Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Виконання земляних робіт бульдозером

Название: Виконання земляних робіт бульдозером
Раздел: Рефераты по строительству
Тип: реферат Добавлен 11:16:30 18 июня 2011 Похожие работы
Просмотров: 134 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат

на тему:

«Виконання земляних робіт бульдозером»

Зміст:

Вступ

Призначення бульдозера

Особливості роботи в болотистій місцевості

Самостійна розробка відвалу бульдозера

Охорона праці

Техніка безпеки

Земляні роботи

Список використаної літератури

Вступ

Будівництво магістральних трубопроводів ведеться в різних природньо-кліматичних умовах. Проведенню основних земляних робіт передують підготовчі роботи. Підготовчі роботи є одним із найбільш важливим етапомбудівництва. Оскільки для спорудження магістрального трубопроводу потрібно виконувати досить широкий об'єм найрізноманітніших робіт, то цілком закономірно, що і техніка, яка використовується на будівництві дужерізноманітна. Оснащення будівельних організацій великою кількістю загальна-будівельної техніки, а також десятками видів спеціальних машин і механізмів(трубоукладачі, трубовози, трубознімні станки, зварювальні та ізоляційно-очисні машини) дали можливість підняти рівень механізації робіт на спорудження магістральних трубопроводів до 98-99%. Такий високий рівеньмеханізації відповідно підвищує швидкість та якість самих будівельнихробіт.

При будівництві лінійних магістральних трубопроводів бульдозеримають широке призначення. Бульдозер - це основна машина для проведенняпідготовчих робіт. Він застосовується для копання і переміщення грунтуна невеликі відстані (до 100 м), копання траншей і котлованів, їх засипання,розрівнювання грунту і планування майданчиків. Крім того, бульдозерможе застосовуватися для розчищення траси під майбутній трубопровід, а підтакож - приміщення і споруди. В зимовий час його застосовують для доріг ірозчищення майданчиків від снігу. При розчистці і плануванні траси за допомогоюцих машин виконується валка дерев (діаметром до 0,15 м), викорчовуванняпнів (діаметром до 0,3 м), зрізання поздовжніх і поперечних уклонів, підсипканизовин. В зимовий час його застосовують для розчищення доріг і майданчиків від снігу. Будівництво на орних і цінних землях ведеться іззбереженням родючого шару. Комплекс робіт напрямлених на виконанняцієї умови називається рекультивацією. В процесі рекультивації родючий шарзнімається і переміщується бульдозером. Специфіка роботи бульдозера,яка полягає в штовханні транспортуючого грунту попереду себе, дозволяєвикористовувати його для виконання таких робіт, як зведення насипів наболотах, спорудження під'їздів до мостів, під'їзних і вздовжтрасовихдоріг, виконання яких іншими машинами неможливо або вельми важко. Впроцесі роботи бульдозер, рухаючись вперед, опускає відвал, ножі якого, грунт,врізаючись в зрізають його поверхневий шар. Зруйнований грунт підіймається повідвалу і переміщується перед ним у вигляді призми волочення. Взявши необхіднукількість грунту, бульдозер підіймає відвал, припиняючи тим самимпроцес різання, і штовхає попереду себе раніше зрізаний грунт до місця Післявигризки. чого він зупиняється і починає рухатися назад з піднятим відвалом,залишив грунт. При необхідності розрівняти грунт бульдозер продовжує рухатисьвперед з піднятим відвалом, розгладжуючи доставлений грунт, після чоговертається назад для повторення циклу.

Призначення бульдозера

В залежності від потужності і конструкції бульдозери можуть працюватина різних грунтах: від болотистих і пісчаних до розбірних, взірваних аборозпушених порід і руд. При можливості перекосу відвалу і достатньомутяговому зусиллі бульдозерами з неповоротним відвалом можна 70% всіхрозробляти до видів грунту. Бульдозери з поворотним відвалом мають обмеженуобласть застосування. Їх використовують при засипці траншей поперечнимиходами і прокладки доріг. При цьому повернутий відвал дає деякі переваги.

Положення центру тиску базових тракторів не дозволяє використовувати відвал, повернутий на кут не меньший 60° від поздовжньої осі. У зв'язку з цимнеперервний схід грунту в сторону не забезпечується і тому робота неперервними поздовжніми проходами практично не дає ефекту. До 90-95% часу такі бульдозери працюють з прямою установкою відвалу.

Бульдозери класифікують за призначенням, тяговомуномінальному зусиллі і різними конструктивними признаками. За призначенням розрізняють бульдозери загального призначення і спеціальні.

Бульдозери загального призначення виконують копання і розробку грунтів, порід і матеріалів в середніх грунтових (супісчані, суглинясті іглинясті грунти, тріщануваті сланці легкі випняки і т. п.) і помірних кліматичнихумовах з температурою навколошнього повітря від -40 до +40°С. Скоріше всьогоїх обладнують неповоротним в горизонтальній площині відвалом.

Поворотним обладнують в основному легкі і малогабаритні трактори.

Спеціальні бульдозери призначені для виконання таких робіт, як прокладка шляхів і доріг, згрібання торфа, розрівнювання кавальєрів, абопідземна підводна розробка матеріалів, розробка легкіх матеріалів (вугілля), атакож для роботи в затруднених кліматичних і експлуатаційних умовах. Наспеціальних бульдозерах використовують відвали різних типів, відповідаючіх їхньомупризначенню. За номінальним тяговим зусиллям бульдозери поділяють на дуже тяжкі -з номінальним зусиллям більше 300 кН,тяжкі - 200-300 кН, середні -135-200 кН, легкі - 25-135 кН і дуже легкі - менше 25 кН. Номінальне тягове зусилля залежить від маси базового трактора.

За ходовою частиною існують бульдозери гусеничні і колісні. Останні застосовуються рідко.

За типом робочого органа розрізняють наступні бульдозери:з неповоротним відвалом, який встановлений перпендикулярно поздовжньої осі машини і не може повертатися;з неповоротним полусферичним відвалом, бокові стінки якого встановлені під невеликим кутом до лобової поверхні;з неповоротним сферичним відвалом, складається з трьох приблизнорівних частин, встановлених одна до одної під кутом 15°;з неповоротним посиленим відвалом, обладнаний амортизаторами длязменшення ударних навантажень при штовханні скреперів;з поворотним відвалом, встановленим в горизонтальній площині під кутом в обидві сторони від поздовжньої осі машини або неї;перпендикулярно до універсальні з шарнірно з'єднаним відвалом з двух половин, які можнавстановити до поздовжньої осі машини або перпендикулярно до неї.

Існують також відвали інших типів, призначені для специфічних робіт алевони розповсюджені значно менше. Наприклад, відомі відвали з захватомщелепним для переміщення сипучих матеріалів на великі відстані або під водою; здвома відвальними поверхнями для роботи переднім і заднім ходом; звідвальною поверхнею в сторону машини для роботи від стінки; обернені для роботисебе і від себе; з вмонтованими по краях зуб'ями для роботи в лісних іінших тяжких умовах; з відбійним брусо зверху, колуном і загостреним ножемдля розчищення місцевості від дерев і кущів; з подовженою відвальною дляповерхнею переміщення вугілля і інших сипучих матеріалів.

Найбільш розповсюджені в даний час бульдозери з полусферичним неповоротним відвалом і механізмом перекосу.

За типом рами розрізняють бульдозери з охоплюючою і внутрішньоюрамою. Внутрішню раму використовують для бульдозерів - штовхачів,жорсткість яких має бути підвищена.

За типом механізма керування розрізняють бульдозери з гідравлічним іканатно - блочним керуванням. Керування останнього типу в даний часмайже не використовують. Автоматизоване керування застосовують восновному на планувальних роботах.

З метою розширення області призначення бульдозери забезпечені додатковим обладнанням: розрихлювальними зуб'ями, відкосниками,відкрилками, розширювачами, продовжувачами, канавними наставками,лижами, вилами і т. д.

Гідравлічні розширювачи, які можна з кабіни встановлювати під любимкутом до відвалу, починаючи від перпендикулярного положення ізакінчуючи неробочим положенням, коли вони повернуті назад і майже не виходятьза габарити відвалу, ефективні майже в любих умовах, за винятком роботитяжких розпушених скальних породах.

Область застосування бульдозерів може характеризуватися відношеннютягового зусилля до довжини ріжучої кромки і можливого вертикальногозусилля до опорного майданчика ножів. Використання гідравлічно зкерованого кабіни механізму перекосу відвалу забезпечує підвищення цих показників.

Особливості роботи в болотистій місцевості

Болотом з будівельної точки зору називається збитково-вологиста ділянка земної поверхні вкритий шаром торфу потужністю 0,5 м і більше.

Ділянки з потужністю торф'яних покладів меньше 0,5 м відносяться дозаболочених. Ділянки, покриті водою без торф'яного покриття,відносяться до обводнених. В залежності від прохідності будівельної техніки і важкостіпроведення будівельно-монтажних робіт при спорудженні трубопроводівболота класифікують за трьома типами.

I тип: а) болота, повністю заповнені торфом стійкої консистенції, які допускають роботу і неодноразовий прохід будівельних машин з тискомпитомим до 0,25 кгс/см2; б) болота заповнені торфом нестійкої консистенції, приглибині торфа до 0,7 м, допускаючи роботу будівельних машин і механізмів;ширина болота до 500 м; несуча здатність поверхні болота до 0,25 кгс/см2; в)болота глибиною до 1,5 м, на мінеральній основі, повністю заповнені торфом, якідозволяють роботу і проїзд машин з питомим тиском на грунт до0,1кгс/см2; ширина болота до 250 м.

II тип: а) болота, заповнені торфом нестійкої консистенції, при глибиніторфу до 0,7 м, підстелені мінеральним грунтом; ширина болота більше

500 м , несуча здатність до 0,25 кгс/см2; б) болота, повністю заповнені торфом,які допускають роботу і проїзд машин з питомим тиском до 0,1кгс/см2 приширині болота до 1 км.

III тип: а) болота, які допускають роботу тільки спеціальних плаваючихмашин і механізмів або звичайних машин на понтонах (крім б) I типу та а) II типу); б) болота повністю заповнені торфом, які допускають роботу іпроїзд машин з питомим тиском до 0,1 кгс/см2 при ширині болота більше1кмПри спорудженні магістральних трубопроводів в болотистій місцевості деякііснують особливості при підготовчих роботах.

На болотах, які покриті великим шаром снігу, глибина промерзання незначна. В цьому випадку застосовують метод промерзання верхньогошару грунту болота на смузі роботи землерийних машин. За декілька днів допочатку земляних робіт ущільнюють і укатують сніг бульдозерами на смузі 5-6 м.

При досягненні товщини ущільненого і промерзлого шару 0.2-0.3 м розробкиприступають до траншей. На глибоких незамерзлих болотах, які характеризуютьсяінтенсивним процесом розпаду органічних решток, метод промерзання займає багаточасу. В таких випадках для прискорення промерзання застосовують рівня водинижче відмітки дна траншеї за допомогою голчатофільтруючих Такожустановок. застосовується метод поливу води на смугу роботи машин для крижаноїотримання плівки.

При будівництві під'їзних і вздовжтрасових доріг на неглибоких болотах,заповнених щільним торфом для насипів застосовується привізний грунт.

Насипи укладаються на хворостяну подушку, товщиною 0,35-0,4 м.

Розхід гравію на 1 км дороги складає 480 м3 в щільному тілі та 600 м3 в стані.розпушеному

Дороги з гравійним покриттям мають добрі експлуатаційні якості. Длябудівництва цих доріг застосовуються бульдозери.

На важко прохідних ділянках болота при спорудженні трубопроводів влітній період і на незамерзлих болотах в зимовий час застосовуютьсялежневі і сланеві дороги. Дороги з повздовжнім настиланням називаються лежневі,а з поперечним - сланеві. Лежневі дороги більш економічні, але за питомимтиском на торфяну основу можуть бути застосовані тільки на болотах I типу.

Сланеві дороги значно знижують навантаження на торфяну основу від машин імеханізмів і тому застосовуються на болотах I і II типів. Спорудженнялежневих і сланевих доріг виявляється найбільш дорогою і важкоючастиною підготовчих робіт на болотах. В літній період на болотах I типу лежневідороги укладають із реманентних щитів, які виготовляють на будівельних базах,можна застосовувати від двох до п'яти разів. Дороги з лісоматеріалу споруджуються бульдозерами.

В деяких випадках застосовують дороги з покриттям стрічкового типу.

Стрічкові покриття укладаються на сплановану основу або хворостянувистілку товщиною 0,08 - 0,02 м у вигляді двох стрічок. На заболочених ділянкахукладають повздовжні лежні, а з верху - хворостяна вистілка товщиною0,15 - 0,2 м, яка ущільнюється декількома проходами бульдозера. Після робіт,закінчення стрічкове покриття намотують на барабан спеціального укладчика ДТУ - 1, або ДТУ - 2 і перевозять на нове місце. Продуктивність укладчика - 120 м взміну.

При споруджені трубопроводів в районах на незамерзаючих болотах будують зимні дороги або зимними. Розрізняють зимними снігові, снігокрижані, крижані, снігодерев'яні, кригодерев'яні та інші. Вибір типудороги залежить від потужності промерзлого шару, інтенсивності іпромерзання степені впливу додатніх температур лежачих шарів торфу. Будівництвозимників ведеться після підготовки ґрунтової основи, яке заключається вукатці або знищенні шару снігу, зняття рослинного шару зглажувані іплануванні поверхні. Розчистку планування і ущільнення будівельноїсмуги здійснюють після випаду першого снігу. На погано промерзаючи болотахзбільшення їх несучої здатності поверхню болота поливають водою. Припромерзанні болота на 0,2 - 0,25 м і товщині сніжного покриву до 0,2 - 0,4м ущільнюють сніг проходами бульдозерів або болотних тракторів. Навідміну від лежневих і сланових доріг спорудження зимників не потребує великихкапітальних і трудових5.Ходова частинаХодова частина призначена длязабезпечення можливості пересування машини, а також служить опороюрами машини, повністю сприймаючи його вагу. Вона складається з наступнихосновних частин: рушія і елементів підвіски. Іноді в склад ходовоїчастини входить рама машини.

Самостійна розробка відвалу бульдозера

Винахід відноситься до будівельно - дорожніх машинам, а саме доземлерийних машин типу бульдозера.

Відомий робочий орган землерийнотранспортної машини, включаєвідвал з отворами і підрізний ніж з отворами, через які на лобову поверхнювідвалу і підрізного ножа подається від компресора стислий газ.

Недоліком робочого органа є те, що стислий газ недостатньо ефективностворює на відвальній поверхні газову змазку, так як він має напрямленевитікання по цій поверхні.

Найбільш близьким до запропонованого по технічній сутності ідосягненому результату є робочий орган бульдозера, який включає відвал згазовим колектором, з'єднаним з джерелом стислого газу і випускнимиотворами для подачі стисненого газу на лобову поверхню відвалу, ріжучий ніжі прокладку, змонтовану між ножем і відвалом, для формування потоку газовоїзмазки.

Недолік цього робочого органа заключається в тому, що газова змазкапонижує тертя грунту тільки по лобовій поверхні відвалу. В той самий час, зарахунок встановлення пружніх деформацій грунту відбувається йоговипуклення на задній грані ріжучого ножа та терття грунта по задній грані, щохарактерно збільшує зусилля при копанні.

Ціль винаходу - зниження опору грунту копанню за рахунок утвореннязбиткового стислого газу у задній грані ножа.

Вказана ціль досягається тим, що прокладка виготовлена у виглядігнучкого фартуха, виступаючого за нижню кромку лобового листа і відвала імає протяжні канали для подачі стисненого газу в порожнину між ножем іфартухом.

Робочий орган землерийно - транспортної машини включає відвал зріжучим ножем, змонтований на відвалі за допомогою болтів. Між відвалом таножем змонтована прокладка у вигляді гнучкого фартуха, виступаючого вниз узадній грані ножа. На прокладці утворені виступи, між якими розташованіпоперечні протяжні канали. З тилу відвал оснащений коробкою жорсткості, якавиконує в одночас функцію газового колектора з випускними отворами дляподачі стилого газу на лобову поверхню відвала. Стислий газ потрапляє вколлектор через штуцер від джерела, наприклад компрессора.

Робочий орган працює слідуючим чином. При вирізанні з масива стружкагрунту переміщюється вверх по лобовій поверхні відвала 1. Стислий газ ізкоробки 6 жорсткості через випускні отвори 7 попадає в зазор, утворенийпрокладкою 3 між відвалом і ріжучим ножем 2 і розповсюджується вгору полобовій поверхні відвалу у вигляді тонкого шару газової змазки, зменшуя тертягрунту об відвал. Одночасно стислий газ із зазору, утвореного прокладкою,через поперечні протяжні канали 5 потрапляє у простір між фартухом та ножем,утворюючи в цьому просторі збитковий тиск.

Копання грунту традиційним способом супруводжується гнучкими іпластичними деформаціями грунту, причому гнучкі деформації викликаютьчасткове встановлення профіля грунтової поверхні на висоту h, щосупроводжується тертям грунту по задній грані ріжучого ножа. Збитковий тискгазу у просторі між фартуком прокладки і ножем урівноважує гнучкі силигрунту, встановлення профіля грунтової поверхні на висоту h відбуваєтьсяпозаду фартуха прокладки. При цьому між фартухом і поверхнею грунта такожутворюється шар змазки, перешкоджаючи зносу фартуха.

Данний винахід позволяє знизити опір грунту копанню і тим самимзбільшити продуктивність бульдозера.

Робочий орган бульдозера, включаючий відвал з газовим коллектором івипускними отворами, ріжучий ніж і прокладку між ножем і відвалом,відрізняються тим, що з ціллю зниження опору грунту при копанні за рахунокутворення збиткового тиску стисненого газу у задній грані ножа, прокладкавиконана у вигляді гнучкого фартуха, виступаючого за нижню кромкулобового листа відвала і має протяжні канали для подачі стислого газу впорожнину між ножем і фартухом.

Охорона праці

Охорона навколишнього середовища при спорудженні і експлуатаціїтрубопроводів -одна із найважливіших задач, від правильності виконання якоїзалежить не тільки збереження природного середовища, але в значній мірінадійність самих трубопроводів. Цю обставину і слід врахувати, як в процесібудівництва, так і в період експлуатації трубопроводів. Заходи по охороніоточуючого середовища не можуть бути разові, після виконання яких непотрібно більше займатися природоохоронною проблемою. Охоронанавколишнього середовища починається одночасно з початком будівництватрубопроводу і в період його експлуатації.

Споруджувальна лінія необхідний елемент технології спорудження. Приїї влаштуванні в смузі значної ширини зрубується, вирівнюється поверхнягрунту, викорчовуються пні. Основним збитком навколишньому середовищупри створенні споруджувальної полоси є утворення відкритої ґрунтовоїповерхні, яка легко піддається ерозії, вивітрюванні, розмиву. Тому розміриспоруджувальної лінії повинні зводитися до мінімуму. В цьому слідуправлятися принциповим потребам, не легкість технології будівництваповинна домінувати при перекладці трубопроводу, а зменшення шкодинавколишньому середовищу. Слід відмітити, що надмірне збільшення ширинисмуги будівництва шкідливо відбивається на умовах експлуатації самоготрубопроводу. Зріз ґрунту в межах смуги шкідливо впливає на зміну стійкостісхилу. Порушення природної рівноваги стану схилів може привести доутворення в період експлуатації зсувів. Таким чином, основними видамишкідливих дій на навколишнє середовище при влаштуванні будівельної смуги єрубка лісу, зріз ґрунту, порушення шляхів природних потоків, утворенняштучних перемичок природних потоків, зниження запасу стійкості схилів.

При роботі на бульдозері машиніст повинен чітко виконувати всі правилатехніки безпеки. Ось деякі з них:

При зупинці бульдозера машиністу забороняється виходити з бульдозера,не опустивши відвал на землю.

Під час засипки траншеї не можна допускати висування відвалу за крайтраншеї, щоб запобігти сховзуванню бульдозера в траншею.

Не дозволяється працювати бульдозеру в глинистих ґрунтах в дощовупогоду для запобігання сховзанню і перевертанню машини.

В зимовий період на гусениці бульдозера необхідно встановлювати шипинавпроти поперечного ковзання.

Техніка безпеки

До складу підготовчих робіт на будівельному майданчику об'єктів нафтовоїі газової промисловості входять розчищення територією від лісу, чагарнику,пнів, збирання валунів; планування території з пристроєм водовідводів;будівництво тимчасових під'їзних доріг, тимчасових споруджень (склади,майстерні, гаражі, житлові і санітарно-побутові приміщення).

Роботи з розчищення території від лісу і чагарнику носять специфічніхарактер і вимагають особливої уваги до питань безпеки. Усі роботи зрозчищення території від лісу ведуться за технологічною схемою, затвердженоїголовним інженером будівельно-монтажної організації. Якщо на ділянці, щопідлягає розчищенню від лісу, проходить лінія електропередачі, валку лісу вмежах охоронної зони цієї лінії можна робити тільки з дозволу організаціїелектрогосподарства при наявності наряду-допуску, що визначає безпекуробіт. У цьому випадку роботами керує інженерно-технічний працівник(виконроб, майстер).

Перед початком робіт усю територію, що підлягає розчищенню,розбивають на окремі ділянки і встановлюють послідовність робіт на кожнійділянці. В запобіганні нещасливих випадків не дозволяється виконувати валкулісу одночасно на суміжних ділянках.

На ділянках, де ведуться роботи з валкі лісу, не можна знаходитисястороннім обличчям. Ділянку валки обгороджують стовпами зі знаками, щозабороняють чи попереджувальними написами, що встановлюють у 50 м відграниці ділянки. До початку робіт спилюють дерева, що при випадковомупадінні можуть заподіяти травму працюючим. Перш ніж почати спилювати такідерева, необхідно випробувати їхню стійкість валочною вилкою. Це необхіднодля того, щоб не відбулося несподіваного падіння дерева в моментспилювання.

При валці лісу можливий травматизм внаслідок ударів падаючими деревамиабо гілками. Щоб уникнути травм усі робітники повинні носити каски з м'якоюпружинистою підкладкою (типу шолома мотоцикліста).

Земляні роботи

Земляні роботи - один з ключових елементів у гідротехнічному, промисловому, житлово-цивільному та транспортному будівництві. Проведення земляних робіт дозволяє створити з ґрунту різні споруди - греблі, канали, облаштувати підставу будівель, що будуються, розпланувати територію під майбутнє будівництво об'єктів.

Як правило, ґрунт розробляється із застосуванням сучасної спеціальної будівельної техніки. Землерийно-транспортні машини (екскаватори, скрепери, бульдозери, різні вантажівки та грейдери) забезпечують якісне виконання земляних робіт в досить стислі терміни. Великий автопарк землерийно-будівельної техніки дозволяє проводити земельні роботи будь-якого рівня складності.

Залежно від відстані, на яку потрібно, перемістити розроблений ґрунт, застосовують різні способи його транспортування. Для невеликих відстаней використовуються екскаватори-драглайни (без транспортний спосіб переміщення ґрунту).

Для переміщення на більші відстані до проведення земляних робіт підключаються навантажувачі та скрепери, які не тільки переміщають ґрунт, але й частково ущільнюють його.

Будівельна компанія "Карма Буд" забезпечить розробку ґрунту, його вилучення екскаватором, вивіз та утилізацію ґрунту авто самоскидами. Компанія надає комплекс послуг з риття траншей, котлованів, ставків та водоймищ із застосуванням драглайна.

До початку розробки ґрунту співробітники нашої компанії обстежать та проведуть підготовчі роботи. У процесі зведення земляних споруджень кваліфіковані фахівці забезпечать усі необхідні допоміжні роботи. У процесі проведення земляних робіт використовується тільки надійна високоякісна техніка, як вітчизняного так і закордонного виробництва.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана19:02:27 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент00:59:37 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem06:50:53 22 октября 2017
Ваш сайт очень хороший! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я что-то пока этого не ощущаю. - Просто потом еще хуже. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:58:40 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:03:37 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Виконання земляних робіт бульдозером

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201782)
Комментарии (2214)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru