Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Кадровий менеджмент

Название: Кадровий менеджмент
Раздел: Рефераты по менеджменту
Тип: реферат Добавлен 02:58:19 15 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 17 Комментариев: 21 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Контрольна робота з кадрового менеджменту.

Завдання №1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Валенсія" (ТД „Валенсія”) засновано у 1999 році.

Юридична адреса: м. Київ, вул. Тарасівська 42.

Основним видом діяльності підприємства є оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями вітчизняного виробництва.

Підприємство реалізує продукцію торгових марок "Смирновъ" і "Перша столиця", а саме: "Смирновъ. Столове вино №21", "Смирновъ. Сухарничек №21", "Смирновъ. Перцовая №21", "Перша столиця", "Князь Святослав", "Золоте кільце", "Пшенична", "Столична", "Українська з перцем", "Князівський келих". Є в асортименті алкогольної продукції і бальзами: "Дамський секрет", "Скарби скіфів", "Чаклун".

Торговому дому "Валенсія" належать ексклюзивні права на реалізацію в Україні горілки "Смирнов", зробленої за ліцензійною угодою з компанією "Торговий дім нащадків постачальника двору його імператорської величності П.А. Смирнова" (м. Москва).

Завдяки відмінній якості продукція торгового дому виділяється серед аналогічної продукції на ринку України. Сьогодні дилери підприємства вже працюють у Донецьку, Одесі, Полтаві, Рівно. В даний час організовується торгівля у всіх обласних центрах країни.

Основні показники, що характеризують ефективність діяльності підприємства наведено у табл.1

Підприємство розташоване на першому поверсі адміністративної будівлі.

Загальна площа становить – 730 м 2 , торговельна площа – 680 м2 . На кінець 2001 року чисельність працівників становила 126 чоловік, в тому числі 16 чоловік – працівники прилавка.

Поряд з роздрібною торгівлею підприємство також займається оптовою (на неї припадає основний дохід). Оптова торгівля – це торгівля виключно спиртними напоями, роздрібна – спиртні напої, товари повсякденного вжитку, продукти харчування.

Торговельний зал поділено на дві половини: - в першій виставлено товари повсякденного вжитку та продукти харчування; - в другій спиртні напої. В другому залі також знаходиться дегустаційний куточок, де споживачі можуть покуштувати продукцію. Тут також на цінниках разом з роздрібною ціною вказано оптові ціни, які на 10 – 15% нижчі.

З другої половини 2001 року торговий зал був переведений на роботу за методом самообслуговування. Завдяки цьому не допускаються черги у вузлах розрахунків та контролю, покупцям дана можливість добре проглядати торговельний зал, найбільш раціонально використовується торговельна площа; забезпечується максимальна пропускну спроможність магазину; створені найбільш сприятливі умови праці для співробітників магазину; забезпечуються сприятливі умови для поповнення товарних запасів у торговельному залі з підсобних приміщень.

Таблиця 1

Аналіз ефективності господарської діяльності ТД „Валенсія”.

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

На початок року

На кінець року

Зміна факту від попереднього періоду
5-6

Темп росту, %
(5/4)*100

1

2

3

4

5

6

7

1

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг

тис.грн.

28130,00

41506,00

13376,00

147,55

2

Вартість товарних запасів

тис.грн.

8739,00

10289,00

1550,00

117,74

3

Швидкість обертання товарів
гр.1:гр.2

обор.

3,22

4,03

0,82

125,32

4

Чисельність працівників, всього

чол.

128,00

126,00

-2,00

98,44

5

В тому числі працівників прилавка

чол.

17,00

16,00

-1,00

94,12

6

Питома вага працівників прилавка до загальної чисельності працюючих (гр.5:гр.4)*100

%

13,28

12,70

-0,58

95,61

7

Виробіток одного працівника,
гр.1:гр.4

тис.грн.

219,77

329,41

109,65

149,89

8

Виробіток одного працівника прилавка,
гр.1:гр.5

тис.грн.

1654,71

2594,13

939,42

156,77

9

Торгова площа

кв.м.

680,00

680,00

0,00

100,00

10

Нагрузка на 1 кв.м. торгової площі
гр.1:гр.9

тис.грн.

41,37

61,04

19,67

147,55

11

Вартість основних засобів

грн.

26047,00

25333,00

-714,00

97,26

12

Фондовіддача
гр.1:гр.11

тис.грн.

1,08

1,64

0,56

151,71

13

Комплексний показник ефективності господарювання
(гр.3+гр.7+гр.10+гр.12):4

%

х

х

х

143,62

Структура управління Торгового дому „Валенсія”

Рис.1

Повноваження директора товариства визначаються статутом товариства.

До функцій фінансового директора відносяться:

1. ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів і нормативних актів, що діють на Україні;

2. надання податкової, фінансової і статистичної звітності в терміни й органи, установлені чинним законодавством;

3. моніторинг, аналіз і планування поточної діяльності підприємства;

4. надання щорічного звіту в органи правління товариства.

До функцій комерційного директора відносяться:

1. контроль над дотриманням техніки безпеки і вимог до охорони праці на підприємстві;

2. контроль над станом устаткування, забезпечення своєчасного ремонту і профілактичних робіт;

3. контроль якості матеріалів, моніторинг запасів матеріалів, своєчасна доставка запасів зі складу;

4. проведення маркетингових досліджень з можливим залученням фахівців на тимчасову роботу;

5. планування і керування запасами підприємства;

6. надання щорічного звіту в органи правління товариства.

Віковий склад працюючих на підприємстві: 18-24 років - 17%, 25-35 років -33%, 35-50 років 19%, 50 і старше 31%. Середньоспискова чисельність працівників на кінець 2002 року склала 126 чоловік, у тому числі працівники прилавка - 16 чоловік.

Завдання №2.

Таблиця 2

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ СТАНОМ

на 31.12.2002 ТД „Валенсія”

(назва організації)

Код розділу класифікатора професій

Назва розділу (кваліфікаційної групи професій)

Спискова чисельність штаних працівників

1

Вищі державні органи

1

Керівники

3

2

Професіонали

104

3

Фахівці

4

Технічні службовці

3

5

Робітники сфери торгівлі та побутових послуг

16

6

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства

7

Кваліфіковані робітники з інструментом

8

Оператори та складальники устаткування і машин

9

Найпростіші професії

Загальна спискова чисельність персоналу

126

Кадровими питаннями на підприємстві займається менеджер по персоналу та очолюваний ним відділ кадрів (2 чоловіка, разом із менеджером).

Менеджер по персоналу напряму підпорядковується директору підприємства. Метою роботи менеджера по персоналу є організація оперативного і перспективного керування персоналом компанії разом з директором і керівниками структурних підрозділів компанії.

Задачі:

- оптимізація організаційної структури компанії, забезпечення взаємодії між підрозділами в питаннях роботи з персоналом;

- формування і підтримка штату, що відповідає вимогам роботи в компанії, її цілям і задачам;

- здійснення професійної підготовки співробітників;

- ведення кадрової документації.

-

Метою роботи менеджера по персоналу є організація оперативного і перспективного керування персоналом компанії разом з директором і керівниками структурних підрозділів компанії.

Задачі:

- оптимізація організаційної структури компанії, забезпечення взаємодії між підрозділами в питаннях роботи з персоналом;

- формування і підтримка штату, що відповідає вимогам роботи в компанії, її цілям і задачам;

- здійснення професійної підготовки співробітників;

- ведення кадрової документації.

Обов’язки менеджера по персоналу.

1) Керування персоналом:

- вироблення і проведення кадрової політики для реалізації цілей і задач роботи компанії;

- аналіз і прогнозування кадрового розвитку по напрямках діяльності фірми й окремих підрозділів;

- пророблення і ведення мотиваційного і соціального пакетів для співробітників компанії,

- підготовка і контроль дотримання наказів, розпоряджень і ін., зв'язаних із процесом керування персоналом;

- дослідження персоналу з метою удосконалювання роботи компанії;

- складання і ведення адаптаційних планів по нових співробітниках, контроль проходження ними іспитового терміну;

- розробка і коректування штатного розкладу по фірмі.

2) Набір персоналу:

- опис вакансії (вимоги до кандидатів, аналіз ринку праці, умови наймання й ін.) разом з її заявником, вироблення методу підбора,

- вибір засобів пошуку персоналу (рекрутингові агентства, преса й ін.), ведення роботи з ними,

- допомога безпосереднім керівникам-заявникам вакансій у підготовці до участі в співбесідах з кандидатами (розробка питань, методика співбесіди й ін.),

- проведення співбесід і, при необхідності, тестувань кандидатів.

3) Навчання і розвиток персоналу

- вивчення потреб підрозділів компанії по навчанню персоналу;

- визначення стратегії компанії на вибір систем і форм навчання персоналу;

- складання плану і бюджету навчання на основі потреб структурних підрозділів;

- організація і реалізація навчальних курсів, як самостійно, так і за допомогою залучених фахівців у рамках затвердженого навчального плану;

- моніторинг персоналу;

- оцінка ефективності проведеного навчання, у тому числі за допомогою співбесід і атестації.

4) Вимір ефективності роботи співробітників:

- розробка і впровадження критеріїв оцінки ефективності співробітників компанії разом з керівниками структурних підрозділів;

- розробка і проведення форм і процедур оцінки й атестації персоналу;

- організація, координація і контроль проведення процедур оцінки ефективності персоналу.

5) Система мотивації і соціального захисту

- участь у розробці пропозицій по системі мотивації персоналу компанії,

- рекомендації з рівня зарплат відповідно до ситуації на ринку праці,

- розробка і реалізація пропозицій по розвитку соціальної сфери;

- контроль дотримання затверджених рішень по мотивації персоналу.

6) Документація і кадрове діловодство:

- проведення процедур оформлення, звільнення співробітників компанії;

- ведення баз даних по співробітниках,

- ведення кадрової документації (накази і розпорядження по особовому складу, штатні розклади, трудові угоди, посадові інструкції, правила внутрішнього розпорядку і ін. відповідно до вимог діючого трудового законодавства)

- ведення обліку фактичного робочого часу і відпусток співробітників;

Взаємодія з іншими підрозділами і сторонніми організаціями.

1) З відділом збуту.

Вхідна інформація:

- копії розпоряджень по підрозділі, пов'язані із заохоченням і покаранням співробітників, видавані в рамках повноважень начальника відділу збуту ;

- копії пропозицій по заохоченню/покаранню співробітників підрозділу, що направляються на ім'я директора;

- заявки за установленою формою на підбор/заміну персоналу.

Вихідна інформація:

- дані по реально відпрацьованому робочому часі співробітників підрозділу;

- пропозиції по заохоченню/покаранню співробітників підрозділу в рамках виконання Правил внутрішнього розпорядку й інших дисциплінарних документів і вимог по компанії;

- дані про терміни виходу на роботу відібраних кандидатів і адаптаційний план для них.

Спільна робота:

- по кадровому плануванню, найманню і розміщенню персоналу;

- по плануванню навчання персоналу відділу збуту;

- по оцінці персоналу;

- по мотивації персоналу;

- іншим питанням керування персоналом.

2) З бухгалтерією.

Вхідна інформація:

- копії розпоряджень по підрозділі, зв'язаних із заохоченням і покаранням співробітників, видавані в рамках повноважень головного бухгалтера;

- копії пропозицій по заохоченню/покаранню співробітників підрозділу, що направляються на ім'я директора;

- заявки за установленою формою на підбор/заміну персоналу.

Вихідна інформація:

- дані на знову прийнятих співробітників (копія наказу про прийом на роботу, повний паспортний дані, ідентифікаційний код, довідка про зарплату з попереднього місця роботи);

- табель обліку робочого часу співробітників;

- накази й інші документи, необхідні для завердження головним бухгалтером і роботи бухгалтерії (накази на прийом на роботу, про відпустки, про перевід на іншу посаду, дані на співробітників, що звільняються, і ін.);

- зміни в штатному розкладі;

- договори (для узгодження і затвердження);

- звітність по витратах.

3) З фінансовим директором.

Вхідна інформація:

- затверджений кошторис витрат менеджера по персоналу (план по витратах на 3 місяці, включаючи витрати на пошук і підбор персоналу, інші витрати, план підлягає щомісячній корекції)

Вихідна інформація:

- кошторис планованих витрат (на місяць, на 3 місяці з щомісячним коректуванням);

- договори зі сторонніми організаціями;

- платіжні документи.

Спільна робота:

- по розробці і корекції системи мотивації персоналу.

4) Зі складом.

Вхідна інформація:

- копії розпоряджень по підрозділі, зв'язаних із заохоченням і покаранням співробітників, видавані в рамках повноважень начальника складу;

- копії пропозицій по заохоченню/покаранню співробітників підрозділу, що направляються на ім'я директора;

- заявки за установленою формою на підбор/заміну персоналу;

- дані по реально відпрацьованому робочому часі співробітників підрозділу

Вихідна інформація:

- дані про терміни виходу на роботу відібраних кандидатів і адаптаційний план для них.

Спільна робота:

- по кадровому плануванню, найманню і розміщенню персоналу;

- по оцінці персоналу;

- по мотивації персоналу;

- з інших питань керування персоналом.

5) З відділом маркетингу.

Спільна робота:

- по плануванню й організації навчального процесу по продукції компанії.

6) З референтом компанії.

Вихідна інформація:

- кадрова статистика (2 число кожного місяця).

- копії документів, необхідних для архіву компанії.

Спільна робота:

- по організації/корекції документообігу і Регламентів компанії в області роботи з персоналом.

8) Зі сторонніми організаціями:

- у рамках виконання функцій менеджера по персоналі.

-

Таблиця 3

РОЗПОДІЛ ЗАВДАНЬ З МЕНЕДЖМЕНТУ

ПЕРСОНАЛУ МІЖ ВИКОНАВЦЯМИ

Завдання

Керівники організації, лінійних і функціональних підрозділів

Кадрова служба

1. прогнозування і планування чисельності персоналу

+

2. професійний підбір кадрів

+

3. професійна і соц. адаптація

+

4.навчання персоналу

+

5.поділ і коперування праці

+

+

6.проектування трудових процесів

+

+

7.Нормування праці

+

8.організація та обслуговування робочих місць

+

9. Оплата праці

+

+

10. Охорона праці

+

11. Контроль за використанням робочого часу

+

12. Формування і підготовка кадрового резерву

+

13. Планування ділової кар’єри

+

14. Наймання, переміщення і звільнення працівників

+

+

15. Облік наявності та руху персоналу

+

16. Розгляд заяв, скарг і пропозицій працівників

+

+

17. ведення і зберігання трудових книжок працівників

+

18.ведення особових справ працівників

+

Таблиця 4

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ПЕРСОНАЛУ _Бухгалтерія_________________

(назва структурного підрозділу)

Прізвище, ініціали ,працівника

Посада(професія)

стать

Вік, років

Загальний трудовий стаж роботи

Стаж роботи в організації, років

Категорія (для спеціалістів)

Тарифний розряд ,клас

освіта

спеціальність

1

Гаращук О.П.

гл. бух.

ж

45

23

4

-

-

вища

бух.

2

Єлізарова Н.О.

бух.

ж

35

15

3

-

-

вища

бух.

3

Гавчук Т.М.

бух.

ж

32

12

2

-

-

вища

бух.

4

Зоріна Т.Ф.

бух.

ж

27

5

2

-

-

вища

екон.

Керування чисельністю і складом працівників є найбільше відповідальною ланкою в загальній системі функцій керування персоналом торгового підприємства.

Керування чисельністю і складом персоналу охоплює ряд послідовно виконуваних етапів робіт.

1. Проектування трудових процесів на підприємствах передбачає визначення загального обсягу робіт і його розподіл у розрізі окремих груп виконавців. На підприємствах торгівлі загальний обсяг виконуваних робіт визначається, насамперед, планованим обсягом і складом роздрібного товарообігу, а також номенклатурою й обсягом додаткових послуг, що надаються ними, покупцям. Визначений вплив на формований обсяг робіт роблять також розміри торгової площі і використовувані торгові технології (у першу чергу застосовуваний метод продажу товарів).

Загальний обсяг виконуваних робіт повинний бути розподілений між окремими групами виконавців. Такий розподіл заснований на поділі праці, тобто на відносному відокремленні різних видів діяльності торгового підприємства. Основними видами поділу праці на підприємствах торгівлі є функціональний, технологічний і кваліфікаційний.

Функціональний поділ праці здійснюється, насамперед , у розрізі основних категорій персоналу - керування, торгово-оперативного і допоміжного. На великих торгових підприємствах, що мають складну структуру керування, праця персоналу керування підлягає більш заглибленому функціональному поділу, що одержує своє відображення в схемі організаційної структури керування даним підприємством.

Технологічний поділ праці здійснюється, як правило, по категоріях торгово-оперативного і допоміжного персоналу. Поділ цих категорій персоналу в розрізі професій визначається обсягом окремих операцій основного і допоміжного торгово-технологічних процесів.

Кваліфікаційний поділ праці визначається розходженням робіт, виконуваних на торговому підприємстві, за рівнем їхньої складності.

Глибина поділу праці на підприємствах торгівлі диктується в першу чергу їхніми розмірами і загальним обсягом їхньої діяльності.

2. Нормування витрат праці на виконання окремих робіт передбачає розробку і використання на підприємствах торгівлі визначеної системи норм праці. Ця система може включати: норми чисельності, норми часу, норми виробітку, норми обслуговування.

Норми чисельності визначають кількість працівників, необхідних для виконання визначеного обсягу роботи. Такі норми рекомендується розробляти на великих торгових підприємствах, що мають широко диверсифіковану по регіонах мережу магазинів однакової товарної спеціалізації. Основним критерієм диференціації норм чисельності в цьому випадку може виступати обсяг товарообігу чи розмір торгової площі.

Норми часу визначають необхідні витрати часу одного чи групи працівників на виконання окремих видів робіт (у розрахунку на одиницю роботи). На підприємствах торгівлі такі норми встановлюються звичайно на операціях допоміжного торгово-технологічного процесу (фасовка окремих груп товарів, розвантаження окремих видів транспорту і т.п.) Такі норми виражаються в людино-годинах чи людино-хвилинах.

Норми виробітку визначають обсяги робіт у вартісних чи натуральних одиницях виміру, що повинні бути виконані одним чи групою працівників у плині визначеного періоду часу. Норми виробітку на підприємствах торгівлі встановлюються звичайно для основних професій працівників торгово-оперативного персоналу (продавців, контролерів-касирів і т.п.).

Норми обслуговування визначають необхідну кількість одиниць устаткування, площі, робочих місць, що повинно бути обслуговано одним чи групою працівників протягом зміни чи іншого періоду часу. На підприємствах торгівлі їх установлюють звичайно для окремих професій допоміжних працівників (для механіків торгового устаткування, прибиральників і т.п.).

3. Планування чисельності працівників окремих посад, професій і рівнів кваліфікації передбачає встановлення планової кількості цих працівників. Плануванню складу і загальної чисельності працівників діючого підприємства передує аналіз динаміки персоналу, і ефективності використання робочого часу в предплановом періоді.

Основною задачею аналізу динаміки персоналу є встановлення тенденцій зміни його кількісного і якісного складу з позицій відповідності темпам розвитку господарської діяльності торгового підприємства. У цих цілях темпи розвитку чисельності окремих категорій працівників зіставляються з темпами розвитку товарообігу, валового доходу, прибутку і деяких інших показників.

Розрахунок планової чисельності працівників може бути здійснений на основі розроблених нормативів чи на основі кількості робочих місць і планового балансу робочого часу. Другий метод використовується звичайно для визначення потреби в продавцях, контролерах-касирах, касирах торгового залу, тобто персоналу, що здійснює безпосереднє обслуговування покупців. При розрахунку їхньої чисельності виходять із встановленого в торговому залі кількості робочих місць працівників окремих професій і режиму роботи магазина.

При плануванні необхідної кількості працівників зазначених професій визначають явочну і среднесписочну їхня чисельність.

Явочна чисельність являє собою кількість працівників, що щодня повинні бути на роботі, щоб забезпечити заповнення всіх передбачених робочих місць протягом усього часу роботи магазина з урахуванням витрат часу на здійснення підготовчо-заключних операцій (викладення товарів, підрахунок виторгу і т.п.).

Розрахунок явочної чисельності працівників зазначених професій проводиться по наступній формулі:

Чя - явочна чисельність працівників, чіл.;

Рм-количество робочих місць працівників даної професії, передбачене в торговому залі, од..;

Вм - обсяг часу роботи магазина в тиждень, годин;

Упз-объем часу, затрачуваного на здійснення підготовчо-заключних операцій у тиждень, годин;

Вр-плановий фонд робочого часу одного працівника в тиждень, годин.

Розрахунок середньосписочної чисельності працівників зазначених професій проводиться по наступній формулі:

Чс - середньосписочна чисельність працівників, чол.;

Чя - явочна чисельність працівників, чол.;

Рп - повне число робочих днів у плановому періоді;

Рр - плановане число робочих днів одного працівника.

Розрахована планова средньосписочна чисельність продавців, касирів, контролерів-касирів може бути зменшена з урахуванням виконання частини їхніх робіт працівниками інших посад і професій (якщо така практика склалася на підприємстві).

За результатами розрахунку планової потреби в працівниках окремих посад, професій і рівнів кваліфікації на підприємстві складається штатний розклад. У ньому відбиваються також працівники, зайняті неповний робочий день чи неповний робочий тиждень (по таких посадах і професіям показується відповідна частка штатної одиниці).

4. Формування персоналу підприємства передбачає здійснення комплексу заходів щодо добору необхідних працівників на ринку праці, їхній підготовці у відповідних навчальних закладах, а також по підвищенню кваліфікації власних працівників. При цьому забезпечується заміна працівників, що вибувають.

При вирішенні задач керування рухом персоналу особлива увага повинна приділятися запобіганню його плинності. Рівень плинності персоналу оцінюється по формулі:

Утп - рівень плинності персоналу в періоді, %;

Рс - число працівників, що звільнилися в розглянутому періоді за власним бажанням, чол.;

Риа - число працівників, звільнених у розглянутому періоді з ініціативи адміністрації, чол.;

Чс - середньосписочна чисельність працівників у періоді, чол.

Запобігання звільнення працівників за власним бажанням забезпечується виявленням і задоволенням їхньої трудової мотивації, а також забезпеченням адаптації знову прийнятих працівників (особливо в перші шість місяців їхньої роботи).

За процедуру планування потреб у персоналі в ТД „Валенсія” відповідає менеджер по персоналу.

На підприємстві використовуються такі методи стимулювання ефективної діяльності персоналу, як бонуси та премія. Премія залежить від розміру прибутку підприємства. На ці цілі направляється 10% отриманого прибутку за квартал (преміювання поквартальне). Відсоток премії встановлюється начальником кожного відділу своїм працівникам із розрахунку виділеної суми премії на відділ. Цей відсоток начальник відділу визначає враховуючи особовий вклад кожного працівника.

Бонус нараховуються працівникам, що безпосередньо пов’язані із збутом продукції. Від ціни кожної проданої партії товару (чи одиниці товару) їм нараховується 3% преміальних.

Конкретні цифри для розрахунку обсягів премій є комерційною таємницею, і навести їх в даній роботі немає можливості.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита04:00:44 04 ноября 2021
.
.04:00:42 04 ноября 2021
.
.04:00:40 04 ноября 2021
.
.04:00:39 04 ноября 2021
.
.04:00:38 04 ноября 2021

Смотреть все комментарии (21)
Работы, похожие на Реферат: Кадровий менеджмент

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(291920)
Комментарии (4203)
Copyright © 2005-2022 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru