Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Собаки - вірні друзі людей

Название: Собаки - вірні друзі людей
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 06:41:43 17 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 90 Комментариев: 12 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

УРОК З біології

на тему:

“Собаки - вірні друзі людей”


Виховна година, вечір біології

Тема: «Вірні друзі» (із серії «Брати наші менші»).

Мета: узагальнити знання учнів про значення собак у природі та жит­ті людини, вплив діяльності лю­дини на видовий склад та чи­сельність ссавців; удосконалити вміння школярів розпізнавати породи собак на зоокартинках, листівках, порівнювати їх між со­бою; виховувати чуйне ставлення до братів наших менших.

Обладнання: фонозаписи творів та пісень про природу, виставка ма­люнків «Мій улюбленець», зоокартинки порід собак.

Під час підготовки до заходу можна провести конкурс оповідань, віршів про собак, а якщо дозволяють умо­ви — виставку собак з розповідями учнів про своїх домашніх тварин.

1-й учень. У давні часи в Ірландії го­ворили: «Дім без собаки або кіш­ки — дім без любові та радості». А й справді, для чого люди заводять собак? Є на те різні причини: одні прагнуть мати надійного вартового у дворі, інші — надійного помічни­ка на полюванні, деякі бажають ви­ростити розумного собаку й пере­дати його на службу прикордонни­кам. А люди похилого віку або самотні заводять собаку для того, щоб мати поруч із собою друга.

Тисячі років собака заслужено ко­ристувався славою кращого друга й помічника людини. Письменни­ки, поети, вчені в усі часи та в усіх країнах прославляли собаку за його відданість та любов до людини, яка його виховала.

2-й учень. Собака — перша домаш­ня істота, яка з'явилася біля люди­ни. Предками собаки були різні ви­ди вовків.

Приручення собаки відбувалося приблизно 15 тис. років тому, в епо­ху первісної людини — в кам'яному віці. А нині ми маємо чимало різних порід собак, іноді таких несхожих між собою, що нам важко повірити в те, що вони належать до одного виду. Ну от хоча б для порівняння мексиканська собачка чи-хуа-хуа, яку можна посадити в склянку, й дог або сенбернар величиною з теля.

У наш час усі породи собак поділя­ються на три основні групи: служ­бові, мисливські й декоративні (кімнатні). (Читає вірш про собаку.)

3-й учень. Углиб Альп можна потра­пити через численні перевали. На висоті понад 2 тис. метрів над рів­нем моря протягом восьми-дев'яти місяців панує зима, а холод і лід та сніг можуть бути й улітку. Після сні­гових хуртовин люди брали із со­бою лопати й палки та йшли в гори розшукувати потерпілих або ман­дрівників, які заблукали. І тут на допомогу людям прийшли собаки.

Сенбернари були виведені в XIII-XIV ст. у гірських районах Цен­тральної Європи. Значна заслуга в створенні цієї породи належить монахам монастиря Святого Бернара, від якого собаки й отримали свою назву. Це одна з найбільших порід собак. Вони століттями ви­користовувалися для пошуку й ря­тування людей, які заблукали у го­рах, сенбернари врятували тисячі людей. Нині собак-шукачів дово­зять до місця події на санчатах або вчать стрибати з парашутом з літа­ка — так вони економлять сили й час для пошуку. Серед собак-шукачів є такі, що врятували по 35-40 чоловік. Рекордсменом серед них став Баррі. Він врятував 40 чо­ловік. Про нього писали в газетах, журналах; про нього розповідали легенди.

4-й учень. У 1812 р. Наполеон після своєї поразки в Росії розпочав ра­зом зі своєю армією відступ у Фран­цію. Вимучені солдати почали тіка­ти. Деякі з них тікали через Швей­царію в теплу Італію. Один з дезер­тирів опинився в районі Великий Сен-Бернар. На шляху він упав у за­сніжену розщілину і змучений за­снув під сніговою ковдрою. Там йо­го й відшукав Баррі, відкопав і зі­грів. Коли врятований прийшов до пам'яті та відкрив очі, він побачив перед собою засніжену морду вели­чезного собаки. Чоловік злякався, подумав, що то вовк, вихопив ніж і вдарив ним собаку.

5-й учень. Важкопоранений пес діс­тався до монастиря. Там йому обро­били рану та відправили на лікуван­ня. Пес вижив. Однак після пора­нення, слабкості та старості пес так і не повернувся до рятування лю­дей. У цьому ж році Баррі не стало.

А через кілька десятиріч, у 1899 p., в Парижі було відкрито величезний пам'ятник Баррі. На постаменті бу­ло вирізьблено його ім'я. Великий собака-сенбернар, а на його спині, міцно тримаючись за шию, сидить маленька дівчинка. У центрі поста­менту знаходиться напис: «Він уря­тував 40 чоловік і був убитий 41».

Інсценізація казки Кіплінга «Кішка, що гуляла сама по собі»

6-й учень. А ось ще одна історія про відважних собак. На заході Аляски є містечко Ном, яке заснували шу­качі золота. У січні 1925 р. тут, як і по всій Алясці, лютувала тривала заметіль. У цей же час єдиний лікар містечка перебував у тривозі. Він виявив, що серед мешканців розпо­чалося захворювання на дифтерію. Урятувати могла лишень проти­дифтерійна сироватка. Лікар зв'я­зався по телефону з мером міста. Сироватку могли доставити в таку заметіль тільки на собаках (цю від­стань в 1 тис. км собаки могли по­долати за дев'ять діб). Було виріше­но, що контейнер із сироваткою повезуть зі зміною собачих упря­жок.

7-й учень. Останній відрізок цієї ге­роїчної подорожі-естафети припа­ло пройти упряжі каюра Гуннара Кассона. Упряж з 13 собак вів во­жак Болто. Дорога пролягала через частину затоки. А тут ще трапилася біда. Буревій зламав кригу. Якщо йти в обхід, то це ще зайвих 200 км. І каюр вирішив іти по дрейфуючій кризі. Він спрямував собак на лід, напівзамерзлий ліг на контейнер, щоб захистити його від морозу. У на­півсні він відчув, що нарти зупини­лися. Собаки повискували. Огля­нувши їх лапи, каюр помітив, що вони кровоточать: гострі крижинки застрягли між пальцями, різали шкіру. Допомогти собакам зако-цюрблими від морозу пальцями він не міг. І тоді каюр почав вигризати крижинки зубами.

Знесилений, він упав на нарти й ви­гукнув: «Вперед, Болто! У Ном!». І вожак сам повів упряж.

1-й учень. Героїчна естафета людей і собак пройшла цей шлях за 5 з по­ловиною діб.

Наприкінці 1925 р. в Нью-Йорку було відкрито пам'ятник Болто. Постамент у вигляді скали розміс­тили серед дерев. На скалі — брон­зова собака в упряжці. Типова лай­ка: стоячі вуха, загнутий на спину й закручений кільцем хвіст.

Їздові собаки — перші транспортні тварини нашої планети. Серед бага­тьох порід собак особливою лю­бов'ю користувалися лайки. Вони майже цілий рік живуть під відкри­тим небом. Густа шерсть з добрим підшерстком надійно захищає їх від холоду й негоди.

Звучить пісня про собаку.

2-й учень. Собаки завжди допомага­ли людям у вивченні й вирішенні різних наукових питань. Допомага­ли вони по-різному: де силою й фі­зичною працею, де особливістю своїх органів чуття та поведінкою, а головним чином — безпосеред­ньою участю в ролі піддослідних під час проведення різноманітних екс­периментів, що мають велике зна­чення для біології, медицини й ветеринарії. Знаменитий лікар Дав­ньої Греції Гіппократ, італійський учений Л. Сколанцані, академік І. П. Павлов та багато інших завдя­чують своїми досягненнями саме собакам.

3-й учень. Собаки допомагали вче­ним і в освоєнні космічного прос­тору. Альбіна, Лайка, Білка та Стрілка, Мушка, Бджілка, Чорнуш­ка, Звьоздочка, Угольок — це собаки-космонавти. Цікаво те, що всі собаки, які побували у космосі,— дворняги. Це пояснюється тим, що безпородні собаки не тільки кміт­ливіші за своїх аристократичних родичів, але й більш стійкі до різ­них нервових навантажень, легше переносять усякі життєві негаразди.

Звучить «Собачий вальс».

4-й учень. Важко людині пристосу­ватися до життя в цьому світі, якщо вона зовсім не бачить. Важко сліпо­му ходити по вулицях: стовпи, схо­ди, лавки, транспорт... Потрібен поводир. І виявилось, що поводи­рем можуть бути не лише вівчарки, але й інші собаки великих порід. Іс­нують спеціальні школи з підготов­ки таких собак.

5-й учень. Приблизно місяць по­трібно, щоб собака звик до нового хазяїна, а він навчився управляти ним. І обов'язковою умовою успіш­ної служби собак-поводирів є друж­ба та взаємна любов.

Учитель. У світі існує понад 400 по­рід собак. Тим, хто вирішив завести собі чотириногого друга, краще не брати великих і сильних собак — таких, як дог, ньюфаундленд, а та­кож собак, які важко піддаються дресируванню: південноросійську вівчарку, чорного тер'єра, москов­ську вартову. Краще придбати ні­мецьку вівчарку, колі, ерделя, бок­сера, керрі-блю-тер'єра. З ними ви можете брати участь у різних зма­ганнях.

З будь-якою собакою можна знайти контакт і добре її видресирувати. Усе залежить від того, наскільки серйозно людина підходить до ви­ховання свого чотириногого друга. Отож, добре поміркуйте, перш ніж узяти в свій дім собаку. А коли ви вже вирішили взяти, станьте йому справжнім другом. Тож нехай ваша дружба буде міцною, щасливою та радісною.

Література

1. Нехаев В. С. Воспитай себе друга.— М.: Детская литература, 1986.

2. Гусев В. Г., Нехаев В. С. Наши верные друзья.— М.: Агропромиздат, 1987.

3. Заянчковский И. Ф. Памятники животным.— К.: Радянська школа, 1983.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya02:35:21 27 августа 2019
.
.02:35:20 27 августа 2019
.
.02:35:19 27 августа 2019
.
.02:35:19 27 августа 2019
.
.02:35:18 27 августа 2019

Смотреть все комментарии (12)
Работы, похожие на Реферат: Собаки - вірні друзі людей

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(260314)
Комментарии (3521)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru