти

30200

Рахунки до сплати

9700

Рахунки до отримання

20400

Заробітна плата

3000

Довгострокові фінансові інвестиції

2300

Зобов'язання перед підзвітною особою

1200

Інструменти

3500

Всього зобов'язань

13900

Автомобіль для доставки власної продукції

20000

Власний капітал

7400

Баланс

72900

Баланс

21300

У відповідності з умовами завдання початкові залишки на рахунках активу балансу складають 59100 дол., зобов'язання 4100 дол., власний капітал -2200 дол.


Звіт про прибутки та збитки

Показник

Сума, дол.

Доходи

15000

Витрати з виплати заробітної плати

3000

Видатки з оренди

5600

Витрати на паливо

1200

Прибуток

5200

Звіт про зміни у власному капіталі

Показник

Сума, дол.

Власний капітал на початок періоду

2200

Зміни в капіталі:

Прибуток

5200

Разом змін у власному капіталі

5200

Власний капітал на кінець періоду

7400


Завдання 2

Відкрито підприємство МСБО у квітні, мали місце наступні операції:

1. 1 квітня засновник поклав на рахунок підприємства до банку $400,000.

2. 2 квітня сплатив за оренду офіса $24,000 за рік;

3. 3 квітня замовив основні матеріали на $34,000 та офісні матеріали на $14,000.

4 4 квітня закуплено і повністю сплачено виробниче обладнання на $96,000.

5 5 квітня закуплено офісне обладнання на $30,000, сплачено $15,000, залишок суми буде сплачено у наступному місяці.

6 6 квітня закуплені у кредит основні матеріали на $50,000.

7 8 квітня сплачено $14,400 за річну страховку до 1 квітня наступного року.

8 9 квітня сплачено $59,000 у погашення кредиторської заборгованості (за основні матеріали - $44,000 та офісні матеріали -$14,000).

9 10 квітня здано роботу замовнику та отримано винагороду - $62,000 готівкою

10 15 квітня виплачена заробітна плата за 2 тижні - $18,000.

11 18 квітня отримано аванс $30,000 за майбутні роботи.

12 18 квітня надано замовнику послугу, винагороду у розмірі $84,000 буде отримано у наступному місяці.

13 29 квітня. Виплачено заробітну плату за 2 тижні - $18,000, отримано та сплачено рахунок за комунальні послуги - $3,000.Отримано, але не сплачено рахунок за комунальні послуги - $2,800.

Коригуючі проводки:

1. списано на видатки за квітень оренду, сплачену авансом;

2. списано на видатки за квітень страховку;

3. інвентаризація на кінець квітня встановила, що залишки основних матеріалів на складі становлять $39,000.

4. інвентаризація на кінець квітня встановила, що залишки офісних матеріалів становлять $7,000.

5. нараховано знос виробничого та офісного обладнання методом прямолінійного списання (строк корисного використання - 5 років, ліквідаційна вартість 0).

6. на кінець місяця були виконані роботи на $12,000 з $30,000 отриманих авансом.

7. нараховано заробітну плату за 2 останніх неоплачених дня - $2,572.

Необхідно:

- зареєструвати господарські операції в журналі;

- перенести записи з журнала на рахунки до Головної книги;

- скласти пробний баланс;

- зробити коригуючі проводки;

- скласти скоректований пробний баланс;

- закрити рахунки;

- скласти Баланс, Звіт про прибутки та збитки.

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п

Дата

Зміст операції

Дебет рахунісу

Кредит рахунісу

Сума, дол.

1

2

3

4

5

6

1

01.04

Засновник поклав на рахунок підприємства до банку $400,000.

Рахунки в

банках

Внесений д капітал

400000

2

02.04

Сплатив за оренду офіса $24,000 за рік

Майбутні витрати

Рахунки в банках

24000

3

03.04

Замовив основні матеріали на $34,000 та офісні матеріали на $14,000

Запаси

Рахунки до оплати

48000

4

04.04

Закуплено і повністю сплачено виробниче обладнання на $96,000

Основні засоби

Рахунки до сплати

Рахунки до сплати

Рахунки в банках

96000 96000

5

05.04

Закуплено офісне обладнання на $30,000, сплачено $15,000, залишок суми буде сплачено у наступному місяці.

Основні засоби

Рахунки до сплати

Рахунки до сплати

Рахунки в банках

30000

15000

6

06.04

Закуплені у кредит основні матеріали на $50,000

Запаси

Короткостро­кові кредити

50000

7

08.04

Сплачено $14,400 за річну страховку до 1 квітня наступного року

Майбутні витрати

Рахунки в банках

14400

8

09.04

Сплачено $59,000 у погашення кредиторської заборгованості (за основні матеріали - $44,000 та офісні матеріали -$14,000)

Рахунки до сплати

Рахунки в банках

59000

9

10.04

Здано роботу замовнику та отримано винагороду -$62,000 готівкою

Рахунки

до

отримання

Каса

Доходи від продажу

Рахунки до отримання

62000

62000

10

15.04

Виплачена заробітна плата за 2 тижні -$18,000

Витрати на оплату праці

Заробітна плата

Заробітна плата

Каса

18000 18000

11

18.04

Отримано аванс $30,000 за майбутні роботи

Рахунки в банках

Аванси отримані

30000

12

18.04

Надано замовнику послугу, винагороду у розмірі $84,000 буде отримано у наступному місяці

Рахунки до

отримання

Доходи від

продажу

84000

13

29.04

Виплачено заробітну

плату за 2 тижні -$18,000

Витрати на

оплату праці Заробітна плата

Заробітна плата Каса

18000

18000

14

29.04

Отримано та сплачено

рахунок за комунальні

послуги - $3,000

Загальні і

адміністративні витрати

Рахунки до оплати

Рахунки до

оплати

Рахунки в банках

3000

3000

15

29.04

Отримано, але не сплачено рахунок за комунальні послуги -$2,800

Загальні і

адміністративні витрати

Рахунки до

оплати

2800

Пробний баланс

Актив

Сума, дол..

Пасив

Сума,

дол.

Каса

26000

Кредиторська заборгованість

6800

Рахунки в банках

218600

Аванси отримані

30000

Дебіторська заборгованість

84000

Короткострокові кредити банків

50000

Запаси

98000

Всього зобов'язань

86800

Витрати майбутніх періодів

38400

Акціонерний капітал

400000

Основні засоби

126000

Нерозподілений прибуток

104200

Всього капіталу

504200

Баланс

591000

Баланс

591000


Коригуючи проводки

№ п/п

Дата

Зміст операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Сума, дол.

1

2

3

4

5

6

16

30.04

Списано на видатки за квітень оренду, сплачену авансом

Загальні і адміністративні витрати

Майбутні

витрати

2400

17

30.04

Списано на видатки за квітень страховку

Загальні і

адміністративні витрати

Майбутні витрати

1440

18

30.04

Інвентаризація на кінець квітня встановила, що залишки основних матеріалів на складі становлять $39,000

Собівартість реалізованих

послуг

Запаси

45000

19

30.04

Інвентаризація на кінець квітня встановила, що залишки офісних матеріалів становлять $7,000.

Загальні і адміністративні витрати

Запаси

7000

20

30.04

Нараховано знос виробничого та офісного обладнання методом прямолінійного списання (строк корисного використання - 5 років, ліквідаційна вартість 0)

Витрати на

нарахування

амортизації

основних

засобів

Амортизація

25200

21

30.04

На кінець місяця були виконані роботи на $12,000з $30,000 отриманих авансом

Рахунки до отримання

Аванси отримані

Доходи від продажу

Рахунки до отримання

12000 12000

22

30.04

Нараховано заробітну плату за 2 останніх неоплачених дня -

$2,572 -

Витрати на оплату праці

Заробітна плата

2572

Скоректований пробний баланс

Актив

Сума,

дол..

Пасив

Сума,

дол.

Каса

26000

Кредиторська заборгованість

6800

Рахунки в банках

218600

Аванси отримані

28000

Дебіторська заборгованість

84000

Короткострокові кредити банків

50000

Запаси

46000

Зобов'язання з оплати праці

2572

Витрати майбутніх періодів

34560

Всього зобов'язань

77372

Основні засоби

100800

Акціонерний капітал

400000

Амортизація

25200

Нерозподілений прибуток

32588

Всього капіталу

432588

Баланс

509960

Баланс

509960

Закриття рахунків

№ п/п

Дата

Зміст операції

Дебет рахунку

Кредит рахунісу

Сума, дол.

1

2

3

4

5

6

23

30.04

Закрито на фінансовий результат доходи від надання послуг

Доходи від продажу

Фінансовий результат

158000

24

30.04

Списана на фінансовий результат собівартість реалізованих послуг

Фінансовий результат

Собівартість реалізованих

послуг

45000

25

30.04

Списано на фінансовий

результат витрати на оплату праці

Фінансовий

результат

Витрати на оплату праці

38572

26

30.04

Списано на фінансовий

результат загальні і

адміністративні

витрати

Фінансовий

результат

Загальні і

адміністративні витрати

16640

27

30.04

Списано на фінансовий результат витрати на нарахування амортизації основних засобів

Фінансовий результат

Витрати на

нарахування

амортизації основних засобів

25200

28

30.04

Нараховано податок на прибуток

Поточний податок на прибуток

Зобов'язання по податку на прибуток

8147

29

30.04

Списано на прибутки і збитки поточний податок на прибуток

Прибутки і збитки

Поточний податок на прибуток

8147

30

30.04

Визнано результат діяльності

Прибутки і збитки

Фінансовий результат

24441

Баланс

Актив

Сума,

дол..

Пасив

Сума,

дол.

Каса

26000

Кредиторська заборгованість

6800

Рахунки в банках

218600

Аванси отримані

28000

Дебіторська заборгованість

84000

Короткострокові кредити

банків

50000

Запаси

46000

Зобов'язання з оплати праці

2572

Витрати майбутніх періодів

34560

Зобов'язання з податку на прибуток

8147

Основні засоби

100800

Всього зобов'язань

85519

Амортизація

25200

Акціонерний капітал

400000

Нерозподілений прибуток

24441

Всього капіталу

424441

Баланс

509960

Баланс

509960

Звіт про прибутки та збитки

Показник

Сума, дол.

Доходи від продажу

158000

Собівартість наданих послуг

45000

Витрати на оплату праці

38572

Загальні і адміністративні витрати

16640

Амортизація основних засобів

25200

Прибуток до оподаткування

32588

Поточний податок на прибуток

8147

Чистий прибуток

24441

Література

1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах -Житомир: ПП "Рута", 2002.

2. Міхалкович АЛ. Бухучет в зарубежных стратах - Мінск: ООО «Мисанта»: ООО «ФУ Аннформ», 2003.

3. Парфенов К.Г. Международные стандарти финансовой отчетности. М.: «Парфенов.ру», 2003

4. Завгородний В.П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса.- К.: ВиРАР, Дакор, 2000. - 608 с.

5. C.Ф. Голов, В.М. Костюченко. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840с.

6. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. З англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1997. – 943с.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya03:18:17 27 августа 2019
.
.03:18:16 27 августа 2019
.
.03:18:15 27 августа 2019
.
.03:18:14 27 августа 2019
.
.03:18:13 27 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Контрольная работа: Вартість обєкта інвестиційної власності

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(259986)
Комментарии (3518)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru