Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Отчет по практике: Економічний аналіз підприємства Західполімербуд

Название: Економічний аналіз підприємства Західполімербуд
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: отчет по практике Добавлен 09:19:04 12 апреля 2011 Похожие работы
Просмотров: 11 Комментариев: 7 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку і аудиту

Звіт

про виробничу практику з економічного аналізу

на прикладі ТзОВ ВТП «Західполімербуд»

Рівне-2007р.


ЗМІСТ

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства

2. Аналіз ресурсів підприємства

2.1 Аналіз необоротних активів підприємства

2.2 Аналіз трудових ресурсів і оплати праці підприємства

2.3 Аналіз матеріальних ресурсів підприємства

Висновки

Список літератури


ВСТУП

Прийняття управлінських рішень у будь-якій сфері діяльності суб’єкта господарювання передбачає глибокий аналіз виробничо-господарських, фінансових, соціальних та інших ситуацій, причин та можливостей їх зміни для вибору найбільш ефективних важелів адаптації та трансформації до ситуації, що склалася.

Аналіз заснований на прийнятті рішень на базі багатоваріантних економічних розрахунків і зорієнтований на створення організаційних, економічних та юридичних умов для високоефективного функціонування фірми в цілому і її невід’ємних частин. Аналіз передбачає широкий пошук, творчий підхід до вирішення конкретних завдань діяльності.

Мета виробничої практики — закріплення і поглиблення у виробничих умовах теоретичних знань в області економічного аналізу, вироблення навичок для самостійного аналізу і узагальнення числового матеріалу, підготовка до майбутньої роботи за спеціальністю.

Основними завданнями є складання техніко-економічної характеристики підприємства, вивчення особливостей організації, змісту і методики аналізу на підприємстві, ознайомлення з джерелами інформації для аналізу – оперативною, бухгалтерською, статистичною звітністю, плановими і нормативними даними по всім питанням, що розглядаються, аналіз складу, руху та використання ресурсів підприємства, використовуючи при цьому таблиці встановленої форми і дати критичну оцінку практиці оперативного і перспективного аналізу, що здійснюється за основними показниками роботи підприємства, розроблення конкретних пропозицій щодо покращення організації, змісту і методики аналізу на об’єкті виробничої практики з урахуванням всіх обставин і умов переходу до ринкової економіки.


1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо – торгове підприємство «Західполімербуд» утворене шляхом об’єднання громадянами майна і підприємницької діяльності з метою одержання прибутку на підставі та у відповідності з Законами України «Про підприємництво», «Про господарські товариства», «Про власність», на добровільних засадах, з метою насичення внутрішнього ринку та експорту за межі країни товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, послуг, задоволення потреб підприємств, організацій, громадян в різноманітній сировині, матеріалах.

«Товариство» знаходиться за адресою: Україна, м. Здолбунів, вул. 8-ме Березня , 50.

Підприємство діє на підставі статуту. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у Здолбунівській районній держадміністрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, може від свого імені набувати майнові та немайнові права та нести обов’язки, укладати договори, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді, має круглу печатку, та штамп із своїм найменуванням, фірмовий знак. Товариство може мати в банківських установах рахунки для здійснення кредитно-розрахункових операцій. Може бути учасником іншого товариства, об’єднання, асоціації.

Учасники «Товариства» несуть відповідальність в межах їх вкладів. Учасники, що не повністю внесли вклади, відповідають по зобов’язаннях «Товариства» також в межах не внесеної частки вкладу. Держава не відповідає по зобов’язанням «Товариства», а останнє – по зобов’язаннях держави.

Головною метою діяльності «Товариства» є задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізації на основі одержаних прибутків, соціальних та економічних інтересів членів трудового колективу та інтересів власника майна підприємства.

Основними напрямками діяльності «Товариства» є:

- виробництво товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, а також деталей, вузлів, установок, виробів, різних видів матеріалів промислового, екологічного, медичного призначення;

- заготівля та реалізація продукції сільськогосподарської галузі та переробної галузі;

- вирощування продукції рослинництва та тваринництва;

- заготівля та реалізація металобрухту;

- торгівля автозапчастинами та автомобілями

- надання автотранспортних послуг для здійснення автомобільних грузових та вантажних перевезень по Україні та за її межами;

- відкриття кафе, барів, ресторанів;

- будівництво, ремонт, оформлення та обладнання службових приміщень, житлових будівель, готелів і мотелів, допоміжних споруд та комунікацій;

- виконання монтажних та пуско-налагоджувальних робіт;

- проведення торгово-посередницьких та торгово-закупівельних операцій, організація власної роздрібної, комісійної та оптової торгівлі, в т.ч. автотранспортними засобами та запчастинами вітчизняного та імпортного виробництва;

- надання транспортно-експедиційних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та населення

- надання побутових, сервісних та інших платних послуг;

- видавницька,, інформаційно-рекламна діяльність, поліграфія;

- кабельне телебачення, відеопоказ, відео прокат, відео та аудіо запис, концертно-видовищні міроприємства;

- здійснення інвестиційно-фінансової діяльності;

- навчання та перепідготовка спеціалістів народного господарства, консультаційні послуги;

- маркетинг, патентно-ліцензійна робота, організація, проведення та участь в аукціонах, виставках, ярмарках, семінарах, симпозіумах, інших соціально-культурних, учбових та науково-технічних міроприємтсвах;

- збір та первинна обробка втор сировини та відходів виробництва;

- туристично-екскурсійна діяльність як в Україні так і за її межами;

- Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

«Товариство» є власником:

- майна та грошових коштів, переданих йому учасниками;

- продукції, товарів, послуг, вироблених (наданих) внаслідок господарської діяльності;

- одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених Законом.

Статутний фонд «Товариства» формується шляхом об’єднання майна громадян і складається з матеріальних внесків його засновників (учасників), що становить загальну суму 14 000,00грн.

«Товариство» працює на принципах самоуправління, самоокупності та самофінансування. «Товариство» самостійно або за домовленістю з замовниками (покупцями) визначає ціни на послуги, товари, що ним виробляються або реалізуються.

Майно «Товариства» складається з основних та обігових фондів, інших цінностей та коштів, що відображаються на самостійному балансі.

Джерела формування майна «Товариства»:

- грошові, інтелектуальні та матеріальні внески засновників та учасників;

- прибутки від діяльності, не заборонені чинним законодавством України;

- кредити банків;

- інші джерела, згідно чинного законодавства України.

Головним узагальнюючим показником фінансово-господарської діяльності 2Товариства» є прибуток, який формується з виручки від господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності після відшкодування матеріальних та прирівняних до них витрат, видатків на оплату праці, виплат процентів за кредит, податків та інших обов’язкових платежів. Утворений резервний фонд в розмірі 25% Статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань в резервний фонд не може бути менше 5% суми чистого прибутку.

Основні види податків та зборів, які сплачує підприємство

Назва податків та зборів

Ставки

Об’єкти оподаткування

Терміни сплати

ПДВ

20% від об’єкта оподаткування

Операції, пов’язані з продажем товарів, робіт, послуг усередині держави, їхнім імпортом та експортом

Протягом 40 днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу

Податок з прибутку підприємств

25% від об’єкта оподаткування

Прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого ВД на суму ВВ та амортизаційних відрахувань

Протягом 40 днів, наступних за останнім днем звітного кварталу

Податок з доходів фізичних осіб

15% від об’єкта оподаткування

Сума ЗП зменшена на суму збору до ПФ та внесків до фондів ЗДСС, які відповідно до ЗУ справляються за рахунок доходу найманої особи

Підлягає сплаті до бюджету під час виплати оподаткованого доходу єдиним платіжним документом

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

При нарахуванні – 32,2%, при утриманні – 0,5% якщо ЗП менше 561 грн., 2% - якщо більше 561 грн.

Фактичні витрати на оплату основної і додаткової ЗП та інших видів заохочувальних і компенсаційних витрат, та також оплата перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності

Протягом 20 календарних днів після закінчення звітного періоду

Внески на ЗДСС на випадок безробіття

При нарахуванні – 1,3%, при утриманні – 0,5%

Фактичні витрати на оплату основної і додаткової ЗП та інших видів заохочувальних і компенсаційних витрат, у тому числі у натуральній формі, які визначаються згідно ЗУ “Про оплату праці”

Строк подання звітності до 10.04, 10.07, 10.10, 15.01

Внески на ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

При нарахуванні – 1,5%, при утриманні – 0,5% якщо ЗП до прожиткового мінімуму, якщо більше - 1%

Фактичні витрати на оплату основної і додаткової ЗП та інших видів заохочувальних і компенсаційних витрат, у тому числі у натуральній формі, які визначаються згідно ЗУ “Про оплату праці”

Протягом 20 календарних днів після закінчення звітного періоду

«Товариство» веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи в порядку, встановленому законодавство України і несе відповідальність за його достовірність. Складається та подається статистична звітність згідно форм, встановлених державними органами.

Інформаційна база аналізу

Тема

Номер Форми

Назва форми

Склад показників

Інформаційна база для складання звітності (облікові, позаоблікові документи)

1. Загальна характеристика підприємства (установи)

.Статут

2.Аналіз необоротних активів

Ф№1

Баланс

Залишкова вартість, первісна вартість, знос, коефіцієнти надходження та вибуття, обсяг виготовленої продукції, середньорічна вартість ОЗ, фондовіддача, фондоємність

Відомості по рах 10,15, головна книга

3.Аналіз трудових ресурсів та оплати праці

Ф№2

.Звіт про ФР

Середньоспискова чисельність працюючих, прийнято, звільнено осіб, продуктивність праці, фонд оплати праці, фонд основної зарплати, фонд додаткової зарплати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Відомості по рах 66,65, головна книга, табелі обліку робочого часу

4.Аналіз матеріальних ресурсів

Ф№1

Ф№2

1.Баланс

2.Звіт про ФР

Залишки запасів, надійшло, вибуло, чисельність працюючих, вартість використаних запасів, матеріаломісткість, матеріало забезпеченість

Відомості по рах 20,22,26, головна книга


2.АНАЛІЗ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 АНАЛІЗ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Згідно П(С)БО № 7, основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних, соціально культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (операційного циклу, якщо він довший за рік).

Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів.

Об’єкт основних засобів – це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством. Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.

Мета економічного аналізу полягає у визначенні забезпечення підприємства основними фондами та умовами найбільш інтенсивного їх використання та пошук резервів підвищення фондовіддачі.

Виробничу потужність підприємства визначають промислово-виробничі фонди. Також виділяють активну (робочі машини та обладнання) та пасивну частини основних засобів та окремі підгрупи відповідно до їхнього функціонального призначення (будівлі виробничого призначення, склади, робочі та силові машини, вимірювальні прилади та обладнання, транспортні засоби).

Для підвищення ефективності виробництва темпи зростання активної частини основних засобів мають випереджати темпи зростання пасивної їх частини, а зростання кількості машин і обладнання — темпи зростання інших видів активної частини основних засобів.

Джерелами інформації для проведення аналізу основних засобів є:

1.Фінансова звітність:

– Звіт про фінансові результати — Ф№2;

– Звіт про рух грошових коштів — Ф№3;

– Звіт про власний капітал — Ф№4;

– Примітки — Ф№5.

2.Статистична звітність:

– Звіт про наявність і рух основних засобів.

3.Податкова звітність:

– Податок на прибуток підприємств.

4.Первинні облікові документи.

Аналіз складу і структури основних виробничих засобів забезпечить керівництво підприємства інформацією про склад основних засобів і співвідношення між їхніми групами, уможливить виявлення тенденції зміни структури основних засобів за групами.

Ми наводимо характеристику основних засобів по залишковій вартості, оскільки вона характеризує реальну вартість основних засобів не перенесену на новостворену продукцію. Як показує аналіз в нашому випадку, є тенденція до збільшення показника, оскільки у 2005 році порівняно з 2004, відбулось збільшення залишкової вартості основних засобів на 57160,9 тис.грн., тобто на 30,02%. Числові дані для аналізу складу основних засобів беремо з Ф № 11-ОЗ – Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос), спостерігається динаміка деяки складових до збільшення вартості у 2005 році порівняно з 2004 роком. Основний вплив чинили збільшення вартості будівель і споруд на 57148,3 тис.грн.; збільшення вартості транспортних засобів на 5,0%; збільшилась вартость інструментів, приладів, інвентарю у 2005 році на 5,7 тис.грн. (19,66%); вартість малоцінних необоротних матеріальних активів збільшилась на 6,0 тис.грн. (15,79%).

На мою думку збільшення вартості основних фондів бути викликане збільшенням пасивної і активної частини основних фондів у їх загальній вартості, а також закупівлею нового обладнання, що оцінюється позитивно.

Щодо деталізації аналізу шляхом характеристики видів основних засобів, то можна зробити висновок, що практично по всім складовим основних засобів відбувається збільшення, що також оцінюється позитивно.

Таблиця 2.1.3 Аналіз стану основних засобів (тис. грн.)

Показники

2005 рік

2006 рік

Відхилення

За сумою, +,-

Темп росту, %

1. Первісна вартість основних засобів

1.1. На початок року

14,0

14,0

-

100

1.2. На кінець року

14,0

14,0

-

100

1.3.Середньорічна вартість основних засобів

14,0

14,0

-

100

2. Сума зносу основних засобів

8,3

9,6

1,3

115,66

3.Коефіцієнт спрацювання

0,59

0,69

0,10

116,95

Середньорічна вартість основних засобів в даному випадку обчислюється як сума первісної вартості ОЗ на початок звітного періоду і первісної вартісті ОЗ на кінець звітного періоду, що розділена на 2.

В процесі аналізу стану ОЗ спостерігається динаміка до зростання середньорічної вартості ОЗ у 2006 році порівняно із 2005 роком, тобто збільшення в абсолютному вираженні.

Для аналізу стану основних засобів використовують:

- абсолютні показники;

- відносні показники.

До абсолютних показників відноситься сума зносу (спрацювання) – Σ Зносу(спр.). Знос основних фондів у 2005 році порівняно з 2006 роком зменшився. Така тенденція є позитивною для підприємства.

До відносних показників відноситься коефіцієнт зносу (спрацювання) – Кзн.

Коефіцієнт зносу основних фондів характеризує ступінь зносу основних фондів

Кзн. = Σ Зносу / Осер.

2005 рік: Кзн. = 8,3/ 14,0= 0,59

2006 рік: Кзн. = 9,6 / 14,0= 0,69

Осер. – середньорічна вартість основних засобів.

Коефіцієнт зносу показує яка частина ОЗ спрацьована. У 2005 році спостерігається зменшення цього показника порівняно з минулим роком на 0,056. Зменшення коефіцієнта є позитивним явищем, оскільки зменшуються витрати пов’язані із закупівлі нових ОЗ, заміні зношених. Аналіз основних засобів проведений на основі даних Ф № 1 - Баланс.

Таблиця 2.1.2 Аналіз руху основних засобів (тис. грн.)

Показники

2005 рік

2006 рік

Відхилення

За сумою, +,-

Темп росту, %

1. Залишкова вартість основних засобів

1.1. На початок року

7,3

5,7

-1,6

78,08

1.2. На кінець року

5,7

4,4

-1,3

77,19

1.3.Середньорічна залишкова вартість основних засобів

6,5

5,05

-1,45

77,69

2. Вартість основних засобів, що надійшли

-

-

-

-

3.Вартість основних засобів, що вибули

-

-

-

-

4.Коефіцієнт надходження основних засобів

-

-

-

-

5.Коефіцієнт вибуття основних засобів

0

0

0

0

Середньорічна залишкова вартість основних фондів загалом зменшилась на 1,45 тис.грн. (77,69%) цьому можна дати негативну оцінку. На даному підприємстві протягом двох років спостерігається тільки надходження основних засобів. Така тенденція є позитивною, оскільки це впливає на зростання виробничого потенціалу підприємства, збільшення продуктивності праці, рентабельності, прибутку підприємства.

· Коефіцієнт надходження основних засобів ( Кноз. )

· Коефіцієнт вибуття основних засобів ( К воз. )

Кноз. = ОЗн / ОЗк.р.,

ОЗн – вартість основних засобів, що надійшли;

ОЗк.р. – вартість основних засобів на кінець року.

Квоз = ОЗв / ОЗп.р.,

ОЗвоз – вартість основних засобів, що вибули;

ОЗп.р. – вартість основних засобів на початок року.

Коефіцієнт вибуття характеризує яка доля основних фондів, що була на балансі підприємства на початок року, списана внаслідок повного зносу чи інших причин. Оскільки на підприємстві протягом двох років не відбувалось зменшення основних фондів, то ми не обчислюємо коефіцієнт вибуття.

Аналіз використання основних засобів може проводитись в:

- натуральних вимірниках;

- вартісних вимірниках.

До натуральних вимірників відносять:

- календарний фонд машинного часу:

КФМЧ = Дк. * Nа.ч., машино-днів,

Дк. – число днів за календарем;

Nа.ч. – число об’єктів активної частини основних засобів (по інвентарній картці)

- режимний фонд машинного часу:

РФМЧ = (Дк. – Чв.) * Nа.ч.,

Чв. – число вихідних і святкових днів (табель обліку робочого часу)

- фактичний фонд машинного часу:

ФФМЧ = (Дк. – Чв. – Чп.) * Nа.ч.,

Чп. – число планових і непланових простоїв.

Крім цих абсолютних показників для аналізу використовується відносний показник:

- коефіцієнт екстенсивного використання основних засобів (коефіцієнт використання основних засобів в часі):

Ке.в. = ФФМЧ / РФМЧ, Þ 1 позитивна динаміка

Для аналізу використання основних засобів за потужністю розраховується (визначається):

- коефіцієнт інтенсивного використання основних засобів:

Кі.в. = ФП / НП, Þ 1 позитивна динаміка

ФП – фактично спожита потужність (різниця показників лічильника на кінець і на початок);

НП – нормативна потужність (технічний паспорт – одиниці потужності) просумувати.

Крім натуральних показників, в аналізі також використовуються вартісні показники:

1. Фондоємність виробництва (забезпеченість підприємства ОЗ) - показник, обернений до фондовіддачі: він показує, скільки в середньому (за вартістю) використовується на підприємстві основних виробничих засобів для надання послуг в 1 гривню.:

ФЄ В = сер.ОЗ/О ВП ¯

де О ВП - обсяг виготовленої продукції (наданих робіт, послуг).

2. Механоозброєність виробництва:

МО В = сер.ОЗА.Ч. ВП ¯

де сер.ОЗА.Ч. – середньорічна вартість активної частини ОЗ.

3. Фондоозброєність праці:

ФО П = сер.ОЗ/сер.ч ­

де сер.ч – середньооблікова чисельність працюючих (з форми 1-ПВ).

4. Механоозброєність праці:

МО П = сер.ОЗА.Ч. /сер.ч ­

5. Для аналізу ефективності використання ОЗ застосовується показник фондовіддача- виробництво продукції (робіт, послуг) на 1 гривню основних засобів:

Ф В = О ВП /сер.ОЗ = 1/ ФЄ В ­

За допомогою даних Ф № 1 Баланс, Ф №1-ПВ «Звіт з праці», Ф № 11-ОЗ «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію» було проведено аналіз використання ОЗ.

Таблиця 2.1.4 Аналіз використання основних засобів

Показники

2005 рік

2006 рік

Відхилення

За сумою, +,-

Темп росту, %

1.Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

14,0

14,0

-

100

2.Обсяг виготовленої продукції (робіт, послуг), тис. грн.

327,4

260,7

-66,7

79,63

3.Фондовіддача основних засобів, грн./грн.

0,464

0,486

0,022

104,74

4.Фондоємність виробництва, грн./грн.

2,15

2,06

-0,09

95,81

5.Середньоспискова чисельність працюючих осіб

3

3

-

-

6.Забезпеченість підприємства основними засобами, грн./грн.

109,13

86,9

-22,23

79,63

Отже, аналізуючи господарську діяльність ЖКП “Сонячне” можна відзначити, що основним показником, який характеризує використання основних засобів є фондовіддача.

Цей показник обчислюється як відношенням обсягу виготовленої продукції до середньорічної вартості основних фондів і показує обсяг вироблених і реалізованих послуг на одиницю середньої вартості основних фондів. Позитивним для діяльності підприємства є збільшення даного показника. Однак в нашому випадку такого збільшення не спостерігається. Зростання фондовіддачі відбувається тільки при підвищенні виробітку кожної одиниці обладнання, що в свою чергу може залежати від питомої ваги активної частини основних засобів у загальній вартості основних засобів, підвищення кваліфікації працюючих, зниження втрат робочого часу.

Фондовіддача обчислюється як співвідношення між обсягом робіт, виконаних власними силами, та середньорічною вартістю ОЗ:

2005 рік: Фв. = 6,5/ 14,0= 0,464

2006 рік: Фв. = 6,8/ 14,0= 0,486

Як показує аналіз в нашому випадку, є чітка тенденція до збільшення показника, оскільки у 2006 році порівняно з 2006, відбулось збільшення фондовіддачі на 0,022 грн/грн., що у відсотковому значенні склало 104,74%, що є позитивним для діяльності підприємства.

Фондоємність (забезпеченість підприємства основними засобами) – обернений показник до фондоввідачі. Протягом цих двох років спостерігається зменшення фондоємності на 0,09 грн./грн. (95,81 %).

Фондоємність виробництва:

2005 рік: Фє.в. = 14,0/ 6,5= 2,15

2006 рік: Фє.в. = 14,0/ 6,8= 2,06

Фондоозброєність праці:

2005 рік: Фо.п. = 14,0 / 3 = 4,67

2006 рік: Фо.п. = 14,0/ 3 = 4,67

Щодо чисельності працівників у 2006 році порівняно з 2006 то вона не змінилась.

2.2 АНАЛІЗ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ОПЛАТИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Джерелами інформації для аналізу трудових ресурсів підприємства є:

- Баланс, Ф № 1 (4 розділ пасиву балансу);

- Звіт про фінансові результати, Ф № 2 (2 розділ)

Кадровий потенціал підприємства відіграє провідну роль у розв’язані науково-технічних, організаційних та економічних завдань щодо досягнення накреслених результатів господарювання. Ступінь забезпечення підприємства робочою силою та її раціональне використання значною мірою визначать організаційно-технічний рівень виробництва, характеризують ступінь використання техніки і технології, предметів праці, створюють умови високої конкурентоспроможності та фінансової стабільності.

Основним для оцінки і прийняття рішень у галузі кадрового потенціалу є аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання.

Мета аналізу полягає у якісній оцінці трудових ресурсів, ефективності їх використання, виявлені внутрішньо виробничих резервів підвищення продуктивності праці та соціального захисту працівників.

При аналізі трудового потенціалу вирішуються такі завдання:

- проводиться оцінка трудового потенціалу підприємства і його підрозділів;

- визначається відповідність загальноосвітнього і кваліфікаційного складу кадрів та відповідність їх структури сучасному науково-технічному рівню виробництва та його організації;

- з’ясовується забезпеченість виробництва кадрами;

- визначається ступінь обґрунтованості завдань з підвищення продуктивності праці та зниження трудомісткості продукції;

- виявляються резерви підвищення продуктивності праці.

Сума коштів, яка потрібна для оплати праці, називається фондом заробітної плати. Він охоплює основну та додаткову заробітну плату персоналу підприємства й інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Аналіз кількості та структури працівників починають з оцінки їх відповідності до трудомісткості виробничої програми та визначення відхилень фактичної кількості від розрахункової чи від минулого періоду.

Водночас важливе значення має аналіз забезпеченості підприємства кваліфікованими кадрами та надлишку чи нестачі робітників у провідних виробничих підрозділах за професіями та спеціальностями. Періодичний аналіз професійного складу робітників є важливий для поліпшення технологічного процесу і дає змогу виявити нестачу чи надлишок робочої сили тієї або іншої професії, спеціальності та вживати оперативних заходів для поліпшення професійного складу робочих кадрів.

Заробітна плата визначається як основна частина засобів, яку направляють на споживання і є частиною доходу підприємств, який залежить від кінцевих результатів роботи колективу і розподіляється між працівниками відповідно до кількості та якості витраченої праці, реальним трудовим внеском кожного і розміром вкладеного капіталу.

Найвідповідальнішим етапом аналізу забезпеченості підприємства робочою силою є вивчення її руху.

Як відомо, склад працівників постійно змінюється у зв'язку зі скороченням штатів, звільненням за власним бажанням, виходом працівників на пенсію, переміщенням їх на посадах у межах структурних підрозділів та прийманням нових робітників замість вибулих або у зв'язку з розширенням виробництва. Надто велика плинність робочої сили спричиняє додаткові витрати на підготовку та перепідготовку нових робітників, знижує на певний час продуктивність праці не тільки нових робітників, які освоюють нові умови праці, а й тих, що звільняються і потребують певного часу для пошуків нової роботи.

Детальніше причини звільнення працівників розглянемо у таблиці 2.2.1. В аналізі також використовуються відносні показники руху (ротації) персоналу.

Таблиця 2.2.1 Аналіз руху трудових ресурсів

Показники

2005 рік

2006 рік

Відхилення

за сумою

Темп росту, %

1. Середньоспискова чисельність

працюючих, осіб

3

3

-

-

2. Прийнято, осіб

-

-

-

-

3. Звільнено, осіб

-

-

-

-

3.1. За власним бажанням

-

-

-

-

3.2. За скороченням штатів

-

-

-

-

3.3. За порушення трудової дисципліни

-

-

-

-

3.4. Інші

-

-

-

-

4. Коефіцієнт обороту по звільненню

-

-

-

-

5. Коефіцієнт обороту по прийому

-

-

-

-

6. Коефіцієнт плинності кадрів

-

-

-

-

Показники руху персоналу:

- коефіцієнт обороту по прийому працівників – відношення чисельності прийнятих за звітний період на роботу до середньоспискової чисельності працюючих;

- коефіцієнт обороту по звільненню – відношення чисельності звільнених за звітний період з роботи до середньоспискової чисельності працюючих;

- коефіцієнт плинності кадрів – відношення суми числа звільнених за звітний період: в зв’язку з порушенням дисципліни, в зв’язку з скороченням штатів та за власним бажанням до середньоспискової чисельності працюючих.

При збільшенні обсягів виробництва позитивно оцінюється перевищення рівня і темпів росту коефіцієнта обороту по прийому над коефіцієнтом обороту по звільненню.

Коефіцієнт плинності кадрів є частковим по відношенню до коефіцієнта обороту по звільненню і показує частку звільнених лише з негативних причин.

Аналіз використання фонду робочого часу. Одним із основних факторів, що впливає на продуктивність праці, є використання робочого часу. Зменшення втрат робочого часу і нераціональних його витрат веде до зростання продуктивності праці, ліпшого використання трудових ресурсів без додаткових заходів і витрат.

Аналіз продуктивності праці. Продуктивність праці — найважливіший якісний показник використання трудових ресурсів підприємства. Оплата праці працівників на підприємствах здійснюється зі застосуванням погодинної або відрядної оплати, а також змішаних систем.

У процесі аналізу даних такої таблиці спочатку робиться висновок про характер динаміки кожного з показників. При цьому динаміка середньооблікової чисельності працюючих, ставиться в залежність від динаміки обсягу. У випадку, якщо спостерігається стійке зростання обсягів виробничої програми позитивно буде оцінюватись динаміка чисельності (до зростання). Хоча за умови незначних приростів обсягів випущеної продукції позитивно може також оцінюватись зменшення чисельності, якщо воно буде пов’язане із зростанням рівня продуктивності праці. При спаді виробництва позитивно оцінюється динаміка до зменшення чисельності працюючих. Крім того в процесі аналізу слід чітко виокремлювати тактичні та стратегічні завдання підприємства. Позитивно буде оцінюватися зменшення обсягу та чисельності працюючих при структурній перебудові підприємства пов’язаній з заміною технологій виробництва в результаті внутрішніх та зовнішніх інвестицій.

Таблиця 2.2.2 Аналіз продуктивності праці

Показники

2005 рік

2006 рік

Відхилення

За сумою, +,-

Темп росту, %

1.Обсяг виготовленої продукції (робіт, послуг), тис.грн

327,4

260,7

-66,7

79,63

2.Середньоблікова чисельність працівників, осіб

3

3

-

-

3.Продуктивність праці, тис.грн/особу

109,13

86,9

-22,23

79,63

Продуктивність праці обчислюється як співвідношення між обсягом виготовленої продукції (робіт, послуг) та середньо списковою чисельністю працюючих. Вона показує обсяг виготовленої продукції (робіт, послуг), що припадає на одного працівника, тобто ефективність використання трудових ресурсів. Позитивним для кожного підприємства є збільшення цього показника (продуктивності праці). На основі вище наведених даних можна сказати, що продуктивність праці зменшується з 109,13 тис. грн. /особу в 2005 році , до 86,9 тис. грн. /особу в 2006 році.

Таблиця 2.2.3 Аналіз складу фонду оплати праці (тис. грн.)

Показники

2005 рік

2006 рік

Відхилення

За сумою, +,-

Темп росту, %

1. Фонд оплати праці, всього

у тому числі:

1.1. Фонд основної заробітної плати

385,6

97,4

-288

25

у % до всього

73,49

64,98

-9

88

1.2. Фонд додаткової заробітної плати

129,9

31,8

-98

24

у % до всього

24,76

21,21

-4

86

1.3.Інші заохочувальні і компенсаційні виплати

9,2

20,7

12

225

у % до всього

1,75

13,81

12

788

Фонд оплати праці складається з фонду основної заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат. Фонд оплати праці протягом цих двох років зменшився на 375 тис. грн. (29 %). Фонд основної заробітної плати зменшився у 2005 році на 288 тис. грн. (25 %). Фонд додаткової заробітної плати зменшився у 2005 році на 98 тис. грн.

Таблиця 2.2.4 Аналіз складу фонду додаткової заробітної плати

Показники

2005 рік

2006 рік

Відхилення

За сумою, +,-

Темп росту, %

1. Фонд додаткової заробітної плати, всього

0,6

0,6

-

-

у тому числі:

1.1. надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів

-

-

-

0

1.2. премії та винагороди

0,6

0,6

-

-

Аналізуючи склад фонду додаткової заробітної плати було виявлено, що основну частку становлять премії. Це є негативним явищем в процесі діяльності підприємства, оскільки характеризує зменшення ефективність праці працівників.

Таблиця 2.2.5 Аналіз середньої заробітної плати

Показники

2005 рік

2006 рік

Відхилення

За сумою, +,-

Темп росту, %

1. Фонд оплати праці, тис. грн.

16,56

18,18

1,62

109,78

2.Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

3

3

-

-

3.Середня заробітна плата 1 працюючого, грн./особу

5,52

6,06

0,54

109,78

4.Середня продуктивність праці

0,54

0,50

-0,04

92,59

5.Коефіцієнт співвідношення середньої продуктивності праці та середньої заробітної плати

0,098

0,083

-0,015

84,70

Проаналізувавши дані з таблиці можна зробити висновок, що фонд оплати праці не є стабільним, тобто він, збільшується в 2006 році, порівняно з 2005 роком (на 1,62 тис. грн.). А середня заробітна плата збільшилась в усіх проаналізованих періодах на 0,54 тис. грн.

В наведеній таблиці також можна показати, що продуктивність праці. працівників зменшилась в 2006 році на 0,041 тис. грн. / особу, що складає 92,59 %.

Також можна відмітити і той факт, що коефіцієнт співвідношення середньої продуктивності праці та середньої заробітної плати зменшується (0,015), що є позитивним для підприємства. Провівши аналіз по коефіцієнту співвідношення середньої продуктивності праці та середньої заробітної плати ми бачимо, яка в середньому продуктивність праці для надання заробітної плати в 1 гривню.


2.3АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Будь-яке господарське рішення оцінюється за його кінцевими результатами, тобто прибутком. Одним з головних факторів, що впливає на величину прибутку, є рівень матеріальних запасів. Виручка від реалізації та прибуток з’являться лише тоді, коли предмети праці, використані в процесі виробництва, перенесуть свою вартість на вартість виготовленого продукту та знайдуть кінцевого споживача. Тому стабільна забезпеченість матеріальними ресурсами є необхідною умовою функціонування та розвитку будь-якого підприємства.

Запаси – активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу виробництва, утримання для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємства.

Зрозуміло, що запаси матеріальних ресурсів треба постійно поповнювати.

Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ, об'єктами аналізу матеріальних ресурсів є надходження та використання цінностей, які обліковуються на синтетичному рахунку 20: сировина та матеріали, покупні напівфабрикати та комплектуючі, паливо, тара й тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали, що їх передано в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення та інші.

Цілі аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів полягають в одержанні найбільш інформативних ключових параметрів, які дають об’єктивну й точну оцінку наявності в підприємства різних видів матеріальних ресурсів з погляду забезпечення його конкурентоспроможності, уможливлюють оцінку ефективності управлінських рішень щодо формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси, виявлення резервів підвищення ефективності використання ресурсів, розробку заходів для їх мобілізації.

Важливу роль у забезпеченні дієвості аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів мають зміст та якість інформаційної бази аналітичних досліджень. Для розв'язання поставлених завдань використовується планова, облікова та нормативно-довідкова інформація.

Джерелами інформації для аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів є такі дані:

o планові дані, які використовуються для аналізу постачання
підприємства матеріальними цінностями: плановані обсяги запасів та обсяги надходження (портфель замовлень), договори, угоди, контракти на постачання сировини та матеріалів;

o облікові дані, які використовуються:

а) для аналізу забезпеченості підприємства необхідними запасами, тобто всі дані документів складського, синтетичного й оперативного обліку;

б) для аналізу використання матеріальних ресурсів, тобто дані
із звітності про матеріальні витрати на виробництво, віднесені на
собівартість товарної продукції;

o нормативно-довідкові дані, які регулюють господарську діяльність, а саме: Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні; господарсько-правові документи; технічна й технологічна документація; інформація, отримана в ході маркетингових досліджень.

Як структурний елемент методики аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів виступають також способи аналітичного дослідження логічні, математичні та евристичні.

Отже, як показують дані таблиці, найбільшу питому вагу матеріальних витрат займають витрати сировини, матеріалів, будівельних матеріалів, а також інші витрати. Якщо говорити про цифрові дані аналізованих витрат сировини і матеріалів, то у 2003 і 2004 роках вони становили відповідно 2952,69 тис. грн. і 924,02 тис. грн.

Таблиця 2.3.1 Аналіз складу виробничих запасів (тис. грн.)

Показники

2005 рік

2006 рік

Відхилення

За сумою, +,-

Темп росту, %

1.Запаси, всього

116,3

10,4

-105,9

8,94

1.1.Виробничі запаси

8,9

5,1

-3,8

57,30

у % до запасів

7,65

49,03

41,38

640,91

1.2.Готова продукція

107,4

5,3

-102,1

4,93

у % до запасів

92,35

50,97

-41,38

55,19

Загалом можна сказати, що відображається динаміка до зменшення матеріальних витрат у 2006 році на 3,8 тис.грн. (57,30 %). У цьому випадку зменшенням матеріальних витрат було викликане зменшенням витрат на сировину і матеріали, паливо необхідних для здійснення виробничого процесу.

Таблиця 2.3.2 Аналіз руху виробничих запасів (матеріальний баланс) (тис. грн.)

Показники

2005 рік

2006 рік

Відхилення

За сумою, +,-

Темп росту, %

1. Залишки запасів на початок року

77,2

8,9

-68,3

11,53

2. Надійшло запасів

6,3

2,4

-3,9

38,10

3. Вибуло запасів

74,6

6,2

-68,4

8,31

4. Залишки запасів на кінець року

8,9

5,1

-3,8

57,30

Щодо залишків запасів, то можна сказати, що на початок року вони в 2005 порівняно з 2006 роком зменшилися на 68,3 тис. грн. ; щодо залишку запасів на кінець року то в 2006 порівняно з 2005 роком зменшились на 3,8 тис. грн.

Матеріаловіддача розраховується як відношення обсягу виконаних робіт (наданих послуг) до матеріальних витрат:

М в =Овп / Мвитр.

Матеріалозабезпеченість працюючих обчислюється як відношення матеріальних витрат до чисельності працюючих:

М з =Мвитр. / Ч

Таблиця 2.3.3 Аналіз використання виробничих запасів

Показники

2005 рік

2006 рік

Відхилення

За сумою, +,-

Темп росту, %

1. Вартість використаних виробничих запасів (матеріальні витрати), тис. грн.

2,3

8,5

6,2

369,57

2. Обсяг виготовленої продукції (робіт, послуг), тис. грн.

327,4

260,7

-66,7

79,63

3.Чисельність працюючих, осіб

3

3

-

-

4.Матеріаловіддача, грн./грн.

142,48

30,67

-111,81

21,53

5.Матеріалозабезпеченість працюючих, грн./особу

0,77

2,83

2,06

367,53

Отже, проаналізувавши дані таблиці можна сказати, що матеріаловіддача у звітному році порівняно з минулим зменшилася на 95,29 грн/грн у абсолютному виражені і у відносному на 18,35 %. Матеріаловіддача показує, який обсяг виготовленої продукції потрібен для 1 гривні вартості виконання виробничих запасів тобто 1 гривні матеріальних витрат.

Матеріалозабезпеченість працюючих у 2005 році складала 0,77 грн/особу, а у 2006 році зросла на 2,06 грн/особу (367,53 %) і склала 2,83 грн/особу. Матеріалозабезпеченість показує, яка вартість використання виробничих запасів тобто матеріальних витрат потрібна на 1 працюючого.


ВИСНОВОК

Звіт містить вступ, два розділи, висновки, список використаної літератури та додатки.

Вступ розкриває суть і актуальність теми, зазначається на базі якого підприємства буде виконана робота, визначається основна мета, поставлені задачі, прийоми і методи дослідження теми.

Перший розділ характеризує діяльність виробничо-торгового підприємства «Західполімербуд», згідно Статуту, висвітлюється загальна економічна та організаційно-правова характеристика підприємства, а також вивчаються основні нормативні документи, що регулюють діяльність даного підприємства.

Другий розділ аналізує склад, рух та використання ресурсів підприємства. Заповняються таблиці з відповідними опрацьованими даними та формуються висновки по таблицях.

У звіті містяться також додатки, які були джерелами вихідних даних для здійснення аналізу ресурсів підприємства.

Протягом розглянутого періоду на підприємстві відбувається стійка тенденція до збільшення вартості основних засобів. Таке збільшення вартості могло бути результатом того, що фірма в закупила і змінити структуру та склад основних засобів, щоб надавати більш якісні послуги і конкурентноспроможні на ринку.

Основним показником, який характеризує економічну ефективність використання основних виробничих фондів, є фондовіддача. Вона характеризується обсягом продукції ,що виробляється на одну гривню основних виробничих фондів і визначається як відношення обсягів виконаних робіт до середньорічної вартості основних виробничих фондів підприємства .

Склад трудових ресурсів могло спричинити, зменшення кількості (вартості) основних засобів, що вплинуло на надання послуг.

Як відомо, склад працівників постійно змінюється у зв’язку із скороченням штатів, звільненням з власного бажання, виходом працівників на пенсію, або за згодою двох сторін (Центру Зайнятості),пересування їх на посадах у межах структурних підрозділів, тощо. Надто велика плинність робочої сили спричиняє додаткові витрати на підготовку та перепідготовку нових робітників, знижує на певний час продуктивність праці не тільки нових робітників, які освоюють нові умови праці, а й тих, що звільняються і потребують часу для пошуків нової роботи .

Для більшого заохочення працівників виконувати покладенні на них обов'язки більш сумлінніше, на підприємстві має виплачуватись заробітна плата з фонду додаткової заробітної плати, та інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Їх наявність спонукатиме працівників виконувати роботу так, щоб зростала продуктивність праці .

Проаналізувавши діяльність ТзОВ ВТП «Західполімербуд» можна сказати, що загалом економічні показники є непогані, але для кращого функціонування підприємства керівництво повинно піклуватись, щоб фінансовий стан залишався стабільний і збільшувався прибуток.

Провівши розрахунки, щодо використання виробничих запасів, можна зробити висновки, що прямий зв'язок відсутній в таких показниках, як вартість використаних виробничих запасів та обсяг виготовленої продукції .


Список літератури

Закон України «Про бухгалтерський обліку фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, № 996– 14 із змінами і доповнення .

1. Положення ( стандарти ) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності «

2. Положення ( стандарти ) бухгалтерського обліку 2»Баланс»

3. Положення ( стандарти ) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансовий результат»

4. Положення ( стандарти ) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»

5. Положення ( стандарти ) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

6. Положення ( стандарти ) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

7. Економічний аналіз: навчальний посібник за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця Житомир: ПП «Рута», 2003. – 680с.

8. Економічний аналіз: Навч. посіб. М.А. Болюча, В.З. Бучевський, М.І.Горбуток / За ред.. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

9. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2004. – 377 с.

10. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу. - К.: Знання-Прес, 2000. -207с.

11. Лахтінова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

12. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2003.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана20:42:52 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент01:41:05 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem00:12:05 22 октября 2017
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я что-то пока этого не ощущаю. - Просто потом еще хуже. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:20:12 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:24:13 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (7)
Работы, похожие на Отчет по практике: Економічний аналіз підприємства Західполімербуд

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201643)
Комментарии (2212)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru