Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Виховання культури праці

Название: Виховання культури праці
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: реферат Добавлен 03:35:00 19 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 5 Комментариев: 15 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат на тему:

“ВИХОВАННЯ

КУЛЬТУРИ ПРАЦІ”


Естетичне виховання на уроках праці. Виховання культури праці. В Програмі КПРС відзначається, що в період розгорну­того будівництва комунізму художнє начало ще більше надихає працю, прикрасить побут та облагородить людину. Завдання вчителя полягає в тому, щоб систематично й послідовно форму­вати в учнів прагнення до глибокого і всебічного сприймання краси праці, краси людських взаємин. Естетичний зміст праці органічно зв'язаний з виробництвом матеріальних благ і вияв­ляється безпосередньо в самому процесі праці та її результатах. Тому народна мудрість говорить, що людину красить і славить їїпраця, її діла.

Треба навчати учнів глибоко відчувати і сприймати прекрас­не в природі і в житті та діяти відповідно до засвоєних есте­тичних понять. Цього можна досягти тоді, коли їх праця буде осмисленою і цілеспрямованою. Тільки при цій умові учні гли­боко сприйматимуть красу праці і ганебність неробства та дар­моїдства. Разом з цим учитель повинен систематично підкрес­лювати красу добре виконаного виробу, строгість і чистоту обробки деталей, красу форм виробів і дій у праці. На заняттях, у бесідах з учнями в позаурочний час треба повсякчасно, постій­но розкривати умови праці в нашому соціалістичному суспіль­стві, .показувати, що праця в нашому суспільстві одухотворяєть­ся високими ідеалами будівництва комунізму і це робить її творчою. Краса праці в нашому суспільстві органічно пов'язана з високими моральними стимулами і свідомістю великої бороть­би за перемогу справи комунізму.

Висока культура праці — невід'ємна якість передових радян­ських людей і її треба виховувати в процесі праці учнів. У по­няття культури праці входить як культура, краса і зручність умов праці, так і культура та краса процесу праці. Треба, щоб у приміщеннях навчальних майстерень суворо додержувались санітарно-гігієнічних норм (освітлення, вентиляція, розміщення верстатів тощо). Оформлення, пофарбування приміщень і вер­статів повинні викликати почуття красивого. Інструмент пови­нен задовольняти ряд таких вимог, як висока якість матеріалу, з якого вони виготовлені, зручність користування, забезпечення точності дії тощо. Інструмент повинен бути завжди добре налагодженим та підготовленим до роботи. На заняттях учні повинні приходити у зручній, легкій і красивій робочій формі. Все це забезпечує необхідні умови для створення в майстерні обстанов­ки, що позитивно впливатиме на виховання високої культури праці та її естетичного сприймання. Необхідним складовим еле­ментом цієї обстановки і режиму повинно бути систематичне, повсякденне приучування учнів тримати в чистоті і порядку своє робоче місце та інструмент. Це виробляє навички безпомилко­вого користування інструментом у процесі роботи, дає можли­вість економно витрачати енергію та робочий час. Дуже важли­во також, щоб при показі робочої пози, хватки інструмента і трудових рухів дії вчителя були спритними і чіткими,— така ро­бота викликає в учнів емоційну насолоду. Під час роботи не можна припускати невиправданого забруднення робочого одягу. Постійна боротьба за культуру і красу умов праці, самого про­цесу праці активно впливає на виховання в учнів любові до праці, сприймання праці як насолоди, естетичне сприйман­ня її.

Естетичне виховання з праці невіддільне як від організації трудового процесу, так і від продуктів праці. Щоб учень до кінця пізнав красу праці, він повинен побачити красиво викона­ну роботу, яка вабить око. Це положення вчителеві треба вра­ховувати, коли він підбиває підсумки роботи, коли організує шкільні виставки «Умілі руки», «Свято праці», «День урожаю» тощо.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Делаю рефераты, курсовые, контрольные, дипломные на заказ. Звоните или пишите вотсап, телеграмм, вайбер 89675558705 Виктория.
16:56:03 19 октября 2021
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya13:03:55 26 августа 2019
.
.13:03:54 26 августа 2019
.
.13:03:53 26 августа 2019
.
.13:03:52 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (15)
Работы, похожие на Реферат: Виховання культури праці

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(286045)
Комментарии (4150)
Copyright © 2005-2021 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru