Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Експертна система для оцінювання знань студентів з предмету Комп ютерні мережі

Название: Експертна система для оцінювання знань студентів з предмету Комп ютерні мережі
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: реферат Добавлен 09:42:00 31 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 11 Комментариев: 12 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра “Комп’ютерних систем і математичних наук”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботи

з предмету “Основи проектування систем штучного інтелекту”

тема: “Експертна система для оцінювання знань студентів

з предмету «Комп’ютерні мережі»”

Виконала студентка групи КС-31-01 Саленко Н.В.

Викладач Сохін Н.Л.

2003


ЗМІСТ

Вступ 2

1. Аналіз існуючих рішень. 3

2. Розробка структури експертної системи. 7

3. Інструкція користувачу. 9

Висновок 10

Перелік використаної літератури 11

Додатки


ВСТУП

Метою цієї курсової роботи є розробка експертної системи для оцінювання знань студентів з предмету «Комп’ютерні мережі».

Експертна навчаюча система (ЕНС) — це програма, яка реалізує ту чи іншу педагогічну мету на основі знань експерта в деякій предметній області, здійснюючи діагностику навчання і керування навчанням, а також демонструючи поведінку експертів (специалістів-предметників, методистів, психологів). Експертність ЕНС заключається в наявності в ній знань за методикою навчання, за допомогою яких вона допомогає викладачам навчати, а учням – вчитися.

Архітектура експертної навчальної системи включає в себе два основні компоненти: базу знань (тут зберігаються одиниці знань) та програмний інструмент доступу і обробки знань, який складається з таких механізмів: отримання висновку (рішення), набуття знань, пояснення отриманих результатів та інтелектуального інтерфейсу.

Обмін даними між учнем та ЕНС виконує програма інтелектуального інтерфейсу, яка приймає повідомлення учня і перетворює їх в форму, в якій вони подані в базі знань, і навпаки, перекладає внутрішнє подання результату обробки у формат, зрозумілий учневі і видає повідомлення на потрібний носій.

Джерелами знань для конкретних експертних навчаючих систем можуть бути підручники, довідники, матеріали конкретних досліджень в проблемній області та інші матеріали. Самі розробники можуть мати теоретичні знання та практичний досвід в даній області. Але класичним джерелом знань є експерт – професіонал в даній предметній області. Таким чином, набуття знань вимагає врахування людського фактору. Для успішного розв’язання цієї проблеми необхідні об’єднані зусилля математиків, програмістів, психологів.

Для якісного розв’язання задачі побудови експертних навчаючих систем необхідно набуття та комбінування в одне ціле знань як мінімум трьох типів: про предметну область, яка вивчається (аналогічно традиційній БЗ), про педагогічні прийоми та стратегії навчання (область педагогіки), про психологічні особливості особистості, характеристики мислячої та пізнавальної діяльності (область психології).


1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ

Були знайдені наступні рішення:

1) Лінійна програма

Лінійна програма будується за принципом пропусків; причому задачею учня є заповнення пропуску і перевірка відповіді (автор Б.Ф.Скіннер). Характеристика лінійної програми:

1. Матеріал ділиться на незначні дози (кроки).

2. Опитування або пробіли в окремих рамках програми не повинні бути дуже важкими, щоб учні не втратили інтерес.

3. Учні самі дають відповіді, використовуючи необхідну інформацію.

4. Учнів одразу ж інформують, чи правильні їх відповіді.

5. Всі учні проходять по черзі всі рамки програми, але кожний робить це в зручному темпі.

6. Число вказівок, які полегшують отримання відповіді, значне на початку, поступово обмежується.

7. Для запобігання механічного запам'ятовування інформації одна й та ж думка повторюється в різних варіантах у декількох рамках програми.

2) Розгалужена програма

Грунтується на виборі однієї правильної відповіді з декількох заданих (автор Норман А.Кроудер). Після деякої інформації в рамці задається запитання. Запитання мають на меті:

1. Перевірити, чи знає учень матеріал, який міститься в даній рамці.

2. У випадку негативної відповіді відсилати учня до рамок, що обгрунтовують відповідь.

3. Можливість закріплення основної інформації з допомогою раціональних вправ.

4. Збільшення зусиль учня та одночасну ліквідацію механічного навчання через багаторазове повторення інформації.

5. Формування необхідної мотивації учня.

3) Інтелектуальна система дистанційного навчання "KnowledgeCT"

До складу системи входять: майстер створення навчальних курсів, редактор тестів, підсистема адаптивного тестування, електронна бібліотека, дискусійні кімнати та електронний форум, підсистема моніторинга процесу навчання, інтелектуальні засоби навчання та тестувания, підсистема адміністрування.

Майстер створення курсів дозволяє: внести інформацію про авторів курсу, створити структуру курсу, внести всі необхідні методичні матеріали (включаючи не тільки лекції в електронному виді, але і додаткові матеріали: лабораторні практикуми, відео-фрагменти, аудио-ролики і т.д.), а також розмістити розроблений курс в Інтернет.

Редактор тестів дозволяє: указати параметри тесту (автор, назва, кількість питань, кількість балів, розподіл оцінок, час проходження), розбити матеріал на теми (щоб можна було за результатами відповідей рекомендувати студенту матеріал для повторного вивчення), увести тестові завдання і відповіді, розбити тестові завдання на рівні складності (для адаптивного тестування), розмістити тест в Інтернет.

Підсистема адаптивного тестування дозволяє задавати кожне наступне питання в залежності від відповідей на всі попередні питання. Питання, що задаються підсистемою по кожнім предметі, розбиваються на кілька рівнів у міру зростання складності питань. Питання задаються цілеспрямовано, за рахунок попередньої оцінки кожного студента, отриманої на етапі проміжного (рейтингового) тестування. Проводячи опитування, система адаптивного тестування накопичує зведення про студента і виставляє йому комплексну оцінку, з огляду на такі параметри, як кількість правильних відповідей, час проходження тесту, а також кількість спроб проходження кожного рівня.

Електронна бібліотека, містить методичні матеріали, підручники, книги і CD-ROM по різних областях знань. Необхідне джерело знань можна знайти за автором, темою, видавництвом, роком видання і т.д.

Дискусійні кімнати є засобом інтерактивного спілкування викладача зі студентами і студентів між собою. Викладач призначає час і тему для дискусії (по електронній пошті, чи пошті на дошці оголошень сайта). У призначений час всі учасники дискусії знаходяться в режимі on-line і проводять обговорення заданої теми, одержуючи в такий спосіб поради і рекомендації з вивчення дисципліни.

Електронний форум дозволяє організувати обговорення різних навчальних питань у режимі електронних конференцій, що сприяє освітньому процесу. В даний час ведеться розробка модуля для організації відеоконференцій в Інтернет, з метою проведення навчальних консультацій і лекцій у реальному режимі часу.

Моніторинг процесу дистанційного навчання має на увазі контроль діяльності того, якого навчають, побудова його індивідуальної моделі і генерацію керуючих рішень по коректуванню поводження того, якого навчають, для досягнення їм поставлених цілей навчання. Для здійснення моніторингу процесу навчання спочатку на основі експертних оцінок, тобто з огляду на існуючий досвід викладання, будується попередня модель того, якого навчають, для деякого предмета (курсу). При цьому передбачається, що процес навчання являє собою послідовну сукупність освоєння окремих розділів навчального матеріала. Навчальний матеріал розбивається на кілька модулів (інформаційних блоків, етапів навчання) таким чином, щоб можна було проконтролювати ступінь освоєння вивченого матеріала (тестування, контрольна робота, семінар і т.п.). Виділяються можливі результати перевірки знань і умінь для кожного модуля, визначаються способи освоєння матеріала, а також викладачем описуються можливі варіанти поводження того, якого навчають, при переходах між модулями курсу. Потім з урахуванням переваг того, якого навчають, у виборі способів освоєння матеріала, результатів навчання (база даних параметрів діяльності: результати проміжного контролю на етапах навчання, час вивчення матеріала, час тестування і т.д.) визначаються мети навчання і формується індивідуальна модель того, якого навчають,. Далі виділяються стратегії поводження найбільш відповідному індивідуальному стилю того, якого навчають, а також стратегії, орієнтовані на досягнення мети навчання. На підставі отриманих даних здійснюється прогноз діяльності того, якого навчають. У випадках, коли обрана тим, якого навчають, вихідна стратегія перестає бути ефективною стосовно заданої мети, підсистема генерує рекомендації з трансформації індивідуальної стратегії того, якого навчають.

Інтелектуальні засоби навчання і тестування включають: навчальні експертні системи, ігрові навчальні програми, модулі проміжного тестування. Навчальні експертні системи орієнтовані на перевірку умінь студента рішенню задач по конкретному навчальному курсі. Вони будуються на основі інструментальних засобів, що дозволяють викладачу створювати бази знань альтернативного прийняття рішень. Експертна система оцінює логіку прийняття рішень і результати обчислень і у випадку вибору неоптимальної чи неправильної альтернативи відсилає того, якого навчають, до відповідного розділам навчального гіпертекстового матеріала. В ігрових навчальних програмах тестування знань і умінь студента здійснюється в ході активної мультимедийной гри. Побудова гри здійснюється викладачем за допомогою створення сценарію з набору окремих заздалегідь розроблених мультимедийных фрагментів і прив'язкою до перешкод гри тестових завдань, ранжированних по рівнях складності. Ігрова програма може мати як навчальний, так і атестаційний характер. У першому випадку, при неправильному рішенні тестового завдання тому, якого навчають, підрозумівається відповідний навчальний матеріал і дається можливість повторення спроби. В другому випадку дається комплексна оцінка проходження всіх перешкод гри, у залежності від стратегії вибору тестових завдань.

Модулі проміжного тестування призначені для поточного контролю знань і побудовані на алгоритмах нечіткої логіки. Методика оцінки рівня знань включає два основних етапи: оцінку результатів виконання кожної виділеної групи тестових завдань і інтегральну оцінку рівня знань. Перший етап реалізується на основі експертної системи, база знань якої містить твердження, що відбивають думку викладача навчального курсу, щодо оцінки результатів виконання кожної групи завдань, а також схем міркувань, що дозволяють автоматично оцінювати рівні знань, у залежності від конкретних вимірів. Інтегральна оцінка знань заснована на використанні операторів згортки оцінок, отриманих на попередньому етапі. Особливість даних операторів полягає в тому, що вони дозволяють враховувати різну важливість кожного типу тестових завдань і, в залежності від цього, відносити отримані оцінки до одного з чотирьох класів: "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно". У результаті функціонування даних модулів, на момент атестаційного тестування, усі студенти класифікуються по рівнях (групам) знань. Це дозволяє на етапі адаптивного тестування навіть перше питання задавати невипадковим образом, а вибирати з групи тестових завдань, що відповідають виявленому раннє рівню знань.

Підсистема адміністрування дозволяє керувати параметрами настроювання всіх модулів системи KnowledgeCT, перевірити результати тестування, змінювати структури курсів, тестів, набудовувати елементи методів інтелектуальної оцінки і моніторингу тих, яких навчають. Побудоване на описаних вище принципах, інформаційно-освітнє середовище являє собою цілісну систему, що дозволяє ефективно організувати процес дистанційного навчання. "KnowledgeCT", може бути легко встановлена на комп'ютері, що працює під операційною системою Windows 9x/NT чи Windows 2000.


2. РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ

Оскільки програма розроблялася за допомогою програми ESWind, то основними елементами ЕС є фрейми і правила-продукції.

Фрейм – це структура для опису стереотипної ситуації (події, об’єкту, поняття), що містить характеристики цієї ситуації (події, об’єкту, поняття) та їх значення.

Правила-продукції дозволяють подати знання у вигляді: ЯКЩО (умова) ТО (висновок), де умова — це зразок, за яким здійснюється пошук у базі знань, а висновок — дії або процедури, що виконуються при успішному завершенні пошуку (можуть бути проміжними, тобто такими, що виступають далі як умови, або цільовими, тобто такими, що завершують роботу системи та є результатом розв’язання задачі).

У ESWin правило виглядає як:

RULE Номер_правила

Умова 1

.....

Умова n

DO

Висновок 1

......

Висновок m

ENDR

В даній курсовій роботі було розроблено такі фрейми:

1) Frame=Цель

Parent:

Тест:

EndF

2) Frame=Факторы

Parent:

Топология {Рисунок} [Какая топология изображена на рисунке?]:(солнышко; звезда; колечко; колесо)

Интернет [Какой сетью является Интернет?]: (территориальной; локальной; корпоративной; компьютерной; вычислительной; глобальной)

Скорость [У локальной сети скорость передачи данных больше, чем у глобальной ?]:(Да; Нет)

Ethernet [Что такое Ethernet?]:(разновидность Интернета; название игры; метод доступа к данным; общая шина)

IEEE [Как расшифровуется IEEE?]:(институт по электронике, экономике и электротехнике; институт по экономической электронике и электротехнике; институт инженеров по электротехнике и электронике; международная организация по электротехнике и электронике)

TokenRing [Что такое Token Ring?]:(название популярной группы; метод доступа к данным; английский дворец; кольцевая топология сети)

Трансивер [Трансивер - это ...]:(сетевой адаптер;устройство для подключения кабеля к принтеру; устройство для толстого коаксиального кабеля; заглушка на конце сети)

Т-коннектор [Для чего нужен Т-коннектор?]:(для подключения к сети; для соединения разных кабелей; для подключения тонкого сетевого кабеля к ПК; для подключения тонкого сетевого кабеля к сетевому адаптеру)

Конфигурация {Рисунок}[Какая конфигурация изображена на рисунке?]:(FDDI;SMDS; Internet;MAC)

Коллизии [Какой протокол учитывает проблему коллизии?]:(DSE;OSI;FDDI;CMSA/CD)

EndF

В якості основи для створення ЕС було взято десять питань з предмету «Комп’ютерні мережі». Правило для отримання висновку має таку структуру:

1. Якщо були дані правильні відповіді на всі десять запитань, то знання предмету оцінюється як 100%.

2. Якщо були дані правильні відповіді на девять запитань, то знання предмету оцінюється як 90%.

3. Якщо були дані правильні відповіді на вісім запитань, то знання предмету оцінюється як 80%.

4. Якщо були дані правильні відповіді на сім запитань, то знання предмету оцінюється як 70%.

5. Якщо були дані правильні відповіді на шість запитань, то знання предмету оцінюється як 60%.

6. Якщо були дані правильні відповіді на п’ять запитань, то знання предмету оцінюється як 50%.

7. Якщо були дані правильні відповіді на чотири запитання, то знання предмету оцінюється як 40%.

8. Якщо були дані правильні відповіді на три запитання, то знання предмету оцінюється як 30%.

9. Якщо були дані правильні відповіді на два запитання, то знання предмету оцінюється як 20%.

10. Якщо були дані правильні відповіді на одне запитання, то знання предмету оцінюється як 10%.

Якщо на всі питання були дані неправильні відповіді, то знання предмету оцінюється як 0%.


3. ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧУ

Запускаємо програмну оболонку-інтерпретатор ESWind. В головному меню вибирати Файл/Открыть базу знань..., або натиснути кнопку Открыть БЗ на панелі інструментів. У вікні Открытие файла вибрати файл teacher.klb. В головному меню вибрати Решение/Поиск рішення, або на панелі інструментів натиснути Решение. З’явиться вікно з першим запитанням. Відповідати на питання треба так: виділити правильну відповідь і натиснути кнопку ОК, або двічі клацнути мишею на обраному варіанті відповіді. Після того, як будуть дані всі відповіді, у нижній частині екрану з’явиться висновок-повідомлення про результат тестування, а також номер правила, за яким цей висновок було отримано.


ВИСНОВОК

В рамках курсової роботи було проведено аналіз предметної області, визначено основні розділи та теми, питання з яких увійшли до переліку тестових запитань, і розроблена структура системи, що дозволяє контролювати знання студентів.

Результатом виконання даної курсової роботи є прототип експертної системи для оцінювання знань студентів з предмету «Комп’ютерні мережі». За допомогою цієї ЕС можна легко визначити рівень знань студентів з даного предмету.


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Искусственный интеллект: В 3 кн. Кн.1. Системы общения и экспертные системы: Справочник / Под ред. Э.В.Попова. – М.: Радио и связь, 1990. – 464 с.: ил.

2. Базы знань интеллектуальных систем / Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский — СПб: Питер, 2000 — 384 с.

3. Водолад С.Н. Изучение методов представления информации в курсе информатики на примере гипертекстового представления учебного материала по тригонометрии // Дис. к.п.н. Москва, 2000.

4. Информатизация образования — 2000 // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Хабаровск: Графика. — 220 с.

5. Информационные технологии в образовании // Тезисы докладов. — Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2000. — 250 с.

6. Кудинов В.А. Принципы построения и использования экспертных обучающих систем в курсе «Теоретические основы информатики» // Дис. к.п.н. Москва, 2000.

7. Новые возможности компьютерного навчання. О.И. Ларичева, Е.В. Нарыжный, В.П. Кузнецова, Э.И. Брук. // Вестник РАН, 1999, том 69, №2. — С. 106-119.

8. Пак Н.И. Нелинейные технологии навчання в курсах информатики и информационных технологий // Дис. д.п.н. Красноярск, 2000.

9. Христочевский С.А. Электронные мультимедийные учебники и энциклопедии // Информатика и образование, №2, 2000. — С. 71-77.


Додаток А – Текст програми

TITLE=Контроль знаний

COMPANY=ВМУРоЛ «Україна»

Frame=Цель

Parent:

Тест:

EndF

Frame=Факторы

Parent:

Топология {star.bmp} [Какая топология изображена на рисунке?]:(солнышко; звезда; колечко; колесо)

Интернет [Какой сетью является Интернет?]:(территориальной; локальной; корпоративной; компьютерной; вычислительной; глобальной)

Скорость [У локальной сети скорость передачи данных больше, чем у глобальной ?]:(Да; Нет)

Ethernet [Что такое Ethernet?]:(разновидность Интернета; название игры; метод доступа к данным; общая шина)

IEEE [Как расшифровуется IEEE?]:(институт по электронике, экономике и электротехнике; институт по экономической электронике и электротехнике; институт инженеров по электротехнике и электронике; международная организация по электротехнике и электронике)

TokenRing [Что такое Token Ring?]:(название популярной группы; метод доступа к данным; английский дворец; кольцевая топология сети)

Трансивер [Трансивер - это ...]:(сетевой адаптер; устройство для подключения кабеля к принтеру; устройство для толстого коаксиального кабеля; заглушка на конце сети)

Т-коннектор [Для чего нужен Т-коннектор?]:(для подключения к сети; для соединения разных кабелей; для подключения тонкого сетевого кабеля к ПК; для подключения тонкого сетевого кабеля к сетевому адаптеру)

Конфигурация {Topologia.bmp}[Какая конфигурация изображена на рисунке?]:(FDDI; SMDS; Internet; MAC)

Коллизии [Какой протокол учитывает проблему коллизии?]:(DSE; OSI; FDDI; CMSA/CD)

EndF

Rule 1

EQ(Факторы.Топология; звезда)

EQ(Факторы.Интернет; глобальной)

EQ(Факторы.Скорость; Нет)

EQ(Факторы.Ethernet; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.IEEE; институт инженеров по электротехнике и электронике)

EQ(Факторы.TokenRing; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.Трансивер; устройство для толстого коаксиального кабеля)

EQ(Факторы.Т-коннектор; для подключения тонкого сетевого кабеля к сетевому адаптеру)

EQ(Факторы.Конфигурация; FDDI)

EQ(Факторы.Коллизии; CMSA/CD)

Do

EQ(Тест; Превосходно!!! Вы знаете этот предмет на 100%.)

EndR

Rule 2

EQ(Факторы.Интернет; глобальной)

EQ(Факторы.Скорость; Нет)

EQ(Факторы.Ethernet; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.IEEE; институт инженеров по электротехнике и электронике)

EQ(Факторы.TokenRing; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.Трансивер; устройство для толстого коаксиального кабеля)

EQ(Факторы.Т-коннектор; для подключения тонкого сетевого кабеля к сетевому адаптеру)

EQ(Факторы.Конфигурация; FDDI)

EQ(Факторы.Коллизии; CMSA/CD)

Do

EQ(Тест; Почти всё правильно. Вы знаете этот предмет на 90%.)

EndR

Rule 3

EQ(Факторы.Скорость; Нет)

EQ(Факторы.Ethernet; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.IEEE; институт инженеров по электротехнике и электронике)

EQ(Факторы.TokenRing; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.Трансивер; устройство для толстого коаксиального кабеля)

EQ(Факторы.Т-коннектор; для подключения тонкого сетевого кабеля к сетевому адаптеру)

EQ(Факторы.Конфигурация; FDDI)

EQ(Факторы.Коллизии; CMSA/CD)

Do

EQ(Тест; Хорошо. Вы знаете этот предмет на 80%.)

EndR

Rule 4

EQ(Факторы.Ethernet; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.IEEE; институт инженеров по электротехнике и электронике)

EQ(Факторы.TokenRing; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.Трансивер; устройство для толстого коаксиального кабеля)

EQ(Факторы.Т-коннектор; для подключения тонкого сетевого кабеля к сетевому адаптеру)

EQ(Факторы.Конфигурация; FDDI)

EQ(Факторы.Коллизии; CMSA/CD)

Do

EQ(Тест; Хорошо. Вы знаете этот предмет на 70%.)

EndR

Rule 5

EQ(Факторы.IEEE; институт инженеров по электротехнике и электронике)

EQ(Факторы.TokenRing; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.Трансивер; устройство для толстого коаксиального кабеля)

EQ(Факторы.Т-коннектор; для подключения тонкого сетевого кабеля к сетевому адаптеру)

EQ(Факторы.Конфигурация; FDDI)

EQ(Факторы.Коллизии; CMSA/CD)

Do

EQ(Тест; Не так уж и плохо. Вы знаете этот предмет на 60%.)

EndR

Rule 6

EQ(Факторы.TokenRing; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.Трансивер; устройство для толстого коаксиального кабеля)

EQ(Факторы.Т-коннектор; для подключения тонкого сетевого кабеля к сетевому адаптеру)

EQ(Факторы.Конфигурация; FDDI)

EQ(Факторы.Коллизии; CMSA/CD)

Do

EQ(Тест; Вы – не большой знаток сетей. Вы знаете этот предмет на 50%.)

EndR

Rule 7

EQ(Факторы.Трансивер; устройство для толстого коаксиального кабеля)

EQ(Факторы.Т-коннектор; для подключения тонкого сетевого кабеля к сетевому адаптеру)

EQ(Факторы.Конфигурация; FDDI)

EQ(Факторы.Коллизии; CMSA/CD)

Do

EQ(Тест; Вы не очень знаете сети. Вы знаете этот предмет на 40%.)

EndR

Rule 8

EQ(Факторы.Т-коннектор; для подключения тонкого сетевого кабеля к сетевому адаптеру)

EQ(Факторы.Конфигурация; FDDI)

EQ(Факторы.Коллизии; CMSA/CD)

Do

EQ(Тест; Вы плохо знаете сети. Вы знаете этот предмет на 30%.)

EndR

Rule 9

EQ(Факторы.Конфигурация; FDDI)

EQ(Факторы.Коллизии; CMSA/CD)

Do

EQ(Тест; Вы очень плохо знаете сети. Вы знаете этот предмет на 20%.)

EndR

Rule 10

EQ(Факторы.Коллизии; CMSA/CD)

Do

EQ(Тест; Вы не знаете ничего о сетях. Вы знаете этот предмет на 10%.)

EndR

Rule 11

EQ(Факторы.Топология; звезда)

Do

EQ(Тест; Вы не знаете сети. Вы знаете этот предмет на 10%.)

EndR

Rule 12

EQ(Факторы.Топология; звезда)

EQ(Факторы.Интернет; глобальной)

Do

EQ(Тест; Вы очень плохо знаете сети. Вы знаете этот предмет на 20%.)

EndR

Rule 13

EQ(Факторы.Топология; звезда)

EQ(Факторы.Интернет; глобальной)

EQ(Факторы.Скорость; Нет)

Do

EQ(Тест; Из вас выйдет плохой сетевик. Вы знаете этот предмет на 30%.)

EndR

Rule 14

EQ(Факторы.Топология; звезда)

EQ(Факторы.Интернет; глобальной)

EQ(Факторы.Скорость; Нет)

EQ(Факторы.Ethernet; метод доступа к данным)

Do

EQ(Тест; Вы не очень ориентируетесь в сетях. Вы знаете этот предмет на 40%.)

EndR

Rule 15

EQ(Факторы.Топология; звезда)

EQ(Факторы.Интернет; глобальной)

EQ(Факторы.Скорость; Нет)

EQ(Факторы.Ethernet; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.IEEE; институт инженеров по электротехнике и электронике)

Do

EQ(Тест;Вы заете сети наполовину. Вы знаете этот предмет на 50%.)

EndR

Rule 16

EQ(Факторы.Топология; звезда)

EQ(Факторы.Интернет; глобальной)

EQ(Факторы.Скорость; Нет)

EQ(Факторы.Ethernet; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.IEEE; институт инженеров по электротехнике и электронике)

EQ(Факторы.TokenRing; метод доступа к данным)

Do

EQ(Тест; Удовлетворительно. Вы знаете этот предмет на 60%.)

EndR

Rule 17

EQ(Факторы.Топология; звезда)

EQ(Факторы.Интернет; глобальной)

EQ(Факторы.Скорость; Нет)

EQ(Факторы.Ethernet; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.IEEE; институт инженеров по электротехнике и электронике)

EQ(Факторы.TokenRing; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.Трансивер; устройство для толстого коаксиального кабеля)

Do

EQ(Тест;Хорошо. Вы знаете этот предмет на 70%.)

EndR

Rule 18

EQ(Факторы.Топология; звезда)

EQ(Факторы.Интернет; глобальной)

EQ(Факторы.Скорость; Нет)

EQ(Факторы.Ethernet; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.IEEE; институт инженеров по электротехнике и электронике)

EQ(Факторы.TokenRing; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.Трансивер; устройство для толстого коаксиального кабеля)

EQ(Факторы.Т-коннектор; для подключения тонкого сетевого кабеля к сетевому адаптеру)

Do

EQ(Тест; Хорошо. Вы знаете этот предмет на 80%.)

EndR

Rule 19

EQ(Факторы.Топология; звезда)

EQ(Факторы.Интернет; глобальной)

EQ(Факторы.Скорость; Нет)

EQ(Факторы.Ethernet; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.IEEE; институт инженеров по электротехнике и электронике)

EQ(Факторы.TokenRing; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.Трансивер; устройство для толстого коаксиального кабеля)

EQ(Факторы.Т-коннектор; для подключения тонкого сетевого кабеля к сетевому адаптеру)

EQ(Факторы.Конфигурация; FDDI)

Do

EQ(Тест; Почти вундеркинд. Вы знаете этот предмет на 90%.)

EndR

Rule 20

EQ(Факторы.Топология; звезда)

EQ(Факторы.Интернет; глобальной)

EQ(Факторы.Скорость; Нет)

EQ(Факторы.Ethernet; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.IEEE; институт инженеров по электротехнике и электронике)

EQ(Факторы.TokenRing; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.Трансивер; устройство для толстого коаксиального кабеля)

EQ(Факторы.Т-коннектор; для подключения тонкого сетевого кабеля к сетевому адаптеру)

EQ(Факторы.Конфигурация; FDDI)

EQ(Факторы.Коллизии; CMSA/CD)

Do

EQ(Тест; Превосходно!!! Вы знаете этот предмет на 100%.)

EndR

Rule 21

EQ(Факторы.TokenRing; метод доступа к данным)

Do

EQ(Тест; Вы совершенно не знаете сети. Вы знаете этот предмет на 10%.)

EndR

Rule 22

EQ(Факторы.Топология; звезда)

EQ(Факторы.Коллизии; CMSA/CD)

Do

EQ(Тест; Вы не знаете сети. Вы знаете этот предмет на 20%.)

EndR

Rule 23

EQ(Факторы.IEEE; институт инженеров по электротехнике и электронике)

EQ(Факторы.TokenRing; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.Трансивер; устройство для толстого коаксиального кабеля)

Do

EQ(Тест; Вы очень плохо знаете сети. Вы знаете этот предмет на 30%.)

EndR

Rule 24

EQ(Факторы.Топология; звезда)

EQ(Факторы.IEEE; институт инженеров по электротехнике и электронике)

EQ(Факторы.TokenRing; метод доступа к данным)

EQ(Факторы.Трансивер; устройство для толстого коаксиального кабеля)

Do

EQ(Тест; Вы плохо знаете сети. Вы знаете этот предмет на 40%.)

EndR

Rule 25

EQ(Факторы.Топология; звезда)

EQ(Факторы.Интернет; глобальной)

EQ(Факторы.Скорость; Нет)

EQ(Факторы.Конфигурация; FDDI)

EQ(Факторы.Коллизии; CMSA/CD)

Do

EQ(Тест; Не очень хорошо знаете сети. Вы знаете этот предмет на 50%.)

EndR

Rule 26

EQ(Факторы.Топология; солнышко)

EQ(Факторы.Интернет; территориальной)

EQ(Факторы.Скорость; Да)

EQ(Факторы.Ethernet; разновидность Интернета)

EQ(Факторы.IEEE; международная организация по электротехнике и электронике)

EQ(Факторы.TokenRing; название популярной группы)

EQ(Факторы.Трансивер; заглушка на конце сети)

EQ(Факторы.Т-коннектор; для подключения тонкого сетевого кабеля к ПК)

EQ(Факторы.Конфигурация; MAC)

EQ(Факторы.Коллизии; OSI)

Do

EQ(Тест; Очень плохой результат!!! Вы знаете этот предмет на 0%.)

EndR

Додаток Б – Малюнки, що використані при розробці програми


Рисунок 1 - Схематичне зображення топології «зірка».


Рисунок 2 – Схематичне зображення технології FDDI.


Додаток В – Вигляд робочого вікна ESWind


Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya02:35:47 27 августа 2019
.
.02:35:46 27 августа 2019
.
.02:35:45 27 августа 2019
.
.02:35:45 27 августа 2019
.
.02:35:44 27 августа 2019

Смотреть все комментарии (12)
Работы, похожие на Реферат: Експертна система для оцінювання знань студентів з предмету Комп ютерні мережі

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258326)
Комментарии (3467)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru