Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Причини дефіциту фінансових ресурсів на фармацевтичному ринку

Название: Причини дефіциту фінансових ресурсів на фармацевтичному ринку
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 08:45:57 29 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 6 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Причини дефіциту фінансових ресурсів

на фармацевтичному ринку

Дефіцит фінансових засобів, що виділяються на оплату медичних послуг і вартості медикаментів, є однією з важливих тенденцій, що впливають на розвиток сучасного фармацевтичного ринку. Рахують, що подальший ріст витрат на охорону здоров’я буде насамперед зумовлений двома факторами: “старінням” населення Землі (див. мал.), а також ростом потреб населення в підвищенні якості життя, в тому числі пов’язані зі станом їх здоров’я.

Малюнок . Характеристика “старіння” населення Землі в 1995 р. і 2025 р. (за даними United Nations medium - variant predictions ).

Темпи “старіння” населення особливо високі в промислово розвинутих країнах. Так, за період 1975-1995 рр. кількість людей у віці 65 років і старше збільшилась на 46 млн., що складає майже третину від загального приросту населення за вказаний період, а в економічно слабо розвинутих країнах – на 7 млн. (приблизно 3% від загального приросту населення). За останні роки в США щорічний приріст населення складає біля 1%, а особи у віці 65 років і старше – 12,7% від всього населення. В Західній Європі ці цифри складають відповідно біля 0 і 14,7%, в Японії – 0,3 і 18%, в країнах Тихоокеанського регіону, що розвиваються, - 1,6 і 4,1%.

Для охорони здоров’я економічні наслідки, пов’язані із збільшенням числа осіб похилого віку, у яких частіше розвивають різні хронічні захворювання, насамперед складаються із збільшення витрат на медичну допомогу.

Це змушує уряд багатьох країн приймати більш активні заходи по обмеженню витрат на охорону здоров’я, особливо там, де реально можна досягнути практичних результатів – скорочення витрат на медичне лікування.

Тому на діяльності фармацевтичних компаній тенденція до “старіння” населення впливає негативно (застосування різних заходів по прямому або непрямому обмеженню цін на лікарські препарати). Однак слід врахувати і потенційний ріст деяких сегментів фармацевтичного ринку за рахунок збільшення потреб в ліках, які широко використовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями, характерними для похилого віку (деменція, в тому числі хвороба Альцгеймера, хронічні обструктивні захворювання легень, гостра і хронічна серцева недостатність, злоякісні утворення, остеоартрит, остеопороз, хвороба Паркінсона, нетримання сечі, доброякісна гіперплазія предстательної залози та ін.).

Про те, наскільки може змінитися структура лікарських препаратів, можна судити з наступних даних. Так, у відповідності з прогнозом ВОЗ до 2025 р. особи у віці 65 років і старше будуть складати біля 800 млн. чоловік, тобто майже в 2 рази більше, ніж в 1995 р. Ймовірність розвитку деменції після 60 років приблизно подвоюється протягом кожних наступних 5 років життя.

Важливий вплив на розвиток фармацевтичного ринку може дати і урбанізація. Із збільшенням кількості міського населення можливий ріст деяких захворювань (наприклад, у зв’язку з особливостями екології міст) і змін визначених сегментів ринку лікарських засобів.

Другою причиною росту витрат на охорону здоров’я вважають підвищення вимог індивідуума до стану свого здоров’я. Концепція про якість життя і, в особливості, про покращення якості здоров’я, стала активно розроблятися в останні 20-30 років. Цьому сприяли різні фактори (EdlyndM., TancrediL.R., 1985), до їх числа відносять:

· технологічний прогрес в медицині ( використання певних методів лікування, наприклад інтенсивної терапії, дозволяє протягом тривалого часу підтримувати життєдіяльність організму у пацієнта, але при цьому він може бути біологічно живим, а соціально мертвим);

· незалежність пацієнта, яка зросла, оскільки він вважає, що має право на прийняття свідомих рішень по відношенні до свого лікування;

· висока вартість сучасних методів лікування при обмеженості суспільно фінансових ресурсів;

· збільшення числа людей з хронічними захворюваннями, які не можна вилікувати за допомогою сучасних методів лікування, але можна покращити якість їх життя.

У зв’язку із ростом кількості пацієнтів з хронічними захворюваннями для них і лікаря стали важливі не тільки роки, які може прожити хворий завдяки застосованому методу, але і якість життя з його точки зору. Визначення поняття “якість життя” дуже багато. Наприклад, по визначенню ВОЗ, “якість життя – це усвідомлення індивідуумом свого положення в житті з врахуванням культурних особливостей і системи цінностей (середовища), в якій він живе, і у відповідності з його життєвими цілями, очікуваннями, критеріями і інтересами.

На сьогоднішній час за кордоном багато організацій, які фінансують охорону здоров’я, стали вимагати даних по дослідженню HR-QOL. Ці данні все частіше використовують для порівнюваної оцінки економічної ефективності лікарських препаратів.

За даними ВОЗ, біля 90% захворювань регіструють в країнах, що розвиваються, а витрати на їх лікування складає тільки 10% від суми фінансових засобів, які витрачаються у світі на охорону здоров’я (BrundtlandG.H., 1995). Цікаво, що в індустріально розвинутих країнах, не дивлячись на величину витрат на охорону здоров’я, не спостерігається чіткої залежності між величиною витрат на охорону здоров’я і ступінню задоволення населення цією системою. Так, витрати на охорону здоров’я в США в 1993 р. склали біля 3380 доларів на душу населення, що, за оцінкою Організації по економічному співробітництву і розвитку (OECD), в 2,6 разів більше середнього значення цих витрат для 24 інших промислово розвинутих витрат (GoldbergArnoldR.J. etal., 1996).

Одну і ймовірних причин таких розбіжностей можна встановити, якщо результати опитування порівняти з часткою загальних витрат на охорону здоров’я (див. таблицю).

Таблиця

Відношення населення до системи охорони здоров я

в залежності від схеми фінансування

Країна Респонденти, яких влаштовує система охорони здоров я, %

Витрати на охорону здоров я,

% від ВВП*

Суспільні витрати на охорону здров я,

% від ВВП*

Частка суспільних витрат на охорону здоров я, % від загальних витрат*
Франція 40,7 9,7 7,8 81
Німеччина 39,4 10,5 8,2 78
Японія 28,1 7,2 5,6 78
Великобританія 26,9 6,9 5,8 84
Іспанія 21,9 7,7 5,9 76
Італія 13,8 7,6 5,3 70
США 12,5 14,0 6,6 47

* Данні за 1995 р. (World Health Report, 1999).

Невдоволеність системою надання медичної допомоги, наприклад діюча в 1965 р. в США дві схеми пропонування оплачуваної медичної допомоги (“Medicare” і “Medicaid”), охоплюють далеко не всі групи населення і надають обмежений спектр медичних послуг.

Таким чином, навіть у промислово розвинутих країнах значна частина населення незадоволена системою охорони здоров’я

Якщо розглядати медичну допомогу як товар, то вона відноситься до таких, споживання яких стимулюється державою (або до категорії “суспільних товарів”), до них не може бути застосований так званий принцип виключення (згідно цьому принципу особи, які не оплатити товар, відсторонюють від користування зручностями, які він приносить). Тому якщо якість медичної допомоги, яка пропонується населенню, забезпечується за рахунок передбачених бюджетних витрат, не відповідає суспільним очікуванням, це може суттєво вплинути на розвиток політичних процесів у країні. Дефіцит фінансових засобів змушує державу приймати компромісні рішення на основі визначення пріоритетних цілей в цій області і розміру асигнувань, достатніх як для досягнення, а також різних заходів по раціональним витратам бюджетних засобів. Тому ті, хто раніше оплачував рахунки за медичні послуги тепер їх купують, приймаючи активну участь в переговорах про вартість медичних послуг, які купуються, і лікарських препаратів. Це в свою чергу негативно впливає на ріст ринку (по крайній мірі на цінову його складову) і прибутковість підприємств. В теперішній час фармацевтичним компаніям необхідно не тільки вробляти інноваційні лікарські препарати, які задовольнятимуть потреби пацієнтів, але й повинні і економічно ефективними з точки зору організації, фінансуючої витрати на їх розроблення.

Таким чином, “старіння” населення, і ріст вимог до якості життя, пов’язані з станом здоров’я, приводять до збільшення прірви між величиною попиту на медичну допомогу і величиною фінансових засобів, які суспільство може виділити на його задоволення. Вплив цієї тенденції на розвиток фармацевтичного ринку, очевидно, буде зростати.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана16:06:00 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент02:23:09 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem17:16:00 21 октября 2017
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: На экзамене по физике профессор пытается вытянуть на положительную оценку нерадивого студента: - Вы можете назвать фамилию хотя бы одного выдающегося физика? - Конечно, вы - профессор. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:41:29 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:42:26 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Причини дефіциту фінансових ресурсів на фармацевтичному ринку

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201616)
Комментарии (2211)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru