Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Мови та системи програмування

Название: Мови та системи програмування
Раздел: Рефераты по информатике
Тип: реферат Добавлен 00:43:13 14 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 18 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

ІНФОРМАТИКА

Тема: Мови та системи програмування


Однією з найпоширеніших мов з програмування серед сучасних мов високого рівня, що використовуються в ПК, є мова Visual BASIC.

Слово Visual означає, що за допомогою цієї мови реалізовано візуальний стиль програмування. Це – зовсім новий стиль, за якого програми не пишуть, а проектують. Програмістів, які використовують його, доцільніше називати інженерами-проектувальниками програмних засобів, тому що перед тим, як почати набирати перший рядок коду, створюється інтерфейс, тобто проектується зовнішній вигляд робочого середовища, з яким працюватиме користувач ПК.

Абревіатур BASIC у назві мови Visual BASIC 6,0 свідчить про те, що остання є розвитком давно відомої мови BASIC, розробленої в США у 1963 р. співробітниками Дартмунського коледжу Дхоном Кемені та Томасом Курцем. яка відразу здобула популярність своєю простотою та наочністю, Розробляти програми на мові BASIC було значно легше, ніж на інших мовах програмування того часу, таких, як КОБОЛ і ФОРТРАН. З цим пов’язана також назва мови BASIC, утвореної з перших літер словосполучення Beginners All-hurpose Symbolis Instruction Code. У перекладі з англійської це означає: універсальна мова програмування для початківців.

Із моменту появи і до цього часу мова програмування BASIC динамічного розвивається разом з комп’ютерами та комп’ютерними технологіями. Як тільки з’явилися ПК, виникли нові версії мови BASIC для цих машин (типу QBASIC).

Коли на зміну однозадачним ОС (типу Windows), з’явилась потреба у принципово новому підході до розроблення програм у багато віконному середовищі. Виникла необхідність не тільки в написанні тексту програми, а набагато ширша: потрібен був графічний інструмент розроблення, який може працювати в середовищі системи Windows, створювати додатки, здатні використати всі переваги графічних, мультимедійних, діалогових і багатопроцесорних можливостей ОС Windows. У зв’язку з цим з’явилося нове середовище програмування Visual BASIC.

Саме завдяки наявності чудових візуальних засобів розроблення прикладних програм система й дістала таку назву.

І хоча мова Visual BASIC 6,0 далеко пішла в своєму розвитку порівняно з BASIC, але покладений в її основу принцип простоти та точності залишився незмінним. Він набагато простіший від таких мов програмування, як С або С++, Делі і потребує набагато менше часу та зусиль на вивчення.

Це мова, на яку “роблять ставку” провідна фірма в галузі розроблення комп’ютерних технологій – компаній Microsoft. Нові версії мови Visual BASIC, такі, як Visual BASIC 6.0, “вбудовуються” в нові системи, розроблені цією фірмою (Access 2000, Word 2000, E[cel 2000 та ін.), як мови написання макрокоманд, що підвищує ефективність використання цих додатків. Крім того, існує діалект мови Visual BASIC (VB Script), що є підмножиною мови Visual BASIC і полегшує розроблення прикладних Windows – додатків для Internet.

Visual BASIC6,0 – це сучасна могутня система програмування, яку складає низка компонентів.

Одним із компонентів будь-якої сучасної системи програмування, в тому числі системи Visual BASIC, є інтегроване середовище-оболонка, що включає вбудований редактор тексту, систему інформаційної контекстуальної допомоги, транслятор-компілятор, компонувальник і налагоджував програм, а також елементи призначеного для користувача інтерфейсу.

Безпосередня взаємодія програміста з інтегрованим середовищем розроблення здійснюється за допомогою засобів керування, розташованих у головному вікні проекту. Це вікно з’являється на екрані монітора кожного разу під час запуску Visual BASIC. Основні його елементи розглядаються нижче.

Меню Edit містить досить відомі команди редагування:

Cut – вирізати; Сору – копіювати; Paste - вставити; Find - знайти; Delete - вилучити; Can’t Undo - скасувати; Can’t Redo - повернути; Select All - виділити все.

Меню View містить команди, що дають змогу розкрити в головному вікні проекту інструментальні вікна, необхідні для розроблення на налагодження додатку. Основні з них наведено в табл.. 7.1.

Зазначені в табл.. 7.1 команди з меню View дають можливість розкрити в головному вікні проекту сім вікон. З них на рис. 7.1 розкрито тільки п’ять: вікно екранної форми; вікно провідника проекту; вікно властивостей; вікно розташування форми; вікно елементів керування.

Таблиця 7.1.

№ п/п

Ім’я команди

Назва вікна, що розкривається

1

Соde

Соde (вікно редактора коду)

2

Object

Object (вікно екранної форми)

3

Properties Windows

Properties (вікно властивостей)

4

Project Explorer

Project Explorer (вікно провідника проекту)

5

Toolbox

Toolbox (вікно елементів керування)

6

Object Browser

Object Browser (вікно характеристик об’кта)

7

Fort Laeout

Fort Laeout (вікно розташування форми)

У першому з розкритих вінок розташовується екранна форма, яка проектується; у другому – стандартний набір піктограм (інструментів) для створення на екранній формі об’єктів керування; у третьому – опис структури проекту, що створюється; у четвертому – список властивостей активного (виділеного) об’єкта.

За допомогою команд із меню Windows можна змінювати порядок розташування вікон у головному вікні: горизонтально, вертикально або каскадно.

Вікно елементів керування Toolbox забезпечує проектувальника набором інструментів, необхідних для розроблення прикладної програми під час розміщення елементів керування на екранній формі.

Елементи керування - - це візуальний засіб для створення об’єктів на формі. Наприклад, на форму можна додати рисунки, написи, кнопки керування. списки, смуги прокручування, меню і геометричні фігури.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана20:10:23 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент01:26:36 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem02:31:57 22 октября 2017
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал вступительные экзамены и ближайший год будет мечтать стать генералом. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:33:33 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:16:58 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Мови та системи програмування

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201670)
Комментарии (2213)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru