Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Завдання з фізичної культури

Название: Завдання з фізичної культури
Раздел: Рефераты по культуре и искусству
Тип: реферат Добавлен 10:38:17 17 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 27 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат на тему:

Завдання з фізичної культури


За весь період навчання в школі учні повинні засвоїти велику кількість передбачених програмою вправ різного характеру і складності. Для технічно правильного виконання одних вправ достатньо і одного чи кількох повторень, для інших - тривала кропітка робота з виконання цілого ряду (загальнопідготовчих, спеціальнопідготовчих, підвідних і спеціальних вправ).

Загальнопідготовчі вправи застосовуються для розвитку фізичних якостей та координації дій, що не стосуються конкретно даної вправи. Досягнутий при цьому високий загальний рівень всебічної фізичної підготовленості забезпечує успішне оволодіння технікою вправ (гімнастичних, легкоатлетичних, з лижної підготовки та ін.)

Спеціальнопідготовчі вправи застосовуються для розвитку переважно тих м’язових груп і рухових якостей, що є визначальними для успішного засвоєння конкретної фізичної вправи.

Підвідні вправи - це ті рухові дії, що полегшують засвоєння техніки основної вправи, їх структура наближена (але не ідентична) до біомеханічних характеристик вправи, що вивчається . Наприклад, перед вивченням підйому розгином на брусах спочатку засвоюють на цьому ж приладі підйом розгином у сід ноги нарізно.

Спеціальні вправи - це ті рухові дії, що містять у собі як структурні, так і функціональні (динамічні) характеристики основної фізичної вправи.

Таким чином, для успішного засвоєння учнями основних вправ шкільної програми учителю необхідно дібрати і методично правильно побудувати процес навчально-керованого і самостійного вправляння.

У процесі розучування вправ шкільної програми учитель повідомляє учням знання з техніки їх виконання, навчає прийомів самоконтролю, самооцінки і взаємооцінки, формує в учнів уміння до взаємонавчання і самонавчання, показує прийоми страхування, дає практичні рекомендації в реалізації знань під час самостійних занять.Чим багатший арсенал вправ використовується в процесі навчання, тим швидше і якісніше учні оволодівають програмовим матеріалом. Створення учителем культури картотеки з програм навчання окремо взятих вправ значно підвищить рівень його педагогічної майстерності.

Разом із тим, щоб забезпечити необхідну кількість повторень, передбачених програмою вправ за рахунок часу, що відводиться на уроки фізичної культури, практично неможливо. Тому вчителю необхідно визначити, яку частину всіх запланованих вправ учні будуть виконувати на уроках фізичної культури, а яку слід включити в інші форми занять фізичними вправами (ранкова гімнастика, фізичні вправи на перервах, домашні завдання і ін.)

Вправи, що виносяться на самостійне виконання, краще складати у вигляді одного або декількох окремих комплексів, які разом утворюють низку серій навчальних завдань для самостійного виконання. При складанні серій навчальних завдань необхідно дотримуватись найсуттєвіших вимог :

- кожну окрему серію навчальних завдань необхідно попередньо вивчити на уроці;

- перехід до виконання наступної серії навчальних завдань дозволяється лише при якісному виконанні попередньої;

- між серіями навчальних завдань повинен бути логічний перехід і тісний взаємозв’язок.

Орієнтовні програми навчання окремо взятих вправ шкільної програми

І. Перекид вперед

Таблиця

№ п/п

Техніка виконання

Еталонні вимоги

Типові помилки

Розміри зниження оцінок

1

Упор присівши (1,5 бала)

– упор присівши навшпиньки, руки прямі і відведені вперед з упором на долоні;

– спина трошки округлена, голова прямо, коліна разом

– п’яти торкаються підлоги, високо піднятий таз;

– упор на пальцях біля носків ніг;

– коліна розведені в сторони;

1,0

0,5

0,5

2

Рухи плечей, рук, ніг і голови (3 бала)

– плечі рухаються по дузі вперед-донизу з одночасним згинанням рук і поштовхом ніг до повного їх випрямлення;

– голова опускається на груди

– плечі опускаються вниз з швидким випрямленням ніг і підніманням тазу догори;

– передчасне опускання голови на груди;

– передчасний захват руками за гомілки.

1,0

1,0

1,0

3

Перекат і групування (4,5 бала)

– голова опущена на груди;

– спина заокруглена;

– руки в упорі до торкання шиї;

– енергійний захват руками за гомілки.

– голова відведена назад;

– спина пряма;

– завчасне групування;

– групування з захватом за коліна;

– відсутність групування

1,5

1,5

0,3

0,2

1,0

4

Розгрупування і прийняття положення упору присівши (3 бала)

– руками потягнутись вперед;

– підняти голову і прийняти положення упору присівши.

– завчасне розгрупування і підняття голови;

– додаткова опора руками за спиною

1,0

1,5

Орієнтовні серії навчальних завдань для оволодіння технікою перекиду вперед

Перша серія навчальних завдань:

1. В.п. - о.с. 1.- присід, руки вперед-донизу; 2- в. п. Повторити 6-8 разів.

2.В.п. – стійка, руки на пояс. 1 – упор присівши; 2 – в.п. Повторити 6-8 разів.

3.В.п. – стійка, руки вгору. 1 – вільний мах руками назад і пружний напівприсід; 2 – мах руками вперед з повторним пружним напівприсіданням. Повторити 6-8 разів.

4. В.п. - о.с. 1 - упор присівши (руки трошки вперед на долоні); 2-3 -тримати; 4 - в.п. Повторити 6-8 разів.

Друга серія навчальних завдань:

1.В.п. - лежачи на спині, руки вниз. 1 - зігнути ноги, торкаючись колінами грудей, взятися руками гомілки (згрупуватися), коліна розвести, голова - поміж колін нахилена вперед; 2-3 - тримати ; 4 - в.п. Повторити 4-6 разів.

2. В.п. - сід, руки вперед. 1 - зігнути ноги в колінах, ступні поставити нарізно, коліна розведені, руками захопити верхню частину гомілок і підтягнути коліна до грудей, голову опустити поміж колін; 2-3 - тримати; 4- в.п. Повторити 4-6 разів.

3. В.п. - вузька стійка. 1 - глибоко присісти і одночасно нахилити голову вперед, руками захопити гомілки і тісно притиснути тулуб до колін, голову нахилити вперед поміж колін; 2-3 - тримати; 4 - в.п. Повторити 4-6 разів.

4. В.п. - групування лежачи на спині. Перекати вперед-назад у зручному темпі, зберігаючи щільне групування. Повторити 6-8 разів.

Третя серія навчальних завдань:

1. В.п. - упор присівши. Перекат назад, перекатом вперед прийняти положення групування сидячи. Наступним перекатом назад і вперед прийняти вихідне положення. Повторити 4-6 разів.

2. В.п. - упор присівши. Перекат назад, перекатом вперед повернутись у вихідне положення. Повторити 6-8 разів.

3. В.п. - широка стійка, руки вперед. Нахиляючись вперед, з опорою руками - перевертання через голову в положення сід ноги нарізно з нахилом уперед. Повторити 6-8 разів.

4. В. п. – упор присівши. Перекид вперед у сід в групуванні. Вправа виконується на похилій площині. Повторити 6-8 разів.

Четверта серія навчальних завдань:

1. Перекид вперед з положення упор присівши до положення сидячи в групуванні. Повторити 4-6 разів.

2. Перекид вперед на похилій площині. Повторити 2-4 рази.

3. Перекид вперед. Повторити 6-8 разів.

4. Перекид вперед в різному темпі. Повторити 6-8 разів.

ІІ. Стрибок ноги нарізно через козла в ширину

Таблиця

Техніка виконання стрибка

Еталонні вимоги

Типові помилки

Розміри зниження оцінки

1

Розбіг (0,6 бала)

– техніка бігових кроків принципово нічим не відрізняється від техніки бігу на короткі дистанції в легкій атлетиці;

– швидкість бігу збільшується поступово.

– техніка бігу не відповідає техніці бігу на короткі дистанції;

– розбіг виконується ривковим прискоренням;

– під час розбігу змінюється послідовність рухів ногами.

0,2

0,2

0,2

2

Настрибування на мостик (1,0 бала)

– настрибування на мостик здійснюється поштовховою ногою за 1,5- 2,5 м.;

– в момент настрибування ноги випереджають тулуб;

– в момент настрибування нахил тулуба вперед має бути в межах 5-26 B;

– настрибування на мостик здійснюється майже на прямі ноги;

– при настрибуванні руки з крайнього заднього положення починають рухатися вниз-вперед, а в момент торкання ногами мостика, вони повинні знаходитися внизу.

– довжина наскоку і його траєкторія не відповідають формі стрибка;

– настрибування на мостик здійснюється на зігнуті но-ги;

– в момент настрибування на мостик руки підняті вперед-вгору;

– настрибування на мостик здійснюється поштовхом однієї ноги, як у стрибках у довжину.

0,2

0,4

0,4

стрибок оцінюється в 0 балів

3

Поштовх ногами (3,7 бала)

– ноги на місце поштовху ставляться акцентовано (активним розгинанням ніг в колінних та кульшових суглобах, не чекаючи моменту приземлення на мостик);

– стопи ніг на мостику розміщені паралельно (на ширині стопи) в межах 12-15 см. від переднього краю мостика;

– тулуб трошки нахилений вперед;

– амплітуда рухів руками досягає 90-95% від вертикалі;

– закінчення поштовху ногами співпадає із закінченням змаху руками.

– поштовх ногами здійснюється не акцентовано (з повним попереднім приземленням на стопи);

– поштовх ногами не узгоджується з роботою рук;

– у момент відштовхування тулуб нахилений вперед;

– стопи ніг на мостику розміщені не паралельно, з відставанням однієї ноги і не в межах 12-15 см. від переднього краю мостика;

– амплітуда рухів руками менше 90B від вертикалі

1,0

1,0

0,5

0,5

0,7

4

Політ до поштовху руками (1,7 бала)

– обов’язкова безопорна фаза польоту до постановки рук на прилад;

– у польоті тіло повинно бути розправлене, руки випрямлені вперед-вгору, голова прямо;

– у початковій фазі польоту ноги разом.

– відсутність фази польоту;

– у польоті тіло зігнуте, голова опущена вперед;

– завчасне розведення ніг;

– ноги зігнуті.

0,5

0,5

0,2

0,5

5

Поштовх руками (2,0 бала)

– руки в момент постановки на прилад утворюють з тулубом тупий кут;

– руки на опору ставляться під кутом 40-60B до горизонтальної площини приладу;

– поштовх руками закінчується до моменту проходження плечей над площею опори;

– руки ставляться на прилад випрямленими;

– відштовхування здійснюється швидким рухом плечового поясу і ривком тулуба;

– закінчується поштовх кінцями пальців.

– відсутність штопорячого руху руками (поштовх руками продовжується після проходження плечима площі опори).

2,0

6

Політ після поштовху руками (1,2 бала)

– тулуб приймає прогнуте положення;

– тривала фіксація положення тулуба;

– висота підйому загального центру ваги тіла після поштовху руками повинна збільшуватись.

– зігнуте положення тулуба після поштовху руками;

– відсутність фіксації положення тулуба після поштовху руками;

– відсутність підйому загального центру ваги тіла після поштовху руками (відсутність фази польоту після поштовху руками).

0,5

0,2

0,5

7

Приземлення (1,8 бала)

– приземлення здійснюється на носки напружених ніг, з швидким переходом на всю стопу, трошки згинаючи ноги в колінах;

– в момент приземлення п’яти разом, носки нарізно, коліна трохи розведені, тулуб трохи нахилений вперед, голова прямо, руки вперед-в сторони.

– приземлення здійснюється на всю стопу;

– приземлення закінчується глибоким присіданням;

– втрата рівноваги після приземлення (1-2 кроки вперед, в сторону);

– приземлення закінчується з додатковою опорою на руку (руки).

0,2

0,1

0,5

1,0

Орієнтовні серії навчальних завдань для засвоєння опорних стрибків

1. Для зміцнення м’язів ніг

Перша серія навчальних завдань:

1. Стрибки зі скакалкою.

2. Стрибок в довжину з місця на дальність. Повторити 8-10 разів.

3. 5-6 стрибків за розмітками в темпі. Повторити 4-6 разів.

4. Стрибок в довжину з місця на задану відстань. Повторити 4-6 разів.

Друга серія навчальних завдань:

1. Стрибки у висоту з місця на гірку з 5-6 гімнастичних матів. Повторити 8-10 разів.

2. Стрибки у висоту з місця через мотузку, рейку, натягнуту гумку. Повторити 8-10 разів.

3. Стрибки у висоту з розбігу через мотузку, рейку. Повторити 8-10 разів.

Третя серія навчальних завдань:

1. Стрибки з гірки матів 30-40 см або з лави. Повторити 8-10 разів.

2. Стрибки з колоди або з козла, коня. Повторити 4-6 разів.

3.Стрибки з підвісної площини висотою 80-90 см . Повторити 6-8 разів.

2. Навчання приземлення

Перша серія навчальних завдань - вправи для розвитку фізичних якостей:

1. В.п. - стоячи біля гімнастичної стінки обличчям до неї і спираючись прямими руками на рівні грудей , піднестися навшпиньки і опуститися на всю стопу. Повторити 20-30 разів.

2. Те саме, але стоячи на носках на першій рейці гімнастичної стінки.

3. В. п. – стоячи на носках на першій рейці гімнастичної стінки, хватом руками на рівні пояса. 1 – присісти; 2 – в. п. Повторити 10-12 разів.

4. В.п. - стоячи біля гімнастичної стінки обличчям до неї і спираючись прямими руками на рівні грудей. 1 - поштовхом ніг прийняти положення вис , стоячи на 3-4 рейці; 2-3 - тримати; 4 - в.п. Повторити 8-10 разів.

Друга серія навчальних завдань - вправи для розвитку м’язів спини:

1. В. п. – стійка тримаючи м’яч за головою. 1 – нахил вперед прогнувшись; 2 – в. п. Повторити 8-10 разів.

2. В.п. - лежачи на стегнах на гімнастичній лаві обличчям до підлоги, руки на підлозі. 1 - поштовхом рук прогнутись, руки вверх-в сторони. 2 - в.п. Повторити 8-10 разів.

3. В.п. - лежачи на животі , руки вгору. 1 - прогнутись; 2-3 - тримати; 4 - в.п. Повторити 8-10 разів.

4. Те саме, але тримаючи м’яч за головою.

Третя серія навчальних завдань - вправи для формування кінцевого положення в приземленні:

1. Прийняти правильне положення приземлення і фіксувати його 5 с (напівприсід на всій ступні, п’яти разом, носки і коліна нарізно, спина пряма, руки вперед-назовні, голова прямо). Повторити 6-8 разів.

2. В.п.- о.с. 1 - махом рук вперед-вгору піднестися навшпиньки; 2 - прийняти положення правильного приземлення; 3 - тримати; 4 - в.п. Повторити 8-10 разів.

3. В.п. -упор присівши. 1 - стрибок вгору прогнувшись; 2 - прийняти положення правильного приземлення; 3 - тримати; 4 - в.п. Повторити 6-8 разів.

4. В.п. - упор присівши на гімнастичній лаві повздовжньо. 1 - стрибок вгору прогнувшись із приземленням на гімнастичний мат; 2-3-4 - тримати. Повторити 6-8 разів.

5. Те саме, але з різних приладів із збільшенням їх висоти до 90-110 см. Повторити 6-8 разів.

6. Те саме, але з приземленням в ціль.

Четверта серія навчальних завдань – виконання приземлення в поєднанні з іншими рухами і фізичними вправами в різних умовах:

1. Стрибок прогнувшись з гімнастичного мостика і прийняття правильного приземлення. Повторити 6-8 разів.

2. Стрибок вгору на підлозі з поворотом на 45-90-180B.

3. Перекид вперед і стрибок вгору прогнувшись. Повторити 6-8 разів.

4. Два-три перекиди вперед і стрибок вгору прогнувшись. Повторити 4-6 разів.

5. Перекид назад і стрибок вгору прогнувшись. Повторити 4-6 разів.

3. Розбіг

Перша серія навчальних завдань:

1. В. п. – о. с. Пружинні нахили вперед. Повторити трьома серіями по 6-8 нахилів у кожній.

2. В. п. – випад правою (лівою). Пружні покачування. Повторити трьома серіями по 3-4 покачування в кожній.

3. В. п. – стоячи біля опори лівим (правим) боком, права (ліва) рука на пояс. Махи лівою (правою) ногою. В момент підйому махової ноги опорна нога піднімається на носок і повністю випрямляється. Повторити 10 разів кожною ногою.

4. В. п. – випад правою (лівою), руки вниз. Стрибки зі зміною положення ніг. Повторити 8-10 разів.

Друга серія навчальних завдань:

1. В. п. – стоячи на півзігнутих ногах, стопи паралельно у вузькій стійці, руки зігнуті. Імітаційні рухи руками на місці, як при бігу. Повторити 20-30 разів.

2. Біг на місці, високо піднімаючи стегна, спираючись руками на лерево. Повторити 20-25 бігових кроків.

3. Те саме, але без опори руками (руки вниз). Виконати три серії по 10-12 бігових кроків у кожній.

4. Повільний біг на носках. Виконати три серії з пробіганням дистанції 15-20 м .

5. Перехід з ходьби на повільний біг. 5 кроків ходьби, 10 кроків повільного бігу. Повторити 3-4 рази.

Третя серія навчальних завдань:

1. Стрибкоподібний біг. Руками виконувати активні рухи, як при бігу. Виконати три серії по 8-10 стрибків у кожній.

2. Біг з високим підніманням стегна. Виконати 3-4 серії з пробіганням дистанції 10-15 м.

3. Біг із закиданням гомілок назад і, торкаючись п’ятками сідниць, із незначним просуванням вперед. Виконати 2-3 серії, з пробіганням дистанції 10-15 м.

4. Біг на 10-15 м з поступовим прискоренням. Повторити 4-6 разів.

5. Біг з прискоренням на дистанції 15-20 м. Повторити 5-6 разів.

4. Настрибування на мостик і поштовх двома ногами

Перша серія навчальних завдань:

1. Ходьба з перекатом з п’яти, високо піднімаючись навшпиньки. Проходження дистанції 20-30 м.

2. В. п. – присід, руки на колінах. Підстрибування в присіді. Виконати 2-3 серії по 10-12 підстрибувань у кожній.

3. В. п. – вис стоячи на носках на першій рейці гімнастичної стінки. Піднятися навшпиньки і повернутись у вихідне положення. Повторити 10-12 разів.

4. Стрибки ноги разом з опорою руками на рейку гімнастичної стінки (на прилад). Повторити 10-12 разів.

5. В. п. – стійка на носках, руки на пояс. Підскоки з напруженими ногами, не опускаючись на п’ятки з незначним просуванням вперед. Виконати 3-4 серії, долаючи 8-10 м дистанції.

6. Стрибок вгору з присіду в присід. Повторити 6-8 разів.

Друга серія навчальних завдань:

1. Стрибки на одній нозі, руки на пояс, з просуванням вперед на відстань 8-10 м. Виконати 2-3 серії зі стрибками на кожній нозі.

2. Стрибки на прямих ногах з незначним просуванням вперед. Відштовхування здійснювати лиш стопами з мінімальним згинанням ніг в колінних суглобах. Виконати 3-4 серії по 10-15 стрибків у кожній.

3. В. п. – стоячи на гімнастичній лаві поперек, руки зігнуті під прямим кутом. Стрибок ноги нарізно (над лавою) і пружно відштовхнутися стопами (ноги в колінах не згинати), повернутись у вихідне положення. Зістрибуючи з лави, руки опускаються вниз, а при відштовхуванні ногами від підлоги – енергійно повертаються у вихідне положення. Виконати 3-4 серії по 4-6 стрибків у кожній.

4. Те саме, але з просуванням по лаві вперед. Виконати 6-8 стрибків.

5. В. п. – стоячи на гімнастичній лаві повздовжньо. Зістрибнути з лави і пружним відштовхуванням стопами та змахом рук стрибнути вгору. Повторити 6-8 разів.

Третя серія навчальних завдань:

1. З 2-3 кроків стрибок поштовхом однією ногою з приземленням на дві. Повторити 6-8 разів.

2. Те саме, але після приземлення на дві ноги виконати стрибок вгору. Повторити 6-8 разів.

3. Те саме, але з відштовхування з мостика. Повторити 8-10 разів.

4. З 2-3 кроків настрибнути на мостик і відштовхнутись двома ногами, заскочити на гірку з 4-5 гімнастичних матів. Повторити 8-10 разів.

Четверта серія навчальних завдань:

1. З 5-6 кроків розбігу, перекид вперед на гірку матів. Повторити 6-8 разів.

2. Стоячи на мостику, руки на козла (коня). Темпові підскоки на мостику з високим підніманням тулуба (таза) над приладом. Виконати 2-3 серії по 8-10 разів у кожній.

3. Те саме, але з розведенням ніг в сторони. Виконати 2-3 серії по 8-10 разів у кожній.

5. Поштовх руками

Перша серія навчальних завдань:

1. В. п. – упор лежачи повздовжньо на гімнастичній лаві. Швидке згинання і розгинання рук. Виконати 3-4 серії по 4-6 разів у кожній.

2. Кидки набивного м’яча двома руками від грудей. Повторити 10-12 разів.

3. В упорі на брусах відштовхування прямими руками за рахунок опускання і піднімання груднинно-ключичних суглобів. Повторити 6-8 разів.

4. Поштовх набивного м’яча двома руками, що лежить на козлі (коні). Повторити 10-12 разів.

5. Стоячи обличчям до стінки на відстані 1 м, прямими руками спертися на рейку гімнастичної стінки на рівні грудей. Розгинання в променевозап’ясткових суглобах до упору кінчиками пальців і повернення у вихідне положення. Повторити 8-10 разів.

Друга серія навчальних завдань:

1. Стоячи обличчям до гімнастичного козла, різким поштовхом рук зсунути його вперед. Повторити 6-8 разів.

2. Стоячи на 1 м від стінки, впасти прямими руками на неї, швидко відштовхнутися руками і повернутися у вихідне положення. Поштовх здійснюється (без згинання рук) за рахунок збільшення кута між руками і грудьми. Повторити 8-10 разів.

3. В упорі лежачи (тіло прогнуте) поштовх двома руками з проміжними оплесками. Відштовхування руками робиться за рахунок випростовування тіла і піднімання спини. Повторити 6-8 разів.

4. З упору лежачи на підлозі перед гімнастичною палицею, поштовхом рук перейти в упор лежачи за палицю і повернутися у вихідне положення. Повторити 6-8 разів.

5. В упорі лежачи на підлозі одночасним поштовхом рук перейти в упор лежачи на гірку з 2-3 гімнастичних матів. Повторити 6-8 разів.

Третя серія начальних завдань:

1. В упорі лежачи поштовх руками і ногами одночасно. Повторити 6-8 разів.

2. З упору лежачи одночасним поштовхом рук і ніг прийняти положення присід. Повторити 6-8 разів.

3. Стоячи обличчям до стінки на відстані 1 м. Махом однією і поштовхом іншою стійка на руках і швидкий поштовх прямими руками від підлоги. Вправа виконується біля стінки з підвішеним на ній гімнастичним матом.

4. З круглого присіду – стрибок на руки, поштовх руками і прийняття положення присід.

ІІІ. Біг

Таблиця

№п/п

Компоненти техніки

Еталонні вимоги

Типові помилки

Знижка балу

1

2

3

4

5

1

Постава під час бігу (2,2 бала)

– невимушена постановка тулуба і голови;

– невимушене відповідно до вимог основної стійки, положення плечового поясу, верхніх кінцівок;

– відсутність в усій позі скутості, м’язового напруження.

– Тулуб нахилений вперед або назад;

– тулуб тримається сутуло, голова тримається вперед або вбік;

– плечі піднесені або зміщені вперед (назад);

– поза в цілому виглядає напруженою, скутою;

0,8

0,3

0,3

0,8

2

Дихання під час бігу(1,7 бала)

– дихання рівномірне, безперервне, за глибиною відповідає м’язовим зусиллям;

– при необхідності акцентувати видих.

– спостерігаються затримки дихання;

– дихання недостатньо рівномірне, уривчасте;

– відсутність уміння свідомо регулювати дихальні рухи.

0,4

0,8

0,5

3

Положення і робота рук під час бігу (3,3 бала)

– руки напівзігнуті в ліктьових суглобах, утримуються в цьому положенні невимушено, кисті розслаблені;

– махові рухи рук спрямовані дещо навскоси-вперед у проекції середньої площини грудної клітки, назад в сторони;

– махи руками назад активні, трішки акцентовані;

- рухи рук синхронні з рухами ніг.

– руки притиснуті до тулуба або відведені в сторони, забагато зігнуті, або затиснуті в ліктьових суглобах, пальці затиснуті в кулаки;

– напрямок махових рухів рук зміщено поперек тулуба, недостатньо активний мах назад;

– акцентований мах руками вперед;

– порушена узгодженість руху рук і ніг.

0,8

0,8

0,2

1,5

4

Опускання стопи на опору і відштовхування (3,6 бала)

– махова нога опускається «загортаючим» м’яким рухом з передньої частини стопи на всю підошву, постановка стоп паралельна;

– перехід до поштовху ногою, що знаходиться позаду, трішки пружинистий, саме відштовхування від опори активне, енергійне і швидке;

– після поштовху (на початку фази польоту) нога розслабляється.

– стопи ставляться на п’яти або зразу на всю підошву, носок розведений назовню або в середину, стопи опускаються на опору твердо, немає загортаючого руху, відсутня або дуже мала амортизація поштовху під час постановки ноги на опору;

– відштовхування недостатньо активне, поштовхова нога недостатньо розгинається в колінному суглобі;

– після поштовху усі ланки ноги залишаються напруженими.

1,8

1,0

0,8

5

Винос вперед махової ноги (1,2 бала)

– махова нога зразу після короткочасного розслаблення активним рухом стегна виноситься прямо вперед без бокових коливань;

– рівень підйому стегна вперед наближується до горизонталі, видозмінюючись в залежності від допустимої при навчанні швидкості бігу.

– винос стегна вперед недостатньо активний у зв’язку з коливальними рухами в поперечному напрямку, які викликають відповідні компенсаторні рухи тулуба і голови;

– ступінь виносу стегна вперед не відповідає швидкості бігу, не забезпечується оптимальна довжина кроку.

0,8

0,4

Серії навчальних завдань для оволодіння технікою бігу

Перша серія навчальних завдань :

1. Ходьба на носках, руки зігнуті в ліктьових суглобах під прямим кутом. Рухи руками виконуються, як при бізі.

2. Ходьба з високим підніманням стегна, руки зігнуті в ліктях під прямим кутом, долоні донизу. Стегнами торкатись долонь рук.

3. Ходьба по прямій лінії. Тулуб тримати прямо.

4. Ходьба по розмітках, позначених на відстані 30-40 см.

5. Ходьба з подоланням перешкод (переступання через м’ячі, обруч, лави).

6. Ходьба широким кроком з високим підніманням стегна.

Друга серія навчальних завдань :

1. Махи ногами вперед, в сторони, назад, спираючись на рейку гімнастичної стінки.

2. Махи ногою (почергово лівою і правою). В момент підйому махової ноги вперед опорна нога піднімається на носок і повністю випрямляється.

3. Лежачи на животі, почергово згинати ноги в колінному суглобі з помірною протидією партнера. Можна згинати обидві ноги одночасно.

4. Стоячи на колінах, повільний нахил назад.

5. Стоячи біля гімнастичної стінки, права нога на рейці на рівні таза, руки хватом на рівні голови. Підскоки зі зміною положення ніг.

6. Бігові рухи ногами, лежачи на спині або в стійці на лопатках. Звертати увагу на амплітуду рухів.

Третя серія навчальних завдань :

1. Виконання імітаційних рухів руками на місці, як при бігу.

2. Біг, руки за спиною з гімнастичною палицею або скакалкою.

3. Біг на місці, високо піднімаючи стегна, спираючись руками на гімнастичну стінку.

4. Повільний біг на носках.

5. Стоячи, ноги нарізно, з невеликим нахилом вперед, імітація рухів руками, як при бігу.

6. Біг підтюпцем.

Четверта серія навчальних завдань :

1. Біг, високо піднімаючи коліна з наступним викиданням гомілок (загортаючим рухом).

2. Біг, закидаючи гомілки назад і торкаючись п’ятами сідниць, з незначним просуванням вперед.

3. Біг маховими кроками.

4. Стрибкоподібний біг з ноги на ногу, відштовхуючись вперед-вгору. Звертати увагу на повне розгинання поштовхової ноги.

5. Біг по відмітках по прямій.

П’ята серія навчальних завдань :

1. Біг по прямій лінії, ставлячи стопи чітко на лінію і паралельно їй.

2. Біг із визначеною частотою кроків.

3. Біг через предмети.

4. Біг на орієнтир.

IV. Стрибок в довжину з розбігу «зігнувши ноги»

Таблиця

п/п

Фази виконання

Критерії оцінки

(еталонні вимоги)

Типові помилки

Знижка балів

1

2

3

4

5

1

Розбіг

(5,3 бала)

- стати на лінію розбігу, трішки нахилити тулуб вперед, одна нога (ліва або права) попереду (на 30-40 см);

- розбіг схожий на швидкий біг з високого старту

- перші кроки розбігу виконуються з нахилом тулуба, з активним виносом стегна;

-техніка розбігу в стрибку в довжину не відрізняється від техніки звичайного бігу;

-розбіг повинен виконуватися без напруження, не викликати скутості рухів;

-на останніх кроках розбігу тулуб приймає вертикальне положення;

-останні 6 кроків розбігу до-сягають найбільшої довжини;

-передостанній крок (він дов-ший за попередні) робиться так, щоб таз не випереджав плечі;

-останній крок(він найкорот-ший) виконується швидше за попередній.

- тулуб занадто нахилений вперед, ноги разом;

- порушення ритму бігових кроків, немає збільшення темпу бігових кроків;

- передчасне випростовування тулуба на початку розбігу;

- біг не відповідає техніці бігу на короткі дистанції;

- під час розбігу спостерігається скутість рухів;

-останні бігові кроки виконують-ся із зігнутим поло-женням тулуба;

-довжина бігових кроків нерівномі-рна;

-передостанній крок не відрізня-ється від усіх попе-редніх;

-останній біговий крок занадто ви-довжений або ско-рочений.

0,1

0,4

0,2

0,6

0,4

1,0

0,8

0,8

1,0

2

Поштовх

(4,1 бала)

-поштовхова нога ставиться на місце відштовхування активним біговим рухом;

-активна постановка біговим рухом майже прямою пошто-вховою ногою поєднується з виносом вперед сильно зігнутою маховою ногою, з просуванням всього тіла вперед через пружню поштовхову ногу і енергічним помахом рук;

-рука, одноймення з поштовхо-вою рукою, виноситься вперед і вгору до положення, при яко-му ліктьовий суглоб знаходи-ться трішки нижче плечового. Друга рука відводиться назад і трохи вбік;

-відштовхування закінчується активним випростуванням ноги в усіх її суглобах.

-при постановці поштовхової ноги чується ляскання стопою;

-надмірне присі-дання на поштов-ховій нозі;

-тулуб надмірно нахилений вперед у момент відштов-хування;

-немає узгодже-ності рухів ніг та рук;

-відштовхування не закінчується пов-ним і активним ви-простуванням но-ги.

1,4

0,6

0,6

0,5

1,0

3

Політ

(1,2 бала)

-у першій частині польоту «в кроці» положення тулуба вертикальне, підборіддя трішки припідняте, махова нога трохи розгинається в колінному суглобі і «витягується» вперед-вгору(за рахунок незначного опускання стегна і руху гомілки за інерцією вперед);

-після вильоту «в кроці» стри-бун підтягує поштовхову ногу до махової і складається (групу-ється) , нахиляючи трохи плечі вперед з одночасним рухом.

-передчасне приєд-нання поштовхової ноги до махової;

-відсутність нахилу плечей вперед з одночасним рухом руками назад.

0,6

0,6

4

Призем-лення (1,4 бала)

-перед приземленням ноги в колінних суглобах розгинаються, при цьому го-мілки виводяться вперед;

-торкнувшись п’ятами піску, стрибун згинає ноги, забезпе-чуючи м’яке приземлення без падіння назад.

-приземлення відбувається на прямі ноги;

-занадто далекий винос прямих ніг вперед та призем-лення з падінням назад.

1,0

0,4

Серії навчальних завдань для оволодіння технікою виконання стрибка в довжину з розбігу «зігнувши ноги»

Перша серія навчальних завдань :

1. Стрибки на місці: на двох ногах, на одній, у поєднанні.

2. Стрибки на двох ногах (відштовхуючись лише стопами) з незначним просуванням вперед, руки на пояс.

3. Стрибки на одній нозі в повільному і швидкому темпі.

4. Стрибки з короткою скакалкою на обох і одній нозі на місці і з просуванням вперед.

5. Присідання на одній нозі притримуючись рукою за рейку гімнастичної стінки на рівні пояса.

6. Стрибок вгору з місця з діставанням предмета.

7. Стрибок в довжину з місця на задану довжину.

Друга серія навчальних завдань :

1. Біг з високим підніманням стегна.

2. Підстрибування на місці на одній і двох ногах.

3. Стрибки на одній і двох ногах по відмітках і через перешкоди (набивні м’ячі і т. п.).

4. Біг з подоланням перешкод (через лави).

5. Настрибування на перешкоди (лаву, гірку матів і т. п.).

6. Стрибки в глибину (з підвищення 40-50 см) з приземленням на обидві ноги.

7. Стрибки в довжину з місця поштовхом двома ногами.

Третя серія навчальних завдань :

1. Стрибки у висоту з розбігу з діставанням підвішених предметів на різній висоті.

2. Стрибки через мотузку або гумовий джгут (висота 30-40 см) з прямого розбігу (4-6 бігових кроків).

3. Стрибки на двох і одній нозі з однієї сторони мотузки на іншу.

4. Багаторазові стрибки з ноги на ногу на місці і з просуванням вперед.

5. Стрибки на одній нозі з просуванням уперед.

6. Стрибки з 4-6 бігових кроків через горизонтальну перешкоду шириною 70-100 см.

7. Стрибки в довжину з 5-7 бігових кроків, застосовуючи техніку стрибка «зігнувши ноги».

Четверта серія навчальних завдань :

1. Зіскакування з висоти до 50 см після незначного підсідання, не випрямляючи ноги.

2. Стрибок з висоти 50 см з хлопком у долоні над головою.

3. Стрибки з висоти 50 см кроком однією ногою з приземленням на обидві.

4. Зіскоки з гімнастичного козла з положення присівши, руки вперед.

5. Стрибки з гімнастичної лави в кола, що розміщені на підлозі в 50-100 см від лави.

6. Зістрибування й застрибування на гімнастичну лаву, що знаходиться на відстані 60-70 см одна від одної.

П’ята серія навчальних завдань :

1. Високо–далекі стрибки, що виконуються під час ходьби і повільного бігу через один крок (з акцентом відштовхування однією ногою).

2. Настрибування в положенні «кроку» на плоскі перешкоди (гірка гімнастичних матів) висотою 30 см з 4-6 кроків розбігу. Приземлення на махову ногу з наступним переходом у ходьбу (біг), або на обидві ноги в положенні випаду (махова нога попереду). У польоті і приземленні зберігати вертикальне положення тулуба.

3. Стрибок «у кроці» з приземленням на обидві ноги в яму з піском з розбігу 5-6 кроків, виконуючи відштовхування з гімнастичного мостика або лави.

4. Стрибок в довжину через набивний м’яч з 7-8 бігових кроків, відштовхуючись з відмітки, позначеної у вигляді квадрату 40 х 40 см.

Шоста серія навчальних завдань:

1. Стрибки в довжину з точним приземленням на відстань 110, 150, 190 см від квадрата відштовхування.

2. Стрибки в довжину з наступним збільшенням довжини розбігу до 15-18м.

3. Стрибки в довжину з розбігу на результат.

Література:

1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спотрсменов.— М.: ФиС, 1988.— 331 с.

2. Голобородько В.А. Педагогический подход к оценке //Физическая культура в школе.— 1978.— № 12.— С. 21.

3. Иванов Н.Д. Обучение метанию малого мяча в VI классе //Физическая культура в школе.— 1985.— № 7.— С. 20-23.

4. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей.— Львів: Штабар, 1997.— 207 с.

5. Линець М.М., Андрієнко Г.М. Витривалість, здоров’я, працездатність.— Львів, 1993.— 131 с.

6. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебн. для институтов физ. культуры — М.: ФиС, 1991.— 543 с.

7. Мейксон Г.Б., Шаулин Е.Б. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре.— М., 1986.

8. Новосельский В.Ф. Методика урока физической культуры в старших класах: Учебное пособие.— К.: Рад. школа, 1989.—128 с.

9. Определение физической подготовленности школьников /Под. ред. Б.В.Сермеева.— М.: Педагогика, 1973.— 104 с.

10. Петров В.А. Примерные обучающие программы // Физическая культура в школе.— 1983.— № 10.— С. 28-29.

11. Петров В.А. Примерные обучающие программы //Физическая культура в школе.— 1983.— № 10.— С. 28-29.

12. Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Обучение в спорте.— М.: ФиС, 1993.— С. 181.

13. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов.— М.: ФиС, 1974.— 232 с.

14. Шитикова Г.Ф. Оценка навыков и умений у младших школьников //Физическая культура в школе.— 1977.— № 3.— С. 14-18.

15. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів.— Львів: ЛОНМІО, 1996.— 232 с.

16. Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання.— Тернопіль: Збруч, 2000.— 183 с.

17. Шлемин А.М. Один из эффективных методов // Физическая культура в школе.— 1981.— № 11.— С. 27-29.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem03:25:12 22 октября 2017
Благодарю за помощь! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я что-то пока этого не ощущаю. - Просто потом еще хуже. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:38:50 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:14:08 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:42:45 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Завдання з фізичної культури

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199224)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru