Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Лабораторная работа: Визначення теплоти розчинення і гідратації солі

Название: Визначення теплоти розчинення і гідратації солі
Раздел: Рефераты по химии
Тип: лабораторная работа Добавлен 06:27:31 27 сентября 2010 Похожие работы
Просмотров: 184 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Лабораторна робота № 1. „Визначення теплоти розчинення і гідратації солі”

Мета роботи:

1. Познайомитись з калориметричним методом вимірювання теплових ефектів.

2. Визначити теплоти розчинення безводного купрум (II) сульфату і мідного купоросу.

3. Визначити теплоту утворення кристалогідрату СuSО4 •5Н2 О з безводної солі.

На занятті необхідно:

1. Виконати роботу у відповідності до вимог даної методичної розробки.

2. Навчитись користуватись калориметром та визначати його теплоємність.

3. Розрахувати теплоту розчинення солі та теплоту гідратації.

4. Оформити звіт про виконану роботу і здати його викладачу.

Перелік обладнання та реактивів:

1. Калориметр;

2. термометр;

3. технохімічні ваги;

4. пробірки (3 шт.);

5. секундомір;

6. порцелянова ступка;

7. KNO3

8. СuSО4 , СuSО4 •5Н2 О

Порядок виконання роботи:

Дослід 1. Визначення сталої калориметра

1. Суху пробірку попередньо зважити на технохімічних терезах.

2. Ретельно розтерти калій нітрат в порцеляновій ступці і засипати його у зважену пробірку приблизно на ¼ її висоти.

3. Зважити на технохімічних терезах пробірку з сіллю (з точністю до 0,01г). За різницею зважувань знайти масу солі, що повинна знаходитись в межах 4 -7 г. Отримані дані занести в таблицю 1.

4. У стакан калориметра налити 250 мл води, закрити калориметр кришкою і встановити в менший її отвір термометр, а в більший– пробірку з сіллю. (Для того щоб пробірка не провалювалась в калориметр на неї потрібно надіти гумове кільце! ).

5. Вимірювання провести в три етапи (періоди): попередній, головний і заключний.

6. Ввімкнути калориметр в мережу змінного струму, потім ввімкнути тумблером мішалку, а через 1-2 хвилини– секундомір.

7. Попередній етап: вимірювання температури провести з точністю до 0,5°С через кожні 30 сек. протягом 5 хв.

8. Головний етап: не виключаючи секундоміра роз бити пробірку з сіллю так, щоб вся сіль висипалась у воду. Якщо температура змінюється дуже швидко, реєструвати її з меншою точністю.

9. Заключний етап: іще провести вимірювання температури через кожні 30 сек. протягом 5 хв. до встановлення рівномірного ходу температури (теж з точністю до 0,5°С).

10.Дані всіх вимірювань занести в таблицю 2.

11.Для розрахунку точної зміни температури на міліметровому папері побудувати графік, відкладаючи по вісі абсцис час, а по вісі ординат– зміну температури (масштаб на абсцисі- 1хв: 1см, а на ординаті– 1°К: 5см). З’єднані точки дадуть дві нахилені прямі для попереднього та заключного періодів. Їх продовжити вправо та вліво відповідно і через середину головного періоду провести пряму, паралельну до вісі ординат, до перетину її з продовженнями попередніх прямих. Відстань між точками перетину відповідає зміні температури при розчиненні солі.

12.Визначивши з графіка Δt1 , розрахувати сталу калориметра (К):

де Qроз - теплота розчинення солі ( -35,62 кДж/моль для KNO3 );

m - маса нітрату калію;

М - молярна маса KNO3 (101,1 г/моль );

Δt1 - зміна температури при розчиненні солі.

Дослід 2. Визначення теплоти розчинення кристалогідрату ( С uS О4 •5Н2 О )

1. Аналогічно до попереднього досліду зважують близько 5-7 г подрібненого мідного купоросу та вміщують його в пробірку, дані зважування заносять до таблиці 1.

2. Проводять вимірювання у відповідності до п.п. 6-10 попереднього досліду. Результати заносять в таблицю 2; будують графік, за яким визначають зміну температури при розчиненні солі (Δt2 )

3. Визначають теплоту розчинення (Q 1 ) солі за формулою:

,

де n - кількість речовини СuSО4 •5Н2 О.

Дослід 3. Визначення теплоти розчинення безводної солі ( С uS О4 )

1. Беруть наважку безводного сульфату міді масою 4-5г і проводять дослід аналогічно до попереднього. Дані заносять в таблицю 2. Будують відповідний графік і знаходять зміну температури при розчиненні безводної солі (Δt3 ).

2. Визначають теплоту розчинення (Q 2 ) солі за формулою:


,

де n - кількість речовини СuSО4 .

3. Визначають теплоту утворення кристалогідрату (Q3 ) з безводної солі:

Q 3 = Q 2 Q 1

4. Розрахувати відносну похибку експерименту, якщо інтегральна теплота розчинення безводної солі +39,04кДж/моль , а кристалогідрату - рівна -11,72кДж/моль .

5. Результати всіх дослідів занести в таблиці 1 та 2.

6. Зробити відповідні висновки.

Результати роботи:

Дослід 1. Визначення сталої калориметра

1. Розрахунок маси наважки солі KNO3 :

Таблиця 1.1

Пробірка з сіллю, г

22,33

Пуста пробірка, г

17,50

Сіль, г

4,83

2. Температурні показники для розчину солі KNO3 :

Таблиця 1.2

Температура

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

до розчинення

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

після розчинення

22,25

22,25

22,25

22,25

22,26

22,26

22,26

22,28

22,28

22,29

3. Розрахунок сталої калориметра:


Дослід 2. Визначення теплоти розчинення кристалогідрату ( С uS О4 •5Н2 О )

1. Розрахунок маси наважки солі СuSО4 •5Н2 О:

Таблиця 2.1

Пробірка з сіллю, г

23,50

Пуста пробірка, г

17,50

Сіль, г

6,00

2. Температурні показники для розчину солі СuSО4 •5Н2 О:

Таблиця 2.2

Температура

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

до розчинення

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

після розчинення

23,73

23,70

23,70

23,70

23,70

23,70

23,70

23,70

23,70

23,70

3. Розрахунок теплоти гідратації солі СuSО4 •5Н2 О:

;

Дослід 3. Визначення теплоти розчинення безводної солі ( С uS О4 )

1. Розрахунок маси наважки солі СuSО4 :


Таблиця 3.1

Пробірка з сіллю, г

22,00

Пуста пробірка, г

17,50

Сіль, г

4,50

2. Температурні показники для розчину солі СuSО4 :

Таблиця 3.2

Температура

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

до розчинення

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

після розчинення

24,68

24,70

24,70

24,70

24,70

24,70

24,65

24,65

24,65

24,65

3. Розрахунок теплоти гідратації солі СuSО4 :

;

4. Визначення теплоти утворення кристалогідрату з безводної солі:

5. Розрахунок відносної похибки досліду:

Висновок:

В процесі виконання роботи ми познайомились з калориметричним методом вимірювання теплових ефектів, визначили теплоти розчинення безводного купрум (II) сульфату і мідного купоросу, визначили теплоту утворення кристалогідрату СuSО4 •5Н2 О з безводної солі.


Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya02:44:47 27 августа 2019
.
.02:44:46 27 августа 2019
.
.02:44:46 27 августа 2019
.
.02:44:45 27 августа 2019
.
.02:44:44 27 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Лабораторная работа: Визначення теплоти розчинення і гідратації солі

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(260274)
Комментарии (3521)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru