Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Органи попереднього слідства

Название: Органи попереднього слідства
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: реферат Добавлен 05:30:46 26 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 5 Комментариев: 5 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

.

План.

1. Загальне поняття про попереднє слідство.

2. Повноваження органів попереднього слідства.

1. Попереднє слідство – це передбачена кримінально-процесуальним законодавством діяльність слідчих по збиранні та дослідженні доказів, встановленні факту злочину і особи, винної в його вчиненні, з метою передання обвинуваченого до суду.

Завданнями органів попереднього слідства є швидке і повне розкриття кожного злочину і своєчасного притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

Слідчі органи зобов’язані вживати всі передбачені заходи для всебічного, повного і об’єктивного дослідження кримінальної справи, виявити пом’якшуючі і обтяжуючі обставини, перевірити всі можливі версії по справі, встановити і притягнути до відповідальності всіх винних осіб. Органи попереднього слідства повинні виявити причини і умови, які сприяли вчиненню злочину і вжити заходів для їх ліквідації.

Органами попереднього слідства є слідчі прокуратури, слідчі органів внутрішніх справ, слідчі органів безпеки і слідчі податкової міліції.

На посади слідчих призначаються громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, пройшли стажування і при цьому виявили професійну відповідність слідчій роботі.

3. Повноваження слідчого:

- при провадженні попереднього слідства всі рішення про спрямування слідства і про провадження слідчих дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання санкції від прокурора, несе відповідальність за їх законне і своєчасне проведення;

- слідчий по розслідуваних ним справах вправі давати органам дізнання доручення і вказівки про провадження розшукних та слідчих дій і вимагати від органів дізнання допомоги при провадженні окремих слідчих дій;

- постанови слідчого, винесені відповідно до закону в кримінальній справі, яка перебуває в його провадженні, є обов’язковими для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами;

- при проведенні всіх слідчих дій слідчий вправі використовувати машинопис, звукозапис, стенографування, відеозапис;

- слідчий має право проводити слідчі дії в інших районах і вправі доручати провадження цих дій відповідному слідчому або органу дізнання, які зобов’язані це доручення виконати в десятиденний строк;

- розслідування особливо складної справи може доручатися декільком слідчим. Про це зазначається в постанові про порушення кримінальної справи або виноситься окрема постанова. Один із слідчих призначається старшим і приймає справу до свого провадження, безпосередньо керує діями слідчих.

Попереднє слідство у кримінальних справах повинно бути закінчене протягом 2 місяців. В цей строк включається час з моменту порушення кримінальної справи до направлення її прокуророві з обвинувальним висновком чи постановою про передачу справи до суду для розгляду питання про застосування примусових заходів медичного характеру або до закриття чи зупинення провадження в справі. В особливо складних справах строк попереднього слідства може бути продовжений прокурором АРК, області і прирівняним до них прокурором, який здійснює слідство або їх заступниками на підставі мотивованої постанови слідчого до 6 місяців. Строк - 2 місяці може бути продовжений районним і прирівняним до нього прокурором у разі неможливості закінчити розслідування – до 3 місяців. Більше 6 місяців строк попереднього слідства може бути продовжений у виняткових випадках Генеральним прокурором або його заступниками. Ці правила не поширюються на справи, в яких не встановлено особу, що вчинила злочин. Перебіг строку слідства починається з дня встановлення особи, яка вчинила злочин.

Попереднє слідство закінчується складанням обвинувального висновку або постанови про закриття справи чи постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Що таке попереднє слідство?

2. Які завдання органів попереднього слідства?

3. Які органи проводять попереднє слідство?

4. Які повноваження має слідчий?

Які строки проведення попереднього слідства?

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент01:53:05 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem22:16:56 21 октября 2017
Спасибо, выручили! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:09:11 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:27:23 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:53:47 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Органи попереднього слідства

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201397)
Комментарии (2208)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru