Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Здоровя людини і працездатність мязів

Название: Здоровя людини і працездатність мязів
Раздел: Рефераты по культуре и искусству
Тип: реферат Добавлен 01:39:25 22 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 60 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

РЕФЕРАТ

Тема:

Здоров’я людини і працездатність м’язів

У медичній енциклопедії дають таке визначення здоров’ю в соціологічному розумінні “Здоров’я – це процес збереження і розвитку психічних, біологічних (фізіологічних ) функцій людини, його оптимальної працездатності і соціальної активності при максимальному збереженні тривалості активної життєдіяльності”.

В Статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) йдеться про те, що здоров’я населення – це стан повного фізичного, духовного і соціального добробуту, а не лише відсутність хвороби або фізичних дефектів. Отже, у цьому поняття поєднані біологічні та соціальні якості, вроджені і здобуті біологічні та соціальні властивості.

Здоров’я населення характеризує низка таких демографічних показчиків, як народжуваність, загальна і дитяча смертність, середня тривалість життя, а також фізичний розвиток, інвалідизація тощо.

У понятті “Здоров’я” умовно можна виділити три компоненти: фізичний, психологічний та соціальний.

До ознак здоров’я можна віднести такі:

- нормальне функціонування організму на всіх рівнях організації – оргізменному, органному, тканинному, клітинному, молекулярно-генетичному; норальне протікання типових фізіологічних і біохімічних процесів, що забезпечують життєдіяльність людини;

- динамічна рівновага організму і навколишнього середовища;

- здатність до повноцінного виконання основних соціальних функцій, участь у соціальній діяльності та суспільно-корисній праці;

- здатність організму пристосовуватися до умов існування в навколишньому середовищі, що постійно змінюються (адаптація); здатність підтримувати сталість складу внутрішнього середовища організму (гомеостаз), забезпечувати нормальну та різнобічну життєдіяльність;

- відсутність хвороби, тобто оптимальне функціонування організму;

- повне фізичне, духовне, розумове і соціальне благополуччя, гармонійний розвиток фізичних і духовних сил організму.

Людина, з одного боку, має певну біологічну або спадкову конституцію, а з іншого – формується під впливом соціального оточення. Тому розвиток людини залежить як від генетичних факторів, так і від взаємодії організму з фізичним середовищем. На стан здоров’я людини впливають: спосіб життя, генетичні фактори і фактори навколишнього середовища. За даними експертів ВООЗ, 80% захворювань людей обумовлені несприятливим станом навколишнього середовища і незадовільними умовами життя.

Збереження здоров’я та продовження повноцінного й активного життя є не тільки однією з найважливіших, але й однією з найскладніших проблем людства. До чинників, що сприяють збереженню здоров’я людини можна віднести:

· правильне збалансоване харчування;

· зайняття фізичною культурою та спортом;

· дотримання гігієнічних норм та вимог в побуті, на робочому місці, на відпочинку;

· чергування праці та відпочинку;

· відсутність шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків тощо);

· нормалізація стану навколишнього середовища;

Скорочуючись м’язи виконують роботу. Для роботи м’язів використовується енергія, що виділяється в результаті розщеплення вуглеводів у клітинах. Робота м’язів залежить від їхньої сили.

М’яз тим сильніший, чим більше в ньому м’язових волокон, тобто чим він товстіший.

Розрізняють статичну і динамічну роботу м’язів. Під час статичної роботи м’язи тривали час перебувають у напруженому стані, наприклад, при утриманні вантажу, при певній поставі тіла. При статичному зусиллі м’яз перебуває у стані напруження. Під час виконання деяких вправ на кільцях, паралельних брусах, під час утримання піднятої штанги статична робота вимагає одночасного скорочення майже всіх м’язів волокон, і, природно, може бути дуже недовга через втому, яка розвивається. Втомлюються в першу чергу не м’язи, а нервові центри, які регулюють роботу цих м’язів. Саме тому для підтримання високої фізичної працездатності м’язів необхідно, щоб була й висока працездатність нервової системи.

Динамічною називають роботу, пов’язану з рухом, коли скорочення м’язів чергується із розслабленням. Наприклад, біг, ходіння, плавання. Спортивні ігри тощо. При динамічній роботі о черзі скорочуються різні групи м’язів. М’язи, які виконують динамічну роботу. Швидко скорочуються і, працюючи з великим напруженням, швидко втомлюються. Але зазвичай різні групи м’язових волокон при динамічній роботі скорочуються по черзі, що дає можливість м’язів під час розслаблення відпочити і тому діяти тривалий час. Нервова система, керуючи роботою м’язів, пристосовує їхню роботу до поточних потреб організму. Це дає їм змогу працювати економно, з високим коефіцієнтом корисної дії. Втома при динамічній роботі настає з різних причин. Розвиток втоми пов’язаний передусім зі змінами, які відбуваються у нервовій системі, порушенням проведення нервових імпульсів у синапсах. Основним з них є недостатнє постачання м’язів киснем, зменшення запасів хімічних речовин, які є джерелом енергії скорочення, накопичення продуктів обміну (молочної кислоти тощо).

Швидкість настання втоми залежить від стану нервової системи, частоти ритму, в якому виконується робота, і від величини навантаження. При різко вираженій втомі розвивається тривале скорочення м’язів, нездатність їх до повного розслаблення. Втома може бути зумовлена несприятливою обстановкою, нецікавою роботою.

Для кожного виду м’язової діяльності можна підібрати деякий середній (оптимальний) ритм і величину навантаження, при яких роботи стане максимальною, а втома розвиватиметься поступово. Дослідження І.М. Сєченова засвідчили, що найбільшу роботу м’язи можуть виконувати при середньому навантаженні і середньому ритмі.

Фізична втома – нормальне фізіологічне явище. Після відпочинку працездатність не тільки відновлюється, а й часто перевищує початковий рівень. Уперше І.М.Сєченов у 1903 році довів, що відновлення працездатності втомлених м’язів правої руки відбувається значно швидше, якщо в період відпочинку виконувати роботу лівої рукою. На відміну від простого спокою, такий відпочинок І.М. Сеченов назвав активним.

Робота м’язів – необхідна умова їхнього існування. Тривала бездіяльність м’язів спричиняється до їх атрофії і втрати ними працездатності. Тренування. Тобто систематична, помірна робота м’язів, сприяє збільшенню їхнього об’єму, зростанню сили і працездатності, що важливо для фізичного розвитку всього оргазму.

Сил, величина і працездатність м’язів перебувають у прямій залежності від вправлянь і тренувань. Під час роботи посилюється кровопостачання м’язів, поліпшується регуляція їхньої діяльності нервової системи, відбувається ріст м’язових волокон, тобто збільшується маса мускулатури. Здатність до фізичної роботи, витривалість є результатом тренування м’язової системи.

Вправи – ефективний засіб і спосіб удосконалення рухового апарат людини. Вони лежать в сонові будь-якої рухової навички і вміння. Під впливом вправ формуються закінченість і стійкість усіх форм рухової діяльності людини.

При систематичному тренуванні відбувається збільшення потужності і корисної дії м’язів тіла. Це збільшення досягається, з одного боку, завдяки розвиткові м’язів, які беруть участь у даній роботі (м’язи, які тренуються, збільшуються в розмірах, у зв’язку з чим зростає і їхня сила), а з другого, у результаті змін, яких зазнають серцево-судинна і дихальна система.

Для досягнення високої працездатності м’язів під час фізичної роботи слід дотримувати таких правил:

- працювати на свідому повітрі або у добре провітрюваному приміщенні для забезпечення надходження до м’язів необхідної кількості кисню, без якого неможливе утворення енергії, що виділяється у результаті розщеплення вуглеводів у клітині;

- уникати без достатньої фізичної підготовки надмірних навантажень;

- тренувати свої м’язи фізичними вправами;

- за появи відчуття значної втоми потрібно відпочити – чергування фізичних навантажень і відпочинку є одним зі способів підтримання високої працездатності й запобігання перевтомі.

Обота

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана20:15:49 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент01:29:02 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem02:06:27 22 октября 2017
Рефераты суперские! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я что-то пока этого не ощущаю. - Просто потом еще хуже. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:31:16 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:18:17 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Здоровя людини і працездатність мязів

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201704)
Комментарии (2213)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru