Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Переферійні пристрої ПК

Название: Переферійні пристрої ПК
Раздел: Рефераты по информатике
Тип: реферат Добавлен 14:10:05 27 июня 2011 Похожие работы
Просмотров: 636 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
«Переферійні пристрої ПК» ПЛАН 1. Системні периферійні пристрої……………………………………………..31) Відеомонітори2) Клавіатура3) Принтер4) Накопичувачі а) на гнучких магнітних дисках б) на жорстких магнітних дисках 2. Додаткові периферійні пристрої………………………………………….14 1) Графобудівник 2) Миша 3) Модем 4) Сканер 5) Аудіоплата 6) Пристрій для читання ком пакт-дисків 7) Адаптери каналів зв’язку 1. Системні периферійні пристрої

Основне призначення периферійних пристроїв(ПП) - забезпечити надходження в персональний комп’ютер (ПК) з навколишнього середовища програм і даних для обробки, а також видачу результатів роботи ПК у вигляді, придатному для сприйняття людини або для передачі на іншу ЕОМ, або в іншій, необхідній формі. ПП в чималому ступені визначають можливості застосування ПК.

Периферійні пристрої можна розділити на кілька груп за функціональним призначенням:

1. Пристрої введення-виведення - призначені для введення інформації в ПК, виведення в необхідному для оператора форматі або обміну інформацією з іншими ПК. До такого типу ПУ можна віднести зовнішні накопичувачі (стрічкові, магнітооптичні), модеми.

2. Пристрої виводу - призначені для виведення інформації в необхідному для оператора форматі. До цього типу периферійних пристроїв відносяться: принтер, монітор (дисплей), аудиосистема.

3. Пристрої введення. Пристроями введення є пристрої, за допомогою яких можна ввести інформацію в комп'ютер. Головне їхнє призначення - реалізовувати вплив на машину. До такого виду периферійних пристроїв відносяться: клавіатура (входить в базову конфігурацію ПК), сканер, графічний планшет і т.д.

4. Додаткові ПП - такі як маніпулятор «миша», який лише забезпечує зручне управління графічним інтерфейсом операційних систем ПК і не несе яскраво визначених функцій введення або виведення інформації; WEB-камери, які здійснюють передачу відео та аудіо інформації в мережі Internet, або між іншими ПК. Останні, щоправда, можна віднести і до пристроїв введення, завдяки можливості збереження фото, відео та аудіо інформації на магнітних або магнітооптичних носіях.

Кожні з перерахованих груп пристроїв виконують певні функції обмежені їх можливостями і призначенням.

1)Відеомонітор

Відеомонітор (дисплей або просто монітор) - пристрій відображення текстової та графічної інформації в стаціонарних ПК - на екрані електроннопроменевої трубки, а в портативних ПК - на рідкокристалічному плоскому екрані.

Монітори бувають кольоровими і монохромними, можуть працювати в одному з двох режимів: текстовому або графічному. У текстовому режимі екран монітора умовно розбивається на окремі ділянки - символомісця, частіше за все на 25 рядків по 80 символів (знакомест). У кожне символомісце може бути виведений один з 256 заздалегідь заданих символів. У число цих символів входять великі і малі латинські букви, цифри, символи:! @ # $% ^ & * () - + =? {} [ ]:; "'<> / | \., ~`, А також псевдографічний символи, використовуються для виведення на екран таблиць і діаграм, побудови рамок навколо ділянок екрана. У число символів зображуваних на екрані в текстовому режимі можуть входити і символи кирилиці (літери російського алфавіту).

На кольорових моніторах кожному символомісцю може відповідати свій колір символу і свій колір фону, що дозволяє виводити красиві кольорові написи на екран. На монохромних моніторах для виділення окремих частин тексту і ділянок екрана використовується підвищена яскравість символів, підкреслення і інверсія зображення (темні символи на світлому тлі).

Графічний режим монітора призначений для висновку на екран графіків,
малюнків. Зрозуміло, в цьому режимі можна також виводити і текстову
інформацію у вигляді різних написів, причому ці написи можуть мати
довільний шрифт, розмір букв.

У графічному режимі екран монітора складається з точок, кожна з яких може бути темною або світлою на монохромних моніторах, або одного з декількох квітів - на кольоровому. Кількість точок по горизонталі та вертикалі називається роздільною здатністю монітора в даному режимі. Наприклад, вираз "роздільна здатність 640 (200" означає, що монітор в даному режимі виводить на екран 640 точок по горизонталі та 200 пікселів по вертикалі. Слід зауважити, що роздільна здатність не залежить від розміру екрана монітора, подібно тому як і великий, і маленький телевізори мають на екрані 625 рядків розгорнення зображення. Сучасні монітори володіють роздільною здатністю до 1024 (768 або 1248 (1024 точок).

Важливою характеристикою монітора, що визначає чіткість зображення на екрані, є розмір крапки на екрані. Чим менше вона, тим вище чіткість. Зазвичай величина точки коливається від 0,41 до 0,18 мм.

До іншим характеристикам монітора можна віднести: наявність плоского або опуклого екрану, рівень високочастотного радіовипромінювання, частоту оновлення зображення на екрані, наявність системи енергозбереження.

2)Клавіатура
Клавіатура - один з найважливіших елементів зв'язку людини з комп'ютером.
Клавіатура є основним пристроєм введення інформації в персональнийкомп'ютер. Дані, які потрібно обробити, і команди, що підлягаютьвиконання, повідомляються комп'ютеру за допомогою клавіатури. Крім того, черезнеї здійснюється управління роботою комп'ютера під час виконанняпрограми. Клавіатура повинна бути ергономічною, тобто зручною і не стомлюючої
під час роботи. Для цього вона може встановлюватися під невеликим нахилом(Від 5 до 7) відносно горизонтальної поверхні. До клавішах повиненбути забезпечений вільний доступ, вони повинні спрацьовувати від легкого натискання. Позначення на ній повинні бути чіткими і не втомливими для зору. Розташування букв на набірному полі клавіатури аналогічно звичайнійдрукарській машинці, що дає можливість використовувати в роботі з комп'ютеромнавички, набуті при роботі з друкарською машинкою, досягаючи високоїшвидкості введення як тексту, так і цифрових даних. При роботі з комп'ютером виникає необхідність введення певнихкоманд або частого виконання певних функцій. Занесення їх всякий разв друкованому вигляді займало багато часу. Тому для введення цих найбільшчасто використовуваних команд і функцій в клавіатурах комп'ютерівпередбачаються окремий, так звані функціональні клавіші. Принатисканні кожної з них у комп'ютер вводиться не окрема буква або цифра, а
ціле речення або команда. Так, наприклад, при введенні тексту в однійпрограмі натискання даної функціональної клавіші може означати "встановитикурсор в кінці рядка ", а в іншій програмі її натискання означає" стертитекст до кінця рядка ". Клавіатура комп'ютерів має також клавіші, що полегшують управлінняними, - так звані керуючі клавіші. Так, наприклад, існуютьокремі клавіші для переміщення світлового курсору по екрану, для вставкисимволів, для видалення символів.До керуючим відносяться також клавіші, якими задається робота зімалими або великими літерами, з російським або латинським алфавітом. Для клавіатур комп'ютерів використовуються кнопки різних типів, зяких найбільш широке поширення одержали два: ємнісні таконтактні.Ємнісні кнопки мають досить простий пристрій. Вони складаються зрухомий металевої пластинки, прикріпленої до кнопки, і двохметалевих виступів на друкованій платі, що утворюють практичнонерухомі електроди одного конденсатора змінної ємності. При кожномунатисканні на клавішу рухлива пластина наближається до виступів, що призводитьдо зміни ємності конденсатора. Ця зміна є вказівкою нанатиснення (або відпуск) клавіші. В електронній схемі такої клавіатуриє компоненти, що розрізняють стан кнопки в залежності від їїємності. Окрім простоти пристрою ємнісні кнопки мають доситьвисоку надійність. Вони витримують до 100 і більше мільйонів циклів натисківі відпускання. Контактні кнопки можуть виготовлятися в різних варіантах, алезавжди в основі лежить принцип безпосереднього механічного контактуміж двома гнучкими металевими пластинками. У місці зіткненняплатівки зазвичай мають спеціальне покриття, що забезпечує малийопір контакту. У клавіатурі комп'ютерів використовуються контактнікнопки, сконструйовані так, що натисканні кнопки призводить до вивільненняоднією з попередньо навантажених платівок, яка внаслідок цьогорізко стикається з іншого платівкою, створюючи контакт. У цьому випадкусила зіткнення двох платівок не залежить від сили натискання клавіші, щов значній мірі зменшує механічні коливання, що умомент здійснення контакту. Термін служби контактних кнопокхарактеризується числом спрацьовувань, що становить близько декількохдесятків мільйонів циклів. Вони більш завадостійкості, ніж ємнісні.

3)Принтер Принтер (або друкуючий пристрій) призначений для виведення інформації
на папір. Всі принтери можуть виводити текстову інформацію, багато хто з них
можуть виводити також малюнки і графіки, а деякі принтери можуть виводити
і кольорові зображення.

Існує кілька тисяч моделей принтерів, які можутьвикористовуватися з ПК. Як правило, застосовуються принтери наступних типів:матричні, струменеві та лазерні, однак зустрічаються й інші (світлодіодні,термопринтери і так далі).

Матричні (або точково-матричні) принтери - найбільш поширенийдо недавнього часу тип принтерів для IBM PC. Принцип друку цихпринтерів такий: друкуюча головка принтера містить вертикальний рядтонких металевих стрижнів (голок). Головка рухається уздовж друкованоїрядки, а стрижні в потрібний момент ударяють по паперу через фарбувальну стрічку.Це і забезпечує формування на папері символів і зображень.
У дешевих моделях принтерів використовується друкуюча головка з дев'ятьмастрижнями. Якість друку у таких принтерів посереднє, але його можнадещо поліпшити за допомогою друку, у кілька проходів (від двох дочотирьох).

Більш якісна і швидка печатка забезпечується принтерами з 24друкуючими голками (24-точковими принтерами). Бувають принтери і 48голками, вони забезпечують ще більш якісний друк.

Швидкість друку точково-матричних принтерів від 60 до 10 секунд насторінку, друк малюнків може виконуватися повільніше - до 5 хвилин насторінку. Виробляються і спеціальні високопродуктивні матричніпринтери - вони використовуються банках, телефонних компаніях і так далі.

Струменеві принтери. У цих принтерах зображення формуєтьсямікрокраплями спеціального чорнила, видувають на папір за допомогою сопел. Цеспосіб друку забезпечує більш високу якість і швидкість друку і попорівнянні з матричними принтерами, він дуже зручний для кольорового друку.Сучасні струменеві принтери можуть забезпечувати високу роздільнуздатність - до 600 точок на дюйм, наблизилися за якістю до лазернимпринтерів, а коштують не набагато дорожче, ніж матричні принтери (в 2-3 разидешевше лазерних принтерів).

Слід зауважити, що струменеві принтери вимагають ретельного догляду і
обслуговування. Швидкість друку струменевих принтерів - від 15 до 100 секунд насторінку, а час друку кольорових сторінок може досягати десяти хвилин.(Зазвичай 3-5 хвилин).

Лазерні принтери забезпечують в даний час найкраще (близьке дотипографського) якість друку. У цих принтерах для друку використовуєтьсяпринцип ксерографії: зображення переноситься на папір зі спеціальногобарабана, до якого електрично притягуються частинки фарби. Відмінність відзазвичай ксерокопіювального апарату полягає в тому, що друкує барабанелектризується за допомогою лазера за командами комп'ютера.
Лазерні принтери хоча і досить дорогі (зазвичай від 800 до 4000 $)є найбільш = зручними пристроями для отримання якісних чорно-білих якісних друкованих документів. Існують і кольорові лазерніпринтери, але вони коштують значно дорожче - від 5000 $) при роздільнійздатності 300 точок на дюйм, від 10000 $ при роздільній здатності 600точок на дюйм.

Роздільна здатність лазерних принтерів як правило не менше 300точок на дюйм, а сучасні лазерні принтери (HP Laser Jet серії 4)зазвичай мають роздільну здатність 600 точок на дюйм і більше. Деякіпринтери, наприклад HP Laser Jet III і 4 використовують спеціальну технологіюпідвищення якості зображення. Застосування цих технологій еквівалентнопідвищення здатності принтера, що в 1,5 рази. Швидкість друкулазерних принтерів - від 15 до 5 секунд на сторінку при виведенні текстів.Сторінки з малюнками можуть виводиться значно довше, на виведення великихмалюнків може знадобитися кілька хвилин.

Випускаються спеціальні високопродуктивні (так звані"Мережеві") принтери, наприклад HP Laser Jet 4Si, 4V та інші, їх швидкістьроботи від 15 до 40 сторінок на хвилину. Зазвичай такі принтери підключаються долокальної мережі та спільно використовуються користувачами цієї мережі.

4)Накопичувачі В якості зовнішньої пам'яті персональних комп'ютерів можутьвикористовуватися накопичувачі на магнітному диску і на магнітній стрічці.Накопичувачі на магнітному диску бувають з двома типами носіїв інформації з гнучким магнітним диском (дискетою) і з жорстким (незнімним) магнітнимдиском (НЖМД). Наявність накопичувача на гнучкому магнітному диску (НГМД) єобов'язковим. Накопичувачі на магнітній стрічці бувають звичайно касетного типу івикористовуються рідко. Вони служать для перезапису великого обсягу інформації зНЖМД на магнітну стрічку, після чого ця інформація може бути записана вНЖМД іншого персонального комп'ютера або збережена в архіві. Накопичувачі зв'язуються з центральним процесором комп'ютера за допомогоювідповідних керуючих пристроїв (контролерів). Керуючіпристрою (УУ) призначені для здійснення, з одного боку, обмінуінформацією між центральним процесором і накопичувачами, а з іншого – дляуправління роботою цих накопичувачів. Зв'язок накопичувачів з УУ здійснюєтьсязазвичай через стандартний інтерфейс, що представляє собою групу ліній дляпередачі електричних сигналів, кожна з яких має строгопевне призначення. Накопичувачі на магнітних дисках є устрою з такзваним циклічним доступом до інформації. Магнітні стрічки єносіями з послідовним доступом. У них зчитування або записпроводиться в осередку почергово від початку до кінця стрічки. Принципово інакше функціонуючі накопичувачі на магнітних дисках здійснюють операціїзчитування або запису за час, значно менше, ніж потрібно дляпристроїв з магнітною стрічкою. Час доступу до інформації на носії накопичувача у багато разівперевершує час звернення до оперативної пам'яті комп'ютера. При створеннісучасних накопичувачів прагнуть звести цю різницю до мінімуму. Часдоступу до інформації в НЖМД на один порядок менше часу доступу в НГМД. а)Накопичувачі на гнучких магнітних дискахшироке поширення НГМД в персональних комп'ютерах обумовленоїх порівняно низькою вартістю, малими розмірами, а також порівняношвидким-доступом до зберігається на дискеті інформації. Інша причинавеликого поширення НГМД - це зручність роботи з ними і простотазберігання дискет. Існують різні види НГМД. Найбільш широко поширені пристроїз діаметром носія 133мм (5,25 дюйма) і 89мм (3,5 дюйма). Упрофесійних комп'ютерах найчастіше використовуються НГМД з діаметромдискети 3,5 дюйма. При роботі з дисковими накопичувачами для зберігання інформаціївикористовується одна чи дві кругові поверхні диска. Згідно числавикористовуваних інформаційних поверхонь магнітні диски можуть бутиодносторонніми і двосторонніми, а накопичувачі відповідно - з одного двома магнітними головками зчитування-запису. У професійнихкомп'ютерах використовуються як односторонні, так і двосторонні дискети.
Можливість зберігання інформації на одній або двох поверхнях дискетигарантується заводом-виробником і вказується на її етикетці.Односторонні НГМД мають тільки одну головку зчитування-запису, тобторозраховані на використання лише однієї поверхні дискети. ДвосторонніНГМД мають двома головками зчитування-запису й працюють одночасноз двома поверхнями дискети. У випадках, коли це передбачаєтьсяконструкцією НГМД і дискети, односторонні НГМД можуть працювати по черзі здвома поверхнями дискети. Для цього спочатку дискету встановлюютьв основне положення, при якому відбувається запис або зчитування з першоїповерхні. Після установки дискети в зворотне положення, при якому двіповерхні міняються місцями, можливий запис або зчитування і на другий їїповерхні. Обсяг що зберігається на дискеті інформації залежить як від типу дискети, такі від самого НГМД. НГМД як самостійний пристрій об'єднує три основних блоки:систему приводу, систему позиціонування і систему зчитування-запису.Система приводу призначена для забезпечення обертання гнучкого диска вдискеті зі строго заданою швидкістю. Двигун системи приводу включаєтьсяі вимикається сигналами, які надходять від УУ через інтерфейс. Системапозиціонування служить для установки зчитувально-записуючої голівки наточно визначений доріжці поверхні носія. Доріжки представляють собоюконцентричні кола на поверхні диска, на які записуєтьсяінформація. Кроковий електродвигун переводить зчитувально-записуючуголівку з однієї доріжки на іншу в двох напрямках по радіусу диска.Голівка перебуває в постійному зіткненні з поверхнею дискети.Система зчитування-запису перетворює надходить від УУ інформацію велектричні імпульси, які проходять через магнітну головку іздійснюють запис на дискеті. При зчитуванні з дискети ця системавиконує зворотне перетворення - електричні імпульси з магнітноюголовки перетворюються в двійкову інформацію, яка подається у вигляді,підходящому для передачі по інтерфейсу в УУ. Характерною особливістю дискових накопичувачів є метод записуінформації на носії. Цей метод визначає щільність розташування данихна магнітному диску і в зв'язку з цим істотно впливає намаксимально можливий обсяг інформації, що зберігається. Крім того, метод записупов'язаний і з достовірністю даних, що зберігаються, із швидкістю обміну між УУ інакопичувачем, зі складністю УУ і так далі. У НГМД використовуються
переважно два методи запису - з частотною модуляцією ЧМ (від англ. FM- Frequency modulation), і з модифікованою частотною модуляцією МЧМ(MFM). У УУ дані обробляються в двійковому вигляді і передаються в НГМДпослідовним кодом (як послідовність нулів і одиниць). Кодуванняза методом ЧС виконується шляхом подачі додаткового імпульсу для кожноїодиниці і відсутність такого імпульсу для кожного нуля вихідного двійковогоряду. Таким чином формуються так звані імпульси даних. Крім них упослідовність ЧС-кодування включаються і синхронізуючі імпульси,відповідні тактовій частоті двійкового ряду. Ці імпульси призначенідля синхронізації логічних схем НГМД тактовою частою УУ. Для зменшеннячисла синхронизирующих імпульсів при методі МЧМ для синхронізаціївикористовуються самі імпульси даних. Генерування додатковихсинхроімпульсів проводиться тільки у випадках декількох послідовнихнулів, коли імпульси даних відсутні. Отже, кодування методом МЧМскладається з наступних операцій: передачі імпульсу даних для кожної одиницідвійковій записуваної послідовності; передача синхроімпульса длякожного другого і наступного нуля в групі послідовно записаних удвійковому ряду нулів. Отримана в результаті послідовність об'єднуєімпульси даних і синхроімпульси, але загальне число імпульсів дворазово
зменшується в порівнянні з методом ЧМ. Отже, при однаковійщільності запису метод МЧМ дозволяє отримати в два рази більший, ніж приметоді ЧС, обсяг збереженої на диску інформації. У зв'язку з цим у більшостіНГМД, використовуваних у фахових комп'ютерах, застосовується кодуванняза методом МЧМ.Іншою характерною особливістю НГМД є щільність запису на
дискеті. У залежності від напрямку, по якому розглядаєтьсящільність, розрізняють поперечну та поздовжню щільність запису. Поперечнащільність вимірюється числом доріжок на одиницю довжини в напрямку радіусудискети, а поздовжня щільність - числом бітів інформації на одиницю довжиниуздовж окружності доріжки. Щільність запису визначається переважноякістю магнітного покриття та параметрами зчитувально-записуючоїголівки. б)Накопичувачі на жорстких магнітних дискахПристрій з незмінним носієм - це накопичувачі на жорстких магнітних
дисках (НЖМД). На відміну від накопичувачів на гнучких магнітних дисках для нихзазвичай не передбачається вилучення носія з пристрою і заміни йогоаналогічним - вінчестер герметично закритий у корпусі пристрою, і весьНЖМД зазвичай монтується одноразово при складанні комп'ютера. Вінчестеробертається безперервно після включення живлення пристрою. Оскільки обсягінформації, що зберігається одним пристроєм цього виду, є дуже значним (більше300 Мбайт), то воно використовується спільно всіма користувачами комп'ютера.Вінчестер разом з магнітними головками герметично закритий уметалевому корпусі, ізолюючому їх від небажаних впливівнавколишнього середовища. Завдяки цьому істотно знижується ймовірністьпохибки запису внаслідок забруднення голівок або псування поверхніжорсткого диска. У НЖМД магнітні головки здійснюють зчитування і записінформації, не стикаючись з поверхнями носія. Це так званіплаваючі головки, які під час обертання диска утримуються наневеликій відстані від поверхні підйомної силою, утвореною повітрянимпотоком між головкою і поверхнею диска. Безконтактна запис дозволяєдосягати високої швидкості обертання носія і запобігає знос головок.У свою чергу, велика частота обертів диска дозволяє значнозбільшити швидкість запису та зчитування НЖМД, що зменшує загальний часдоступу до цього виду пам'яті.2. Додаткові периферійні пристрої 1)Графобудівник Графобудівник (плоттер) - пристрій для виведення графічноїінформації на папір. Для обслуговування плотерів використовується спеціальнепрограмне забезпечення, за допомогою якого можна з високою швидкістюкреслити графічні зображення різного формату. Графобудівники - це механічні пристрої, в яких закріпленоспеціальне перо. Щоб намалювати графік або символ, перо пересувається попапері. Перо (практично воно являє собою скоріше ручку) може бутизаповнено кольоровий пастою або чорнилом. Многоперьевие графобудівникиможуть по команді міняти малює перо, що дозволяє виконувати багатобарвнізображення. Плоттери бувають декількох типів. У пристроях першого типу папірабо плівка нерухомо закріплена на плоскій поверхні, а перо можепереміщатися в двох вимірах. Графобудівники другого типу влаштовані так,що перо рухається в одному вимірі, але переміщається і папір. Плоттерибувають барабанного типу, тобто вони працюють з рулоном паперу. Графобудівники отримують від комп'ютера послідовність команд,керуючу процесом малювання. Звичайно, для цього необхідновідповідне програмне та апаратне забезпечення. Апаратні засобивключають інтерфейс та кабель зв'язку. Програмне ж забезпечення повинно бутиздатно генерувати послідовність керуючих кодів, якапередається графобудівнику. Більшість графопостроителей мають вбудованутаблицю кодування, відповідно до якої ці коди перетворюються велементарні рухи пера. Інакше кажучи, команди графобудівникикомп'ютер віддає на спеціальній мові. Ніякого спеціального стандарту накомандна мова графопостроителей немає. 2)Миша
Миша - це маніпулятор для введення інформації в комп'ютер. Мишаявляє собою невелику коробочку з двома або трьома клавішами, легкозменшується в долоні. Разом з проводом для підключення до комп'ютера цепристрій дійсно нагадує мишу з хвостом. Миша дозволяє пересувати курсор в потрібне місце екрану шляхомпереміщення миші по столу миші по столу або Вказати поверхні і фіксувативибір натисненням однієї з кнопок на своїй поверхні. Як і в іншихвипадках, програмне забезпечення повинне виявитися здатним розпізнатинаявність апаратного засобу, то є миші, і сприйняти керуючісигнали. На щастя, більшість програм, які "розуміють" управління
курсором з клавіатури, можуть використовувати мишу після підключення невеликийдодаткової програми, що представляє комп'ютеру інформацію пропереміщення миші у вигляді еквівалентної послідовності кодів,генеруються при натисканні клавіші управління курсором. Існують два основні варіанти конструкції миші: механічний іоптичний. Механічний пристрій використовує вільно обертається кулька,який розташовується на "дні" миші. Кулька в результаті тертяповертається, коли миша рухають по плоскій поверхні. Схеми мишісприймають це, підраховують число обертів і передають інформаціюкомп'ютера. Оптичну мишу рухають за спеціальною відбиває панелі. Лучсвітла, що випускається мишею, відбивається від рівномірно нанесених на панельштрихів. При цьому сенсор, розташований усередині миші визначає пройденевідстань і напрям переміщення і посилає цю інформацію комп'ютера. На поверхні миші може знаходиться дві або три кнопки. Як вонивикористовуються - залежить від програмного забезпечення. Деякі прикладні програми розраховані тільки на роботу з мишею, алебільшість програм використовують миша, допускають заміну миші командами,вводяться з клавіатури. Проте часто при такій заміні робота з програмоювельми скрутна. 3)Модем
Модем - пристрій для обміну інформацією з іншими комп'ютерами черезтелефонну мережу. За конструктивним виконанням модеми бувають вбудованими(Вставляються в системний блок ПК) або зовнішніми (підключаються черезкомунікаційний порт). Модеми відрізняються один від одного максимальноїшвидкістю передачі даних (1200, 2400, 9600 бод і так далі, 1 бод = біт всекунду), а також тим, чи підтримують вони засоби виправлення помилок(Стандарти V42bis або MNP-5). Для стійкої роботи на вітчизняних
телефонних лініях імпортні модеми повинні бути відповідним чиномадаптовані.

4)Сканер

5)Аудіоплата
Аудіоплата дає можливість виконувати музику і відтворювати звуки здопомогою комп'ютера. Разом з аудиоплатой зазвичай поставляються звуковіколонки, а часто і мікрофон. Аудіоплата представляє засоби запису, відтворення і редагування музики і мовних повідомлень. Багато програм, особливо ігрові, використовують аудіоплати длявиведення музичного супроводу, звукових, в тому числі мовних, ефектів. 6)Пристрій для читання компакт-дисків Пристрій для читання компакт-дисків дозволяє читати дані зспеціальних компакт-дисків (CD-ROM). Ці компакт-диски більш надійні іможуть зберігати значно більше інформації, ніж дискети, тому вНині на заході багато великих програмні комплекси, базиданих, мультимедіа-програми поширюються на компакт-дисках.7)Адаптери каналів зв'язку Адаптери каналів зв'язку призначені для здійснення обмінуінформацією між професійними комп'ютерами, як розташованими вбезпосередній близькості один від одного, та і віддаленими на великувідстань. Крім того, з їх допомогою здійснюється зв'язок окремихпрофесійних комп'ютерів з іншими малими та великими ЕОМ. Типовимприкладом у цьому випадку є використання професійного комп'ютерав якості "інтелектуального" терміналу, через який здійснюєтьсядоступ до різних видів мереж ЕОМ. Використовуються два види адаптерів каналів зв'язку - асинхронні тасинхронні.
Асинхронний адаптер виявляється підключеним до системної шиникомп'ютера, коли на ньому встановлений роз'єм приєднання до передавальноїсередовищі.Асинхронний адаптер виконує всі функції по здійсненню зв'язку,передачі потрібного символу з відповідною швидкістю, формуваннястартового і стопового бітів, контролю, а також виявлення стартового бітапри прийомі, розпізнавання прийнятого символу і подання йоговідповідної обслуговуючої програмі і так далі. Асинхронний адаптер може використовуватися як для локальної, так і длядистанційного зв'язку. При локальній зв'язку через такий адаптер допрофесійному комп'ютера можуть підключатися різні периферійніпристрої, що мають засоби підтримки асинхронного режиму (наприкладпринтер або термінал). Безпосередній зв'язок через інтерфейс в асинхронному режиміявляє собою найпростіший спосіб зв'язку двох ПК між собою. Привикористанні модемів в такому режимі можуть зв'язуватися і комп'ютери,знаходяться на відстані сотень кілометрів один від одного. При цьому зв'язокможе бути організована по виділеній лінії (некомутовані зв'язок), так із використанням коштів існуючої телефонної мережі (комутована
зв'язок). Використання телефонної мережі дозволяє зв'язувати між собоювелике число комп'ютерів, з яких у кожен момент пов'язані між собоютільки два. Слід зазначити, що при асинхронному режимі передачі даних швидкостіобміну порівняно невеликі - до декількох тисяч біт в секунду, чого вбільшості практичних застосувань виявляється недостатньо. Синхронний адаптер також підключається до системної шини. Для ньогохарактерний синхронний режим роботи, при якому інформація передається в
вигляді послідовності символів, що представляють частину повідомлення або цілеповідомлення. При цьому початок і кінець кожної окремої послідовностівідзначаються службовими символами. При синхронній передачі передачівикористовуються різні правила діалогу між комп'ютерами, якіскладають так званий протокол обміну. Залежно від використовуваногопротоколу службові символи називають "прапорами" або "сінхросімволамі".Існують два типи протоколів синхронного зв'язку - побітове-і побайтовоорієнтовані. У професійних комп'ютерах передбачені окреміадаптери каналів зв'язку для обслуговування найбільш поширенихпредставників двох типів протоколів. Синхронні адаптери використовуються насамперед для підключенняпрофесійних комп'ютерів до великих ЕОМ або до мереж ЕОМ.

Література

1.Ахметов А. Н., Борзенко А. В. Современный персональный компьютер. – М.: Компьютер Пресс, 2003.-317 с.

2.Мухин И. А. Как выбрать ЖК-монитор?. Компьютер-бизнес-маркет №4(292), январь 2005. С. 284—291.

3.Компьютер Пресс//М.: Компьютер Пресс – 2002.

4.Скотт Мюллер Модернизация и ремонт ПК = UpgradingandRepairingPCs. — 17 изд. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 1257-1298.

5. Ковтанюк Юрий Славович. Библия пользователя ПК. — М.: «Диалектика», 2007. — 992 с.

6.Авторский коллектив ММТ и ДОМультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение2000.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана18:28:43 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент03:23:08 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem08:01:12 21 октября 2017
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я что-то пока этого не ощущаю. - Просто потом еще хуже. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух16:46:19 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений09:12:54 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Переферійні пристрої ПК

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201637)
Комментарии (2212)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru