Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Порядок зберігання товару на складі Контроль терміну придатності

Название: Порядок зберігання товару на складі Контроль терміну придатності
Раздел: Рефераты по менеджменту
Тип: реферат Добавлен 23:43:16 15 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 30 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

“ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ

ТОВАРУНА СКЛАДІ.

КОНТРОЛЬ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ”


ПЛАН

1.Аптечний склад, як організація охорони здоров’я.

а)завдання аптечного складу;

б)вимоги до аптечного складу;

в)відділи аптечного складу.

2.Порядок зберігання товару на складі.

а)правила зберігання товару на стелажах;

б)правила зберігання отруйних і сильнодіючих речовин.

3.Контроль терміну придатності товару.

а)препарати, для яких встановити точні терміни придатності;

б)правила зберігання лікарських засобів на складі і контроль їх терміну придатності;

в)правила зберігання ПРС на складі.


Аптечний склад є організацією охорони здоров’я, яка постачає медикаменти та інші медичні вироби аптечним установам, ЛПЗ, та іншим установам. Аптечний склад організує дратовку товарів в аптечну мережу. Аптечний склад виконую певні завдання: прийом всіх медичних товарів від постачальників; проводить зберігання товарів рідно їх фізико-хімічних властивостей, забезпечення схоронності товаро-матеріальних цінностей та інші.

Аптечний склад з усіма додатковими службами повинен знаходитись на ізольованій території, як правило, в обласному центрі, щоб мати постачання і торгівлі аптекоуправління. Аптечний склад повинен мати добрі під’їздні шляхи, а також майданчики для погрузки і розгрузки товарів, підвальні приміщення.

Для зберігання товару на складах організовуються відповідні оперативні відділи. Керуючий відділами завідуючі, призначені керівником складу з числа осіб, які мають середню або вищу фармацевтичну освіту. В обов’язки завідуючого входить забезпечення правильного зберігання товару у відповідності з встановленими правилами і своєчасна перевірки якості наявних у відділ товарів; участь у прийомі поступаючи на склад товарів, забезпеченні у відділі належних санітарно-гігієнічних умов, організація чіткого і своєчасного виконання заповнень і оформлення відповідної документації та інші обов’язки. Завідуючий відділом несе матеріальну відповідальність за наявні у відділі товари та інше майно. Аптечний склад може мати наступні відділи:

1) приймальний відділ;

2) відділ хімічних товарів;

3) голенових препаратів;

4) перев’язувальний матеріал;

5) лікарські засоби;

6) допоміжний матеріал;

7) медичні інструменти та обладнання.

8) предмети санітарії, гігієни та догляду за хворими та інші.

При складах можуть бути відділ замовлень, транспортно-експедиційний відділ та інші відділи, в залежності від категорії складу та місцевих умов. Відділи аптечного складу забезпечують отримання і зберігання товару виконування замовлень і облік руху товарів, товари повинні зберігатись на складах в строгій послідовності за найменуваннями, серіями, терміном придатності. На кожне найменування повинна вестись стелажна карточка наступного зразка:

Стелажна карточка:

найменування

серія

придатний до

Кількість

Така карточка дозволяє контролювати своєчасну реалізацію препаратів за серіями: термінами придатності. Крім того для препаратів з обмеженим терміном придатності рекомендовано вести в відділах спеціальний обліковий журнал в якому відображаються наступні дані: найменування препарату, номер прийомного акту, дата поступлення, номер серії, кількість препарату, який поступився, залишок цього препарату за 3 місяці до закінченні терміну придатності і розхід його на кожний залишившихся 3-х місяців. В журналі повинні враховуватись препарати з терміном придатності до 2 років. Якщо препарат підлягав пере контролю, то в журналі робиться запис з вказівкою норма аналізу з продовження терміну придатності.

Всі медичні товари, знаходяться на аптечних складах зберігаються в залежності від їх фізико-хімічних властивостей та у відповідності з вимогами діючою ДФ.

Особлива увага приділяється зберіганню отруйних і сильнодіючих речовин. Для зберігання отруйних речовин на аптечному складі виділяється окреме приміщення, з решітками на вікнах і дверях, оббитими залізом. Кімната повинна бути завжди закрита, а на ніч вона опечатується. Вогненебезпечні речовини повинні зберігатись в спеціально оснащеному вогнестійкому приміщенні.

Облік поступлення і розходу товарів в відділах ведеться в номенклатурно-кількісно-сумовому виді на спеціальних карточках складського обліку. Ці карточки зберігаються в картотеці. Щоденно на карточці виводиться залишок даного товару.

Для багатьох препаратів встановлені терміни придатності, які забезпечують якість препаратів. Терміни придатності передбачають точне дотримання повних умов зберігання лікарських засобів. Терміни придатності вираховуються з часу виготовлення лікарського засобу, а для ЛРС – для поступлення на склад заготівника. Для того, що медикаменти завжди відпускались з аптек доброякісними, крім дотримання умов зберігання лікарських засобів, необхідно своєчасно проводити їх пере контроль і заміну застарілих препаратів на нові.

Терміни придатності більшості препаратів встановлено Державним фармакопейним комітетом.

Після закінчення терміну перевірно аналізу і повтору аналізу лікарські засоби, які зберегли добру якість, підлягають подальшому зберіганню реалізації на протязі часу, вказаного додатково. Як правило, це термін продовжується до половини початкового терміну ( і на 50-65%). Лікарські засоби, які не мають встановленого терміну придатності, підлягають перевірному аналізу тільки при наявності підлягають перевірному аналізу тільки при наявності зовнішніх змін. За зовнішнім станом упаковки і медикаментів встановлюється систематичний контроль.

Точно регламентовані терміни придатності встановлені для антибіотиків ендокринних гормональних препаратів, більшості розчинів в ампулах, ЛРС.

Наприклад для більшості антибіотиків термін придатності 1 рік. Досить значна група антибіотиків мають термін придатності 2-3 роки, окремі антибіотики (лєвоміцетин тетрациклін та ін.) більш довший термін. Гарантійний термін придатності препаратів вітаміну А від 6 міс. до 1 р., вітаміну В1 від 1 р. до 2 р. вітаміну В2 – від 1 р. до 3 р. і т.д.

На заводській упаковці препаратів з обмеженим терміном придатності вказується номер серій і термін придатності, після закінчення на пере контроль препаратів передається на переконтроль в контрольно-аналітичну лабораторію.

Ін’єкційні розчини в ампулах слід зберігати в прохолодному і темному місці в окремій шафі. Терміни зберігання розчинів в ампулах різні – від 1 р. до 10 р.

Таблетки зберігають в добре закупорених скляних банках білого або оранжевого скла в залежності від властивостей інгредієнтів, які входять в склад таблеток.

Таблетки в склад, яких входять отруйні і сильнодіючі речовини, зберігають в шафах А або Б. На складах таблетки можуть зберігатись в добре закупореній міцній тарі. Упаковка таблеток не повинна перевищувати 3 кг. На упаковці повинна бути вказана дата виготовлення. По закінченню року з дня виготовлення таблеток вони повинні бути перевірні на розпадаємість. Терміни придатності – від 1 р. аспірин, до 10 р. (акрихін, атофан та ін.). Після закінчення, терміну придатності проводять аналіз встановлюють додатковий термін зберігання. Таблетки натрію хлористого зберігаються без терміну.

Медикаменти, виготовлені в аптеці зберігаються на протязі певного часу. Термін зберігання залежить від складу лікарства і лікарської форми. Для ліків, що містять пеніцилін, термін зберігання одна доба, для очних крапель – 2 доби, Настої, емульсії дозволено зберігати 3 доби. Інші ліки зберігаються для відпуску хворому на протязі 10 діб.

ЛРС слід зберігати в закритих банках, а на складах – в тюках, бочках закритих ящиках. В ящиках, в яких зберігаються насіння, плоди слід поміщати баночку з хлороформом, з встановленою в пробку скляною трубочкою.

ЛРС і препарати, що містять серцеві глікозиди. Повинні зберігатись в добре закупореній тарі, в сухому і захищеному від світла місці.

Тумби придатності і терміни пере контролю встановлюються державними органами для кожного ЛРС і її препаратів окремо і встановлюються від 1 р. до 5 р. 1 8 р.

Трава горицвіту, містки, наперстянки мають термін зберігання – 2 р. Повторний контроль повинен поводитись для більшості препаратів і ЛРС щорічно.

При зміні зовнішнього вигляду перевірка проводиться до закінчення терміну зберігання і в залежності від результатів препарати забраковуються або використовуються.

аптечні управління зобов’язані не рідше 1 р. в 6 місяців перевірити ста6н зберігання, контролю ЛРС і препаратів, що містить серцеві глікозиди, в аптечних управліннях і підприємствах.


Використана література:

1) Н.А. Голосова, Л.М. Лємєнєв “Підручник організації фармацевтичної справи”.

2) В.І. Крюков “Організація і економіка фармації”.

3) Л.І. Тарасова “Організація і економіка фармації”.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem16:38:57 21 октября 2017
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал вступительные экзамены и ближайший год будет мечтать стать генералом. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:38:00 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:44:19 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
12:03:09 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Порядок зберігання товару на складі Контроль терміну придатності

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199392)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru