Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Билеты: Концептуальні основи аналізу національної економіки

Название: Концептуальні основи аналізу національної економіки
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: билеты Добавлен 14:07:59 06 января 2010 Похожие работы
Просмотров: 9 Комментариев: 7 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Тестові завдання

З дисципліни «Національна економіка»

На тему (за змістовим модулем № «1»)

Концептуальні основи аналізу національної економіки

Студентки факультету «Економіки та бізнесу»

3-го курсу, спеціальності Фінансів та кредиту, 31 групи

Максимець А.І.

Викладач

Харчевникова І. П.

Оцінка балів

« » 2009р.

Мелітополь-2009 р.

Тема 1. Національна економіка

1. Який вид економічної діяльності відносять до закордону?

1) надання трансфертів

2) формування експорту та імпорту

3) сплата податків до бюджету

4) створюють пропозицію рес-в (праці) на ринку факторів вир-ва

2. Який з методів вивчає виділення найбільш суттєвих сторін процесу або явища, що вивчається?

1) метод аналізу

2) метод поєднання історичного

3) метод наукової абстракції

4) метод матеріальної динаміки

3. За способами регулювання господарської діяльності розрізняють ?

1)традиційні та командно-адміністративні економіки

2) ринкові і традиційні економіки

3) ринкові і неринкові економіки

4) неринкові і командно-адміністративні економіки

4. Після якого року починається перехід від феодальних до капіталістичних відносин здійснюється промислова революція з’являються ознаки індустріального сусп-ва?

1) 1964 року

2) 1963 року

3) 1962 року

4) 1961 року

5. Скільки виділяють етапів розвитку національної економіки?

1) 6 етапів

2) 5 етапів

3) 7 етапів

4) не має вірної відповіді


Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки

1. В економічній науці 20ст. домінуючою була..?

1) Нова інституціональна економічна теорія

2) Неокласична теорія

3) Нова французька інституціональна економічна теорія

4)Не має правильної відповіді

2. Скільки виділяють підсистем у нових французьких інституціоналістів?

1) 6 підходів

2) 5 підходів

3) 4 підходи

4) не має вірної відповіді

3. Яка підсистема базується на принципі підпорядкування приватних інтересів загальним. В рамках цієї підсистеми функціонують держава і її установи (поліція, суди) і багато важливих громадських організацій (наприклад, церква)?

1) Підсистема громадської думки

2) Підсистема творчої діяльності

3) Цивільна підсистема

4) Традиційна підсистема

4. У центрі уваги опиняються відносини, які складаються у середині економічних організацій, тоді як неокласики розглядали їх як?

1) «чорний кошик»

2) «чорний ящик»

3) «червоний ящик»

4) не має вірної відповіді

5. Які є ознаки класичного інституціоналізму?

1) Інституціоналізм розширює економічний аналіз, залучаючи до нього чинники, які не враховуються класичною економічною теорією.

2) Неповнота інформації, неповна визначеність прав власності, невизначеність і чинники певних колективних дій у системі колективного вибору.

3) Не має правильної відповіді

4) Відповіді зазначені в пунктах 1 та 2


Тема 3. Теорія суспільного доброботу та соціально-ринкової економіки

1. Як називається блага доступ до яких нормується через ціни?

1) не економічні

2) економічні

3) суспільні блага

4) не матеріальні блага

2. Міра рівності (не рівності ) життєвого становища людських соціальних груп це ?

1) горизонтальна справедливість

2) вертикальна справедливість

3) справедливість між поколіннями

4) соціальна справедливість

3. Як називаються домогосподарства, які розбиваються за доходами на 5 рівних груп за чисельністю?

1) децилі

2) квінтилі

3) квартилі

4) перцентельні

4. критерій справедливого розподілу доброботу був запропонований

1) Паретто

2) Пігу

3) Міллем

4) Сеєм


5. В межах економічного об роботу агрегат аналізують за формолую?

1) W= f(u , u , u ….. u )

2) U= f (x , x , x …..x )

3) I = I / I

4) I = I / I


Тема 4. Характеристика економічного потенціалу

1. До не створенних не фінансових активів входять?

1) 4 складові

2) 3 складові

3) 2 складові

4) Не має вірної відповіді

2. До яких ресурсів належить фонд України який дорівнює 60 млн. га?

1) Лісових ресурсів

2) Водних ресурсів

3) Мінерально-ресурсного потенціалу

4) Земельних ресурсів

3. Як називають населення, яке постійно проживає на момент перепису на данній території враховуючи тимчасово відсутніх?

1) Економічно-активне населення

2) Наявне населення

3) Постійне населення

4) Зайняте населення

4. Яка відповідь правильно називає показники, які використовуються для оцінки людського потенціалу?

1) Сальдо міграції і чисельність населення

2) Трудовий потенціал і трудові ресурси

3) Тільки чисельність населення

4) Відповіді 2 і 3


5. Співвідношення між кількістю безробітних та робочою силою помножене на 100% визначається рівень?

1) Зайнятого населення

2) Чисельності населення ї

3) Енономічно-активного населення

4) Безробітного населення


Тема 5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки

1. Яких два підходи використовуються для трактування категорій власності?

1) Юридичний і приватний

2) Суспільний і економічний

3) Юридичний і економічний

4) Економічний і приватний

2. До якої форми належать такі види, як загальна-державна і муніципальна?

1) Змішаної

2) Індивідуальної

3) Державної

4) Колективної

3. До змішаної форми належать наступі види?

1) Кооперативна і міжнародна

2) Загально-державна і приватно-колективна

3) Приватна і акціонерна

4) Державно-коорпоративна і приватно-колективна

4. формами суспільної власності є ?

1) Приватна і державна

2) Державна і колективна

3) Колективна і приватна

4) Приватна і суспільна


5. У якій відповіді форма власності на засоби виробництва пов’ язана з формою працею?

1) Община власності і рабська праця

2) Феодальна власність і наймана праця

3) Капіталістична власність і колективна праця

4) Трудова власність і вільна праця


Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринку

1. Не матеріальне виробництво, де створюють не матеріальними формами багатства?

1) Виробничо-господарська інфраструктура

2) Соціальна інфраструктура

3) Інституціональна інфраструктура

4) Господарська інфраструктура

2. Назвіть мету науково-дослідницької інфраструктури ринку?

1) Мобілізація тимчасово вільних грошових ресурсів

2) Контроль за ходом протікання

3) Підготовка спеціалістів

4) Надання інформаційних, консультативних, розрахункових та інших послуг

3. Забезпечення економіки необхідною кількістю грошей виконує функцію банківської системи?

1) Стабілізаційна

2) Емісійна

3) Трансформаційна

4) Не має вірної відповіді

4. Вид безробіття пов’ язане з коливанням ділової активності—це ..?

1) Природний рівень безробіття

2) Структурне безробіття

3) Фрекційне безробіття

4) Циклічне безробіття


5. Скільки виділяють видів безробіття ?

1) 5 види

2) 4 види

3) 3 види

4) 2 види


Відповіді

Тема №1

1)—2 ; 2)—3; 3)—3; 4)—4; 5)—1.

Тема №2

1)—2; 2)—4; 3)—3; 4)—2; 5)—4.

Тема №3

1)—2; 2)—4; 3)—2; 4)—1; 5)—1.

Тема №4

1)—3; 2)—4; 3)—3; 4)—4; 5)—4.

Тема №5

1)—3; 2)—3; 3)—4; 4)—2; 5)—4.

Тема №6

1)—2; 2)—3; 3)—2; 4)—4; 5)—2.

Об’єкти оцінювання Критерії оцінювання Бали
Основна частина Врахування при складанні завдань основних теоретичних положень теми, категорій, взаємозв’язків між ними
Послідовність наведення завдань відповідно до структури курсу
Складання завдань у позитивній формі
Грамотне, чітке викладання тексту
Оформлення роботи Відповідність вимогам, охайність у виконанні
Дотримання графіку здачі тестових завдань
Максимальна сума
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана15:59:29 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент02:20:00 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem17:45:46 21 октября 2017
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:44:22 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:40:55 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (7)
Работы, похожие на Билеты: Концептуальні основи аналізу національної економіки

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201433)
Комментарии (2209)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru