Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Групування статистичних даних

Название: Групування статистичних даних
Раздел: Рефераты по информатике
Тип: реферат Добавлен 12:45:36 19 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 11 Комментариев: 11 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Тема : Групування статистичних даних

План

1. Поняття групування та його завдання. Види групувань.

2. Принципи групувань. Способи групувань.

Під групуванням розуміють розчленування масового явища на характерні типи, групи і підгрупи по найбільш важливих і суттєвих ознаках. Лише з допомогою групувань можна опрацювати дані так, щоб визначити показники, які правильно відображають дійсність.

З допомогою групування в статистиці вирішуються такі основні завдання :

1. Виділення в сукупності явищ, які вивчаються соціально економічних типів. Це, наприклад, групування населення по групах, групування підприємств по формах власності. Для вирішення цього завдання використовують типологічні групування.

2. Вивчення структури суспільних явищ, тобто відмінності в складі якого не будь типу явища ( відношення між окремими складовими частинами явища, зміна цього співвідношення за окремий період часу.)

Наприклад, при вивченні складу робітників підприємств і групування їх по віку, стажу, кваліфікації і так далі, що дозволяє характеризувати не лише склад робітників і ті зміни, як в ньому відбуваються, а й виявити фактори росту продуктивності праці. Склад, структура явищ вивчається за допомогою структурних групувань.

1. Вивчення зв’язку і взаємозв’язку між суспільними явищами.

Наприклад, групуючи робітників по віку, стажу, кваліфікації і доповнюючи кожну з цих групувань даними про середню виробітку одного робітника, можна встановити залежність рівня продуктивності праці робітників від цих ознак. Для цього використовують аналітичне групування.

В простих групуваннях групування проводиться по одній ознаці. Групування по 2-х і більше ознаках називається складним або комбінаційним. Воно дозволяє глибше аналізувати явища, але лише при умові, що ознаки доповнюють одна одну,(наприклад, групування населення по віку, статі і т. д.)

Особливим групуванням є групування – класифікації (наприклад, групування підприємств по галузях, основних фондів – по видах, затрат на виробництво по статтях і т. д.)

Для класифікацій характерно те, що вони проводяться по суттєвих ознаках даного явища.

Групування називається первинними, які проведені на основі безпосереднього узагальнення первинних даних статистичного спостереження.

Але на практиці доводиться перегруповувати раніше згрупований матеріал. Угрупування зменшення інтервалів – такі угрупування називаються вторинними.

2. Важливими принципами групування даних є :

1) вияснення суті і характеру розвитку тих явищ, які вивчаються;

2) Облік взаємозв’язку явищ і можливості переходу поступових кількісних змін в явищах до корінних якісних змін;

3) Правильний вибір основи групування, що визначає ефективність результатів групування, можливість правильної наукової характеристики і вивчення суспільних явищ. При виборі ознаки групуванням важливим є не спосіб вираження ознаки, а його значення для явища, яке вивчається, ті які виражають найбільш характерні риси даного явища;

4) Правильний вибір кількості груп, на які необхідно розділити всю сукупність;

5) Створення груп повинно відповідати дійсності, різниці між групами повинні бути видимими, в одну групу не можна об’єднувати ті явища, які суттєво відрізняються.

Якщо не можливо зразу виділити групи, то спочатку ділять на більшу кількість, а потім укрупнюють їх, зменшуючи кількість груп.

3. Залежно від суті явищ і завдань дослідження необхідно використовувати різні способи групувань: по різних ознаках, з різними інтервалами збільшою або меншою кількістю груп, з використанням різних показників що характеризують різні групи.

Та ознака, яка служить основою для розприділення явищ на групи називають групувальною ознакою, або основою групування.

Інтервалом називається різниця між найбільшим і найменшим значенням ознаки в кожній групі.

В різних інтервалах різниця між найбільшим і найменшим значенням в кожній групі рівна, а в нерівних різна.

Інтервали можуть бути закритими-які мають верхню і нижню межу (100-200 ), а відкриті, що мають лише одну межу (до 300 ).

Розмір інтервалу визначаєм за формулою:

х max - x min

n

h розмір інтервалу

Xmax – найбільше значення ознаки

X min найменше значення ознаки

n - кількість груп

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya02:42:34 27 августа 2019
.
.02:42:33 27 августа 2019
.
.02:42:33 27 августа 2019
.
.02:42:32 27 августа 2019
.
.02:42:31 27 августа 2019

Смотреть все комментарии (11)
Работы, похожие на Реферат: Групування статистичних даних

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(260113)
Комментарии (3520)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru