Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Билеты: зно химия 2007 с ответами

Название: зно химия 2007 с ответами
Раздел: ЗНО
Тип: билеты Добавлен 14:19:26 25 февраля 2008 Похожие работы
Просмотров: 3145 Комментариев: 21 Оценило: 4 человек Средний балл: 4.3 Оценка: неизвестно     Скачать

ХІМІЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії перевіряє:

• відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам;

• рівень навчальних досягнень учнів;

• ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів

до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів універсального, природничого, математичного профілю та для спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням хімії.

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Позначте твердження, що розкриває закон об’ємних відношень: об’єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного і до об’ємів добутих газоподібних продуктів як:

А невеликі цілі числа;

Б добутки цілих чисел;

В кількості цих газів;

Г відносні густини цих газів.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати визначення законів, що вивчені.

2. Позначте співвідношення мас йоду та розчинника відповідно в дезінфікуючому засобі “Йод, розчин для зовнішнього застосування спиртовий 5 %”:

А 5 до 20;

Б 1 до 19;

В 1 до 25;

Г 2 до 18.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розуміти поняття масової частки розчиненої речовини в розчині.

3. Позначте формулу, яку використовують для обчислення масової частки розчиненої речовини:

А Б В Г
; ; ; ;

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати формулу для обчислення масової частки розчиненої речовини в розчині.

4. Позначте формулу несолетворного оксиду:

А Na 2 O ;

Б CO 2 ;

В NO 2 ;

Г NO .

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розрізняти та вибирати за складом основні, кислотні, амфотерні, несолетворні оксиди.

5. Позначте найважливіші природні сполуки Кальцію:

А сильвініт та мірабеліт;

Б глазурит та каїніт;

В вапняк та мармур;

Г сильвініт та карналіт.

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Вибирати і розрізняти найважливіші природні сполуки Кальцію.

6. Позначте хімічну формулу мінералу корунду:

А Al 2 O 3 . nH 2 O ;

Б AlCl 3 ;

В Na 3 [ AlF 6 ] ;

Г Al 2 O 3 .

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Вибирати і розрізняти найважливіші природні сполуки Алюмінію.

7. Позначте катіони, що спричиняють твердість води:

А Ca2+ i Al3+ ;

Б Mg2+ i Ca2+ ;

В Ca 2+ і Zn 2+ ;

Г Ва2+ і Mg 2+ .

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати причини твердості води.

8. Позначте формулу пентану:

А С 5 Н1 0 ;

Б С6 Н 12 ;

В С 6 Н10 ;

Г С 5 Н1 2 .

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати перші 10 членів гомологічного ряду метану.

9. Позначтезагальну формулу естерів:

А Б В Г

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати загальні формули оксигеновмісних органічних сполук.

10. Обчисліть і позначте заряд карбонат-іона у формулі калій

гідрогенкарбонату:

А 1+;

Б 1-;

В 2+;

Г 2-.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Визначати валентність атомів, ступінь окиснення та заряди йонів у сполуках.

11. Обчисліть і вкажіть заряди катіонів й аніонів, що існують у розчині магній нітрату:

А 2+ та 2-;

Б 2+ та 1-;

В 1+ та 1-;

Г 1+ та 2-.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Визначати валентність атомів, ступінь окиснення та заряди йонів у сполуках.

12. Позначте назви елементів лужних металів:

А Калій, Купрум;

Б Аргентум, Літій;

В Рубідій, Натрій;

Г Аурум, Купрум.

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати формули лужних елементів, галогенів, амфотерних елементів.

13. Позначте рівняння реакції, що характеризує хімічні властивості

нерозчинних основ:

А ;

Б ;

B ;

Г .

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні формули основ, рівняння реакцій за їх участю.

14. Позначте загальну формулу летких сполук галогенів (Hal ) з Гідрогеном:

А Н Hal ;

Б Н2 Hal ;

В Hal Н4 ;

Г Hal Н3 .

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні формули летких сполук галогенів з гідрогеном.

15. Позначтеназвувуглеводню, структурна формула якого:

А 4-етил-5,5-диметилгексен-2;

Б 3-метил-2,2-диетилгексен-4;

В 4-етил-5-диметилгексен-2;

Г 3-етил-2,2-диметилгексин-4.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати молекулярні, електронні та структурні формули ненасичених вуглеводнів; формули ізомерів та давати їм назви за міжнародною номенклатурою.

16. Позначте структурну формулу та назву за систематичною номенклатурою

гліцерину:

А СН3 СН2 –СН2 ОН , 1-пропанол;

Б СН2 ОН СН(СН3 )–СН2 ОН , 2-метил-1,3-пропандіол;

В СН2 ОН–СНОН–СН2 ОН , 1,2,3-пропантріол;

Г СН 2 ОН–СН 2 –СН2 ОН , 1,3-пропандіол.

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати молекулярні, електронні та структурні формули метанолу, етанолу, фенолу, гліцерину; формули ізомерів спиртів та давати їм назви за міжнародною номенклатурою.

17. Позначтеназву вуглеводу, молекулярна формула якого С12 Н22 О11 :

А глюкоза;

Б сахароза;

В целюлоза;

Г фруктоза.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати молекулярні формули глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози.

18. Позначте правильне твердження: магній взаємодіє з хлоридною кислотою швидше, ніж залізо, тому що:

А залізо покривається оксидною плівкою;

Б кислота пасивує залізо;

В кислота активізує магній;

Г магній активніший.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати чинники, від яких залежить швидкість хімічних реакцій.

19. Позначте форму орбіталей валентнихелектронів атома Берилію:

А сфера;

Б гантель;

В кільце;

Г інша.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати характер форм електронних орбіталей в атомах елементів малих періодів.

20. Позначте особливість утворення ковалентного зв’язку за донорно-

акцепторним механізмом:

А диполі сусідніх молекул притягуються;

Б усуспільнені електрони рухаються в електронному просторі;

В кожен атом надає по одному електрону в спільне користування;

Г один атом надає електронну пару в спільне користування.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням : Знати принцип утворення ковалентного зв’язку за донорно-акцепторним механізмом.

21. Позначте продукт взаємодії сульфур(VI) оксиду з надлишком калій

гідроксиду:

А калій сульфіт;

Б калій гідрогенсульфіт;

В калійсульфат;

Г калій сульфід.

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні властивості оксидів.

22. Позначте метал, що не розчиняється в концентрованій сульфатній кислоті:

А Cu ;

Б Hg ;

В Ag ;

Г Au .

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні властивості кислот.

23. Розчинмідного купоросу налили в оцинковане відро. Позначте причину,

що зумовлює утворення рихлого осаду на стінках відра та поступову зміну

кольору розчину:

А відновлення міді;

Б відновлення цинку;

В наявність домішок у цинку;

Г наявність домішок у розчині мідного купоросу.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні властивості солей.

24. Позначте йони, що містяться в розчині засобу для видалення накипу,

якщо відомо, що в цьому розчині колір універсального індикаторного

папірця змінюється на червоний:

А йони Гідрогену;

Б гідроксид-іони;

В хлорид-іони;

Г йони Калію.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати залежність зміни кольору індикаторів від реакції середовища.

25. Позначте властивості озону:

А безбарвний газ, без запаху та смаку, малорозчинний у воді, неотруйний;

Б активний, малорозчинний у воді, лінійної будови;

В бере участь у процесах гниття, горіння, дихання;

Г дуже активний, розчинний у воді, блакитного кольору, кутової будови.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати фізичні властивості вивчених сполук Оксигену.

26. Позначтеструктурну формулу бензену:

А Б В Г

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати структурну формулу бензену.

27. Позначте наслідок зміщення електронної густини до бензенового ядра в

молекулі аніліну:

А посилення амфотерних властивостей;

Б посилення кислотних властивостей;

В посилення кислих властивостей;

Г посилення оснόвних властивостей.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Вибирати пояснення складу та структури амінів жирного ряду.

28. У кисні повітря спалюють суміш метану й етану об’ємом 20 л. Густина цієї суміші за повітрям становить 0,6. Позначте запис, який відповідає об’єму використаного кисню:

А 41 л;

Б 38 л;

В 32 л;

Г 43 л.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Використовувати знання вивчених законів для розв’язування задач.

29. Позначте речовину, розчинність якої у воді є найбільшою:

А кальцій сульфат;

Б ацетилен;

В барій гідроксид;

Г целюлоза.

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розуміти процеси розчинення у воді ковалентних та йонних сполук.

30. Позначте послідовність пірометалургійних процесів добування металів:

А окиснення, відновлення;

Б окиснення, доокиснення;

В відновлення, окиснення;

Г відновлення, гідрування.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати сутність хімічних реакцій промислового добування металів.

31. Позначте галузь застосування алмазу, зумовлену його високою твердістю:

А виробництво електродів, мастил;

Б виробництво шліфувальних матеріалів;

В як відновник металів під час їх виробництва;

Г як наповнювач для протигазів.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розуміти причинно-наслідкові зв’язки між будовою, властивостями і застосуванням алмазу.

32. Зазначте екологічно небезпечну речовину, що утворюється під час

хімічної обробки кам’яновугільної смоли:

А амоніак;

Б водень;

В бензен;

Г фенол.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розуміти наслідки впливу продуктів переробки корисних копалин на навколишнє природне середовище при їх неправильному використанні.

33. Позначте, що є наслідком біотехнологічних процесів розмноження деяких

мікроорганізмів:

А виготовлення різноманітних антибіотиків;

Б нарощування значної біомаси протягом короткого часу;

В утворення мікродобрив, що легко засвоюються рослинами;

Г руйнування поживних речовин у живому організмі.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розуміти біологічну роль амінокислот, білків.

34. Позначте процес, унаслідок якого відбувається передача генетичної

інформації:

А реплікація ДНК;

Б комплементарність азотистих основ;

В мутація генів;

Г структурні зміни хромосом.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розуміти біологічну роль нуклеїнових кислот.

35. До нашатирного спирту додали спиртовий розчин аптечного препарату

“Аркалакс”. Позначте, про що свідчить поява малинового забарвлення

розчину:

А „Аркалакс” містить оцтову кислоту;

Б „Аркалакс” містить фенолфталеїн;

В „Аркалакс” містить питну соду;

Г „Аркалакс” містить лакмус.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати наслідки хімічних реакцій. Знати як змінюється колір індикаторів в різних середовищах.

36. Позначте речовини, що утворюються під час повного електрофільного

заміщення певних атомів на атоми Хлору в молекулі бензену:

А хлоробензен, гідрогенхлорид;

Б гексахлороциклогексан;

В гексахлоробензен, гідрогенхлорид;

Г 2,4,6-трихлоробензен, гідрогенхлорид.

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні властивості бензену.

37. Позначте ознаку перебігу реакції, що дозволяє відрізнити насичені

багатоатомні спирти від насичених одноатомних спиртів:

А утворення синього розчину в реакції з купрум(ІІ) гідроксидом;

Б утворення „срібного дзеркала” в реакції з амоніаковим розчином

аргентум(І) оксиду;

В знебарвлення бромної води;

Г знебарвлення розчину калій перманганату.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати результати дослідів з оксигеновмісними сполуками.

38. У Вашому розпорядженні є пробірка, пробіркотримач, нагрівний прилад,

вода, побутові та лікарські засоби. Позначте препарати, за допомогою

яких можна провести якісну реакцію (мінімум стадій) на багатоатомний

спирт:

А “Лізоформ”: формаліну 40 частин, мила калійного 40 частин, спирту

етилового 20 частин; мікродобриво, засіб захисту рослин “Мідний

купорос”;

Б “Альмагель”: 5 мл суспензії містять 0,3 г алюміній гідроксиду, 0,1 г

магній гідроксиду, 0,8 г сорбіту;

В Оцет 9 %-ий; сода, спирту етилового 95 % -ого - 25 мл;

Г “Кріт”: натрій гідроксид; мікродобриво, засіб захисту рослин “Мідний

купорос”; “Гліцерин”: розчин для зовнішнього застосування 85 %-ий

по 25 г у флаконах.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Вибирати план проведення дослідів, розв’язування експериментальних задач з оксигеновмісними сполуками.

ЗАВДАННЯ НА ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДНІСТЬ (ЛОГІЧНІ ПАРИ)

39. Установіть відповідність між реагентами й ознаками реакцій:

Реагенти Ознаки реакцій

А ;

Б ;

В .

1 утворення лугу;

2 виділення газу;

3 утворення води;

4 випадіння осаду.

А
Б
В

Правильна відповідь: А – 3, Б – 4, В – 2

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Класифікувати реакції йонного обміну, що відбуваються до кінця.

40. Установіть відповідність між дією гідроксид-аніону на запропоновані

катіони й ознаками цих якісних реакцій:

Запропоновані катіони Ознаки якісних реакцій

А Al 3+ ;

Б Fe 2+ ;

В Fe 3+ ;

Г NH 4 + .

1 газ з різким запахом;

2 білий драглистий осад;

3 сіро-зелений пластівчастий осад;

4 бурий осад;

5 бурий газ.

А
Б
В
Г

Правильна відповідь: А – 2, Б – 3. В – 4, Г – 1

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати ознаки хімічних реакцій сполук атомів Алюмінію, Феруму, Нітрогену.

41. Установіть відповідність між видами основ та їх характерними хімічними

властивостями:

Види основ Характерні хімічні властивості

А нерозчинні основи;

Б луги.

1 взаємодія з водою;

2 взаємодія з основними оксидами;

3 взаємодія з розчинами солей;

4 розклад під час нагрівання.

А
Б

Правильна відповідь: А – 4, Б – 3

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розрізняти хімічні властивості основ.

42. Установіть відповідність між ненасиченими вуглеводнями і типами

гібридизації електронних орбіталей:

В углеводень Тип гібридизації електронних о рбіталей

А етен;

Б етин.

1 sp 3 ;

2 sp ;

3 sp 2 .

А
Б

Правильна відповідь: А – 3, Б – 2

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розрізняти будову етилену та ацетилену.

43. Установіть відповідність між типами хімічного зв’язку та властивостями

речовин:

Типи хімічного зв’язку Властивості речовин

А ковалентнийнеполярний;

Б ковалентнийполярний;

В йонний;

Г металічний.

1 легкоплавкі;

2 провідники;

3 розплави проводять електричний

струм;

4 діелектрики та напівпровідники.

А
Б
В
Г

Правильна відповідь: А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати взаємозв’язок типів хімічних зв’язків, будови і властивостей речовин.

44. Установіть відповідність між типами хімічного зв’язку та назвами

речовин:

Типи хімічного зв’язку Назви речовин

А металічний;

Б йонний;

В ковалентний полярний;

Г ковалентний неполярний.

1 азот;

2 мідь;

3 кальцій флуорид;

4 гідроген хлорид.

А
Б
В
Г

Правильна відповідь: А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Вміти визначати речовину за типом хімічного зв’язку.

ЗАВДАННЯ НА ПРАВИЛЬНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ

45. Установіть послідовність зростання електронегативності атомів елементів:

А Al ;

Б Cl ;

В P ;

Г Na .

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – Г, 2 – А, 3 – В, 4 – Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Встановлювати послідовність зміни властивостей елементів у періодах, групах та при переході від одного періоду до іншого.

46. Установіть послідовність збільшення сили гідрогеногалогенових кислот:

А HCl ;

Б HI ;

В HF ;

Г HBr .

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – В, 2 – А, 3 – Г, 4 – Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Встановлювати послідовність зміни кислотно-основних властивостей летких сполук елементів галогенів з Гідрогеном.

47. Установіть генетичний ланцюжок добування нітратної кислоти:

А нітроген(IІ) оксид;

Б нітроген(IV) оксид;

В амоніак;

Г амоній хлорид.

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – Г, 2 – В, 3 – А, 4 – Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Встановлювати генетичні зв’язки між кислотами та іншими класами неорганічних сполук.

48. Установіть послідовність стадій виробництва сульфатної кислоти із сірки:

А каталітичне окиснення;

Б гідратація;

В повне окиснення;

Г розбавляння водою.

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – В, 2 – А, 3 – Б, 4 – Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Прослідковувати закономірності перебігу хімічних реакцій виробництва сульфатної кислоти.

49. Установіть генетичний ланцюжок добування циклогексану:

А етин;

Б метан;

В карбон;

Г бензен.

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – В, 2 – Б, 3 – А, 4 – Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Встановлювати генетичні зв’язки між класами сполук за участю вуглеводнів.

50. Установіть генетичний ланцюжок добування метиламоній хлориду:

А нітрометан;

Б метан;

В метиламін;

Г водень.

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – Г, 2 – Б, 3 – А, 4 – В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Встановлювати генетичні зв’язки між класами сполук за участю амінів.

51. Установіть послідовність процесу синтезу дипептиду:

А 2-хлоропропанова кислота;

Б аланін;

В пропаналь;

Г пропанова кислота.

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1– В, 2 – Г, 3 – А, 4 – Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Встановлювати генетичні зв’язки між органічними речовинами за участю амінокислот.

ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ

52. Складіть електронний баланс і вкажіть загальну суму коефіцієнтів

вихідних речовин реакції, схема якої

:

Відповідь:

Правильна відповідь: 14

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Складати електронний баланс для окисно-відновних реакцій.

53. Укажітьсумувсіхкоефіцієнтівурівнянніреакціїалюмінійгідроксидута

сульфатноїкислотизутвореннямсередньоїсолі:

Відповідь:

Правильна відповідь: 12

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Складати хімічні рівняння реакцій за участю солей.

54. Укажіть число хлорпохідних метану, що утворюються під дією

ультрафіолетового випромінювання або за нагрівання суміші метану з

хлором до температури 250-400°С:

Відповідь:

Правильна відповідь: 4

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Складати рівняння хімічних реакцій за участю метану та його гомологів.

55. Обчисліть і вкажіть кількість прийнятих електронів в електронному

балансі реакції розкладу калій перманганату:

Відповідь:

Правильна відповідь: 4

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Складати рівняння окисно-відновних реакцій. Знати електронну природу процесів окиснення і відновлення.

56. Серед запропонованих напівсхем оберіть напівсхему екзотермічної

реакції та вкажіть кількість прийнятих електронів

;

;

:

Відповідь:

Правильна відповідь: 4

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Класифікувати хімічні реакції за типами. Складати рівняння окисно-відновних реакцій. Знати електронну природу процесів окиснення і відновлення.

57. Обчисліть і вкажіть масу (г) розчину з масовою часткою повареної солі

20 %, до якого треба додати воду масою 100 г, щоб отримати розчин з

масовою часткою солі 10 %:

Відповідь:

Правильна відповідь: 100

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Здійснювати обчислення за хімічними рівняннями за участю неорганічних речовин.

58. Спалюють вапняк масою 204 г з масовою часткою домішок 1,97 %.

Обчисліть і вкажіть масу (г) негашеного вапна, добутого в результаті

реакції:

Відповідь:

Правильна відповідь: 112

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Здійснювати обчислення за хімічними рівняннями за участю неорганічних речовин.

59. Обчисліть і вкажіть масу (г) глюкози, що утвориться в реакції

фотосинтезу, якщо рослини поглинули карбон(ІV) оксид об’ємом 672 л:

Відповідь:

Правильна відповідь: 900

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Здійснювати обчислення за хімічними рівняннями за участю органічних речовин.

60. Обчисліть і вкажіть масу (г) феніламіну, що утвориться в результаті

взаємодії нітробензену масою 307,5 г з масовою часткою домішок 20 % з

газом об’ємом 160 л (н.у.) за реакцією Зініна:

Відповідь:

Правильна відповідь: 186

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Здійснювати обчислення за хімічними рівняннями за участю органічних речовин.

61. Продуктом каталітичного відновлення насиченої одноосновної

карбонової кислоти кількістю речовини 0,5 моль є спирт масою 23 г.

Зазначте наукову (систематичну) назву спирту:

Відповідь:

Правильна відповідь: ЕТАНОЛ

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Здійснювати обчислення за хімічними рівняннями за участю органічних речовин.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита05:12:56 04 ноября 2021
.
.05:12:54 04 ноября 2021
.
.05:12:52 04 ноября 2021
.
.05:12:51 04 ноября 2021
.
.05:12:50 04 ноября 2021

Смотреть все комментарии (21)
Работы, похожие на Билеты: зно химия 2007 с ответами

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294347)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2023 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru