Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Форми для одержання інформації від користувача Опис основних тегів для встановлення та використ

Название: Форми для одержання інформації від користувача Опис основних тегів для встановлення та використ
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 15:13:44 21 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 10 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Тема: ФОРМИ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ВІД КОРИСТУВАЧА

Мета: Опанувати технологію створення форм для інтерактивної взаємодії з користувачем.

Теоретичні відомості.

Одним із способів привернення уваги до Web-сторінок є введення до них елементів інтерактивності, яке передбачає обмін інформацією між користувачем і сервером. Одним із засобів, за допомогою яких на сервер подається інформація про запити користувача, є HTML-форми і сценарії CommonGateweyInterfase (CGI) -спільний інтерфейс шлюзів. Форми в InternetExplorerнагадують бланки і складаються з полів для введення текстової інформації, списків вибору варіантів і можливих опцій. За допомогою форм і завдяки механізму CGI-сценаріїв автори Web-сторінок можуть задавати певні питання користувачу і одержувати від нього відповіді. Форми можуть бути діловими або неформальними, залежно від потреб.

Теги форми

<FORM>....</FORM> Визначає початок і кінець форми, як і куди буде відправлено інформацію, вказану в ній.
<TEXTAREA>...</TEXTAREA> Текстове поле введення.
<SELECT>...</SELECT>Вибір із меню.

<INPUT>...</INPUT>Кнопки команд.

Теги <TEXTAREA>, <SELECT>, <INPUT> повинні бути виз­начені всередині пари тегів <FORM>....</FORM>.

Атрибути тага < FORM >

ACTIONMETHOD=GET| POST Визначає адресу URL, за якою надсилається введена у форму інформація. Визначає, як інформація, що зібрана формою, надсилається за URL-адресою. Визначається CGI-сценарієм

Tег <INPUT> можна застосовувати для різних способів організації графічного інтерфейсу з користувачем за рахунок використання таких елементів вікна введення тексту: прапорці, перемикачі і меню. Тип введення визначається атрибутом ТУРЕ.

Типи полів тега < INPUT >

Тип поля Вид тега

Вікно для введення тексту <INPUTTYPE="TEXT'>

Вікно для введення пароля <INPUTTYPE=TASSWORD">

Прапорець <INPUT TYPE="CHECKBOX">

Перемикач <INPUTTYPE="RADIO">

Файл <INPUT TYPE=”HIDDEN”>

Невидима зона <INPUTTYPE="FILE">

Текстове вікно <TEXTAREA>... </TEXTAREA>

Меню <SELECT>...<OPTIONS>...</SELECT>

Типи TEXT і PASSWORD схожі і створюють текстове none для введення з одним рядком. Тип PASSWORDвідображає текст, що вводиться у вигляді зірочок ****.

Якщо у тега <INPUT> значенням атрибута TYPEє TEXT, повинно бути визначене значення NAME, а також SIZE, MAXLENGTH, VALUE.

Значення атрибута TEXT

SIZEВизначає ширину поля введеннятексту.

MAXLENGTHВизначає максимальну кількість символів, яке користувач може ввести у цьому полі.

VALUE Визначає задане за замовчуванням значення поля (або не застосовується взагалі).

Багаторядкові текстові поля введення

Багаторядкове поле створюється за допомогою тега

<TEXTAREA>. </TEXTAREA>, який задає розміритекстового вікна.

Синтаксис тега:

<TEXTAREA NAME= «Name» [ROWS= «rows»] [C01S= «columns»]>

Пояснювальний текст до використання вікна </TEXTAREA>

Атрибут NAMEнадає вікну унікальний ідентифікатор, ROWSі COLSвизначають розмір поля перегляду у вікні броузера.

Створення меню у формах

Меню у формах створюється за допомогою використання конвейерного тега<SELECT>... <OPTIONS>... </SELECT>

Синтаксис тега такий:

<SELECT NAME =«Name» [SIZE=«Size» [MULTIPLE]>

OPTIONS [SELECTED]> Options 1

OPTIONS [SELECTED]> Options 1

OPTIONS [SELECTED]> Options 1

</SELECT>

Атрибут SIZE визначає число пунктів меню, які будуть показані на сторінці броузера. Привміщенні більш ніж однієї опції вибору необхідно включити атрибут MULTIPLE. Кожний пункт меню визначається тегом OPTIONS. Якщо один з пунктів повинен бути обраний за замовчуванням, для нього слід вказати атрибут SELECTED.

Типи введення

Тип введення RESETдозволяє створити на екрані кнопку, яка очищає форму і повертає всі установки до їхніх початкових значень за замовчуванням. Атрибутом VALUEвизначається текст, який буде написаний на кнопці. Якщо цей атрибут відсутній, на кнопці буде напис «Reset».

Тип SUBMITзбирає дані і надсилає Web-серверу для обробки, Кнопку SUBMITповинна мати кожна форма. Атрибут VALUEвизначає текст, який буде написаний накнопці. Якщо цей атрибут відсутній, на кнопці буде напис «SubmitQuery».

ПРИКЛАД

Файл у форматі HTML:

<HTML>

<НЕАD><ТITLЕ>Моя перша HTML-Сторінка</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<FORM ACTION=«HTTP://WWW.SERVER.COM/CGI-BIW USERINFO. CGI» METHOD=«POST»>

Ім`я: <INPUT TYPE=«TEXT» NAME=«FULINAME» SIZE=30> <BR>

E-mail:<INPUTTYPE=«TEXT» NAME=«EMAIL»SIZE=30> <BR>

<P> <HR></P>

Зазначте тип операційної системи, з якою Ви постійнопрацюєте <BR>

<INPUT TYPE=«CHECKBOX» NAME= «Windows» VALUE = «YES» CHEKED>Windows or DOS <BR>

<INPUT TYPE=«CHECKBOX»NAME=«MAC»VALUE=«YES»

CHEKED> MAC <BR>

<INPUT TYPE=« CHECKBOX» NAME=«UNIX»VALUE=«YES» CHEKED>UNIX <BR>

<TEXTAREA NAME=«COMMENTS»COLS=80>

Повідомте Вашу думку щодо інформаційного наповнення сайту

</TEXTAREA>

<INPUT TYPE=button VALUE=«Biдмінити»>

<INPUT TYPE=button VALUE-«Haдіслати»>

</FORM>

</BODY>

</HTML>

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya12:29:21 26 августа 2019
.
.12:29:20 26 августа 2019
.
.12:29:19 26 августа 2019
.
.12:29:18 26 августа 2019
.
.12:29:17 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Реферат: Форми для одержання інформації від користувача Опис основних тегів для встановлення та використ

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(274036)
Комментарии (4033)
Copyright © 2005-2021 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru