Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Соціальні пенсії та допомоги

Название: Соціальні пенсії та допомоги
Раздел: Рефераты по безопасности жизнедеятельности
Тип: реферат Добавлен 13:00:03 11 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 9 Комментариев: 16 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Тема: Соціальні пенсії та допомоги.

ПЛАН

1. Поняття і підстави призначення соціальних пенсій.

2. Види допомоги та обставини їх призначення.

3. Поняття і загальна характеристика правового статусу ветеранів війни, праці та інших осіб похилого віку.

4. Пільги громадянам з обмеженою працездатністю і гарантії їх соціального захисту.

5. Деякі передумови подальшого розвитку пенсійного забезпечення.

1.Інститут соціальних пенсій вперше введено в законодавство про соціальне забезпечення з 1 січня 1991 р. Законом Союзу РСР “Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР”. ЗІ “Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991 р. також застосовує цей інститут удосконаливши його і зменшивши вік, із досягненням цього призначаються соціальні пенсії, до загального пенсійного віку.

Соціальні пенсії виокремлено у соціальний розділ Закону України “Про пенсійне забезпечення”, який містить лише 4 статті.

Соціальні пенсії, на нашу думку, можна визначити як щомісячні виплати з Пенсійного фонду, призначені непрацюючим, непрацездатним громадянам, які не мають права на трудову пенсію.

Розмір цих пенсій диференційований: від 30 до 200% мінімальної пенсії за віком.

Соціальні пенсії в розмірі 30% мінімальної пенсії за віком призначаються чоловікам і жінкам, які досягли відповідно 60 і 55-річного віку, але не мають права на трудову пенсію без поважних причин.

Особи, які досягли пенсійного віку, а також інваліди ІІІ групи, які не мають права на трудову пенсію з поважних причин, мають право на соціальну пенсію в розмірі 50% мінімальної пенсії за віком.

Соціальні пенсії в розмірі 100% мінімальної пенсії за віком призначаються інвалідам ІІ групи, дітям інвалідам у віці до 16 років і дітям, які не досягли 18-річного віку чи старші за цей вік, якщо вони стали інвалідами до виповнення їм 18 років, у разі втрати годувальника.

Інвалідом І групи, матерям-героїням, яким присвоєно звання “Мати-героїня”, соціальні пенсії призначаються в розмірі 200% мінімальної пенсії за віком.

2.Правове регулювання. Призначення і виплати допомог здійснюються на підставі Закону України “Про державні допомоги сім’ям з дітьми” від 21 листопада 1992 р.

Цей закон передбачає різноманітність видів допомоги, які за метою їх надходження поділяються на дві групи.

До першої групи належать допомоги, що виплачуються з метою компенсації втраченого з поважних причин заробітку впродовж нетривалого часу, в розмірі. Приблизно рівному втраченому заробітку (допомогами з тимчасової непрацездатності, з вагітності й пологів).

Характер призначення цих допомог виключає можливість отримання їх одночасно з заробітною платою, хоч і допускає їх виплату поряд з пенсією та іншими допомогами.

До другої групи належить решта видів допомог, надаваних сім’ям додатково до основних джерел на утримання й виховання дітей. Розмір таких допомог зазвичай співвідноситься з розмірами мінімального заробітку, а визначається з урахуванням доходів сім’ї.

До таких допомог законодавець відносять:

- одночасту допомогу з народженням дитини;

- допомога з догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку;

- грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом за дитиною-інвалідом;

- допомога на дітей у віці до 16 років (на учнів – до 18 років);

- допомога на дітей одиноких матерів;

3. Проблема правового статусу громадян – складна й багатосімейна.

Вона розглядається в різних галузях права, що свідчить про специфічні прояви правового статусу громадян у різних сферах суспільного життя.

І так в загальній теорії права, галузевих правових науках вирізняється поняття “галузевий статус”, що його одні вчені співвідносять із поняттям “загальний правовий статус громадянина”, інші з поняття “конституційний правовий статус”.

В обох випадках зміст правового статусу охоплює конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. І так вони складають соціально правову основу, на якій будується система відповідного галузевого законодавства.

Суттєвою особливістю правового статусу пенсіонерів є те, що працюючі пенсіонери одночасно перебувають у двох видах правовідносин: трудових і пенсійних.

4.Право на пільги, як і право на основний вид соціального забезпечення – пенсію встановлюється законодавством, а обсяг наданих пільг залежить від категорії непрацездатних громадян.

Основними умовами, що відзначають права на пільги, є, в одних випадках, участь у бойових діях, а в інших – сам орган в тилу в період війни чи тривала сумнівна трудова діяльність у народному господарстві в мирний час.

Передбачені пільги згідно законодавства можна класифікувати за законом осіб, видами й підставами їх додання.

- Пільги ветеранам війни;

- Пільги ветеранам праці;

- Пільги членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців у зв’язку з виконанням обов’язків військової служби (службового обов’язку).

5.З 1998 р. розпочалася пенсійна реформа, яка буде здійснюватися постійно.

Нині діж єдина державна система пенсійного забезпечення.

В основу реформування діючої системи пенсійного забезпечення закладаються нові принципи: соціальне забезпечення має поширюватися тільки на непрацездатних осіб.

Ці принципи намічено реалізувати поступово.

На першому етапів, який нараховується кризовими явищами в економіці, зберігається нинішня система соціального забезпечення.

На другому етапі за досягнення стабілізації в економіці приймається комплекс законодавчих актів, що стосуються реформування системи соціального забезпечення.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Срочная помощь учащимся в написании различных работ. Бесплатные корректировки! Круглосуточная поддержка! Узнай стоимость твоей работы на сайте 64362.ru
06:48:29 12 сентября 2021
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya13:12:47 26 августа 2019
.
.13:12:46 26 августа 2019
.
.13:12:44 26 августа 2019
.
.13:12:43 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (16)
Работы, похожие на Реферат: Соціальні пенсії та допомоги

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(286203)
Комментарии (4151)
Copyright © 2005-2021 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru