Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Розробка технологічного процесу виготовлення деталі Стакан

Название: Розробка технологічного процесу виготовлення деталі Стакан
Раздел: Промышленность, производство
Тип: курсовая работа Добавлен 06:23:26 18 декабря 2010 Похожие работы
Просмотров: 74 Комментариев: 8 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Розробка технологічного процесу виготовлення деталі "Стакан"

1. Загальна частина

Завдання керівників та організаторів машинобудівного виробництва полягає в тому, щоб мережа середніх та малих підприємств, що спеціалізується на виробництві деталей, вузлів, модулів сучасної техніки. Така практика виправдала себе в машинобудуванні розвинених країн Заходу. Ця мережа - необхідна "інфраструктура" сучасного машинобудування. Разом з спеціалізованим виробництвом заготівок, інструментів, оснастки вона повинна складати ядро комплексу галузей загально машинобудівного використання.

Підвищення виробництва праці досягається розподілом праці та спеціалізацією виробництва, насамперед, на базі функціонального підходу до проектування та виробництва техніки.

Важливою рисою моделі машинобудування в сучасних умовах повинно бути поєднання високо спеціалізованого виробництва функціональних вузлів та деталей техніки з сумлінними, культурним та кваліфікованим рівнем розробки технічних пристроїв.

Основні завдання, що стоять на даному етапі переходу економіки нашої країни до ринкових відносин, є: недопущення спаду об’єму випуску товарної продукції; підвищення частки товарів народного використання в об’ємі випуску товарної продукції; перехід на нові методи ведення господарства, в тому числі приватизація трудовими колективами малих та середніх підприємств; підвищення продуктивності праці за рахунок зміни відношення людей до праці, використання нового обладнання та нових технологій, що розвиваються по кооперації з розвиненими країнами; переорієнтація економіки на нові ринки збуту і як наслідок освоєння випуску нової продукції, яка відповідає світовим стандартам; перехід на міжнародну систему ISO загального машинобудування.

Вітчизняне машинобудування недостатньо забезпечене високоякісним інструментом, оснасткою, прогресивними швидкодіючими пристроями. В подальшому необхідно забезпечити значно випереджаючі темпи розвитку на Україні спеціалізованого виробництва інструментів та технологічної оснастки.

Головне завдання сучасного періоду - в тому, щоб не допустити розпад економіки, розпаду заводів, розриву зв’язків між підприємствами, подолати спад виробництва.

1.1 Опис виробу, в який входить деталь

Деталь стакан 30.04.102 входить в вузол датчика токарного верстату з ЧПК 1В340Ф30. Через отвір Æ40Н7 проходить вал датчика.. Æ70h6 стакан встановлюється на корпус шпиндельної бабки і кріпиться до неї чотирма болтами М6. В отвір Æ70Н7 встановлюється датчик різьбонарізання і кріпиться до стакана чотирма болтами М6. Канавки Б та В являються технологічними і слугують для виходу шліфувального круга.. Камера Æ41 призначена для полегшення шліфування.

1.2 Опис деталі з визначенням класу

За своєю формою та розмірами деталь-стакан відноситься до класу втулок. Деталь є виробом середньої важкості. На деталі присутні точні поверхні Æ70h6, Æ40Н7, Æ70Н7. Інші поверхні виконані за 14 квалітетом. Присутні 4 отвори Æ6,6 та 4 отвори з різьбою М6 - 7Н. Є канавки для виходу шліфувального круга. Середня шорсткість поверхні стакана Rz 40.

1. 3 Характеристика матеріалу, хімічний склад та механічні властивості

Для виготовленні деталі "Стакан" використовується конструкційна сталь марки 45 ГОСТ 1050 - 88, котра використовується для виготовлення деталей: шестерні, вали, муфти, втулки.

Хімічний склад та механічні властивості приведений в таблиці 1 та 2.

Хімічний склад сталі 45.

Таблиця 1

Вуглець Кремній Марганець Хром Нікель Фосфор Сірка
0,40-0,50 0,17-0,37 0,50-0,80 0,3 0,3 Не > 0,04 Не > 0,04

Механічні властивості сталі 45.

Таблиця 2

Твердість по Брінелю, НВ До 217
Границя міцності при розтягненні, МПа, (кг∙с/мм2 ) 360 (36)
Границя міцності при згині, МПа, (кг∙с/мм2 ) 1 (10)
Відносне подовження, d,% 16
Відносне звуження поперечного перерізу, y,% 4

1. 4 Аналіз технологічності конструкції деталі по кількісним та якісним показникам

Одним з факторів, що впливають на характер технологічного процесу, є аналіз технологічності конструкції деталі. Він виконується по двом показникам: якісному та кількісному.

Аналіз технологічності по якісним показникам:

Дана деталь відноситься до деталей класу "тіла обертання", має конфігурацію середньої важкості. Поверхні Æ70h6 та Æ70Н7 забезпечують надійне базування та закріплення при обробці на верстатах. В якості заготовки можна використати штамповку із сталі 45, яка добре обробляється на металорізальних верстатах. Всі поверхні деталі доступні для обробки на металорізальних верстатах і виміру. Не технологічними є кутові канавки, які потребують спеціальний ріжучий інструмент. Всі розміри деталі, в основному, уніфіковані і не потребують великої кількості ріжучого інструменту. При обробці можуть бути використані типові техпроцеси.

В цілому по якісним показникам деталь технологічна.

Аналіз технологічності по кількісним показникам:

Таблиця 3

Найменування конструктивного елементу деталі (КЕД) КЕД по вимогам точності КЕД по шорсткості
(Ra) (Rz)
6 7 14 1,25 20 40
Зовнішні циліндричні поверхні 1 4 1 4
Внутрішні циліндричні поверхні 2 2 2 2
Плоскі поверхні 10 2 8
Канавки 2 2
Різьбові отвори 4 4
Фаски 3 3

· по коефіцієнту точності

(1)

де Аср - середній квалітет точності.

Показники кількісного виду технологічної конструкції

тоді

По коефіцієнту точності деталь технологічна.

· по коефіцієнту шорсткості:

(2)


де Бср - середня шорсткість в параметрах Ra.

40 Rz = 12,5 Ra 20 Rz = 6,3 Ra

тоді

По коефіцієнту шорсткості деталь технологічна.

Висновок:Деталь "стакан" є технологічною по кількісним та якісним показникам.

1. 5 Аналіз технологічних вимог

Склад технічних вимог:

Точність взаємного розміщення поверхонь деталі:

· биття торця Æ105/Æ70h6 по відношенню до поверхні Б не більше 0,02мм.

· биття торця Æ105/Æ70Н7 по відношенню до поверхні Б не більше 0,02мм.

· биття поверхні Æ70h6 по відношенню до поверхні Б не більше 0,03мм.

· биття поверхні Æ70Н7 по відношенню до поверхні Б не більше 0,03мм.

Методи їх досягнення:

Обробка деталі з найменшою кількістю пере установок та збереження єдиної бази на якнайбільшій кількості операцій. Виконати попереднє та кінцеве шліфування після попереднього та кінцевого точіння.

Засоби їх контролю:

Індикаторна голівка годинникового типу.


1 . 6 Визначаємо тип виробництва та технологічної партії деталей

Тип виробництва визначається в залежності від маси деталі та річної програми випуску. Виробництво середньо серійне, так як для середньо серійного виробництва річна програма випуску деталей масою 2,03кг знаходиться в межах 1000-50000шт. Завданням на дипломний проект встановлена річна програма в 4500шт. Серійне виробництво характеризується обмеженою та номенклатурою, яка періодично повторюється. Вироби випускаються партіями. Для середньо серійного типу виробництва розмір технологічної партії деталей, які обробляються одночасно і яка в подальшому використовується для визначення штучно-калькуляційного часу обчислюється за формулою:

шт. (3)

де N = 4500 шт. - річна програма випуску деталі; t = 8 днів - кількість днів пролежування деталей в цеху; Ф = 255 день - річний фонд робочого часу; шт.

Приймаємо n = 142 шт.

Розмір технологічної партії "n" округлюємо в більшу сторону розміру, кратному річній програмі випуску деталей. Отже розмір технологічної партії приймаємо n = 150 шт. Розмір передаточної партії шт.


2. Технологічна частина

2.1 Вибір типу заготівки та обґрунтування методу її виготовлення

2.1.1 Скорочений опис методу виготовлення заготівки та порівняння його з заводським

В машинобудуванні використовуються початкові заготовки у вигляді круглого прокату, труб, поковок, штамповок, періодичного прокату, відливок та інші.

На вибір способу отримання заготівки впливають такі фактори:

- матеріал.

- фізико-механічні властивості матеріалу.

- об’єм випуску продукції.

- розміри та форма виробу.

- виробничі можливості.

На фірмі "БЕВЕРС" для виготовлення деталі "стакан" прийнята заготівка - прокат.

Прокат - процес зміни форми металу під тиском двох валків, які обертаються назустріч один одному на прокатному верстаті. Прокатні валки бувають різної форми в залежності від форми заготівки, яку необхідно отримати.

Для даної деталі я пропоную використати заготовку - штамповку. Перед штамповкою вихідний матеріал готують до обробки - виконують зачистку металу, розрізають на частини, вибирають температурний режим та тип нагрівального пристрою.

2.1.2 Вибір загальних припусків

Для виготовлення заданої деталі можна використати 2 наступні варіанти заготовок:

1. Прокат звичайної точності, круглого перерізу.

2. Штамповка отримана на пресі.

Вибираємо загальні припуски по ГОСТ 7505 - 79 та заносимо до таблиці 4.

Таблиця 4
Номінальний розмір Шорсткість Загальний припуск Розрахунковий розмір Прийнятий розмір
Æ40Н7 1,25 1,5 · 2 Æ37± Æ37±
Æ51 Rz40 0.8 · 2 Æ52.6± Æ52.6±
Æ70h6 1,25 2 · 2 Æ75± Æ75±
Æ105 Rz40 1.25 · 2 Æ107.5± Æ107.5±
Æ80 Rz40 1.95 · 2 Æ83.9± Æ83.9±
10 1.25 1.6 + 1.6 13.2± 13.2±
114 1.25 1.6 + 1.6 117.2± 117.2±

2.1. 3 Визначення коефіцієнту використання матеріалу

Коефіцієнт використання матеріалу визначаємо за формулою:

(4)

де Мд - маса деталі; Мз - маса заготовки.

Розрахунок коефіцієнту використання матеріалу для заготовки із прокату.

Визначаємо розрахункову масу прокату:

(5)


де d - діаметр заготовки; l - довжина заготовки.

кг.

Тоді коефіцієнт використання матеріалу становитиме:

Розрахунок коефіцієнту використання матеріалу для заготовки штамповки.

(6)

Отже маса заготовки дорівнює:

кг.

Тоді коефіцієнт використання матеріалу становитиме:

Висновок: заготівка виконана за варіантом 2 - більш економічна.

2.1.4 Технічні вимоги до заготівки

Технічні вимоги до заготівки встановлює ГОСТ 2590-80:

1. Марка сталі, хімічний склад, механічні властивості повинні відповідати вимогам

ГОСТ 4543-80.

2. Не вказані радіуси заокруглень 2...3 мм.

3. Штамповочні нахили 5°.

4. Поверхневі дефекти допускаються на глибину не більше 0,5 фактичного припуску на механічну обробку.


2.1.5 Економічне обґрунтування вибору заготівки

Визначаємо вартість заготівки із прокату за формулою:

(7)

де С – ціна за тону прокату (С = 790 грн.)

Ср – ціна різання заготовки (Ср = 0,7 грн.)

Визначаємо вартість заготівки штамповки за формулою:

(8)

де С – ціна за тону штамповки (С = 1300 грн.), К1 , К2 , К3 , – коефіцієнти серійності, маси і складності заготовки (К1 = 1, К2 = 1,64, К3 = 0,77).

2.1.6 Висновок

Тип заготовки СЗАГ КВМ
Прокат 7,25 0,25
Штампова 5,99 0,7

Як ми бачимо з розрахунків (п.2.1.3. та п.2.1.5.) оптимальним варіантом буде вибір заготовки штамповки, так як вона має меншу вартість та більший коефіцієнт використання матеріалу ніж заготовка із прокату.

2.2 План обробки поверхні деталі з встановленням ступеню точності, шорсткості, операційних припусків та операційних розмірів з допусками

Операційні припуски зводимо до таблиці 5.

Таблиця 5

План обробки Квалітет Шорсткість Припуск Розмір з відхиленнями
Æ40Н7
Заготовка Æ37
Розточити 12 12,5 1,55 Æ38,55Н12
Розточити 10 6,3 1,1 Æ39,6510
Шліфувати 9 2,5 0,25 Æ39,9Н9
Шліфувати 7 1,25 0,1 Æ40Н7
Æ51h14
Заготовка Æ52,6
Точити 14 Rz40 1,6 Æ51 h14
Æ70h6
Заготовка Æ75
Точити 12 12,5 2,15 Æ71,65h12
Точити 10 6,3 1,3 Æ70,35h10
Шліфувати 9 2,5 0,25 Æ70,1h9
Шліфувати 6 1,25 0,1 Æ70h6
Æ105h14
Заготовка Æ107,5
Точити 14 Rz40 2,5 Æ105h14
Æ80h14
Заготовка Æ82,5
Точити 14 Rz40 2,5 Æ80 h14
Æ70h14
Заготовка Æ82,5
Точити 14 Rz40 12,5 Æ70h14
М6-Н7
Свердлити 12 Rz40 Ø4,8Н12
Розвернути 10 2,5 0,16 Ø4,96Н10
Розвернути 8 1,25 0,04 Ø5Н8
Нарізати різьбу 7 Rz20 1 М6-Н7
Æ6,6H14
Свердлити 14 Rz40 Æ6,6H14
Æ70H7
Заготовка Æ
Розточити 12 12,5 2,5 Æ68,35H12
Розточити 10 3,6 1,3 Æ69,65H10
Шліфувати 9 2,5 0,25 Æ69,9H9
Шліфувати 7 1,25 0,1 Æ70H7
Æ105/Æ70Н7
Заготовка 117,2
Точити IT14/2 Rz80 1,0 116,2IT14/2
Точити IT14/2 Rz40 0,3 115,9IT14/2
Шліфувати IT14/2 1,25 0,3 115,6 IT14/2
Æ51/Æ40Н7
Заготовка 117,2
Точити IT14/2 Rz80 1,0 116,2IT14/2
Точити IT14/2 Rz40 0,3 115,9IT14/2
Шліфувати IT14/2 1,25 0,3 115,6 IT14/2
Æ105/Æ70h7
Заготовка 13,2
Точити IT14/2 Rz80 1,0 12,2IT14/2
Точити IT14/2 Rz40 0,3 11,9IT14/2
Шліфувати IT14/2 1,25 0,3 11,6IT14/2

2.3 Розробка технологічного процесу

2.3.1 Маршрутно-операційний опис технологічного процесу

Таблиця 6

Хід технологічного процесу Обладнання БазовіПоверхні

005 Токарна програмна

1. Точититорець Æ105/Æ70h6 в розмір 114,6 мм.

2. Точити поверхню Æ105h14.

3. Точититорець Æ105/Ø80 в розмір 10,6 мм.

4. Точити поверхню Æ80h14.

5. Точити поверхню Æ70h14 на довжину 30 мм.

6. Розточити отвір Æ70Н7 до Ø68,35Н12 на довжину 15 мм.

7. Розточити отвір Æ40Н7 до Ø38,55Н12 на довжину 20 мм.

8. Розточити отвір Æ70Н7 до Ø69,65Н10 на довжину 15 мм.

9. Розточити отвір Æ40Н7 до Ø39,65Н10 на довжину 20 мм.

10. Розточити канавку на поверхні Æ70Н7.

11. Розточити фаску Æ70Н7 1,6×45°.

1В340Ф30

Поверхні

ÆØ105,

Æ105/Æ70h6

010 Токарна програмна

1. Точититорець Æ51/Æ40Н7 в розмір 116,2 мм.

2. Точититорець Æ70h6/Æ51 в розмір 7 мм.

3. Точититорець Æ105/Æ70h6 в розмір 12,2 мм.

4. Точити поверхню Æ51h14.

5. Точити поверхню Æ70h6 до Æ71,65h12.

6. Точити поверхню Æ105h14.

7. Розточити отвір Æ40Н7 до Æ38,55Н12 на довжину 30 мм.

8. Точититорець Æ51/Æ40Н7 в розмір 115,9 мм.

9. Точититорець Æ105/Æ70h6 в розмір 11,9 мм.

10. Точити поверхню Æ70h6 до Æ70,35h10.

11. Точититорець Æ105/Æ70h6 в розмір 10,3 мм.

12. Точити поверхню Æ70h14 на довжину 30 мм.

13. Точити канавку на поверхні Æ70h6.

14. Розточити отвір Æ40Н7 до Æ39,65Н10 на довжину 30 мм.

15. Розточити виточку Æ41мм на довжину 60мм.

1В340Ф30

Поверхні

Æ105,

Æ105/Æ70Н7

015 Свердлильна програмна

1. За центрувати 4 отвори з виконанням фаски 1ģ45°.

2. Свердлити 4 отвори Æ5Н11.

3. Нарізати різьбу М6-Н7 в 4х отворах Æ5Н11.

2Р135Ф2

Пов. Æ40Н7,

Æ51/Æ40Н7

020 Свердлильна програмна

1. Свердлити 4 отвори Æ6,6 мм.

2Р135Ф2

Пов. Æ40Н7,

Æ150/Æ70Н7


025 Фрезерна

1. Фрезерувати квадрат з стороною 76 мм.

6Р12

Поверхні

Æ105


030 Внутрішньошліфувальна

1. Шліфувати отвір Æ70Н7 до Æ69,9Н9 на довжину 15 мм.

3М225

Поверхні

Æ70h6, Æ105/Æ70h6

035 Внутрішньошліфувальна

1. Шліфувати торець Æ51/Æ40Н7 до розміру 114,3 мм.

2. Шліфувати отвір Æ40Н7 до Æ39,9Н9.

3М225

Поверхні

Æ105, Æ105/Æ70Н7

040 Круглошліфувальна

1. Шліфувати поверхню Æ70h6 до розміру Æ70,1 з під шліфовкою торця Æ105/Æ70h6.

3М153 Отвір Æ40Н7

045 Внутрішньошліфувальна

1. Шліфувати отвір Æ40Н7.

3М225

Поверхні

Æ105, Æ105/Æ70Н7

050 Круглошліфувальна

1. Шліфувати поверхню Æ70 h6 з під шліфовкою торця Æ105/Æ70h6.

3М153 Отвір Æ40Н7

055 Внутрішньошліфувальна

1. Шліфувати торець Æ105.

2. Шліфувати отвір Ø70Н7 на довжину 15 мм.

3М225

Поверхні

Æ70h6, Æ105/Æ70h6

2.4 Детальна розробка 2-х різнотипних операцій технологічного процесу обробки деталей на верстатах з ЧПК та РК

020 Свердлильна програмна

1. Центрувати 4 отвори з виконанням фаски 1 ģ 45°.

2. Свердлити 4 отвори Æ5Н12.

Ріжучий інструмент:

· Свердло для центрування Æ10мм., Р6М5, 035-2317-0102. Перехід 1.

· Свердло спіральне (ОСТ 2И20-1 – 80; ψ = 55°; 2φ = 118°) Æ5мм., Р6М5, 035-2300-1224. Перехід 2.

· Мітчик з метричною різьбою: М6 ×1,0; 035-2620-0501. Перехід 3.

Розрахунок режимів різання:

1. За центрувати 4 отвори з виконанням фаски 1 × 45°.

1) Визначаємо глибину різання:

(9)

Отже мм.

2) Назначаємо подачу:

Sоб = 0,15мм./об.

3) Розраховуємо швидкість різання:

4)

(10)

де Cv = 7;y = 0,7;q = 0,4;m = 0,2; Т = 15.

Kv = Kмv · Kиv · Klv(11)

де Kмv – коефіцієнт на метал який обробляється; Kмv = 0,83;

Kиv – коефіцієнт на інструментальний матеріал; Kиv = 1;

Klv – коефіцієнт, що враховує глибину різання; Klv = 1;

Отже Kv = 0,83 · 1 · 1 = 0,83,

Отже м./хв.

5) Розраховуємо крутний момент та осьову силу:

Мкр = 10 · См ·Dq · Sy · Kp(12)

Po = 10 · Сp ·Dq · Sy · Kp(13)


де См = 0,0345; q = 2,0; y = 0,8; Кр = 1,1.

Сp = 68; q = 1,0; y = 0,7; Кр = 1,1.

Отже Мкр = 10 · 0,0345 · 6 2 · 0,15 0,8 · 1,1 = 3,3 Н·м.

Ро = 10 · 68 · 10 1 ·0,15 0,7 · 1,1 = 1982 Н.

6) Визначаємо частоту обертання інструмента:

(14)

Отже об./хв.

Приймаємо nд = 1000об./хв.

7) Визначаємо потужність необхідну на різання:

(15)

Отже кВт.

8) Визначаємо основний час:

9)

хв.

2. Свердлити 4 отвори Æ5Н10.

1) Визначаємо глибину різання за формулою (9):

Отже мм.

2) Назначаємо подачу:

Sоб = 0,15мм./об.

3) Розраховуємо швидкість різання за формулою (10):

де Cv = 7;y = 0,7;q = 0,4;m = 0,2; Т = 15.

За формулою (11):

Kv = Kмv · Kиv · Klv

де Kмv – коефіцієнт на метал який обробляється; Kмv = 0,83;

Kиv – коефіцієнт на інструментальний матеріал; Kиv = 1;

Klv – коефіцієнт, що враховує глибину різання; Klv = 1;

Отже Kv = 0,83 · 1 · 1 = 0,83,

Отже м./хв.

4) Розраховуємо крутний момент та осьову силу за формулою (12,13):

де См = 0,0345; q = 2,0; y = 0,8; Кр = 1,1.

Сp = 68; q = 1,0; y = 0,7; Кр = 1,1.

Отже Мкр = 10 · 0,0345 · 52 · 0,150,8 · 1,1 = 2,1 Н·м.

Ро = 10 · 68 · 51 ·0,150,7 · 1,1 = 961,5 Н.

5) Визначаємо частоту обертання інструмента за формулою (14):

Отже

об./хв.

Приймаємо nд = 1400об./хв.

6) Визначаємо потужність необхідну на різання за формулою (15):

Отже

кВт.

7) Визначаємо основний час:

хв.

3. Нарізати різьбу М6-Н7 в 4х отворах Æ5Н11.

1) Назначаємо подачу:

Sоб = 1мм/об.

2) Визначаємо швидкість різання:

Vріз = 7,7 м/хв.

3) Визначаємо частоту обертання інструмента по формулі (14):

Отже

об./хв.

Приймаємо nд = 350об./хв.

4) Визначаємо дійсну швидкість різання:

(16)

Тоді м/хв.

Визначаємо потужність необхідну на різання і порівнюємо її потужністю верстата (Ne = 0,16 кВт):

Nшп = Ne ģ η = 4,5 × 0,85 = 3,8 кВт.

Ne < Nшп – отже обробка можлива.

5) Визначаємо основний час:

6)

хв.

де n1 д = 1,25 × nд = 1,25 ģ 350 = 437 об./хв.

Приймаємо nд = 350об./хв.

Основний час на операцію: ΣТо = 4 · (0,08 + 0,02 + 0,07) = 0,68 хв.

Нормування 015 свердлильної операції з ЧПК

1) Вибираємо час на встановлення і закріплення деталі.

Тв1 =0,12хв

2) Вибираємо час на виконання ручної та допоміжної роботи не пов’язаної з виконанням операції.

- Ввімкнути верстат, вимкнути - 0,04хв

- Відкрити загороджувальний щиток від стружки, закрити - 0,03хв

- Встановити перфострічку в початкове положення – 0,25хв

- Встановити координати - 0,1хв

- Ввести корекцію - 0,04хв

Тв2 = 0,46хв

3) Допоміжний час на контрольні заміри

Тв3 = 0,12хв

4)Визначаємо норму штучного часу:

Тшт = (ΣТо + ΣТв ģ Кtв) ģ (1 + ), хв. (17)

Тобс = 7% - час на обслуговування робочого місця і відпочинок.

Тшт = (0,68 + 0,58 ģ 0,95) ģ(1 + ) = 1,28хв

7) Визначаємо норму підготовчо-заключного часу на операцію

ТПЗ = 11,5 + 0,4×6 + 1 + 1,1 + 0,5 + 1 = 17,5хв

8) Визначаємо норму штучно-калькуляційного часу

, хв (18)

де Тшт - норма штучного часу

Тпз - підготовчо заключний час

n - кількість деталей в партії

Визначаємо розцінку на операцію за одну деталь

, грн (19)

де Тшк - штучно-калькуляційний час

Ч = 1,14грн - годинна тарифна ставка верстатника 2-го розряду

грн.

040 Круглошліфувальна

1. Шліфувати поверхню Æ70h6 до розміру Æ70,1 з під шліфовкою торця Æ105/Æ70h6.

Назначаємо режими різання

1. Вибираємо інструмент: шліфувальний круг 15А40С1К 405ģ305ģ65.

2. Швидкість різання круга:

Vкр = 50 м./с.

2. Вибираємо частоту обертання деталі, поперечну подачу при круглому шліфуванні:

n = 400 хв-1

Sпоп = 0,07 мм/подв. хід

3. Знаходимо основний час:

(20)

де h - припуск на обробку

Sпоп - поперечна подача

h = 0,2 мм.; Sпоп = 0,07 мм/подв. хід.; К = 1.05.

Проводимо нормування операцій.

1. Вибираємо допоміжний час на встановлення, закріплення, зняття деталі: Тв1 = 0,27 хв.

2. Вибираємо допоміжний час пов’язаний з обробкою поверхні: Тв2 = 0,7 хв.

3. Вибираємо допоміжний час на контрольні заміри з врахуванням періодичності контрольних замірів: Тв3 = 0,18 хв.

4. Визначаємо оперативний час: Топ=То+ΣТв = 0,03 + 1,15 = 1,48хв.

5. Визначаємо час на обслуговування робочого місця: Тобс = 9 %

6. Визначаємо час на відпочинок: Твідп = 4 %

7. Визначаємо норму штучного часу.

Тшт = (1,48 + 1,15 ģ 1) · (1 + ) = 2,62хв.

8. Вибираємо підготовчо - заключний час: Тпз = 7 + 7 = 14хв.

9. Визначаємо штучно - калькуляційний час:

Тшк = 2,62 + = 2,85хв.

Визначаємо розцінку на операцію за одну деталь.

За формулою (25):

грн.

2.5 Вибір режимів різання та норм часу на решту операцій

Режими різання та норму часу на решту операцій вибираємо по "Общемашиностроительным нормативам режимов резания" и "Общемашиностроительным нормативам времени".

Операція 005: Токарно програмна

Режими різання


Таблиця 7

№ Переходу Глибина різання t, мм Подача S, мм/об Швидкість різання V, м/хв. Частота обертів n, об/хв. Потужність різання Nе, кВт Основний часТо , хв.
1 1,0 0,8 82 250 4,9 0,08
2 1,25 1,3 77 250 5,8 0,04
3 1,0 0,8 82 250 4,9 0,07
4 1,25 0,8 77 350 5,8 0,05
5 1,25 0,8 77 350 5,8 0,11
6 1,3 0,47 102 500 3,4 0,07
7 1,3 0,47 102 800 3,4 0,05
8 1,1 0,14 138 625 3,4 0,19
9 1,1 0,14 138 800 3,4 0,18
10 0,5 0,28 117 500 2,9 0,04
11 0,8 0,47 102 500 2,9 0,01

Нормування

Таблиця 8

Допоміжний час, хв Підготовчо- заключний час, хв Штучний час, хв.. Штучно- калькуляційний час, хв РозрядR РозцінкаСр
0,73 17,5 1,79 2,37 2,0 0,045

Операція 010: Токарно програмна

Режими різання

Таблиця 9

№ Переходу Глибина різання t, мм Подача S, мм/об Швидкість різання V, м/хв. Частота обертів n, об/хв. Потужність різання Nе, кВт Основний часТо , хв.
1 1,0 0,8 82 500 4,9 0,02
2 1,0 0,8 82 350 4,9 0,04
3 1,0 1,3 66 200 5,8 0,07
4 0,8 0,8 82 500 4,9 0,04
5 1,3 0,8 77 350 4,9 0,03
6 1,25 1,3 61 200 5,8 0,05
7 0,65 0,47 102 800 3,4 0,09
8 1,3 0,14 138 800 3,4 0,06
9 1,3 0,28 117 350 2,9 0,17
10 0,65 0,14 138 625 3,4 0,1
11 1,3 0,14 138 350 3,4 0,04
12 2,5 0,8 71 350 4,1 0,1
13 0,5 0,28 117 500 3,4 0,04
14 0,55 0,47 88 800 2,9 0,08
15 2 0,47 82 625 2,9 0,2

Нормування

Таблиця 10

Допоміжний час, хв Підготовчо- заключний час, хв Штучний час, хв. Штучно- калькуляційний час, хв РозрядR

Розцінка

Ср

0,73 17,5 1,99 2,57 2 0,049

Операція 020: свердлильна програмна

Режими різання

Таблиця 11

№ Переходу Глибина різання t, мм Подача S, мм/об Швидкість різання V, м/хв Частота обертів n, об/хв. Потужність різання Nе, кВт Основний часТо , хв.
1 3,3 0,15 24 1000 1,2 0,4

Нормування

Таблиця 12

Допоміжний час, хв Підготовчо- заключний час, хв Штучний час, хв. Штучно- калькуляційний час, хв. РозрядR РозцінкаСр
0,47 13,1 0,92 1,36 2 0,026

Операція 025: фрезерна

Режими різання


Таблиця 13

№ Переходу Глибина різання t, мм Подача S, мм/хв. Швидкість різання V, м/хв. Частота обертів n, об/хв. Потужність різання Nе, кВт Основний часТо , хв.
1 4 398 220 600 3,2 3,92

Нормування

Таблиця 14

Допоміжний час, хв Підготовчо- заключний час, хв Штучний час, хв. Штучно- калькуляційний час, хв. РозрядR

Розцінка

Ср

1,02 17 4,73 5,3 3 0,089

Операція 030: Внутрішньошліфувальна

Режими різання

Таблиця 15

№ Переходу Глибина різання t, мм Подача Sпоп, мм/подв.хід Швидкість різання V, м/хв. Частота обертів n, об/хв. Потужність різання Nе, кВт Основний часТо , хв..
1 0,25 0,005 45 200 0,8 0,13

Нормування

Таблиця 16

Допоміжний час, хв Підготовчо- заключний час, хв. Штучний час, хв. Штучно- калькуляційний час, хв. РозрядR РозцінкаСр
0,52 17 0,74 1,31 3 0,031

Операція 035: Внутрішньошліфувальна

Режими різання


Таблиця 17

№ Переходу Глибина різання t, мм Подача Sпр, мм/хв. Швидкість різання V, м/хв. Частота обертів n, об/хв. Потужність різання Nе, кВт Основний часТо , хв.
1 0,3 1600 40 450 0,8 0,12
2 0,25 1900 37,7 300 1,2 1,06

Нормування

Таблиця 18

Допоміжний час, хв Підготовчо- заключний час, хв. Штучний час, хв. Штучно- калькуляційний час, хв. РозрядR РозцінкаСр
0,52 17 1,9 2,47 3 0,059

Операція 045: Внутрішньошліфувальна

Режими різання

Таблиця 19

№ Переходу Глибина різання t, мм Подача Sпр, мм/хв. Швидкість різання V, м/хв Частота обертів n, об/хв. Потужність різання Nе, кВт Основний часТо , хв..
1 0,1 1600 37,7 300 0,8 1,15

Нормування

Таблиця 20

Допоміжний час, хв Підготовчо- заключний час, хв. Штучний час, хв. Штучно- калькуляційний час, хв. РозрядR РозцінкаСр
0,52 17 1,87 2,44 3 0,058

Операція 050: круглошліфувальна

Режими різання


Таблиця 21

№ Переходу Глибина різання t, мм Подача Sпоп, мм/подв.хід Швидкість різання V, м/хв Частота обертів n, об/хв. Потужність різання Nе, кВт Основний часТо , хв.
1 0,1 0,005 42 400 0,8 0,21

Нормування

Таблиця 22

Допоміжний час, хв Підготовчо- заключний час, хв. Штучний час, хв. Штучно- калькуляційний час, хв. РозрядR РозцінкаСр
0,52 17 0,83 1,4 3 0,034

Операція 055: Внутрішньошліфувальна

Режими різання

Таблиця 23

№ Переходу Глибина різання t, мм Подача Sпр, (Sпоп) мм/хв. (мм/подв.хід) Швидкість різання V, м/хв Частота обертів n, об/хв. Потужність різання Nе, кВт Основний часТо , хв..
1 0,3 1600 40 450 0,8 0,18
2 0,1 0,005 45 400 0,8 0,15

Нормування

Таблиця 24

Допоміжний час, хв Підготовчо- заключний час, хв Штучний час, хв. Штучно- калькуляційний час, хв. РозрядR РозцінкаСр
0,52 17 1,98 2,54 3 0,061
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана18:34:27 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент00:47:33 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem11:58:07 25 октября 2017
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem08:44:54 22 октября 2017
Благодарю за помощь! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал вступительные экзамены и ближайший год будет мечтать стать генералом. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух19:09:47 07 июля 2017

Смотреть все комментарии (8)
Работы, похожие на Курсовая работа: Розробка технологічного процесу виготовлення деталі Стакан

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201710)
Комментарии (2213)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru