Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Моделі побудови інформаційного суспільства різних регіонів світу

Название: Моделі побудови інформаційного суспільства різних регіонів світу
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: реферат Добавлен 02:54:17 21 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 13 Комментариев: 5 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Реферат

на тему:

Моделі побудови інформаційного суспільства різних регіонів світу


Сьогодні практично всі країни світу зрозуміли, що ІС є не примарним майбутнім, а цілком реальним теперішнім. І якщо не жити в ньому і за його законами, то можна взагалі відійти в історію. Це зумовило появу багатьох програм становлення ІС не лише у масштабах окремої держави, а й на глобальному рівні. Основні принципи програм наступні:

· сприяння динамічній конкуренції в області розвитку телекомунікацій;

· заохочення приватних капіталовкладень у розвиток інформаційної інфраструктури;

· участь у розробці гнучкого, здатного до адаптації, законодавства в сфері інформатизації;

· забезпечення відкритого доступу до інформаційних мереж;

· сприяння наданню громадянам ефективних і доступних інформаційних послуг;

· участь в обговоренні міжнародних проблем побудови глобального IS.

Однак кожна країна реалізує ці принципи по-різному, причому план інформатизації країни, буде успішним настільки, наскільки точно він базується на галузях, де дана держава має максимальні переваги перед іншими.

Ключові фактори, що визначають розходження між різними програмами наступні:

· макроекономічна політика держави в контексті формування ІС;

· особливості ідеології побудови ІС;

· специфіка законодавства, що забезпечує (чи гальмує) рух до ІС;

· характеристики національної культури і менталітету, що визначають розвиток ІС.

Отже можна виділити такі основні програми становлення ІС:

1.1. Європейські програми

Основне політиці ЄС – пошук деякого балансу між контролем з боку держави і ринковими законами. ЄС намагається віднайти формулу динамічного сполучення урядових і громадських. Ключовим елементом європейської програми є поняття «соціальна Європа». Саме в цій площині лежать основні розходження між американською і європейською моделями інформатизації. Цей підхід до ролі держави в процесі інформатизації виражений у резолюції ЄС від червня 1993 року. Подібний підхід відбитий у звіті датського Уряду «Інформаційне суспільство 2000», де підкреслюється, що ринку не можна дозволити взяти контроль над стратегією розробки інфомагістралей.

У шведському урядовому звіті 1994 року «ІТ – крила людським можливостям», написаному при консервативному уряді, пропонується введення перехідного періоду, під час якого уряд бере керівництво на себе і є гарантом інтересів не тільки ринку, але й індивідуумів.

Відділ телекомунікацій іспанського уряду також займає схожу позицію, вважаючи, що роль уряду полягає в забезпеченні переходу від послуг для еліти до послуг для всіх.

У той же час в програмах ЄС є акцент на необхідності лібералізації і приватизації виробництва ІТТ. Цей підхід особливо чітко пролунав у звіті ЄС 1994 року, підготовленому під керівництвом М. Бангеманна, де фінансування розвитку ІС фактично покладено на приватний сектора і ринкові сили.

Основні дискусії під час обговорення ідеології побудови ІС в Європі ведуться по наступним питаннях:

· політика в області приватизації і лібералізації телекомунікацій;

· розвиток універсального обслуговування;

· що розвивати в першу чергу: технічний бік ІС чи соціальний.

У цілому європейський підхід до інформатизації орієнтований на функціональне і практичне інформування жителів, а не на розваги, як у США. Однак тут необхідно відзначити, що сама ініціатива інформатизації не має в Європі такого великого розмаху, як у США.

Наступний шлях розвитку – це є американо-англійська модель .

Функції держави зводяться до мінімуму, а діяльність приватних осіб – до максимуму. Передвиборна ініціатива 1993 року Клінтона, заснована на ідеї будівництва інформаційних супермагістралей, створенні національної та глобальної інформаційної інфраструктури з метою посилення економічного розвитку країни. Лежить сьогодні в основі всіх існуючих національних програм побудови ІС. Для Європейських програм болючим питанням було: “що розвивати спочатку мережі чи послуги.” Тут панує думка про те, що необхідно спочатку побудувати мережі для того, щоб розвивалися послуги.

II. Азіатська модель розвитку ІС

Ідеологічно програми розвитку ІС азіатських країн базуються на запереченні західних норм, на утвердженні власних ціннісних орієнтаций і прагненні розробити новий підхід до індустріалізації і соціального розвитку. У основі програм - співробітництво держави і ринку і спроба встановити зв'язок між культурними цінностями, властивими Конфуціанству креативність, ощадливість, відданість, довіра, взаємодопомога , і соціальними трансформаціями.

Тут можна виділити програми, створені Індією, Японією та «азіатські тиграми».

У Японії Одним з найважливіших факторів досягнення успіху завжди були і дотепер є великі витрати на наукові дослідження і розробки, високий пріоритет технологій в забезпеченні становлення ІС.

Стратегічними цілями програм Японії є:

· побудова тисяч взаємопов'язаних і сумісних телекомунікаційних мереж;

· розробка інформаційних пристроїв, що сполучають можливості комп'ютера, телевізора і факсу;

· розвиток програмного забезпечення й інформаційних послуг;

· підготовка кваліфікованих кадрів, здатних працювати з цими системами.

«Тигри». Сьогодні регіон Східної і Південно-східної Азії є епіцентром інформаційного розвитку, а країни, які до нього входять часто називають «4 тиграми». Їх програми спрямовані на підтримку макроекономічного і політичного оточення, суворе дотримання принципів ринку. Їх успіх базується на співробітництві держави і підприємців, на втручанні держави в прийняття рішень в області великих вкладень приватного капіталу.

Індія . Програми Індії орієнтуються перш за все на запровадження конкуренції в інформаційному секторі. Своїм головним капіталом Індія вважає людські ресурси. Вона має третій по величині (після США і Росії) науково-технічний потенціал у світі при гарній законодавчій системі. Особливості ідеології побудови ІС в Індії – обережність і поступовість, опора на національні культурні корені. Так, перші індійські CD-ROM'и з'явилися з зображенням народного епосу, а засоби мультимедіа, що зображують індійських богів, користаються в країні великою популярністю.

У країні менш одного телефону на 100 жителів, 86% сіл узагалі не телефонізовані, але, Індія поставила перед собою мету – входження в глобальне ІС, і як першу задачу на цьому шляху називає удосконалення системи телекомунікацій.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент01:17:32 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem04:00:47 22 октября 2017
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:41:56 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:12:29 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:41:42 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Моделі побудови інформаційного суспільства різних регіонів світу

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201468)
Комментарии (2209)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru