Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Ситуаційне моделювання як перспективний метод прогнозування якості медичних послуг

Название: Ситуаційне моделювання як перспективний метод прогнозування якості медичних послуг
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 09:33:47 17 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 3 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Ситуаційне моделювання, як перспективний метод прогнозування якості медичної допомоги

В останні роки ефективним інструментом керування і планування, засобом експертного аналізу ситуації стають пакети прикладних комп'ютерних програм класу систем ситуаційного моделювання.

Інструмент, що представляється, є унікальним засобом імітаційного моделювання виробничих і фінансових процесів. Він дозволяє досить точно й однозначно описати модульований об'єкт, якщо відомі його структурні елементи і взаємозв'язки між ними.

Широке застосування подібні системи починають знаходити для планування соціальної сфери і медичних послуг.

У нашому випадку об'єктом структурного моделювання є маркетингова система медичних послуг і ее окремі архітектонічні компоненти. Відкрита модель маркетингової системи служить інтегрованою структурною схемою, що відбиває загальну логіку моделювання. При постановці конкретної задачі процес структурного моделювання полягає у відповідному розташуванні структурних елементів, установлення логіки напрямку потоків і взаємозв'язків мережі. Попередньо формалізовані елементи модульованої системи співвідносяться з визначеними типовими структурними елементами ситуаційної моделі.

До таких типових структурних елементів одного з пакета прикладних комп'ютерних програм “ITHING” відносяться наступні блоки, використовувані в побудову мережі: а)“конвертори ” - стрілки, що визначають логічні зв'язки; б)“потоки ” - елементи, що визначає переміщення і передачу “матеріалів” (наприклад, медичних процедур, фінансових ресурсів, пацієнтів і ін.); в)“нагромаджувачі ” - структури, у яких “матеріал” надходить з потоку, зберігається і виводиться (наприклад, “нагромадження” відвідувань у випадку медичного обслуговування); г)“розподільники ” - блоки, що забезпечують черговість руху “матеріалу” (наприклад, послідовність лікарських дій); д) “конвеєри ” - блоки, у яких установлюється час обробки “матеріалу”, темпи і максимальне завантаження системи (наприклад, середні терміни лікування, нормативні показники лікарської діяльність і ін.); ж) “ печі ” - блок для “переробки” об'єктів, що надійшли в його, і порцій “матеріалів”.

За допомогою потоків структурні блоки поєднуються в типові агрегати, що володіють новими властивостями.

Приклад одного з типових агрегатів, що представляють фрагмент маркетингової моделі медичних послуг, приведений на мал.1.

Рис.1. Агрегат попиту медичних процедур.

У процесі наукового дослідження послідовно розглянуті елементи маркетингової системи медичних послуг, их фундаментальні асоціації (блоки), установлені логіка і, у формі функцій, описані взаємозв'язки цих елементів. Для простоти моделювання введена умовна мнемонічна назва з латинських букв, що представляє символьне позначення елементів маркетингової системи медичних послуг.

MSP - медико-соціальна проблема.
MU - медична послуга.
STD - медичний стандарт.

MEG - медико-економічна група.
MDG - медико-діагностична група.
MPG - медико-професійна група.
Mon - платоспроможність пацієнта.
PC - пацієнт.
VR - лікар.
ZP - заробітна плата лікаря.

Cost MP - вартість медичної процедури.
SPO - случай медичного обслуговування.
Cost W - розцінка лікарської праці.
MP - медична процедура.
EW - одиниця лікарської праці.
EFF - ефективність надання медичної допомоги
.

Принциповим питанням при побудові агрегатних моделей, що представляють визначений науковий інтерес, є опис логічних характеристик елементів маркетингової системи медичних послуг, адаптація их до математичних понять елементів моделі і побудова системи функціонального взаємозв'язку цих елементів.

На конкретних прикладах по пошуку оптимальної моделі функціонування маркетингової системи медичних послуг, у деякому роді, удалося знайти, описати і використовувати логічну і математичну функціональну залежність її елементів.

Так, приміром, у задачі порівняльного вивчення впливу деяких параметрів маркетингової системи медичних послуг на рівень заробітній платі лікаря при оплаті по тарифах окремих медичних процедур (лікарських відвідувань) і по тарифах випадку медичного обслуговування (за кінцевим результатом) винагорода лікаря (заробітна плата) характеризується добутком одиниць лікарської праці на розцінку праці й описується формулою: (ZP=EW*Cost W).

Визначений попит пацієнта на медичну процедуру задовольняється адекватною лікарською дією, що квантируються одиницями лікарської праці у відповідності з випадком медичного обслуговування (SPO). Дана закономірність описується функцією: EW=f(Cost W-SPO). Медична процедура (MP) оцінюється одиницею лікарської праці і тарифом, тобто MP=f(EW*Cost MP).

Подібним чином описується залежність інших елементів. Після чого будується відповідна ситуаційна модель, адаптована до роботи в системі моделювання. Запропонованій вище задачі відповідають дві самостійні моделі (мал.2 і мал.3).

Рис. 2. Структурна ситуаційна модель характеристик і руху фінансових потоків при оплаті процедури (відвідування) у маркетинговій системі медичних послуг

При оплаті по тарифах окремих медичних процедур (лікарських відвідувань) кошти надходять у маркетингову систему медичних послуг відповідно до витрачених матеріальних засобів, що формують медичні процедури (числом процедур) і лікарською працею (числом одиниць лікарської праці), що забезпечує надання цих процедур:Mon=f(MP*EW).

Рис. 3. Структурна ситуаційна модель характеристик і руху фінансових потоків при оплаті случая медичного обслуговування в маркетинговій системі медичних послуг

При оплаті випадку медичного обслуговування в маркетинговій системі медичних послуг на відміну від системи оплати по окремих медичних процедурах (відвідуванням), міняється характеристика вхідного грошового потоку, що описується випадком медичного обслуговування і характеристиками лікарської праці: Mon=f(SPO*EW).

З метою рішення поставленої задачі, крім виділення визначеного набору структурних елементів маркетингової системи медичних послуг, опису логіки їхньої функціональної залежності і побудови структурної ситуаційної моделі, що визначає моментом моделювання є виявлення умов стану елементів моделі, опис их параметричних характеристик, границь і ступеня їх змін.

Фрагмент настановних параметрів моделювання приведений у таблиці.

Ситуаційні умови відповідностей параметричних характеристик елементів структурної моделі

Ситуаційне

умова

Елементи і

їхня характеристика

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Число медичних

процедур

Постійно Наростає Постійна Наростає Постійна Наростає
Вартість медичної процедури Постійна Постійна Наростає Наростає Постійно Наростає

Число одиниць

лікарської праці

Постійно Постійно Постійна Постійна Наростає Наростає

Розцінка

лікарської праці

Постійна Постійна Постійна Постійна Постійна Наростає

Основною особливістю методу з використанням пакета ITHING є візуалізація процесу моделювання, при цьому модель носить наочний імітаційний характер. Оператор постійно має перед очима зображення структури і взаємозв'язків модульованого об'єкта.

Процеси висновку результатів тестування ілюструються спеціальними “лічильниками” параметрів, графіки і таблиці наочно описують характеристики їхніх змін і взаємозв'язків.

Модель дозволяє варіювати вхідні параметри для визначення найбільш оптимальних, з погляду критеріїв якості медичної допомоги.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана16:08:13 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент02:24:23 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem17:03:54 21 октября 2017
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:40:20 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:43:03 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Ситуаційне моделювання як перспективний метод прогнозування якості медичних послуг

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201793)
Комментарии (2214)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru