Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника

Название: Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника
Раздел: Рефераты по краеведению и этнографии
Тип: реферат Добавлен 07:04:56 23 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 142 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат на тему:

“Прикарпатський національний університет

імені В.Стефаника”

ПЛАН

Вступ

1. Історичні етапи становлення Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника

2. Структура національного університету імені В.Стефаника, основні напрямки підготовки спеціалістів та наукових кадрів

Висновок

Використана література

Вступ

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника є одним з найстаріших вищих навчальних закладів Івано-Франківської області.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника - перший університет класичного зразка, відкритий у річницю незалежності України Указом її Президента. Але за плечима молодого навчального закладу вже були п'ятдесят років його попередника і фундатора - Iвано-Франківського педагогічного інституту. За короткий час існування новий університет зріс у провідний центр науки, культури і освіти Прикарпаття.

Відкрилисьновіспеціальності, з'явилисьновіфакультетиікафедри, колективпоповнивсянауковцямивисокогорівня, іголовне - змінилисяпріоритетивпідготовціфахівців - відвузькоїпрофесіоналізаціїмиперейшлинашляхширокоїфундаментальноїосвіти.

1. Історичні етапи становлення Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника є одним з найстаріших вищих навчальних закладів Івано-Франківської області.

1940 р. (січень) у Станіславі засновано Учительський інститут.

1940 р. (1 березня) в інституті почалося навчання.

1945 р. (липень) в інституті відбувся перший випуск спеціалістів.

1950 р. (4 серпня) постановою Ради Міністрів УРСР Станіславський учительський інститут реорганізовано у вищий педагогічний заклад з чотирирічним терміном навчання.

1956 р. відбулося об'єднання Коломийського учительського із Станіславським педагогічним інститутом.

1971 р. Станіславському державному педагогічному інститутові було присвоєно ім'я нашого славетного земляка -- Василя Стефаника.

Згідно з указом Президента України від 26 серпня 1992 р. його створено на базі педагогічного (колишнього Станіславського учительського) інституту, заснованого в 1940 р. За роки свого існування, навчальний заклад підготовив понад 35000 фахівців, які працюють у державних адміністраціях, виборчих органах, різних галузях господарства, науки, культури і освіти України.

2004 р. (21 серпня) згідно з Указом Президента України №958 від 21.08.2004 р. та наказом Міністерства освіти і науки України №718 від 13.09.2004 р. Прикарпатському університету імені Василя Стефаника надано статус національного.

2. Структура національного університету імені В.Стефаника, основні напрямки підготовки спеціалістів та наукових кадрів

Значна частина випускників продовжує свою діяльність на кафедрах університету. Серед них заслужений діяч мистецтв України, професор Михайло Сливоцький, народна артистка України, професор Христина Фіцалович, заслужений діяч науки і техніки, професор Дмитро Фреїк, професори Богдан Василишин, Василь Грещук, Микола Кугутяк, Богдан Остафійчук, Богдан Пташник, Богдан Ступарик, Петро Федорчак, Василь Хрущ, Мирон Черепанін.

Сьогодні університет готує магістрів, спеціалістів, бакалаврів за 52 спеціальностями. Навчально-виховну роботу і науково-дослідну діяльність в університеті здійснюють понад 350 викладачів, серед них доктори наук, професори, кандидати наук, доценти. Деякі серед них мають свої наукові школи: заслужені діячі науки і техніки, професори Володимир Грабовецький, Віталій Кононенко, Дмитро Фреїк, заслужений працівник вищої школи України, професор Іван Климишин, академік Академії педагогічних наук України, професор Мирослав Стельмахович, заслужений художник України, професор Михайло Фіголь.

Факультети і кафедри підтримують зв'язки з Національною академією наук України, Київським, Львівським, Ужгородським, Чернівецьким, Харківським університетами, навчальними і науковими закладами Англії, Австрії, Бельгії, США, Канади, Італії, Німеччини. Туреччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Польщі.

На сьогоднішній час у складі університету функціонують: інститут мистецтв, інститут філології, юридичний інститут, педагогічний інститут, інститут природничих наук, інститут туризму і менеджменту, а також факультети: економічний, філософський, математики та інформатики, історичний, фізичного виховання і спорту, післядипломної освіти, довузівської підготовки.

На факультетах університету навчається близько 7000 студентів. Для них створені лабораторії, комп'ютерні, аудіо- та відеокласи, інші спеціалізовані кабінети, обладнані сучасними приладами, обчислювальною технікою. До послуг студентів і викладачів: 5 навчально-лабораторних корпусів; 5 гуртожитків для проживання 2000 студентів; бібліотека зі спеціалізованими читальними залами; 4 музеї (освіти, народного мистецтва, історії та археології Прикарпаття); будинок культури "Студентський"; дендрологічний парк імені З.Ю. Павлика; видавництво "Плай"; актовий зал, спортивний комплекс, стадіон, легкоатлетичний манеж; профілакторій "Здоров'я"; спортивно-оздоровча база "Смерічка".

Для здійснення наукової діяльності в Університеті утворюються навчально-наукові, науково-дослідні підрозділи, а також підрозділи з координації та забезпечення НДР, які складають науково-дослідну частину (НДЧ) Університету. Робота кожного з них є частиною наукової діяльності Університету.

Науково-дослідна частина Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника - структурний підрозділ університет, який безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи, підзвітний та підконтрольний ректору університету.

На базі університету працює Мала академія наук, яка залучає учнівську молодь до систематичної науково-дослідної, експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності, створює умови для творчого самовдосконалення учнів, виявляє, розвиває та підтримує талановиту і обдаровану молодь.

На площі 10 гектарів розташований університетський дендрологічний парк, який включено до складу природно-заповідного фонду України. Тут проводяться експериментальні дослідження в галузі селекції та насінництва лукопасовищних трав, вирішуються питання інтродукції та акліматизації рослин, виводяться нові культурні сорти та даються рекомендації щодо раціонального використання природних ресурсів. Створюється Ботанічний сад.

Вченими університету щороку публікується монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті, видаються наукові вісники.

В університеті діє аспірантура за багатьма спеціальностями. Також працюють Ради для захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Окрім наукової і навчально-виховної роботи в університеті приділяється належна увага розвитку спорту і художньої самодіяльності. У багатьох країнах світу відомі самодіяльні народні ансамблі "Верховинка", "Росинка", "Легінь", "Гуцулочки", "Галицькі забави"

Спортивну честь України та університету відстоюють майстер спорту міжнародного класу, учасник XXV Олімпійських ігор С. Осович, 50 майстрів і кандидатів у майстри спорту. Жіноча волейбольна команда виступає у вищій лізі України.

Висновок

Отже, з порівняно невеликого інституту до сучасного навчального закладу виріс Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за роки свого існування. В умовах української державності він стає справжнім храмом науки, культури і освіти, який з кожним роком все більше розвивається і готує кваліфікованих випускників.

Сьогодні університет готує магістрів, спеціалістів, бакалаврів за 52 спеціальностями. Навчально-виховну роботу і науково-дослідну діяльність в університеті здійснюють понад 350 викладачів, серед них доктори наук, професори, кандидати наук, доценти. Деякі серед них мають свої наукові школи: заслужені діячі науки і техніки, професори Володимир Грабовецький, Віталій Кононенко, Дмитро Фреїк, заслужений працівник вищої школи України, професор Іван Климишин, академік Академії педагогічних наук України, професор Мирослав Стельмахович, заслужений художник України, професор Михайло Фіголь.

Значна частина випускників продовжує свою діяльність на кафедрах університету. Серед них заслужений діяч мистецтв України, професор Михайло Сливоцький, народна артистка України, професор Христина Фіцалович, заслужений діяч науки і техніки, професор Дмитро Фреїк, професори Богдан Василишин, Василь Грещук, Микола Кугутяк, Богдан Остафійчук, Богдан Пташник, Богдан Ступарик, Петро Федорчак, Василь Хрущ, Мирон Черепанін.


Використана література:

1. Вищі навчальні заклади України. Довідник 2005 р. – К., 2006.

2. Матеріали з офіційного сайту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya11:22:06 26 августа 2019
.
.11:22:05 26 августа 2019
.
.11:22:04 26 августа 2019
.
.11:22:03 26 августа 2019
.
.11:22:02 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Реферат: Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(266168)
Комментарии (3599)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru