Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Держава - базовий інститут політичної системи суспільства

Название: Держава - базовий інститут політичної системи суспільства
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 01:35:12 20 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 26 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Тема. Держава – базовий інститут політичної

системи суспільства

Перш за все, слід звернути увагу на те, що питання походження держави є дискусійним. В різних теоріях висловлюються різні причини виникнення держави (божественна сила, сила розуму, психіка людини, біологічні фактори, соціально-економічні, військово-політичні, інші фактори).

Формування держави – тривалий процес, результат ускладнення соціально-економічного життя, інструмент загального задоволення інтересів суспільства, груп, окремих особистостей.

Термін «держава» в політології використовується в двох значеннях: в широкому розумінні, як країна, суспільство, народ і в вузькому (науковому) розумінні, як організація політичної влади в межах визначеної території.

Ознаки держави:

· наявність публічної влади;

· система податків, позик;

· територіальний поділ населення;

· суверенітет;

· право;

· монополія на застосування сили.

Функції держави: внутрішні та зовнішні.

Внутрішні:

· охорона прав і свобод людини;

· економічна функція;

· соціального захисту;

· екологічна;

· культурна.

Зовнішні:

· оборона країни;

· підтримка світового порядку;

· співдружність з іншими країнами.

Устрій сучасної держави характеризується формою правління і формою територіального державного устрою.

В залежності від положення глави держави, форми правління підрозділяються на монархії і республіки.

Ознаки монархії:

· влада передається спадкоємно;

· здійснюється безстроково;

· не залежить від волі населення.

Розрізняють необмежену (абсолютну) монархію і обмежену (конституційну) монархію.

Під час написання контрольних робіт по цій темі студенти повинні навести приклади держав з монархічною формою правління.

Республіка – форма правління, при якій вищі органи держави або вибираються або формуються загальнонаціональними представницькими установами.

Ознаки республіки:

· вибірність влади;

· терміновість;

· залежність від волі виборців.

Розділяють президентську, парламентську і змішану республіки.

Державний устрій характеризується і з точки зору розподілу влади в центрі і на місцях. Розділяють такі форми устрою держави: унітарна, федеративна, конфедерація. Крім названих форм, в історії мали місце і деякі інші специфічні форми – імперія, протекторати.

Слід запам’ятати, що суспільство і держава – це поняття, що не співпадають. Перше ширше, ніж друге. Держава є лише політичною частиною суспільства, його елементом. Однак, держава займає у суспільстві центральне положення й відіграє головну роль.

Громадянське суспільство – сукупність моральних, релігійних, національних, соціально-економічних, сімейних відносин і інститутів, за допомогою яких задовольняються інтереси індивідів і їх груп.

Правова держава – організація політичної влади, яка створює умови для повного забезпечення прав і свобод людини за допомогою права.

Рекомендована до вивчення література

1. Марченко М.Н. Теория государства и права. – М., 1996. – Гл. 5, 6.

2. Нерсесянц В.С. Философия права. – М., 1997. – Гл. 10.

3. Тихонравов Ю.В. Основы философии права. – М., 1997.

4. Козлихин И.Ю. Идея правового государства: история и современность. – С.-П., 1993.

5. Омельченко О.А. Идея правового государства: истоки, перспективы, причины. – М., 1994.

6. Пугачёв В.П., Соловьёв А.И. Введение в политодогию. – М., 1997. – С. 258 – 263.

7. Черниловский З.М. Гражданское общество: Опыт исследования // Государство и право, 1992, №6.

8. Игнатов А. Идолатрия государства // Вопросы философии, 1997, №7.

9. Рябов С. Державна влада: проблеми її легітимності. – К., 1996.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem19:26:37 21 октября 2017
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - У вас пары во сколько начинаются? - По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8-30 начинаются... Но я на таких никогда не был. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:53:25 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:36:03 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:58:34 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Держава - базовий інститут політичної системи суспільства

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199306)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru