Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Билеты: ЗНО география 2009 с ответами

Название: ЗНО география 2009 с ответами
Раздел: ЗНО
Тип: билеты Добавлен 12:52:52 08 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 99 Комментариев: 21 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Зовнішнє незалежне оцінювання з географії 2009

№ і зміст завдання

Правильна відповідь

1. Яка подія відбулася на початку епохи Великих географічних відкриттів?

А відкрито Антарктиду
Б з'явилися перші географічні карти
В уперше висловлено припущення, що Земля має форму кулі
Г європейці дізналися про нову частину світу

Г

2. Причиною припливів і відпливів у Світовому океані є ...

А притягання Місяця та Сонця.
Б нерівномірний річковий стік.
В нерівномірне нагрівання земної поверхні.
Г нахил земної осі до площини орбіти.

А

3. У якій із точок, що позначені на карті, Сонце знаходиться в зеніті ополудні 23 вересня?

Б

4. Розгляньте план місцевості. Яке число найточніше відображає відстань у метрах, яку пройшов пішохід стежкою від річки Совки, що протікає попід лісом, через найдовшу вулицю села до ялини над обривом річки Вершиці?

А 850

Б 1300

В 2700

Г 2250

Б

5. Визначте схему, на якій відображено походження озерних улоговин Танганьїки та Байкалу?

В

6. Розгляньте карту уявної земної поверхні. Доберіть правильне твердження про природу та господарство цієї місцевості.А Середньорічна кількість опадів в місті Р більша, ніж у місті R.
Б Витрата води в річках X, Y, Z значно більша у квітні, ніжу жовтні.
В Найімовірніше, що порт буде збудовано в районі міста М.
Г Найкоротша дорога між містами S та М проходить через перевал.

А

7. Укажіть географічні об'єкти, у межах яких рослинний і тваринний світ найбагатший і найрізноманітніший.

А Гобі, Наміб
Б Альпи, Аппалачі
В Амазонія, Калімантан
Г Масив Вінсон, Баффінова Земля

В

8. Визначте правильне твердження про природу океанів.

А У Північному Льодовитому океані є багато коралових островів.
Б У Атлантичному океані знаходиться найглибша западина Світового океану.
В Акваторія Тихого океану займає понад половину площі поверхні планети.
Г Водні маси верхнього шару Індійського океану холодніші на півдні, ніж на півночі.

Г

9. Яке твердження щодо географічного положення Австралії правильне?

А Екватор перетинає південну частину материка.
Б Майже посередині її перетинає Південний тропік.
В Найближчими до материка є Африка та Північна Америка.
Г Зі сходу омивається водами Атлантичного океану.

Б

10. Укажіть географічний об'єкт, у межах якого знаходиться найвища вершина Африки.

А гори Атлас
Б Драконові гори
В Ефіопське нагір'я
Г Східноафриканське плоскогір'я

Г

11. Визначте координати антарктичної станції "Восток", де зафіксовано найнижчу температуру повітря на Землі.

А 790 пд. ш. 1050 сх. д.

Б 790 пн. ш. 1050 сх. д.

В 790 пн. ш. 1050 зх. д.

Г 790 пд. ш. 1050 зх. д.

А

12. Визначте природну країну Південної Америки, що має такі ознаки: "субтропічний клімат з рівномірним зволоженням; на незораних червонувато-чорпих ґрунтах домінують злаки; водяться гуанако, мустанги, олені, нанду; переважає вирощування кукурудзи, пшениці та скотарство".

А Патагонія
Б Пампа
В Гвіанське плоскогір'я
Г Бразильське плоскогір'я

Б

13. Укажіть правильне твердження про пам'ятку природи Північної Америки - печеру Флінт-Мамонтова.

А Найдовша печера на материку.
Б Знаходиться за Північним полярним колом.
В Має еолове походження.
Г Єдина гіпсова печера у світі.

А

14. За допомогою карти, де зображено межі поширення багаторічної мерзлоти, визначте країну Євразії, населення якої має можливість в околицях столиці використовувати влітку природні холодильники для збереження продуктів харчування.

А Норвегія

Б Росія

В Фінляндія

Г Монголія

Г

15. За даними таблиці визначте столицю держави, на залізничному вокзалі якої годинник вказує такий же час, що й на київському.

Столиця

Широта

Довгота

Київ

510 пн. ш.

310 сх. д.

А

Братислава

480 пн. ш.

170 сх. д.

Б

Будапешт

470 пн. ш.

190 сх. д.

В

Бухарест

440 пн. ш.

260 сх. д.

Г

Москва

560 пн. ш.

370 сх. д.

В

16. Складовою якої тектонічної структури є пороги в руслі річки, що мала назви: Борисфен, Данапріс, Славутич?

А Український щит
Б Дніпровсько-Донецька западина
В Волино-Подільська плита
Г Донецька складчаста споруда

А

17. Результат якого процесу зображено на схемі?

А сель
Б карст
В зсув
Г осипище

В

18. На якій кліматодіаграмі відображено кліматичні умови Києва?

Г

19. Визначте похил р. Дунай за даними, указаними на схемі.

А 0,24 м/км

Б 4,22км/м

В 0,24 км/м

Г 4,22м/км

А

20. Якою буквою на космічному знімку позначено частину акваторії Чорного моря, де проходить Кавказька течія?

В

21. Визначте регіон України, для якого типовими є подані в таблиці ґрунти, рослини і тварини.

Ґрунти

Рослини

Тварини

бурі, сіро-бурі, дерново-буроземні

бук, ялиця, ялина, ялівець, сосна сланка

олень благородний, ведмідь бурий, глухар

А Карпати

Б Крим

В Полісся

Г Поділля

А

22. Яка причина збільшення солоності води в Азовському морі?

А Надходження забруднених вод річок Кальміус і Молочної.
Б Збільшення густоти популяції медуз і риби в морі.
В Збільшення витрат кисню у воді під час розкладу органіки.
Г Інтенсивне зрошення в долинах Дону та Кубані.

Г

23. Проаналізувавши статево-вікову піраміду, визначте правильне твердження про міське населення однієї з областей України.А Жіноче населення за кількістю поступається чоловічому в усіх вікових групах.
Б Найбільша різниця кількості жінок і чоловіків у віці понад 70 років.
В Половина населення області - дитячого та підліткового віку.
Г Серед дітей віком до чотирьох років значно більше дівчаток, ніж хлопчиків.

Б

24. Укажіть елементи територіальної структури господарства.

А целюлезно-паперова фабрика, коксохімічний завод, навчально-виховний заклад
Б приватне підприємство, фермерське господарство, кооператив
В промисловий центр, сільськогосподарська зона, економічний район
Г виробнича інфраструктура, соціальна сфера, зовнішня торгівля

В

25. Визначте рядок із правильним поєднанням даних про підприємство машинобудівної галузі України в ланцюзі: місто - назви підприємства — продукція- основний фактор розміщення.

Місто

Назва підприємства

Продукція

Основний фактор розміщення

A

Ужгород

Концерн "Лан"

зернозбиральні комбайни

споживач

Б

Черкаси

Концерн "Черкаський автобус"

маршрутні автобуси

траса газопроводу

В

Харків

КНТК "Антонов"

літаки

наукова база

Г

Краматорськ

"Новокраматорський машзавод"

ковальсько-пресове устаткування

металургійна база

Г

26. Який вид продукщї основної хімії виробляється в містах Черкаси, Рівне, Одеса, Сєвєродонецьк і Дніпрсдзержинськ?

А калійні добрива
Б азотні добрива
В фосфатні добрива
Г сода

Б

27. Площі посівів якої сільськогосподарської культури в Україні відображено на картограмі?

А соя

Б соняшник

В цукровий буряк

Г льон-довгунець

В

28. Як називаються антропогенні та природні об'єкти, а також явища природи, які використовуються для відновлення та розвитку фізичних і духовних сил людини?

А технополіси
Б мінеральні ресурси
В рекреаційні ресурси
Г виробнича інфраструктура

В

29. Оберіть правильне твердження щодо транспорту України.

А Найвищу собівартість перевезень має авіаційний транспорт.
Б Найдовші каботажні перевезення здійснюються між Іллічівськом та Ялтою.
В Головну роль у внутрішньоекономічних зв'язках відіграє річковий транспорт.
Г Основний недолік трубопровідного транспорту - залежність від погоди.

А

30. Визначте економічний район, що спеціалізується на виробництві літаків, вантажних автомобілів, нафтопродуктів, поліграфічної продукції.

А Подільський
Б Карпатський
В Столичний
Г Північно-Східний

Г

31. Укажіть міжнародну організацію, членом якої є Україна.

А ЄС
Б ООН
В НАТО
Г НАФТА

Б

32. Укажіть правильне твердження про населення країн "великої сімки".

А Низький рівень та високі темпи урбанізації
Б Переважання частки зайнятих у сільському господарстві.
В Низький і від'ємний показник природного приросту.
Г Незначна частка зайнятих у сфері послуг.

В

33. Визначте корисну копалину, міжнародні вантажопотоки якої відображено на картосхемі.

А кам'яне вугілля

Б мідна руда

В залізна руда

Г нафта

В

34. Частку збору певної сільськогосподарської культури у структурі світового виробництва зернових відображено на діаграмі суцільним сірим кольором. Яка це культура?

А кукурудза

Б ячмінь

В овес

Г жито

А

35. У якому регіоні США знаходяться 2/3 запасів деревини країни; найбільша ГЕС Гранд-Кулі на р. Колумбія; у головному місті Сіетлі - аерокосмічна компанія "Боїнг" та електронна компанія "Майкрософт"?

А Приозер'я
Б Тихоокеанський Північний Захід
В Атлантичне узбережжя
Г Південь

Б

36. Яке місто Росії є центром морського суднобудування?

А Санкт-Петербург
Б Нижній Новгород
В Красноярськ
Г Єкатеринбург

А

37. Що призвело до того, що за економічним потенціалом і ВВП Китай знаходиться в першій десятці країн світу?

А Різке скорочення військового виробництва та переорієнтація його на виробництво сільськогосподарських машин і гірничого устаткування.
Б Проведення системних економічних реформ і політики "відкритих дверей".
В Здійснення політики "великого стрибка" та "культурної революції".
Г Повна заміна вугілля в паливно-енергетичному балансі на газ та уран.

Б

38. Яка держава фінансово-технологічною підтримкою сприяла розвиткові машинобудування країн нової індустріалізації - «азіатських тигрів»?

А В'єтнам
Б Північна Корея
В Австралія
Г Японія

Г

39. Укажіть правильне твердження щодо лідерства країни в Латинській Америці.

А Чилі виробляє найбільше автомобілів.
Б Аргентгша імпортує найбільше зерна.
В Бразилія має найбільші запаси мідної руди.
Г Еквадор експортує найбільше бананів.

Г

40. Який європейський курорт мас вибрати сім'я, що планує відпочити на березі океану?

А Маямі (США)
Б Баден-Баден (ФРН)
В Коста-Верде(Іспанія)
Г Давос (Швейцарія)

В

41. Установіть відповідність між назвами галуаей географічних наук і предметом їхнього вивчення.

1 соціальна географія

А наука про просторові форми ти процеси організації життя людей і виробництва - умов їхньої праці, відпочинку, побуту, розвитку особистості.

2 фізична географія

Б наука, що вивчає природні води, явища і процеси, що в них відбуваються

3 геоморфологія

В наука про рельєф земної поверхні, що утворився в результаті постійної взаємодії внутрішніх і зовнішніх процесів

4 гідрологія

Г наука про географічну оболонку Землі, її склад, структуру, особливості формування, розвитку, просторової диференціації

Д наука, що вивчає історію розвитку географічної оболонки й окремих ландшафтів за весь період їхнього існування, що передував сучасному

1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б

42. Установіть відповідність між назвами форм дна океану та їхніми зображеннями, позначеними на схемі буквами.

А рифт
Б шельф
В ложе океану
Г глибоководний жолоб

1-Д, 2-А, 3-В, 4-Г

43. Установіть відповідність між різновидами сонячної радіації, що на схемі позна¬чені цифрами, та їхніми назвами, що вказані буквами.

А сумарна

Б розсіяна

В поглинута

Г пряма

Д відбита

1-Б, 2-Д, 3-Г, 4-В

44. Установіть відповідність між річками та формами поверхні, де знаходяться витоки цих. річок (див. парту ).

1 Дніпро

А Валдайська височина

2 Прип'ять

Б Поліська низовина

3 Сіверський Донець

В Донецький кряж

4 Дністер

Г Карпати

Д Середньоруська височина1-А, 2-Б, 3-Д, 4-Г

45. Установіть відповідність між ландшафтними краями (провінціями) лісостепової зони України та їхніми характеристиками.

1 Середньоруський

А знаходиться в межах Подільської та Придніпровської височин, у минулому значні площі були зайняті широколистими лісами

2 Дністровсько-Дніпровський

Б через неглибоке залягання засолених ґрунтових вод поширені солонцюваті ґрунти з солончаковою рослинністю, трапляються соляні куполи

3Західноукраїнський

В переважають сухостепові ландшафти прибережно-морської місцевості

4 Лівобережно-Дніпровський

Г найбільш підвищена та найбільш зволожена частина лісостепової зони

Д кліматичні умови континентальніші, ніж в інших лісостепових краях

1-Д, 2-А, 3-Г, 4-Б

46. Установіть відповідність між назвою виду міграції та переміщенням населення в Україні.

1 внутрішня міграція

А виїзд з Івано-Франківської області на постійне проживання в Іспанію

2 еміграція

Б переїзд на проживання у Вінницю з сільської місцевості Хмельницької області

3 імміграція

В переїзд представника української діаспори в Римі на постійне проживання в Мілан

4 реміграція

Г повернення в Україну киян, які виїжджали до Польщі на постійне проживання

Д в'їзд жителя Молдови в Україну на постійне проживання

1-Б, 2-А, 3-Д, 4-Г

47. Установіть відповідність між формами організації виробництва на підприємстві та твердженнями про ці форми.

1 концентрація

А поєднання кількох взаємозв'язаних за технологічним процесом виробництв на одному підприємстві

2 кооперування

Б виробництво на підприємстві однорідної продукції

3 спеціалізація

В налагодження підприємством зв'язків з іншими підприємствами для випуску готової продукції

4 комбінування

Г взаємозв'язане поєднання підприємств різних галузей на спільній території

Д зосередження виробництва продукції на великому підприємстві

1-Д, 2-В, 3-Б, 4-А

48. Установіть відповідність між назвами атомних електростанцій та економічними районами, у яких вони знаходяться.

1 Запорізька

А Причорноморський

2 Рівненська

Б Подільський

3 Хмельницька

В Північно-Західний

4 Південноукраїнська

Г Північно-Східний

Д Придніпровський

1-Д, 2-В, 3-Б, 4-А

49. Установіть відповідність між країнами та структурою релігійних вірувань їх населення.

1 Росія

А індуїсти - 81%, мусульмани - 12%, християни -3%, сікхи - 3%, інші, включаючи буддистів, джайнів, парсів, - 3%

2 Китай

Б православні - 40%, мусульмани — 10%, протестанти - 1%, іудаїсти - 0,4%, католики - 0,3%, атеїсти та інші - 48,3%

3 Єгипет

В мусульмани-суніти - 94%, християни-копти та інші - 6%

4 США

Г протестанти - 56%, католики - 28%, іудаїсти - 2%, інші-4%

Д атеїсти - 64%, національна релігія (поєднання конфуціанства, даосизму ти буддизму) - 20%, буддисти - 9%, мусульмани - 1%, інші - 6%

1-Б, 2-Д, 3-В, 4-Г

50. Установіть відповідність між інформацією, що характеризує ту чи іншу дер¬жану, та державою, позначеною на карті буквою.

1 за збором винограду утримує перше місце у світі, один із кварталів столиці є територією теократичної монархії

2 за промисловим потенціалом поступається тільки США та Японії, у результаті об'єднання країни в кінці XX ст. збільшилася її територія, поновлено місцезнаходження столиці

3 має значні запаси нафти на шельфі, конституційна монархія, лідер серед країн Співдружності Націй

4 за населенням - друга, за площею -перша країна в Західній Європі, у одному з міст на сході знаходиться Європейський парламент

1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А

51. Розташуйте імена мандрівників за часом їхніх відкриттів, починаючи з найдавнішого.

А Христофор Колумб
Б Вітус Берінг
В Марко Поло
Г Жак Ів Кусто

В, А, Б, Г

52. Установіть послідовність розташування заповідників і національних парків світу (з півночі на південь).

А Біловезька пуща
Б Ігуасу
В Серенгеті
Г Чорноморський

А, Г, В, Б

53. Укажіть послідовно типових представників тваринного світу географічних поясів Євразії, починаючи від найближчого до екватора.

Б, В, Г, А

54. Кокосовий горіх упав в море з берега о. Лусон (Філіппінський архіпелаг), а хвиля з часом прибила його на о. Кадьяк (поблизу Північної Америки). Укажіть послідовно течії, які несли горіх.

А Північна Пасатна

Б Аляскінська

В Куросіо

Г Північно-Тихоокеанська

А, В, Г, Б

55. Розташуйте послідовно назви родовищ корисних копалин України, зображених на карті умовними знаками в порядку віддалення від Донецького вугільного басейну.

А Голіцинське
Б Сиваське
В Білозерськє
Г Великотокмацьке

Г, В, Б, А

56. У якій послідовності відвідає турист обласні центри, якщо він прямує зі Львова в Полтаву за вказаним на картосхемі маршрутом?

А Вінниця

Б Черкаси

В Тернопіль

Г Хмельницький

В, Г, А, Б

57. Установіть послідовність стадій металургійного виробничого процесу, починаючи від початкової.

А виготовлення прокату
Б збагачення руди
В виплавлення сталі
Г виплавлення чавуну

Б, Г, В, А

58. Припустимо, що біля витоку річка Нігер була забруднена шкідливими речовинами. Укажіть послідовно країни лівобережжя, які зазнали б небезпеки.

А Нігерія

Б Нігер

В Малі

Г Гвінея

Г, В, Б, А

59. Визначте водозабезпеченість населення зазначених у таблиці країн. Розташуйте їх послідовно, починаючи від найменшого обчисленого показника.

Країни

Ресурси прісної води, км3

Кількість населення, млн осіб

A

Канада

2900

33

Б

Бангладеш

2360

145

В

Венесуела

1320

28

Г

Бразилія

6950

190

Б, Г, В, А

60. Установіть у хронологічній послідовності події (починаючи від найдавнішої), наслідком яких є антропогенні зміни в природі.

А широкомасштабна меліорація земель Полісся, що було передбачено п'ятирічними планами союзної держави, складовою якої була Україна

Б створення Чорнобильської зони відчуження після аварії на ЧАЕС

В прийняття Верховною Радою незалежної України Закону про ратифікацію "Європейської ландшафтної конвенції"

Г заснування зоопарку та дендропарку Ф. Фальц-Фейном в Асканії Новій, що стало початком створення заповідника для збереження природи європейського степу

Г, А, Б, В

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита00:40:48 04 ноября 2021
.
.00:40:46 04 ноября 2021
.
.00:40:45 04 ноября 2021
.
.00:40:43 04 ноября 2021
.
.00:40:41 04 ноября 2021

Смотреть все комментарии (21)
Работы, похожие на Билеты: ЗНО география 2009 с ответами

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(291944)
Комментарии (4203)
Copyright © 2005-2022 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru