Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Латинська Америка

Название: Латинська Америка
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 20:59:03 24 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 12 Комментариев: 5 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Республіка Аргентина . Одна із найрозвинутіших держав Латинської Америки. S=2800000 км2 . Населення — 30000000 чоловік. Столиця— Буенос Айрес. Складається із 22 провінцій, що розбиті на департаменти (їх всього є близько 500). Є федеративною республікою. Голова держави — президент, що обирається що 6 років. Законодавча влада належить Національному Конгресові, що складається із палати депутатів та палати сенату.

Займає сх. Частину пд.Америки і пд.-сх. Частину острова Вогняна Земля. ¾ кордонів — сухопутні. На зх. — Анди, на сх. — рівнини пампи. Її територія витягнута із пн. на пд.: 3700 км.(із сх. на зх. — 1400 км.), що породжує проблему відсталості окремих регіонів. Довжина берегової лінії — 2500 км; має вихід до Атлантичного океану.

Природа — різноманітна; на пн. і сх. рельєф рівнинний, а на зх. і пд. — підвищений. 1/3 площі — безстічна або має внутрішній стік. Більша частина рік впадає у Атлантичний океан. Є багато підземних вод. Клімати — помірний, тропічний та субтропічний (його формують повітряні маси із Атлантичного океану). Бувають часті неочікувані зміни погоди. Грунти — різноманітні: у тропіках — коричнево-червоні, на сх. — болотні та степові лукові, а на зх. — червоно-бурі. Країна не дуже багата фауною, але є багато лісів. Країна має достатньо різноманітну мінерально-сировинну базу для розвитку промисловості: руди урану, берилію, вольфраму, заліза(м.Сьєрра Гранде), магнію, алюмінєво-цинкові; із паливних к/к — нафту і газ; сірку (пн.-зх. Анди); будівельні матеріали (мармур, граніт, скло).

Аргентина має великі запаси енергетичних джерел: 80% енергії виробляється на ТЕС; також широко використовуються ГЕС (в основному на ріках Патагонії; гідроелектропотенціал країни оцінюють у 30000000 кВт·год.) та електростанції, що використовують енергію припливів та відпливів.

Ядром нації є іспанські колоністи. Дуже багато іммігрантів в'їхалипротягом 1857-1940 р.р. Переважає перший тип відтворення. Природний приріст — 12-13%O. Переважає жіноче населення. Економічноактивне населення — 10000000 чоловік. Найбільша урбанізація (більше 80%) і концентрація населення (густота — 25 чоловік на км2) — у прибережному районі Пампи. Середня густота населення — 10 чол./км2.

Аргентина – одна з найбільш розвинутих в економічному вiдношеннi країн Латинської Америки. Володіє різними природними ресурсами: великими масивами родючих земель, енергоресурсами (нафта, природний газ, гідроенергія, найбільші в регіонi запаси уранових руд), рiзноманітними, хоч і невеликими, покладами інших корисних копалин (цинк, мідь, берил, залізна руда та ін.). В структурi обробної промисловості половина вартостi сукупного виробництва припадає на металургійну, машинобудівну, нафтопереробну та хімічну галузі, тоді як питома вага традицiйних галузей – харчової і текстильної – зменшилась на третину. Аргентина має розвинуті галузі, пов'язанi з найсучаснішими технологіями (електронна, енергетичне машинобудування).

Головні галузі АПК – м'ясопереробна, борошномельна, консервна, шкi- ряно-взуттева.

С/г забезпечує внутрішнi потреби. Аргентина є значним постачальником на світовий ринок багатьох видів продовольчих товарів і с/г сировини.

Довжина залізниць – 34,1 тис.км, автошляхiв – 854,6 тис.км. Мор- ський порт – Буенос-Айрес, 10 аеропортів. Головні статтi експорту – зерно, м'ясо, вино,фрукти. Імпорт – машини, устаткування, хімiчні товари. Головнi торговi партнери – США, Японія, Бразилія, країни Західної Європи.


Федеративна Республіка Бразилія . Найбiльша держава Пiвденної Америки, розташована в її східній і центральній частинах. Територія 8,5 млн.кв.км. Столиця – Бразиліа ( 1,8 млн. жит.). Адміністративно-територіальний поділ – 26 штатiв та 1 федеральний округ, де розташована столиця. Населення 156,3 млн. чол. (1992 р.). Офійна мова – португальська. Осн. релiгія – католицизм. Грошова одиниця – крузейру. Бразилія – президентська республіка. Глава держави – президент. Вищий законодавчий орган – Національний конгрес. Основні політичнi партії: Партія Бразильської соціал-демократії, Партія Бразильського демократичного руху, Партія ліберального фронту, Соціл-демократична партія, Партія нацюнальної реконструкції.

ПУ і ПР. На території країни є дві природні області: екваторіальні рівнини Амазонії(пн.) та тропіки Бразильського плоскогір’я. У східній частині є сухі ліси, велику територію займають болота. На заході країни є поклади нафти і бурого вугілля, на сході – руди чорних та кольорових металів, боксити, п’єзокварц, агати. “Залізним серцем” називають східний район у центральній частині штату Мінас-Жерайс.

На території Бразилії проживають три найчисельніші народи: індійці, негри, білі. Середня тривалість життя – 56 років. Економічно активне населення– 45,4 млн. чоловік. 45% зайнятого населення працює у сфері послуг. Середня густота населення – 14 чол/км2 . Урбанізація становить 70%.

Основні промислові центри: Сан Пауло, Ріо-де-Жанейро, Белу Орізонті.

За даними ООН, Бразилія вiдноситься до групи нових індустріальних країн. За обсягом ВВП (375 млрд. дол.) Бразилія посiдає 10 місце в свiтi. Частка промисловостi в ВВП досягає 43%, с/г – 10%. В 1992 р. кам'яновугільні запаси становили приблизно 20,5 млрд.т. Бразилії належить одне з провідних мiсць у свгп за запасами залiзної руди, марганцю, бокситів, цинку, берилу, нікелю, урану, золота. Добувають нафту на шельфi. Найбiльш розвинутою галуззю економiки є машинобудування, на яке припадає 70% всього промислового виробництва країни. Розвинуте с/г, в якому зайнято 30% населення. Вирощують рис, каву, цукрову тростину, кукурудзу, сою, бавовник, какао та ін. культури.

Автошляхи – 1,7 млн. км. залiзницi – 30 тис. км. Головні морські порти: Сантус, Ріо-де-Жанейро. Щорiчно Бразилію вiдвідує 1 млн. туристів.

Експорт – залiзна руда, соя, продукти борошномельної промисловості, кава, какао, цукор, банани, апельсиновий сік. Імпорт – нафта, машини i устаткування, зерно, вугілля, кольоровi метали. Головні торговi партнери – країни ЄС, США.


Мексиканські Сполучені Штати. Держава в півд. частині Півн. Америки. Мексиці належить ряд о-вів у Тихому океані і в Каліфорнійській затоці. Територія – 1955,2 тис. кв.км. Населення – 89,5 млн. чол. (1992 р.), іспано-індіанські метиси – 55%, індіанці – 29%, нащадки європейців – 15%. Столиця – Мехіко (пон. 20 млн. жит., з передмістями). Державна мова – іспанська. Більшість населення сповідує католицизм. Осн. партії: Інституційно-революційна партія, Партія національної дії. Грошова одиниця – песо.

ПУ і ПР різноманітні. Більшість території країни розташовано на Мексиканському нагір’ї. Тут є такі корисні копалини як руди срібла і золота, міді, ртуті, сурми, а також самородна сірка, нафта і газ, кам’яне вугілля. Країна знаходиться у субтропічному(континентальному) та тропічному кліматичних поясах. Найбільшою річкою є Ріо-Брао-дель-Норе. На пн. І на пн.зх. є пустелі та напівпустелі, на пд. Рослинність взагалі не збереглася.

Основною релігією є католицизм. Мексика – одна із наймолодших країн: народжуваність дорівнює 42 ‰, кількість трудових ресурсів та дітей – однакова.

Середня густота населення – 30 чол/км2 . Урбанізація – 67%.

Найбільшими містами є: Мехіко(14 млн.), Гвадалахора(1,6 млн.), Монтерей(1,1 млн.).

Мексика – індустріально-аграрна кранїа, ВНП в 1992 р. – 276,3 млрд. дол. В структурі ВВП с/г – 7,5%, добувна пром. – 2,3%, обробна – 22,8%, будівництво – 3,4%, торгівля, транспорт і сфери послуг – 47,8%.

Мексика – одна з гол. нафтодобувних країн світу, за запасами нафти посідає 4-е місце в світі. Багата і іи. енергетичними ресурсами (газ) та корисними копалинами срібло, мідні, марганцеві руди, сірка.

Провідні галузі – гірничодобувна, нафтова, нафтохімічна, металургійна, будівельна, текстильна, харчова. В 1990 р. вироблено (тис.т): сталі – 8681,9, свинцю – 171,2, міді – 245,3, цементу – 24504, олова – 200. Виробляють текстильні машини, нафтове устаткування, залiзничні вагони, автомобілі, трансформатори та ін.

Під с/г культурами – 24,7 млн. га. земель, під пасовищами – 74,5. В 1990 р. зібрано (млн. т): кукурудзи – 14,76, ншениці – 3,9, сорго – 6,23, квасолі – 1,26, рису – 1,29, кави – 0,31, цукрової тростини – 34,89. Поголів'я (млн. гол., 1990 р.): ВРХ – 31,7, свиней – 16,5, овець – 6. Тваринництво – екстенсивно-пасовищне, м'ясо-вовняного нанрямку. Вироблено (тис. т., 1990 р.): яловичини – 1224, свинини – 853, молока – 7600. Вилов риби – 1,5 млн. т.

Залізниці – 26,5 тис. км, автошляхи – 237 тис. км.

Експорт: готові вироби і напівфабрикати, нафта і нафтопродукти, с/г товари, ліс і пиломатеріали, морепродукти. Імнорт: машини і устаткування, споживчі товари.


Висновок: Отже, незважаючи на те, що усі три країни мають дещо різні пу і пр, вони мають більш-менш рівний рівень розвитку(це – нові індустріальні країни) і приблизно однакові перспективи подальшого розвитку.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент01:55:18 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem21:55:01 21 октября 2017
Ваш сайт очень полезный! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:07:08 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:28:30 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:54:21 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Латинська Америка

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201354)
Комментарии (2208)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru