Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Українське господарське право історія і сучасність

Название: Українське господарське право історія і сучасність
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 02:07:54 12 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 7 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат на тему:

УКРАЇНСЬКЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО:
ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ


Господарське право - це одна з галузей права і законодавства в Україні. Його предметом є відносини з організації та здійснення господарської (підприємницької, комерційної) діяльності. За своїми цілями та змістом господарське право багато у чому збігається з такими поняттями як "бізнес-право", "комерційне право", "підприємницьке право".

Юридична пікантність питання полягає у тому, що навколо поняття господарського права вже багато років виникають спори та дискусії. Деякі учасники таких дискусій вважають господарське право якимось чужорідним явищем в Україні. Одни з них посилаються на те, що господарське право народилось у Германіїї на початку нашого сторіччя, інші - в колишньому Радянському Союзі, де воно ніби то обслуговувало командно-адміністративну систему. Все це нажаль є свідотством прикрих непорозумінь і недостатнього знання історії

Певною мірою вірно, що з початку XX віку концепція господарського права в різних варіаціях отримала своє обгрунтування в Германії. Але справа в тому, що господарське право там не тільки давня концепція, але й сьогоднішня реальність- воно визнане поряд з іншими галузями Основним Законом (Конституцією) ФРН. Ще треба враховувати, що господарське право визнане і в ряді інших країн, що каже про інтернаціональний характер цього правового явища. Показово, що в Парижі улаштувалась штаб-квартира Міжнародної асоціації господарського права.

Так, дійсно, в 20-30 роках і в СРСР існувала своя модифікація такої концепції. Її прихильники наївно вважали, що за допомогою деяких ідей господарського права можна збудувати життя на розумних засадах. Але реальність виявилась більш жорстокою. В 1938 році тодішній Прокурор СРСР Вишинський, якому до душі було тільки цивільне право, "закрив" господарське право як вороже. Сумно, але вчені, які розподіляли подібні ідеї, були репресовані. Відродилась ця концепція, в значно зміненому вигляді вже в часи хрущьовської "відлиги ", але легальною, тобто законодавчо визнаною, вона не стала й не могла стати в умовах попереднього режиму.

Є і суто український погляд на проблему господарського права. Щоб його зрозуміти, треба зробити деякий екскурс в історію.

Було б помилкою вважати, що Україна в минулому була "правовою пустелею". З часу "Правди Ярослава" в цю історію вписано чимало яскравих сторінок. Причому це одно з найкрупніших правових джерел тодішньої Європи не міг з'явитись на пустому місці. Він з'явився як результат широкого розвитку торгових відносин в Древньої Русі - йшла жвава торгівля із Западом та Востоком. При чому в ті часи здійснювався обмін не тільки товарами, але й, безсумнівно, правовими ідеями. "Руська Правда", яку відомий історик В.О. Ключевській назвав "кодексом торгового капіталу", здійснювала свій вплив і за межами Київської Русі. ЇЇ норми, наприклад, у незмінному вигляді увійшли в інше відоме джерело права - Литовський Статут.

Але часи змінювались, змінювалась слідом за політичною, і правова ситуація в Україні. Сталося так, що після татаро-монгольської навали тут на багато міст та селищ розповсюдило свій вплив так зване "німецьке право", а якщо точніше - це було Магдебурзьке право. Саме йому Україна зобов'язана пожвавленням свого господарського розвитку протягом кількох сторіч.

Магдебурзьке право - це перш за все право міського самоврядування та ринкових відносин у містах. Деякими своїми якостями це право являє інтерес і для сучасного юриста. Головне в ньому те , що воно носило комплексний, універсальний, характер, бо у взаємозв'язку регламентувало багато видів відносин - тут регламентувались торгівля й ремесла, діяльність цехів та купецьких гільдій, відносини власності та оподаткування. Думається, що системність регулювання такого роду відносин, що містяться у Магдебурзькому праві, зберігає свої цінності і в наші дні..

Тепер ми візьмемо відрізок історії української правової думки лише в сто років, з кінця XVIII і до кінця XIX сторіч. Тут ми зустрічаємо славетні імена таких вчених- юристів, наших земляків, як С.Є. Десницький, М.А. Балуг'янський, К.Д. Ушинський, І.І.Янжул. В їх працях якраз і можна знайти оригінальні ідеї, які торкаються і комерційного, і господарського, і підприємницького права. Ці ідеї до цих пір не втратили своєї свіжості.

Особливо вдячна наша пам' ять повинна належати К.Д. Ушинському - це саме він серед інших своїх великих справ створив першу в світі розгорнуту теорію господарського права. Господарське право вчений вважав необхідним відрізняти від права цивільного. Якщо останнє, за його думкою, покликано відокремити та зрівняти економічні інтереси окремих громадян, то перше - "об'єднати ці економічні інтереси так, щоб кожен ... досягаючи загального господарського інтересу самим повним чином досягав свого власного". Тут нема чого додати! Ця ідея надзвичайно актуальна і сьогодні. Серед інших ідей, які були згадані в цьому есе, вона як раз і допомогла створити концепцію проекту Господарського (Комерційного) кодексу України. .

Ось така історія... Сучасна школа українського господарського права враховує її уроки, без тіні сорому спирається на свої національні джерела, намагається принести користь суспільству й затвердити своє гідне місце в загальносвітовому правознавстві. Немає нічого соромного в тому, що юстиція молодої незалежної української держави буде пишатися такою школою.

Зараз йде багато дебатів навколо того, як нам входити у європейські структури, в тому числі у європейське правове поле. Але входити до Європи не означає, що треба тільки брати в неї все корисне, треба їй і щось віддавати. "Do ut des !" - так казали древні латиняні.

Попутно виникає пропозиція до юристів України: влаштовуючи святкування Дня Юриста, слід було б, серед іншого, приділяти увагу святим для юристів м істам в Києві - могилі К.Д. Ушинського у Видубецькому монастирі і пам'ятнику Магдебурзького права..

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана20:15:36 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент01:28:48 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem02:08:49 22 октября 2017
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:31:29 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:18:10 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Українське господарське право історія і сучасність

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201660)
Комментарии (2212)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru