Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Обов язкове медичне страхування

Название: Обов язкове медичне страхування
Раздел: Рефераты по банковскому делу
Тип: реферат Добавлен 20:46:56 19 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 7 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Обов'язкове медичне страхування: конкуренція породжує інтеграцію


Аналізуючи більш чем п'ятилітнє функціонування системи обов'язкового медичного страхування, хотілося б поділитися деякими дослідження ОМС на території Владимирской області.
Формування і розвиток системи медичного страхування Владимирской області закономірно розкриває загальні проблеми, що виникають на нелегкому шляху цього становлення й в інших регіонах країни.
Поява в ланці охорони здоров'я населення раніше не існуючих структур медичних страхових компаній з'явилося прогресивним кроком у реалізації реформування вітчизняної охорони здоров'я.
Справитися поодинці з усіма проблемами, що виникають при створенні системи ОМС - задача важка і не під силу навіть тим страховим організаціям, що уже мали досвід у справі інших видів страхування.
До речі говорячи, ряд страхових організацій системи ОМС виникли на базі до того існуючих страхових організацій, приобретя самостійний юридичний статус, як того вимагає "Закон про медичне страхування". В Володимирі медична страхова компанія "Ритм" була зареєстрована як самостійна організація, у той час как "прородителями" "Асмедо-РСТК" було підприємство "Альвина-РСТК", компанії "Владмедрезерв"- "Владрезерв", а компанії МАСК - "Росгосстрах-Владос".
У створенні компанії "Владмедстрах", становлення якої проходило під егідою московської организациии "Медстрах", поряд з іншими брали безпосередню участь працівники територіального Фонду ОМС.
Біля трьох років знадобилося страховим компаніям, щоб сформувати основу нової системи. Було відносно упорядковане страхове поле, тобто населення Владимирской області поділено між компаніями. Відпрацьовано технологію висновку договорів з підприємствами, Фондом ОМС, лікувальними заснуваннями. Створено систему обміну інформацією і фінансовими потоками. Здійснюється становлення форм і методів медичної експертизи.
Пройшов час і керівники заснувань охорони здоров'я і страхових компаній у наитруднейших умовах хронічних неплатежів починають аналізувати ситуацію. І дійдуть висновку, що Фонд ОМС не в силах забезпечити збір засобів, призначених для охорони здоров'я, і раціонально розподілити їх. І більш того шукають рішення і практично реалізують ідеї, спрямовані на порятунок ситуації. Рух відбувається в двох напрямках. З однієї сторони м.Володимир в останні два роки намагається створити автономний міський Фонд ОМС, сподіваючись, таким чином, корпоративно "упорядкувати" витрату засобів, виділюваних в обласному центрі на нестатки охорони здоров'я.
З іншої, страхові медичні компанії приходять до рішення консолідації й у травні 1997 року п'ять зі створених спочатку на зорі становлення системи (ЗАЗ "АСМЕДО-РСТК", МСК "Ритм", МСК "Владмедрезерв", СК "Гарант", СК "МАСК") поєднуються в нове Суспільство відкритого типу "Медичну акціонерну страхову компанію" (МАСК) зі збереженням усіх зобов'язань по договорах.
Відповідно до Статуту Суспільства створюється несколько філій і представництв у Владимирской області.
Організаційні труднощі приєднання не повинні заслоняти раціональної ідеї реорганізації. Початі кроки докорінно змінили ситуацію в обласній системі обов'язкового медичного страхування. На території Владимирской області починають діяти три організації медичного страхування (не вважаючи діяльності Фонду ОМС как страхувальника): "Медична акціонерна страхова компанія (МАСК)", "Владмедстрах" і "Схід". Двом першим належить практично все страхове поле області, і ці компанії стають відносно великими конкурентно-здатними організаціями.
Подібне структурування медичної страхової діяльності не виключає конкуренції і значно заощаджує витрати попередніх п'яти організацій, у яких до об'єднання дублювалися функції окремих служб. Значно полегшилася робота в структурах обласного Фонду ОМС: простіше стало працювати з меншим числом страхових організацій, і методичний посібник стало більш раціональним. Подібна структура системи ОМС закономірно підвищила ступінь вимогливості і контролю прийнятих рішень, зробила більш надійним використання єдиних методик з питань якості медичних послуг.
ли супротивники такої реорганізації?
Було б невірним затверджувати, что об'єднання страхових компаній мало тільки позитивні моменти. Логічно припустити, что такому об'єднанню могло противитися посібник "Владмедстраха", тому що в особі нової об'єднаної страхової організації вони одержують конкурента, що перевершує их по страховому полю більш чем у два рази. І таке відношення буде цілком виправданим і, конечно, змусить шукати способи перерозподілу страхового поля. Да, перерозподіл страхового поля в умовах цивілізованої конкуренції - неминуемо. Завжди хочеться сподіватися, что конкурентна боротьба буде вестися чесними методами, як з юридичної, так і з моральної точок зору.
На жаль, конкурентної боротьби між страховими компаніями не вийшло: взаємодію на страховому полі Владимирской області, як правило, здійснювалися всі ці роки і здійснюється на паритетних, а не конкурентних, отношениях
На мою думку, у подібній сформованій ситуації була украй висока і відповідальна роль територіального Фонду ОМС: виступаючи своєрідним арбітром, Фонд не повинний бути для когось рідному батьком, а для когось вітчимом.
Крім того, вплив фондів ОМС на діяльність страхових компаній, зокрема одержання повної і всеосяжної інформації зі СМО по персоніфікованому обліку застрахованих на період кінця 1999 року не виразно юридично і принижує роль фондів ОМС у можливості організаційно-методичній діяльність .
В умовах економічної кризи, при хронічній недостачі фінансових засобів оплати за медичні послуги, страхові компанії в останні півтора року практично призупинили діяльність інституту позавідомчого контролю за якістю медичної допомоги.
Саме ці моменти і деякі інші положення позначили проблему неспроможності страхових медичних організацій у вітчизняній системі ОМС. Останнім часом став дискутуватися питання про виключення із системи ОМС ланки СМО з передачею функцій страховика фондам ОМС.
Понятно, что така реорганізація удешевит систему, тому що якобы не буде витрат на зміст СМО, але навряд ли така економія стане відчутної: фондам все рівно прийдеться здійснювати витрати на виконання функцій страховика. До того ж губиться основний зміст системи ОМС - перспективна реалізація принципу конкуренції в поле ринкових отношений.
В удосконалюванні системи ОМС перспективним бачиться шлях не ліквідує СМО або окремі їхні функції, а посилення правової й адміністративної відповідальності уже існуючих структур, відповідальності в тім напрямку, у якому бажається бачити і науково обґрунтовані розвиток і функціонування системи ОМС у Росії.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана16:40:35 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент02:37:33 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem14:59:59 21 октября 2017
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:28:16 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:49:40 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Обов язкове медичне страхування

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201658)
Комментарии (2212)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru