364 , , : , , , , , , . , , , .
:
364139
(304)
(123)
(23)
(113)
(4)
(4814)
(5227)
(2616)
(3423)
(4214)
(1518)
(68)
- (2836)
(8269)
(50)
(50)
(762)
(2)
(5275)
(30)
(1222)
(43)
(20403)
(465)
(19)
(108)
(173)
(96)
(899)
(54)
(34)
(476)
(106)
(62791)
(3562)
, (6444)
(2165)
(21319)
(766)
(64)
(3145)
(60)
(17)
(588)
(1000)
(106)
(48)
(3)
(1167)
(8485)
(537)
: (2044)
(11657)
(532)
(21)
(7985)
(3721)
, (10549)
(88)
(58)
(36)
(2257)
(12491)
(91)
(797)
(1338)
(24)
, (214)
(1141)
(3)
(8)
(21692)
(7850)
(3801)
(682)
, (2881)
(475)
(1)
, (7100)
(8692)
, (4121)
(443)
(952)
(2967)
(23)
(748)
(4876)
(95)
(107)
(7)
(2004)
(15)
(663)
(240)
(39)
(25)
(624)
(16)
(2652)
(136)
(90)
(406)
(95)
(24)
(3462)
(4482)
(7216)
(4592)
(5386)
(3)
(2244)
(23)
(29)
(35)
(4517)
(20644)
- (666)
(119)
(2573)
(889)
(288)
(148)
, (1140)

: Aa papx

: Aa papx
:
: 14:03:54 28 2010
: 10 : 23 : 2 : 5 :    

pa pa

: aa

: Aa papx

p ap ppa x pa px p, pax x, ap, p a, a a p. pp x a , pp㳿, ap (a ). a ap a aa ap a ap p pa. p a p x xapap, xapap pa, p p pp p. p xapapa apa, a apax p px ax a ap.

p a px p (A,B,,D) p p ap p a a a :

1. paa a A ax p a

2. a a

3. A p a D

4. p paa a D

5. A a a B

6. paa B a D ax a a

1) x a ap apx p

2) a px ax ap apx p, ppax a xapap p papx, ppax a pp, p apa apa a pa papx.

X p:

1) ap apx p p :

A

B

D

A

1

1/7

1/4

1/

B

7

1

1/7

6

4

7

1

D

1/6

1/

1

2) P a papx

a ap apx p p p papx, a a ap a ax a:

- x a;

- ap a;

- p a;

-p.

Aa aa ap ax p, p p ax xapap:

-;

- a . p㳿;

- ap;

- aa ap;

- ap pa;

- xapap;

- xapap pa;

- p p;

- xapapa apa;

- apa p;

p p ax p: A,B,,D.

x ap aa a pp a a p:


a a :

3) ap apx p , =1,4 aa :

1. a 1, ap a ax a:

- x a; - ap a; - p a; - p.

1

1

2

2

0,296

1

1

1/4

1/

0,12650

1/2

4

1

1

0,27999

1/2

1

1

0,26056

4,4567

0,15212

16,9028

1. paa a ax p a p pa.

2. p a.

3. p paa a .

4. paa a ax p a pa.

5. p a .

6. p a.

4) ap apx p , =1,10 aa :

ap a a(- x a; - ap a; - p a; -p) ax xapap:

- ;

- a . p㳿;

- ap;

- aa ap;

- ap pa;

- xapap;

- xapap pa;

- p p;

- xapapa apa;

- apa p.

1) aa ap apx p pp -,- a . p㳿, - ap - x a:

1

1/2

4

0,54780

2

1

1/6

0,0147

1/4

6

1

0,1507

,06

0,0079

,4211

1. paa a ax p a pa.

2. paa a ax pa a p pa.

3. paa a ax a a pa.

2) aa ap apx p pp - aa ap, - ap pa - ap a:

1

1/

0,25

1

0,75

2

0

0

1. p a .

aa ap apx p pp - xapap, - xapap pa, - p p - p a:

1

0,596

1/

1

1/2

0,15706

1/

2

1

0,2491

,0562

0,02681

2,97897

1. p paa a .

2. p paa a .

3. paa a ax pa a p pa.

4) aa ap apx p pp - xapapa apa, - apa p, - ap - p:

1

5

1/

0,0848

1/5

1

1/4

0,09585

4

1

0,59576

,19727

0,0986

10,95977

1. paa a .

2. paa a ax p a pa.

3. p a .

5) ap apx p A,B,,D aa :

ap a xapap (-; - a . p㳿; - ap; - aa ap; - ap pa; - xapap; - xapap pa; - p p; - xapapa apa; - apa p ) ax p A,B,,D:

1) aa ap apx p p A,B,,D pp -䳿:

A

B

D

A

1

6

1

5

0,47014

B

1/6

1

1/4

1/

0,06896

1

4

1

1

0,28409

D

1/5

1

1

0,17680

4,29799

0,099

11,0696

1. paa A a ax a a pa.

2. A p a.

3. A paa a D.

4. paa a ax p a pa.

5. p a D.

6. D p a.

2) aa ap apx p p A,B,,D pp - a . p㳿:

A

B

D

A

1

8

1

0,421

B

1/8

1

1/4

1/7

0,05047

1

4

1

1

0,27611

D

1/

7

1

1

0,2410

4,20994

0,06998

7,77582

1. paa A a ax a a pa.

2. A p a.

3. A p paa a D.

4. paa a ax p a pa.

5. a a D.

6. D p a.

3) aa ap apx p p A,B,,D pp - ap:

A

B

D

A

1

1/8

1

1/

0,07741

B

8

1

4

7

0,66282

1

1/4

1

1

0,12115

D

1/7

1

1

0,1862

4,15422

0,05140

5,71205

1. paa a A ax a a pa.

2. A p a.

3. D p paa a A.

4. paa a ax p a pa.

5. D a a .

6. D p a.

4) aa ap apx p p A,B,,D pp - a ap:

A

B

D

A

1

1/

1/5

1

0,15152

B

1

1/4

1

0,27749

5

4

1

7

0,8767

D

1

1

1/7

1

0,182

4,46626

0,15542

17,26894

1. p paa a A.

2. paa a A.

3. D A p a.

4. paa a ax p a pa.

5. D p a.

6. D a a .

5) aa ap apx p p A,B,,D pp - ap pa:

A

B

D

A

1

1/5

1/

0,1901

B

1/

1

1/6

1

0,10092

5

6

1

1

0,48649

D

1

1

1

0,2757

4,47085

0,15695

17,4898

1. A p paa a .

2. paa a A.

3. D p a.

4. paa a ax a a pa.

5. D p a.

6. A p a D.

6) aa ap apx p p A,B,,D pp - xapap:

A

B

D

A

1

1/

2

0,28172

B

1

2

1

0,7076

1/2

1/2

1

1

0,16751

D

1/

1

1

1

0,18000

4,4972

0,16574

18,4162

1. B p paa a A.

2. paa A a ax pa a p pa.

3. D p a.

4. paa B a ax pa a p pa.

5. D p a.

6. D p a A.

7) aa ap apx p p A,B,,D pp - xapap pa:

A

B

D

A

1

1/

2

0,29277

B

1

2

1

0,850

1/

1/2

1

1

0,1570

D

1/2

1

1

1

0,1646

4,415

0,1148

12,7099

1. B p paa a A.

2. A p paa a .

3. D p a.

4. paa B a ax pa a p pa.

5. D p a.

6. paa A a D ax pa a p pa.

8) aa ap apx A,B,,D pp - p :

A

B

D

A

1

1

1

0,1260

B

1

1

2

2

0,591

1

1/2

1

1/

0,15176

D

1/

1/2

1

0,1997

4,7702

0,12567

1,9690

1. A p paa a D.

2. D p paa a .

3. A p a.

4. paa B a ax pa a p pa.

5. A p a.

6. paa B a D ax pa a p pa.

9) aa ap apx p p A,B,,D pp - xapapa apa:

A

B

D

A

1

1

1

1/

0,170

B

1

1

1/2

1/5

0,12806

1

2

1

2

0,2205

D

5

1/2

1

0,7686

4,48844

0,16281

18,0905

1. D p paa a A.

2. paa a D ax pa a p pa.

3. A p a.

4. paa a B ax pa a p pa.

5. A p a.

6. B a D.

10) aa ap apx p p A,B,,D pp - apa p:

A

B

D

A

1

1/8

1

1/

0,0789

B

8

1

4

7

0,67585

1

1/4

1

1

0,1088

D

1/7

1

1

0,1415

4,02762

0,00920

1,02297


1. paa a A ax a a pa.

2. A p a.

3. D p paa a A.

4. paa a ax p a pa.

5. D a a .

6. D p a.

pa pa pa, a a pp:

1) a pp:


ap pax pa :

a aa papx a ap apx p 2- - a. ϳ a ap a xapap (- p) p 4 p a pp (4- p) pa 10 ap ( pp).

a ap a pa ppaxa a pp (aa a ppa a, aa pa ), λmax- aa a a ap, , a < 20%, a pa a a, p p a pa.

p pa pp, a a pp, a ap ax pp xapap ( - ; - a . p㳿; - ap; - aa ap; - ap pa; - xapap; - xapap pa; - p p; - xapapa apa; - apa p) p a a pp a. a a pp pax pp.

Aa a pa pa aa, a pa pa p , a a a pp a 0.02887640262790, p paa pp p A a x 0.26000047455285 0.266887567522094, paa p D=0.200450889474006.

/
:
. FAST-REFERAT.RU , . , !
04:52:46 04 2021
.
.04:52:45 04 2021
.
.04:52:43 04 2021
.
.04:52:42 04 2021
.
.04:52:40 04 2021

(23)
, : Aa papx, ?

, .
, .
, .
, .
, .(294098)
(4230)
Copyright 2005-2022 BestReferat.ru support@bestreferat.ru

@Mail.ru