Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: ЛІГА НАЦИЙ

Название: ЛІГА НАЦИЙ
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 08:39:28 30 декабря 2000 Похожие работы
Просмотров: 4 Комментариев: 12 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

, міжнародна організація (заснована в 1919), що мала на меті розвиток співпраці між народами і гарантію миру та безпеки. Місцеперебування Женева. У 1934 СССР прийняв пропозицію 30 держав членів Ліги націй про вступ в цю організацію. У грудні 1939, після початку радянсько-фінляндскої війни 1939-40, Порада Ліги виключила з Ліги націй СССР (з Ліги націй вийшли Бразілія (1928), Японія, Німеччина (1935), у 1937 виключена Італія.)( Формально розігнана в 1946.)

ПАКТ (від лати. pactum договір, угода), одне з найменувань міжнародного договору.

АНТІКОМІНТЕРНОВСКИЙ ПАКТ , договір, укладений 25.11.1936 в Берліні між Німеччиною і Японією, блок цих держав оформився (під прапором боротьби проти Комінтерна) з метою завоювання світового панування. У листопаді 1937 до «Антікомінтерновському пакту» приєдналася Італія, пізніше ряд інш. держав; в 1939-40 перетворений у відкритий військовий союз.

БЕРЛІНСКИЙ ПАКТ 1940 про військовий союз між головними учасниками Антікомінтерновського пакту Німеччиною, Італією і Японією; укладений 27 вересня. Пізніше приєдналися уряди ряду інших держав, залежних від Німеччини.

ФАШИЗМ (итал. fascismo, від fascio пучок, зв'язка, об'єднання), соціально-політичні рухи, ідеології і державні режими тоталітарного типу. У вузькому значенні фашизм феномен політичного життя Італії і Німеччини 20-40-х рр. 20 в. У будь-яких своїх різновидах фашизм протиставляє інститутам і цінностям демократії т. н. новий порядок і гранично жорсткі засоби його твердження. Фашизм спирається на масову тоталітарну політичну партію (приходячи до влади, вона стає державно-монопольною організацією) і незаперечний авторитет «вождя», «фюрера». Тотальний, в т. ч. ідеологічний, масовий терор, шовінізм, перехідний в геноцид ксенофобия по відношенню до «чужих» національних і соціальних груп, до ворожих йому цінностям цивілізації неодмінні елементи ідеології і політики. Фашистські режими і рухи фашистського типу широко використовують демагогію, популізм, лозунги соціалізму, імперської державности, апологетику війни. Фашизм знаходить підтримку переважно в соціально знедолених групах в умовах загальнонаціональних криз і катаклізму модернізації.

Багато які аспекти фашизму властиві різним соціальним і національним рухам правого і лівого спрямування. При видимій протилежності ідеологічних установок (напр., «клас» або «нація»), по способах політичної мобілізації суспільства, прийомам терористичного панування і пропаганди до фашизму близькі тоталітарні рухи і режими більшовизму, сталинизма, маоизма, «червоних кхмерів» і інш. У умовах слабості демократичних інститутів зберігається можливість розвитку рухів фашистського типу і перетворення фашизму в серйозну загрозу.

ВЕРМАХТ (німий. Wehrmacht), назва збройних сил фашистської Німеччини в 1935-45.

ДЕПОРТАЦИЯ (лати. deportatio), в законодавстві деяких держав вигнання за межі країни. У період масових репресій 1920-40-х рр. депортації зазнали багато які народи СРСР.

ПАЦИФІЗМ (від лати. pacificus миротворчий), антивоєнне рушення, учасники якого виступають проти всякої війни.

«СХІДНИЙ ПАКТ» , проект договору про взаємодопомогу між СССР, Чехословаччиною, Польщею, Фінляндією, Латвією, Естонією і Литвою проти агресії фашистської Німеччини. Ідея «Східного пакту» була висунена на початку 1934 французьким міністром закордонних справ Л. Барту; після його вбивства (1934) французькі правлячі кола відмовилися від цієї ідеї.

ДЕМІЛІТАРІЗАЦИЯ території (від де... і лати. militaris військовий), в міжнародному праві ліквідація на основі міжнародного договору військових укріплень і споруд на певній території, а також заборону розміщати на ній військові бази і війська. Розрізнюються повна (Антарктика, Аландський арх., небесні тіла, включаючи Місяць, і інш.) і часткова демілітаризація (напр., створення без'ядерних зон). У літературі термін «демілітаризація» вживається іноді в більш широкому значенні (напр., демілітаризація економіки).

АГРЕССИЯ (від лати. aggressio напад), поняття сучасного міжнародного права, яке охоплює будь-яке незаконне з точки зору Статуту ООН застосування озброєної сили однією державою проти суверенітету, територіальної недоторканості або політичної незалежності інш. держави або народу (нації). Вважається найтяжчим міжнародним злочином проти миру і безпеки людства. Поняття агресії включає як обов'язкову ознаку першості або ініціативи (застосування якою-небудь державою озброєної сили першою).29- я сесія Генеральної Асамблеї ООН (1974) прийняла визначення агресії.

ЕКСПАНСІЯ (від лати. expansio поширення), розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за первинну межу (напр., територіальна, економічна, політична експансія).

КАПІТУЛЯЦІЯ , в міжнародному праві припинення озброєної боротьби і здача збройних сил однієї з воюючих держав. Беззастережна капітуляція звичайно підписується при повному розгромі збройних сил (напр., 2-я світова війна закінчилася беззастережною капітуляцією гітлерівської Німеччини і мілітаристської Японії).

САТЕЛЛІТ (від лати. satelles, рід. п. satellitis охоронець, супутник), Держава, формально незалежна, але фактично підлегла іншій, більш сильній державі.

Новітня історія – період в світовій історії з 1917 року до нашого часу.

Світова війна – війна між найбільш імперіалістичними державами за розподіл світу та сфер впливу, яка має загарбницький характер.

Національно-визвольний рух – рух, спрямований на знищення іноземного панування та завоювання національної незалежності, ліквідація національно-колоніального гніту те експлуатації, забезпечення права нації на самовизначення, створення національної держави.

Коренізація – процес укорінення державних партій в національних республіках, сприяння розвиткові культур та мов національностям та створення державного апарату з місцевих кадрів.

Громадянське суспільство – суспільство вільних і рівноправних громадян, відносини між якими в галузі економіки, культури розвиваються незалежно від державної влади.

Розкуркулення – позбавлення селян-куркулів засобів виробництва, права користування землею та політичних прав в період колективізації сільського господарства.

Демократія – політичний лад оснований на визнанні принципів народовладдя, свободи і рівноправ’я громадян.

Авторитарний режим – оснований на цілковитому підкоренні владі, пов’язаний з деспотичною владою однієї особи, тобто їй належить вся влада і підкоряються всі представницькі органи.

Терор – залякування своїх політичних супротивників, що виражається в фізичному насильстві аж до знищення.

Репресії – каральні заходи, що йдуть від державних органів.

Колгосп – колективне господарство – виробниче об’єднання селян для колективного ведення сільського господарства на основі узагальнених засобів виробництва.

Радгосп – радянське господарство – велике державне сільськогосподарське підприємство.

Ідеологія – система поглядів, ідей, що характеризують яку не-будь соціальну групу, клас, політичну партію, суспільство.

Демагогія – основана на помірному спотворенні фактів вплив на почуття, інстинкти малосвідомої частини мас.

Мілітаризація – озброєння з метою підготовки загарбницьких війн і придушення опору трудящих мас в країні, що проводиться імперіалістичними державами.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya03:05:15 27 августа 2019
.
.03:05:14 27 августа 2019
.
.03:05:14 27 августа 2019
.
.03:05:13 27 августа 2019
.
.03:05:12 27 августа 2019

Смотреть все комментарии (12)
Работы, похожие на Реферат: ЛІГА НАЦИЙ

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(260506)
Комментарии (3522)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru