Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Зведення і угрупування статистичних даних

Название: Зведення і угрупування статистичних даних
Раздел: Рефераты по финансам
Тип: реферат Добавлен 20:33:36 02 июля 2011 Похожие работы
Просмотров: 14 Комментариев: 12 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Зміст

ВВЕДЕННЯ
1. Зміст і роль проектного фінансування

2. Значення проектного фінансування в діяльності банків

3. Учасники проектного фінансування

4. Риски проектного фінансування

5. Предмет і методи банківської статистики

5.1Статистика активів і пасивів

6. Зведення і угрупування статистичних даних.

УКЛАДЕННЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВВЕДЕННЯ

З'явилося проектне фінансування в 70-і роки минулого століття у зв'язку з "нафтовим бумом", коли ціни на нафту і інші енергоносії за короткий період часу виросли багаторазово. Відповідно прибутковість інвестиційних проектів у видобуток нафти і газу стала складати сотні і навіть тисячі відсотків в рік. Це вплинуло на поведінку банків. Їх традиційна пасивна поведінка, коли потенційні позичальники йдуть у банк і "просять грошей", змінилася на активно-агресивну, коли самі банки стали шукати (передусім, в нафтовому і газовому секторі економіки) високоприбуткові проекти для кредитування. Після падіння цін на нафту і газ в 80-і роки портфель ПФ багатьох банків знецінився. Встало завдання диверсифікації цього портфеля за рахунок відбору високоякісних проектів в інших секторах економіки. Банки, що спеціалізуються на ПФ, стали впроваджуватися в сектор телекомунікацій, гірничодобувну промисловість, туристичний бізнес і так далі. Нині у банківському секторі сконцентровані великі фінансові ресурси здатні сприяти економічному розвитку країни. Проте при здійсненні інвестиційної діяльності комерційні банки стикаються з досить складними проблемами.

Працюючи з інвестиціями, банки являються зараз фактично єдиним елементом системи установ, що здійснюють кредитування інвестиційних проектів в промисловості. Так, немає маркетингових центрів, підприємств по підготовці інвестиційних проектів і інвестиційного проектування. В результаті усього цього витрати банків при підготовці і здійсненні інвестиційних проектів виключно високі, а ризик на кожному етапі великий, оскільки існує безліч економічних чинників, які можуть негативно впливати на інвестиційний процесі.

Економічна ситуація, що склалася, характеризується нестабільністю розвитку промислового виробництва, недосконалістю правової бази і відсутністю системи гарантій, примушує банки остерігатися інвестування в галузі промисловості. Фінансування довгострокових інвестиційних програм припускає здійснення аналізу і контролю поточної діяльності підприємств з боку банків, проте, далеко не усі підприємства готові до цього. Там, де це відбувається, банки стають безпосередніми активними учасниками розробки стратегії і фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємство.

Найважливішим пріоритетом державної соціально-економічної політики є прискорений економічний розвиток країни. Однією з ключових умов реалізації наявного потенціалу економічного розвитку є розширення банківського кредитування. Розвиток банківського кредитування і в цілому підвищення ролі банківського сектора в економіці входить до числа стратегічних завдань держави.

В умовах подолання фінансової кризи в країні, падіння довіри іноземних інвесторів до гарантій фінансових інститутів і зниження рейтингу країни серед потенційних інвесторів потрібні нові інструменти і форми залучення інвестицій, не пов'язані з гарантіями місцевих фінансових інститутів, що втратили довіру. У світовій практиці бізнесу розроблені інструменти, що дозволяють розділити основний бізнес і конкретний інвестиційний проект, і зв'язати боргові зобов'язання з проектом, що реалізовується. Серед таких інструментів можна виділити проектне фінансування, яке, як правило, не вимагає зовнішніх гарантій, базується на ефективності власне проекту, оцінці величини і якості його активів і детальному розподілі ризиків і відповідальності між його учасниками, що забезпечує, кінець кінцем, повернення вкладених коштів і відсотків по кредиту.

Сьогодні украй актуальним є використання світового досвіду підготовки фінансування і реалізації інвестиційних проектів в умовах ринкової економіки. В сучасних умовах дефіциту грошових коштів для різних проектів залучення інвестицій на основі проектного фінансування є по суті єдиним привабливим способом виходу на ринок кредитних ресурсів. У зв'язку з цим розробка галузевих методичних і практичних рекомендацій по проектному фінансуванню стає невідкладним завданням. Генерація нових грошових потоків за допомогою інструментів проектного фінансування стає актуальною і необхідною справою в сучасних умовах.

Головною причиною недостатньої участі російських банків в угодах проектного фінансування є не недолік фінансових можливостей, а швидше поведінкова особливість, пов'язана з недостатнім рівнем розуміння суті цієї схеми, відсутністю достатньої кількості кваліфікованих професіоналів на ринку праці, а також із зрозумілим прагненням уникнути додаткових ризиків і займатися перевіреним традиційним бізнесом. Конструктивним вирішенням питання могло б стати поступове залучення комерційних банків до проектного фінансування на базі синдикованого кредитування при провідній ролі великих банків з державною участю, а надалі - самостійна організація такого типу кредитів з боку великих приватних банків.

1. Зміст і роль проектного фінансуванняОстаннім часом термін "проектне фінансування" застосовується як найменування системи фінансових і комерційних операцій, заснованих як на кредитах, що надаються банками, так і на опосередкованій бюджетній підтримці, підтримці різних державних організацій, інвестиційних фондів, страхових компаній і інших зацікавлених інвесторів.

Проектне фінансування - це вид фінансування (як позикове, так і через продаж пакетів акцій), необхідний для розвитку конкретного проекту материнської компанії (спонсора).

Проектне фінансування, або проектне кредитування, характеризуючись в цілому підвищеними рисками для банку-кредитора, має зовнішню подібність з венчурного (ризиковим) фінансування. Проте ці механізми фінансування принципово різні.
У ряді основних компонентів проектного фінансування є присутніми :

- організація державної підтримки інвестиційного процесу в приватному секторі економіки;

- процедури і технології закупівель товарів, робіт і послуг у рамках інвестиційної проектної діяльності;

- управління рисками інвестиційного проекту;

- реалізація інвестиційних проектів на базі концесійних угод;

- способи і методи фінансування інвестиційних проектів.

Роль проектного фінансування стає такою, що очолює у фінансуванні, будівництві і

управлінні великими виробничими об'єктами і об'єктами інфраструктури.
В основу проектного фінансування закладена ідея фінансування інвестиційних проектів за рахунок доходів, які принесе створювана організація в майбутньому.
Проектне фінансування дозволяє істотно понизити витрати по фінансуванню проектів розвитку підприємства за рахунок отримання порівняно недорогих інвестиційних кредитів.
З огляду на те, що в основі проектного фінансування лежить ідея фінансування інвестиційних проектів за рахунок генерованих ними ж доходів і, враховуючи досвід, накопичений фахівцями в проектному фінансуванні, можна виділити декілька важливих моментів, що визначають долю проекту, а точніше його успіх отримання необхідного фінансування.

Передусім, потрібний сильний топ-менеджмент, лідер-ініціатор проекту, і повна рішучість, відповідальність і цілеспрямованість зробити проект. Оскільки підготовка і реалізація проекту спричиняє за собою безліч труднощів і значні ризики (і не лише втрати в грошовому вираженні).

Оскільки генерація грошей - по суті є єдиною чіткою гарантією повернення кредитних коштів, те колосальне значення має опрацювання деталей проекту у тому числі і фінансових потоків. Важливий так званий проектний аналіз, який проводиться на початковій (передінвестиційною) стадії. У зв'язку з тим, що на початковою (передінвестиційній) фазі визначається ефективність проекту, її опрацюванню приділяють значна увага.

З цієї причини необхідно приділяти усебічну увагу усім глобальним питанням інвестиційного проекту і залучати до активної участі в проекті різні компанії, що так чи інакше визначають долю проекту : інжинірингові компанії, консультантів, банки-кредитори, покупців продукції, постачальників устаткування.

Результатом розгляду усіх аспектів проекту, являється формування різних варіантів реалізації проекту (технологічні альтернативи, масштаб проекту, умови виробництва і збуту, фінансова діяльність, схеми фінансування проекту та ін.) У результаті, для оцінки життєздатності проекту порівнюють варіанти проекту з точки зору їх вартості, термінів реалізації і прибутковості. В результаті такої оцінки інвестор (замовник) має бути упевнений, що на продукцію, що є результатом проекту, впродовж усього життєвого циклу триматиметься стабільний попит, достатній для призначення такої ціни, яка забезпечувала б покриття витрат на експлуатацію і обслуговування об'єктів проекту, виплату заборгованостей і задовільну окупність.

Як дуже важливий момент варто підкреслити наявність "Чіткої ідеї проекту", що у свою чергу має на увазі опрацьованість окремих стадій проекту. За рахунок чого цей проект буде конкурентоздатний. Яке можливо сформувати гарантійне забезпечення (активи, гарантія адміністрації, експортні контракти). Також можна перерахувати декілька найважливіших моментів, які вже на стадії формування "Чіткої ідеї проекту" дозволяють точно визначити успішність отримання фінансування і реалізації проекту : по-перше, наявність вже діючого виробництва (хоча і малих потужностей), по-друге, наявність сировинної бази або налагодженої схеми забезпечення сировиною і електроенергією, по-третє, підтримка і зацікавленість місцевої влади (податкові пільги). Як одна з вимог, а частенько як одну з труднощів в отриманні достатнього фінансування можна назвати наявність у підприємства позитивного балансу (бажано за тривалий період).

Кінцева мета роботи по організації фінансування являється не лише отримання фінансування проекту, але і успішне втілення проектної ідеї і реалізація усіх стадій проекту.

Основна відмінність проектного фінансування від простого залучення позикового капіталу материнською компанією (спонсором) для реалізації проекту полягає в джерелі засобів для погашення боргу і збитків за проектом. У разі простого залучення позикового капіталу джерелом засобів являється баланс спонсора, у разі проектного фінансування джерелом засобів є тільки грошові потоки данного проекту.

Проектне фінансування може бути двох видів:
- без права регресу - компанія-спонсор не несе зобов'язань по боргах і збитках проекту;
- з обмеженим регресом - компанія-спонсор несе певні обумовлені зобов'язання по боргах і збитках проекту.

Цей вид фінансування зазвичай надається великими міжнародними фондами, такими, як Міжнародна фінансова корпорація (IFC) або Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Проектне фінансування значно відрізняється від інших видів фінансування.
Передусім проектне фінансування оперує поняттям "проект", у той час як наприклад, при комерційному кредитуванні або інвестиційних кредитах оперують поняттям "позичальник". Це не означає, що при ухваленні рішення про участь в проекті не оцінюється позичальник як такий, просто його оцінка є складовою частиною в загальній оцінці проекту.

Головна відмінна риса проектного фінансування полягає в тому, що джерелом погашення кредиту у рамках структури його фінансування є виключно доходи, генеровані самим проектом, тоді як при комерційних і інвестиційних кредитах джерелом погашення кредиту, як правило, служить загальна діяльність позичальника.

Проектне фінансування істотним чином відрізняється від кредитування з точки зору забезпечення зворотності вкладених коштів, оскільки основним джерелом надійності повернення кредиту служить сам проект, тобто якість його підготовки і реалізації. У чистому вигляді при проектному фінансуванні може не бути ніякого "твердого" забезпечення. Проте це не означає, що при проектному фінансуванні можна нехтувати можливістю мати те або інше забезпечення по кредиту.

Такий факт як обмеженість повного "твердого" забезпечення пояснюється тим, що на принципах проектного фінансування реалізуються особливо великі проекти розміру.

яких роблять неможливим зібрати достатній пакет забезпечення з гарантій, запорук і інших видів забезпечення.

Іншими відмінними рисами проектного фінансування є наступні моменти:
- при організації структури фінансування проекту використовуються всілякі існуючі види і джерела фінансування, а також фінансові інструменти інноваційного характеру, при цьому кредит є лише одним з таких видів і джерел.

- для реалізації проекту часто створюється спеціальна компанія, яка зазвичай несе в собі функції позичальника і оператора проекту;

- проект має на увазі велику кількість організацій, що як беруть участь в його фінансуванні, так і задіяних на різних етапах його підготовки і реалізації;

- виходячи з факту обмеженості (повної відсутності) забезпечення витікає така істотна особливість, як принцип розподілу ризиків серед максимальної кількості учасників проекту;

- величина, складність проекту і структури його фінансування пояснюють тривалі терміни підготовки проекту і опрацювання його різних аспектів учасниками проекту (фінансуючими учасниками - особливо). Ці ж причини обумовлюють об'ємність і складність проектної і кредитної документації, що створюється у рамках проекту.

Таким чином, проектне фінансування майже завжди застосовується при будівництві великого промислового об'єкту (а при будівництві нефтетрубопровода, моста, тунеля, атомної станції - виключно). В той же час реконструкція, розширення, модернізація великого промислового підприємства може здійснюватися як на принципах фінансування, так і на принципах інвестиційного і комерційного кредитування. У всьому світі роль Проектного Фінансування стає такою, що очолює у фінансуванні, будівництві і управлінні великими виробничими об'єктами і об'єктами інфраструктури.

2. Значення проектного фінансування в діяльності банків

Аналіз зарубіжної теорії і практики проектного фінансування показує, що навіть там немає однозначного розуміння проектного фінансування. Це відноситься і до розуміння проектного фінансування. У зв'язку з чим, приведемо декілька формулювань, що трактують його суть. Катасонов В. Ю.,Морозов Д.С. трактують проектне фінансування як [1]:

1.Цільове кредитування позичальника для реалізації інвестиційних проектів без регресу або з обмеженим регресом кредитора на позичальника: забезпеченням платіжних зобов'язань позичальника виключно або в основному являються грошові доходи.
2. Спосіб мобілізації різних джерел фінансування і комплексного використання різних методів фінансування конкретних інвестиційних проектів і оптимального розподілу, пов'язаних з реалізацією проектів фінансових ризиків.

На наш погляд, друге трактування ПФ найточніше відбиває специфіку його здійснення. Тобто великі інвестиційні проекти реалізуються за рахунок декількох "джерел фінансування і комплексного використання різних методів фінансування", але в цьому визначенні нічого не сказано про джерела погашення заборгованості і також запоруку при кредитуванні.

На думку Я.С. Мелкумова, проектне фінансування - це [2]:

- фінансування, засноване на життєздатності самого проекту без урахування платоспроможності його учасників, їх гарантій і гарантій погашення кредиту третіми сторонами;
- фінансування інвестицій, при якому джерелом погашення заборгованості є потоки грошової готівки, генеровані в результаті реалізації самого інвестиційного проекту;

- фінансування, забезпечене економічною і технічною життєздатністю підприємства, що дозволяє генерувати потоки готівки, достатні для обслуговування свого боргу.

Таким чином, на думку Я.С. Мелкумова, проектне фінансування характеризується особливим способом забезпечення, в основі якого лежить підтвердження реальності отримання запланованих потоків готівки шляхом виявлення і розподілу усіх пов'язаних з проектом ризиків між сторонами, що беруть участь в його реалізації (підрядні організації, фінансові установи, державні органи, постачальники сировини, споживачі кінцевої продукції і інші). Але, нічого не сказано про джерела фінансування, адже це одна з особливостей ПФ. Тобто здійснення схем ПФ відбувається за участю інтеграційних - фінансування, забезпечене економічною і технічною життєздатністю підприємства, що дозволяє генерувати потоки готівки, достатні для обслуговування свого боргу.
Таким чином, на думку Я.С. Мелкумова, проектне фінансування характеризується особливим способом забезпечення, в основі якого лежить підтвердження реальності отримання запланованих потоків готівки шляхом виявлення і розподілу усіх пов'язаних з проектом ризиків між сторонами, що беруть участь в його реалізації (підрядні організації, фінансові установи, державні органи, постачальники сировини, споживачі кінцевої продукції і інші). Але, нічого не сказано про джерела фінансування, адже це одна з особливостей ПФ. Тобто здійснення схем ПФ відбувається за участю інтеграційних - фінансування, забезпечене економічною і технічною життєздатністю підприємства, що дозволяє генерувати потоки готівки, достатні для обслуговування свого боргу.
Таким чином, на думку Я.С. Мелкумова, проектне фінансування характеризується особливим способом забезпечення, в основі якого лежить підтвердження реальності отримання запланованих потоків готівки шляхом виявлення і розподілу усіх пов'язаних з проектом ризиків між сторонами, що беруть участь в його реалізації (підрядні організації, фінансові установи, державні органи, постачальники сировини, споживачі кінцевої продукції і інші). Але, нічого не сказано про джерела фінансування, адже це одна з особливостей ПФ. Тобто здійснення схем ПФ відбувається за участю інтеграційних інвестицій.

Багато інвестиційних проектів пов'язані з такими величезними масштабами вкладення ресурсів, що їх неможливо здійснити у рамках однієї організації, що навіть має істотні можливості залучення засобів. Тому в процесі організації пошуку інвестиційних можливостей в якості цікавого варіанту застосовується схема проектного фінансування (ПФ).
Проектне фінансування було створено в якості однієї з форм фінансування, вживаною при реалізації інвестиційних проектів, потреба в капіталі яких перевищує можливості окремих підприємств.
Під ПФ розуміється довгострокове фінансування окремих інвестиційних проектів, що економічно самоокуповуються, причому можливість регресивних позовів до підприємств, що беруть участь в проекті, практично повністю виключається[3].

Таким чином, виходячи з приведених визначень, дамо власне визначення поняття "Проектне фінансування". Це - процес інвестиційного проектування, здійснюваного інтеграційною фінансовою установою на основах участі і контролю з боку кредитної сторони.
Причому, варто відмітити, що основною особливістю проектного фінансування є реалізація дорогих, великих інвестиційних проектів, тих, які вимагають величезного масштабу вкладення ресурсів, тому їх неможливо здійснити у рамках однієї організації[5]. Характерною особливістю ПФ є створення проектного суспільства, що здійснює безпосередню реалізацію проекту.

Таким чином, при здійсненні схем проектного фінансування утворюється інтеграційна структура учасників, і здійснюється вкладення інтеграційних інвестицій. На відміну від традиційного кредитного фінансування при проектному фінансуванні виплата відсотків і погашення позик гарантується за рахунок руху грошової готівки (cash-flow)

і активів самого проекту. Відмінною рисою проектного фінансування є можливість залучення капіталу у великих об'ємах і з високим фінансовим важелем (financial leverage) - відношенням позикових коштів компанії до власного капіталу, а звідси і з

підвищеним ризиком. При "звичайному" кредитуванні для менш великих компаній доступ до кредиту великих розмірів і з високим левериджем практично закритий.

При ПФ явною перевагою для ініціаторів проекту є можливість отримання кредиту без відображення заборгованості у своєму балансі, оскільки вона може бути віднесена на баланс проектного суспільства. В результаті ця позика не погіршує фінансового положення засновника (ініціатора проекту). Завдяки ПФ, коли материнській компанії надаються кредити, не відбивані в її балансі, а також передбачається розподіл ризиків, ініціатори проекту дістають можливість реалізувати проекти, які не могли б бути профінансовані на основі традиційних методів.

Перш ніж спробувати дати узагальнювальне, коротке визначення ПФ, звернемо увагу на деякі його особливості в порівнянні з традиційним банківським кредитуванням інвестиційних проектів.
1. Якщо говорити про ПФ з точки зору комерційних банків, то для них кредитні операції у рамках ПФ характеризуються підвищеним ризиком. Річ у тому, що при схемі ПФ банк видає кредит позичальникові без права регресу (обороту) або з обмеженим оборотом банку на позичальника. Джерелом погашення кредиту і виплати відсотків по ньому є тільки доходи, що отримуються від реалізації інвестиційного проекту. У обмін на прийняття ризиків комерційний банк отримує право на підвищений відсоток, премію. Таким чином, банк страхує високі кредитні

2. У схемах ПФ з обмеженим оборотом на позичальника особлива увага приділяється питанням виявлення, оцінки і зниження ризиків при реалізації інвестиційних проектів. Як правило, провідну роль в цьому грає банк, який силами своїх співробітників і притягнених консультантів здійснює оцінку інвестиційного проекту : ефективності інвестицій, динаміки грошових потоків, перспектив реалізації продукції, проектних ризиків і так далі. Проектний аналіз як сукупність методів оцінки (економічною, фінансовою, технічною, екологічною, організаційно-правовою, комерційною) інвестиційних проектів в принципі сьогодні застосовується досить широко на заході -- як у банківському, так і промисловому секторах економіки[6]. Але при використанні схем ПФ роль проектного аналізу особливо висока.

3. При реалізації проектів в них можуть бути задіяними багато учасників:

- ініціатори проекту;

- проектна компанія;

- консультанти;

- підрядники (генеральний підрядник, субпідрядники);

- постачальники устаткування;

- страхові компанії і банки-гаранти;

- покупці товарів і послуг, вироблюваних на об'єкті інвестиційної діяльності;

- кредитор (банк);

Наявність проектної компанії (ПК) можна віднести до числа найважливіших ознак ПФ. ПК створюється спонсорами (ініціаторами) проекту виключно в цілях реалізації проекту (в російських умовах актуальність створення нового підприємства для реалізації проекту підвищується у зв'язку з можливістю використання пільг по податку на прибуток в перші 4

роки). Якщо при звичайних кредитних операціях банк цікавиться фінансовими результатами діяльності позичальника в кредитуючі роки, його репутацією і надійністю, то при реалізації інвестиційного проекту банк сосредотачивает свої зусилля на його оцінці і на питаннях гарантій, що забезпечують діяльність ПК. Отримання проектного кредиту відбивається на балансі ПК, а не на балансі засновників.

Такий метод кредитування носить назву "Поза балансом" ("off - balance sheet").

4. В силу підвищених ризиків при здійсненні ПФ кредитор особлива увага приділяє питанням контролю за реалізацією проекту. В деяких випадках цю функцію виконує сам кредитор, в деяких - спеціальна компанія, що запрошується для здійснення наглядових функцій ("супроводи" проекту). Нерідко з цією метою кредитор або від його імені і за його дорученням спеціальна компанія підписує з позичальником угоду о реалізації проекту, що є невід'ємною частиною кредитного договору. У проектній угоді визначаються права кредитора або спеціальної компанії за запитом усієї необхідної інформації, що відноситься до проекту, по доступу інспекторів на майданчик і об'єкти і так далі. Що стосується обов'язків позичальника, то найважливіші серед них - надання регулярних звітів про хід робіт, підписуваних контрактах про виникнення можливих перешкод для реалізації проекту, про дотримання будівельних, технічних, екологічних і інших норм, а також умов технічної документації. У проектному договорі обмовляється порядок проведення закупівель і вибору постачальників і підрядників (як правило, на конкурентній основі), графіки робіт, кошторис (у тому числі чіткий розподіл витрат між позичальником і кредитором). Зобов'язання позичальника за угодою про реалізацію проекту вважаються частково виконаними після здачі об'єкту інвестиційній діяльності в

експлуатацію (порядок здачі обмовляється в проектній угоді), а повністю виконаними - після погашення усіх платіжних зобов'язань за кредитним договором. В деяких випадках витрати по нагляду (контролю) за реалізацією проекту можуть досягати 5 і більше відсотків від загального об'єму інвестицій в проект.
5. Банки виступають на ринку ПФ в різних якостях:
- як банки-кредитори;
- як гаранти;
- як фінансові консультанти;
- як лізингові інститути і т.д[7].

6. Для позичальника засобів у рамках ПФ окрім очевидних переваг цієї схеми (передусім обмежена відповідальність перед кредитором) є і певні мінуси:

- підвищений відсоток по кредиту, у зв'язку з високими рисками, а також підвищені комісійні (комісія за оцінку проекту, комісія за організацію фінансування, комісія за нагляд і так далі);
- високі витрати по передпроектних роботах (підготовка техніко-економічного обгрунтування, поглиблені маркетингові дослідження), ці витрати несе потенційний позичальник;

- без наявності передпроектної документації, що детально пропрацювала, банк, як правило, заявку на фінансування проекту не розглядає;

- надзвичайно суворий контроль за діяльністю позичальника (фінансовий, виробничий, комерційний) з боку банку;

- в деяких випадках ризик втрати позичальника своєї незалежності (якщо кредитор обумовлює за собою право придбання акцій компанії у разі вдалої реалізації проекту).
Тому у ряді ситуацій для позичальника прийнятніше будуть "традиційні" схеми фінансування інвестиційних проектів (кредити під заставне забезпечення, гарантії і поручительства; емісія акцій і облігацій; лізинг і т.д.

Таким чином, в нашому випадку ПФ - це цільове кредитування позичальника для реалізації інвестиційного проекту без регресу (обороту) або з обмеженим регресом кредитора на позичальника; забезпеченням платіжних зобов'язань позичальника виключно або в основному являються грошові доходи, генеровані об'єктом інвестиційної діяльності (а також активи, що відносяться до інвестиційного проекту).

При кредитуванні проектів підприємств банки частенько стикаються з проблемою недостатності забезпечення, пропонованого позичальником. В той же час угода, залежна тільки від успіху примусового здійснення заставних прав, є невдалою, - при великій питомій вазі подібних кредитів банк може серйозно погіршити показники ліквідності.

І в тому і в іншому випадках добре проведений аналіз проекту (разом з використанням часткового або повного заставного забезпечення) є самою кращою гарантією виконання кредитних зобов'язань позичальника. Приймаючи за хорошим проектом забезпечення лише в частині суми кредиту, банк по суті здійснює проектне фінансування, переймаючи на себе не лише кредитні, але і проектні риски.

Природно, що банк повинен компенсувати їх: вимагаючи підвищений процентної ставки за кредитом, додатковою документацією за проектом, комісії при участі в підготовці (аналізі) проекта.

В схеме ПФ банк может выступать не только как кредитор, но и как консультант, гарант и т.д.

Проектний цикл, або життєвий цикл проекту, - найважливіше поняття дисципліни управління проектами. В цілому це - "проміжок часу між моментом появи проекту і моментом його ліквідації". Проектний цикл є початковим поняттям для вирішення проблеми фінансування робіт за проектом, ухвалення відповідних рішень. Згідно з практикою, що склалася, стани, через які проходить проект, називаються фазами (етапами, стадіями). У найзагальнішому вигляді проектний цикл ділиться на три фази:
передінвестиційна; інвестиційна; експлуатаційна.
Для кредитора проектний цикл по суті справи починається з моменту отримання від майбутнього позичальника заявки на фінансування проекту, а закінчується моментом, коли

виконує усі свої платіжні зобов'язання по кредиту і кредитний договір припиняє свою дію.

Таким чином, проектне фінансування - важливий етап в ухваленні інвестиційного рішення і реалізації проекту.3. Учасники проектного фінансування

Склад учасників проектного фінансування регламентований. Міжнародна практика проектного фінансування рекомендує оптимальний склад учасників проекту. Можливі учасники проектного фінансування і їх роль (функції) при реалізації проекту представлені в

таблиці 1.

Таблиця 1

Можливі учасники проектного

Учасники

Роль в проекті

Спонсори проекту

Компанії і фізичні особи, безпосередньо зацікавлені в результатах проекту. Вони просувають проект, погоджують різні питання, отримують відповідні дозволи

Постачальники і підрядники

Компанії, що мають договірні зобов'язання поставляти товари і послуги, пов'язані з цим проектом

Покупці

У багатьох проектах продукція не поступає на відкритий ринок. В цьому випадку проектна компанія заздалегідь укладає довгостроковий контракт з окремим покупцем або групою на купівлю опре-деленного кількості зробленої продукції

Правительство страны, в которой осуществляется проект

Уряд країни, в якій здійснюється проект

Видача необхідних дозвільних документів, закупівлі, учас-тие в якості акціонера, спонсора проекту, надання опре-деленных гарантий

Керівники проектом

Команда менеджерів, що відповідають за здійснення проекту. Ключова ланка угоди по проектному фінансуванню

Боргові фінансисти

Структури, які надають проектній компанії ресурси у борг на обумовлений період часу і на заздалегідь погоджених умовах

Консультанты и советники

Консультанти і радники

Спеціалізовані компанії і фізичні особи, компетентні в різних аспектах здійснення проекту

На відміни від традиційного фінансування інвестицій, коли основними сторонами є кредитор (інвестор) і позичальник, при здійсненні проектного фінансування до складу учасників проекту входять:
- спонсори проекту _ компанії, агентства або індивідууми, які просувають цей проект, погоджують різні питання і отримують відповідні дозволи і тому подібне;
- постачальники компанії, що мають договірні зобов'язання поставляти товари і послуги, пов'язані з цим проектом;
- підрядники _ як правило, наймаються безпосередньо проектною компанією для підготовки дизайну, проведення закупівель, будівництва і отримання погоджених комісійних у разі успішного завершення будівництва і здачі його у встановлений срок.

- покупці у багатьох проектах, де продукція проекту не поступає на відкритий ринок, проектна компанія заздалегідь укладає довгостроковий контракт з окремим покупцем на купівлю певної кількості зробленої продукції;
- уряд країни, в якій фізично здійснюється проект, його роль може бути зведена до видачі необхідних дозвільних документів. Іноді уряд (чи урядове агентство) виступає покупцем продукції, зробленої за проектом, або в якості акціонера проектної компанії;
- керівники проекту _ ключова ланка усієї угоди по проектному фінансуванню;
- боргові фінансисти _ структури, які надають проектній компанії ресурси у борг на обумовлений період часу і на заздалегідь погоджених умовах.

консультанти і радники - спеціалізовані компанії і індивідууми, компетентні в різних аспектах здійснення проекту. При цьому для ефективної організації робіт надзвичайно важливим видається залучення фінансових радників.

Проте найбільше значення мають кредитор і позичальник, а також відповідальні за риски (у тому числі за первинні і залишкові риски), якими виступають кредитори, гаранти і інші учасники проекту, невраховані риски, що переймають на себе.
Учасників проектного фінансування, передусім, цікавить наскільки якісно і реалістично зроблено техніко-економічне обгрунтування проекту, оцінку чутливості проекту до зміни основних його параметрів.

Оскільки круг учасників реалізації інвестиційного проекту досить широкий, і у кожен свій погляд на нього, успіх багато в чому залежить від стосунків між партнерами і інвесторами, координації роботи з урахуванням основних цілей і логіки здійснення проекту, прозорості в організації інформаційних і фінансових потоків.
У світовій практиці широко поширено залучення для юридичного, фінансово-аналітичного і організаційного супроводу інвестиційних проектів спеціалізованої компанії - фінансового радника.

Робота по супроводу проекту безпосередньо збільшує вартість компанії, підвищує міру довіри між учасниками угоди і відповідно вірогідність її успішного здійснення. В той же час недооцінка питань організації залучення фінансування може привести до ускладнень у взаємовідносинах учасників проекту.
В умовах перехідних економік, коли роль держави залишається дуже високою, підвищення ліквідності державних гарантій в цілях проектного фінансування може різко підвищити інвестиційну привабливість відповідних проектів і понизити ціну їх фінансування.

Інвестиційний процес в Україні оптимізується за рахунок залучення до проектів фінансових інститутів і комерційних банків. Серед фінансових інститутів работаущих у інвестиційному напрямі, в першу чергу слід зазначити Всесвітній банк, ЄБРР, транснаціональні банки і інвестиційні компанії. До проектного фінансування останнім часом виявляють цікавість вітчизняні комерційні банки. Проте для комерційних банків важливіше оцінка платоспроможності клієнта і ліквідності пропонованого забезпечення, чим здійснення функцій аналізу і оцінки інвестиційних проектів. Інвестиційні банки активніше виступають консультантами по проектному фінансуванню, проте такі послуги з боку транснаціональних банків занадто дороги для більшості вітчизняних підприємств, а аналогічні фінансові інститути ще знаходяться в стадії становлення.

Високі витрати на здійснення проекту гальмують прихід інвестицій в середній і великий бізнес, який в масштабах країни сьогодні є другим ешелоном економічної спроможності регіонів України. А враховуючи, що бюджетотвірні великі підприємства далеке не в кожному регіоні, можна говорити про незадоволений попит, що сформувався, на організацію і управління інвестиційними проектами.
Задоволення цього попиту найефективніше здатні
здійснити спеціалізовані консультаційні компанії, що мають диверсифікований досвід і технологічні рішення, що дозволяють охопити усі етапи (фази) інвестиційного проекту, забезпечити не лише його реалізацію "під ключ", але і надавати підтримку в ході функціонування об'єкту інвестицій.

В ході передінвестиційної фази проведення досліджень, і підготовку основних документів, що забезпечують інвестиційний процес, доцільно доручити спеціалізованим аудиторським, консультаційним і оцінними компаніями. На інвестиційній фазі проекту доцільно використати спеціалізовані консультаційні компанії при визначенні організаційно-правової форми, проведенні тендерів, здійсненні маркетингових досліджень, постановці управлінського обліку і бюджетування, підборі і навчанні персоналу.

Вітчизняна і зарубіжна практика показує, що консультаційні компанії разом з функціями підготовки і експертизи пакету документів, пов'язаних з проектним фінансуванням, здатні ефективно виконувати функції нагляду за реалізацією проекту впродовж усього інвестиційного циклу.

4. Риски проектного фінансування

Нині проектним фінансуванням в основному займаються найбільш підготовлені, великі банки. Вони спираються на власні ресурсні можливості і знання свого клієнта. Для зниження ризиків при проектному фінансуванні банку необхідно виробити відповідний внутрішній механізм оцінки кредитоспроможності. Основна особливість тут полягає в тому, що окрім оцінки чинників, що впливають на можливість підприємства-позичальника повернути борг, оцінюється також кредитоспроможність самого фінансованого банком проекту. При цьому повинні враховуватися наступні моменти:
- наявність контролю банку над проектом;
- наявність незалежної експертизи здійснимості проекту;
- досвід менеджменту в реалізації подібних проектів;
- фінансові показники моделі проекта.

На відміну від звичайного кредиту, при якому позичальник або організатор проекту бере на себе повністю усі риски, при проектному фінансуванні риски розподіляються між позичальником, кредитором і, як правило, третьою стороною. Гарантією кредиту виступає тільки економічний ефект від реалізації проекту (плюс до цього на додаток запорукою можуть виступати активи позичальника, але їх розмір не порівнянний з вартістю проекту).
найзначніший ризик у фінансуванні проекту - ризик недофінансування. Цим твердженням можна ще раз підкреслити важливість усіх заходів проводяться меромріятія на передінвестиційній стадії для детального опрацювання проекту. Підвищення інвестиційної привабливості і детальне опрацювання - необхідність для виникнення "залізної" упевненості в

реалізації проекту як у кредитора, так і у ініціатора (власника) проекту.
Риски (як і доход) від проекту спонсор ділить з різними класами притягнених інвесторів (утримувачами акцій і кредиторами різних рівнів), тому, при вкладенні засобів в проект, інвестори, передусім, дивляться на доходність проекту для окремої компанії, а не на здатність спонсора відшкодувати збиток, у разі, якщо проект провалиться.

Існує декілька типів ризиків проекту

1. Риски на стадії дизайну і конструкції.

2. Ризики стадії операційною

Причина такого ділення в тому, що набір і вплив ризиків залежать від стадії реалізації проекту.
Робота по управлінню рисками проектного фінансування складається з 3-х стадій:
1. Ідентифікація і аналіз роботи із створення техніко-економічного обгрунтування проекту.
2. Розподіл - комерційні риски зазвичай контролюються приватним сектором, політичні - державою, неконтрольовані риски діляться з метою залучення кожного учасника проекту до зменшення цього ризику.

3. Поточне управління - головне правило кредиторів : чим більше узяті риски, тим більше нужда в інформації по поточній діяльності проекту. Інформаційний потік досягається накладенням звітних зобов'язань і контролем грошових потоків боржника.

Ризик стадії дизайну і конструкції - ризик завершення : проект може бути недобудований або добудований, але з набагато більш високими витратами, чим раніше планируеться

Мінімізація ризику робиться через:

- спонсорські гарантії про оплату усіх боргів і збитку у разі незавершення будівництва;

- забезпечення глибокої фінансової зацікавленості спонсорів;

- розвиток проекту за твердими цінами і твердим розкладом "під ключ";
- отримання думки незалежних експертів про дизайн і конструкцію проекту на різних етапах будівництва.

Ризик стадії операційної діяльності - ресурсний ризик: ризик відсутності адекватних ресурсів для приведення проекту до рентабельності (наприклад, недостатні запаси сировини або матеріалів та ін. Цей ризик мінімізується:

- попередніми звітами експертів;

- підписанням довгострокових договорів, які можуть міняти необхідну кількість постачання.

- гарантіями мінімального використання;

- застосуванням ритейнерной системи - клієнт платить частково ще до постачання товару.

Операційні риски - наприклад, риски ресурсів і досвіду оператора, неефективності операцій, дефіциту робочої сили. Ці риски мінімізуються ретельним підбором оператора, чия робота гарантована "облігаціями успіху".
Ризик ринку - ризик відсутності попиту на продукт проекту за ціною, що робить оплату боргу можливої. Зниження ризику проводиться через форвардні контракти на продукцію.
Риски, існуючі як на стадії дизайну і конструкції, так і на стадії операційної діяльності:

1. Ризик спонсорів - ризик зміни кредитоспроможності спонсорів і їх здатності виконання поточних завдань проекту. Дозволяється аналізом кадрової, фінансової і технічної політики і репутації спонсорів.
2. Технічний ризик - ризик технічних утруднень в процесі конструкції і виявлення дефектів у момент операційної діяльності. Мінімізується шляхом вибору консервативних і тестованих технологій, отриманням експертної думки і зобов'язань спонсорів регулярно вкладати в проект певну суму.
3. Політичний ризик - ризик географічної нестабільності і державної непокори зобов'язанням. Нівелюється шляхом: угоди про державне невтручання; юридичних консультацій про дотримання законів в країнах діяльності; політичного страхування; використання фінансування міжнародних банків, кредитних агентств, банків розвитку; проведення грошових потоків через безпечні країни.

4. Ризик форс-мажор - нівелюється шляхом проведення досліджень про можливість таких ризиків, страхування.

5. Предмет і методи банківської статистики

Банківська статистика - галузь фінансової статистики, завданнями якої є отримання інформації для характеристики виконуваних банківською системою функцій, розробка аналітичних матеріалів для потреб управління грошово-кредитною системою країни, раніше усього кредитного і касового планування і контролю за використанням планів.

Мета банківської статистики :

Макромета: забезпечити характеристику діяльності банківської системи; оцінку її результатів;

прогнозування результатів діяльності банку.

А також виявити чинники, що визначають результати і оцінку впливу банківської діяльності на розвиток ринкових стосунків і її вклад в кінцеві економічні результати.

Мікромета:
виявлення чинників доходності, підтримки ліквідності;

визначення оцінки міри ризику при наданні банківських послуг і їх мінімізації;

дотримання встановлених Центробанком економічних нормативів.

Об'єкти банківської статистики - сукупність банківської діяльності

Банківська статистика

1акумуляцію тимчасово вільних грошових коштів державних, кооперативних об'єднань, підприємств, організацій, установ, громадських організацій, і населення;

2. коротко- і довгострокове кредитування народного господарства і населення.

3. фінансування капвкладень;

4. безготівкові розрахунки;

5. обіг готівкових грошей через каси кредитних установ;

6. ощадна справа;

7. касове виконання бюджету.

Статистика вивчає банківську систему і її діяльність в різних аспектах: по кількості, формам власності і призначенню банків, видам кредитно-розрахункового обслуговування, асортименту послуг, що робляться.

Суб'єктом статистичного аналізу є як самі банки, так і інші кредитні установи, реальні і потенційні клієнти і кореспонденти, фізичні і юридичні ліцах.

Завдання банківської статистики визначаються змістом і специфікою її предмета. Вони обмежуються статистичним вивченням сукупності об'єктивно обумовлених економічних стосунків усередині банківської системи, а також стосунків елементів банківської системи з фінансовою системою в цілому і її елементами.

Метод статистики фінансів є певною процедурою, що складається з ряду етапів.
Ι етап. є визначальний для подальшого статистичного дослідження. Тут відбувається розробка наукової гіпотези. Вона припускає постановку завдань дослідження для досягнення конкретної мети, формулювання цієї мети, виділення і обмеження об'єкту спостереження, розробку системи показників, що дозволяють описати що вивчається обьекта.

ΙΙ етап. Статистичне спостереження, тобто збір необхідних відомостей про об'єкт, що вивчається.
ΙΙΙ етап - зведення і угрупування зібраних даних. Від якості роботи, проведеної на Ι і ΙΙ етапах, залежить якість статистичного аналізу і виводів.

Банківська статистика використовує:

а) метод середніх. Середня величина - узагальнювальна характеристика ознаки, що вивчається, в досліджуваній сукупності. Характеризує однотипні громадські явища по одному кількісній ознаці. Відбиває типовий рівень ознаки з розрахунку на одиницю сукупності в конкретних умовах місця і часу. Середні величини застосовують в роботі банків, наприклад, визначають середню заробітну плату працівників банку, середній вік клієнтів банку, середні залишки засобів на розрахункових рахунках підприємств, середню оборотність кредитів, середній залишок простроченої заборгованості по позиках і так далі. Основними видами середніх величин є, середня арифметична і середня гармонійна. Середня арифметична розраховується в двох формах - простій і зваженій. Середня арифметична проста застосовується в тих випадках, коли відомі тільки окремі значення ознаки (варіанти). Середня арифметична зважена застосовується в тих випадках, коли відомі не лише варіанти, але і їх вага, тобто

повторения соответствующих вариант; але і їх вага, тобто частота

б) варіаційний аналіз. Варіація - це неспівпадання рівнів одного і того ж показника у різних об'єктів. Від розміру і розподілу відхилень залежить надійність середніх показників.
в) індексний метод. Індекс - це відносна величина, що показує, в скільки разів рівень явища, що вивчається, в цих умовах відрізняється від рівня того ж явища в інших умовах. Відмінності можуть проявлятися в часі (тоді говорять про індекси динаміки), в просторі (територіальні індекси) і так далі По способах розрахунку розрізняються ланцюгові і базисні індекси. При ланцюговій системі індексів кожен подальший рівень порівнюють з попереднім. Між базисними і ланцюговими індексами існує взаємозв'язок:

твір ланцюгових індексів дорівнює базисному індексу

частка від ділення подальшого базисного індексу на попередній рівно відповідному ланцюговому індексу.

Цей взаємозв'язок індексів використовують в тих випадках, коли відсутні абсолютні показники і відомі лише відносні величини динаміки - базисні або ланцюгові темпи росту;
г) кореляційно-регресійний аналіз. Кореляційний аналіз досліджує сили зв'язку показників, регресійний - оцінює форми зв'язку і дію одних чинників на інші.
Загальне керівництво статистикою у банках покладено на ЦБ. Виконуючи цю функцію, він:
а) розробляє спільно з іншими зацікавленими структурами банківської системи форми внутрішньобанківської звітності;

б) визначає методологію числення окремих показників діяльності банківської системи.

в) організовує своєчасне отримання статистичної інформації і узагальнює отримані показники шляхом зведення;

г) здійснює інструктивно-методологічну і консультативну роботу по організації і проведенню

статистичних досліджень банківських операцій;

д) за погодженням готує інструкції, статистичні форми і інші нормативні документи.

Нині діє вертикальна схема збору інформації.

Кредитні інформації у встановлені терміни і по певній формі представляють статистичну звітність в ГТУ, а потім інформація спрямовується в ЦБ, де зводиться по системі в цілому. Ця система збору інформації є трудомісткою і громіздкою, тому впроваджуються нові принципи збору даних, що дозволяють значно скорочувати терміни і трудомісткість робіт при збереженні і забезпеченні високої якості статистичного матеріалу. Зараз вже діють методи вибіркового обстеження конкретних організацій.

5.1 Статистика активів і пасивівАктивних операції складають істотну і визначальну частину операцій комерційного банку (КБ). Меті статистики активів і пасивів :

виявлення пріоритетних напрямів активних і пасивних операцій з точки зору доходності і

ліквідності; визначення міри ризику активних і пасивних операцій.

Завдання - статистичне вивчення складу, структури і якості активів і пасивів.
Під структурою активів і пасивів розуміється співвідношення різних за якістю статей балансу КБ до балансового підсумку. Якість активів і пасивів КБ визначається доцільною структурою його активів і пасивів, диверсифікацією активних і пасивів.

операцій, об'ємом ризикових активів і пасивів, об'ємом критичних і неповноцінних активів і пасивів і ознаками мінливості активів і пасивів.

Активи КБ можна розділити на 4 категорії: Касова готівка і прирівняні до неї засоби; нвестиції в цінні папери; позики; будівлі і споруди.

Кожен банк випробовує проблему при встановленні і дотриманні раціональної структури активів. Для забезпечення щоденної здатності КБ відповідати по своїх зобов'язаннях структура активів КБ повинна відповідати якісним вимогам ліквідності.

За способом освіти усі ресурси КБ підрозділяються на власні, притягнені і позикові (студенти повинні засвоїти відмінності між притягненими і позиковими засобами).

Практично усі активи і пасиви схильні до певного ризику. КБ повинний забезпечити таку структуру активів і пасивів, щоб звести ризик до мінімуму, а доходь максимально
Показники статистики активів можна розділити на групи залежно від складу: показники руху касової готівки. Для визначення об'ємів, джерел надходження готівкових грошей в каси комерційних банків і напрямів їх видачі, а також випуску або вилучення із звернення складається прогноз касових оборотів по приходу, витраті і емісійному результату. Прогнозовані розрахунки очікуваної емісії грошей.

використовуються РКЦ при складанні заявок на підкріплення оборотної каси. Прогноз касових оборотів складається на основі динамічних рядів даних про касові обороти установ Центрального Банку і кредитних організацій, на основі касових заявок, що отримуються від обслуговуваних підприємств. структура надходжень і видач готівки дозволяє проаналізувати глибинні процеси в економіці, виявити тенденції їх зміни і розробити адекватні заходи регулювання;
показники статистики інвестиційних операцій : вартісною об'єм і структура портфеля цінних паперів;

вартісною об'єм і структура нових емісій, кількість емісій; торговий обіг по цінних паперах, кількість досконалих угод, оборотність цінних паперів; показники, що характеризують ризик, ліквідність і доходність цінних паперів;

показники статистики кредиту :

тривалість користування кредитом;

кількість оборотів кредитів.

показатели обеспечения кредита и т.д.;

показатели статистики основных фондов (показатели стоимости и переоценки, состояния и динамики основных фондов);

бухгалтерский баланс.

6. Зведення і угрупування статистичних даних

Зібраний в процесі статистичного спостереження матеріал потребує певної обробки, зведення розрізнених даних воєдино. Науково організована обробка матеріалів спостереження (за заздалегідь розробленою програмою), що включає окрім обов'язкового контролю зібраних даних систематизацію, угрупування матеріалів, складання таблиць, отримання підсумків і похідних показників (середніх, відносних величин), називається в статистиці зведенням.

Зведення є другим етапом статистичного дослідження. Метою зведення є отримання на основі зведених матеріалів узагальнювальних статистичних показників, що відбивають суть соціально-економічних явищ і певні статистичні закономірності.

Статистичне зведення здійснюється за програмою, яка повинна розроблятися ще до збору статистичних даних, практично одночасно із складанням плану і програми статистичного спостереження. Програма зведення включає визначення груп і підгруп; системи показників; видів таблиць.

Зведення, зібрані в процесі масового статистичного спостереження, піддаються науковій обробці з метою систематизації цих первинних даних і отримання на цій основі звідної характеристики об'єкту в цілому за допомогою узагальнювальних показників, що дозволяє надалі здійснювати аналіз і прогнозування процесів, що вивчаються. Це здійснюється на другому етапі статистичного исследованияв результаті зведення.

Зведення - це науково організована обробка матеріалів спостереження, що включає в себе систематизацію, угрупування даних, складання таблиць і графічного матеріалу, підрахунок групових і загальних підсумків, розрахунок середніх і відносних величин і перехід до узагальнювальних показників сукупності в цілому і окремих її частин.
По глибині і точності обробки матеріалу розрізняють зведення просте і складне.
Просте зведення - це операція за підрахунком загальних підсумків по сукупності одиниць спостереження. Наприклад, для отримання загальної чисельності студентів внз Росії досить скласти дані про чисельність студентів усіх внз.

Складне зведення - це комплекс операцій, що включають угрупування одиниць спостереження, підрахунок підсумків по кожній групі і по усьому об'єкту і представлення результатів угрупування і зведення у вигляді статистичних таблицю.

За формою обробки матеріалу зведення розділяється на централізоване, коли увесь первинний матеріал поступає в одну організацію, піддається в ній обробці від початку до кінця, і децентрализованную, коли звіти підприємств зводяться статистичними органами суб'єктів РФ, а отримані підсумки поступають у Федеральну службу РФ і там визначаються підсумкові показники в цілому по економіці країни.

Найважливішим елементом зведення є угрупування

Угрупуванням називається процес виділення із статистичної сукупності якісно однорідних груп за одному або декількома істотними ознаками в цілях визначення типів явищ, вивчення структури і взаємозв'язків. Відповідно до завдань угрупування застосовуються три її види:

типологічні, структурні і аналітичні.

Типологічне угрупування - це розділення усієї сукупності на якісно однорідні групи в цілях виділення в ній соціально-економічних типів. Наприклад, угрупування господарських об'єктів по формах власності соціальним групам і так далі).

Структурною називається угрупування, яке призначене для виділення характеристик структури досліджуваного об'єкту по якому, - або варіюючій ознаці і її зміни за ряд періодів або моментів часу, тобто структурних зрушень (наприклад, структура персоналу фірми за віком або стажу роботи, угрупування господарств за об'ємом продукції, визначення значення кожного виду транспорту в транспортному балансі країни).

Угрупування, що виявляє взаємозв'язки між явищами, що вивчаються, і їх ознаками, називається аналітичним угрупуванням (угрупування підприємств певної галузі економіки по рівню продуктивності праці для виявлення її впливу на собівартість продукції, угрупування робітників по кваліфікації (тарифному розряду) з вказівкою їх заробітної плати з метою виявлення залежності заробітної плати від клафікації.

Аналітичне угрупування призначене для встановлення тісноти зв'язку між взимодействующими ознаками - факторною і результативною (що змінюється під впливом факторного). Слід зауважити, що розмежування трьох видів угрупування є певною мірою умовним; іноді одне і те ж угрупування дає можливість вирішувати усі три задачі.
Метод угрупування грунтується на наступних категоріях - це группировочный ознака, інтервал угрупування і число груп.

Группировочный ознака - це ознака, по якій відбувається об'єднання окремих одиниць сукупності в однорідні групи.

Інтервал обкреслює кількісні межі груп. Як правило, він є проміжком між максимальними і мінімальними значеннями ознаки в групі. Інтервали бувають:
рівні, коли різниця між максимальним і мінімальним значеннями в кожному з інтервалів однакова; нерівні, коли, наприклад, ширина інтервалу поступово збільшується, а верхній інтервал

часто не закривається відкриті, коли є тільки або верхня, або нижня межа;
закриті, коли є і нижня, і верхня межі.
Визначення числа груп. Тут необхідно враховувати декілька умов:
а) число груп детермінується рівнем тієї, що коливається группировочного ознаки. Чим значніше варіація ознаки, тим більше за інших рівних умов повинно бути груп;
б) число груп повинне відбивати реальну структуру сукупності, що вивчається;
в) не допускається виділення порожніх груп. Якщо проблема порожніх груп все ж виникає, при проведенні структурних угрупувань використовують нерівні інтервал.

УКЛАДЕННЯ


На ринках, що розвиваються, проектне фінансування дає можливість добре структурованим і економічно обгрунтованим проектам бути реалізованими навіть у тому випадку, коли організатори проекту не в змозі надати необхідний об'єм фінансування і узяти на себе усі риски пов'язані з реалізацією проекту. Розроблений механізм розділення інвестиційних витрат, ризиків і винагороди між зацікавленими сторонами дозволяє підвищити вірогідність залучення необхідних засобів, і відповідно, реалізацію проекту.

Проектне фінансування дозволяє мобілізувати значні засоби для реалізації окремих проектів, проте вимагає значної роботи по виявленню і мінімізації ризиків. Кожен проект має свій набір ризиків; простих універсальних правил для роботи з ними не существует.

Стратегія розвитку банківського сектора України, прийнята в грудні 2008 р., сприяла реалізації основних напрямів вдосконалення банківської системи і зміцненню російського банківського сектора.

Для підвищення конкурентоспроможності російських кредитних організацій, вдосконалення банківського регулювання і нагляду, посилення захисту інтересів і зміцнення довіри вкладників і інших кредиторів банків Урядом України і Центральним банком прийнята Стратегія розвитку банківського сектора на період до 2009 року, якій передбачаються вдосконалення нормативного правового забезпечення банківської діяльності, завершення переходу кредитних організацій на використання міжнародних стандартів фінансової звітності, підвищення якості послуги, що надається кредитними організаціями, підвищення ліквідність державний гарантія в цілях проектний фінансування і т.н.

Також, варто відмітити, що більшість підприємств останніми роками не оновлювали виробничих фондів і з цієї причини гостро потребують інвестицій. Значна кількість російських підприємств вимагає таких капіталовкладень, які можуть зробити лише великі вітчизняні банки або іноземні інвестори. Незважаючи на непросте фінансове положення провідних підприємств промисловості, багато з них в силу галузевих, територіальних, продуктових і інших особливостей зберігають свою конкурентоспроможність, а значить і інвестиційну привабливість.

Інвестиційні проекти, пропоновані промисловістю, як і раніше не мають надійного забезпечення, глибокого маркетингового опрацювання, детально прорахованого техніко-економічного обгрунтування і стратегії бізнесу, власної долі капіталовкладень. Одним з напрямів рішення цих проблем може стати проектне фінансування комерційними банками дорогих інвестиційних проектів різних галузей економіки Украъни.

Нині більшість найбільших комерційних банків світу направляють значну частину грошових коштів на кредитування інвестиційних проектів, причому не лише як учасники, але і як організатори проектного фінансування. Така ситуація обумовлена можливістю для банків отримати великий прибуток, а також поліпшити власний імідж на світовому фінансовому ринку. Для російських банків цей напрям діяльності є порівняно новим, відсутність практичного досвіду в цій області примушує їх остерігатися вкладати кошти у великі інвестиційні проекти, що є украй невигідним для їх подальшого розвитку.

Незважаючи на істотні проблеми, з якими стикаються комерційні банки при здійсненні інвестиційної діяльності, саме вони покликані зіграти провідну роль в підвищенні інвестиційної активності в країні. Одним з напрямів активізації інвестиційної діяльності комерційних банків може стати їх участь у формуванні і розвитку системи проектного фінансування.

Найголовнішою специфічною особливістю, що відрізняє операції фінансування інвестиційних проектів, являються істотно більш високі ризики реалізації проекту. Звідси більш високі вимоги до аналізу і оцінки інвестиційного проекту.
Усе вищевідзначене свідчить про актуальність проблем вибраної теми дипломної роботи, пошуку найбільш раціональних форм і методів участі комерційних банків в інвестиційній діяльності.

ПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Балабанов А. И., Балабанов И. Т. Финансы. - СПб.: Питер, 2002. - 192 с.

2. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. - М.: Институт новой экономики, 1999. - 1248 с.

3. Бочаров В. В. Инвестиционный менеджмент. -- СПб: Питер, 2000. -- 160

4. Вахрин П. И. Организация и финансирование инвестиций. - М.: Маркетинг, 2000. - 347 с.

5. Вахрин П. И. Инвестиции. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2002. - 384 с.

6. Галицкая С. В. денежное обращение, кредит, финансы. - М.: Международные отношения, 2002. - 345 с.

7. Заявление Правительства РФ, ЦБ РФ «О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации» от 5.04.2005

8. Зимин И. А. Реальные инвестиции. - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем»: «Экмос», 2000. - 467 с.

9. Игошин Н. В. Инвестиции: организация управления и финансирование. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2002. - 413 с.

10. Катасонов В.Ю. Проектное финансирование: мировой опыт и перспективы для России. - М.: Анкил, 2001. - 312 с.

11. Ковалев В., Валдайцев С. Инвестиции. - М.: ТК «Велби», 2003. - 440 с.

12. Лебедев П., Чучкевич М. Проектное финансирование // Директор. - №9, 2002. - с. 11

13. Морозов Д.С. Проектное финансирование: управление рисками. - М.: Анкил, 2001. - 120 с.

14. Паренская М. Сбербанк готов кредитовать самые смелые проекты по новым схемам // Волга. - № 20, 2005. - с. 13

15. Финансовый менеджмент / Под ред. А. М. Ковалевой. - М,: ИНФРА-М, 2002

Міністерство освіти і науки України
Донбасівська державна машинобудівна академія
РефератНа тему: Розвиток проектного фінансування

як банківські послуги
Виконала:
Ст.гр. Ф-08-3
Сєдих К.А.


Краматорськ, 2011 р.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya02:48:05 27 августа 2019
.
.02:48:05 27 августа 2019
.
.02:48:04 27 августа 2019
.
.02:48:03 27 августа 2019
.
.02:48:03 27 августа 2019

Смотреть все комментарии (12)
Работы, похожие на Реферат: Зведення і угрупування статистичних даних

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(260111)
Комментарии (3520)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru